loading...

Västtrafik byter tidtabell den 20 augusti
Nu återgår kollektivtrafiken till ordinarie tidtabell. Bild: Eddie Löthman
Den 20 augusti återgår kollektivtrafiken i Västra Götalandsregionen till ordinarie tidtabell med tätare turer. Samtidigt genomförs förändringar av trafiken där det behövs och några linjer får nya avgångstider.

Resenärer uppmanas söka sin resa i Reseplaneraren.
Från och med måndagen den 20 augusti gäller en ny tidtabell för kollektivtrafiken i Västra Götalandsregionen. 
– Semestern är över och skolorna drar igång. Då återgår även kollektivtrafiken till ordinarie tidtabell. Eftersom att vi samtidigt passar på att göra förändringar som behövs vill vi uppmana våra resenärer att söka sin resa i förväg i Reseplaneraren, för att vara på rätt plats i rätt tid, säger Jarl Samuelsson, enhetschef på Västtrafik.

Förändringar i Göteborgstrafiken
I Göteborg får buss 330 mellan Kinna och Göteborg en ny start- och ändhållplats på Heden, istället för Åkareplatsen resecentrum. Förändringen görs på grund av begränsat utrymme på Åkareplatsen.

Busslinjerna 35 och 135 läggs ihop och får linjenummer 35. Samtidigt får linje 35 och 37 en ny körväg via Wieselgrensgatan. Vid hållplatserna Björnsonsgatan, Hildedalsgatan och Swedenborgsplatsen hänvisar vi istället till linje 17.

Linjerna 241, 294, 296 och Björköfärjan får justerade avgångstider på vissa turer under morgonen. Justeringarna görs för att säkra bytesmöjligheterna för resenärerna.

Stadsutvecklingsprojekt påverkar kollektivtrafiken
På grund av stadsutvecklings- och infrastrukturprojekt i Göteborg är Stenpiren fortsatt avstängd för spårvagnstrafik till och med den 30 september. Spårvagnslinjerna 1 och 9 fortsätter köra via Domkyrkan.
En annan tillfällig förstärkning av trafiken som fortsätter är båtlinje 286X, som kör mellan Rosenlund och Lindholmen. Färjan fortsätter trafikera älven på vardagar till och med 7 december 2018.

Anpassningar av busstrafik i Skövde
På grund av kommande arbeten vid Heneporten i Skövde justeras busslinjerna för att ge de boende i Skultorp och Hentorp bra resmöjligheter. Linje 10 i Skövde stadstrafik ersätts av linje 1 och linje 7. 

Förändrad trafik i Munkedal
I Munkedal får kollektivtrafiken ett helt nytt upplägg, sedan kommunen upphandlat skolskjuts i egen regi. Därmed försvinner alla skolturer, det vill säga linjerna 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939 och 940. Övriga linjetrafiken anpassas för gymnasieelever och pendlare.

Lista: Alla trafikförändringar som sker den 20 augusti

Tillbaka till dagens alla nyheter

Tidigare nyheter på denna plats arkiveras i vårt arkiv i flikarna ovan

Detta bildgalleri kräver att du har javascript aktiverat och Flash installerat.

Copyright © 2009. Nyheter4.com

All rights reserved.