loading...

Polisen har hastighetskontroller utanför skolor nästa veckan
I veckan är sommarlovet slut och hundratusentals barn och ungdomar går tillbaka till skolbänken runt om i landet, så även i Stenungsunds kommun.
Många små börjar skolan för första gången och många föräldrar har sällskap med sina barn till skolan de första dagarna. 
Stora Högaskolan i Stenungsund är en skola där det är många elever och det kan bli trafikträngsel, men det kan säkert uppstå periodvis på andra skolor också i kommunen
Polisen utför därför hastighetskontroller vid särskilt utsatta skolor den första skolveckan "en så kallad trafiksäkerhetsvecka".

En skoltrafikundersökning bland över 1 000 grundskolerektorer visar på en oroväckande utveckling. Mer trafik och för höga hastigheter runt skolorna gör trafiksäkerheten till ett allt större problem. Den största trafikfaran är föräldrar som skjutsar sina barn med bil.

I tolv år har försäkringsbolaget If undersökt rektorers uppfattningar kring trafiksäkerheten runt Sveriges grundskolor. Och utvecklingen går åt fel håll. Årets undersökning visar att fler rektorer än något tidigare år uttrycker sin oro över trafiksituationen. Det blir allt mer biltrafik och föräldrar håller för höga hastigheter utanför skolorna.

Det största hotet mot barnens säkerhet enligt undersökningen är föräldrar som lämnar och hämtar med bil och deras attityder till trafikreglerna har dessutom försämrats – en fjärdedel av rektorerna upplever att färre föräldrar respekterar trafikreglerna vilket kan jämföras med 19 procent förra året.
– Vissa föräldrar kommer alltid ha ett behov av att skjutsa sina barn med bil, men det måste göras insiktsfullt och med hänsyn.
Ett gemensamt ansvarstagande är en förutsättning för att vända trenden och förbättra trafiksituationen runt Sveriges skolor. Där kan och måste både kommuner, skolpersonal, elever och föräldrar bidra, säger Caroline Starck informationschef på If.

Undersökningen visar att 28 procent av rektorerna har upplevt en trafikolycka under sin tid på skolan. Trots detta är det endast fem procent av skolorna som har hastighetsdisplay på vägen utanför, och bara hälften har trafikskyltar med uppmaning att sänka farten.

Detta bildgalleri kräver att du har javascript aktiverat och Flash installerat.

Copyright © 2009. Nyheter4.com

All rights reserved.