Getskärs Båtklubb i Stenungsund får nej till muddertippning utanför Tjörn
Getskärs Båtklubb har ansökt om dispens från dumpningsförbudet för att bli av med cirka 3 000 kubikmeter muddermassor. Föreningen vill fördjupa bassängerna i sin båthamn till 1,5 meter djup. Rörelser i muddermassorna har gjort att hamnområdet har grundats upp kraftigt och föreningen vill nu försöka fördjupa området så att föreningens medlemmar kan ta in och ut sina båtar ur hamnen utan risker.

Föreningen söker i första hand en muddertippningsplats vid Viten i Hakefjorden söder om Wallhamn, en plats som tidigare använts för muddertippning bland annat av Wallhamns hamn på Tjörn.
När ärendet kom till samhällsbyggnadsutskottet på Tjörn sade politikerna emellertid nej och avstyrker tillstånd till tippning i Hakefjorden. Man pekar på miljöproblem som kan uppkomma i samband med tippningen.
Ärendet ska nu vidare till kommunstyrelsen som ska yttra sig slutligt och sedan avgör länsstyrelsen om båtklubben får tippa i Hakefjorden eller inte. Samtidigt finns diskussioner mellan kommunerna i kustvattenplaneringen om att man gemensamt skall hitta muddertippningsplatser som kan användas av flera kommuner.

I andra hand – om länsstyrelsen säger nej till tippning vid Viten – vill båtklubben ha tillstånd till muddertippning vid en tippningsplats i Byfjorden utanför Uddevalla,
Problemet är emellertid att denna tippningsplats ligger långt från muddringsplatsen och innebär därmed långa transporter och olägenheter för miljön.
Enligt ansökan ska tippningen ske under perioden 1 oktober till 1 mars och man transporterar massorna i bottentömmande pråmar.
 

Tillbaka till dagens alla nyheter

Tidigare nyheter på denna plats arkiveras i vårt arkiv i flikarna ovan

Detta bildgalleri kräver att du har javascript aktiverat och Flash installerat.

Copyright © 2009. Nyheter4.com

All rights reserved.