loading...

Arbeten med hamnen vid Stenungstorg dröjer troligtvis flera år och tf hamnchef tillsatt
Arbetena med spontningen som egentligen skulle ha kommet igång förra vintern lär inte komma igång denna vintern heller, då upphandlingen inte ännu gjorts av Anläggning, Idrott och hamn i Stenungsund.

Spontningen av en Stenungsunds kaj har funnits med i flera år i budgeten, men har ännu inte kommit igång. Ca 2,3 miljoner är avsatta för hamnprojekt enligt Mattias Mossberg som är chef.
Denna summa lär nu bli nästan dubbelt så stor, i och med att man väntat så länge på att komma igång med ansökningar och offertförfrågningar.

När det gäller muddringen av hamnen, har man inte ansökt om tillstånd ännu. 
I samtal med Länsstyrelsen har ingen ansökan sänts in meddelar man från Länsstyrelsen.
Även om en ansökan inkommer under denna vecka kommer det att ta minst 12 månader innan man man börjar behandla ansökan om muddringstillstånd får Nyheter4.com till svar.
Från Länsstyrelsen menar man att det kan ta flera år innan ett tillstånd kan ges. Därefter kommer det svåra, att få dumpningsplats av muddermassorna av Naturvårdsverket.

Stenungsunds kommun kommer först att få göra en ordentliga bottenundersökningar vilket också kommer att ta tid. Bland annat skall bottenprover tas och sändas till Tyskland för analys.
Ett tillstånd till muddring kan alltså ta upp till tre år.

Ingen förfrågningsunderlag har heller gått ut. Detta kommer med hög sannolikhet medföra att kommunens avsatta och budgeterade pengar inte kommer att räcka till.
Detta kommer medföra fördyringar för kommuninvånarna med ett antal miljoner.


Tf chef för hamnen har tidigare meddelats personalen på Anläggning, Idrott och Hamn. Denna tjänst skall tills vidare skötas av Per Jakobsson, tidigare anställd på gata och park i kommunen.
Gällande organisationsfrågorna i övrigt kommer det ett svar senare meddelar Stenungsunds kommun till Nyheter4.com i ett mejl.
Stenungsunds kommun har startat en översyn av hamnens verksamhet, man beräknar att vara klara med arbetet i slutet av januari 2019.
Kommunen kommer att se över frågor som organisation, placering av verksamhet, bemanning med mera. Hamnen är organiserad under Idrott och anläggning.
 

Tillbaka till dagens alla nyheter

Tidigare nyheter på denna plats arkiveras i vårt arkiv i flikarna ovan

Detta bildgalleri kräver att du har javascript aktiverat och Flash installerat.

Copyright © 2009. Nyheter4.com

All rights reserved.