loading...

Fusion på Nordiska Akvarellmuseet på Tjörn i april
I Nordiska Akvarellmuseets sommarutställning Fusion bjuds elva konstnärer ur museets egen samling in när den för första gången visas i hela museet.
Fyra av de medverkande konstnärerna skapar inför utställningen storskaliga, platsspecifika verk på museets väggar i konsthallen och på fasaden. Välkommen att följa konstnärerna under deras arbetsprocess på plats i Skärhamn 20–26 april.

Fusion – ett litet ord med många betydelser. En konstsamling, såsom Nordiska Akvarellmuseets, är en form av fusion. Enskilda verk förenas i en större helhet. Konstverk visas i nya konstellationer, ibland förväntade, ibland udda. En utställning som pendlar mellan stort och smått, sockersött och obehagligt. Den visar att akvarellkonsten har oändliga uttryck och möjligheter. 

De fyra konstnärerna Sigga Björg Sigurðardóttir (Island), Katja Tukiainen (Finland), Adam Saks(Danmark) och Petri Hytönen (Finland) kommer under perioden 20–26 april 2018 att arbeta på plats på Nordiska Akvarellmuseet i Skärhamn. Det finns möjlighet att träffa konstnärerna och följa deras arbetsprocess. Övriga medverkande konstnärer: Astrid Svangren (Sverige), Elina Merenmies (Finland), Michael Kvium (Danmark), Jukka Korkeila (Finland), Julie Nord (Danmark), Lars Lerin (Sverige) och Arto Korhonen (Finland).

Om Nordiska Akvarellmuseets samling: Museets målsättning är att se på akvarelltekniken från samtidens och den nutida konstens perspektiv. Vi initierar samtal om akvarellens möjligheter och sprider kunskap om hur konstnärer idag och i historien använt vatten och pigment för att skapa konst. Vi undersöker akvarellen utifrån tre olika perspektiv: traditionell akvarell / akvarellen som uttryck / akvarellen som koncept. Samlingen är en aktiv och viktig del av museets verksamhet. Museet har sedan starten år 2000 köpt in verk av drygt 100 konstnärer från hela Norden. De flesta inköpen görs i samband med museets separatutställningar med nordiska konstnärer.
Vernissage lördag 28 april kl. 14. 

INFORMATION OM DE FYRA KONSTNÄRERNA:
Katja Tukiainen. Född 1969, Finland / Katja Tukiainen utbildades vid Helsingfors universitet för konst och design samt vid Academy of Fine Arts i Venedig. Verken kännetecknas av personliga, expressiva teckningar och en rosa färgskala. Konstnären undviker inte sorgliga och vemodiga teman. Tukiainen arbetar med teckning, serier, måleri, skulptur, video och installationer, ofta platsspecifika. Ett politiskt, feministiskt perspektiv med ett starkt berättande finns med i hennes konst.

Sigga Björg Sigurðardóttir. Född 1977, Island / Björg Sigurðardóttir skapar på papper, gärna i stora format. I efterhand omvandlar hon sina teckningar till animationer och använder dem i installationer och väggmålningar. Hennes bildvärld är gåtfull och personlig. Den befolkas av egensinniga fantasivarelser. De minutiöst tecknade figurerna förkroppsligar både monster, djur och människor. Vid första ögonblicket verkar de kanske påminna om sagofigurer från harmlösa barnboksberättelser. Snart uppenbaras dock en brutal, grotesk, ibland skrämmande och blasfemisk udd i dessa bilder. Kroppsvätskor, antydan till våld och ojämn kamp påminner här om skräckfilmsestetiken som dock mjukas upp av en rejäl dos humor. I animationerna finns ingen konventionell berättelse. En bild leder istället till en helt annan. Konstnären konfronterar oss på det sättet med livets tragikomiska vändningar där sammanhang och ordning endast är en illusion.

Adam Saks. Född 1972, Danmark / Saks bildspråk är expressivt, kraftfullt och personligt på samma gång. En hård, manlig militär- och sjömansgemenskap ställs ofta mot en utlämnande ensamhet. Saks bildvärld fylls med laddade symboler. I sin konst utforskar han frågor som gäller maskulinitet, sexualitet, våld och död, men också kärlek. Ofta handlar det om olika föreställningar kring respekt och heder. Inspirationen hämtas ibland från koder och berättelser inom den franska främlingslegionen. De tidiga verken är atmosfäriska, lätta och känsliga. Så småningom övergår Adam Saks till en mörkare palett. Färgerna blir mustiga. Bilderna vibrerar av isblått, ockra och violett. Hans akvareller i stora format motverkar föreställningen om mediets småskalighet. Akvarellen handlar hos honom inte bara om att värna om traditionen utan först och främst om att experimentera.

Petri Hytönen. Född 1963, Finland / Petri Hytönen fångar drömmar och fantasier i stora lekfulla akvareller. Historier hämtas ofta från ett barns universum. Förebilderna finns även i gamla fotografier, filmer och serier. I Hytönens bildvärld kombineras humor och allvar, glädje och sorg. Färgerna är starka och livfulla som i barnlekens värld. Fantasilandskap och drömstäder växer fram och motverkar känslan av förlust och tidens gång. Det finns både något magiskt och melankoliskt över Petri Hytönens skapelser. I sitt konstnärliga arbete har Petri Hytönen ofta avbildat simmande, gungande eller flygande människor. Hans “svävande” människor är varken bundna till naturlagar eller rättsnormer, de blir mer eller mindre en inkarnation av den fria människan och hennes innersta drömmar och fantasier. Hytönens måleri är som process också mycket fritt flygande.
Besök Nordiska Akvarellmuseet och få en upplevelse utöver det vanliga. Här kan du möta den internationella konstens intressantaste företrädare eller klassisk akvarell. En mötesplats anpassat till en verksamhet kring konst, kultur, natur och människor.
 

Tillbaka till dagens alla nyheter

Tidigare nyheter på denna plats arkiveras i vårt arkiv i flikarna ovan

Detta bildgalleri kräver att du har javascript aktiverat och Flash installerat.

Copyright © 2009. Nyheter4.com

All rights reserved.