loading...

Orust är i final i bland fyra andra till Laddguldet 2018
Fem kommuner och fem företag är i final till Laddguldet – vem har gjort mest för omställningen till laddbara fordon?

Finalisterna driver alla på sitt sätt på utvecklingen mot en transportsektor och framtid som går på el, genom att vara föredömen, genom att våga gå i täten och genom att konkret visa på möjligheterna att redan idag välja laddbara fordon.
Orust är i final tillsammans med Lerum, Linköping, Göteborg och Eskilstuna kommuner. Den 5 juni vet vi vem som vinner Laddguldet 2018.
'
Motivering Orust
På Orust har man visat hur samverkan mellan kommunen och det lokala näringslivet kan skapa förutsättningar för eltrafik. Elbil och cykel är självklara transportmedel för hemtjänsten, och skulle laddning behövas är det inget problem. Närmaste snabbladdare är aldrig långt bort.

Laddinfrastruktur på Orust
Orust Kretsloppsakademi har byggt upp en laddinfrastruktur som minskar upplevelsen av räckviddsångest. Förutom många ideella timmar har Orust Kretsloppsakademi i stort sett färdigställt fem snabbladdare samt 16 destinationsladdare med finasiering från Naturvårdsverkets Klimatklivet och sponsring från lokala företag.

Kommuner i final
Eskilstuna – Eskilstuna var inte först i Sverige med eldrivna bussar, men när man väl bestämde sig så var det med besked. Nu har kommunen flest elbussar i landet. Under senaste året har det också blivit enklare att vara elbilist i kommunen i takt med att laddstationer byggts ut. En elbussig kommun!
Göteborg – Det är inte bara på Liseberg det går att köra elbil. Med en ambitiös satsning har laddinfrastrukturen i kommunen vuxit snabbt. Inom de kommunala verksamheterna har man varit pionjärer på eldrift och de pågående försöken med elbussar i staden är väl värda att uppmärksammas.  
Lerum – Lerum är ett föredöme att inspireras av. Under 2017 har ett stort antal elbilar levererats till den kommunala verksamheten, och laddinfrastrukturen för allmänheten har nyligen byggts ut ordentligt. Visionen är att vara Sveriges ledande miljökommun år 2025.  
Linköping – Med en målmedveten utbyggnad av laddstationer under senaste året visar Linköping att man menar allvar med sitt mål om att vara CO2-neutralt till 2025. Kommunen är också ett bra exempel på att man kan satsa på flera förnybara drivmedel parallellt.
Orust – På Orust har man visat hur samverkan mellan kommunen och det lokala näringslivet kan skapa förutsättningar för eltrafik. Elbil och cykel är självklara transportmedel för hemtjänsten, och skulle laddning behövas är det inget problem. Närmaste snabbladdare är aldrig långt bort.  

Tillbaka till dagens alla nyheter

Tidigare nyheter på denna plats arkiveras i vårt arkiv i flikarna ovan

Detta bildgalleri kräver att du har javascript aktiverat och Flash installerat.

Copyright © 2009. Nyheter4.com

All rights reserved.