loading...

Prislappen för att sänka hastigheten i centrala Göteborg kostar 150 miljoner
150 miljoner kronor för att sänka hastigheten tio kilometer i timmen
I fjol kom ett förslag att sänka hastigheten i centrala Göteborg till Trafikkontoret, nu presenteras notan: 150 miljoner kronor.
– Det här är de faktiska kostnaderna. Det handlar om att upprätthålla kapaciteten för att göteborgarna ska kunna åka spårvagn, Annette Johansson, vid Göteborgs spårvägar.

Att sänka hastigheten på Aschebergsgatan och Linnégatan i centrala Göteborg skulle kosta Göteborgs stad 5 miljoner kronor årligen i 30 år. Det vill säga 150 miljoner kronor totalt, det framgår i ett förslag som Trafikkontoret har tagit fram på uppdrag av Trafiknämnden i slutet av augusti förra året.

Kostnaderna beror på att fler förare och spårvagnar kommer att krävas på sträckan. Däremot förväntar sig inte Västtrafik några kostnadshöjningar för busstrafikeringen.
– Vi ser inte att en hastighetssänkning är en direkt avgörande faktor för oss. Spårvagnen har en högre prioritet än oss, säger Anders Kling, biträdande affärschef på Västtrafik.

Vill ta hänsyn till kollektivtrafiken
I förslaget framgår det att införa 30 kilometer i timmen som bashastighet inom Vallgraven och på vissa gator 40 kilometer i timmen. Några av de gatorna är Linnégatan och Aschebergsgatan.
– Vi har gjort justeringar till att inte sänka till 30 direkt på vissa gator, utan till 40 för att ta hänsyn till kollektivtrafiken. En sänkning till 40 kilometer i timmen påverkar inte restiden nämnvärt. Går man däremot från 50 till 30, då påverkas körtiden och det finns en större risk för att kostnaderna kan bli högre, säger Mattias Junebo vid Trafikverket.

Vill öka trafiksäkerheten
Anledningen till hastighetssänkningen beror på många faktorer, menar han.
– Det är nog kombinationen av flera faktorer. Men främst är det till för att öka trafiksäkerheten där det inte redan är låga hastigheter och samtidigt är det en miljöfråga.
Enligt Annette Johansson, kommunikationschef vid Göteborgs spårvägar, går kostnaderna till att sätta in personal och fler spårvagnar.
– Det är för att kunna leverera samma kapacitet i spårvagnstrafiken. Kör spårvagnarna långsammare så har man beräknat att det behövs fler turer.

Är summan på fem miljoner kronor i 30 år rimlig?
– Det här är det faktiska kostnaderna. Det handlar om att upprätthålla kapaciteten för att göteborgarna ska kunna åka spårvagn.

Tillbaka till dagens alla nyheter

Tidigare nyheter på denna plats arkiveras i vårt arkiv i flikarna ovan

Detta bildgalleri kräver att du har javascript aktiverat och Flash installerat.

Copyright © 2009. Nyheter4.com

All rights reserved.