loading...

Invigning av Skvaltkvarn vid Stenunge å till hösten
Stenunge by och Mariagården är resterna av en medeltida by med spår av ett gammalt kulturlandskap. Genom Stenunge by rinner Stenunge å och under lång tid har det funnits en tanke på att bygga upp en kvarn för att visa hur det en gång såg ut på platsen.

På 60-talet revs Stenunge Uppegård, som var en av de gårdar som var en del av Stenunge by, för att göra plats för industrier och vägar. På gården fanns en kvarn som monterades ner och sparades, med en ambition om att bygga upp den på nytt i framtiden.
- Tyvärr blev det inte så, utan att den låg under många år och blev förstörd, berättar Robert Carlsson,  byggnadsantikvarie på Stenungsunds kommun. Istället väcktes en tanke om att bygga upp en ny kvarn vid Stenunge å.
- Det finns flera olika typer av kvarnar men den som vi har byggt upp här är en Skvaltkvarn, berättar Robert Carlsson, byggnadsantikvarie på Stenungsunds kommun. Den används till att mala mjöl och är ofta inrymd i en mindre träbyggnad och kräver inte några jättestora vattenmängder för att fungera. Därför har den ofta använts till husbehovsmalning av mjöl. Skvaltkvarnen är byggd på en gammal kvarngrund då det tidigare stod en hjulkvarn på samma plats.
- En hjulkvarn har ett stort stående hjul och kräver ett större vattenflöde, berättar Robert. Det fanns det på den här platsen tidigare.

Stenunge by är resterna av en medeltida by med spår av ett gammalt kulturlandskap.
- Med hjälp av kvarnen försöker vi ge en känsla för hur det var att leva på den här platsen, berättar Robert. Tanken är att vi ska odla säd på Mariagården, mala det till mjöl i skvaltkvarnen och sedan baka bröd av mjölet inne i Mariagårdens bakugn.

Ambitionen är att tillsammans med skolan, bjuda in barn och ungdomar att vara med.
- Att få vara med att mala mjölet och sedan baka på det, skapar en förståelse för hur man levde förr, säger Robert. Det ger också kunskap kring hur det faktiskt går till när man gör mjöl, det är häftigt att hälla säd mellan stenarna och se det komma ut vitt mjöl, redo att baka med.
Invigningen får vänta till senhösten vilket är den rätta tiden för malning.

- Under senhösten var det gott om vatten, skörden var inne och julen stundade, berättar Robert. 
Det är många som promenerar och njuter av naturen runt Stenunge å, och många har varit intresserade under kvarnens uppbyggnad och gått förbi och ställt frågor.
 - Det är jättekul att Stenunge by och Mariagården får fler och fler besökare, säger Robert. Kvarnen är en pusselbit i att kunna berätta om hur det var att leva och bo i Stenungsund för länge sedan.

Tillbaka till dagens alla nyheter

Tidigare nyheter på denna plats arkiveras i vårt arkiv i flikarna ovan

Detta bildgalleri kräver att du har javascript aktiverat och Flash installerat.

Copyright © 2009. Nyheter4.com

All rights reserved.