loading...

Obehörig läkare i väst tog emot 1 000 patienter
En läkare blev anställd av ett västsvenskt sjukhus, trots att personen var obehörig. Personen hade hunnit ha hand om omkring 1 000 patienter innan felet uppdagades. En läkare från ett utomeuropeiskt land fick anställning som underläkare på ett västsvenskt sjukhus.
Efter en praktikperiod på en kirurgiklinik erbjöds personen ett vikariat som underläkare på kliniken samt fick arbeta självständigt på akutmottagningen.
Inte gjort kunskapsprov
Läkaren saknade den formella behörigheten att arbeta som läkare i Sverige, något som både denne och arbetesgivaren hade missat. Personen hade bland annat inte gjort kunskapsprovet för läkare från ett utomeuropeiskt land.
Innan felet upptäcktes hade läkaren hunnit ta emot drygt ett tusen patienter.
Personen hade själv tillsammans med HR-avdelningen misstolkat reglerna. Nu har sjukhuset Lex Maria-anmält sig själva.
En sektionschef har granskat läkarens patientfall och inte hittat några brister.
”Vederbörande uppfattas ha reell kompetens, men saknar delar av lagstadgade krav, bland annat saknas genomgånget kunskapsprov.” står det i anmälan.

Tillbaka till dagens alla nyheter

Tidigare nyheter på denna plats arkiveras i vårt arkiv i flikarna ovan

Detta bildgalleri kräver att du har javascript aktiverat och Flash installerat.

Copyright © 2009. Nyheter4.com

All rights reserved.