Tillfället gör tjuven - tjuven tar inte semester
Semestertider stundar och för många innebär det att resa bort. Tjuven har dock inte semester så se över ditt inbrottsskydd innan du åker.
Inbrottstjuvar har inte reglerad arbetstid så risken att drabbas av inbrott finns året om, dygnet runt. Dock är risken störst när bostaden är tom. För att semestern ska bli den härliga och bekymmersfria tid som alla vill att den ska vara finns det några saker att tänka på, till exempel:
Gör det svårare för tjuven
Du kan på olika sätt få tjuven att tro att bostaden är bebodd även om den inte är det. På så sätt minskar du risken för tillfällighetsinbrott och sprider osäkerhet även hos en mer rutinerad tjuv.
Här får du fler råd om vad du kan göra för att skydda dig mot inbrott.
Tipsa dina grannar
En lapp i brevlådan eller i trappuppgången uppskattas av många. Här är ett flygblad om inbrott och grannsamverkan som du kan skriva ut och ge till dina grannar.

Polisen - Fortsatt satsning på trygga evenemang
Inför sommarens festivaler och övriga publika evenemang har polisen fortsatt att utveckla det brottsförebyggande arbetet för trygga och säkra evenemang. Det sker ihop med arrangörerna via organisationen Svensk Live, länsstyrelserna och RFSU.

Samverkan mellan de olika aktörerna sker enligt en beprövad samverkansmodell framtagen av Brottsförebyggande rådet (Brå). Den innebär att i god tid ta fram en gemensam lägesbild kring evenemanget, identifiera problem och risker, hitta orsakerna bakom och tillsammans bestämma vilka åtgärder som behöver genomföras.
– Det kan handla om att bygga bort eller lysa upp skymda platser, identifiera och bemanna "hot spots" – platser som vi av erfarenhet vet är brottsutsatta, kameraövervakning, informationsinsatser till besökare och att utbilda evenemangspersonal i brottsförebyggande, säger polismästare Emelie Kullmyr, nationell samordnare för trygga och säkra evenemang.

Samverkan bygger på hur polisen och andra aktörer utifrån sina olika roller kan agera för att förebygga och hantera risker och problem vid evenemang. Med samordnade insatser uppnås större effekter än när varje aktör agerar för sig.
– Genom att förebygga riskfyllda situationer och öka medvetenheten hos våra samverkansparter och besökare minskar vi risken för brott. Om brott eller andra oönskade händelser ändå inträffar har vi en gemensam planering för hur vi ska agera tillsammans, berättar Emelie Kullmyr.

Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet fokuserar på att med olika åtgärder förebygga brottstyper som kan förekomma, det kan handla om fickstölder, våldsbrott, sexualbrott och personrån. Om du utsätts för brott – anmäl direkt. Kontakta polis, ordningsvakter eller evenemangets funktionärer för hjälp att anmäla.
– Ju tidigare polisen får information, desto större möjlighet att identifiera och få fast den som är skyldig. Likaså om man bevittnar att någon blir utsatt för brott, påkalla uppmärksamhet, kontakta polisen och berätta vad du sett, ditt vittnesmål kan vara avgörande, säger Emelie Kullmyr.

(Faktaruta)
Om trygga och säkra evenemang

Sedan 2017 har polisen en långsiktig nationell samverkan med arrangörerna via branschorganisationen Svensk Live i syfte att gemensamt arbeta för trygga och säkra evenemang. Även länsstyrelserna och RFSU ingår i samverkan.
När polis, arrangör och andra aktörer samordnar sina insatser uppnås större effekter av det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Grunden för samverkan är en gemensam lägesbild där problem och risker identifieras, orsaksanalyseras och åtgärdas.
Polisen är på plats för att bidra till ett tryggt och säkert evenemang. Vår uppgift är ordningshållning och trygghetsskapande åtgärder samt att förebygga, förhindra och utreda brott. Tveka inte att ta kontakt med oss.

Alla som dödats i hemmet hade sökt hjälp
I samtliga dödsfall som gällde våld i hemmet senaste åren hade offret varit i kontakt med myndigheter flera gånger utan att få hjälp eller ens frågor om våldet, det visar en kartläggning från Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen har undersökt samtliga dödsfall som gällt våld i hemmet mellan år 2012 och 2017. Av 52 brottsoffer hade alla vid upprepade tillfällen varit i kontakt med minst två samhällsaktörer och ofta en kort tid före sin död. Inte i något av mötena hade de ansvariga ställt frågor om våld.
För att minska våld i nära relationer ger regeringen nu fyra myndigheter, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket och Socialstyrelsen i uppdrag att hitta nya samarbetsmodeller för att förhindra att livshotande situationer uppstår inom en familj.

Så fuskas det med bidrag
Det fortsätter att fuskas med bidrag och ersättningar. Hittills i år har Försäkringskassan krävt tillbaka 190 miljoner kronor efter att ha kontrollerat misstänkt fusk.
Fram till mitten av juni i år har Försäkringskassan krävt tillbaka 190 miljoner kronor efter att ha kontrollerat misstänkt fusk med bidrag och ersättningar. Det är nästan 50 miljoner mer än myndigheten krävde tillbaka under samma period i fjol.

Bland de återbetalningsskyldiga finns en kvinna som kvitterat ut över 180 000 kronor i felaktiga barnbidrag, flerbarnstillägg och föräldrapenning. Det trots att kvinnan varit bosatt med barnen i ett annat land utanför EU i nästan ett år.

Försäkringskassan kan få signaler om felaktiga utbetalningar genom att personal på andra myndigheter som Skatteverket hör av sig. Det händer också att allmänheten ringer och anmäler misstänkta fuskare. Försäkringskassan kontrollerar om misstankarna stämmer genom att kontakta olika myndigheter eller personens arbetsgivare.
Fusk med just barnbidrag upptäcks ofta när skolor och förskolor hör av sig till Försäkringskassan och berättar att barn inte dykt upp till terminsstarten.

En annan metod som en del personer använder sig av är fiktiva skiljsmässor. Personerna uppger att de har separerat och bor på olika håll för att på så sätt få bidrag de inte har rätt till.
Om Försäkringskassan efter att ha kontrollerat misstankarna kommer fram till att fusk har förekommit så blir personen återbetalningsskyldig. Det händer också att Försäkringskassan lämnar in en polisanmälan om bidragsbrott.

ÅTERKRAV EFTER KONTROLLUTREDNINGAR FÖRSTA HALVÅRET 2018
Assistansersättning 32 miljoner
Sjukpenning 31 miljoner
Sjukersättning 28 miljoner
Föräldrapenning 28 miljoner
Barnbidrag 18 miljoner

Källa: Försäkringskassan

Sommarjobba skattefritt eller skatta och få dubbelt upp i pension - hur mycket kan du tjäna innan skatt
Ska du, ditt barn eller barnbarn sommarjobba i år? Då finns det lite knep att ta till för att undvika att betala skatt i onödan.
I år är inkomster under 19 247 kronor skattefria. Det innebär att den som sommarjobbar och tjänar under denna nivå inte behöver betala skatt på inkomsten. Men för att arbetsgivaren inte ska dra skatt i onödan behöver du som anställd se till att ha fyllt i ett intyg först.

Gör så här för att slippa betala skatt
Om du är studerande och vet att du under 2018 kommer tjäna under 19 247 kronor.
Fyll i intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag (pdf)
Lämna intyget till din arbetsgivare i god tid innan första löneutbetalningen
Gör så här för att betala rätt skatt

Om ditt sommarjobb kommer ge mer än 19 247 kronor eller om du totalt under 2018 vet med dig att du kommer tjäna mer än så är det smart att begära jämkning. Då kan arbetsgivaren dra rätt skatt från början så du inte betalar för lite eller för mycket.
Ansök om Jämkning för skolungdom på Skatteverket
Ta med dig beslutet till arbetsgivaren

Du kan aldrig förlora pengar
Det kan vara bra att komma ihåg att du aldrig kan gå miste om pengar om arbetsgivaren skulle dra för mycket i skatt. Den del du betalat för mycket får du tillbaka i nästa års deklaration.

För de flesta är det förstås roligare att få ha kvar så mycket som möjligt av lönen redan i sommar så om du själv ska sommarjobba eller om du har ett barn eller barnbarn som ska göra det, tipsa om denna artikel på hur sommarjobbet kan bli skattefritt!

Ps. Tjänar du mellan 20 000 och 200 000 kronor per år får du mer i pensionsavsättning än vad du betalar i skatt. Tjänar du till exempel 20 000 kronor under året måste du förvisso betala ca 1 400 kronor i skatt, men pensionsavsättningen som görs är på hela 3 700 kronor.

Från med 18.00 i kväll, torsdag, blir det möjligt att beställa varor från Kina billigt igen 
Den omtalade hanteringsavgiften till Postnord ska hanteras automatiskt direkt vid köpet. Men den försvinner inte helt. 
– Den nya avgiftens storlek varierar med volymen, säger Postnords kommunikationsdirektör Thomas Backteman.

Än så länge är det bara handelsjätten Wish som samarbetar, men Postnord hoppas att fler e-handelstjänster ska börja använda samma lösning.
– Vi är jättenöjda över att vi äntligen är färdiga med en teknisk lösning, säger Postnords kommunikationsdirektör Thomas Backteman.

Att handla från e-handelstjänster i Kina kostar ofta bara en bråkdel av att handla i Sverige. Därför blev Kinapaketen snabbt mycket populära. Den första mars i år började antalet beställningar däremot att minska drastiskt. 150 000 paket om dagen har sjunkit till under 15 000 paket i dag.
Skälet: Ett par hörlurar för 40 kronor kostade plötsligt 125 kronor när moms och hanteringsavgift tagits ut av Postnord. Detta skedde efter att PostNord fick i uppdrag från Tullverket att ta ut moms på alla varor utanför EU.

Avgift direkt vid köp
Nu blir det däremot billigare igen, i alla fall ibland. Från och med i kväll 18:00 gör en ny teknisk lösning att den som handlar på Wish kommer att betala avgift och moms direkt vid köpet. Hanteringsavgiften blir därmed betydligt lägre, men försvinner inte helt.
– Den nya avgiftens storlek varierar med volymen, baserat på hur mycket svenskarna handlar, så det går inte att säga exakt hur stor den blir. I vilket fall kommer den att vara betydligt lägre än 75 kronor, säger Thomas Backteman.

Postnord har fört diskussioner med andra populära e-handelstjänster i Kina som Ali express. Än så länge är det däremot bara Wish som anslutit sig till den svenska lösningen. Samma avgift som tidigare kommer att tas ut för paket som beställs av andra leverantörer från länder utanför EU.
Postnord hoppas att fler e-handelsplatser ska ansluta sig till deras tekniska lösning när de ser att det fungerar.

Klart - Nu kan du ta körkortet med CSN-lån
Sent på onsdagseftermiddagen fattade riksdagen beslutet att arbetslösa ska kunna få ta ett körkortslån via Centrala studiestödsnämnden (CSN).
Anledningen är att man har sett att B-körkort för personbil är något som många arbetsgivare kräver idag. Att ha körkort gör att man blir mer attraktiv på arbetsmarknaden.
Som ett första steg vill man rikta lånet till vissa arbetslösa personer i åldern 18-47 år. Det högsta lånebeloppet blir 15 000 kronor. Lånet kommer att betalas ut i tre delbelopp om 5000 kronor, och återbetalningen ska ske med 300 kronor per månad.

Centrala studiestödsnämnden beviljar körkortslånen och man kommer att införa en kontroll av att pengarna används på rätt sätt.  Under 2019 vill regeringen utvidga möjligheten så att även unga icke arbetslösa personer som avslutat en gymnasieutbildning omfattas. Den 1 september i år kommer det nya regelverket att träda i kraft.

Nya bilskatter 1 juli – det här har du rätt till vid leveransförsening
Det nya systemet bonus-malus träder i kraft 1 juli, och ger bilar med lägre klimatpåverkan en bonus medan bilar med högre utsläpp får betala en höjd skatt de första tre åren. Förslaget gäller enbart nya bilar som registreras för första gången från och med 1 juli.

Förändringarna gör årets bilhandel svårbedömd, något som kan påverka leveranstiden. Många har beställt bilen innan höjningen för att slippa betala högre skatt. Bilen kanske inte kan registreras som planerat, utan först efter 1 juli. Då belastas den ovillkorligen med malus-skatt.

– Du som har beställt en bil vars leverans blir försenad kan ha rätt till ersättning för de högre skatterna, säger Malin Johansson, förbundsjurist på Motormännens Riksförbund.
Motorbranschens egna leveransvillkor anger 16 veckors leveranstid för en fabriksbeställd bil, 12 veckor för en ny bil generellt, eller två veckor för begagnade bilar.

Här är Motormännens tips inför bonus-malus:
Fabriksbeställning: Om leveransen försenas utöver det som anges i leveransvillkoren ska bilföretaget som sålt bilen ersätta dig som konsument för den högre kostnad malus-skatten innebär.
Lagerbil: Det brukar gå snabbt att få ut en lagerbil från bilhallen, men avtala för säkerhets skull om ett datum då leverans ska ske.
Vid försening gäller generellt att företaget måste kontakta köparen. Om förseningen är väsentlig kan avtalet hävas utan kostnad.
Den som köper bil nu bör skriva in i avtalet att leverans ska ske innan 1 juli.

Privatpersoner kan få stå för hela beloppet om Bank-id kapas
I värsta fall blir det konsumenten själv som får stå för hela beloppet om en bedragare lyckats ta ut pengar.

Eller i vart fall får konsumenten stå för en självrisk på 12 000 kronor skriver ARN, Allmänna reklamationsnämnden, efter att ha har prövat några sådana fall.
ARN, Allmänna reklamationsnämnden, har prövat sex fall där bedragare har lurat sig in på folks nätbanker genom att använda deras egna bank-id. I dag kom beslutet.

I vissa fall hade bedragaren förmått kontohavaren att använda sitt mobila bank-id till att identifiera sig mot banken, vilket gjorde att bedragaren kunde logga in på kontohavarens internetbank och olovligen föra över pengar.
– Alla fall måste prövas individuellt. Vår bedömning är att vid ett av de sex fall vi prövat har personen agerat oansavrigt och lämnat ut sina koder, säger Britta Ahnér Kågermann chef ARN.

Avslog krav på hundratusentals kronor
I andra fall förmådde bedragaren kontohavaren att lämna ut svarskoder från en bankdosa. I ett av dessa ärenden ansåg nämnden att kontohavarens agerande var särskilt klandervärt och avslog därför hans krav på ersättning med 120 000 kronor.

I övriga ärenden kom nämnden fram till att bankerna ska ersätta kontohavarna för de obehöriga uttagen efter avdrag med 12 000 kronor, som kan liknas vid en slags lagstadgad självrisk.

Nordea ska analysera
Bedrägerier med bank-id har blivit allt vanligare och har i många fall de slagit hårt mot privatpersoner, eftersom bankerna i regel inte ersätter förlorade pengarna då kunden anses ha hjälpt bedragarna. Men idag menar storbanken Nordea att det är bra att ARN har prövat fallen.
– Nu måste vi analysera och sätta oss in i Allmänna reklamationsnämndens beslut. Vi vill göra det grundligt och vara noggranna i den processen, så det är i dagsläget för tidigt att för oss att uttala oss mer kring ARN:s beslut, säger Magnus Nelin kommunikationschef Nordea Sverige.

Slutlig brottsstatistik 2017
I dag publicerar Brottsförebyggande rådet, Brå, den slutliga statistiken över handlagda brott, misstänkta personer samt handlagda brottsmisstankar för 2017.

Handlagda brott
Under 2017 blev 1,52 miljoner brott handlagda, vilket är en ökning med 27 600 brott eller 2 procent jämfört med 2016.
Majoriteten (84 %) av de handlagda brotten anmäldes samma år som de handlades, medan 13 procent anmäldes året innan. Resterande brott anmäldes före 2016.
En utredning hade bedrivits för drygt hälften (51 %), eller 769 000, av de handlagda brotten, vilket är en ökning med 52 200 utredda brott (+7 %) jämfört med 2016.

De resterande handlagda brotten (49 %) eller 752 000 brott, direktavskrevs, vilket är en minskning med 24 500 avskrivna brott (−3 %) jämfört med 2016.
Andelen utredda brott av samtliga handlagda brott 2017 ökade med 3 procentenheter, från 48 till 51 procent, jämfört med 2016.
Samtliga handlagda brott 2017fördelade efter utredda respektive direktavskrivna brott, samt underliggande beslutstyper. Inom parentes anges förändring jämfört med 2016. Totalt 1 520 000 handlagda brott.
 
Personuppklarade brott, personuppklaringsprocent och lagföringsprocent
Under 2017 personuppklarades 203 000 handlagda brott, vilket är en ökning med 5 370 brott (+3 %) jämfört med 2016. Antalet personuppklarade brott ökade för de övergripande kategorierna bedrägeribrott, skadegörelsebrott, trafikbrott och narkotikabrott, medan antalet personuppklarade stöld- och tillgreppsbrott minskade. Handlagda brott i kategorin brott mot person var ungefär lika många som föregående år.
Personuppklaringsprocenten uppgick till 13 procent 2017, vilket är samma nivå som 2016.
Lagföringsprocenten uppgick till 28 procent 2017, vilket är en minskning med 1 procentenhet jämfört med 2016.

Misstänkta personer
År 2017 misstänktes 177 000 personer för brott, vilket är en ökning med 3 300 personer eller 2 procent jämfört med 2016. Av de misstänkta personerna var 20 procent kvinnor och 80 procent män.
Relaterat till befolkningen så misstänktes 2 140 personer per 100 000 invånare för brott under 2017, vilket är 1 procent högre än 2016. Jämfört med 2016 har antalet kvinnor per 100 000 invånare som misstänks för brott minskat (−3 %), medan antalet män per 100 000 invånare som misstänks för brott har ökat (+1 %).
Majoriteten (79 %) av de misstänkta var 21 år eller äldre 2017, medan en dryg femtedel (21 %) var unga personer i åldern 15–20 år. Relaterat till befolkningen är andelen större i de yngre åldersgrupperna. År 2017 var 5 820 personer per 100 000 invånare misstänkta för brott i åldersgruppen 15–17 år, vilket kan jämföras med 791 personer per 100 000 invånare för personer 50 år eller äldre.

Av de misstänkta personerna 2017 var drygt hälften (55 %) misstänkta för ett (1) brott, medan resterande 45 procent var misstänkta för två eller flera brott. En mindre andel (4 %) var misstänkta för fler än 11 brott under året. Andelen kvinnor som var misstänkta för ett (1) brott var 63 % och andelen män var 53 %.

Personer med lagföringsbeslut
Antalet personer som misstänkts för brott och som fått ett lagföringsbeslut var 82 700 personer 2017, vilket är en ökning med 2 280 personer (+3 %) jämfört med 2016. Andelen misstänkta med ett lagföringsbeslut var 47 procent, vilket är samma nivå som 2016.
Av de misstänkta personerna med lagföringsbeslut var 17 procent (14 200) kvinnor och 83 procent (68 500) män. Antalet kvinnor med lagföringsbeslut har minskat jämfört med 2016 (−4 %) medan antalet män har ökat (+4 %).
År 2017 var andelen misstänkta personer med ett lagföringsbeslut störst bland dem som misstänktes för trafikbrott (71 %) och narkotikabrott (62 %), och minst för dem som misstänktes för bedrägeribrott (22 %) och brott mot person (20 %).

Handlagda brottsmisstankar
År 2017 handlades totalt 516 000 brottsmisstankar, vilket är en ökning med 8 960 brottsmisstankar (+2 %) jämfört med 2016.
Av samtliga handlagda brottsmisstankar 2017 gällde den största andelen (25 %) brott mot person. Stora andelar utgjordes också av narkotikabrott (18 %), stöld- och tillgreppsbrott (13 %) och trafikbrott (12 %).

Beslut på brottsmisstankar
År 2017 förundersökningsbegränsades 46 800 (7 %) av alla brotts­misstankar. Det är en ökning med 3 120 brottsmisstankar (+6 %) jämfört med 2016.
År 2017 ledde 42 procent eller 216 000 av samtliga handlagda brotts­misstankar till ett lagföringsbeslut. Jämfört med 2016 är det en minskning med 2 860 brottsmisstankar. Andelen lagföringsbeslut minskade med 1 procent­enhet jämfört med 2016.

Fakta
I och med publiceringen av statistiken för 2017 har tidigare publicerad statistik för åren 2013-2016 korrigerats. Bakgrunden till korrigeringen är ett tekniskt fel som föranlett ett mindre bortfall i statistiken. För mer information om korrigeringen och hur den påverkar statistiken, se rapporten Korrigering av statistik 2013-2016 www.bra.se/korrigering
Ändamålet med statistiken över handlagda brott och handlagda brottsmisstankar är att ge en övergripande bild av nivå, struktur och utveckling av de brottsutredande myndigheternas handläggning av brott/brottsmisstankar och verksamhetsresultat. Ändamålet med statistiken över misstänkta personer är att ge en bild av nivå, struktur och utveckling av de personer som misstänkts för brott. All statistik är deskriptiv och ger inga djupgående förklaringar till förändringar över tid. Den kan användas för bland annat allmän information, samt som underlag för granskning och uppföljning av de brottsutredande myndigheternas verksamheter.
All statistik finns att hämta på www.bra.se under Brott och Statistik/Kriminalstatistik

Äntligen blir barnkonventionen lag
Idag har riksdagen fattat det historiska beslutet att göra barnkonventionen till svensk lag. Bris har arbetat länge för att detta ska bli verklighet, och välkomnar dagens beslut.
– Det är skillnad på att ha rätt och att få rätt. Med barnkonventionen som lag går barns rättigheter i Sverige från ord till handling. Dagens riksdagsbeslut kommer göra skillnad på riktigt för Sveriges 2 miljoner barn, då Sverige blir ett mer rättssäkert land för barn, säger Magnus Jägerskog, generalsekreterare Bris.

Med barnkonventionen som lag kommer det att ställas högre och tydligare krav på domstolar och myndigheter att beakta de rättigheter som följer av konventionen vid beslut som berör barnet. Principen om barnets bästa samt barnets rätt att komma till tals kommer få en central roll i beslutsprocesser som rör barnet. Barnet som en bärare av egna rättigheter kommer att få en starkare juridisk ställning.
Det kommer framför allt göra skillnad för barn i särskilt utsatta situationer, som barn som lever med våld, som kommer i kläm i vårdnadstvister eller som inte får den rätt de har till utbildning eller vård. Men det kommer också göra Sverige till ett bättre land för alla barn att leva i.

Dagens riksdagsbeslut innefattar även ett uppdrag till regeringen att följa upp hur beslutet efterlevs, ett fortsatt kunskapslyft inom kommuner, landsting & statliga myndigheter, samt ett uppdrag om en översyn av rådande lagstiftning och praxis som behöver förändras för att leva upp till barnkonventionen som lag.
 

Riksbankskommitténs lagförslag om kontanter
Riksbankskommittén har idag lämnat sitt delbetänkande. Det skall vara tryggad tillgång till kontanter med lagförslag om att de större bankerna ska vara skyldiga att tillhandahålla kontantuttag och dagskasse-hantering i hela Sverige.

- Det här har vi väntat på, säger Christina Tallberg. Det här är en ytterst viktig fråga för våra medlemmar men även för våra föreningar runt om i landet som dagligen använder kontanter i sin verksamhet.  
PRO har i flera år drivit frågan att det krävs lagstiftning för att bankerna ska ta sitt ansvar för kontanter i hela landet. Bland annat startades 2016 en namninsamling för att visa att kontantfrågan är viktig för många i samhället. Inte bara för äldre.

Engagemanget bland PRO:s medlemmar gick inte att ta miste på. Totalt samlades 139 064 namn in. Namnunderskrifterna överlämnades till finansmarknadsminister Per Bolund i juni 2016.
Vi krävde då att samhället ska ta ansvar för en fortsatt tryggad kontanthantering i alla delar av landet– i både städer och i glesbygd, och av grupper som av olika skäl inte har möjlighet att använda elektroniska betalningsmedel.
-  Det ser nu ut som att våra krav ska bli verklighet, menar Christina Tallberg. Vi är väldigt nöjda med att Riksbankskommittén har lyssnat på oss. Inte minst är förslagen för att få en likvärdig tillgång till kontanttjänster i hela landet välkomna.

I början av förra året författade PRO en skrivelse till Regeringen som bland annat innehöll krav på ett delbetänkande från Riksbankskommittén där kontanthanteringen i samhället utreds skyndsamt. Ett annat krav var att Riksbanken bör ha ett övergripande ansvar för kontanthanteringen i samhället.
- Vi är väldigt nöjda med kraven har hörsammats i betänkandet och att avvecklingen av kontanterna i och med dessa förslag inte kommer att släppas helt fri – utan att ansvar tas av staten och Riksbanken och att beslut om kontanternas framtid tas under demokratiska former, avslutar Christina Tallberg.

Nu kan alla i Sverige få varnings-SMS där de befinner sig
Från och med den 7 juni kan alla mobiloperatörer som verkar i Sverige skicka positionsbaserade SMS med Viktigt meddelande till Allmänheten, VMA, från SOS Alarm. Det innebär att alla kommer att få aktuella varningar till sina mobiltelefoner i ett område där exempelvis bränder, extremväder eller attentat sker.
– Att kunna nå alla i ett område med viktig meddelande till allmänheten i mobilen är ett mycket viktigt verktyg för att snabbt kunna informera om hur man ska agera för att undvika fara vid en större samhällskris eller olycka. SOS Alarm är kontaktpunkten för att begära VMA i Sverige och det är oerhört bra att alla mobiloperatörer nu är anslutna till tjänsten. Det här är ett viktigt led i att stärka svensk krisberedskap och skapa ett tryggare Sverige för alla, säger Kenny Lorentzon, chef för Krisberedskapsavdelningen vid SOS Alarm.   

Systemet levereras av UMS AB (Unified Messaging Systems), som är ett globalt teknikföretag med huvudkontor i Norge. Företaget har över 1200 kunder över hea världen och når över 500 miljoner människor med sina varnings- och informationssystem. UMS grundades 1998 och har en ledande position i världen inom sitt fält.
– Den nationella lösningen som nu är på plats i Sverige medför en betydande modernisering av beredskapstjänsten. Nu, år 2018, söker en majoritet av befolkningen i första hand information via mobilen. Varningar via SMS är exakta, sparar tid och bidrar till att rädda både liv och egendom, säger CEO Espen Gylvik i Unified Messaging Systems.

Om positionsbaserade VMA-meddelanden
Sedan en lagändring den 1 juli 2017 har SOS Alarm laglig möjlighet att skicka ut SMS:et till dem som befinner sig i ett visst område, istället för att som tidigare, bara kunna skicka till telefoner registrerade på en adress i det aktuella området. Från och med den 7 juni 2018 är alla svenska mobiloperatörer anslutna till tjänsten, där positionen bestäms genom att mobiloperatörerna förmedlar vilka mobiltelefoner som är uppkopplade mot vissa mobilmaster vid en given tidpunkt. Informationen sparas inte på SOS Alarm och får inte användas i andra syften.

Tekniken för lokationsbaserade varningar, LBAS (Location Based Alerting System), är en lösning som gör det möjligt att varna människor i ett specifikt geografiskt definierat område på ett snabbt och effektivt sätt. Alla mobiltelefoner som befinner sig inom det angivna området varnas med hjälp av information om exakt position från mobilnätet. LBAS gör dynamiska varneingar i realtid till verklighet.

Tuff bostadsmarknad för unga i landets kommuner
Det är väldigt svårt för unga att ha råd att köpa en egen bostad, enligt en kartläggning från SBAB. I landets 20 största kommuner har en man mellan 25–29 år med medelinkomst endast råd att köpa bostad i tre kommuner och för kvinnor är det omöjligt. 

Banken lånar maximalt 85 procent av 1,1 miljoner och för att få låna så mycket krävs en månadslön på 24 000 kronor.  Det är långt över medellönen för 25–29 åringar där männen i snitt tjänar 21 000 kronor och kvinnorna 16 000 kronor.

243 kommuner har för få bostäder
Enligt en kartläggning från SBAB är det mycket svårt för ensamstående mellan 25 och 29 år att köpa en bostadsrätt i näst in till samtliga av landets 20 största kommuner. 
Väntetiden på hyresrätter är också lång. Enligt en enkätundersökning genomför av Boverket svarade 243 av 288 kommuner att de har underskott på bostäder. 
Claudia Wörman, boendeekonom på SBAB, menar att kravet på kontantinsats och de skärpta amorteringskraven har påverkat gruppen unga ensamstående väldigt mycket.
– De sakerna, i kombination med att priserna har stigit och att lönerna inte har stigit i en utsträckning som alls matchar. Och sen har vi ett regelverk som har gjort det svårare, säger Claudia Wörman.

Hon efterfrågar nu en branschöverskridande översikt av hur reglerna drabbar unga bostadsköpare. Och att politikerna hjälper till.
Den bästa lösningen skulle vara om de skulle bygga mer hyresrätter istället för de här flådiga bostadsrätterna man slår upp här och var. Som bara folk med högre inkomst har råd att bo i.

Teknik ska förenkla vildsvinsjakten
Med hjälpmedel som elektronisk bildförstärkare, värmekamera och rörlig belysning vill regeringen hålla den växande vildsvinsstammen i schack.
Förslaget om en ändring i jaktförordningen, som har skickats på remiss, innebär att ett antal underlättande jaktmedel tillåts vid jakt på de vanligtvis nattaktiva vildsvinen. I dagsläget krävs dispens från länsstyrelsen för att använda den här typen av jaktmedel.
"De växande vildsvinstammarna orsakar stora problem för markägare och lantbrukare. Jakten efter vildsvin måste därför underlättas och effektiviseras. Att tillåta dessa jaktmedel vid vildsvinsjakt är ett steg på vägen", skriver landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) i ett pressmeddelande från Näringsdepartementet. Ändringarna i jaktförordningen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Så skyddar du hunden i extremvärmen
Värmen som belägrat Sverige påverkar våra hundar och andra pälsbeklädda djur i högsta grad. Varje år dör hundar av värmeslag. Men det finns tecken att vara uppmärksam på och saker du kan göra för att hjälpa ditt djur att klara hettan.

Under försommaren har temperaturerna redan nått över 30 grader på sina håll i Sverige.
Den extrema värmen påverkar både människor och djur, hundarna är inget undantag.
- Hundens storlek, päls, ålder och allmänna hälsotillstånd påverkar hur den klarar av de höga temperaturerna, säger Sophie Wilkinson, djuransvarig på försäkringsbolaget If.

Hon berättar att hundar kan få värmeslag och då måste kylas av och tas till veterinär.
- Hundar med kort nos och trånga luftvägar har en större risk för värmeslag. Det samma gäller djur som överviktiga, äldre, tjockpälsade eller hundar med hjärt- och andningsproblem.
Hundar svettas inte som vi människor, de gör av med sin överskottsvärme genom några få svettkörtlar under tassarna och genom att hässja/flåsa, vilket är en typ av ytlig andning med tungan ute.

Värmen avges via slemhinnorna i nos, tunga och munhåla, och en ökad salivavsöndring ger en mer effektiv avkylning – samtidigt kan den bli så intensiv att hunden kan bli uttorkad.
-De första symtomen på värmeslag kan vara att hunden söker sig till vatten eller lägger sig på kalla golv för att svalka magen. Andra symtom kan vara att hunden flåsar, dreglar, har torra och röda slemhinnor, får hög puls, oro och blir förvirrad, säger Sophie Wilkinson.

Fortsätter överhettningen kan hunden bli vinglig, falla ihop, få andningssvårigheter och kräkas eller få blodig diarré. Varje år är det hundar som dör av värmeslag.
- Många hundar klarar inte själva att hålla aktivitetsnivån nere, trots att det är varmt. Som hundägare är det därför viktigt att hjälpa hunden att ta hänsyn till temperaturen och förebygga överhettning.

Se till att hunden har tillgång till skugga och rent, friskt vatten, även under promenader. Undvik fysisk aktivitet som långpromenader eller cykelturer mitt på dagen om det är mycket varmt.
- En annan sak att tänka på, som aldrig kan nämnas för ofta: Lämna aldrig hunden i bilen under varma dagar, inte ens några minuter. Varje sommar inträffar tragiska händelser med hundar som lämnats i bilar i stekande sol, säger Sophie Wilkinson.

Heta tips för hundägare:
Låt hunden bada. Har du inte tillgång till en sjö i närheten kan du ordna en egen bassäng med en stor balja.
Frys in leverpastej eller andra godbitar i isbitar. Lägg gärna i vattenskålen så att hunden dricker mer. Isbitarna knastrar i munnen och det gillar de flesta hundar.
Undvik långpromenader mitt på dagen, vänta tills den värsta värmen lagt sig.
Cykla aldrig med hunden när det är väldigt varmt.
Låt alltid hunden ha tillgång till skugga och vatten, även när du går ut med hunden.
Lämna aldrig hunden i bilen under varma dagar. 

Så funkar nya bilskatten och du kan få vänta länge på elbilen
Med bara en månad kvar till den nya miljöbilspremien kan det vara svårt att få tag i en elbil. Tillverkarna har inte hängt med och i många fall kan du få vänta nästan ett år på en ny bil.

Om du köper en ny bränsleslukande bil kan du i framtiden räkna med rejält dyrare fordonskatt. En vanlig Volvokombi får ett skattepåslag på flera tusen om året enligt regeringens förslag som träder i kraft nästa år.
Regeringens nya lagförslag ska få svenskarna att välja bränslesnålare bilar med mindre utsläpp. Det nya förslaget bygger på den så kallade bonus-malusprincipen som gynnar den som väljer en bränslesnål bil.  
Enligt förslaget delas bilar in i fyra grupper beroende på hur mycket koldioxid (CO2) de släpper ut per kilometer.  Bilar med CO2-utsläpp mellan 0 och 60 g/km får en miljöbilspremie mellan 7.500 och 45.000 kr. 
Bilar med utsläpp mellan 60-95 g/km får oförändrad fordonsskatt. Ingen premie, ingen extraskatt. Om bilarna släpper ut mer än 95 gram per kilometer får bilägaren betala 77 kronor per gram över 77 gram.  
Det innebär att de allra flesta bilarna som rullar på vägarna idag kommer att få betala mer. Utsläpp över 140 g/km får en koldioxidskatt på 100 kr/g. Törstiga bilar får en höjning med flera tusen kronor. 
Äger du en Volvo V90 betalar du omkring 1.500 kronor i fordonskatt per år. Med det nya förslaget kommer den istället att kosta över 5.000 kronor om året. 
Förändringarna berör de flesta av Sveriges 5,3 miljoner bilar. Det innebär att de allra flesta bensinbilar får fordonsskatten höjd med 352 kronor per år, enligt promemorian med förslagen. En bil som drivs med etanol eller gas klarar sig med 176 kronor per år.

RÄKNA UT DIN NYA SKATT
Så räknar du ut den nya skattehöjningen på en bensinbil (särskilda regler för diesel): 
Utsläppen i gram CO2/km. till exempel 119 g/km. 
24 gram över gränsen 95 gram/km à 77 kr= 1848kr. + grundbelopp 360kr. 
VolvoV90 T5 154g/km (skatt idag ca. 1500kr/år) 
95 till 140g=45 g à 77 kr= 3465 kr+
140 till 154g=14g á 100 kr=1400 kr 
3565+1900+360= 5325 kr 

REGERINGENS FÖRSLAG
Det högsta bonusbeloppet på 45 000 kronor ges till de bilar som släpper ut noll gram koldioxid. Det lägsta bonusbeloppet på 7 500 kronor ges till bilar som släpper ut högst 60 gram koldioxid. Gasbilar får en bonus på minst 7 500 kronor. 
För bensin- och dieseldrivna lätta fordon föreslås en förhöjd fordonsskatt (malus) under de tre första åren. För fordon som kan drivas med etanol eller annan gas än gasol tas ingen malus ut. 
För de fordon som inte omfattas av bonus–malus-systemet sänks gränsen för när koldioxidbeloppet tas ut till vad ett fordon vid blandad körning släpper ut i koldioxid per kilometer utöver 95 gram, vilket innebär en fordonsskattehöjning för de allra flesta. 
Miljötillägget för dieseldrivna fordon som uppfyller utsläppskraven för EURO 6 föreslås behållas och den femåriga fordonsskattebefrielsen föreslås slopas. 
För motorcyklar ändras fordonskatten från 180 kronor till 360 kronor för ett skatteår. 
Fordonsskatten för personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar i det viktbaserade systemet justeras som en följd av att fordonsskatten höjs i det koldioxidbaserade systemet.
Källa: Regeringen

EU inför pristak för sms och samtal
Knappt två kronor per minut ska det framöver maximalt få kosta att ringa från ett EU-land till ett annat. Och varje sms får inte kosta mer än max 60 öre. Det är några av förändringarna för telekomregllerna inom EU som väntas träda i kraft 2020.

De nya avgiftstaken ingår i en uppgörelse mellan EU:s medlemsländer, EU-kommissionen och EU-parlamentet kring nya telekomregler som blev klara under natten mot nationaldagen.
- Ur ett långsiktigt perspektiv tror jag att det är väldigt viktigt att vi får moderna regler för att se till att konsumentpriserna hålls nere och vi får tydliga regler för alla, bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP), till TT.

"Inga fler alltför dyra samtal och sms. Ett bra steg framåt!" twittrade finländska EU-parlamentsledamoten Miapetra Kumpula-Natri efter uppgörelsen, enligt nyhetsbyrån Reuters.
- Det finns ju en del företag som har utnyttjat det här och tjänat ganska grova pengar på internationella samtal inom Europa samtal och det får man bort genom att sätta maxgränser, säger Peter Eriksson.

De nya reglerna behöver fortfarande formellt godkännas av parterna, men väntas sedan träda i kraft från 2020. I uppgörelsen ingår även att tilldelning av frekvenslicenser för 5G-nät samordnas och ges på 20 år – något mindre än de 25 år som branschen velat ha.

Grundvattennivåerna kan sjunka snabbt
Grundvattennivåerna är just nu normala men kan komma att sjunka väldigt snabbt om det torra vädret fortsätter.
– Det börjar bli dags att hålla koll på vattennivån, säger Bo Tunholm, hydrobiolog på Sverige geologiska utredning, SGU.
Även om grundvattennivåerna i nuläget är normala finns det all anledning att vara observant, menar han. 
– För när grundvattennivåerna sjunker, så gör de det snabbt i det torra klimatet vi har just nu.
Framför allt gäller det att hålla koll för de som har egen brunn, säger Bo Tunholm. 

Bakslag för trafiksäkerheten - Vägunderhållspengarna täcker inte ens den beräknade inflationen
Idag presenterade regeringen slutligen sin nationella infrastrukturplan för 2018–2029. Trots att 700 miljarder kronor satsas i planen, går endast 164 av dessa till vägnätet.

– Trafikverket påpekade redan i augusti förra året i sitt förslag, att det anslagna beloppet till vägunderhåll inte ens täcker den beräknade inflationen under de närmaste tolv åren. Vi är oroade över att regeringen inte har tagit någon hänsyn till det i sin plan, säger Heléne Lilja, kommunikationschef på Motormännens Riksförbund.

Trafikverket hade begärt dubbelt så mycket för att kunna undvika försämringar av det svenska vägnätet. Nu riskerar vi sämre vägar, i synnerhet på det lågtrafikerade vägnätet. Det hotar trafiksäkerheten.
Av alla resor som görs i Sverige sker 9 av 10 på väg och nästan 8 av 10 i bil. Bilen är, och kommer under överskådlig framtid att vara, den möjlighet som många människor har att träffa familj och vänner runt om i landet.

Trafiksäkerheten i Sverige har gjort en enorm resa de senaste 20 åren, mycket tack vare arbetet inom Nollvisionen. Sedan 1997 har ett systematiskt arbete för säkrare vägar, säkrare fordon och bättre körkortsutbildning gett resultat. Men på senare år har utvecklingen avstannat. Och efter dagens besked riskerar vi ett bakslag.

Bästa sättet att vattna i sommarvärmen
Du som ännu inte bor i en kommun man uppmanar att spara på vattnet eller har vattenförbud, vattna rätt.....
Grunden till att få en effektiv vattning av trädgårdsväxter och gräsmatta är att man INTE vattnar så länge solen är uppe.
Vattnar man på dagen dunstar ca 80% av det vatten du förbrukar för bevattning
Mest effektiv vattning sker alltså sent på kvällen när solen går/gått ned. Din bevattning får då många timmar att tas upp av den nu torra jorden och ett minimum dunstar bort. Du kommer att ske skillnaden ganska snabbt och du spar på vårt dyrbara vatten. Lycka till och slösa inte med vattnet

791 personer antagna till höstens polisutbildning
I dagarna får 791 personer besked att de har antagits till polisutbildningen som börjar i augusti.
Polisen ska fram till år 2024 växa med 10 000 anställda. Av dem ska ca 7 000 vara poliser. Att fylla platserna på polisutbildningen är ett viktigt led i att bli fler poliser.

– Det är väldigt glädjande att vi nu kan erbjuda nästan 800 personer en utbildningsplats till hösten. Vi ser dessutom att intresset håller i sig. Till utbildningen som börjar i januari 2019 har det inkommit 11 459 ansökningar vilket är rekord, säger Anna Orhall enhetschef inom HR-avdelningen.

Från 300 till drygt 1 000 utbildningsplatser på några år
På några år har antalet utbildningsplatser ökat från 300 platser per termin år 2015 till 800 per termin i år. För utbildningsstarten i januari 2019 finns det 1 020 platser.

Intresset för att bli polis är stort och har ökat senare år, vilket inte minst märks på den senaste ansökningsomgången som var 14-31 maj. Då sökte 11 459 personer till vårens utbildning. Av de som söker är det många som sållas bort eller hoppar av under antagningsprocessen. Vem som helst kan inte bli polis.

– Få utbildningar har så omfattande urvalstester som polisutbildningen. De som kommer till prövningen genomgår ett flertal medicinska, fysiska och psykologiska tester, säger Anna Orhall.

791 personer har antagits till hösten utbildning
Av de 9 594 som sökte till polisutbildningen i november 2017 kallades 4 565 till prövning hos Rekryteringsmyndigheten. Av dem var det 3 044 som kom. 791 personer klarade alla tester och erbjuds nu en utbilningsplats till hösten.

Kraven har inte sänkts
För den som tror att det höga antalet antagna beror på att kraven har sänkts har Anna Orhall ett tydligt svar:
– Vi har inte sänkt några krav. 2016 gjorde vi en mindre justering. Det finns inte heller några planer på att sänka kraven framöver. Däremot ser vi tillsammans med Rekryteringsmyndigheten över själva antagningsprocessen så att vi får en smidigare och modernare process.

Polisen får tillstånd att leta papperslösa på jobbet
Det ska bli lättare för polisen att gå in på arbetsplatser i vissa riskbranscher för att leta efter papperslösa och personer utan arbetstillstånd. I första hand görs dock lagändringen, enligt riksdagens beslut, för att komma åt arbetsgivare som utnyttjar papperslösa.

Lagändringen träder i kraft den 1 juli i år.
Regeringen, vars förslag riksdagen sade ja till med stor majoritet, har motiverat lagändringarna med att det är viktigt att förhindra att papperslösa utnyttjas som svartjobbare samt att det är viktigt att hitta personer som håller sig undan beslut om utvisning. Riksdagen anser inte att det ska finnas några hinder för polisen att även göra en så kallad inre utlänningskontroll om misstanke uppstår om att personer utan tillstånd kan finnas på arbetsplatsen.

Arbetsgivare som har anställda utan rätt att vistas i, eller arbeta i, Sverige kan redan tvingas att betala en avgift. Den höjs i och med lagändringen. TT

Värmen i västsverige – varmare än Sydeuropa och varmaste majdagen sedan år 1911
På onsdagen slog Göteborg rekord när temperaturen mättes till 31,1 grader. Det är sex grader varmare än svenskarnas populära turistmål
                                           Läs mer här >>>
 

Skatte-återbäringen på väg…sätt inte in pengarna hos storbanken
Nästa vecka får merparten av de som deklarerade i tid sin skatteåterbäring. Den betalas ut 5 - 6 juni till de av er som deklarerade digitalt och anmält bankkonto. Ni andra får eventuell skatteåterbäring 7 - 8 augusti.

Sätt inte in pengarna på storbankens sparkonto! Svenska sparare förlorar 8,4 miljarder i utebliven ränta varje år trots att det endast tar 10 minuter att öppna ett konto med ränta. Är du en av dem vars sparpengar sjunker i värde på sparkontot? Öppna ett konto med ränta idag!

Svenskarnas sparande på sparkonto har passerat 1 776 miljarder kronor varav 1 120 miljarder kronor är placerade hos storbankerna – med noll i ränta. Räknar vi in inflationen förlorar många av oss inte bara möjlig ränta – våra sparpengar sjunker i värde på sparkontot hos storbanken.

Storbankerna ger oss 0 procent i ränta på sparkontot. Det mumlas lite om att om det blir minusränta även på sparkontot så kommer vi minsann att agera. Men få öppnar datorn för att på tio minuter öppna ett konto hos de institut som idag ger 0,75 procents ränta.
8,4 miljarder kronor per år i utebliven ränta handlar det alltså om. Eller runt 1 000 kronor per år och person. 
På tio år har nischbankerna dubblerat sin marknadsandel av sparandet men det är fortfarande 63 procent av kontosparandet som ligger, utan ränta, hos storbankerna. Är du en av de som har sitt sparkonto hos storbanken? 

Ps. Se till att kontot du väljer har insättningsgaranti – då är du garanterad att få tillbaka pengarna om banken skulle gå i konkurs – upp till 950 000 kronor.

Ps2. De flesta privatpersoner som har kvarskatt ska betala skatten senast 12 november 2018. Var uppmärksam på att du redan nu betalar 1,25 procents kostnadsränta på kvarskatten redan nu. Efter den 12 november betalar du 16,25 procent i ränta.

En av fem ringer inte polisen när grannen får inbrott
Varje år stjäls det saker för 800 miljoner i svenska hem. Men långt ifrån alla ringer polisen när de ser ett pågående inbrott hos grannen.
Under ett år sker drygt 600 000 inbrott i villor och bostäder, och saker till ett värde av drygt 800 miljoner kronor försvinner, enligt en sammanställning som försäkringsbolaget If gjort av statistik från Svensk Försäkring.

Men ett inbrott innebär inte bara att man blir av med sina värdesaker. Att någon bryter sig in i ens hem skapar ofta en stark känsla av otrygghet hos den drabbade.
- Många vittnar om att de under en lång tid efteråt känner rädsla och oro när de är hemma trots att dörren låst, säger Lars Silfverswärd, skadeförebyggande expert på If.

Ändå ringer nära en av fem, 17 procent, inte till polisen när de ser ett pågående inbrott hos grannen. Enligt Ifs undersökning kontaktar några istället grannen direkt (7 procent), eller ingriper själva (5 procent),
- Det är anmärkningsvärt att så många väljer bort polisen i ett akut skede. Det gör att chansen att gripa förövaren minskar avsevärt, det är beklagligt eftersom vi redan har en väldigt låg uppklarningsprocent på inbrott bara omkring tre procent, säger Lars Silfverswärd.

11 procent av de svarande hade varit utsatta för inbrott, varav nästan hälften, inte anmälde det till polisen.
- Om det beror på en allmän misstro till att polisen ska klara upp brottet, eller något annat, det vet vi inte, säger Lars Silfverswärd.
Att ingripa själv är något Lars Silfverswärd direkt avråder ifrån.
- Visa gärna tjuvarna att de är upptäckta, till exepel genom att ropa åt dem. Det kommer förmodligen att göra att de avbryter inbrottet. Ta bilder av dem och deras fordon med mobilen om du har möjlighet, men håll avstånd till dem. Det kan vara farligt om tjuven känner sig trängd. Det är inte värt att risken att råka ut för något värre.

Lars Silfverswärd är mycket positiv till Grannsamverkan som sker i samarbete med lokal polis, och är en effektiv metod för att minska risken för inbrott. Enligt Brå minskar risken för inbrott i genomsnitt med 26 procent.
- Grannsamverkan går ut på att man gör bostadsområden mindre lockande för inbrottstjuvar genom att de boende i området lär sig mer om hur man skyddar sig, avskräcker och försvårar för tjuven samtidigt som man ökar uppmärksamheten på misstänkt aktivitet.
Dit har vi dock en bit kvar. Enligt Ifs undersökning skulle bara 16 procent ringa polisen om de hörde ett billarm/huslarm i närheten. Varannan skulle gå fram till huset/bilen för att se om det är något misstänkt på gång, men 9 procent skulle inte göra någonting alls.

Vad av följande skulle du i första hand göra om du såg/misstänker ett pågående inbrott hos grannen?
Ingripa själv 5 %
Ringa Polisen 83 %
Kontakta grannen 7 %
Kontakta andra boende i området 3 %
Ringa en bekant 1 %
Inget av det ovanstående 1 %
'
Hur skulle du reagera om du hörde ett billarm/huslarm och var precis i närheten?
Jag går fram till bilen/huset för att se om det är något misstänkt på gång 50 %
Jag tänker att någon råkat sätta på larmet av misstag. 21 %
Jag kontaktar bilen/husets ägare 15 %
Jag kontaktar Polisen 16 %
Jag försöker stänga av larmet om allt verkar vara i sin ordning 2 %
Annat 5 %
Jag reagerar inte alls 9 %

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 22 november - 5 december 2017 har sammanlagt 3 507 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18 år och äldre i Sverige. 1 453 personer svarade att de har husdjur.

Tips för hur du stoppar tjuven
Se till att ha ett lås avsett för ytterdörrar och ha gärna dörren låst även om du är hemma. Du hittar olika typer av lås för ytterdörrar i If Säkerhetsbutik.
Bor du i hus eller har lägenhet i markplan ska du ha lås även på fönster, balkong- och altandörrar.
Starta Grannsamverkan i ditt bostadsområde.
Märk dina värdesaker med MärkDNA och skriv upp dem på en inventarielista. Sätt upp MärkDNA-dekaler på utsidan av bostaden, det har en avskräckande effekt enligt kriminologerna vid Malmö Högskola.
Låt inte värdesaker ligga framme så att de syns genom fönster och altandörrar. Förvara gärna dyrbara smycken, pass och andra värdesaker i kassaskåp, säkerhetsskåp eller bankfack.
Lås fast cyklarna om de förvaras utomhus.
Se till att du har bra utomhusbelysning vid alla entréer till huset. Det finns sensorstyrda lampor som tänds när någon närmar sig dörren.

Installera inbrottslarm med utomhussiren om du bor i hus.
Låt bostaden se bebodd ut även om du är bortrest. Använd timer till belysning, låt kläder, böcker och tidningar ligga framme så att det ser ut som att du är hemma. Be någon ta hand om posten, skotta snö på vintern och klippa gräset på sommaren, och lägga sina sopor i din soptunna etc.
Hemförsäkringen,villaförsäkringen och fritidshusförsäkringen gäller för inbrott och skador efter stöldförsök. Försäkringen kan aldrig ersätta annat än den ekonomiska förlust du lider efter ett inbrott eller en stöld. Därför är det viktigt att du gör det du själv kan för att förebygga inbrott och på så sätt minska risken för att just din bostad eller ditt fritidshus blir utsatt.

När det blir för varmt - Vilka ligger i farozonen
Det är skönt med värme ... Men det kan lätt bli för mycket. Särskilt för de som tillhör riskgrupperna. Vet du vilka de är?
Hur påverkar värmeböljan oss? Kan den vara farlig? Folkhälsomyndigheten har tagit fram information om vad man ska tänka på och vad man kan göra.
De informerar särskilt om vilka riskgrupperna är, de som behöver vara extra försiktiga:
Äldre
Små barn
Gravida
Personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning
Personer som har vissa kroniska sjukdomar
Personer som tar vissa mediciner

Funderar du på moped eller har du redan skaffat ?
Under våren och sommaren är det många som tar mopedkort och köper en moped. Här ger vi dig här en samlad information om regler och konsekvenser av trimning och rätt utrustning, såsom hjälm.

Det är stor frihetskänsla då mopedkortet är taget och man har en moped som står körklar. I vårt områdeär det många som tar mopedkort och kör moped.

Polisen ser ett behov av att informera mer om vad som gäller för mopedkörning, därför har vi tagit fram en kort information med underlag från polisen i Stockholm

Att trimma en moped innebär att mopeden blir olaglig. I informationsbladet kan du läsa mer.
Du kan också läsa mer om konsekvenser av att göra mopeden olaglig och att inte använda hjälm.
Vi hoppas att så många som möjligt tar till sig informationen och önskar att alla kommer att trivas med sin moped under de år den används.
Polisens informationsblad om mopeder
 

Inga barnäktenskap ska erkännas i Sverige
Regeringen föreslår att alla barnäktenskap som ingåtts utomlands ska vara ogiltiga här. Förbudet gäller även om barnet hunnit bli 18 år vid ankomsten till Sverige.

- Barn ska inte vara gifta. Barn som är gifta fråntas inte bara sin barndom utan fråntas i många fall rätten till utbildning och självständig utveckling, säger migrationsminister Heléne Fritzon (S).
Lagförslaget som regeringen lägger fram beskrivs som ett totalförbud mot att erkänna barnäktenskap.

I dag erkänns barnäktenskap om det ingåtts utomlands och ingen av parterna hade anknytning till Sverige. Äktenskapet kan bara nekas ett erkännande i fall någon av makarna var under 15 år när äktenskapet ingicks.
- Det är därför uppenbart för regering att lagstiftningen innehåller alltför stora luckor för att vi effektivt ska kunna motverka barnäktenskap, säger Fritzon.

Enligt det nya lagförslaget ska det råda ett generellt förbud mot att erkänna barnäktenskap i Sverige, även om ingen av makarna hade anknytning till Sverige när det ingicks och ingen var under 15 år. Inte heller om barnet hunnit fylla 18 år när makarna kommer till Sverige ska äktenskapet erkännas.
- Sverige har en skyldighet att se till att alla barn i Sverige oavsett härkomst får det skydd som barnkonventionen garanterar, säger Fritzon.

Därmed går regeringen längre än sin egen utredning som lade fram förslag i december. Utredningen fick kritik för att den ville att man skulle kunna erkänna äktenskap ifall barnet hunnit fylla 18 år vid ankomsten till Sverige.

Regeringen vill dock behålla en möjlighet att erkänna äktenskap om barnet hunnit fylla 18 år, till exempel om maken dör och det uppstår en arvstvist.
Lagen är tänkt att träda i kraft den 1 januari 2019. Regeringen uppmanar nu myndigheter och organisationer som har att erkänna utländska äktenskap att ha den kommande lagen i åtanke fram till dess. Barnäktenskap som redan erkänts innan lagen träder i kraft kommer inte att upphävas./TT

Fakta: Stort mörkertal
Antalet barn som kommit till Sverige som gifta skattades av Migrationsverket 2016 till 132 stycken, men mörkertalet bedöms vara stort.
Av de 132 identifierade barnen var 129 flickor och 3 pojkar. De flesta var 16–17 år gamla.
Nästan alla barn hade sitt ursprung i Afghanistan, Irak eller Syrien.
Cirka en tredjedel av barnen hade själva barn.
De flesta hade sökt asyl efter den 1 augusti 2015 och de fanns spridda i 80 kommuner.
Socialstyrelsen genomför just nu en nationell kartläggning för att ta reda på mer om hur många barn som kommer till Sverige som gifta. Resultatet ska presenteras i början av 2019.
Källa: SOU 2017:96

Vilt på vägen - så gör du vid en olycka
Det är mycket vilt på och kring vägarna nu vilket leder till olyckor och tillbud i trafiken.
Just vid den här tiden på året stöts fjolårsungarna bort för att ge plats för nya avkommor, då blir det tvärdrag i naturen, det belastar naturligtvis vägnätet också, säger Anders Blomgren, Länsansvarig för nationella viltolycksrådet vid Polisen.
Han berättar om vad som gäller ifall olyckan är framme.
– Om man har krockat med vilt som rådjur, älgar, vildsvin eller hjortar är man skyldig att anmäla till polisen. Man ska även märka ut platsen så att ett skadat djur kan eftersökas av jägare, säger han.
Regler vid viltoyckor:
Ring 112
Märk ut platsen ifall djuret har sprungit iväg
Det är ok avliva ett djur som lider
Den som inte anmäler kan få böter
Förra året anmäldes 9000 viltolyckor i Västra Götaland. I Göteborg rapporterades ungefär 500.

Nu har Sverige en samtyckeslag – det här innebär den
Riksdagen har i dag klubbat regeringens förslag om en samtyckeslag. Grundprincipen i lagen är att sex ska vara frivilligt och om det inte är frivilligt så är det olagligt. Samtidigt blir fler handlingar kriminella och straffen skärps.

Enligt lagen blir det förbjudet att ha sex med en person som inte uttryckligen sagt ja eller aktivt visar att den vill delta. Det ska inte längre krävas att gärningsmannen har använt sig av våld eller hot, eller utnyttjat offrets särskilt utsatta situation.

Lagförslaget har fått kritik från flera håll, bland annat från Lagrådet som menat att det är för otydligt. Där har regeringen gjort ett förtydligande om vad domstolen ska titta på.
Tillägget i lagtexten lyder: ”vid bedömning av om ett deltagande är frivilligt eller inte ska det särskilt beaktas om frivilligheten har kommit till uttryck genom ord, handling eller på annat sätt”.

Frivilligheten ska avgöra
– Men vi ändrar inte på grundprincipen, att det är frivilligheten som ska avgöra om det är ett övergrepp eller inte. Det skiljer sig från dagens lagstiftning, där man måste visa om det förekommit våld, hot, tvång eller om målsägaren varit i en särskilt utsatt situation, sade justitieminister Morgan Johansson (S) när regeringen lade fram förslaget för riksdagen i mars.
Han sade också att han tror att antalet uppklarade brott kommer att öka.

Två nya brott införs
Regeringen föreslår att två nya brott införs, oaktsam våldtäkt och oaktsamt sexuellt övergrepp med ett fängelsestraff på högst fyra år. Oaktsamheten tar sikte på omständigheten att den andra personen inte deltar frivilligt.

Vid oaktsamhetsbrott behöver det inte finnas uppsåt.
Straffet för grov våldtäkt höjs
Minimistraffet för grov våldtäkt och grov våldtäkt mot barn höjs från fängelse i fyra år till fängelse i fem år.

Det straffrättsliga skyddet vid sexualbrott mot barn stärks när gärningsmannen varit oaktsam i fråga om barnets ålder. Gärningsmannen ska ha svårare att hänvisa till att offret rent fysiskt sett äldre ut.

När en förundersökning om sexualbrott inleds ska den utsatte få ett målsägarbiträde omedelbart. Detta för att den som utsatts ska få stöd tidigare i processen.

Många hann besikta bilen men majoriteten A-traktorer fick körförbud
I söndags den 20 maj infördes de nya besiktningsreglerna. Då skulle 160 484 bilar och 7 479 A-traktorer ha besiktats.

Av dessa har 36 305 bilar och 6 986 A-traktorer belagts med körförbud då de inte genomgått en kontrollbesiktning. Ytterligare 42 797 bilar och 5 953 A-traktorer måste besiktats till den 31 maj för att undgå körförbud.

– Det är glädjande att många hann besikta i tid. Att så många som 36 305 fordon fortfarande inte är besiktade är inte så dramatiskt som man kan tro. Varje månad beläggs cirka 60 000 fordon med körförbud. Orsaken är vanligtvis att man glömt beställa tid eller att man inte vill besikta bilen eftersom man inte tror att den kommer att godkännas, säger Anders Gunneriusson, senior rådgivare på Transportstyrelsen.

De 36 305 bilar och 6 986 A-traktorer som nu belagts med körförbud får köra till en verkstad för reparation och till besiktningsföretag för kontrollbesiktning.

Lagbrott att inte besikta sin A-traktor
Kravet på kontrollbesiktning av landets A-traktorer görs för att öka trafiksäkerheten eftersom många A-traktorer i dag är i dåligt skick.

Ännu fler fordon får tidigarelagd besiktningsperiod
De nya besiktningsreglera innebär att ytterligare 295 000 fordon har fått en tidigarelagd besiktningsperiod som inträffar under sommar-månaderna 2018.

Sök och få svar direkt
På www.transportstyrelsen.se kan fordonsägare söka på sitt registreringsnummer och få svar direkt på när det är dags för nästa besiktning.
När de nya besiktningsreglerna börjar gälla upphör slutsiffran i registreringsnumret att styra när det är dags för besiktning. I stället ska personbilar och lastbilar som inte överstiger 3 500 kg i totalvikt kontrollbesiktas:

Första gången senast 36 månader efter den månad då den togs i trafik första gången
andra gången senast 24 månader efter den månad då den första besiktningen utfördes
därefter senast 14 månader efter den månad då dess föregående besiktning utfördes.

Fordon som påverkas av de nya besiktningsreglerna
Län                                Körförbud 20 maj            Riskerar körförbud 31 maj

Stockholm                                13 402                                        8 931
Uppsala                                        974                                         1 456
Södermanland                              668                                         1 191
Östergötland                              1 020                                         1 799
Jönköping                                  1 073                                         1 709
Kronoberg                                     440                                           885
Kalmar                                           623                                        1 096
Gotland                                          206                                          279
Blekinge                                         399                                          546
Skåne                                          3 978                                       5 455
Halland                                           903                                       1 429
Västra Götaland                         5 466                                       6 643
Värmland                                     1 033                                       1 416
Örebro                                            763                                       1 377
Västmanland                                  648                                          999
Dalarna                                          980                                        1 645
Gävleborg                                      826                                        1 414
Västernorrland                               808                                        1 263
Jämtland                                        563                                           694
Västerbotten                                  768                                           159
Norrbotten                                      824                                       1 393
TOTALT                                     36 305                                     42 797

Källa: Transportstyrelsen

Polisens upphandling av passdokument görs om
Polismyndighetens upphandling av persondokument och passystem överklagades våren 2017 av en av anbudsgivarna, som menade att myndigheten åsidosatt lagkravet på likabehandling i anbudshanteringen.
Förvaltningsrätten dömde i oktober 2017 till polismyndighetens fördel, och den domen överklagades också till Kammarrätten. Kammarrätten i Stockholm avkunnade sin dom den 14 maj, och man gör en annan bedömning än Förvaltningsrätten, och bifaller överklagningsyrkandet om att polismyndighetens upphandling av persondokument och passystem ska göras om.
Polismyndigheten har beslutat att inte överklaga Kammarrättens dom. Man har också beslutat att avbryta den aktuella upphandlingen, och att inleda en ny upphandling av persondokument och passystem. Stor vikt kommer att läggas vid att bemanna det projektet med medarbetare som säkerställer att myndigheten kan leva upp till de krav om öppenhet och likabehandling som lagen kräver.
Polismyndigheten har avtal till och med 2020 med nuvarande leverantör, och avser föra en dialog med denna för att vid behov säkerställa leverans av passdokument intill dess att leverans kan ske som en följd av den nya upphandlingen.
Läs domen på Kammarrättens hemsida

Om krisen eller kriget kommer
Sista veckan i maj får alla hushåll i Sverige broschyren Om krisen eller kriget kommer i brevlådan.
Broschyren tar upp hur vi ska bli bättre förberedda på följderna som allvarliga olyckor, extremt väder, it-attacker eller militära konflikter ger.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram broschyren på uppdrag av regeringen. Den skickas ut i samband med kampanjen Krisberedskapsveckan 28 maj–3 juni.

Informationen är ett verktyg för att du ska kunna ta ditt ansvar. Är du välinformerad och förberedd kan du agera och hjälpa andra om något händer. Ansvaret för Sveriges säkerhet och beredskap är gemensamt för alla som bor här.
Broschyren kommer att finnas med text på lättläst svenska, inläst på svenska och engelska och översatt till 13 språk. Alla versioner publiceras som pdf-filer i slutet av maj.

Polismyndigheten har avsatt 400 miljoner för att, på uppdrag av regeringen, stärka förmågan mot terrorism fram till år 2020. Bland annat köps två nya helikoptrar in. Fotograf Lars Hedelin.
Polismyndigheten har avsatt 400 miljoner för att, på uppdrag av regeringen, stärka förmågan mot terrorism fram till år 2020. Bland annat köps två nya helikoptrar in. Fotograf Lars Hedelin.

Fortsatt satsning hos polisen mot terrorism
Polisen fortsätter sin pågående satsning mot terrorism. Nu är det klart med inköp av två nya helikoptrar, samtidigt pågår förstärkning av Nationella insatsstyrkan som en viktig del i att höja polisens förmåga att hantera eventuella attentat.

Polismyndigheten har avsatt 400 miljoner för att, på uppdrag av regeringen, stärka förmågan mot terrorism fram till år 2020. Huvuddelen av satsningen är riktad mot regionerna, och innefattar bland annat tillgång till förstärkningsvapen, skyddsutrustning och fordon.

På nationell nivå är det nu klart att myndigheten utökar helikopterförmågan i polisregion Syd, och köper in två nya helikoptrar för att höja nationella insatsstyrkans insats- och transportförmåga.
Utöver inköpet av helikoptrarna pågår en resursförstärkning av nationella insatsstyrkan.

Det är möjligt att söka till nationella insatsstyrkan denna vecka ut, och nu sker rekryteringsprocessen inte bara internt inom polisen utan även av andra rättsvårdande myndigheter med arbetsuppgifter som angränsar till polisiära uppdrag.
– För första gången så behöver de sökande inte vara poliser utan även personer med erfarenhet från Försvarsmakten, Kustbevakningen och tullen har möjlighet att söka, säger Hampus Nygårds, chef för nationella insatsstyrkan.

De som antas kommer också för första gången i modern tid att erbjudas en specialistpolisutbildning som tar hänsyn till förkunskaper, och som därmed kan anpassas efter verksamheten.

Att nationella insatsstyrkan i framtiden kommer ha snabbare tillgång till helikoptrar innebär att polisens förmåga vid tidskritiska insatser i svårtillgängliga miljöer ökar betydligt.
– Det här är avgörande satsningar som gör att polisen höjer sin förmåga ytterligare mot terrorism. Polisens uppgift är att förhindra och hantera ett påbörjat terrorattentat eller annat angrepp med grovt och omfattande våld. Det är viktigt att vi är förberedda för att kunna bemöta detta, säger Mats Löfving, chef på polisens nationella operativa avdelning.

Postnord på väg att sluta avtal om att slopa avgiften på Kinapaket via Wish
Postnord väntas snart ta bort avgiften på Kinapaket för alla som handlar via Wish, uppger Breakit. Men enligt Postnord är inte avtalet klart än.
I mars i år införde Postnord en administrationsavgift på 75 kronor på alla paket som skickats till Sverige från länder utanför EU, bland annat Kina. Anledningen var att man ville se till att moms hämtas in på rätt sätt.
Enligt uppgifter till techsajten Breakit har Postnord nu gjort en uppgörelse med nätbutiken Wish som innebär att avgiften försvinner på paket från Kina. Wish kan däremot komma att ta en mindre avgift för hanteringen, troligen cirka tio kronor. Men det återstår vissa detaljer att lösa.

Postnord har även varit i kontakt med fler aktörer om liknande lösningar”, säger källan till Breakit.
Den svenska momsen läggs direkt på priset vid ett köp och sedan skickas momspengarna till Postnord.

Enligt Backteman pågår det också förhandlingar med andra e-handelsplattformar.
Importen av billiga produkter från Kina har exploderat det senaste året. Innan avgiften infördes strömmade det som mest in 160 000 paket varje dag till Postnords terminal på Arlanda. Men efter har antalet paket från bland annat Kina minskat drastiskt.

Bensinen rekorddyr – kostar över 16 kronor
En liter 95-oktanig bensin på bemannade stationer kostar 16:16 kronor.
Det är det högsta bensinpriset i Sverige någonsin.
Höjningen kommer efter att ledande bensinbolag höjt priset på bensin med 20 öre per liter.

Förklaringen är att det är väldigt högt råoljepris, att det är en svag svensk valuta och att vi har höjt skatten med ungefär en krona och trettio öre, säger SPBI:s vd Ulf Svahn.

Den tidigare toppnoteringen från i april 2012 låg på 15:83 kronor per liter. Bensinpriset kommer sannolikt inte att sjunka på kort sikt, enligt SPBI.
– Det finns ingenting som tyder på att råoljepriset förändras nedåt, då måste någonting hända.

Antingen löser sig Irankonflikten, eller så börjar Opec och Ryssland att producera mer, men det finns ingenting som tyder på det. Det finns inte heller någonting som tyder på att kronan skulle stärkas eller att politikerna sänker skatterna, säger Svahn.

Priset på diesel höjs med 20 öre till 16:06 kronor per liter. Etanolen kostar liksom tidigare 10:41 kronor per liter.
Sedan USA dragit sig ur kärnenergiavtalet med Iran har världsmarknadspriset på råolja varit uppe, och vänt, på 80 dollar per fat.

Stärkt samarbete mot våldsbejakande extremism
Samarbetet mellan Polismyndigheten och Säkerhetspolisen fördjupas ytterligare. Idag överlämnas ett gemensamt regeringsuppdrag med åtgärder som ska stärka arbetet mot politiskt motiverad brottslighet.

Hotet från våldsbejakande extremismmiljöer har ökat de senaste åren. Antalet individer inom islamistisk extremistmiljö, vit makt-miljö och den autonoma miljön har blivit fler på bara några år.
För att möta hotet krävs arbete från ett stort antal aktörer i samhället, i nära samverkan. I dag redovisar Polismyndigheten och Säkerhetspolisen ett gemensamt uppdrag som ska stärka arbetet mot politiskt motiverad brottslighet.

– Polismyndigheten och Säkerhetspolisen har under de senaste åren utvecklat sin samverkan på ett betydande sätt för att motverka politiskt motiverad brottslighet. Nu är det viktigt att vi arbetar vidare och fördjupar arbetet enligt det arbetssätt som visat sig vara effektivt, säger rikspolischef Anders Thornberg.
Övergripande innebär det ytterligare åtgärder för samverkan inom tre olika områden: Ledning och styrning, underrättelsearbete och reducerande åtgärder.

– Vi kommer bland annat ta fram en gemensam bild av det totala hotet från extremistmiljöerna. Vi ska också genomföra ett pilotprojekt för att bli bättre på att omvandla underrättelsearbetet till förundersökningar och administrativa åtgärder, säger Anders Hall, utvecklingschef på nationella operativa avdelningen.

Det finns också ett behov av fördjupad samverkan rörande brottsförebyggande åtgärder med i huvudsak kommuner och landsting.

Åtgärder och insatser inför valrörelsen 2018
Polismyndigheten och Säkerhetspolisen har till uppgift att skydda utövandet av fri- och rättigheter och det öppna samhället. Inriktningen för Polismyndighetens insatser i samband med valet är att skydda den demokratiska processen. Det betyder att Polisen ska skydda yttrandefriheten (alla har rätt att utrycka sin åsikt), säkerställa medborgarnas trygghet i samband med möten och demonstrationer, samt att säkerställa att medborgares möjlighet att delta i valen.

Över 60 000 fordon med gastank berörs av nya besiktningsregler
De nya regler för besiktning som börjar gälla nu på söndag den 20 maj rör även fordon som drivs med gas. Det handlar om över 20 000 fordon med gastank som innan årets slut måste besiktas enligt de nya kraven. 

Regelförändringen innebär att besiktning av gastanken och det övriga bränslesystemet i fordonet kan ske på två sätt. Fordonsägaren kan antingen se till så att gastanken är frilagd vid besiktningen. Detta för att den ska kunna kontrolleras av en besiktningstekniker. Eller kunna visa ett intyg på att gastank och det övriga bränslesystemet fungerar som det ska.
Intyget får inte vara äldre än 15 månader gammalt och det ska vara utfärdat av fordonstillverkaren, fordonstillverkarens representant, eller företag som har verksamhet inom konvertering, reparation eller kontroll av bränslesystem för gas.

Sök och få svar direkt
På transportstyrelsen.se kan fordonsägare söka på sitt registreringsnummer och få svar direkt på när det är dags för nästa besiktning.
När de nya besiktningsreglerna börjar gälla upphör slutsiffran i registreringsnumret att styra när det är dags för besiktning. I stället ska personbilar och lastbilar som inte överstiger 3 500 kg i totalvikt kontrollbesiktas:

Första gången senast 36 månader efter den månad då den togs i trafik första gången
andra gången senast 24 månader efter den månad då den första besiktningen utfördes
därefter senast 14 månader efter den månad då dess föregående besiktning utfördes.

Totalt finns 61 407 fordon med bränslesystem för gas registrerade i Vägtrafikregistret. Av dessa ska över 20 000 besiktas i år.

Hög tid vaccinera mot kaningulsot
Kaningulsot är en mycket smittsam och allvarlig sjukdom som drabbar framförallt kaniner, men även vissa arter av harar. Sjukdomen kan lätt överföras mellan tam- och vildkaniner. Vaccination måste ske årligen för att upprätthålla skyddet mot kaningulsot skriver man i ett pressmeddelande.

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) tillhandahåller åter vaccin mot de två typer av kaningulsot som förekommer. Anledningen är att det har visat sig vara svårt att få tag på vaccin i år.
– När vaccinet som skyddar mot kaningulsotens två virusvarianter, RHDV1 och RHDV2, i maj 2017 godkändes för försäljning i Sverige avvecklade SVA sin egen försäljning. Veterinärer och djursjukhus hänvisades då till att göra sina beställningar via apoteken. Då det åter är svårt att få tag i vaccin så har SVA alltså ansett det nödvändigt att ta hem det i lager, säger Inger Blom, stabschef för vaccinberedskapen vid SVA.
– Ägare av tamkaniner som har frågor om vaccination och vaccinationsdoser vänder sig bäst till en lokal veterinär.

Tar sju dagar innan vaccinet skyddar
Vaccinationer bör helst utföras på senvintern, eller i god tid före förflyttningar som kan innebära kontakter med andra tama och vilda kaniner, som till exempel utställningar. Det tar minst sju dagar innan kaninen utvecklat skydd mot kaningulsot efter vaccinationen.
Smittspridning kan ske vid direktkontakt mellan djur, men även indirekt, via infekterat material såsom avföring, blod, saliv och urin. Insekter kan vara viktiga spridare av smitta, och i många länder är sjukdomsutbrotten direkt relaterade till årstidsvariationer av mygg eller knott. I Sverige brukar fall av kaningulsot först påvisas under tidig vår. Sjukdomen ses i södra Sverige och ända upp till Gävleborgs län, framförallt under vår, sommar och höst.

Snabbt sjukdomsförlopp
Kaningulsot orsakas av ett lagovirus. Sjukdomsförloppet är snabbt och kaninerna drabbas av allvarliga leverskador. Sjukdomsbilden kan variera. Ofta ses plötsliga dödsfall utan föregående symtom. Ibland ser man blodigt sekret eller skum från näshålan, att kaninerna har svårt att andas eller uppvisar neurologiska störningar. Kaningulsot smittar varken människa eller andra djurarter än kanin och hare.
Bakgrunden till att SVA under en period tillhandahöll vaccin mot de båda virusvarianterna är att den nya typen av viruset, RHDV2, påvisades i många av de kaniner SVA undersökte i ett forskningsprojekt under 2015 - 2016. Resultaten visade att det fanns behov av ett vaccin som skyddade mot båda typerna. SVA fick tillstånd att importera och sälja ett sådant vaccin, i väntan på att vaccinet blev godkänt för försäljning på svenska apotek.

Så är skicket på Sveriges vägar – län för län
Motormännens vägombud har granskat kvaliteten på 73 000 km av Sveriges statliga vägnät och kan presentera exklusiva siffror och kartor – län för län.
Resultatet visar att 1 procent av det undersökta europavägnätet, 0,7 procent av riksvägnätet och 1,5 procent av länsvägnätet är underkänt och håller så låg kvalitet att det är obehagligt att trafikera och kostsamt att reparera.

För fjärde året i rad presenterar Motormännen en granskning av tillståndet på det svenska vägnätet, uppdelad på europa-, riks- och länsvägar. Det sekundära och tertiära länsvägnätet (mindre vägar med vägnummer 500 och uppåt) har exkluderats i redovisningen, vilket innebär att endast det primära länsvägnätet, med vägar som kan förväntas hålla hög kvalitet, redovisas.

Granskningen visar att standarden på det svenska vägnätet generellt är hög. Samtidigt synliggörs återigen en betydande skillnad i vägkvalitet mellan norr och söder med påtagligt sämre vägar i skogs- och glesbygdslänen. Även de tungt trafikerade europavägarna runt landets största städer visar tecken på ökad förslitning och ojämnhet.
– Vi är mycket kritiska till att regeringen inte ens satsar medel på vägunderhåll så att det täcker inflationen. I den nationella planen för 2018–2029 menar Trafikverket att vägkvaliteten ytterligare kommer att försämras. Samtidigt höjs beskattning av personbilstrafiken varje år, säger Carl Zeidlitz, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen.

Av de 20 sämsta riks- och länsvägarna ligger 16 norr om Dalälven eller i Värmland. E45 genom inlandet är återigen den europaväg som håller lägst standard i undersökningen. E4 och E20 i Stockholms län liksom E6/E20 i Skåne har dessvärre avancerat på listan över sämsta europavägar.
– Dåliga vägar betyder ökade driftskostnader för staten och försämrad trafiksäkerhet för den enskilde. Det innebär också längre restider, ökade fordonsskador och ökade kostnader för såväl företagens som hushållens transporter. Det är en ren baklängesaffär att spara på nödvändigt vägunderhåll, säger Carl Zeidlitz.

Hög vägstandard har stor betydelse för såväl framkomlighet som trafiksäkerhet. Skrovlig vägyta leder till försvårad vinterväghållning och att vatten som samlas i sprickorna fryser till is, vilket riskerar att försämra vägens tillstånd ytterligare. Fördröjt underhåll kan hastigt ge dramatiskt ökade underhållskostnader.

Undersökningen har genomförts av Motormännens vägombud, som är ideellt arbetande funktionärer i Motormännens lokal klubbar. Undersökningen har tittat på ytojämnheten i vägbanan genom att använda vibrationssensorn som finns inbyggd i moderna telefoner. Kartläggningen har skett i samverkan med Roadroid AB och med stöd av Opel, Preem och Assistanskåren.
Interaktiv karta – granskning av 73 000 km väg
Vägkvalitetsrapport 2018 (PDF)

Samtliga länsavsnitt i rapporten innehåller:
Länets undersökta riksvägar, rangordnade från sämsta till bästa.
Länets undersökta länsvägar, rangordnade från sämsta till bästa.
Kvaliteten på länets undersökta riksvägnät i jämförelse med medeltalet för Sveriges län.
Kvaliteten på länets undersökta länsvägnät i jämförelse med medeltalet för Sveriges län.
Resultat saknas för Blekinge län på grund av för lite insamlat material.

Ormarna är på hugget nu när sommarvärmen är här
Från Göteborgs djursjukhus rapporteras om husdjur som bitits så även från djursjukhuset i Halland.
Om din hund eller katt blir biten så är det viktigt att försöka hålla dem så stilla som möjligt När hunden rör på sig så pumpas giftet ut i kroppen så om det går ska man bära djuret och sedan kontakta veterinär/djursjukhus och åka in snarast.

Allt fler yngre drabbas av stroke
Stroke som är en stor folksjukdom bland äldre drabbar nu också allt fler yngre. Så lågt som i 20-års åldern har sjukdomen upptäckts.
Att yngre får stroke kan ha med livstidsfaktorer att göra, som stress, stillasittande och felaktig kost.
I den äldre delen av befolkningen kan man samtidigt se en minskning.
Men fortfarande är det ökad risk ju äldre man blir att få en stroke alltså propp i hjärnan eller hjärnblödning. 
Och i takt med att vi lever allt längre blir det fler hamnar i den stora riskgruppen. 
Detta är något som kommer att diskuteras i Göteborg de närmsta dagarna då världens största kongress om stroke hålls i Göteborg, mellan den 16 och 18 maj.

Fler anmäler våldsbrott  – men färre fall går till domstol
Det är fler som anmäler att de blivit utsatta för våldsbrott, och även fler som uppger att de varit utsatta i den årliga nationella trygghetsundersökningen. Trots detta visar statistiken att domsluten, det vill säga antalet fall som går till domstol och ett straff döms ut, blir allt färre.
Enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ) beror detta på att polisen överlämnar allt färre förundersökningar till åklagare för åtal.
– Den främsta förklaringen är att polisen klarar upp färre brott och överlämnar färre brott till åklagare för åtal, säger Stina Holmberg, forsknings och utredningsråd på BRÅ.

Polisen måste prioritera
Polisen själva är medvetna om problematiken.
– Vi ser att det finns mekanismer i utredningsverksamheten som gör att vi har svårare att komma fram i dag än vad vi hade tidigare, säger Helena Trolläng, chef utredningsenheten polisregion Väst.
Gängkriminalitet och dödsskjutningar som polisen lägger stora resurser på samt att bedrägeribrottsligheten har ökat lavinartat är några av förklaringarna till varför statistiken ser ut som den gör enligt Helena Trolläng.
– Polisens samlade resurs är som den är och vi måste ständigt prioritera, säger hon.

NATIONELLA TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN
Nationella trygghetsundersökningen (NTU) är en årligen återkommande nationell brottsoffer- och trygghetsundersökning. NTU bygger på ett nationellt slumpmässigt urval av personer i åldrarna 16–79 år. Drygt 12 000 personer får svara ipå frågor om utsatthet för brott, trygghet, förtroende för rättsväsendet samt brottsoffers kontakter med rättsväsendet. Med hjälp av undersökningen kan man studera brottsutvecklingen utan att vara beroende av att brotten anmäls till Polisen.
Källa: Brottsförebyggande rådet (BRÅ)

Polisen varnar för telefonbedrägerier
Som en följd av vågen av telefonbedrägerier genomför nu Polismyndigheten tillsammans med Swedbank, Nordea och SEB en gemensam informationsinsats för att öka medvetenheten hos bankkunderna. Dessutom intensifieras samarbetet kring säkerhetslösningar.

BankID, bankdosa och dina koder är personliga värdehandlingar som du inte ska använda på uppmaning av någon som kontaktar dig. De är nycklar till dina pengar.

En särskild typ av telefonbedrägerier har dykt upp det senaste året, där du som bankkund är bedragarnas måltavla. Bedragaren tar kontakt med dig via telefon och utger sig för att vara till exempel från banken eller från en myndighet. Bedragaren påstår ofta att det är bråttom och anger olika skäl till att du ska använda ditt BankID, din bankdosa eller dina koder. I samma ögonblick som du gör det kan bedragaren börja tömma dina konton.
'
– Du kan skydda dig genom att aldrig lämna ut dina personliga koder eller kontouppgifter och genom att aldrig använda BankID på uppmaning av någon som kontaktar dig. Du lämnar ju inte ut dina hemmanycklar till någon bara för att personen påstår sig vara reparatör, säger Jan Olsson vid polisens nationella bedrägericenter, till polisen.se.'

Polisen samarbetar med bankerna
Internet används vid i princip alla bedrägerier som sker i dag. Antalet anmälda bedrägeribrott har fördubblats på några år och ligger i dag på över 200 000 per år. Alla myndigheter och organisationer drabbas.
Polisen och Sveriges största banker samlar nu sina krafter för att stärka medvetenheten hos bankkunderna. Förutom upplysning i polisens och bankernas kanaler, intensifieras samarbetet kring säkerhetslösningar.

Så skyddar du dig
• Lämna aldrig ut dina personliga koder eller kontouppgifter
• Använd aldrig BankID på uppmaning av någon som kontaktar dig
• Om du blir misstänksam, lägg på luren och slå själv in numret till bankens kundtjänst för att kontrollringa

Betala skatt på sommarjobbet ?
Tjänar du mellan 20 000 till 200 000 kronor per år får du faktiskt mer i pensionsavsättning än vad du betalar i skatt. Lyssna därför inte på det trötta gamla rådet om att du ska sommarjobba precis så mycket så att du hamnar under gränsen för när du behöver betala skatt.
Alla som arbetar och betalar skatt i Sverige får pengar avsatta till sin allmänna pension. Ung som gammal. Detta gäller dock bara om du tjänar över 19 247 kronor per år (inkomståret 2018). Tjänar du under denna summa betalar du nämligen ingen skatt och får därmed ingen pensionsavsättning.

Att slippa skatta för sommarjobbet kanske låter trevligt, men summan du förlorar i missad avsättning till din framtida pension är faktiskt större än summan du slipper betala i skatt.  

Tjänar du till exempel 20 000 kronor under året måste du förvisso betala ca 1 400 kronor i skatt, men pensionsavsättningen som görs är på hela 3 700 kronor. Så här ser det ut på inkomster ända upp till ca 200 000 kronor per år, eller motsvarande 17 000 kronor per månad. 
Alltså, har du lyckats skaffa dig ett sommarjobb, lyssna då inte på den rent ut sagt dåliga rekomendationen om att du ska jobba precis så mycket så att du hamnar under brytpunkten för skatt. Det är inget annat än en dålig rekomendation.
Lycka till!

Skärpta regler och rutiner för nationella prov
Efter vårens stora problem med spridning av nationella prov i sociala medier har Skolverket beslutat att skärpa regler och rutiner inför nästa termin.

Proven kommer att levereras till skolorna närmare inpå provdatumet och facit kommer i de allra flesta fall levereras i efterhand. Bara i undantagsfall får provförpackningarna öppnas tidigare än provtillfället.
- Situationen är ohållbar. De allra flesta skolorna följer våra tydliga regler men det räcker att någon skola slarvar för att spridning ska vara ett faktum. Därför måste vi skärpa reglerna och rutinerna. Det måste bli slut på fusket nu, säger Anders Boman chef på Skolverket provenhet.

Viktigt att alla tar sitt ansvar
Skolverkets ansvar är att skapa nationella prov, distribuera proven och besluta om regler för hur skolorna ska hantera proven. När proven kommit till skolorna så är det skolornas och skolhuvudmännens ansvar att följa reglerna och försäkra sig om att proven hanteras korrekt. Så ser ansvarsfördelningen ut i skolsystemet. När vi gång på gång ser konsekvenser av att det brister ute i skolorna måste vi agera.
- Vi hade helst velat undvika de här skärpningarna eftersom vi vet att det påverkar lärarnas arbete men att få bukt med läckorna väger tyngre. Fusket skapar mycket stress och oro bland lärare och elever som ärligt vill visa sina kunskaper, säger Anders Boman.

Hela listan med åtgärder
Skolverket gör nu en rad förändringar i rutiner och de föreskrifter som reglerar skolornas hantering av proven. De flesta åtgärderna träder i kraft till höstens nationella prov.
Separat leverans av facit tidigast på provdatum eller dagen efter.
Undantag är de sista proven i maj då utskick av facit i efterhand kan äventyra betygsättningen.
Ändrade rutiner för utskick av prov till skolorna.
Skolverket fastställer leveransdatum och lägger det i närmare anslutning till provdatum.
'
Skolverket uppmanar skolorna att börja provet senast kl 9 på aktuell provdag. Förändringen genomförs också i föreskrifter så snart det är juridiskt möjligt.
Föreskriften ändras så snart det är möjligt vad gäller när proven får öppnas. Ändringen innebär att proven ska öppnas vid provtillfället. Vissa typer av anpassningar för elever med funktionshinder kan motivera att provet öppnas tidigare, dock tidigast 24 timmar i förväg. En vanlig anpassning som inte motiverar öppning av prov i förväg är förlängd skrivtid.

Skolverket tydliggör kraven på skolhuvudmännen, det vill säga kommuner och ansvariga för fristående skolor. Skolinspektionen följer upp att skolhuvudmännen har rutiner för att följa Skolverkets föreskrifter. Skolverket rapporterar också spridning och bristande hantering direkt till Skolinspektionen som skyndsamt kan följa upp händelsen.
Uppföljning med rektorer och skolhuvudmän om hur hanteringen av proven fungerar. Syftet är att få mer kunskap för att kunna fatta ytterligare beslut om åtgärder för att stärka rättssäkerheten när nationella prov genomförs.
-Vi hade gärna velat göra alla dessa förändringar omedelbart. Men dels är prov och facit redan utskickade till skolor och sedan finns det juridiska hinder som gör att vissa förändringar kan träda ikraft först senare. De flesta åtgärderna kommer genomföras nu till höstterminen, säger Anders Boman.

Aktuell polisanmälan och sociala mediers ansvar
Skolverket har nyligen polisanmält ett anonymt konto på Instagram där någon som kommit över nationella prov har sålt proven vidare.
-Det är väldigt angeläget att polisen hanterar fallet skyndsamt. Spridningen av nationella prov kostar skattebetalarna många miljoner och leder till stora problem på skolorna. Vi vill också att Facebook och andra sociala medier agerar. Det är deras plattformar som möjliggör spridningen och vi är säkra på att de inte vill förknippas med den här ljusskygga verksamheten, säger Anders Boman.

Brå ändrar sig om kartläggning av härkomst
Brottsförebyggande rådet (Brå) vänder nu i frågan om kartläggning av gärningsmäns härkomst. Stina Holmberg, utrednings- och forskningsråd på Brå, bekräftar för SVT Nyheter att de överväger en ny studie, liknande den som utfördes 2005.

– Det har varit en otrolig efterfrågan på att Brå ska göra något sådant, säger hon.
”Det kan nu konstateras att efterfrågan i samhällsdebatten på uppdaterade underlag om relationen mellan brott å ena sidan och härkomst och migration å andra sidan, är så stark att myndigheten behöver överväga möjligheterna igen”, skriver Brottsförebyggande rådet i ett skriftligt uttalande.

Majoriteten av de pojkar och män som dömts för gruppvåldtäkt är födda i länder utanför Europa, enligt en granskning som Aftonbladet gjort. Av 112 dömda under åren 2012–2017 var 82 födda utanför Europa. Ett liknande mönster framkommer i en granskning som Expressen gjorde tidigare i år, liksom även i den senaste officiella rapport som undersökte saken.

En rapport, som togs fram av Brottsförebyggande rådet 2005, visade att det är fem gånger vanligare att en gärningsman som begått sexbrott är utrikes född än inrikes född med två svenskfödda föräldrar.
Med anledning av den nya granskningen för Moderaterna åter fram kravet på att gärningsmäns härkomst ska kartläggas när det gäller sexualbrott, för att öka kunskapen och kunna sätta in rätt åtgärder. Regeringen har å sin sida sagt att det är upp till Brottsförebyggande rådet (Brå) att bestämma om en sådan undersökning behövs.

Hittills har Brå inte ansett det, kunskapsunderlaget på området har bedömts som tillräckligt. Men nu öppnar myndigheten alltså för en ny linje.
”Uppslag som behöver värderas är exempelvis någon form av uppdaterad studie av det slag som genomförts tidigare, någon form av studie om hur risker fördelar sig och vad som kan göras för att minska dem eller andra fördjupade studier”, skriver Brå.

Stina Holmberg, utrednings- och forskningsråd på Brå, säger till SVT Nyheter att Brå funderar på att upprepa 2005 års studie.
– Hittills har vi uppfattat att kunskapen om ursprunget är ganska god, på grundval av de studier vi tidigare gjort, säger hon.
– Det har dock blivit ett väldigt starkt tryck i den frågan, och det har fått till följd att vi i vår planering av verksamheten nästa år kommer ta med en diskussion kring om vi ska starta någon studie som tittar på andelen utrikes födda och andra generationens invandrare bland de som misstänks för brott.

Vad gör att ni tittar på dessa möjligheter nu?
– Det har varit en otrolig efterfrågan på att Brå ska göra något sådant. Vi är en kunskapsproducerande myndighet som naturligtvis ser värde i att man får så god kunskap som möjligt, säger Stina Holmberg.
– Vi har hittills tyckt att vi har en tillräckligt god kunskap, men det är inget som är hugget i sten. Vi överväger att studera i vilken utsträckning utrikes födda är överrepresenterade, och om det har ökat eller minskat i jämförelse med studien från 2005. Det är en fråga många har bett oss att följa upp och besvara.
Har den politiska diskussionen och trycket från regeringen spelat in?
– Det är inget uppdrag vi fått från regeringen, men vi följer den debatt som pågår och lyssnar på argument för och emot.

Förlängda gränskontroller vid inre gräns
Regeringen har beslutat att den tillfälligt återinförda gränskontrollen vid inre gräns ska förlängas. Polisen kommer därmed fortsätta genomföra kontroller i samma omfattning och vid samma gränsövergångar som tidigare.

Regeringen bedömer att det fortsatt finns ett hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten, och har beslutat att den tillfälligt återinförda gränskontrollen vid inre gräns ska förlängas med en ny period på 6 månader, från den 12 maj fram till 11 november 2018.

Polisen kommer därmed att genomföra kontroller i samma omfattning och vid samma gränsövergångar som tidigare, för att bemöta hotet mot allmän ordning och inre säkerhet.
- Den risk som framför allt bristerna i kontrollen av EU:s yttre gränser medför, gör det möjligt för potentiella terrorister och andra brottslingar att resa in i Schengenområdet säger Patrik Engström, chef för Nationella operativa avdelningens Gränspolissektion.

Gränskontrollerna genomförs på följande platser:
Trelleborgs hamn
Helsingborgs hamn
Malmö hamn
Öresundsbron (Lernacken och Hyllie)
Göteborgs hamn
Varbergs hamn

Vid behov ges polisen rätt att ta beslut om att genomföra kontroller på andra platser. Polisen får också mandat att ta beslut om i vilken omfattning kontrollerna ska genomföras men lokaliseringen, utformningen och omfattningen av kontrollen ska alltid anpassas till vad som är nödvändigt för att bemöta de hot som framgår i regeringsbeslutet.
- Personer som panerar att resa inom Schengen, även till våra grannländer, bör ha med sig pass eller nationellt id-kort, säger Patrik Engström.

Lördagsöppet hos Trafikverket för förarprov
Lördagen den 5 maj har flera av Trafikverket Förarprovs kontor extra öppet för dig som vill förnya körkortet eller fotografera dig inför prov på ett 30-tal orter.
Om du har fått brev om att det är dags att förnya körkortet kan du passa på att fotografera dig hos oss. Kom ihåg att ta med giltig identitetshandling. Kunskapsprov och körprov som är bokade i förväg genomförs även under dagen.
Kunskapsprov och körprov som bokats i förväg kan genomföras. Detta är en av flera åtgärder som Trafikverket gör under året för att möta den fortsatt höga efterfrågan på körkortsprov.
Här hittar du adress och öppettider för de kontor som håller lördagsöppet den 5 maj.

Andra åtgärder:
Övertid under hela året för att erbjuda ytterligare provtider på kvällar och helger
Nyanställda förarprövare börjar genomföra körprov under våren 2018 och med start i höst utbildas ytterligare nya förarprövare
Extrapersonal anställs. Omfördelning av resurser - personal lånas mellan kontoren
Flera förarprövare kommer att flytta sina semestrar och arbetar under sommaren för att möta efterfrågan.
Man ger företräde till provtider för den som ska göra det första kunskapsprovet och körprovet för behörighet B och ger ytterligare två provtider om något eller båda proven inte blir godkända (totalt 4 prov)
Information på flera språk om vilka krav som ställs för att vara en trafiksäker och miljömedveten förare. 

Tips inför första bilköpet
Det är spännande att köpa sin första bil. Motormännen ger några tips om vad du bör kolla upp och tänka på när du köper en begagnad bil.
– Det viktigaste är att sätta en budget. Mindre bilar är billigare både i inköp och drift. Många nya bilar tappar upp till hälften av sitt värde de tre första åren. Därför är det smart att titta på bilar som har några år på nacken.

Gör en budget med alla bilkostnader (bränsle, skatt, försäkring, parkering) så ser du vad bilen får kosta. Kom ihåg att ha en buffert för service och reparationer, säger Carl-Erik Stjernvall, teknisk expert på Motormännens Riksförbund.
För att hitta din bil, sök på de stora annonssajterna. Provkör olika objekt du är intresserad av, och provkör gärna mer än ett exemplar för att bättre lära känna en bilmodell. Ställ frågor och ha inte bråttom.

Vad ska jag tänka på när jag har hittat en intressant bil? 
Skaffa dig en uppfattning om det allmänna skicket på bilen. Hur är den att köra? En bra begagnad bil ska inte bara se fin ut utan också vara stabil på vägen och kännas smidig.
Lyssna på hur motorn låter.
Det ska inte finnas några onormala ljud eller vibrationer, motorn ska svara jämnt vid gaspådrag, och en bil ska aldrig läcka olja.
Hur tar bromsarna? Bilen ska inte dra snett eller skaka vid inbromsning.
Interiör och exteriör.
Titta efter bucklor och skador längs karossen. Syna även inred­ningen. En hel och ren bil utan obehagliga dofter bevarar sitt värde bäst.
Rost?
Kolla alltid skärm- och dörrkanter och ställen som är utsatta för smuts och saltangrepp. Väldigt få skador täcks av rostskyddsgarantin, som i princip är värdelös.
Kontrollera att all elektronik fungerar som den ska. Repara­tioner av AC, elhissar, elspeglar och ljudanläggning kan kosta många tusenlappar.

En annan viktig del av bilens utrustning är däcken. Du kan spara många tusenlappar om både sommar- och vinterhjul är i bra skick. Mönsterdjupet för sommardäck bör vara minst 3 millimeter.
– Om du köper begagnad bil från en seriös bilförsäljare får du i regel garanti på köpet, dessutom gäller Konsumentköplagens reklamationsrätt. Bilar som säljs av privatpersoner har lite lägre priser, men det kan vara mer riskabelt att själv säkerställa bilens skick eller ta reda på ifall den har några skulder, säger Carl-Erik Stjernvall.

Service- och besiktningshis­torik är viktiga saker att kontrollera för att se att bilen har skötts på rätt sätt. Är den importerad? Luckor i serviceboken sänker en bils värde men ger sam­tidigt prutmån.
Kolla även att säljaren verkligen äger bilen. En hel del uppgifter om ägare och bilens tekniska data finns hos Transportstyrelsen.

Vad ska man ha för bilförsäkring?
Vissa bilar är dyrare att försäkra än andra, här gäller generellt regeln att ju starkare motor en bil har desto högre blir din premie. Din försäkringspremie har också att göra med försäkring­ens omfattning.
För en bil i trafik är det lag på att ha tra­fikförsäkring, men den täcker enbart skador som du orsakar andra.
I en halvförsäk­ring ingår bland annat glas, brand och stöld. Det räcker ofta för lite äldre bilar. Om du köper en nyare bil med få mil och där fabriksgarantierna har gått ut, rekommenderas en helförsäkring som innehåller det mesta för att du ska känna dig trygg.

Sjösätt båten och inte bilen – de sex vanligaste skadorna vid sjösättning
Det är vår, och många båtägare får fjärilar i magen både av tanken på sommarens äventyr och av oron för att missa något vid sjösättningen. Försäkringsbolaget Ifs båtexpert Arvid Böhm berättar om de sex vanligaste skadorna – och hur du undviker dem.

Otaliga äro de norénska familjedramer som utspelats vid sjösättningsramper och under mastkranar. Men med noggrann planering (och en välfylld fikakorg) kan sjösättningen bli det festliga avstamp inför båtsäsongen som vi alla drömmer om.
Ifs båtexpert Arvid Bohm har listatvanliga skador vid sjösättning och hur du undviker dem:

1.Båt som trillar av från eller skadas på trailer
Behöver du transportera din båt med trailer är det viktigt att se till att montera spännbanden rätt. När du åkt en tid bör du efterdra den, särskilt om du kör en längre sträcka med bil på trailer och vägen varit gropig.
Vrid spännbandet ett halvt varv, så slipper du vibrationer, och lägg en skyddande tyg- eller mattbit mellan band och relingslist så undviker du tryckskador.
Och varning för att sjösätta bilen.
- Använd dig av en fyrhjulsdriven bil när du sjösätter med hjälp av trailer. En framhjulsdriven bil kan få problem, särskilt om trycket på dragkulan blir för högt. Då kan framhjulen lyfta och tappa fästet, och i kombination med en brant och hal ramp kan resultatet bli att hela ekipaget sjösätts istället för bara båten.

2.Tapp av båt från kran eller lyftanordning
Var noga med att placera lyftbanden i rätt läge på båten så att den hänger säkert i rätt balans och så att utrustning som loggivare och drev inte skadas. Märk ut var slingen och lyftlinan ska sitta på båten med dekaler, så att alla som hjälper till vid sjösättning vet vad som gäller för din båt.
- Ett bra råd är att alltid binda ihop förlig och akterlig slinga med en horisonell lina, så att båten är säkrad och inte kan glida ur. Det kan låta dråpligt, men det är långt ifrån roliga skador som uppstår när båten okontrollerat störtar i marken eller vattnet

3.Slitskador på riggen.
Transporten från mastskjulet till kranen är fylld med faror - det är allt för ofta man hör ljudet av metall som släpas mot asfalten. Detta kan orsaka både knäckskador på spridarfästen och förslitningar på vantskruvar och kardeler, är du ensam är en det en god idé att binda upp så mycket som möjligt eller be om hjälp av båtgrannen.
- Lyft masten med slinget direkt under övre spridarna så att den inte kan glida, det är den bästa försäkringen mot rigg, däcks och kroppsskador

4.Bottenkänning för motorn eller roder
I stressen kring sjösättningen är det lätt att glömma att fälla upp motorn eller drevet, då är risken stor att du får bottenkänning och premiärturen blir framskjuten. Roder är lite klurigare eftersom det inte alltid går att fälla upp eller montera av dem, är du osäker på vinklar och vattenstånd är det bättre att sjösätta med kran innan du har hunnit reka området.
- Oftast helt onödiga – men väldigt vanliga skador.

5.Båt som tar in vatten och sjunker
En riktig klassisk miss är att glömma att skruva i bottenpluggen, dyvikan, i länshålet. I värsta fall tar båten in så mycket vatten att den sjunker.
- En tradition som spridit sig på många båtklubbar är att ”ta en dyvika-fika”. Genom att ordna en dyvika-fika tillsammans med dem som hjälpt till att iordningsställa båten inför säsongen så kommer man lättare ihåg den lilla, men ack så viktiga, detaljen.

6.Stölder
Sjösättningstider är som ett smörgårdsbord för tjuvarna, när elektronik, motorer/drev och annat stöldbegärligt sätts på plats.
- Montera motor och drev så sent som möjligt. De är mycket enklare att stjäla när båten står på land. ha båten i en bevakad hamn om det är möjligt och märk upp elektronik och motorer med en DNA-märkning, säger Arvid Böhm.
Ifs checklista för en säker sjösättning:
- Kontrollera skrovgenomföringar och avstängningskranar. Tänk på att kolla tätheten på ventiler i både öppet och stängt läge.
- Kontrollera tätningsbälgar för drevet. De ska bytas med jämna mellanrum. Kontrollera bytesintervall med tillverkaren om du är osäker.
- Kontrollera att slangklämmor är väl åtdragna genom att vrida och dra i dem. Två motstående slangklämmor vid varje genomföring rekommenderas.
- Se efter att impellern är hel och mjuk. Byt vid behov.
- Dra åt utombordarens tvingskruvar, bultar och motorlås enligt tillverkarens anvisningar.
- Gasolanläggningen är viktig för din och båtens säkerhet, gör därför läckagetest samt kontrollera om det finns sprickor på gasolslangarna. Byt vid minsta osäkerhet.
- På många utombordsbåtar är kabelgenomföringen i motorbrunnen utsatta för åldrande. Vatten kan komma in mellan skroven. Bristfälliga genomföringar är en vanlig orsak till sjunkskador.
- Sätt tillbaka logg- och ekolodsgivaren.
- Fungerar länspumpen och nivåbrytaren? Har du manuell pump bör du provpumpa.
- Risken för stöld är stor vid sjösättningen. Därför är det bäst att montera stöldbegärlig utrustning så nära sjösättningen som möjligt.
- Direkt efter sjösättningen; starta motorn, lyft på durkar och motorrumskåpa. Kontrollera att det inte läcker från slangar och filter som blir hårda och spröda med tiden. Ha för vana att ha regelbunden tillsyn på båten första dygnet.

6 av 10 bilister tror fel om TPMS
TPMS som står för Tire Pressure Monitoring System är en aktiv däcktrycksövervakning som signalerar däckets lufttryck och temperatur. Enligt EU:s-regler ska nya personbilar som tas i bruk ha ett däcktrycksövervakningssystem.

ABS Wheels senaste undersökning som besvarats av 25.000 bilägare, visar att mer än 60% inte känner till TPMS reglerna. Hela 6/10 tror att man måste ha TPMS i Sverige.
Trots att Sverige inte valt att införa kravet i de nationella regler, finns det många bilister som tror fel. I Sverige är det inte lag på att använda TPMS. 
 -Vi får dagligen in förfrågningar från oroade bilister som undrar om bilen går igenom besiktningen utan sensorer, berättar Andie Lahdo.
Hela 37% av verkstäderna år 2017 hade inte möjlighet till att programmera TPMS sensorer, något som uppmärksammades av biltidningen Biloverkstad
 -Det är missvisande information som cirkulerar på nätet, konstaterar Andie som menar att felet ligger hos bilisters okunskap. 

Miljöskäl är anledningen till EU´s krav
För lågt lufttryck i däcket ger högre bränsleförbrukning vilket ökar utsläpp och föroreningar. Av miljöskäl är det krav på TPMS på alla nya bilar från november 2014 men redan från november 2012 är det obligatoriskt på nya bilplattformar.
TPMS är obligatoriskt i USA sedan flera år.

Hur fungerar TPMS?
Kraven för TPMS innebär i korthet att bilen ska ha ett system som ger föraren en varningssignal om däcktrycket i ett eller flera hjul minskar med 20 procent eller som lägst 1,5 bar. 
Bra att veta:
Din bil går igenom besiktningen med eller utan sensorer.
Sverige har ingen lag på TPMS.
Du kan inte få böter av polis.

Abba släpper ny musik – efter 35 år
Popgruppen Abba har spelat in ny musik – det uppger deras manager Görel Hanser i ett pressmeddelande:
”Vi kände alla att det, efter 35 år, vore kul att träffas och gå in i inspelningsstudion”, skriver Agnetha Fältskog, Benny Andersson, Björn Ulvaeus och Anni-Frid Lyngstad i meddelandet.

Den svenska popgruppen Abba släpper ny musik för första gången sedan 1981 – då deras sista skiva The Visitors kom. Det meddelar gruppens manager Görel Hanser i ett pressmeddelande.
”Vi kände alla att det, efter 35 år, vore kul att träffas och gå in i inspelningsstudion. Så det gjorde vi. Det var som om tiden stått still och vi bara hade varit på en kort semester”, skriver Agnetha Fältskog, Benny Andersson, Björn Ulvaeus och Anni-Frid Lyngstad i pressmeddelandet.

Enligt gruppens manager Görel Hanser har gruppen spelat in två nya låtar.
Tidigare i april avslöjades att gruppen i höst återförenas i form av digitalt framställda ”abbatarer” i en tv-show i samarbete med brittiska BBC och amerikanska NBC.
En av de nyskrivna låtarna, I still have faith in you, kommer också att framföras av ”abbatarerna” i tv-framträdandet. Vad som ska hända med den andra låten – och vad den heter – är än så länge okänt.
Enligt Björn Ulvaeus kommer även de digitala varianterna av abba-medlemmarna att ge sig ut på en turné.

Sålde 400 miljoner skivor
Abba sålde under sin karriär över 400 miljoner skivor mellan åren 1972-1982. Från 70-talets mitt och fram till dess att gruppen upplöstes var de en av världens mest framgångsrika popgrupper med närmare 70 singlar som listettor världen över och över 60 albumettor.
Det stora internationella genombrottet kom 1974 i Eurovision Song Contest i form av låten Waterloo.
1982 gjorde Abbba sin sista studioinspelning och har därefter uppträtt vid endast ett tillfälle tillsammans i tv-programmet Här är ditt liv – ägnat gruppens legendariske manager Stikkan Andersson 1986.

Drygt var fjärde handlare utsatt för stöld senaste veckan
Stölder, hot och inbrott har blivit vardag för allt fler handlare. Men två av tre butiksstölder polisanmäls aldrig.
För att synliggöra brotten som drabbar handeln lanserar Svensk Handel en återkommande Trygghetsbarometer med ett nytt säkerhetsindex.

– Handeln verkar mitt ute i verkligheten och är en temperaturmätare på hur övriga samhället mår. Vi är oroade över en utveckling där handeln får betala ett högt pris när rättssamhället inte förmår att upprätthålla den grundläggande säkerheten, säger Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel.

I Trygghetsbarometern mäts förekomsten av brott och hotfulla beteenden i butiker, samt i vilken utsträckning som olika händelser har polisanmälts eller inte. Minst 300 handlare tillfrågas genom en webbenkät första kvartalet 2018                 

Svensk Handels Trygghetsbarometer visar att drygt var fjärde handlare (27 %) utsatts för någon form av stöld den senaste veckan. Av dessa anger två av tre (65 %) att de inte polisanmält händelsen. Mer än hälften anger att det är omständligt och inte leder till något resultat.
– Brotten som drabbar handeln ökar men trots detta anmäler handlarna allt färre brott. Många upplever tyvärr att det inte längre är meningsfullt att polisanmäla brotten eftersom det inte leder någon vart, säger Per Geijer.'

Svensk Handels säkerhetsindex är ett sammanfattande mått på andelen unika butiker som blivit utsatta för minst ett av de fyra ovan nämnda brott. Om en butik varit drabbad av mer än en händelse så räknas denna butik bara en gång. Första kvartalet 2018 var det var tredje butik (33 %) som blivit utsatt minst en av händelserna.

Brakförlust för Postnord
Det första kvartalet landade i en brakförlust för svensk-danska Postnord. Brevvolymerna fortsätter att minska och omställningen i Danmark drar ut på tiden.

Minskade brevvolymer fortsätter att tynga svensk-danska Postnord och intäkterna föll med två procent till 9,1 miljarder kronor under det första kvartalet. Rörelseförlusten landade på 74 miljoner kronor – jämfört med en rörelsevinst på 94 miljoner samma period i fjol.

Omställningen är särskilt kostsam på den danska sidan där digitaliseringen ligger långt före många länder. I oktober blev det klart att Postnords danska del får ett tillskott på 2,2 miljarder för att kunna säga upp omkring 300 anställda med generösa uppsägningsvillkor. Men ännu väntar ett godkännande från EU, något som skapar merkostnader på cirka 30 miljoner kronor per månad.
- Det danska resultatet visade på en förlust med knappt 200 miljoner, och det är en stor förlust. Men jag är övertygad om att vi kommer få ett godkännande och då kommer omställningen på sikt att göra verksamheten lönsam igen, säger Postnords vd Håkan Ericsson.

Den ökade e-handeln är ännu inte tillräcklig för att kompensera nedgången i brevvolymer.
- Vi har en kraftig tillväxt på e-handeln, men i postverksamheten som är mycket mer personalintensiv sjönk brevmängden i Sverige med 11 procent under kvartalet – och det slår ganska så markant, säger Håkan Ericsson.

Tullverkets krav på momskontroll av paket från länder utanför EU hade även det en negativ inverkan på koncernens kvartalsresultat. Plötsligt skulle tiotusentals paket om dagen hanteras manuellt – och det med stora leveransförseningar som följd. Från och med den 1 mars införde Postnord en avgift om 60 kronor plus moms för att kunna hantera det nya uppdraget, men intäkterna har hittills inte överstigit kostnaderna.
- Det här var en enorm utmaning för oss och datasystemet var inte riktigt anpassade för sådana volymer. Vi hade störningar i början som drabbade konsumenter, och det var jättetråkigt. Men nu ska vi vara ikapp och jag tror att det underskott som detta bidrog med kan jämnas ut under året, säger Håkan Ericsson.'

Omkring 40 procent av de nästan 1 miljon paketen har inte hämtats ut och nu börjar Postnord återsändandet av drygt 400 000 försändelser.
- Det kommer kosta en hel del, men är troligtvis en tillfällig kostnad. I dag tror jag att de flesta har kännedom om den här avgiften, säger Håkan Ericsson. // TT

Fakta: Rapporten i siffror
Postnords siffror för första kvartalet 2018 jämfört med samma period 2017. Alla siffror i miljoner kronor förutom resultat per aktie:
2018 2017 Nettoomsättning 9 102 9 328 Rörelseresultat -74 94 Resultat per aktie -0,08 0,01 Källa: Postnord

Tusentals bilar riskerar körförbud i maj
Det du när din bil ska besiktigas? Från och med 20 maj gäller nya regler och Transportstyrelsen varnar nu för att många bilar riskerar körförbud om ägarna väntar för länge.

Det är inte längre den sista siffran i registreringsnumret som avgör när det är dags för besiktning.
De nya reglerna som träder i kraft 20 maj innebär att många bilar ska besiktigas tidigare än föregående år, vilket gör att alla de som väntar till sista sekunden riskerar att missa sitt datum.

"Att vara sent ute med besiktningen den här gången kan få konsekvenser eftersom det är ovanligt många fordon som ska in samtidigt", skriver Anders Gunneriusson, utredare på Transportstyrelsen.
Bara runt 127 000 av de över 300 000 bilar som riskerar körförbud från och med maj är besiktigade.

I Västra Götaland handlar det om 28 455 som riskerar körförbud nästa månad. 

De nya reglerna innebär även att landets drygt 16 000 A-traktorer ska kontrollbesiktigas. Än så länge har bara drygt 1300 av dessa besiktats.
Får du körförbud på bilen innebär det att man endast får köra från parkeringen till en bilbesiktning, utan omvägar. På tranportstyrelsen.se går det att kontrollera när bilen ska besiktigas.
TT

Var femte förundersökning från polisen innehåller brister
Var femte förundersökning som leds av polis istället för åklagare innehåller brister. Det kan SVT Nyheter Väst avslöja. Uppgifterna kommer från åklagarkammaren i Göteborg som allt oftare tvingas skicka tillbaka förundersökningar till polisen. De allra flesta förundersökningar om brott leds av en åklagare på åklagarmyndigheten. Men för att minska arbetsbördan för åklagare så är det poliser som leder alla förundersökningar som handlar om så kallade mängdbrott.

Var femte ärende har brister
Men många polisledda förundersökningar innehåller brister. Enligt åklagarkammaren i Göteborg så innehöll mer än var femte förundersökning det senaste kvartalet så allvarliga brister att åklagarmyndigheten tvingats skicka ärendena tillbaka till polisen. Det är en rejäl ökning jämfört med samma period förra året då 14 procent av förundersökningarna skickades tillbaka.
– Nu har det ökat från 14 till 21 procent senaste året, och det är ju inte bra. Det är en rättssäkerhetsfråga. Det är jätteviktigt att förundersökningen är så komplett som möjligt och ger tillräckligt underlag för ett åtalsbeslut. Om man jobbar med att påstå att någon begått ett brott så måste man ha grund för det, och hela den grunden ska kunna synas och granskas i förundersökningsprotokollet, säger Mats Eriksson, kammarchef på åklagarkammaren i Göteborg.
”Naturligtvis allvarligt”

Det finns en rad olika typer av brister som åklagarkammaren i Göteborg uppmärksammat den senaste tiden. För dålig muntlig bevisning, dåligt underlag om vad den misstänkte har för inkomst eller inkompletta ID-uppgifter är några fel som förekommer.

Ett annat problem är att polisen ibland är dålig på att sköta kontakterna med de misstänkta på ett ordentligt sätt.
– Det händer att den misstänkte inte blivit delgiven rätt brott. Det är naturligtvis allvarligt och i de fallen måste man återföra ärendet till polisen, säger Mats Eriksson.
Eriksson uppger att siffrorna brukar variera över åren men att de alltså ökat den senaste tiden.

Saknas ofta kompletterande uppgifter
Helena Trolläng är chef för polisens utredningssektion i region väst. Hon menar att det inte är ovanligt att polis och åklagare gör olika bedömningar.
– I viss mån får man kanske leva med att man gör olika bedömningar från och till. Men samtidigt finns det ett önskemål om att vi ska göra så likvärdiga bedömningar som möjligt, säger hon.
Helena Trolläng anser att det finns en god kommunikation mellan polis och åklagare, och hon säger att det är svårt att avgöra exakt vad det beror på att en så stor del av utredningarna anses vara fullständiga.
– Utredningarna skickas tillbaka när något behöver kompletteras. Det behöver inte betyda att det är något fel på utredningen i sig, men att det fattas administrativa uppgifter. Det kan till exempel vara en misstänkt som bytt offentlig försvarare. Det är svårt att veta vad ökningen beror på. Men det är naturligtvis inte acceptabelt och det är något som vi jobbar aktivt med, säger hon.

”Det är ett problem”
Åklagarmyndigheten och polisen genomför för närvarande flera samarbetsprojekt för att bättra på kvaliteten i utredningarna. Bland annat har polisen sju praktikanter på åklagarkammaren just nu. Dessutom har varje lokalpolisområde i Göteborg fått två kontaktåklagare var som de har möjlighet att ringa och rådfråga i olika ärenden.
– Det är ett problem att var femte förundersökning har brister. Men de allra flesta ärenden har inga brister. Nu har vi ett mycket gott samarbete med polisen där vi kvalitetsgranskar deras arbete, och där vi hela tiden för en dialog om de här frågorna. På sikt så tror jag att det här kommer att bli bättre, säger Mats Eriksson.

Först på plats-paket ökar polisens förmåga att hantera grovt våld/terrorattentat
För att öka Polismyndighetens förmåga att hantera terrorattentat och annan grov våldsbrottslighet så förses nu poliser i yttre tjänst med så kallade ”Först på plats-paket”, FPP. De första paketen distribueras med början nu i vår.
– Det är en av de satsningar polisen genomför för att öka förmågan vid händelser där grovt våld förekommer, säger Jonas Hysing, chef för polisens nationella taktiska råd.
Varje utrustningspaket består av bland annat förstärkningsvapen, en förstärkningsväst, en förstärkt hjälm och ett sjukvårdspaket. På sikt kommer poliser i yttre tjänst i hela landet att ha tillgång till "Först på plats- paket".

Öka polisens skydd och förmåga
– Med förstärkningsvapnet kommer polisen att kunna möta en farlig gärningsman från längre avstånd och med större precision än med det primära vapnet. Polisen kommer att ha större uthållighet och förmåga att bekämpa pågående dödligt våld och terroristbrott, säger Jonas Hysing.

Polisen och Trafikverket kraftsamlar mot rattfylleri
Myndigheterna har enats om att skapa förutsättningar för en nygammal funktion, trafiknykterhetskontrollanter, samt förbättra förutsättningarna för egenkontroller innan färd.

- Nu kraftsamlar Trafikverket och Polisen kring en viktig och prioriterad fråga, rattfylleri. Tillsammans ska vi skapa bättre förutsättningar för fler nykterhetskontroller på väg och på det sättet minska antalet döda och allvarligt skadade i trafiken, säger Lena Erixon, Trafikverkets generaldirektör.

Cirka 25 procent av alla dödsolyckor på de svenska vägarna har idag direkt eller indirekt en inblandning av alkohol eller droger. Forskningen visar att många synliga nykterhetskontroller har en direkt påverkan på antalet alkoholrelaterade olyckor.

Med detta som grund vill Polisen och Trafikverket skapa förutsättningar för en nygammal funktion, trafiknykterhetskontrollanter. Inriktningen är att trafiknykterhetskontrollanten, efter en funktionsinriktad utbildning, får befogenhet att stoppa fordon och genomföra nykterhetskontroller på väg. Under våren 2018 påbörjas därför ett arbete med att utreda juridiska och organisatoriska möjligheter för trafiknykterhetskontrollanter.

Myndigheterna vill också förbättra förutsättningarna för egenkontroller innan färd. Genom att se en nykter trafik som en del av ett hållbart samhälle är det många företag och organisationer som genom egna nykterhetskontroller kan göra skillnad. Trafikverket och Polisen har en viktig roll att underlätta och motivera sådana egenkontroller.

Det gemensamma arbetet bedrivs i projektet NYKTRA och implementeringen av de nya funktionerna beräknas påbörja under 2019.

Varnar för dödliga USB-laddare
Tio USB-laddare testades. Samtliga tio uppvisade så pass allvarliga brister att Elsäkerhetsverket nu vill varna alla konsumenter.

Elsäkerhetsverket har undersökt USB-laddare som köpts in genom så kallad privatimport, i det här fallet genom webbplatsen Wish. Samtliga laddare visade sig ha sådana brister att de är direkt farliga att använda. Myndigheten vill nu varna alla konsumenter för riskerna med att handla produkter via e-handelssajter där säljaren är okänd.
- E-handeln fortsätter att öka och när det gäller just privatimport och handel med företag som inte går att identifiera eller kontakta, ökar risken för att det också finns brister hos produkterna. Vi har nu själva testat produkter inköpta genom privatimport. Resultatet är nedslående och vi kan inte vänta med att informera om detta, säger Kim Reenaas, chef för produktavdelningen vid Elsäkerhetsverket.

Tester visar på allvarliga fel hos samtliga inköpta produkter
10 olika laddare har undersökts och samtliga visade sig ha mycket allvarliga brister som gör dem direkt farliga att använda. Flera av dem är också gjorda av ett sådant material att de kan bidra till brandspridning.
- De 10 laddarna klarade inte ens baskraven för säkerhet. Sex av laddarna uppfyller inte kravet på brandbeständighet, utan brinner upp i sin helhet. Ingen laddare klarar kravet på isolationsavstånd. Sex av laddarna har inget isolationsavstånd alls mer än lacken på ledarna och resterande ligger alla kring eller under en halv millimeter, kravet är minst 4 millimeter, säger Mikael Carlson, teknisk expert vid Elsäkerhetsverket.

Konsumenter som följer myndigheternas råd slipper de sämsta produkterna
Elsäkerhetsverket har tagit fram råd om hur man ska agera när man handlar produkter via e-handel:
Kontrollera produkten, till exempel att den är märkt med information om tillverkare.
Kontrollera säljaren, till exempel om det finns kontaktuppgifter till företaget/säljaren.
Undvik privatimport om du inte är säker på produkten – se faktaruta nedan.
- Det man alltid ska göra som konsument är att ha koll på vem man egentligen handlar av. Finns det inget företag man kan kontakta ska man alltid avstå från köp, hur lockande det än är, säger Kim Reenaas.

Elsäkerhetsverket kommer nu fortsätta utredningen och ta reda på vilka åtgärder som kan krävas och vilka företag som kan nås.
Fakta om privatimport
Privatimport är när konsumenter köper produkter direkt av företag utanför EU/EES. Det innebär att det inte finns någon ekonomisk aktör som har tagit ansvar för att produkten uppfyller kraven och som också ska se till att brister som upptäcks åtgärdas. Konsumenten har alltså inte samma skydd som när man handlar inom EU/EES. Vid privatimport måste också konsumenten betala moms, tull och andra avgifter.

Polisen varnar för falska tabletter
Polisen har tidigare varnat för falska tabletter som innehållit fentanyl. Polisenvill nu varna för ytterligare ett förfalskat läkemedel som istället för Oxykodon visat sig innehålla Metoxiacetylfentanyl.
Det aktuella läkemedlet har sålts förpackat i blister (tablettkartor) under namnet Hexapharm Oxycodone 80 mg och tabletterna har varit märkta OC 80, se bild. Försäljningen av tabletterna kan förekomma både på internet och i gatumiljö.
Metoxiacetylfentanyl är en extremt potent substans som orsakat flera dödsfall i Sverige. Substansen är narkotikaklassad.

Falska läkemedel allt vanligare
Polisen vill generellt varna för att falska läkemedel blir allt vanligare.
– Att köpa tabletter på nätet eller på gatan kan medföra stora faror. Även risken för att man får förfalskningar är mycket stor. Förfalskningarna kan vara mycket välgjorda och man förfalskar inte bara själva tabletten utan det förekommer att man även förfalskar blister och förpackning, säger Stewe Alm vid polisens nationella operativa avdelning.

77 procent av Xanax-tabletterna falska
Nationellt forensiskt centrum, NFC, analyserar alla beslagtagna tabletter som är märkta Xanax. Av 1 337 analyser som gjorts mellan 2011 och 2018 har 77 procent visat sig innehålla andra substanser än alprazolam.

Vanligen innehåller de förfalskade tabletterna någon annan bensodiazepin, men sedan november 2017 har större och större andel av tabletterna innehållit fentanylanaloger.
Under 2018 har 15 procent av beslagen av Xanax innehållit den livsfarliga fentanylanalogen cyklopropylfentanyl. Cyklopropylfentanyl har orsakat minst 72 dödsfall genom förgiftning i Sverige.

Hjälp till att rapportera grodor på väg
Trafikverket behöver hjälp med att rapportera in vägar där groddjur passerar. Nu kan du göra en insats för att rädda grodor, paddor och salamandrar.

Trafikverket vill kartlägga var det finns konfliktpunkter, det vill säga vägar där groddjur blir överkörda av trafik. Målet är att identifiera dessa vägsträckor och undersöka möjliga åtgärder i form av exempelvis grodpassager. Trafikverket har anlitat naturkonsultföretaget Ecocom AB för insamling av dessa uppgifter.

- Vi vill uppmana människor att lämna tips om platser där groddjur blir överkörda. Alla groddjur är fridlysta och skyddsvärda, och vi behöver hjälpas åt att bevara dessa hotade arter. Vi är också intresserade av var det förekommer mycket grodor då vi kan ha med det i planeringsunderlag vid framtida exploateringar, säger Sofia Ström, kommunekolog.

Under våren lämnar groddjuren sina övervintringsplatser för att bege sig till sina lekvatten, där de parar sig och lägger ägg. På sin väg dit kan de behöva korsa trafikerade vägar. Vid sådana platser kan många groddjur ansamlas och dödas på vägarna.

Rapportera dina grodfynd på Ecocoms hemsida
Var ser jag enklast grodor?
Här är några tips från groddjursexperten Clas Andrén i Ljungskile, som är professor i bevarandebiologi:
Ofta övervintrar groddjuren i skogsmiljö och under sin vandring mot lekdammen måste de ibland korsa vägar.
Grodorna har en tendens att stanna kvar på den varma vägbanan, ofta ser man många hanar som sitter och spanar efter en hona på väg mot vattnet.
Groddjur vandrar främst på kvällen när mörkret faller.
Vid regn kan grodorna vandra i stort antal även dagtid.
Är du osäker på vilken art du hittat, se Artdatabankens app och hemsida eller kontakta grodexpert för artbestämning.

Har ni norska sedlar i plånboken? Kolla då hur gamla de är
Norska 100- och 200-kronorssedlar med Kristian Birkeland och Kirsten Flagstad på blir nämligen ogiltiga 31 maj.

Nya sedlar kom för ett år sedan och nu ska de gamla inte längre användas. Men i Norge räknar man med att 10,7 miljoner 100-lappar och 9 miljoner 200-kronorssedlar fortfarande befinner sig i omlopp, enligt norska radions hemsida.

Den som har gamla sedlar bör se till att byta ut eller använda dem före 30 maj, förklarar företrädare för Norges Bank.
Men det är inte helt hopplöst om man inte klarar detta. Norges Bank är skyldig att växla in ogiltiga sedlar i tio år framåt, skriver radion.
Det finns också banker och matvarubutiker som kommer att växla in de gamla sedlarna också efter 30 maj, utan att vara skyldiga att göra det.

Radion har gjort en rundringning och har bland annat följande upplysningar om när de slutar ta emot gamla sedlar:
Matvarubutiker som Joker, Spar, Meny och Kiwi sätter alla stopp 30 maj, medan matvarukedjan Rema fortsätter att hantera gamla sedlar också efter 30 maj.
Sparebanken, Danske Bank och Nordea uppger att slutar ta emot sedlarna 30 maj.
De gamla sedlarna byts ut för att de nya är säkrare. Man undviker därigenom lättare förfalskningar, förklarar Norges Bank.
Vid slutet av 2018 ska också nya 50- och 500-kronorssedlar ges ut, medan nya 1000-lappar kommer 2019.

Ny lista: Världens mest besprutade grödor
Nyligen publicerade miljöorganisationen Environmental Working Group, EWG, en lista med världens mest besprutade frukter och grönsaker och precis som tidigare år är jordgubben den största boven. Enligt EWG:s hittade de 22 olika bekämpningsmedel i en enda jordgubbe och en tredjedel av alla jordgubbsprover innehöll minst tio bekämpningsmedel.

Populär midsommargröda åter i topp. Avokado kommer ut som minst giftig.
Generellt var det grödor med ett tjockare skal som inte äts som innehöll mindre bekämpningsmedel medan grödor utan ett skyddande höjde innehöll en större andel. EWG utsåg även grödor som de anser vara säkra att äta, vilket bland annat inkluderar avokado, majs och ananas. Oavsett gröda rekommenderar EWG att köpa ekologiskt.

Topp tio mest besprutade livsmedel (globalt)
Jordgubbar
Spenat
Nektarin
Äpple
Vindruva
Persika
Körsbär
Päron
Tomat
Selleri

Topp tio minst besprutade livsmedel (globalt)
Avokado
Sötmajs
Ananas
Kål
Lök
Frysta ärtor
Papaya
Sparris
Mango
Aubergine

I Sverige finns ingen officiell lista på vilka svenska grödor som är mest besprutade, men enligt Peter Bergkvist på Kemikalieinspektionen ligger potatis i topp tätt följt av lök och jordgubbar. Minst besprutat är betesvall och slåttervall

Ökat stöd för kameraövervakning på gator och torg
Nio av tio är positiva till säkerhetskameror på gator och torg, visar en ny undersökning där 1000 personer intervjuades.
– Inte nog med det, allmänheten uttrycker också en tydlig önskan om fler kameror, säger Markus Lahtinen, forskare i informatik på Ekonomihögskolan på Lunds universitet.

En vanlig uppfattning är att övervakningskamerorna utgör ett hot mot den personliga integriteten. Men enligt den här undersökningen visar det sig att människor inte är särskilt oroade.
– Tre fjärdedelar av deltagarna i undersökningen avvisar påståendet att kamerabevakning på gator och torg inkräktar på deras personliga integritet, säger Markus Lahtinen i ett pressmeddelande.

Undersökningen visar att folk tycker att den personliga integriteten är viktig, men att den svenska lagstiftningen inte stämmer överens om åtgärderna som allmänheten efterlyser.
– Det handlar till exempel om integritetssäkrande åtgärder vid kamerabevakning. Avslagna kameror och restriktiv tillståndsgivning är inte särskilt populära åtgärder. Istället efterfrågar man tydlig skyltning och ett genomtänkt regelverk när det gäller hanteringen av bildmaterialet, säger Markus Lahtinen.

Drygt 80 procent av deltagarna i undersökningen tycker att kamerorna fungerar bra för att bekämpa och lösa brott.

KAMERAÖVERVAKNING
Kamerabevakade gator, torg och bostadsområden har varit en het fråga de senaste åren. Debatten började i och med den nya kameralag som introducerades 2013, där grundtanken var att det skulle bli enklare och lättare att få tillstånd att bedriva kamerabevakning.
Till stora delar har det blivit enklare att montera säkerhetskameror utan tillstånd för till exempel butiker och näringsidkare.
Däremot kvarstår kravet på tillstånd för användandet av säkerhetskameror på allmän plats – gator, torg, tågstationer och bostadsområden. Vanligast är att polisen använder kameror för att upprätthålla lag och ordning.
Tillstånden prövas i första hand av Länsstyrelserna med Datainspektionen som tillsynsmyndighet.
Det pågår en översyn av lagstiftningen för att ta reda på om det går att göra regelverket bättre.

Lägre boräntor att vänta när fler aktörer vässar sina erbjudanden
SBAB, Nordnet, ICA-banken och Skandiabanken avslöjar för SvD att de planerar att inom kort presentera nya erbjudanden för bolån. Anledningen är troligtvis Enklas och Danske Banks nyligen lanserade tvåårsräntor på 0,95 procent och 1,29 procent.

Under flera år har bankernas snitträntor legat relativt stilla.Storbankerna har fortfarande över 75 procent av bolånemarknaden och har kunnat öka sina marginaler under lång tid. Under kvartal fyra förra året låg bankernas marginaler på 1,71 procent vilket är den högsta sedan 2002 då Finansinspektionen började rapportera. Då låg marginalen på 1,19 procent. Vid årsskiftet 2007/2008 låg marginalen som lägst på 0,23 procent.

Nordea sänkte sin rörliga ränta med 0,1 procentenheter i måndags. Så här säger Nordnet, Ica-banken, SBAB och Skandiabanken till SvD:

”Jag är rätt övertygad om att vi innan sommaren kommer kunna presentera ett konkret nytt erbjudande för bolån”, säger Eva Trouin, Sverigechef på Nordnet.

”Vi vill växa på den här marknaden. Vi undersöker nu om vi kan lägga till komponenter som gör vårt erbjudande mer attraktivt”, säger Marie Halling, vd på ICA-banken.

”Det är mycket möjligt att vi kommer agera framöver med nya erbjudanden. Antingen som en kampanj eller som en generell villkorsförbättring. Vi har under en längre tid tittat på möjligheten att sätta upp den typ av erbjudanden som de mindre uppstickarna nu gör”, säger Klas Danielsson, vd på SBAB.

”Ja, det är sannolikt att även vi kommer förbättra vårt erbjudande framöver. Vi har en offensiv tillväxtambition. Men vi vill göra det utan att rubba på det som våra kunder uppskattar, transparent prissättning och en stabil helhet”, säger Johanna Cerwall, vd på Skandiabanken.

Idag ser snitträntorna ut enligt följande (3-mån):
Ålandsbanken 1,32 %
MittBolån 1,41 %
SBAB 1,43 %
Danske Bank 1,48 %
ICA-Banken 1,48 %
SEB 1,50 %
Ikano Bank 1,50 %
Skandia 1,52 %
Swedbank 1,53 %
Landshypotek Bank 1,56 %
Länsförsäkringar 1,57 %
Nordea 1,58 %
Handelsbanken 1,62 %

Åtta av tio svenskar saknar kunskap om nya personuppgiftslagen
Kunskapen är låg bland privatpersoner om vad den nya dataskyddsförordningen GDPR innebär. Med bara drygt en månad kvar tills den börjar gälla, svarar åtta av tio att de har låg eller ingen kunskap alls om hur den påverkar dem. Det visar en ny undersökning från Visma, genomförd av Sifo.

– Den nya personuppgiftslagen kräver att organisationer tar större ansvar för hur man hanterar privatpersoners, kunders och anställdas personuppgifter. Med de stora mängder data som finns i dagens samhälle är det bra med tydliga regler som värnar den personliga integriteten. Därför är det förvånande att så få privatpersoner känner till vilka rättigheter som den nya lagen medför, säger Sofia Gerstenfeld, vd för Visma Enterprise.

Trots att det har gått två år sedan EU fattade beslut om att införa en ny dataskyddsförordning, GDPR, med start 25 maj 2018, är det fortfarande många privatpersoner som inte har koll på vad den innebär. Det bekräftas av en undersökning från mjukvaruföretaget Visma, där åtta av tio svenskar uppger att de har lite eller inga kunskaper alls om hur GDPR påverkar dem.
Endast tre procent svarade att de har mycket stor kunskap.

Företag som bryter mot lagen riskerar en sanktionsavgift på upp till 20 miljoner euro eller fyra procent av sin globala omsättning.
– Företagen är ytterst ansvariga för hur deras data hanteras, även om de låter en annan organisation behandla personuppgifterna för deras räkning. Den nya lagen ger anledning att se över IT-stödet och säkerställa att både datasystemen och processerna som de är inblandade i lever upp till GDPR, säger Sofia Gerstenfeld.

Fakta: Detta bör du som privatperson känna till om GDPR
En personuppgift är all data som kan användas för att identifiera en person.
Samma regler för lagring av personuppgifter kommer att gälla inom hela EU.
Rätten att bli glömd innebär att man kan begära att få sina uppgifter raderade under vissa förhållanden.
Lagring av personuppgifter kräver att individen ger sitt aktiva samtycke till hur personuppgifterna behandlas. Det innebär ett ökat krav på information samt att samtycket inte göms bland övriga avtalsvillkor.

Far och söner misstänks för organiserat fusk med högskoleprovet
En stor härva av fusk i samband med högskoleprovet håller på att rullas upp i Norrköping.
Tre män, en 55-årig far och hans två söner 23 och 25 år gamla sitter nu häktade, misstänkta för att ha organiserat det omfattande fusket i samarbete med ett nationellt nätverk.

En av de tre männen uppges ha varit provledare i en sal där provet skrevs i lördags och förutom de tre häktade männen har ett 70-tal fuskare runt om i Sverige avslöjats och ett antal av dem har även gripits.
De tre männen från Norrköping är häktade misstänkta för grovt skattebrott och grovt bokföringsbrott. De misstänks även för grov osann försäkran vid 70 tillfällen.

Verksamheten tros ha pågått under fyra till fem års tid.
Polisen berättar under tisdagens presskonferens att de slog till mot nätverket mitt under högskoleprovet i lördags. Bland annat mot en lägenhet i Norrköping. De säger även att männen ingår i ett nätverk som organiserat och möjliggjort fusk vid högskoleprovet.
Vid tillslaget i lördags var de misstänkta i full färd med att tillhandahålla de rätta svaren till ett stort antal fuskare i Sverige.

Verksamheten beräknas ha omsatt mångmiljonbelopp. Det är i nuläget oklart hur mycket men klart över 10 miljoner kronor.
Verksamheten ska ha marknadsförts öppet via nätet och sociala medier. 
Priserna har satts efter vilket resultat fuskaren vill skriva på provet. För att skriva 2.0 har fuskaren fått betala 170 000 kronor.
Pengarna som dragits in via verksamheten har inte bokförts och inte skattats.
Vid helgens tillslag beslagtogs avanserad teknisk utrustning bestående av bland annat hörsnäckor som använts för att meddela provskrivarna de rätta svaren på provet.

Många drabbas av slarvet på bilverkstäderna
Idag presenterade Försäkringsbranschen en ny undersökning om bilskadereparationer. Den visar på stora brister, och anmärkningar vid mer än var tredje reparation.

För konsumenter kan slarvet vid skadereparationer innebära upprepade besök på verkstaden, att fel inte har blivit åtgärdade, att nya fel uppkommit eller att arbetet inte blivit korrekt utfört. Många plåt- och lackskador regleras genom försäkringen, men det är trots allt bilägaren som drabbas av konsekvenserna av slarvet.
– Vi ser allvarligt på det dåliga resultatet, ingen kan vara nöjd med så stora brister, säger Carl-Erik Stjernvall, teknisk expert på Motormännen.

Även på vanliga bilverkstäder är slarvet utbrett. Konsumentminister Per Bolund är involverad i frågan om kvaliteten på landets verkstäder, särskilt med ett initiativ som branschen kallar GBV, Godkänd Bilverkstad. Motormännen var länge med i ett samråd bakom detta, men har på grund av de bristfälliga kraven valt att hoppa av.
– Det är tydligt att åtgärder krävs, och konstigt att branschen inte arbetar mer med att bättra på sitt förtroende. För konsumenterna innebär verkstadsfusk och dolda fel stora kostnader, säger Carl-Erik Stjernvall.

Antalet Motor-ärenden i Allmänna Reklamationsnämnden, ARN, blir också fler och fler.
Så gör du om du drabbats:

Klaga först till verkstaden, förklara vad du inte är nöjd med.
Skicka en skriftlig reklamation. Konsumenttjänstlagen gäller.
Kräv ersättning för extra resor till och från verkstaden, samt andra kostnader som har orsakats av fel i tjänsten.
Arbetet med GBV, Godkänd Bilverkstad, startades av branschen efter att Motormännen i TV4 Kalla Fakta hade granskat servicearbeten, där 7 av 8 verkstäder slarvat med de enkla jobben.

Allvarligare konsekvenser för äldre som utsätts för brott
Drygt var sjätte person 65 år eller äldre utsätts för något brott under ett år. Det finns även organiserad seriebrottslighet som riktar in sig på äldre. Det förekommer också att äldre utsätts för misshandel av en partner, barn eller barnbarn. Det visar en ny studie om utsatthet för brott och otrygghet bland äldre, som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag.

Risken att utsättas för brott sjunker med stigande ålder men äldre är särskilt sårbara just på grund av sin ålder. Under 2016 utsattes var sjätte person 65-84 år eller äldre för brott.
– En typ av organiserad brottslighet är de internationella ligor som särskilt riktat in sig på sårbara äldre personer. Det vanligaste vid den här typen av brottslighet är att gärningspersonen ringer på och uppger en falsk orsak till att behöva komma in i bostaden – till exempel att de är hantverkare eller personal från hemtjänsten, säger Monika Sellgren Karlsson, utredare, Brå.

Olika typer av sårbarhet för äldre
Viss typ av brottslighet riktar in sig mot äldre just på grund av deras särskilda sårbarhet med exempelvis dålig syn och hörsel, att de har svårt att gå, bor ensamma eller kanske har ett stort hjälpbehov. Det finns också exempel på brottslighet som riktar sig mot både äldre och yngre – till exempel bedrägerier – men där brottet oftare fullbordas på grund av sämre internetkunskaper och högre grad av tillit.
– Konsekvenserna av att utsättas för brott blir ofta allvarligare för äldre än för yngre. Även en lindrigare misshandel kan leda till allvarliga skador med mycket lång läkningstid. Oro, ängslighet och misstänksamhet ökar. Sömnproblem eller att inte våga lämna hemmet är också vanliga konsekvenser, säger Klara Hradilova Selin, utredare, Brå.

Vid misshandel är förövaren ofta någon i den äldres närhet
En tredjedel av anmälningarna om det som kallas misshandel av bekant, där målsägaren var 65 år eller äldre, avser relationsvåld. I åtta fall av tio riktar det sig mot äldre kvinnor. Relativt många misshandelsfall handlar även om barn eller barnbarn som ofta har missbruksproblem eller psykisk ohälsa och blir våldsamma i samband med ett besök.

Mer kunskap och åtgärder behövs
En del steg har redan tagits för att förebygga brott mot äldre och öka deras trygghet, men fler åtgärder kan utvecklas. Anmälningsskyldighet hos vårdpersonalen vid misstanke om våld av närstående och att minska antalet vårdare som passerar äldres hem är två av flera uppslag som uppmärksammas i rapporten.
Rapporten Brott mot äldre. Om utsatthet och otrygghet är den första studie i sitt slag som tar ett helhetsgrepp på utsatthet för brott bland äldre. Rapporten finns på bra.se/publikationer

Europol efterlyser mer samarbete mot båtmotorstölder
Att utreda båtmotorstölder försvåras av att få länder inom EU delar med sig information till andra länder, menar EU:s polismyndighet Europol. En anledning är att brotten utreds på lokal nivå.

I Sverige har det stulits båtmotorer för omkring 200 miljoner kronor årligen de senaste åren.
Med mer data från ländernas polismyndigheter skulle informationen kunna samköras, för att se om flera utredningar mot samma misstänkta pågår i olika länder, säger Michael Will, gruppchef för grov organiserad brottslighet på EU:s polismyndighet Europol till TT.

Thomas Andersson, polis från Lysekil och grundare av Båtsamverkan Väst, säger dock att möjligheterna att utreda stölderna blir stadigt bättre och att han inte upplever att det är så svårt att få kontakt med kollegor i andra länder om stölder av båtmotorer.

Nu blir det billigare att gå till tandläkaren
Från och med i dag, söndag, blir det billigare att gå till tandläkaren. Detta eftersom det allmänna tandvårdsbidraget dubbleras för att få fler att göra tandläkarbesök.

”Det ska inte synas i munnen om du är fattig eller rik. Det kommer att göra stor skillnad för många”, säger socialminister Annika Stranhäll (S), i ett pressmeddelande.'

Höjningen innebär att bidraget för dig som är upp till 29 eller över 65 år blir 600 kronor om året, enligt TT. För dig som är mellan 30 och 64 år blir bidraget 300 kronor.

Det allmänna tandvårdsbidraget är ett bidrag som alla som anses vara bosatta i Sverige har rätt till från och med det år de fyller 23 år. Du behöver inte ansöka om bidraget på någon blankett, utan det dras av automatiskt på kostnaden när du gör ett tandläkarbesök.

För alla som är under 22 år är tandvården avgiftsfri, men regeringen vill höja gränsen till 23 år från den 1 januari 2019, enligt TT.

Syftet med bidragshöjningen är att sänka trösklarna för regelbundna tandläkarbesök, enligt regeringen.
Nyligen tillsattes också en utredning som ska undersöka hur tandvården kan bli mer jämlik så att fler har råd att gå till tandläkaren.
 

100 skolor i försök med digitala nationella prov
Skolverket har valt ut 100 skolor som ska delta i en försöksverksamhet med digitala nationella prov. Skolorna kommer att testa de tekniska lösningar som behövs för att kunna införa digitala nationella prov. Ett syfte är också att undersöka skolors beredskap att genomföra digitala prov. En lista med alla utvalda skolor finns bifogad.
– De 100 skolorna har valts bland landets över 6000 skolor. De blir något av pionjärer i det här viktiga och omfattande arbetet med att digitalisera de nationella proven. Vi ser fram emot att genomföra försöksverksamheten tillsammans med lärare, rektor och elever på de här skolorna, säger Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.

Flera skolformer deltar
Skolverket har skapat ett representativt urval av skolor för att få en rättvisande bild av de möjligheter och utmaningar som digitala nationella prov medför. Eftersom digitala nationella prov ska införas i flera skolformer ingår skolor i grundskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå i urvalet. Deltagandet är obligatoriskt. Som kompensation får skolorna ett statsbidrag från Skolverket. Det ska täcka vissa merkostnader under försöksverksamheten, som pågår 2018-2021.
– Digitaliseringen av nationella prov är ett av de största it-projekt som genomförts i landet och samtidigt en stor förändring av arbetssätt på skolorna. Tusentals skolor och hundratusentals elever påverkas. Vi måste säkra att de digitala nationella proven blir användarvänliga, rättssäkra och att de stöttar betygssättningen. Därför är den här försöksverksamheten så viktig, säger projektledare Karin Hector-Stahre.

2022 ska proven vara digitala
Skolverket har i uppdrag från regeringen att digitalisera alla nationella prov till år 2022. Det kräver att det finns en nationell digital infrastruktur och tillräcklig digital kompetens på skolorna för att genomföra proven. Under försöksverksamheten prövas skolornas förutsättningar att genomföra digitala nationella prov. Det handlar bland annat om att testa den tekniska lösningen och skolans arbetsrutiner kring digitala nationella prov.

Ordinarie prov görs som vanligt
Försöksverksamheten påverkar inte de ordinarie nationella proven i de 100 skolor som valts ut. Eleverna i skolorna kommer att göra de ordinarie nationella proven som vanligt. I försöksverksamheten, som inleds i september, kommer vi att samarbeta med företrädare för skolhuvudmän, bland annat Sveriges Kommuner och Landsting.

Polisens satsning mot sexuella övergrepp mot barn
Under vecka 15 genomförs en granskningsvecka för att gå igenom det digitala referensbiblioteket kopplat till sexuella övergrepp mot barn.
Polisen kraftsamlar för att kunna identifiera fler offer och gärningsmän i internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn.

Nationellt It-brottscentrum, som ansvarar för det digitala referensbiblioteket, förstärks med två medarbetare från samtliga polisregioner under vecka 15.
-Det här är en unik insats mot internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn när vi för första gången genomför den nationella granskningsveckan. Personal från runt om i landet kommer att granska befintligt material med målet att öka antalet granskade bilder. Detta kommer på sikt att leda till mer tid att identifiera fler offer och gärningsmän, säger Patrick Cordner, tillförordnad sektionschef.

Referensbiblioteket är inte bara ett arkiv utan syftar i hög grad till att utgöra basen för arbetet med att identifiera barn som utsätt för sexuella övergrepp. Det samlade materialet uppgår till miljontals filer som kategoriserats utifrån innehåll. Mängden material som anträffas och tas i beslag ökar kontinuerligt.
- Referensbiblioteket utgör ett viktigt verktyg för att svensk polis skall kunna fokusera på att hitta nya brottsoffer och gärningsmän snarare än att granska redan känt material. Det är också av betydelse i det internationella samarbetet med bland annat Europol och Interpol, säger Patrick Cordner.

Samarbetet under granskningsveckan förväntas ge ökad samsyn, utvecklande av arbetsmetoder och stärka grunden för svenskt identifieringsarbete. Förhoppningen är att arbetet även kommer att bidra till kortare utredningstider av ärenden med övergreppsmaterial.

Det är högtryck i däckverkstäderna men däckbranschen vill ha till en lagändring
Senast den 15 april ska dubbdäcken av. Men branschen vill se en lagändring.
– Behovet har funnits länge men har aldrig varit mer aktuellt än i år, säger Ulrik Jönsson, ordförande i branschorganet Däckspecialisternas riksförbund.
Det har varit en snörik vinter. Och i vissa delar av landet kommer nu våren snabbt.
Den 15 april ska dubbdäcken tas av enligt regelverket, om det inte fortfarande är vinterväglag.
I södra delarna av landet förlänger nu många verkstäder öppettiderna.

Som det nu är ges bilisterna två månaders flexibilitet på hösten från den dag det är tillåtet med dubbdäck till den dag det är obligatoriskt med vinterdäck. På våren däremot är flexibiliteten bara 15 dagar, från den 31 mars till den 15 april. Och däckbranschen gillar inte hur lagen är formulerad.

Trafiksäkerheten viktigast
Infrastrukturministern stänger inte dörren för en lagändring.
-Jag tror inte skiftestiderna för vinterdäck är en politisk stridsfråga. Jag vill gärna lyssna på den professionella däckbranschens råd, säger Tomas Eneroth (S) till TT.
Han framhåller att trafiksäkerheten är det viktigaste och tycker inte att det skulle vara ett bekymmer att göra en översyn och titta på förändrade tider om det finns ett behov.

Kronofogden slog rekord i indrivningar från brottslingar
Kronofogdens satsning på att driva in pengar och föremål från brottslig verksamhet har gett förbättrade resultat. Nya siffror för 2017 visar nu på rekordsumman 95 miljoner kronor.

Bilar, smycken, kontanter men även konst och bitcoins. Det är några exempel på föremål som Kronofogden kunde utmäta i samband med samarbete med andra myndigheter som polis och Tullverket.
Summan, 95 miljoner kronor, är en ökning med drygt 21 procent jämfört med såväl 2016 som 2017 och den högsta sedan samarbetet inleddes 2013.
- Det här beror på att vi blivit ännu vassare på att samverka med polisen när de sätter upp sina kontroller och mera träffsäkra när det gäller insatserna. De kriminella rör sig inte kontorstid mellan klockan åtta och fem, säger Magnus Arvidson, enhetschef på Kronofogden.

Rent praktiskt sker utmätningen på plats och har till exempel handlat om klockor värderade till 100 000-150 000 kronor, en motorcykel värd 200 000 kronor som hittades under Sweden Rock festival men också olika guldsmycken. Utmätningarna sker hos skuldsatta som misstänks bedriva penningtvätt eller narkotikahandel.
- Det är flera skäl till att vi gör det här. Har man skulder ska man betala dem först. Det är också pengar som ofta går till brottsoffer. Vi bidrar också genom vår verksamhet till ökad trygghet i samhället, säger Magnus Arvidson.
Från Kronofogdens håll önskar man dock se ytterligare resurser för att kunna utöka verksamheten ytterligare.
- Vi prioriterar det här väldigt högt men vi har inte resurser att tacka ja till alla förfrågningar från polisen. Skulle vi få mer resurser skulle också den här summan kunna öka ytterligare, säger Magnus Arvidson. / TT

Åtal väcks i stor utredning av sexualbrott mot barn i hela Sverige
I dag lämnades ett mycket omfattande åtal in till Eskilstuna tingsrätt som rör internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn.
En man i 30-årsåldern sitter sedan ett år tillbaka häktad, misstänkt för 350 olika brottsmisstankar mot 65 barn.
Misstankarna mot mannen är barnpornografibrott, sexuellt ofredande, utnyttjande av barn för sexuell posering, sexuellt övergrepp och våldtäkt mot barn. De 65 målsägarna är samtliga flickor och var i åldersspannet 10-15 år när brotten begicks. De flesta av brottsmisstankarna, förutom våldtäkterna, har skett via webbkamera.
– Målsägarna är geografiskt utspridda över hela Sverige, från Malmö i syd till Gällivare i norr, säger Jörgen Skarin, gruppchef för polisens grupp för IT-relaterade sexuella övergrepp mot barn i polisregion Öst.
Utredningsmaterialet är på över 8000 sidor, och bakom åtalet ligger ett mycket omfattande polisarbete från Jörgen Skarin och hans nio medarbetare.
– Vi började arbeta med ärendet 2016, men den nu misstänkta mannen identifierades under våren 2017 genom kartläggning av olika konton på sociala medier, säger Jörgen Skarin.
Hans grupp arbetar med alla typer av internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn, ofta sådana som börjar med att en okänd person tar kontakt med barn över nätet.
– Vi kartlägger och försöker identifiera personen, och jobbar vidare därifrån. Vi jobbar bland annat med sociala medier, information som finns i telefoner och datorer, samt information på lagringsmedia som USB-minnen, hårddiskar och molntjänster.
Förhandlingarna i Eskilstuna tingsrätt börjar måndag 16 april och man räknar med att behöva 26 förhandlingsdagar för att hinna igenom alla brottsmisstankar mot den misstänkte mannen.

Drönare kan få skjutas ned
En utredning med representanter från alla riksdagspartier föreslår att drönare som flyger ovanför skyddsobjekt ska kunna skjutas ned eller störas med elektronisk utrustning, rapporterar SR Ekot.
– Drönare kan innehålla både kameror och vapen och kan göra mycket skada på skyddsobjekt, säger Margareta Bergström, som leder utredningen, till Ekot.
Okända drönare har dykt upp vid militärövningar och vid viktiga byggnader som räknas som skyddsobjekt.
Hur man ska oskadliggöra drönare beror på situationen, säger Margareta Bergström.
– Minsta möjliga ingrepp egentligen, säger hon till Ekot.

Mänsklig faktor bakom id-kapningar
I vårt digitala samhälle är det viktigare än någonsin att vara mån om och jobba förebyggande mot id-kapning. Håll koll på dina id-handlingar och var noga med vem du ger känsliga uppgifter till.

Bedrägeribrotten har enligt polisen ökat under de senaste åren. Det har blivit allt vanligare att få sin identitet stulen. Det går fort, det kan få svåra följder och det kan hända oss alla. Hur går det till och hur kan du förebygga att bli ID-kapad? Och vad ska du göra om du blir utsatt? Här får du svaren.

Tecken på att du kan ha blivit utsatt
Du får fakturor på olika varor som du inte har beställt
Mobilabonnemang tecknas i ditt namn
Du får en kopia på en kreditupplysning i ditt namn
Post saknas eller ingen post överhuvudtaget
Så här går det till
Card not present-bedrägerier
Bedragarna använder sig av flera olika metoder och det vanligaste sättet är genom kortbedrägeri, som också kallas ”card not present-bedrägerier (CNP)” där bedragaren använder läckta kontokortsuppgifter för att beställa varor på nätet. 
Då är frågan- har du handlat på en osäker sida, dvs utan https: eller hänglås? Då finns risken att dina kortuppgifter har läckt. Det bästa tipset för att minska risken för det här brottet är att ha sitt kort spärrat för internet och utlandsköp när du inte använder.
            
Ett annat tillvägagångssätt för bedragaren är att använda sig av ditt personnummer. Du behöver inte bli bestulen på din ID-handling för att din identitet ska kunna stjälas. Enligt personuppgiftslagen är ditt personnummer offentligt och det är inte speciellt svårt att få tag på. Bedragarna använder sedan ditt personnummer för att teckna abonnemang, beställa varor på nätet eller kontokort i ditt namn.
Nu finns det mycket att tänka - som bästa tips! Kom ihåg att ID-handlingar är värdehandlingar. Om de kommer i orätta händer kan de göra stor skada. Om du förlorar en id-handling ska du förlustanmäla den på en gång, för att undvika id-stöld.
När du får en kopia på en kreditupplysning, kolla noga att informationen i den stämmer. Har du sökt lån, köpt varor på kredit eller tecknat abonnemang? Om inte, ta omedelbart kontakt med företaget som begärt ut kreditupplysningen och bestrid att du sökt krediten.
Bluff-fakturor är tyvärr relativt vanliga. Innan du betalar en faktura, kolla att den stämmer. Om något är fel, bestrid den omedelbart skriftligen till det aktuella företaget. 

Ha ett shopping-kort
Det är både smidigt och bekvämt att handla på nätet. Genom att koppla ett extra bankkort till ett speciellt "shopping-konto" med en mindre summa pengar på, skyddar du dig från att bli av med hela lönen eller sparkapitalet om du skulle bli bestulen.

Spärra korten för utlandsköp och/eller köp på nätet
Hos många banker har du möjligheten att spärra dina kort för utlandsköp och/eller köp på nätet, vilket kan vara smart om du sällan gör den typen av köp. Du kan alltid tillfälligt låsa upp spärren, om du vid något tillfälle vill använda kortet utomlands eller köpa något online.

Kasta inte personlig information i soporna
Brev och papper som innehåller personlig information med exempelvis ditt personnummer eller kontonummer ska du aldrig kasta i soporna eller i tidningsinsamlingen – strimla eller bränn! 

Lås på postlåda eller postfack
Se till så att obehöriga inte kan komma åt din post, vare sig du bor i villa eller i flerfamiljshus. Varför är det viktigt? Det kan ju vara så att du beställer exempelvis körkort, id-handlingar, som du inte vill att någon ska ta. Därför är det viktigt att ha lås på brevlådan. 

Sätt e-legitimationsspärr på din adressändring
I många id-kapningar förekommer adressändring av den kapades adress. Skatteverket har en tjänst där du i förebyggande syfte kan sätta en spärr på din adressändring så att den enbart kan ändras om du identifierar dig med din e-legitimation. Här hittar du tjänsten.
Även Svensk Adressändring har lanserat en tjänst som gör det möjligt att sätta en spärr på din postadressändring med hjälp av BankID. Spärren kostar inget och gäller för beställningar av Svensk Adressändrings tjänster. Här hittar du tjänsten.  Du kan också aktivera notiser på mobilt Bank-ID, det försvårar för bedragaren. 

Bevaka din kreditinformation
Några av de största kreditupplysningsföretag, bl.a. Bisnode och UC, har bevakningstjänster som meddelar dig när något förändras i din kreditinformation. Det kan handla om exempelvis adressändringar, fastighetsinnehav, låneansökningar och liknande. Du får dock bara information om de förfrågningar som har inkommit till det aktuella kreditupplysningsföretaget ifråga. 

Begär att få post från myndigheter och företag digitalt!
Genom Skatteverkets tjänst Mina meddelanden kan du få viktig post från myndigheter digitalt. Läs mer om tjänsten på minameddelanden.se. Det finns även tjänster där du kan få digital post från både myndigheter och företag. Båda tjänsterna kräver att du identifierar dig med bank-id vilket gör det lättare för dig att komma åt dina uppgifter, men svårare för eventuella ID-kapare. Dessutom slipper du slänga post med känsliga uppgifter i soporna.
 
BankID-kapning
BankID-kapning, är en annan metod. Det vanligaste sättet är att bedragaren ringer och låtsas vara från banken och uppmanar dig att slå in dina bankidkoder för att identifiera dig, genom dessa koder så godkänner du omedvetet skapandet av ett nytt bank-id. Lämna aldrig ut dina koder till ditt BankID utan att kontrollerat att mottagaren är den rätta. Om du får ett samtal, mail eller sms där du uppmanas att lämna ut ditt BankID, kontakta alltid avsändaren om ärendet. Det är nämligen väldigt ovanligt att myndigheter, banker eller företag kontaktar dig för att lämna ut den typen av uppgifter. Dina lösenord, koder och inloggningsuppgifter är enbart dina!

Phishing
Phishing, är när bedragare försöker lura dig att uppge dina person och kontokortsuppgifter genom lockande erbjudanden, exempelvis gratis biljetter till ett evenemang eller laddade presentkort. Lämna aldrig ut dina person-, konto- eller kortuppgifter utan att ha kontrollerat att mottagaren är den rätta. Uppge aldrig detaljer som hela ditt betalkortsnummer eller CCV-koden på betalkortets baksida. Om du får ett samtal, mail eller sms där du uppmanas att lämna dessa så kontakta alltid avsändaren om ärendet. Det är nämligen väldigt ovanligt att myndigheter, banker eller företag kontaktar dig för att lämna ut den typen av uppgifter. Dina lösenord, koder och inloggningsuppgifter är enbart dina!

-  Ersättning vid bedrägerier
- Checklista för förlorade ID-handlingar
- Checklista för dig som blivit kapad

Lill-Babs är död efter kort tids sjukdom – blev 80 år gammal
Den svenska sångerskan Barbro ”Lill-Babs” Svensson är död. Det skriver hennes döttrar på Instagram.
”Vår älskade mamma, syster, mormor, gammelmormor, faster och moster har nu somnat in lugnt och stilla efter en kort tids sjukdom” skriver hennes dotter Kristin Kaspersen.

I början av månaden drabbades Lill-Babs av hjärtsvikt och lades in på sjukhus. På sjukhuset upptäcktes en elakartad cancer, skriver dottern Kristin Kaspersen på Instagram:

”En kombination som blev för tuff för vår så annars envisa och starka mamma. Familjen har varit runt mamma varje dag sedan hon kom till sjukhuset och hon somnade in lugnt och stilla idag på förmiddagen”, skriver hon på tisdagen.

Folkhemmets stora stjärna
Lill-Babs var en av de mest folkkära svenska artisterna i svensk musikhistoria, och var den person som jämte kungahuset prydde flest förstasidor i svensk veckopress under 50- och 60-talet.
Artist, folkhemsstjärna och naturkraft: Barbro ”Lill-Babs” Svensson gav ut sin första skiva 1954 och gjorde sin tv-debut 1957. Artistnamnet Lill-Babs fick Barbro Svensson av managern Simon Brehm, som upptäckte henne i radioprogrammet Morgonkvisten och därefter tog henne till Stockholm, där hon debuterade med en krogshow på Bal Palais.'

Sitt stora genombrott fick hon när hon sjöng in Stikkan Anderssons ”Är du kär i mig ännu Klas-Göran” 1959 – en låt som därefter blev en del av Lill-Babs stående repertoar.
Hyllades för Bonusfamiljen
Lill-Babs medverkade även i Melodifestivalen 1960, 1961 och 1973. 1961 fick hon också representera Sverige i Eurovision Song Contest med April, april – en låt som Siw Malmkvist sjungit i den svenska uttagningen.
Under sin långa karriär har Lill-Babs även deltagit i program som ”Här är ditt liv” i SVT 1983, ”Så mycket bättre” i TV4 2010 och senast i SVT:s ”Bonusfamiljen”, där hon hyllades för sin tolkning av Gugge.
2014 firade Barbro Svensson 60 år som artist, och valdes 2017 in i Swedish Music Hall of Fame. Den folkkära artisten blev 80 år gammal.

I helgen införs flygskatten 
På söndag träder den nya flygskatten i kraft, med det uttalade syftet att få svenskarna att flyga mindre. Flera av de stora flygbolagen har däremot redan tagit ut skatten på biljettpriset för resor efter den 1 april, skriver TT. 
Någon större effekt på sommarens resande har skatten inte haft hittills, uppger bland annat SAS och Norwegian för nyhetsbyrån. Båda bolagen påpekar däremot att det är för tidigt att dra några djupare slutsatser i nuläget.
Svante Mandell, forskningschef inom miljöekonomi vid Konjunkturinstitutet, är också osäker på vilken effekt skatten kan få på längre sikt, eftersom flygtransporter i dagsläget regleras av utsläppsrätter.
– Lägger man på en skatt i Sverige så minskar flygandet här och utsläpp från just de flygen. Men mängden utsläppsrätter är konstant, vilket gör att dessa utsläppsrätter kommer att användas på annat håll i Europa, säger han till nyhetsbyrån.

Staten satsar allt mindre på vägnätet
Statens anslag till vägunderhåll följer inte trafikutvecklingen. Sedan mitten av 1990-talet har anslagen per körd mil minskat med mer än 30 procent räknat i fasta priser, och nu ryter kommunpolitiker ifrån: "Fördelningen av pengar är inte rimlig".
 
År 1995 satsade staten nästan 24 miljarder på vägnätet, omräknat till 2016 års priser. I fjol hade anslaget minskat till knappt 19 miljarder, enligt Trafikverkets beräkningar. Räknat per fordonsmil är minskningen ännu större, eftersom trafiken ökat stadigt under samma tid.
Men ingen förändring verkar vara i sikte. 

Regeringens planeringsdirektiv till Trafikverket innebär tvärtom anslagsnivåer som verket menar inte följer trafikutvecklingen. För att nå budgeten föreslår Trafikverket därför fortsatt prioritering av vägar med mest trafik. För att klara trafiksäkerheten på mindre vägar planeras en sänkning av hastigheten.

– Det får förödande konsekvenser. Det kommer att ta längre tid att pendla till jobbet och till slut kommer människor att tvingas flytta, säger Therese Kärngard (S), kommunstyrelseordförande i Bergs kommun, en av många kommunpolitiker som är kritiska till väghållningen på landsbygden.
– Det är rätt stora områden som behöver bättre vägstandard. Det går inte längre att prioritera hårdare. Anslagen behöver helt enkelt höjas, säger Hans-Göran Johansson (C), kommunstyrelseordförande i Värnamo.

I sitt remissyttrande över Trafikverkets nationella plan skriver SKL att den försämring som planen väntas leda till är oacceptabel och att den får stora konsekvenser för områden med långa avstånd.
 

Polisen: Hjälp dina grannar i påskhelgen
Nu i påsktider reser många bort, kortare eller längre tid. Kolla gärna till grannens hus lite extra om du vet att de kommer resa bort. Under skolloven passar inbrottstjuvarna på om bostäderna står tomma. Om du misstänker ett inbrottsförsök, ring 112.

Tips till dig som ska åka bort:
-  meddela dina närmaste grannar att du kommer vara bortrest.
-  be någon ta hand om din post så inte brevlådan blir överfull och signalerar att ingen är hemma.ha timer på några olika lampor som tänds och släcks vid olika tidpunkter.
-  ha timer på radion så den går igång med oregelbundna mellanrum.
-  undvik att tala in på telefonsvararen att du är bortrest.undvik att skriva på sociala medier som Facebook, Twitter eller i din blogg att du är bortrest. vidarekoppla eventuellt telefonen.

Du som bor i villa och radhus, be någon om hjälp med att:
-  skotta snö och göra fotspår i snön vid huset.
-  slänga sopor i din soptunna ibland.
-  parkera sin bil på din uppfart ibland så huset ser bebott ut.

Swedbank Boindex fjärde kvartalet 2017: Sjunkande priser på bostadsrätter gav uppgång i köpkraften
Köpkraften för bostäder steg marginellt i fjärde kvartalet. Då räntan och småhuspriserna (median) låg still, förklaras uppgången till största delen av lägre medianpriser för bostadsrätter. För Sverige som helhet sjönk bostadsrättspriserna med 5 procent medan småhuspriserna steg med 1 procent jämfört med tredje kvartalet, enligt data från Mäklarstatistik. Vårt index indikerar en stabilisering av priserna i första kvartalet, vilket även den månatliga prisstatistiken tyder på.

Prisnedgång för bostadsrätter 
Swedbank Boindex, som mäter köpkraften hos svenska hushåll vid köp av bostad, steg marginellt i fjärde kvartalet. Medianpriserna steg med 1 procent för småhus, men sjönk med 5 procent för bostadsrätter. Den stora prisnedgången för bostadsrätter hjälpte till att lyfta indexet, men uppvägdes något av en marginell ränteuppgång på 1 punkt. Prisnedgången på bostadsrättsmarknaden drivs av det tre storstadsregionerna och städer med fler än 75 000 invånare. I orter med färre än 75 000 invånare var t ex nedgången endast 1 procent. En liknande utveckling ser vi på småhusmarknaden där de tre storstadsregionerna visar på prisnedgångar på mellan 1 och 4 procent, medan övriga orter visar på uppgångar. Städer med fler än 75 000 invånare visar en prisuppgång på 2 procent medan städer med färre än 75 000 invånare visar en uppgång på hela 6 procent.

Lägst Boindex gäller fortfarande bostadsrätter i innerstadslägen
Boindex steg till 119,2 under det fjärde kvartalet, från 117,5 kvartalet innan. Det betyder att hushållens inkomstmarginaler vid bostadsköp, sett till hela landet, i genomsnitt var 19 procent. Indexet når 100 då 30 procent av disponibelinkomsten används till boendeutgifter – ju högre siffra desto bättre marginal har hushållet när en bostad ska köpas. Ett Boindex över 100 betyder därmed att hushållen kan anses ha råd med sitt bostadsköp. I delmarknaderna med lägst Boindex, bostadsrätter i Stockholms och Göteborgs stad, steg indexet från 84 till 89 för Stockholm och från 81 till 84 för Göteborg.

– Priserna bromsar in i just de delsegment där vi sett att köpkraften varit som svagast. Bostadsrätter har påverkats mer än småhus vilket är naturligt eftersom köpkraften varit mer ansträngd för bostadsrätter jämfört med småhus. För bostadsrätter är inbromsningen som kraftigast i de tre storstadsregionerna som alla visat sämre köpkraft än för mindre orter. Slutligen är inbromsningen i Stockholm stad större än för regionen som helhet, vilket faller naturligt då vårt index ligger under 100 här, säger Jan Ihrfelt, analytiker på Swedbanks samarbetspartner Kepler Cheuvreux. (Notera att datan avser medianpriser enligt Mäklarstatistik).

Lägre prisökningstakt ger större harmoni med köpkraftsutvecklingen
Historiskt sett finns en stark korrelation mellan årlig prisutveckling och Swedbank Boindex. Under de senaste två åren med kraftigt stigande bostadspriser har kopplingen mellan köpkraft och prisutveckling på många ställen gått isär. De senaste kvartalen har vi dock kunnat se att de börjar hitta tillbaka till varandra. Vårt index indikerar en stabilisering av priserna i första kvartalet, vilket även den månatliga prisstatistiken tyder på.

Om Swedbank Boindex
Swedbank Boindex speglar hushållens köpkraft och vilka marginaler som finns i samband med hus- och bostadsrättsförvärv. Köpkraften mäts i de tre storstadsregionerna, de 40 största kommunerna samt i övriga kommuner som grupp. Övriga kommuner delas i större (fler än 75 000 invånare) respektive mindre (färre än 75 000 invånare).
De löpande utgifter som uppkommer för hushållen i samband med köp av nytt boende summeras och sätts i relation till disponibel inkomst. Erfarenheter visar att när andelen disponibel inkomst som går till att finansiera bostadsköp överskrider 30 procent får många hushåll problem. Detta kan alltså ses som en brytpunkt, och Swedbank har därför satt som norm att Boindex då når 100. Ett Boindex över 100 talar alltså för förhållandevis god köpkraft bland hushållen, medan ett index under 100 tyder på att hushållen har sämre köpkraft än den fastlagda normen.

Polisen informerar - Medvetandehöjning kring terrorism
Terrorhotnivån mot Sverige befinner sig på nivå 3, ”förhöjt hot”. Det innebär att ett attentat kan ske. Polisen har därför tagit fram ny information kring hur allmänheten kan agera, om ett attentat, mot all förmodan, skulle ske.

I Sverige och i vår omvärld har det genomförts attentat som riktats mot och drabbat allmänheten. Sannolikheten att en enskild individ drabbas av ett terrorattentat är låg, men konsekvenserna kan vara mycket allvarliga.
Terrorhotnivån i landet bedöms av NCT, nationellt centrum för terrorhotbedömning, och sedan 2010 ligger Sverige på nivå 3 (av 5), vilket innebär en "förhöjd" terrorhotnivå.

– Det är viktigt att vara förberedd, om man, mot förmodan, skulle drabbas, eller befinna sig i närheten av ett terrorattentat. För att vi gemensamt ska minska konsekvenserna av ett attentat vill vi från polisen därför ge följande råd och rekommendationer, säger Jonas Hysing, chef nationella taktiska rådet, Noa.

Fly: (om du kan)
Lämna platsen om du har möjlighet. Sätt dig själv i säkerhet. Allmänheten och du själv är en måltavla. Ta för vana att till exempel notera nödutgångar.

Sök skydd: (håll dig dold om du inte kan fly)
Om du inte kan lämna området, sök upp en plats som du bedömer vara säker och som ger dig skydd. Var uppmärksam på det du ser och hör. Slå av ljudet på din telefon och ring inte i onödan till personer som kan befinna sig i riskområdet.
Larma:
Det är polisens uppdrag att avbryta ett pågående attentat. Ring 112 så fort du får möjlighet. Vi behöver veta platsen, vad som har hänt, hur många gärningsmän du har sett, vilka vapen de använt, hur de ser ut och var du senast såg dem.

Följ myndigheternas uppmaningar.
När polisen kommer till platsen, se till att du inte kan misstas för att vara gärningsman – håll därför inget i händerna.
Var förberedd på att ytterligare attentat kan ske.

Terrorism - polisens arbete

Brå - Slutlig brottsstatistik 2017
I dag publicerar Brottsförebyggande rådet, Brå, den slutliga statistiken över anmälda brott samt konstaterade fall av dödligt våld för 2017.

Anmälda brott
Under 2017 anmäldes cirka 1,51 miljoner brott, vilket är 4 710 (± 0 %) fler anmälda brott jämfört med året innan.
Den kategori anmälda brott som ökade mest i antal under 2017 var brott mot person, vilket förklaras av att en ny brottstyp, olovlig identitetsanvändning, infördes 1 juli 2016. De kategorier av anmälda brott som minskade mest i antal under året var stöld- och tillgreppsbrott samt skadegörelsebrott.

De flesta brottstyper inom kategorin Brott mot person minskade, bland annat anmälda misshandelsbrott med 4 370 (− 5 %) till 84 200 brott. 

Antalet anmälda våldtäkter ökade med 10 procent under 2017
De brottstyper där antalet anmälda brott ökade var våldtäkter, med 654 brott (+ 10 %) till 7 370 brott, och sexuellt ofredande med 3 procent till 11 000 anmälda brott.

Fler våldtäkter mot barn
Även anmälningar om våldtäkt mot barn i 15-17-årsåldern ökade med 17 procent under 2017, i jämfört med 2016.
”Av de anmälda våldtäkterna mot barn under 15 år 2017 var 86 procent brott mot flickor och 14 procent mot pojkar”, står det i rapporten.
Sedan tio år tillbaka har antalet anmälda våldtäktsbrott mot barn under 15 år ökat med 50 procent, enligt siffrorna.

Även inom brottskategorin Stöld- och tillgreppsbrott minskade de flesta brottstyper, medan de anmälda bostadsinbrotten ökade till 22 600 anmälda brott (+ 3 %). Ökningen avsåg anmälda lägenhetsinbrott, som ökade till 8 790 brott (+ 9 %), medan anmälda villainbrott minskade till 13 800 brott (− 1 %).

Konstaterade fall av dödligt våld
År 2017 konstaterades 113 fall av dödligt våld i Sverige. Det är en ökning med 7 fall jämfört med 2016, då 106 fall kunde konstateras. Antalet fall 2017 är den högsta nivån av konstaterade fall av dödligt våld sedan 2002, då Brå började ta fram statistiken.
Under 2017 kunde 16 fall av dödligt våld knytas till händelser med flera dödsoffer, däribland attacken på Drottninggatan i Stockholm där 5 personer föll offer för dödligt våld. År 2016 kunde 8 fall av dödligt våld knytas till 4 händelser.
År 2017 var offret en kvinna i 27 fall (24 %) och en man i 86 fall (76 %). Jämfört med 2016 har andelen kvinnor minskat och andelen män ökat med vardera 3 procentenheter.

Sedan 2002 har nivån över konstaterade fall av dödligt våld varierat mellan 68 och 113 fall per år. Fram till 2014 utmärktes utvecklingen av relativt stora årliga variationer kring en nedåtgående trend. De senaste tre åren (2015−2017) har antalet fall av dödligt våld legat på en högre och jämnare nivå än tidigare år, och därmed har den tidigare nedåtgående trenden brutits.

I mer än en tredjedel (35 %) av konstaterade fallen av dödligt våld 2017 användes skjutvapen, vilket är 7 procentenheter högre jämfört med 2016 (28 %). Antalet fall ökade från 30 till 40.
I förhållande till befolkningsmängden uppgick antalet konstaterade fall av dödligt våld 2017 till 1,12 fall per 100 000 invånare, vilket är samma nivå som 2016.
Antalet kvinnor minskade från 0,59 till 0,54 medan antalet män ökade från 1,55 till 1,69 sett till antal offer per 100 000 invånare.
Omkring 75 procent av samtliga fall av konstaterat dödligt våld 2017 skedde i storstadsregionerna Stockholm, Väst och Syd. I region Stockholm noteras i princip en fördubbling av antalet fall jämfört med 2016, en ökning från 26 till 50 konstaterade fall (+ 24 fall). Medan antalet fall nästan halverades i region Syd, från 30 till 17 konstaterade fall (− 13 fall).

Fakta
Ändamålet med statistiken över anmälda brott är att visa på nivå, struktur och utveckling av de anmälda brotten. Brå har ett pågående regeringsuppdrag som syftar till att undersöka utvecklingen av utsattheten för sexualbrott. Uppdraget ska redovisas senast den 29 maj 2019.
Ändamålet med statistiken över konstaterade fall av dödligt våld är att redovisa nivå och utveckling av de anmälda brott om mord och dråp som konstaterats vara dödligt våld, se definition nedan.
All statistik är deskriptiv och ger inga djupgående förklaringar till förändringar över tid. Den kan användas för bland annat allmän information, samt som underlag för granskning och uppföljning av de brottsutredande myndigheternas verksamheter.
Statistiken finns att hämta på www.bra.se under Brott och Statistik/Kriminalstatistik
Den slutliga statistiken över Handlagda brott, Handlagda brottsmisstankar samt Misstänkta personer 2017, kommer att publiceras den 14 juni 2018.

Transportstyrelsen - Håll koll på din digitala brevlåda och undvik påminnelseavgifter
Transportstyrelsen uppmanar alla fordonsägare som har skaffat en digital brevlåda att vara extra uppmärksamma och ta del av den post de får från myndigheten digitalt. Många fordonsägare riskerar annars extra avgifter för missade betalningar.

Sedan januari månad får de fordonsägare, som har en digital brevlåda, avier för trängselskatt och infrastrukturavgift till sin digitala brevlåda. 
Myndigheten vill uppmärksamma frågan eftersom det finns fordonsägare som fått sina avier för trängselskatt och infrastrukturavgift digitalt och har missat sina betalningar. De berörda har därmed fått påminnelseavgifter.

- Det är såklart tråkigt att många fordonsägare har fått påminnelseavgifter. Har du som fordonsägare valt att ta emot post till din digitala brevlåda är det jätteviktigt att du även vittjar den. Vi som avsändare ansvarar för att meddelandet når din brevlåda, därefter är det fordonsägarens ansvar att ta del innehållet, säger Jonas Maran, verksamhetsutvecklare på Transportstyrelsen.
Transportstyrelsen ser flera fördelar med att skicka meddelanden till de digitala brevlådorna.

- Ett mål med att skicka digital post är att få en säkrare postgång och på sikt minska antalet påminnelseavgifter till fordonsägarna. Tyvärr har vi nu under övergången till digital post fått en ökning av de olika påminnelseavgifterna. Men på sikt hoppas vi att de minskar, säger Jonas Maran.

Fler betalningar i samma pdf-fil
Ett flertal av de som mottagit avgifterna har också missat att det kan finnas flera betalningar i samma pdf-fil.
- Därför är det viktigt att de som tar emot avierna digitalt försäkrar sig om att scrolla igenom hela filen,  säger Jonas Maran.
För de fordonsägare som fick en avi för trängselskatt eller infrastrukturavgift från Transportstyrelsen i februari, ska betalningen vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 3 april.
Notera att med påminnelseavgifter menas tilläggsavgift för trängselskatt och förseningsavgift alternativt tilläggsavgift för infrastrukturavgift.

Framtidens halkbekämpning på vägarna med sol- och geoenergi
Lagrad solenergi kan i framtiden bidra till att utsatta vägpartier är framkomliga och säkra.
I Östersund är nu en testbana färdig, där miljövänlig halkbekämpning med sol- och geoenergi kan ersätta sandning och saltning.
Testbanan i Östersund har en väg som under sommaren fungerar som en solpanel som lagrar värme i berg. Vintertid kan värmen föras tillbaka till vägen via styrning med väderprognoser och sensorer för temperatur och luftfuktighet.

Miljövänlig halkbekämpning med sol- och geoenergi kan minska långa stopp med tung trafik i backar och vara ett bra alternativ på olycksdrabbade vägavsnitt.
- I framtiden kan vi använda tekniken på platser som är särskilt utsatta för halka, eller svåra att komma åt med snöröjning. Syftet är att öka framkomligheten och minska olycksrisken och samtidigt ta hänsyn till miljön, säger Jan Sundberg, projektledare på Trafikverket.

Trafikverket samarbetar med norska Statens vegvesen, Chalmers i Göteborg och Jämtlands gymnasieförbund för att utveckla nya trafiksäkra och miljövänliga metoder att bekämpa halka. Östersund valdes som plats för testbanan på grund av de stabila vintrar som behövs för att kunna genomföra testet. Banan ska nu testas under två år.
- Målet är att värma Sveriges första väg med sol- och geoenergi inom fem år, säger Olof Stenlund, projektansvarig, Trafikverket.

Tekniken att värma vägar, torg och gångytor förekommer sedan tidigare. Göteborgsbacken på riksväg 40 vid Jönköping är ett sådant exempel. Nu kan metoden förhoppningsvis användas helt med förnybar energi.