loading...

Doterödsövergången i Stenungsund stängs 29 oktober - 2 november
Övergången vid Doteröd stängs helt mellan 29 oktober och 2 november. Varken gående eller fordon kan passera under perioden.

Avstängningen beror på att Trafikverket ska utföra underhåll och göra ett växelbyte.
Gångtrafikanter hänvisas till gångbron vid Busstationen/Norra vägen. Behöver du en ramp, om du till exempel cykar, kör permobil eller har barnvagn hänvisas du till gång- och cykelbron vid Södra vägen/Vårdcentralen.
Bilister hänvisas till Industrivägen (LV170) och dess överfart mot Uddevallavägen (LV770) alternativt Nösnäsöverfarten vid Ucklumsvägen (LV649) och Göteborgsvägen.

Detta bildgalleri kräver att du har javascript aktiverat och Flash installerat.

Copyright © 2009. Nyheter4.com

All rights reserved.