Fingeravtryck och rätt att ta passet - ny lag ska motverka falska resehandlingar
Polisen får rätt att ta fingeravtryck och rätt att ta ID-handlingar från personer som kommer till Sverige. De nya förslagen ska sätta stopp för falska resehandlingar och minska antalet personer med okänd identitet som vistas i landet, skriver Dagens Juridik på sin hemsida.
 
Det handlar om säkerheten i landet, om att skydda utsatta grupper och om att värna asylrätten, konstaterar regeringens utredare, den före detta chefsrådmannen Richard Ljungqvist, som nu har överlämnat den så kallade "Återvändandeutredningen" som ett betänkande.

Ska "förmås att återvända"
I utredningen konstateras att det är viktigt att kunna klarlägga identiteten på utlänningar som vistas i Sverige.
Det är också viktigt att personer som inte har rätt att vistas i Sverige kan "förmås att återvända" samt att utlänningar inte kan resa till eller från Sverige under falsk identitet.

Omhänderta ID-handlingar
Missbruket gäller framföra allt falska pass och andra ID-handlingar samt främlingspass, falska resedokument och falska uppehållstillståndskort som Polisen och Kustbevakningen i framtiden ska få omhänderta i större utsträckning.

Polisen och Migrationsverket ska också få utökade möjligheter att ta fingeravtryck.
- Förslaget innebär att polisen ges bättre förutsättningar att kunna fastställa identitet på barn och unga vuxna som riskerar att hamna i, eller redan befinner sig i, utsatta situationer som till exempel missbruk och kriminalitet, säger Marie Dubois på Gränspolissektionen, Nationella operativa avdelningen vid Polismyndigheten.

Ska kunna återkallas
Utredningen föreslår också att man begränsar antalet resedokument eller främlingspass som kan beviljas en person på plats i Sverige till max tre stycken under en femårsperiod.
Utredningen föreslår därutöver kortare giltighetstider för handlingarna och att de ska kunna återkallas.
I utredningen har experter från Justitiedepartementet, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Migrationsverket deltagit.

Premier för unga vid jultidningsförsäljning undersöks
Barn och ungdomar som säljer jultidningar är sedan länge en tradition inför julen. Elsäkerhetsverket har i år tittat extra på hur jultidningsförlagen hanterar de elektriska produkter som de delar ut till de som säljer tidningar, så kallade premier.

Innan en elektrisk produkt når slutanvändaren, i det här fallet barn och ungdomar som sålt jultidningar, kan den ha genomgått en lång kedja av aktörer, allt från tillverkaren till importören och slutligen distributören. Alla dessa har en roll när det gäller att se till att produkten stämmer överens med kraven som den ska uppfylla. Om man delar ut produkter på det sätt som jultidningsförlagen gör är man en distributör, enligt de regler som gäller.
Jultidningsförlagen tar sitt ansvar som distributörer

I år har Elsäkerhetsverket valt att titta på distributörer av elektriska produkter som är ämnade för barn som julpremier (i de lägre premieklasserna). Fokus har varit att undersöka om distributörer är medvetna om sina skyldigheter och uppfyller de krav som ställs. Elektriska hårstylingset, popcornsmaskiner och minikylar är några av premierna som kontrollerats och totalt har undersökningen omfattat 11 olika elektriska produkter. 

- Vi har glädjande nog kunnat konstatera att jultidningsförlagen är väl medvetna om att de är distributörer. De har också genomfört de grundläggande kontroller som gäller för en distributör, säger Joca Kostic vid Elsäkerhetsverket produktavdelning.  
Distributörer har också ett särskilt ansvar i de fall som fel hos själva produkten upptäcks i efterhand. De ska bland annat samarbeta med importören eller tillverkaren av produkten och se till att åtgärder vidtas.

En distributör ska bland annat kontrollera
att produkten är CE-märkt, att produkten är märkt med information om produkten och den som är tillverkare av produkten, samt att säkerhetsinformation och bruksanvisning på svenska medföljer produkten.

Om man upptäcker brister i en produkt
Den som har barn eller ungdomar i sin närhet ska alltid gå igenom bruksanvisningar och säkerhetsinformationen som följer med produkter. Brister i en produkt kan lätt uppstå om den används fel eller inte förvaras eller sköts på rätt sätt. Det kan resultera i allvarliga skador i värsta fall. Har man frågor om en produkt eller misstänker att den är felaktig ska man alltså vända sig till distributören för hjälp.

För alla som köper eller säljer elektriska produkter finns mer information på Elsäkerhetsverkets webbplats.
Broschyr >>> När du har köpt en produkt som har brister
Broschyr >>> När du har sålt en produkt som har brister

2018 års Simborgarmärke är Regnbågsfärgat
Tillsammans med Svenska Simförbundet har vi Svenska Livräddningssällskapet tagit beslutet att 2018 års Simborgarmärke kommer att vara Regnbågsfärgat. Vi kommer under året att lyfta frågor som berör mänskliga rättigheter.


Lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck
Diskriminering av människor på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck står i strid med den grundläggande principen om alla människors lika värde och rättigheter.

Vi kommer att genomföra ett antal aktiviteter under året kopplade till Simborgarmärket som exempelvis simmärkestagning, bland annat i samband med EuroPride 2018 i Stockholm och Göteborg. Svenska Livräddningssällskapet står för mångfald i samhället samt mänskliga rättigheter, våra värdegrunder är Humanitet, Gemenskap, Respekt och Engagemang. Vår vision är noll drunkningar och ingen ska behöva drunkna på grund av okunskap. Det gäller alla i vårt land. För att det ska bli verklighet måste alla få en möjlighet att lära sig umgås i och kring vatten på ett säkert sätt.

Här ligger vår utmaning, att ge alla oavsett bakgrund den utbildningen.
Ett sätt att visa att man stöder detta arbete är att ta Simborgarmärket och visa att man är simkunnig samtidigt som det ger ett stöd till denna verksamhet. 2018 blir ett år då vi sätter stort fokus på ovanstående frågor.

Allt fler tvingas sänka priset på sin lägenhet
Under hösten har det skett en kraftig ökning av försäljningar av bostadsrätter där säljaren har tvingats sänka priset. 
Hur det blir nästa år beror mycket på vad som händer med utbudet av bostadsrätter.

Under hösten har antalet försäljningar där priset sjunkit ökat med 330 procent. Under perioden augusti till november förra året var det bara i 1.316 fall som säljaren tvingades sänka priset. I år handlar det om 4.345 fall.

Vad är då förklaringen?
Jo - utbudet av bostadsrätter har ökat kraftigt och det har kylt av marknaden. En bidragande orsak är att det har byggts så många nya bostadsrätter. Sedan finns det också en oro som bland annat beror på de ökade amorteringskraven. Hur det kommer att påverka marknaden är svårt att svara på.
Det ärockså att det är svårt att sia om framtiden.
Mycket beror på vad som händer på marknadenl. Om det fortfarande är många osålda lägenheter i början av nästa år får det förstås en påverkan.
Dessutom är det många som redan skrivit kontrakt på att flytta in i de nya bostadsrätter som står färdiga nästa år. De måste då sälja av de bostäder de bor i nu för att finansiera flytten. Och det kan få effekt.

För 25 år sedan skickades världens första sms
I Sverige skickar vi numera flera miljarder sms varje år men tjänstens storhetstid ser ut att vara över.

Den var den 3 december 1992. Den unge brittiske ingenjören Neil Papworth , som jobbade med att utveckla texttjänster för teleoperatören Vodaphone UK, knappade in "Merry Christmas" på sin dator och skickade textmeddelandet till Vodaphone-chefen Richard Jarvis som var på julfest med jobbet.
Chefen kollade in budskapet på sin Orbitel 901 och voilà – historiens första sms var ett faktum.
På den tiden gick det bara att läsa, inte att skriva sms på mobiltelefonerna, de saknade nämligen tangentbord. Det skulle dröja några år, men sedan fullkomligt exploderade sms-andet.

"Ingen kunde ana hur enormt stort det här skulle bli", säger Niel Papworth på sin sajt.
Men i teknikens underbara värld är 25 år en lång tid. Sedan dess har många andra meddelandetjänster tagit upp konkurrensen och sms-andet är inte lika populärt längre.
I dag sker en stor del av "textandet" via nätbaserade tjänster i stället, till exempel Apples Imessage, What´s up eller Facebooks Messenger

I Sverige noterades en topp 2011 med 18 miljarder skickade sms. Sedan dess antalet minskat stadigt. I fjol skickades runt 9 miljarder, enligt Post- och telestyrelsen. / TT

Frimärken blir dyrare – så mycket ska de kosta
Att skicka ett vanligt brev eller kort kostar i dag sju kronor, men efter årsskiftet kommer det att kosta nio kronor.
Så sent som den första april i år skedde den förra höjningen till sju kronor. Den nuvarande höjningen med två kronor innebär en prisökning på 29 procent.
Postnord motiverar prisökningen med att färre brev skickas:
”Antalet förstaklassbrev som skickas med Postnord har mer än halverats sedan år 2000”, skriver vd Anders Holm i en debattartikel i Svenska Dagbladet.
Han skriver också att portot kan komma att höjas ännu mer i framtiden.

Snart förbjuds rattsurf
Från och med den 1 februari 2018 ska det bli förbjudet att köra bil med mobiltelefon i handen. I dag kommer regeringen att presentera ändringen i trafikförordningen.

– Vi gör en ändring i trafikförordningen som gäller hur mobiltelefoner och annan kommunikationsutrustning får användas av förare under färd. Förenklat kan man säga att vi ser till att man ska ha händerna på ratten, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth och fortsätter:
– Vi kan inte ha en ordning där man har handhållen mobiltelefon, jag tror att de flesta förstår att det försvårar uppmärksamheten i trafiken. Och nu gör vi reglerna väldigt tydliga på den punkten.

Finns det stöd i riksdagen för det här?
 – Ja, det finns ett stort stöd för detta också i riksdagen, tror jag, och dessutom tror jag att det även bland allmänheten finns en bred acceptans för att man ska vara koncentrerad på trafiken och inte smsa eller spela spel medan man kör bil, säger Tomas Eneroth.

Sveriges jämförelsevis liberala lagstiftning när det gäller bilförare, som att tala i mobilen, skickar sms eller statusuppdaterar på sociala medier tycks gå mot sitt slut. En som välkomnar det är trafikpolisen i Växjö, Tyko Pattberg. Mobilen vållar olyckor, säger han.
– Helt klart, man har inte uppmärksammat att personbilen eller fordonet framför har stannat lite hastigt, eller sådana saker. Man har haft fokuset borta några sekunder, någon hundradels sekund räcker, och sedan har en olycka inträffat, säger han.
– Jag tror att blir lättare för oss att övervaka, att om man använder mobilen så är det förbud på det. / TT

Regeringen säger ja till förslaget om att införa nya tuffare amorteringskrav
Det meddelade finansmarknadsminister Per Bolund (MP) på en presskonferens. Reglerna väntas införas i mars nästa år.
– Det här kommer att få begränsade effekter på bostadspriserna och Sveriges ekonomi, säger Per Bolund.
Han hänvisar till FI:s beräkningar, som visar att priserna kan minska med 1,5 procent till följd av det skärpta amorteringskravet.
Per Bolund medger också att förslaget kan få negativa konsekvenser.
– Det kan få effekter på kort sikt, till exempel att rörligheten på bostadsmarknaden kan minska något.
Minskad rörlighet på bostadsmarknaden måste dock vägas mot risker som följer på en kris på bostadsmarknaden, menar Bolund
– Vi behöver minska riskerna för en allvarlig ekonomisk kris i Sverige, säger han.
Mild åtgärd som många inte berörs av
Enligt Bolund är det en välriktad och mild åtgärd, som riktar sig mot dem som har störst belåningsgrad.
– Det är viktigt att komma ihåg att flertalet hushåll inte berörs av det här kravet, tillägger han.
Regeringen räknar med att 14 procent av nya bolånetagare berörs av kravet. Ungefär hälften av dessa antas minska sin belåning, medan andra väljer att ta lån med skärpt amorteringskrav.
På några års sikt kommer ungefär var tionde hushåll att påverkas, enligt Finansinspektionens, FI:s kalkyl.
FI har föreslagit att tuffare amorteringsregler införs i mars nästa år.
De nya reglerna baseras på inkomst
FI:s förslag innebär i korthet att låntagaren måste amortera ytterligare en procent på skulden om lånet är 4,5 gånger större än inkomsten före skatt.
Bland dem som omfattas innebär det en ökad månadsamortering på i snitt 2 000 kronor i månaden, enligt FI:s beräkningar.
Väntas dämpa bostadspriserna
Det förstärkta amorteringskravet bedöms få en viss dämpning på bostadspriserna: runt en procent, ”något mer” i storstäderna.
Men dämningen blir inte lika stor som efter det förra amorteringskravet som infördes 2016, tror FI.
FI-cheferna är tydliga om behovet av att bromsa utlåningen. De påminner om att aktiebörserna har stigit med 50 procent de senaste fem åren och bostadspriserna med 30 procent de senaste tre åren.
– Det är då viktigt att bygga motståndskraft, sa FI:s generaldirektör Erik Thedéen nyligen.

Många hem utan fungerande brandvarnare i jul
Nu när vi närmar oss jul ökar antalet bränder. Varje år omkommer omkring 100 personer i brandolyckor. De allra flesta dödsbränderna inträffar i bostäder. Vid en majoritet av dödsbränderna finns ingen fungerande brandvarnare.

Den 1 december är det Brandvarnarens dag. De allra flesta hushåll i Sverige har brandvarnare, men undersökningar gjorda av myndigheten MSB visar att var tionde inte fungerar. Närmare en miljon svenskar kan leva brandfarligt under julen. 

Drygt 40 procent av alla bränder orsakade av levande ljus inträffar i december månad. Allra flest bränder sker under tredje advent.
- Under vintern tänder vi fler levande ljus än vi annars brukar göra. Det är också den tid på året då antalet bränder ökar. Tänd gärna ljus i advent, men tänk på säkerheten! Brandvarnare som inte fungerar är en uppenbar olycksrisk och leder till många dödsfall varje år, säger Lars Silfverswärd, säkerhetsexpert på If.

Billig och effektiv livförsäkring
Av de brandskydd man kan ha hemma är brandvarnaren liten och enkel, men viktig. Den är inte så dyr, enkel att installera och den räddar både liv och egendom med en ljudlig varning.
- En fungerande brandvarnare är den billigaste och mest effektiva livsförsäkring som finns. Den upptäcker livsfarlig rök och gas och larmar dig i tid, säger Lars Silfverswärd.

Värdelös brandvarnare kan ge falsk trygghet
Trots att en brandvarnare kan vara skillnaden mellan liv och död glömmer ändå många att kontrollera att den fungerar. Lars Silfverswärd på försäkringsbolaget If varnar för att brandvarnare som har gammalt batteri eller är äldre än tio år kan ge en falsk trygghet:
- Även om man har satt i nytt batteri och brandvarnaren blinkar som den ska, och ljuder när man trycker på testknappen så ska man komma ihåg att brandvarnare är förbrukade efter tio år. Dessutom behöver batteriet kontrolleras med jämna mellanrum – helst varje månad – för att vara på den säkra sidan, säger Lars Silfverswärd.
Tack vare stämpeln med produktionsdatum i botten går det enkelt att ta reda på brandvarnarens ålder.
- Alla brandvarnare är stämplade med tillverkningsdatum, och är just din inte det, så är den fyrtio år eller äldre, säger Lars Silfverswärd.

Om oturen är framme
Den vanligaste brandorsaken i hemmet är brand i samband med matlagning eller vid eldning i eldstad, kamin eller öppen spis. Utöver det startar många bränder i skadade elektriska installationer, apparater och hemelektronik.
- Brandvarnaren hindrar naturligtvis inte bränder från att bryta ut. Men den ger personer i hushållet en chans att agera, säger Lars Silfverswärd.
Skulle oturen vara framme gäller det att göra saker i rätt ordning. Bränder har ofta ett snabbt förlopp och brandröken är giftig. Det räcker med några få andetag med brandrök för att man ska bli medvetslös.
- De allra flesta bränder kan man släcka med en brandfilt. Det är också bra att ha en pulverbrandsläckare hemma. Den är enkel att använda och effektiv mot bränder, säger Lars Silfverswärd.

Så gäller försäkringen vid brand
Hemförsäkring, villaförsäkring och fritidshusförsäkring gäller för skador orsakade av brand. För att ha bästa möjliga brandskydd hemma är det bra att läsa på och lära sig mer om hur du bäst skyddar dig, familjen och er egendom och vilka brandskyddsprodukter som är bra att ha hemma.

Checklista om det brinner – gör så här:
Rädda – dig själv och andra.
Varna – andra runt omkring.
Larma – ring 112.
Släck – försök släcka branden om det inte innebär en fara för dig.
När detta är gjort kontaktar du ditt försäkringsbolag.

Några brandförebyggande tips:
Kontrollera att brandvarnaren fungerar - varje månad.
Byt ut hela brandvarnaren minst var tionde år – längre än så håller den inte. Se stämpel med produktionsdatum i botten.
Byt batteri varje advent. Ladda ner sms-påminnelse om du har svårt att komma ihåg. https://aktivmotbrand.msb.se/
Lämna aldrig ett rum med levande ljus.
Lämna aldrig något kokande på spisen när du går ut från köket.
Använd aldrig lampor, kontakter, sladdar eller elektriska apparater som verkar skadade, luktar eller låter konstigt.
Skaffa en brandfilt och en handbrandsläckare, 6 kg pulver är bäst för hemmabruk. Det är tillåtet att ha andra färger än röd brandsläckare hemma.
Gör en utrymningsplan (olika för lägenhet och hus) och öva med alla familjemedlemmar.

Så mycket (lite) kostar julljusen utomhus fram till tjugondagknut
Många har precis installerat en julig ljusslinga utomhus. Köpt timer och förlängningssladd för utomhusbruk.

Sparekonom har räkna på detta 
Låt oss påminna oss: Watt är en enhet för effekt dvs en enhet för hur mycket energi som går åt när jag tex använder en lampa. Den energi vi använder i hemmet mäts i kilowattimmar (kWh). Eftersom kilo är en beteckning för tusen betyder alltså 15 kilowattimmar 15 000 wattimmar.

För att räkna ut hur mycket energi som går åt blir formeln enligt följande: (Effekt (W)*Tid apparaten används (timmar)) / 10 000 = Energin (kWh)

Tillbaka till julslingan. Läser på förpackningen att den har 30 LED-lampor á 0,064W dvs 1,92 W. Jag tänkte ha på den dygnet runt fram till tjugondagknut då julen åker ut dvs 55 dagar = 1 320 timmar. Formeln för min julslinga blir: (1,92*1320) /1 000 = 2,53 KWh.
Säg att du betalar runt 85 öre/KWh för själva elen och 50,16 öre/kWh i rörlig nätavgift.
Att ha en julslinga på fram till tjugondagknut kostar dig alltså ungefär 1,35*2,53 = 3,42 kronor

 

Artisterna klara och hit kommer Melodifestivalen 2018
Nu är det klart vilka städer som står värdar för Melodifestivalen 2018.
Turnén besöker Karlstad, Göteborg, Malmö, Örnsköldsvik, Kristianstad och Stockholm.

Turnéstarten blir i Karlstad 3 februari. Det innebär att staden står värd för fjärde gången. Helt ny värdstad är Kristianstad där andra chansen avgörs.
– Det är fantastiskt roligt att vi efter över femton år på turné fortfarande får möjlighet att besöka nya städer som i år med Kristianstad, säger Anette Helenius, projektledare för Melodifestivalen på SVT.
– Vi ser fram emot att möta våra tittare i arenor från Skåne till Ångermanland, och det ska bli trevligt med premiären i Karlstad, där vi tidigare fått ett mycket bra mottagande, fortsätter Anette Helenius, projektledare för Melodifestivalen på SVT.

David Lindgren återkommer som programledare för Melodifestivalen 2018.

Artister som är klara till Melodifestivalen 2018
Deltävling 1 – Karlstad 3 februari
Löfbergs Arena
Benjamin Ingrosso - "Dance you off"
Edward Blom - "Livet på en pinne" 
John Lundvik - "My turn"
Kikki Danielsson 
Sigrid Bernson - "Patrick Swayze" 
Kamferdrops -  "Solen lever kvar hos dig"

Artisterna i Göteborg
Deltävling 2 – Göteborg 10 februari Scandinavium
Ida Redig - "Allting som vi sa"
Jonas Gardell - "Det finns en väg" 
Margaret: "In my Cabana"
Liamoo - "Last breath" 
Samir & Viktor: "Shuffla"
Mimi Werner: "Songburning"
Stiko Per Larsson - ​​​​​​​"Titta vi flyger"

Deltävling 3 – Malmö 17 februari Malmö Arena
Martin Almgren: "A bitter lullaby"
Johanna "Dotter" Jansson "Cry"
Moncho: "Cuba libre"
Mendez - ​​​​​​​"Everyday" 
Kalle Moraeus: "Min dröm"
Jessica Andersson: "Party voice"
Barbi Escobar: "Stark"


Deltävling 4 – Örnsköldsvik 24 februari Fjällräven Center
Felicia Olsson: "Break that chain"
Felix Sandman: "Every single day"
Mariette: "For you"
Rolandz med Robert Gustafsson: "Fuldans"
Emmi Christensson : "Icaros"
Elias Abbas: "Mitt paradis"
Olivia: "Never learn"

Andra chansen – Kristianstad 3 mars
Kristianstad Arena
 
Final – Stockholm 10 mars
Friends Arena

Snart slipper du stämplarna i sjukvården
Snart behövs inte längre stämpelkortet i vården. Nästa år inför regionen ett nytt digitalt system för högkostnadsskydd. Men vänta med att slänga kortet.
Högkostnadsskyddet innebär att du patient inte behöver betala mer än 1.100 kronor för hälso- och sjukvård under en period på tolv månader. Efter det är besöken kostnadsfria.
Nästa år inför Västra Götalandsregionen en automatisk registrering istället för dagens manuella stämpelkort.
– Det är främst för att få det bättre för patienterna. Dagens system kan vara svårt för vissa patienter, säger projektledare Stefan Frikort.

Övergången sker stegvis med början i den offentliga vården. Vid varje besök där kommer besöket att registreras digitalt, men patienterna kommer också få en traditionell stämpel i kortet eftersom det även kommer finnas mottagningar som inte anslutit sig.
För att helt gå över ett digitalt system krävs att tillräckligt många av de privata vårdgivarna ansluter sig.
– Vi behöver se till att mängden anslutna vårdgivare är tillräckligt hög för att ge patientnytta.

Därför kommer det att ta ett tag innan vården kommer kunna släppa stämpelkorten. När de försvinner helt kan inte Stefan Jakobsson svara på.
– Det beror på hur vi lyckas med anslutningen av privata vårdgivare. Men det här är är något vi vill komma i gång med så fort som möjligt framför allt för patienterna.

Den här sortens digitala högkostnadsskydd har införts tidigare i bland annat Halland och Stockholm. Stefan Jakobsson menar att det nu är ett beprövat koncept.
– Det är klart att i vissa landsting har det varit en viss form av inkörningsproblematik. Men det här är något som uppskattas både av vården och patienterna.

Julens faror för ditt djur
Julgranen kan se spännande ut för vilken valp eller katt som helst med fina glaskulor och glitter. Försök hänga dem lite högre upp bara, för glasbitar från trasiga julgranskulor är inte bra för små tassar med skärskador som följd.

Glitter som katten tuggar i sig blir en katastrof för tarmarna där tarmen kan träs upp som ett dragspel på glittersnöret men mycket allvarliga konsekvenser som hål på tarmarna och bukhinneinflammation som kan vara mycket svår att bota. Det samma gäller presentsnören!

Julbordet och vad du ska vara uppmärksam på:
Levande ljus - Levande ljus som kommer i kontakt med ditt djurs päls är en stor fara med potentiellt allvarliga brännskador som följd. Var aktsam!
Nötter - Tänk på att nötter kan fastna i tarmen eller matstrupen.
Choklad - Choklad är giftigt för våra hundar och katten. Teobromin ,som choklad innehåller kan inte brytas ned av våra hundar och katter utan blir istället som en förgiftning med illamående, dregling, kräkningar ,diarré och buksmärtor. Går det riktigt långt och vid höga doser så påverkar det nervsystemet och kan ge skakningar, rythmrubbningar i hjärtat och leda till plötslig död. Symptomen kan vara fördröjda upp till ca 10 timmar, men kommer vanligen efter ca 4 timmar. Kontakta därför omedelbart veterinär efter att ditt djur har råkat få i sig choklad och vänta ej! Det kan räcka med 60 gram mörk choklad för en hund som väger 10 kg. Det är ovanligt på katt då de vanligen inte sätter i sig så stora mängder,men en hund kan sluka en hel del snabbt!
Russin - Ge inte russin till din hund då detta kan orsaka akut njursvikt vilket kan vara mycket allvarligt.

Julblommorna som kan vara giftiga för ditt djur:
Julros
Mistel
Amaryllis
Hyacint
Lilja
Oleander

Vintern för i sig också med sig faror att se upp för tex:
Glykol smakar sött och slickas gärna upp av våra djur. Läckande bilar kan bli en dödsfälla på detta sätt. Denna förgiftning är mycket allvarlig och det räcker med små mängder. Kontakta omedelbart din veterinär om du misstänker att ditt djur fått i sig glykol! Symptomen är; ökad törst, kissar mer än vanligt, blir vinglig och kräks. Djuren blir snabbt sämre.

Hal is kan ge allvarliga skador om ditt djur halkar okontrollerat i full fart tex. frakturer och muskelskador. Om isen är svag så vet vi alla att en isvak kan bli en dödsfälla!
Var försiktiga i vinterlandskapet och djursäkra era julfina hem!
 

Prognosen: Ovanligt låg risk för influensa i vinter
Enligt en tidig prognos från Folkhälsomyndigheten kan vinterns influensaepidemi komma att bli lindrig. Den har nämligen fått en sen start jämfört med förra året.'

Förra årets influensaepidemi slog hårt och många blev smittade. Trycket på vaccinationsmottagningarna och vården i allmänhet blev väldigt hög.
I nuläget verkar prognosen bättre i år. Utbrotten är få i såväl Sverige som övriga Skandinavien och hela Europa.

Enligt den senaste statistiken från Folkhälsomyndigheten Prognosen: Ovanligt låg risk för influensa i vinter finns det 25 klarlagda fall i Sverige, varav 23 fall av influensa A och två fall av influensa B.
I Sverige finns de flesta fallen för närvarande på äldreboenden i Stockholm, men även enstaka fall av influensa rapporteras från Skåne, Halland och Västra Götaland.

– Det är bra om man befinner sig i någon riskgrupp att vaccinera sig redan nu, eftersom det tar två veckor för vaccinet att verka och då kan ett utbrott redan ha inletts, säger Annasara Carnahan på Folkhälsomyndigheten.

FAKTA: INFLUENSA
Influensa är en virussjukdom som karaktäriseras av feber, hosta och ont i kroppen.
Influensavirus förändras ständigt genom mutationer. Man måste vaccinera om sig varje år för att få ett nytt skydd.
-  Smittsamheten är mycket stor. Smittämnet sprids från svalget vid hosta och nysning.
-  Viruset kan också smitta via händerna om man gnuggat sig i ögonen eller petat näsan.
-  Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination för personer som har:
-  Kronisk hjärtsjukdom
- kronisk lungsjukdom (kol och svår astma)
nedsatt lungfunktion på grund av exempelvis extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder
-  Kronisk lever- eller njursvikt
-  Diabetes mellitus
-  Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling

Kommun varnar för överkonsumtion av energidrycker
Försäljningen av energidrycker har gått stadigt uppåt sedan den första drycken kom ut på marknaden. I Uddevalla kommun ser man hur ungdomar överkonsumerar energidrycker och därför planerar kommunen en kampanj för att informera om de möjliga farorna.
Malin Törner är en av kommunens drogförebyggande samordnare som står bakom informationskampanjen.
– Dels kan det leda till hjärtklappning, huvudvärk, oro, ångest. Men det vi oroar oss mer över är att det kanske på sikt också kan trigga igång belöningssystemet i hjärnan som gör att det kan leda till ett alkoholberoende, säger hon.

Energimarknadsinspektionen: ”Elnätsavgifterna kan höjas med 40 miljarder efter avslag”
För några veckor sedan skrev vi om ett förslag från Energimarknadsinspektionen (Ei) om elnätsföretagens marginaler.
Vi berättade att Vattenfall Eldistribution och Ellevio höjde sina halvårsresultat med 676 miljoner kronor respektive 186 miljoner kronor samtidigt som de ifjol höjde elnätsavgiften med 11,2 respektive 9,5 procent.

I går meddelade Ei att de fått avslag i sitt överklagandeom storleken på elnätens avgifter under 2016 - 2019. Det verkar alltså som om de senaste årens höjningar kommer att fortsätta. Höjningar på uppemot 40 miljarder kronor, jämfört med dagens nivå, enligt uppskattningar som Ei gjort för Dagens Industri.

Enligt Ei ska elnätsavgifterna vara rimliga och företagen ska få skälig ersättning och avkastning.”Men vi anser att elnätsföretagen kan ta ut övervinster”,säger Anne Vadasz Nilsson, generaldirektör för Energimarknadsinspektioneni.
”Vi har under en rad år via en rad domstolsprocesser försökt slåss för att Sveriges elnätskunder ska få skäliga elnätspriser. Men det har nu ännu en gång visat sig att det inte är en framkomlig väg. Nu krävs ny lagstiftning, och vi lämnade också nyligen ett förslag till regeringen”,säger Anne Vadasz Nilssson till Dagens Industri.

Utvecklingen med elnätsbolagens kraftiga höjda avgifter har väckt starka protester.Elnäten är monopol och som kund kan man inte byta leverantör om man är missnöjd med priset. Ei har nu tre veckor på sig att bestämma om de ska överklaga beslutet eller inte.
Vad du kan göra för att påverka priset på din el är att välja ett elhandelsbolag.Priserna varierar stort mellan bolagen. Har du inte gjort något val har du ett så kallat anvisningsavtal och betalar i genomsnitt 30 procent mer än ett vanligt avtal.

Det var för kort och för kul - Glenmark, Eriksson och Strömstedt på ny turné
Det gick för fort och det var för kul!
Så säger Glenmark, Eriksson och Strömstedt om sommarens spelningar i Borgholm. Lusten att spela och sjunga tillsammans igen och åter få möta publiken betyder att vi nu kan presentera nästa sommars stora turné - med GES!

Vi fick vara med om sex magiska kvällar i ruinen och sen var det över. Slut. Ridå. Tystnad.
Folk som inte var där har frågat hur det var och ett svar som ligger nära till hands är: Det var som att ha en godisskål med bara favoriter i! En fantastisk publik, en ljuvlig spelplats, ett underbart band, en fantasifull produktion och en låtlista som bara svämmade över av spelsug.
När sommaren 2017 var över så träffades vi en kväll och åt middag.

- Vad fort det gick, sa Orup och vi andra nickade.
- Vad kul det var, sa Anders och alla runt bordet höll med.
- Vi kanske kan göra det igen nån dag, sa Niklas och ingen sa emot.
Och här är vi nu och ser med glädje fram emot en turnésommar där vi får chansen att möta alla som av olika skäl inte hade möjlighet att ta sig till Öland.
Det handlar fortfarande om lust och nu är den om möjligt ännu större.

TURNÉPLAN
11 juli Rättvik,  Dalhalla - Premiär!
14 juli Vadstena, Slottet
19 juli Borgholm, Slottsruinen
20 juli Falkenberg, Stortorget
21 juli Lysekil, Pinneviken
26 juli Malmö, Mölleplatsen
27 juli Båstad, Tennisstadion
31 juli Gotland, Burgsvik
2 aug Karlstad, Mariebergsskogen
3 aug Göteborg, Bananpiren
4 aug Kristianstad, Ovesholms Slott
10 aug Järvsö, Stenegård
11 aug Höga Kusten, Skuleberget Naturscen
16 aug Skövde, Boulognerskogen
17 aug Eskilstuna, Sundbyholms Slott
18 aug Örebro, Brunnsparken
24 aug Uppsala, Botaniska Trädgården
25 aug Stockholm, Skansen
Biljetterna släpps 24/11 kl. 11 och bokas hör >>>

Så långt har svensken till närmaste sjukhus
Det kan kännas tryggt att ha nära till ett sjukhus, särskilt om man blir akut sjuk eller ska föda barn. Men närheten till sjukhus varierar stort beroende på var i landet man bor. Det visar en undersökning.

Känslan av att inte komma tillräckligt snabbt till sjukhuset kan lätt infinna sig om ett kritiskt läge plötsligt uppstår. En undersökning med 3 650 respondenter som försäkringsbolaget If genomfört visar att barnfamiljer, höginkomsttagare och de som bor i mellanstora städer hör till de som har kortast tid till sjukhuset.
För nära fyra av tio svenskar tar det mellan 11 och 20 minuter att komma till sjukhus. För var femte tar det under tio minuter och lika många behöver mer än en halvtimme för att ta sig till sjukhuset. Sex procent av svenskarna uppger att det tar minst 46 minuter och två procent behöver mer än en timme på sig. En procent uppger att det tar dem uppemot tre timmar att nå ett sjukhus.'

Stadsbor i mellanstora städer bor närmast
Stadsbor i mellanstora städer har inte helt förvånande närmast till akuten. Var tredje person tar sig till sjukhuset på mindre än tio minuter, att jämföra med knappt var femte stockholmare. För landsbygdsbor är motsvarande siffra fyra procent. Där har de flesta istället 21-30 minuter till sjukhus, och för en av fyra landsortsbor tar det upp till 45 minuter.
– Det är lätt att tro att närheten till sjukhus är bäst i storstadsregionerna. Men där kan det istället vara trafiken som ställer till det och gör att resan tar längre tid, säger Caroline Uliana, informationschef på If.'

Kortare avstånd bland höginkomsttagare
Nästan dubbelt så många höginkomsttagare som de med lägre inkomster bor riktigt nära ett sjukhus. 29 procent av de som tjänar över 700 000 kronor om året har max tio minuter till sjukhuset. Motsvarande siffra bland de som tjänar under 300 000 kronor per år är 16 procent.

Barnfamiljer snabba på plats
Även familjer med fler än ett barn i hushållet tillhör några av dem som har allra närmast till vården, visar undersökningen. Och avståndet i tid verkar krympa i takt med att antalet barn ökar; 31 procent av familjerna med tre barn eller flera har max tio minuter till sjukhuset. Motsvarande siffra för hushåll utan barn är 19 procent. Bland de som är äldre än 55 år har endast 17 procent max tio minuter till sjukhuset.

Första artisterna släppta till Summerburst
Igår presenterades datum och plats för Summerburst 2018. Festivalen kommer att gå av stapeln 1-2 juni på Ullevi i Göteborg, och 15-16 juni på Östermalms IP i Stockholm.

Manär nu mycket glada att få presentera de första artisterna till Summerburst scen i båda städerna, däribland inga mindre än Martin Garrix, Axwell/\Ingrosso, Alan Walker och Will Sparks!
Biljetterna släpps måndag 27 november kl 08.00 via Summerburst.se

Martin Garrix
För andra gången i Summerburst historia kan vi stolta ta emot ett av världens hetaste namn - Martin Garrix. 2013 slog han igenom, blott 17 år gammal, med en låt de flesta dansat till vid det här laget, ”Animals”. Under de två senaste åren har framgångarna bara gått rakt uppåt och han är idag en av de största i musikvärlden. Förutom eget skivbolag där han söker efter oslipade diamanter och med enorma låtsuccéer i bagaget så som t.ex. ”In The Name Of Love” och ”Scared To Be Lonely”, har Garrix visat att han är här för att stanna. Det är med enorm pepp vi återigen välkomnar Martin Garrix till Summerburst!
Axwell /\ Ingrosso
Axwell /\ Ingrossos framgångssaga verkar aldrig ta slut. Deras succéhit ”More Than You Know” har nått över 300 miljoner lysningar på Spotify och låg topp 10 under hela 17 veckor på ”Billboard Mainstream Top 40”. Utöver detta har de bland annat släppt hits så som ”Dark River”, ”I Love You” och ”Thinking About You”, några av årets största musiksuccér! De gjorde ett storslaget framträdande på Summerburst 2017 i Stockholm och vi är övertygade om att de kommer bjuda på något minst lika mäktigt 2018 - vi är redo för ännu ett maxat år tillsammans med Axwell /\ Ingrosso!
Alan Walker
2015 släpptes låten ”Faded” med Alan Walker, som under kort tid blev en internationell hit och som idag har samlat på sig över 740 miljoner(!) streams på Spotify. Låten blev startskottet på en helt fantastisk karriär med flera dunderhits som t.ex. ”Alone” och ”Tired”. Under Summerburst 2016 bjöd Alan Walker på en oförglömlig spelning och vi är övertygade om att det inte blir annorlunda 2018 nu när han är en av de starkast lysande stjärnorna i musikvärlden!
Benny Benassi
Italienska DJ:n och producenten Benny Benassi har under sin femton år långa karriär växt från klubb-DJ till festivalstjärna och en av de mest framgångsrika producenterna. Benny Benassi har alltid skapat en unik blandning av house och elektronisk musik och än idag fortsätter hans musik att inspirera andra. När Skrillex gjorde en remix av Benny Benassi’s låt ”Cinema” sålde den inte bara guld i USA, Platina i Australien och Canada, utan den blev även Grammy-belönad och placerad på iTunes topp 10 inom genren dansmusik i över ett halvår. Vi är enormt glada att för första gången välkomna Benny Benassi till Summerburst!
Vigiland
Några av Sveriges just nu hetaste musikexporter, Vigiland, slog igenom 2014 med hiten ”UFO” som snabbt klättrade sig upp på topplistorna, bl.a. Top 10 på Spotify. Kort därpå släppte de ”Shots & Squats” och ”Pong Dance” och samlade snabbt på sig över 250 miljoner streams världen över. 2016 blev inget undantag på framgång för denna ikoniska duo då de släppte låten ”Let’s Escape”. Det är med stolthet vi tar emot denna banbrytande duo till Summerburst 2018!
Will Sparks
Den 24-årige australiensaren Will Sparks har verkligen gjort sig förtjänt den placering han erhållit som den högst rankade DJ:n i Australien! På en kort karriär har han vunnit titlar som ”Best Breakthrough Artist”, ”Austraila’s #1 DJ”, och blivit omnämnd som ”Billboard Magazine’s 10 most exciting young talents”, för att nämna några. Will Sparks har varit ostoppbar i hela sin karriär med flera hits, däribland ”Ah Yeah!” och över 300 livespelningar på ett år runt om i världen. Sist vi såg honom på Summerburst var 2015 och vi är taggade till tusen för att se honom inta scenen igen!
Garden Stage
Dannic, Garmiani, Juicy M, King Arthur, Salvatore Ganacci, The Him, Throttle
Love Affair
Första artisterna till technoscenen avslöjas inom kort!

SEB: Bopriserna backar 5–10 procent i ny konjunkturrapport
Bostadspriserna kommer att sjunka 5–10 procent, spår banken SEB i en ny konjunkturrapport. Det får byggandet att bromsa in i Sverige, men stark industrikonjunktur kompenserar för det.

Boprisfallet är "inte tillräckligt för att i någon större utsträckning ändra tillväxtbilden", enligt bankens huvudscenario.
SEB räknar med att BNP-tillväxten blir 3,2 procent i år, 2,6 nästa år och 2,4 procent 2019.

Riksbanken väntar till september 2018 med att höja räntan. I kombination med oron på bostadsmarknaden innebär det att kronan kommer att vara fortsatt svag, är bankens bedömning.
Skulle bostadspriserna falla mer kan det ställa Riksbanken inför ett nytt dilemma. "I ett sådant scenario är risken att tillväxt­utsikterna förmörkas samtidigt som ökad misstro mot svensk ekonomi försvagar kronan och därmed ger en inflationsimpuls", skriver banken. /TT

Summerburst tillbaka till Göteborg 1-2 juni
Nu är datumen spikade för nästa års Summerburst. Den 1-2 juni  i Göteborg och den 15-16 juni  i Stockholm.
Bägge festivalerna får tre likadana scener nästa år och även Göteborg får en Garden Stage, förra årets nyhet i Stockholm, dessutom läggs en techoscen till.
I Stockholm flyttar festivalen från Gärdet till ett område vid Östermalms IP för att få plats med den tredje scenen, medan Ullevi fortfarande är platsen för Summerburst Göteborg.
De första artisterna ska presenteras på tisdagen, enligt arrangören.
Biljetterna släpps måndagen 27 november.
Det är åttonde gången Summerburst arrangeras i Stockholm och sjunde gången i Göteborg.

Din bil kan vara en skuldfälla – utan att du vet om det - här får du fem tips hur du skyddar dig
Alla som har köpt en begagnad bil de senaste åren riskerar att ha fått med en skuld från tidigare ägare. Det hände Hans-Christer Hansson i Kungsbacka.
Hans-Christer Hansson från Kungsbacka hjälpte sin dotter att köpa en begagnad bil. Tillsammans kollade de upp bilens historik hos Transportstyrelsen för att få veta så mycket som möjligt om bilen och dess tidigare ägare.

En lag som infördes i juli 2014 gör att skulder från trängselavgifter, fordonsskatt, parkeringsböter och andra infrastrukturella skulder är kopplade till fordonet och alltså inte stannar hos den tidigare ägaren. Konsekvensen av en sådan här lag är att man försöker föra över någon annans skuld på en helt oskyldig person.
Enda sättet att få reda på om din bil har fordonsrelaterade skulder är att ringa ett speciellt telefonnummer till Transportstyrelsen och att sedan, enbart på kontorstider, ringa till Kronofogden.

Kräv att säljaren visar skulder
Du kan även vid köp kräva att säljaren loggar in på Transportstyrelsen med e-legitimation och visar att bilen inte har skulder.
Om du redan äger en bil med skulder riskerar du att få bilen beslagtagen vid en poliskontroll, eller en felparkering, för att kronofogden ska få ut sina pengar.

Så kollar du om din bil har skulder
Alla ni som köpt en begagnad bil efter en lagändring 2014 riskerar ett att bilen har skulder från tidigare ägare. Det här måste du kolla upp.

Kräv säljaren på information. Säljaren kan med hjälp av en e-legitimation logga in på Transportstyrelsens hemsida och visa om det finns skulder på bilen.

Ställ krav även på bilfirma. Det är inte alltid säkert att bilförsäljare och auktionssajter vet om en bil har en skuld eller informerar dig om det.

Ring Transportstyrelsen. Transportstyrelsen har ett telefonnummer som går att ringa dygnet runt för att få veta om din nuvarande eller framtida bil har skulder: 0771-14 15 16

Ring Kronofogden. Om skulden har gått vidare till Kronofogden kan skulden ligga där. Kronofogden går enbart att ringa under kontorstider: 0771-73 73 00

Det finns ett kryphål för säljaren. Om säljaren kör och lämnar bilen hos köparen och passerar en trängselavgift, drar på sig en parkeringsbot eller annan infrastrukturell avgift en kort tid innan köpet så kan köparen inte se detta förrän senare. Då finns en risk att bilen sedan får påminnelseavgifter och kronofogdenavgifter.

Källa: SVT/Transportstyrelsen

Allt fler unga lider av sömnstörning
Allt fler barn och unga i Sverige har problem med sömnen – många så svåra att de söker vård.
På tio år har antalet 0-19-åringar som fått diagnosen sömnstörningar mer än trefaldigats. 2006 fick 1318 unga diagnosen och förra året 4142, enligt statistik ur Socialstyrelsen statistidatabas.
Det allmänna intrycket är att det handlar om 24/7-samhället. Man håller sig vaken med telefonen på natten.
Barn och unga i högre utsträckning än vuxna har svårare att släppa den digitala världen, med bland annat sociala medier och spel, i tid på kvällarna.De känner att de inte vill tappa något.

En annan delförklaring till att sömnproblemen bland barn och unga ökar kan vara att många är för lite fysiskt aktiva om dagarna. Man rör sig för lite. Fler barn i allmänhet är lätt överviktiga och otränade idag.
Ökningen av sömnsvårigheter bekräftas också genom en ökad användning av läkemedel kopplat till sömnproblem.
I Västra Götaland ser ökningen ut så här: 2006: 194 - 2016: 354.
Siffrorna ser lika dant ut över hela landet.

Bedragare i farten
Enligt uppgifter ringer det runt ett företag som uppger sig för att vara Stöldskyddsföreningen. Bedragarna vill att du ska byta ut din Nyckelbricka. Lämna inte ut några känsliga uppgifter per telefon.
Telefonsamtal från företag som utger sig vara Stöldskyddsföreningen
Stöldskyddsföreningen står inte bakom dessa telefonsamtal, utan det är ett utomstående företag som bedrägligen använder sig av vårt namn i syfte att sälja en tjänst.
Vi råder er att avsluta samtalet och inte lämna ut känsliga uppgifter per telefon.

Råd vid telefonförsäljning
Telefonförsäljningar är säljsituationer som kan vara svåra att hantera på ett bra sätt. Kanske blir du uppringd av en oönskad telefonförsäljare och har svårt att avsluta samtalet, eller kanske har du köpt något över telefonen som du inte vill ha. Här kommer några praktiska råd om hur du kan agera på ett säkert sätt.

Du måste inte lyssna
Det är du som bestämmer om du vill prata med personen som ringer upp. Om du av någon anledning inte kan prata just då, säg exempelvis: "Vill du vara snäll och ringa mig senare, jag är upptagen just nu". Om du inte alls är intresserad av att köpa något, säg exempelvis: "Jag är inte intresserad av det du säljer, tack för samtalet", och lägg på.

Lämna aldrig ut känsliga uppgifter via telefon
Seriösa företag ringer eller mailar aldrig och ber om konto- eller kortuppgifter. Lämna därför aldrig ut dessa uppgifter via telefon eller mail. Om du får en sådan förfrågan, säg exempelvis: "Jag har inte det tillgängligt just nu. Jag kontaktar mitt bankkontor (eller vem det är som ringer) så snart jag kan och reder ut det här. Tack för att du ringde."

Du kan spärra ditt nummer med NIX
Du kan numera anmäla både fast telefon och mobiltelefon till NIX-telefon. Det är en ideell organisation som för register över de personer som inte vill ha obeställda samtal i marknadsförings-, försäljnings- eller insamlingssyfte. Att spärra sitt telefonnummer i NIX-telefons register kostar ingenting (förutom samtalsavgiften till spärrtelefonen).

Du har ångerrätt i 14 dagar
För all försäljning via internet, postorder, telefon- och hemförsäljning gäller Distans- och hemförsäljningslagen. Den viktigaste delen i lagen är att du som konsument ska bli informerad om ångerrätt, och att lagen ger dig rätt att ångra köpet inom 14 dagar. Du behöver inte uppge något specifikt skäl till varför du vill ångra köpet. Det gäller alla köp inom Sverige. Inom EU kan ångerrätten i vissa fall vara något kortare.

Skatteverket slutar med utbetalningskort
Skatteverket kommer inte längre att automatiskt skicka skatteåterbäring och andra utbetalningar via utbetalningskort.
Alla, utom dödsbon, måste från och med den 22 november ha anmält ett utbetalningskonto för att få en utbetalning automatiskt.
"Utbetalningskort och fysiska brevlådor är inte lika säkert och mottagaren slipper dessutom kostnaden för avier. Den som inte har ett bankkonto kan fortfarande få engångsutbetalningar manuellt om man hör av sig till oss", säger Eva Bodén, verksamhetsutvecklare på Skatteverket, i ett pressmeddelande.
Ungefär en miljon personer har inte anmält något bankkonto till Skatteverket. Av dem fick 300 000 skatteåterbäring via utbetalningskort i höstas.

Se upp för piratkopior i julhandeln
Allt fler väljer att köpa julklapparna online, men konsumenter som planerar att köpa märkesvaror på nätet bör vara vaksamma. Inför julhandeln brukar webbutiker som säljer piratkopior dyka upp.

Konsument Europa och Myndighetsnätverket mot piratkopiering tipsar om hur du avslöjar piratkopian i årets julnäthandel.
Allt fler konsumenter vänder sig till nätet när det är dags att inhandla årets julklappar. E-barometerns senaste kvartalsrapport visar att varannan person kommer att e-handla julklappar på nätet. Av dem planerar fyra av tio att handla flertalet av sina julklappar redan före 1 december.

Böcker är den givna julklappen, följt av kläder, leksaker, hemelektronik och skönhetsprodukter.
Men den som ger sig ut på klappjakt på nätet bör vaksam. Innan julhandeln drar igång på allvar förekommer det att tillfälliga webbutiker som säljer piratkopior dyker upp.

Konsumenter som handlar från dessa sajter riskerar att bli utan klappar eller stå med fejkprylar under granen på julafton. En kopierad vara kan utgöra en hälsorisk för användaren eftersom produkterna sällan uppfyller uppsatta kvalitets- och säkerhetskrav. Till exempel kan piratkopior av leksaker och parfymer innehålla ämnen som är giftiga eller som kan ge svåra allergiska reaktioner.

- Under den här perioden på året får vi in en del förfrågningar och klagomål om den här typen av webbutiker. Konsumenter som kontaktar oss vill ofta veta om en webbutik är säker att handla från eller vill veta hur de ska gå tillväga om de inte fått sin vara eller fått en kopia av en märkesvara., säger Jolanda Girzl, direktör för Konsument Europa.

När konsumenten försöker komma i kontakt med företaget för att reklamera varan eller meddela utebliven leverans kan det vara svårt att få tag på företaget. Många gånger finns det inga kontaktuppgifter på sajten eller så består kontaktinformationen enbart av ett kontaktformulär.

- Det bästa är att alltid vara kritisk till den här typen av sajter. Tänk också på att köp av piratkopierade produkter stöder organiserad kommersiell kriminalitet vars verksamhet bidrar till att skapa oskäliga arbetsförhållanden. Vi i myndighetsnätverket mot piratkopiering rekommenderar alla som ska handla sina julklappar på nätet att ta hjälp av Konsument Europas tips, säger Jolanda Girzl.
5 tips inför för årets julshopping
Kolla upp företaget. Företagsnamn, adress, e-postadress och telefonnummer ska finns utskrivet på webbplatsen. Finns endast ett kontaktformulär bör du leta efter produkterna hos ett annat företag. Läs på olika nätforum vad andra kunder skrivit om företaget.
Utvärdera webbplatsen. Grammatiska fel, bilder av låg kvalitet eller avsaknad av information om konsumenträttigheter kan tyda på att webbplatsen säljer piratkopior. Var alltid misstänksam mot webbutiker med webbadresser som innehåller ordet "billig", "outlet" eller annat som tyder på låga priser.
Undersök priset. Piratkopior säljs ofta till ett betydligt lägre pris än vad som anges i den officiella återförsäljarens webbutik. "Om priset är för bra för att vara sant, är det oftast det" är en princip du bör ha i åtanke när du handlar på nätet.
Kolla upp om företaget är en godkänd återförsäljare.Gå till varumärkets webbplats och kontrollera om företaget finns med på varumärkets lista över godkända återförsäljare.
Betala med kort. Då kan du även vända dig till kortutgivaren för hjälp med återbetalning, så kallad kortreklamation, om någonting skulle gå fel och företaget inte hjälper dig.

Mer information
Ladda ner Konsument Europas checklista: 10 tips - så känner du igen en piratkopia på nätet
Läs mer om piratkopior på Konsument Europas webbplats

Dyrare veterinärvård – se till att din hund är rätt försäkrad
Priserna för veterinärvård stiger. I snitt har priserna stigit med 22 procent sedan 2015. Det visar en ny rapport från Folksam. ”Först höjde de stora jättarna. Nu har andra följt efter. 

En färsk Novusundersökning visar att vi skaffar fler och fler husdjur. I Sverige finns det idag cirka 881 000 hundar och 1 441 000 katter. Ett hushåll av sju har hund. Undersökningen visar att nio av tio hundar har en veterinärvårdsförsäkring – vilket är helt unikt bland alla länder i världen. Men det betyder också att många hundar är oförsäkrade.

Två delar i hundförsäkringen: Veterinärvårdsförsäkring och livförsäkring
Veterinärvårdsförsäkring är ofta obligatorisk i en hundförsäkring. Den innebär att du får ersättning för kostnader för undersökning, utredning och behandling av din hund vid sjukdom eller skada.

Livförsäkring är ett moment i din försäkring som du kan välja bort. Livförsäkringen ger dig ersättning om din hund skulle gå bort i förtid.

Premien i din hundförsäkring påverkas bland annat av ras, kön och ålder på hunden. Du kan också själv påverka premien genom att välja nivån på självrisken, veterinärvårdsbeloppet och livförsäkringsbeloppet, eller välja bort livförsäkring. De flesta hundförsäkringar har en fast och en rörlig självrisk kopplad till veterinärvårdsdelen. Nedan följer ett exempel på hur självrisken kan fungera:

Din hund får en skada i trampdynan när ni är ute på promenad. Kostnaden för veterinärbesöket är 10 000 kr. Den fasta självrisken är 1 500 kr och den rörliga 25 %. Den totala självrisken blir i detta fall 3 625 kr och du får således 6 375 kr i ersättning från försäkringen. Din hund får sedan komplikationer som innebär att ni behöver göra ett veterinärbesök till. Detta besök är inom självriskperioden och det kostar också 10 000 kr. Du betalar då enbart den rörliga självrisken på 25 %, dvs 2 500 kr.

Avtal med privata Renonorden rivs upp i fler kommuner
Tidigare har Stenungsunds kommun sagt upp avtal i förtid. Nu står fler kommuner i tur att göra samma sak.
Sophämtningen i Lerum, Partille och Härryda fungerade inte som den skulle när kommunerna bytte entreprenör. Nu avslutas avtalet i förtid.
Avtalet som skulle egentligen skulle ha löpt till oktober 2021 avslutas istället efter mars månad 2018.
Det blir istället det kommunalt samägda Renova som tar över sophämtningen i april 2018.
Renova ägs gemensamt av tio kommuner Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

Glädjebesked från Polisen: Vita älgen får leva
Den berömda vita älgen i Värmland kommer inte att skjutas.
I dag meddelade polisen att man backar på beslutet om skyddsjakt.
Den vita älgen i Värmland har levt farligt den sista tiden.
Efter att ha attackerat bland annat en kvinna beslutade polisen om skyddsjakt.
Många blev chockade och arga när vi skrev om detta i helgen
Det är ju en av de viktigare turistsymbolerna man har i västra Värmland
Över tiotusen personer har dessutom skrivit under en namninsamling för att skona älgen.
Och i dag kom beskedet: Polisen drar tillbaka beslutet om skyddsjakt.
Anledningen är det inte har inkommit några uppgifter om att älgen betett sig aggressivt eller farligt den sista tiden, enligt polisen. 

Finansinspektionen vill skärpa amorteringskraven
Finansinspektionens styrelse föreslår ett skärpt amorteringskrav som tvingar högt belånade hushåll att betala av mer på nya bolån.
– Vi är oroliga för de högt skuldsatta hushållen för de drar ner sin konsumtion väldigt mycket i ett krisläge, säger Finansinspektionens chefsekonom Henrik Braconier.

Finansinspektionen föreslår att de som tar nya bolån som överstiger bruttoinkomsten med 4,5 gånger ska amortera sina skulder med minst 1 procent. Detta gäller utöver det amorteringskrav som redan finns.
– Styrelsen har i full enighet beslutat att gå vidare med det skärpta amorteringskravet, säger generaldirektör Erik Thedéen på presskonferensen.

Rent praktiskt skulle det nya kravet innebära att ett hushåll med ett lån på tre miljoner kronor måste lägga ytterligare 2.500 kronor i månaden på att betala av på lånet, ett slags tvångssparande som gör att skulden och därmed räntekostnaden blir mindre med åren.
FI hoppas på tre effekter:
Att en del hushåll lånar mindre än de skulle gjort utan amorteringskrav, vilket dämpar skuldsättningen i ekonomin.
Att de som ändå väljer en hög skuldsättning tvingas att amortera och blir därmed mindre sårbara med tiden.
Att efterfrågan på bostäder dämpas av amorteringskravet, vilket gör att priserna stiger mindre än de gjort annars.

Flera lärdomar har dragits av den globala finanskrisen. Samtidigt har flera internationella bedömare varnat för hushållens höga skuldsättning i Sverige, menar Erik Thedéen.
– Den här typen av skulduppbyggnad har synts i länder som England, Danmark, USA. Det vi ytterst talar om är att vi ska hantera risken för ekonomisk välfärd i Sverige på sikt.

Finansinspektionens förslag till skärpta amorteringskrav presenteras samtidigt med rapporter om en allt svalare bostadsmarknad. Efter flera år av stigande priser har prisökningen på bostäder bromsat in under hösten.

Senast i dag presenterade SEB sin boprisindikator, som visar att i Stockholm är det för första gången sedan 2012 fler som tror att priserna kommer att falla än att stiga.
Men Finansinspektionen menar att de ser till hushållens skuldsättning och inte till bostadspriserna. Enligt Finansinspektionen ökade hushållens skulder med 7,1 procent i september i år.
– Våra åtgärder syftar inte till att styra bostadspriser, utan till att bygga motståndskraft i hushållen. Och vi vet att de är väldigt utsatta när de är högt skuldsatta, säger Finansinspektionens chefsekonom Henrik Braconier.

Finansinspektionens förslag ska nu lämnas över till regeringen. Många är kritiska till Finansinspektionens förslag om att skärpa amorteringskravet ytterligare.
– Jag tycker att det här var fel förslag och jag tycker att regeringen ska säga nej till det här, säger John Hassler som är professor i ekonomi vid Stockholms universitet till SVT Nyheter.
– Det finns risk att det här leder till stora fall på bomarknanden. Ska man ha den här typen av åtgärder, då måste man tajma mer. Just nu är det en uppenbar risk att det är fel tajming.

Unga med låg lön, nyskilda och ensamstående är de grupper som att drabbas hårdast.

FAKTA: MER AMORTERING
På lån som är högre än 4,5 gånger bruttoinkomsten (lön före skatt) ska en procent amorteras årligen tills dess lånet hamnar under den gränsen.
Förslaget gäller bara nya lån.
Sedan tidigare gäller dessutom att bostadslån ska amorteras med två procent årligen om lånet överstiger 70 procent av bostadens marknadsvärde. Därefter sjunker amorteringen till en procent av lånet ner till 50 procent av bostadens värde.
Källa: Finansinspektionen

Här ett räkneexempel:
Säg att du har en lägenhet som är värd två miljoner kronor och ett lån på 1,5 miljoner kronor. Belåningsgraden är alltså 75 procent. I dag behöver du amortera 2 procent av lånet, alltså 2.500 kronor per månad, eftersom belåningsgraden ligger över 70 procent.
Med ett skärpt amorteringskrav skulle du istället behöva amortera 3 procent av lånet, alltså 3.750 kronor per månad, men bara om du har lånat mer än 4,5 gånger mer än din bruttoinkomst.
Detta innebär att du måste amortera i den något högre takten om din månadsinkomst är lägre än 27.780 kronor per månad, räknat på ett lån på 1,5 miljoner kronor.
Påverkas mitt nuvarande bolån?
Nej. Du som redan har ett bolån och inte tänker flytta eller ändra lånet, berörs inte direkt. Men om du planerar att flytta eller ta ett nytt lån kan det förslaget få effekt om det träder i kraft.

Tänd brasan i toppen för mindre utsläpp
När det blir kyligare ute eldar många i sina kaminer och spisar för att få lite extra värme. Vedeldning kan göra att hälsofarlig rök sprids i bostadsområden, men genom att elda rätt kan utsläppen minska. 

Vedeldning är en av de största källorna till hälsofarliga luftföroreningar i Sverige. Genom att elda på ett sätt som gynnar miljö, hälsa och plånbok kan du minska utsläppen med upp till 50 procent och bidra till att luften blir bättre där du bor.

Här nedan kan du se en film samt läsa om hur du ska göra när du eldar för att utsläppen ska bli så små som möjligt.

Straff för sexkontakt med barn skärps från årsskiftet
Från årsskiftet kan det räcka med att en person på nätet föreslår ett barn att de ska träffas i sexuellt syfte för att det ska vara ett brott. Det har riksdagen beslutat och hoppas att det ska leda till att möten inte alls blir av.
Det är redan, sedan åtta år, straffbart att ta kontakt med barn i sexuellt syfte. Men för att en person ska fällas krävs att denne gjort något mer än så för att mötet verkligen ska bli av. Den aktuella lagändringen gör att det räcker med ett förslag om möte, om det kan bevisas att syftet är att begå ett sexuellt övergrepp.
Enligt riksdagen har den nuvarande lagen visat sig vara för svag.
Samtidigt höjs maxstraffet för brottet från ett till två års fängelse. / TT

TV-licensen skrotas och ersätts av en individuell public service-skatt
I mitten på oktober överlämnade public service-kommittén sitt förslag till hur framtidens public service ska finansieras. Kommittén föreslår att den nuvarande TV-avgiften skrotas och ersätts av en ny individuell public service-skatt.
Idag ska alla hushåll med TV-mottagare betala 2 340 kronor per år vilket fördelas ut till SVT, Sveriges Radio och UR.

Den nya public service-skatten blir istället obligatorisk för alla skattebetalare över 18 år. För 2019 ska en individ som mest betala 1 308 kronor per år och maxgränsen beräknas hamna vid en beskattningsbar förvärvsinkomst på 131 000 kronor per år.

Så påverkas du av den nya public service-skatten
Enligt utredningens ordförande Sture Nordh sätts den nya skatten så ett hushåll på två personer ska ligga på samma nivå som idag. Enligt kommitténs beräkningar kommer 67 procent av alla inkomsttagare över 18 år betala maxavgiften. Hushåll med fler än två personer över 18 år som har en beskattningsbar inkomst kan dock få betala en högre skatt än med dagens regler. Många studenter kan komma att slippa skatten helt jämfört med dagens regler.

Singelhushåll utan barn eller med barn under 18 år
Skatten kan som mest bli 1 308 kronor per år. Cirka 44 procent lägre än idag.

Parhushåll med två arbetande vuxna
Skatten kan som mest bli 2 616 kronor. Cirka 12 procent högre än idag.

Större familj med två föräldrar och två arbetande barn
Skatten kan som mest bli 5 232 kronor. Cirka 124 procent högre än idag.

Oklart om förslaget blir verklighet
Förslaget är tänkt att börja gälla från och med 2019 men ska först bli klart i sin helhet innan det är dags för remissrunda. Först därefter är det läge för riksdagen att fatta beslut i frågan. I nuläget är det dock oklart huruvida regeringen och/eller riksdagen ställer sig bakom förslaget.
 

Boris Lennerhov tillbaka som tillförordnad vd på Gekås-Ullared
Gekås vd Jan Wallberg lämnar företaget efter oenighet med styrelsen. Detta betyder att Boris Lennerhov gör återtåg som tillförordnad vd fram tills man hittar Wallbergs efterträdare.

Enligt ett pressmeddelande på tisdagsmorgonen har Gekås styrelse och vd:n Jan Wallberg olika syn på hur företaget ska utvecklas och organiseras i framtiden. Därför har de båda parterna ”gemensamt kommit fram till att det då är lämpligast att Jan Wallberg stiger av sitt uppdrag med omedelbar verkan”. 
Gekås tidigare vd Boris Lennerhov kommer att vara tillförordnad vd under tiden fram tills man hittar en eftersträdare till Wallberg.
– Under rådande omständigheter så känns det här bra. Jag har suttit kvar i styrelsen, men nu när situationen uppkom och de bad mig ta på mig detta så kändes det lite som min skyldighet att göra det här. Jag har andra uppdrag också men jag gör det bästa av situationen, säger Boris Lennorhov.
Hur lång tid han kommer sitta är i nuläget oklart.
– Det får ta den tid det tar, om det nu blir ett halvår eller ett år, säger han.
 

Polisens bedrägericenter varnar för utskick från Propå
Bedrägericenter varna för detta utskick som görs till registrerade företag. Utskicket har ett liknande upplägg som den mer kända Bolagsupplysningen.
Fyller du i och lämnar in utskicket kommer du att få en faktura för en begärd tjänst/ avtal som du ej hade förväntat dig. Se nedan information från Svensk Handel.
Företagsopinionen Propå 2017. Formuläret ger intryck av att vara en opinionsundersökning eller en enkät. I det finstilta står det att företagaren binder upp sig att, under två år, annonsera på deras hemsida www.foretagsopinion.se, till en kostnad av 6395 kr per år.
 
Vid frågor kontakta Peter Johansson, tel. 010-568 03 45, Bedrägericenter Nord.

Polis: ”Får inte stopp på flödet av inbrottsligor”
Mellan 50 och 60 identifierade kriminella som ingår i organiserade stöldligor kommer varje vecka in i Sverige, enligt polisens underrättelsetjänst. Många av dem står bakom en stor del av landets bostadsinbrott. ”Varje vecka flödar detta in, oavbrutet året runt”, säger polisen Göran Landvall.

Inbrottstjuvarna arbetar snabbt – ofta är de inne i bostaden bara några minuter – och letar oftast efter smycken, kontanter och pass.
Det finns främst tre kategorier av gärningsmän som begår bostadsinbrott: lokala gärningsmän – ofta missbrukare som behöver pengar till droger –, kriminella ungdomar och så organiserade ligor. De sistnämnda uppskattas stå för hälften av alla villa- och lägenhetsinbrott i Sverige.

– Vi får inte stopp på flödet. Och vi har ju underrättelseinformation som visar att inom den här miljön har man uppfattningen att Sverige är ett tacksamt och bra land att åka till och begå brott, för "i Sverige är de så naiva", säger Göran Landvall, som är sakkunnig om bostadsinbrott på Nationella operativa avdelningen hos Polisen.

Men om ni har identifierat de här personerna, varför får ni inte fast dem?
– Jag ställer samma fråga. I Stockholmsregionen är man medveten om den här problembilden och jobbar emot den. Alla polisområden som har gräns borde göra likadant. Men allting är en resursfråga. Om någon ska stå och kontrollera en färja som kommer in och så sker det ett mord, då är prioriteringen inte så svår. Men jag tror ändå att man med styrning, ledning och god organisation kan lösa väldigt mycket.

De organiserade stöldligorna har oftast sin bas i Östeuropa och har arbetat fram en avancerad logistik likt en kedja, där varje länk har ett speciellt uppdrag att uppföra för att flödet ska fungera.
Göran Landvall tror på att gå in och bryta kedjan – en metod som varit framgångsrik i Norge där man lyckats halvera antalet bostadsinbrott.
– Gör vi det genom att gripa utföraren eller slår till mot de strategiskt viktiga länkarna, då stör vi logistiken. Då är kedjan bruten, de måste ersätta med nytt folk och det gör det besvärligare, säger han.

I Sverige steg antalet villainbrott med 53 procent mellan åren 1996 och 2016, då 13 800 stycken polisanmäldes. Siffror som Villaägarna nyligen presenterade visade att första halvåret i år anmäldes 4 785 fullbordade villainbrott. Procentuellt ökade inbrotten mest i Norrbotten och Västerbotten, jämfört med samma period 2015. Men det rörde ett jämförelsevis litet antal händelser, och berodde på en liga som härjade just då och som polisen fått stopp på, enligt Göran Landvall.

I Sydsverige går dock utvecklingen åt motsatt håll. Antalet villainbrott har minskat med 34 procent i snitt de senaste två åren. I Karlskrona har de minskat med hela 60 procent, rapporterar SVT Skåne.
Det är framför allt de internationella stöldligorna som polisen i region Syd lyckats stoppa. Man har lyckats avbryta deras inbrottsturnéer och därmed stoppat en hel serie brott.
Målet är att också i Sverige kunna halvera antalet bostadsinbrott från 2015 till 2019. Antalet inbrott var visserligen färre 2016 än 2015, men det är för tidigt att kalla det ett trendbrott. Göran Landvall har lett arbetet med en handlingsplan för att minska inbrotten, som har lämnats till högsta polisledningen för beslut.

Lena Södersten, förbundsjurist vid Villaägarna, anser att det också är regeringens ansvar att se till att något händer.
– När Morgan Johansson tog över justitieministerposten sade han att han skulle prioritera två saker, terrorsituationen och den organiserade brottsligheten. Det här är ett exempel på det sistnämnda, och vi ställer krav på både regeringen och polisen att det händer saker nu, säger hon.

FAKTA
Så är ligorna organiserade

I hemlandet finns en beställare, som vill ha gods av ett visst slag. Denne anlitar sedan utförare som får i order att åka till Sverige för att genomföra inbrotten.
I Sverige tas utförarna emot av det polisen kallar en "ankarperson", som är kopplad till beställaren. Denne hanterar praktiska frågor som logi, fordon, fixar olika handlingar och ger order till utföraren om var inbrotten ska ske, och vad som ska stjälas på dessa adresser.
Efter inbrotten åker utföraren vidare till en ankarplats, ett slags lager där stöldgods från utförare samlas upp. Därifrån lastas det sedan på fordon som utförarna för hem igen. Ett annat alternativ är att åkerier som kört med legal last upp till Sverige, fyller sina tomma lastutrymmen med stöldgods på vägen tillbaka till hemlandet.
Tillbaka hos beställaren "tvättas" och legaliseras stöldgodset. Därefter förs det ut på den vita begagnatmarknaden i olika länder – inte sällan kommer godset tillbaka till Sverige igen för att säljas här.

Källa: Polisen
 
Så försvårar du för inbrottstjuven
Hösten är lika med högsäsong för bostadsinbrott. Men det finns sätt att minska risken för att bli drabbad. Här listar vi några av de bästa råden:

Ordentliga lås: Se till att alla dörrar i huset har bra lås – inte bara entrédörren utan också terrassdörrar och liknande. Även fönstren bör ha bra lås.
Utomhusbelysning: Den som bor i villa eller radhus kan sätta upp utomhusbelysning med rörelsedetektorer som tänds då någon rör sig i närheten av huset.
Larm: Om man installerar ett larm kan det skrämma bort tjuven.
Timers: Sätt timers på inomhusbelysningen när du inte är hemma så att lamporna tänds då och då och det ser bebott ut.
Grannsamverkan: Säg till grannarna när du åker bort, så de håller lite koll. Kanske kan man be dem klippa gräset eller skotta snö, ta in post och tömma sopor i ditt kärl – allt för att det ska se ut som att någon är hemma.

Göran Landvall, polisens sakkunnige om bostadsinbrott, tipsar om att man ska tänka sig ett hästhoppshinder: Ju fler bommar du sätter dit, desto svårare är det att hoppa över. Likadant är det med möjligheten att begå inbrott. Fler åtgärder gör det jobbigare för tjuven.
– Det räcker inte att sätta upp ett larm eller ha grannsamverkan. Det är kombinationen som gör att det blir svårare för tjuven. Till slut blir hindret så högt att tjuven tycker det är för jobbigt, de är precis som alla andra bekväma av sig.
Tjuvarna är oftast ute efter smycken, kontanter och pass – sådant man kanske gömmer undan på samma plats. Själva inbrottet tar bara några minuter och sker oftast dagtid när det börjat skymma.
Lena Södersten, förbundsjurist och talesperson om villainbrott hos Villaägarnas riksförbund, tycker att man också ska se över utemiljön. Kolla så att det inte ligger stegar framme eller att buskar skymmer huset till fördel för den som försöker bryta sig in.
– Utmaningen är lite grann att ställa sig utanför huset och tänka lite som en tjuv. Var skulle jag gå in, var ser man mig inte? säger Lena Södersten.
 

Skyltarna du inte får sätta upp som markägare
”Se upp för tjuren” är okej, men till andra skyltar säger kommunen nej. Det här gäller om du funderar på att sätta upp en skylt.
Enligt allemansrätten får folk vistas i skog och mark. En skylt med texten ”Privat väg” eller ”Privat område” får inte sättas upp av markägare utan tillstånd från kommunal myndighet. (5, 12 § Lag 1998:814 med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning).

Kommunens beslut
Det är kommunens miljökontor som beslutar om en markägare får avvisa människor med skyltar. Ett undantag är om allemansrätten är satt ur spel. Främst handlar det då om områden som berörs av Brottsbalkens bestämmelser om tomt, plantering eller skadekänslig mark.
Fordon
Markägare får sätta upp skyltar med förbud mot fordonstrafik på enskild väg. Det är också tillåtet att varna för fara. Ett exempel är ”Varning för brant” eller ”Se upp för tjuren”. Enligt allemansrätten får människor vistas till fots, på cykel eller ridandes.
Stängsel
En tomtgräns kan omges med stängsel eller staket, men en markgräns med stängsel kan beträdas utan risk för straff.
Ett stängsel får inte spärra av ett område med ”betydelse för friluftslivet”. Det kan vara badplatser, strandområden och utsiktsplatser.  I annat fall kan allmänheten vända sig till länsstyrelsen för att få allemansrätten bevarad (enligt 26 kap. 11 § miljöbalken). 
Strandtomt
Mark nära vatten omfattas av strandskyddet. Inom ett strandskyddsområde som är hundra meter upp från vattenbrynet får i regel inga hus byggas utan särskild dispens från kommunen. Strandskyddet gäller hav, floder, insjöar vattendrag oavsett storlek.
På några platser, till exempel i en del tätorter, är strandskyddet borttaget men på andra platser är strandskyddet utvidgat till upp till 300 meter från strandlinjen.
Syftet med strandskyddet är att trygga allmänhetens tillgång till området och att bevara goda livsvillkor för djur och växter på land och i vatten.

ALLEMANSRÄTTEN
Allemansrätten är inskriven i regeringsformen, i Sveriges grundlag. Den ger rätt för var och en att vistas i naturen och att i skog och mark plocka blommor, bär och svamp.
I princip ska den som rör sig i markerna och/eller plockar något, göra så utan att skada mark, växter och djur.
Det finns inskränkningar i allemansrätten, till exempel när det gäller att gå över en tomt, det vill säga omkring ett bostadshus.
I nationalparker kan det vara otillåtet att exempelvis plocka svamp från träd, men tillåtet att plocka matsvamp.
Källa: Nationalencyklopedien, Naturvårdsverket

Nu startar årets influensavaccinering
Årets influensavaccination kör igång på tisdag nästa vecka på din vårdcentral i regionen.
Som vanligt rekommenderas alla över 65 år, gravida och personer med vissa kroniska sjukdomar att vaccinera sig.
För de med vissa sjukdomar kostar det 100 kronor att vaccinera sig, för övriga är kostnaden 180 kronor.

Zak är Årets narkotikasökhund igen
För andra gången har springer spanielhanen Zak utnämnts till Årets narkotikasökhund. Zak och hans förare Niklas Delin, som arbetar tillsammans i en brottsbekämpningsgrupp i Malmö, fick utmärkelsen 2014 och efter ett fantastiskt arbetsår med 147 narkotikabeslag var det dags igen. 

– Det här var nästan roligare än första gången, säger en märkbart stolt förare som framhåller att Zak är en mycket speciell hund som aldrig har en dålig dag på jobbet.
Förra gången det begav sig berättade Niklas om Zaks väldiga energi och liknade honom vid en Duracellkanin.

– I dag är han mer rutinerad och slösar inte bort energi i onödan, berättar Niklas. Zak har dock kvar sin stora byteslust och kan arbeta oförtrutet dag efter dag utan att tröttna på sitt jobb.
Zak har också utvecklat sin förmåga att själv selektera i fordonsströmmar och Niklas berättar om ett minnesvärt beslag då Zak markerade på en bil som stod 50 m längre bort och just skulle betala avgiften till Öresundsbron. Niklas och Zak lyckades stoppa bilen och när den undersöktes på kontrollplattan markerade Zak under bilen där en specialbyggd låda monterats. I lådan fanns omkring 15 kg amfetamin.
– Utan Zak hade vi aldrig hittat narkotikan, säger Niklas. Dessutom ledde beslaget till att fler ärenden kunde utredas.

Som före detta bilmekaniker kompletterar Niklas sin hund och tillsammans är de ett mycket framgångsrikt ekipage i Tullverkets tjänst. Under året har de medverkat till 147 beslag till en beräknad samhällsnytta på hela 1,8 miljarder kronor. Niklas och Zak har också varit med och utvecklat inlärnings- och markeringsträningen för Tullverkets sökhundar.

– Vi är ett väldigt bra team men vi har också duktiga kollegor, utan dem skulle det inte gå, avslutar Niklas.
Zak och Niklas Delin tar emot priset på Stockholm Hundmässa lördagen den 16 december på Stockholmsmässan i Älvsjö. Priset är ett resestipendium på 20 000 kr för Niklas och ett smaskigt ben samt 6 månaders foder från Royal Canin och en skön säng från Biabädden till Zak. På Stockholm Hundmässa kommer även Årets polishund, Årets bragdhund och Årets sociala tjänstehund att få ta emot pris.

Juryns motivering
Juryn, bestående av Ingelög Wyndham, rådspresident i Svenska Inner Wheel, Ulf Uddman, vd Svenska Kennelklubben, och Therese Mattsson, generaltulldirektör på Tullverket motiverade sitt val såhär:
I år utses årets narkotikasökhund för 25:e gången. Ett hundekipage har aldrig tidigare uppnått ett så unikt belopp som över 1,8 miljarder kronor i samhällsnytta. 
”De resultat Zak visat i kampen mot narkotika, har på ett övertygande sätt visat oss att rätt vinnare till Årets narkotikasökhund blivit utsedd. Här finns allt som kan önskas, energi, uthållighet och en otrolig förmåga att oavsett situation och miljö ha förmågan att kunna avslöja narkotikasmuggling. Beslagen av narkotika är många och stora. Zak tillsammans med sin förare Niklas Delin är ett verkligt föredöme i att försöka göra vår tillvaro i samhället tryggare. Hundförarens nytänkande i både träning och arbete har lett till de extremt goda resultaten där i stort sett alla arbetspass resulterat i beslag. Det är andra gången som Niklas och Zak får utmärkelsen. För denna narkotikasökhundarnas gigant finns inga hinder som är för tuffa, oavsett arbetsmiljö och svårighetsgrad.”

Ny skylt varnar för olycka - och fler nya skyltar
Den är svår att missförstå, Transportstyrelsens nya skylt som varnar för att en olycka skett. I den gula triangeln med röd bård ligger en svart bil som uppenbarligen kört omkull och lagt sig på sidan.

"Varningsmärket visar en vält bil. Det ger en snabbare förståelse än text. Generellt är symboler lättare att avläsa även för den som inte kan svenska", säger Niclas Nilsson, utredare på Transportstyrelsen, i ett pressmeddelande.'

Regeringen har beslutat om flera ändringar i vägmärkesförordningen och därför har Transportstyrelsen tagit fram nya vägmärken. Allt för skapa tydliga och tillgängliga regler för trafikanter och myndigheter.
Förutom nya vägmärken får andra ny betydelse och går från att vara tilläggstavlor till att bli vägmärken. Några symboler övergår till att vara vägmärken.
Vägmärke A41, varning för olycka, är helt nytt.
- Varningsmärket visar en vält bil. Det ger en snabbare förståelse än text. Generellt är symboler lättare att avläsa även för den som inte kan svenska, säger Niclas Nilsson, utredare på Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen har även tagit fram ett nytt upplysningsmärke för uppställningsplats för husbilar; H28 Husbilsplats. I dag finns endast en allmän skylt för camping- eller husvagnsplatser. Det nya märket gör det möjligt att utmärka att en campingplats bara erbjuder platser för husbilar. Det införs också en symbol för personbil klass II.

Läs mer om vägmärken >>>

Det är regeringen som beslutat om ändringar i olika förordningar, bland annat i trafikförordningen (1998:1276), förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner och vägmärkesförordningen (2007:90).
Lagarna träder i kraft 1 december 2017.

Beslutet innebär också:
Två nya så kallade anvisningsmärken införs; C45 Särskild bestämmelser för stannade och parkering. E30 Särskilda bestämmelser för parkering. Dessa märken förenklar utformningen av parkeringsbestämmelserna.
Högsta tillåtna hastighet för viss bärgning höjs till 80 kilometer/timmen. Gäller fordon som är särskilt inrättade för bärgning.
Märkena G11 Färja och G12 Personfärja var tidigare placerat i gruppen symboler. Dessa har nu blivit egna vägmärken.
Ordlista:
Varningsmärke:

Varnar för olika typer av faror och uppmanar till extra uppmärksamhet och försiktighet.
Anvisningsmärke:
Talar om vad som gäller för en viss plats, väg eller vägsträcka. Där anvisningsmärken finns uppsatta gäller oftast särskilda trafikregler som berörd trafikant måste följa.
Tilläggstavla: 
Ger kompletterande anvisningar till vägmärken.
Symbol: 
Används på lokaliseringsmärken eller tilläggstavlor för att visa att informationen gäller för ett visst fordonsslag, en viss trafikantgrupp eller en viss verksamhet.

Höga marginaler för elnätsföretagen – skärpt lagstiftning på g
Vattenfall Eldistribution och Ellevio höjde sina halvårsresultat med 676 miljoner kronor respektive 186 miljoner kronor. Elnätsföretagen förklarar sina höjningar av elnätspriset med investeringar i elnätet – en förklaring som enligt en rapport från Energimarknadsinspektionen inte håller.
Energimarknadsinspektionens (EI) granskning visar att dessa investeringar bara motiverar höjningar på 1 procent per år – inte de 6-8 procent som de faktiskt har höjt med. I rapporten har man sett över hur metoden för att beräkna elnätföretagens intäktsramar kan förändras så att den håller även om elnätsföretagen överklagar till rätten*, man föreslår en förlängning av avskrivningstiden för bolagens investeringar och föreslår ändringar i ellagen som syftar till att skapa en tydligare och enklare lagstiftning.

Ibrahim Baylan, energiminister, säger: ”Man måste räkna med skärpt lagstiftning. Så som det har varit har inte varit bra. Hos kunderna har det funnits en ganska stor frustration, som jag i mångt och mycket delar. Det här är ett naturligt monopol där kunderna inte har något val. Vi måste få bättre balans i systemet än vad vi har idag”.

Vattenfall Eldistribution höjde ifjol avgiften med 11,2 procent. Ellevio och E.ON Elnät höjde med 9,5 respektive 9,3 procent.

*2015 förlorade EI i domstol mot ungefär 100 elnätsföretag som överklagat EI:s beslut om hur mycket företagen fick ta ut av sina kunder under åren 2012-2015. Elnätsföretagen ville höja avgifterna betydligt mer än EI. Domstolen gav elnätsföretagen rätt och beviljade företagen att ta ut intäkter som var 36 miljarder kronor mer än EI först tillåtit.

Polisen beskriver Sverige som ett ”smörgåsbord” för kriminella
Internationella ligor som kommer till Sverige för att stjäla och sedan säljer varorna utomlands kommer bara att öka, det är polisens prognos. Låga straff, prioriteringar av grövre brott och få gränskontroller gör Sverige till ett populärt land för utländska tjuvligor, enligt polisen.

Att stulna varor förs ut ur Sverige är inget nytt. Det har hänt i alla tider. Dock har polisen sett en ökning av organiserade internationella nätverk som åker till Sverige just i syfte att begå brott.
Ett exempel på sådan brottslighet kan vara inbrotten i Postnords rullande lastbilar som vi skrev om i går'

Internationella nätverk står för många stölder
I polisens rapport ”Mobil organiserad brottslighet” kan man läsa att polisen bedömer att etableringen av internationella brottsnätverk kommer att öka i Sverige. De länder som har en dominerande ställning i underrättelseflödet är Litauen, Polen och Rumänien. Även Bulgarien, Georgien och andra kaukasiska länder samt Estland och Lettland förekommer, men inte i samma utsträckning.
– Det är olika konstellationer som stjäl varor och för ut dem. Olika grupperingar av olika nationaliteter. Jag har jobbat mycket med kaukasiska brottsnätverk som stjäl oerhört mycket i Sverige, berättar Bo Löf, polisinspektör på Nationella operativa enheten (NOA).

Under 2015 polisanmäldes 22.800 bostadsinbrott i Sverige. Polisen uppskattar att internationella brottsnätverk står för mellan 30 och 50 procent av dessa.
När det gäller båtmotorstölder, bildelsstölder och stölder av större jordbruksmaskiner uppskattas en klar majoritet begås av internationella brottsnätverk från utlandet.
'
Svårt att komma åt
Enligt polisens rapport har de internationella nätverken utvecklats under de senaste åren och skapat en bred infrastruktur av ankarpersoner, ankarplatser, transportkanaler, arbetsfördelning och i viss mån användning av både svenska och utländska företag.
'
Ett annat kännetecken för de internationella brottsnätverk som nu är aktiva i Sverige är att de över tid har lyckats knyta kontakter med kriminella i Sverige. Och med en starkare etablering i det svenska samhället ser polisen att den organiserade tillgreppsbrottsligheten bara kommer öka i framtiden.
– Jag har jobbat många år med detta och självklart blir man lite uppgiven. Det är svårt att komma åt. Många grips givetvis, men tyvärr är det så att man kommer till Sverige som till ett smörgåsbord, man äter och åker mätt härifrån, säger Bo Löf, som arbetar med kartläggning av internationella brottsnätverk i Sverige.

Viktigast går först
Han är inte förvånad över att ligor väljer just Sverige att åka till för att begå brott.
– Det sprids i de här kretsarna att Sverige är ett ganska lätt land att stjäla i. Bötesstraffen är jättelåga, det är lätt att ta sig in både i EU och Sverige, då vi har i princip öppna gränser, berättar han.

Enligt Bo Löf är det många som grips, men att de låga straffen, tillsammans med polisens hårda arbetsbelastning med gängskjutningarna, där polisen måste prioritera ner tillgreppsbrott, gör att det är svårt att sätta dit de internationella stöldnätverken.
– Vi gör så gott vi kan, vi ger inte upp. Man räcker inte till helt enkelt. Grova brott går givetvis först, och vissa ärenden måste vi lägga åt sidan för att ta itu med i ett senare skede, säger han.

Polisen varnar - Det är inte banken som ringer
Stor ökning av antalet bedrägerier där någon ringer och ber dig att logga in på din bank via ditt BankID.

– Just nu ser vi en ökning av grova bedrägerier som riktar sig mot bankkunder. Flera personer varje dag blir uppringda av någon som utger sig vara från banken, säger Jan Olsson på Nationellt bedrägericenter.
Bedragarna ringer ofta från ett förfalskat telefonnummer som ser ut att komma från banken.

Ett nytt BankID skapas 
Uppringaren ger i samtalet ett väldigt trovärdigt intryck. Många gånger presenterar de sig med vanliga svenska namn. Under samtalet uppger bedragaren exempelvis att någon olovligen handlat på ditt konto och att du därför behöver lämna över koderna för att de ska kunna spärra kontot. Du ombeds logga in på din internetbank via ditt BankID eller din bankdosa.
Det som egentligen händer är att bedragaren ser till att du godkänner att ett nytt BankID skapas i ditt namn, som bedragaren har kontroll över, varpå ditt konto töms på några sekunder. De här bedrägerierna genererar ofta stora summor av pengar.

Tänk på detta
Om du får ett samtal som du upplever är från din bank, ring tillbaka till banken på ett telefonnummer som du har sparat sedan tidigare eller söker fram på nätet.
Varken polis eller bank behöver hjälp med inloggning från dig för att stoppa en tjänst eller återkalla pengar. Om du får ett sådant samtal ska du omedelbart avsluta det.
Så gör du om du drabbats
Kontakta omedelbart banken för att spärra BankID och konton.
Gör en polisanmälan.

Elchockvapen på gång för svenska polisen
Flera hundra poliser ska i höst utbildas i att hantera dom elchockvapen som ska testas inom polisen från och med årsskiftet.
Vapnet som är gult sitter i hölstret på motsatt sida från polisernas tjänstepistoler. Det fungerar så att det skjuts ut två pilar som fastnar i kroppen, mellan dem etableras en strömkrets, som gör att musklerna slås ut och man faller till marken.
Tanken är att ett antal lokalpolisområden och våra specialstyrkor under en försökstid på två år kommer att prova det här.
I dag har polisen pepparsprej, batong och pistol att tillgå som våldsmedel vid farliga situationer. Men det är ett långt hopp mellan batongen och pistolen – ett tomrum som man tror kan fyllas av elchocksvapnet. Men det handlar inte om att avskaffa skjutvapnet.
När man genomgår polisutbildningen måste alla blivande poliser prova på hur det känns att bli utsatt för pepparsprej. Det för att man själv får pepparsprej på sig då man använder det mot någon. Lika hårda krav är det inte med elchockvapnet

Bank varnar nu: Bedragare kapar ditt bank-id
Nordea varnar sina kunder för bedragare som försöker kapa bank-id. De som drabbas har ingen rätt till ersättning – eftersom man själv släpper in tjuven.

Genom att ringa upp kunder och utge sig för att komma från Nordea lyckas bedragarna få personer att signera något med mobilt bank-id. Därmed loggas bedragaren in i stället och får åtkomst till kontot.

I Nordeas mobilapp förekommer nu en varning när man loggar in:
"Får du ett samtal från någon som utger sig ringa från Nordea, be att få ringa upp Nordea själv för att kontrollera om personen i fråga verkligen jobbar på Nordea."
- I fredags var det tillräckligt många fall för att vi skulle gå ut och varna våra kunder, säger Janina Pfalzer, pressekreterare på Nordea, och menar att fler banker har drabbats.

I flera fall har personer blivit av med pengar.
- Vi vill uppmärksamma våra kunder på att det förekommer, och för att det är så jobbigt för den som drabbas, säger Pfalzer.
Kunder som råkar illa ut har nämligen ingen rätt till ersättning – eftersom man själv släpper in tjuven.
Enligt polisen är det förhållandevis vanligt att folk går på bluffen eftersom den som blir uppringd inte har någon anledning att misstro personen i andra änden.
Telefonsamtal har i stort sett ersatt bluffmejlen där bedragaren uppgav sig vara från polisen eller banken, säger polisen Jan Olsson, chef på Nationellt bedrägericentrum, till Expressen.
Janina Pfalzer betonar att man rent generellt aldrig ska logga in någon annan med mobilt bank-id.
- Det är en personlig handling, säger hon. / TT

Flest villainbrott i november
November är den månad på året då flest villainbrott sker, en trend som hållit i sig i flera år. Men det finns saker du som villaägare kan göra för att skydda dig mot tjuven.

De allra flesta villainbrott i Västra Götaland sker i november månad. Det visar statistik från BRÅ. Även försäkringsbolaget Folksam har gjort en undersökning på detta, som visar samma resultat.
– Det har vi sett under flera års tid. Det har nog att göra med att mörkret kommer och det kanske blir lite lättare att smyga in och göra inbrott helt enkelt, säger Erik Arvidsson, skadeförebyggare Folksam.

Sett över en femårsperiod har nära en tredjedel av alla villainbrott skett under årets sista tre månader med en topp i november..
Det finns flera saker man kan göra för att minska risken för inbrott. Det viktigaste är att man är observant.
Man kan be grannarna ha lite extra koll, speciellt nu när många barnfamiljer ska åka bort på höstlov.

Andra råd han ger är att installera larm, ha extra lås på både fönster och dörrar och stöldskyddsskåp för värdesaker.
Tjuvarna vill ha kontanter och sådant som lätt går att omsätta till kontanter, exempelvis smycken.

SÅ MÅNGA VILLAINBROTT SKER I VÄSTRA GÖTALAND

2012
Helår: 2 367
November: 370
2013
Helår: 2 514
November: 291
2014
Helår: 2 417
November: 349

Vinterförvara båten på tomten – detta gäller
Vinterförvarar du på din tomt? Då bör du känna till några saker för att inte hamna på kant med lagen – eller grannarna.

Det finns några enkla regler att följa för att hålla sig på rätt sida lagen när man vinterförvarar hemma.
På samma sätt som en fastighetsägare får ställa upp en friggebod på den egna tomten utan bygglov, får två fritidsbåtar, husvagnar eller husbilar nu ställas upp och säsongsförvaras intill ett en- eller tvåbostadshus. Det skriver Boverket på sin webbplats med anledning av en ny lag som trätt i kraft 1 juli 2017. 

Tidigare har det i vissa kommuner behövts bygglov för vinteruppställning av båt och husvagn på egen tomt under längre tid än tio veckor, då båten eller husvagnen har kunnat användas som bostad och därför klassats som en byggnad. Den nya lagen innebär ett undantag från lovplikten i Plan- och byggförordningen. 

* Ett villkor är att båten inte används som bostad, gäststuga eller liknande under säsongsförvaringen.
* Det krävs också att det redan finns ett hus på tomten, vilket även innefattar fritidshus. Rätten gäller även om marken arrenderas. 
* Om en båt placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter krävs grannarnas godkännande. Uppställningen får inte heller ske inom ett särskilt värdefullt område, och strandskyddsdispens kan krävas i vissa fall. 

Viktigt att tänka på ur ett försäkringsperspektiv:
* När det gäller försäkring av båt som är uppställd på egen tomt gäller de vanliga aktsamhetskraven. Bland annat ska eventuell trailer vara låst med godkänt lås.
* Montera av motorer. Försäkringsbolaget Svenska Sjö har ett krav på att motorer upp till 50 hästkrafter eller 90 kilo ska monteras av, liksom lös elektronisk utrustning och liknande. Liknande villkor hittar vi också hos andra bolag. Hos Atlantica gäller det utombordsmotorer upp till 40 hk, hos Länsförsäkringar omonterade utombordare och hos if alla utombordare. Motorerna ska monteras loss från båten och förvaras i låst byggnad under vinterförvaring eller permanent uppställning på land.
– Man ska vara medveten om att stöldrisken ökar när man ställer upp båten på egen tomt, särskilt om båten förvaras vid en obevakad sommarstuga. På en båtklubb finns ju nästan alltid bevakning, säger Jacob Enestad, skadechef vid Svenska Sjö.

Motormännen varnar för verkningslös förlängd fordonsgaranti
Företaget Svensk Fordonsgaranti erbjuder bilägare förlängd garanti efter det att bilens fabriksgaranti har gått ut. Men den som nappar på erbjudandet riskerar att bli helt utan ersättning. Konsumentverket har fått in över 330 anmälningar mot Svensk Fordonsgaranti och utreder nu företaget för vilseledande marknadsföring.

Svensk Fordonsgaranti startade sin verksamhet hösten 2016. Bilägare som har fått företagets erbjudande om förlängning av fordonsgarantin och känt sig osäkra på om erbjudandet är seriöst har sedan dess kontaktat Motormännen.

– Motormännens och branschens uppfattning är att en garanti ska utställas av tillverkaren. Begreppet garanti kan och får bara tillverkaren ge konsumenten. Det finns ingen lagstadgad skyldighet att lämna garanti, det gör tillverkaren för att visa att deras produkt har en sådan kvalitet att man ersätter kunden om produkten skulle behöva repareras, säger Andreas Bredskog, jurist på Motormännen.

Svensk Fordonsgaranti hävdar att bilägarna står utan skydd om de avstår från att teckna ny fordonsgaranti och därmed själva måste stå för kostnaderna vid maskinskador och fabriksfel. Men de allra flesta bilägare har en maskinskadeförsäkring som gäller tills fordonet är åtta–tio år eller högst 10 000–12 000 mil.

– Vissa återförsäljare av bilar kan erbjuda sina kunder en MRF-garanti vilket kan ses som en kvalitetsstämpel. Ofta är garantin inbakad i priset eller så går den att köpa separat för ett antal månader. Den kan man lita på. En återförsäljare som är ansluten till Motorbranschens Riksförbund (MRF) visar sig även seriös när köpet omfattas av en MRF-garanti.

Enligt Andreas Bredskog liknar upplägget från Svensk Fordonsgaranti mer en försäkring än en garanti.
– Jag tog kontakt med Finansinspektionen redan i mars för att kontrollera om Svensk Fordonsgaranti hade de tillstånd som krävs för att agera i försäkringsbranschen. Några sådana tillstånd hade inte företaget.

Fattiga kan få respit med studielånen
Många som riskerar att hamna hos Kronofogden för sina studielånsskulder tjänar så dåligt att de kan ha rätt att avvakta med återbetalningen. Men det är det inte alla som vet om.

I fjol fanns närmare 40 000 personer som hade så låga inkomster att de skulle kunna omfattas av så kallad nedsättning. Men kunskapen om denna möjlighet att avvakta med återbetalningen av studielånen är rätt dåligt spridd, enligt CSN.
"Vi vill hjälpa våra kunder som har svårt att betala. Ibland kan lösningen vara att betala mindre eller inte alls under en tid", säger Maria Edström, kontorschef vid CSN, i ett pressmeddelande.
Myndigheten ska nu i högre grad ägna sig åt bland annat uppsökande verksamhet för att sprida kunskap om möjligheten att skjuta fram betalningen. Bland annat sprids en film på sociala medier.

- Vi har en tjänst på csn.se där det är väldigt enkelt att gå in och söka nedsättning. Ofta har du ett svar inom en minut. Senast inom en timme vet du om du har rätt till nedsättning, säger Maria Edström till TT.
Men det brinner i knutarna – före den 30 november måste man ansöka om man ska hinna med en nedsättning för det innevarande året.
Ungefär sju procent av alla som har studielån har problem att betala dessa. Det motsvarar ungefär 87 000 personer.
- Vi ser att i inkomstintervall på upp till cirka 250 000 kronor per år är det fler som har problem.
 

Var sjätte svensk skulle inte klara av en oväntad utgift
Var sjätte svensk skulle inte klara av en oväntad utgift på 5 000 kronor utan att behöva ta ett lån. Ungefär sju procent har inte pengar på banken som kan lösa en oväntad kostnad på tusen kronor.
Men med bättre koll kan även de med små inkomster få till ett sparande för ovälkomna överraskningar.

Det är framför allt yngre personer och personer med lägre löner som har små marginaler och sårbar ekonomi. I en underökning, som Sifo utfört på uppdrag av Swedbank, säger 13 procent av de tillfrågade med en månadslön på upp till 24 000 kronor, att det inte skulle klara en oförutsedd utgift på över 1 000 kronor utan att behöva låna.

Ha björnkoll
För den som har låg inkomst och hela tiden lever på marginalen är det förstås inte lätt att spara ihop till en buffert men nästan alla påverka sin ekonomi.
Också med väldigt små medel kan man få till en god ekonomi. Men ett villkor och en förutsättning för det är att man har riktig örnkoll på sina inkomster och utgifter.
Om det så bara är en eller ett par hundralappar som kan sparas så växer de så småningom till den buffert på två–tre månadslöner efter skatt som bankerna rekommenderar att alla ska ha sparat.
Även ett litet sparande kommer att växa till betydande belopp.

Använd löneförhöjningen
Med ökad inkomst och ålder minskar sårbarheten i människors ekonomi, enligt undersökningen. Ändå uppger knappt var tionde av dem som tjänar mer än 50 000 kronor per månad före skatt att de inte klarar en oväntad utgift på över 10 000 kronor.
Det där visar lite hur vi människor är och att många kan undra varför det alltid är så mycket månad kvar i slutet av pengarna. Problemet är väl att vi människor har svårt för att planera och väldigt lätt för att anpassa oss efter nya förutsättningar. Om vi får en löneförhöjning så anpassar vi snabbt vårt konsumtionsmönster därefter.
Ett råd är att utnyttja eventuella löneförhöjningar för att bättra på sparandet i stället för att konsumera mera.
När man får en löneförhöjning kan man späda på sitt sparande med kanske halva höjningen. Lek att det bara blev hälften och spara resten. Du har ju tidigare klarat dig på den lägre lönen.

Fakta: Spartips
Försök att spara ett belopp varje månad. Med en buffert motsvarande två månadslöner är du inte lika sårbar om det dyker upp oväntade utgifter.
Spara hellre lite än ingenting. En liten sparbuffert är bättre än ingen alls.
Spara först och konsumera sedan. Tänk inte att du ska spara det som blir över i slutet av månaden utan sätt undan pengar direkt när lönen kommer.
Källa: Swedbank
Fakta: Hur många klarar utgiften?
Sifo frågade i september, på uppdrag av Swedbank, 3 000 personer hur stora oförutsedda utgifter de skulle klara utan att behöva låna pengar. (Avrundade procenttal)
Summa Andel i procent Mindre än 1 000 kronor 6 1 000–5 000 kronor 10 5 001–10 000 kronor 11 Över 10 000 kronor 69 Tveksam, vet ej 5
Källa: Swedbank

Är du orolig för viltolycka - då är du inte ensam
Nio av tio svenskar har någon gång oroat sig för att köra på ett vilt djur. Flest olyckor sker i Västra Götalands län – ändå är det få här som väljer en alternativ väg för att undvika olyckor.

Viltolyckorna ökar i nästan hela Sverige och så även i Västra Götaland. Enligt en undersökning som Novus gjort på uppdrag av försäkringsbolaget Trygg Hansa har nästan nio av tio svenskar någon gång oroat sig för att köra på vilt, medan nästan varannan har oroat sig flera gånger. För att undvika olyckor uppger 80 procent att de håller extra uppsikt. Sju av tio väljer att sänka farten.
En annan metod för att undvika olyckor är att välja en alternativ väg.
I Sydsverige, där näst flest olyckor skedde förra året, uppger nästan var femte person att de har gjort just det. I Västra Götaland är det dock bara sju procent som väljer en alternativ körväg. 

Olyckor med rådjur och vildsvin ökar
Viltolyckorna i Västra Götaland ökade med 35 procent mellan 2010 och 2016. Framför allt gäller ökningen olyckor med rådjur och vildsvin. Olyckor med älg, som är den farligaste typen av olycka, har dock minskat med fjorton procent under samma period. 

Oktober och november är de mest olycksdrabbade månaderna på året, bland annat på grund av höstmörkret och jaktsäsongen.

SÅ SKYDDAR DU DIG
* Anpassa farten, använd bilbälte.
* Var extra uppmärksam vid åkrar, föryngringsytor, sjöar och där viltstängsel börjar eller upphör.
* Var extra uppmärksam från skymning till gryning.
* Kom ihåg att leta efter vilt, kör med fantasi
* Tänk på att vår och höst är faran för vilt på vägarna extra stor.
Källa: Älgskadefondsföreningen

Lättare stoppa dem med tillträdesförbud
Nu finns ett register med foto och klubbanknytning på de som har tillträdesförbud till idrottsarenor.
– Polisen kan få en aktuell lista på personer redan inför en match, säger Mikael Berkesand, nationell samordnare mot idrottsrelaterat våld.

– Det nya registret innehåller foton vilket gör att poliser kan spana på personer som de vet eller misstänker har tillträdesförbud under matcher. Även när vi tvingas gripa en person kan man enkelt söka i det så kallade tillträdesförbudsregistret, säger Mikael Berkesand.

Registret blir stor hjälp för polisen att lagföra och förhindra brott och ordningsstörningar vid idrottsevenemang. Det säkerställer också att ingen hindras från att gå på ett idrottsarrangemang efter det att personens tillträdesförbud upphört, eftersom de omedelbart gallras ur registret.

Tillträdesförbudsregistret, TFR, är det kompletta registret för tillträdesförbud som även får innehålla fotografier och klubbanknytning. Det omfattar både tillfälliga och slutgiltiga tillträdesförbud, till skillnad mot belastningsregistret som bara får innehålla slutgiltiga tillträdesförbud.

Även arrangörerna, exempelvis en fotbollsklubb kan få tillgång till utdrag ur TFR inför match för att hjälpa till att stoppa personer med tillträdesförbud redan vid entrén till arenan.
Ny lag gjorde tillträdesförbudsregistret möjligt

Säkerheten vid framför allt herrallsvenska fotbollsmatcher har länge varit en angelägen fråga både för politiker, klubbar och i media. Ett register har varit ett önskemål som hittills varit svårt att lösa. Då politikerna förstod problematiken kom till slut lagen om register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang (SFS 2015:51) som ger polisen rätt att föra ett sådant här register.

Så funkar tillträdesförbudet
När någon person uppträder på ett sådant sätt att det kan leda till ett tillträdesförbud gör polisen först en riskbedömning och beslutar sedan om man ska göra en anmälan om interimistiskt tillträdesförbud. Om så är fallet skickas anmälan med mejl eller meddelas via telefon till åklagare som tar beslutet.
Under högriskmatcher finns ofta en utpekad åklagare som är insatt i dessa ärenden.
Ett interimistiskt tillträdesförbud gäller i fyra veckor om det inte ersätts av ett slutgiltigt innan dess. Det kan även hävas av tingsrätt.

Förebygg inbrott i din villa – polisens bästa knep
Antalet inbrott ökar när mörkret sänker sig över Sverige. ”Bästa sättet att skydda sig är att tänka som tjuven”, säger Lennart Levander, brottsförebyggande polis.

Här är hans bästa tips för att förebygga inbrott i din villa.
Att drabbas av inbrott innebär förstås en del praktiska problem och ekonomiska förluster. Men det kan även vara ett svårt slag känslomässigt. Den som har haft inbrott känner sig kanske inte trygg hemma längre, och det kan gå så långt att man hellre flyttar.

Att förebygga villainbrott
Vi bad den polisens erfarne brottsförebyggaren Lennart Levander att dela med sig av sina kunskaper.  
– De senaste tio åren har antalet villainbrott nått sin topp i november och december. Cirka en procent av villaägarna drabbas av inbrott på årsbasis, säger Lennart Levander. 

– De flesta inbrott sker mitt på dagen, eller på eftermiddagen när mörkret börjar falla och det syns att ingen är hemma. Just nu ser vi att många inbrott sker via fönster på övervåningen med hjälp av en stege. Väl uppe bryter gärningsmannen bort listerna runt fönsterkassetterna och lyfter ut hela fönstret. 

Vad är bästa skyddet mot det?
– Lås fast stegen eller förvara den där den inte syns. Fönsterlisterna kan du skruva fast med envägsskruv, då blir det mycket svårare att ta ut fönstret även om listerna bryts bort.

Har du några andra praktiska tips?
– Det största misstaget folk gör är att tro att ”jag kommer inte att drabbas”. Mitt första och viktigaste tips är att man tänker som tjuven, säger Lennart Levander.
– Inbrottstjuvar vill inte bli sedda, och det betyder att merparten av inbrotten i villor och radhus sker via altandörren eller via ett fönster på husets baksida. Montera bra inbrottsskydd på alla tänkbara inbrottsvägar. 

Räcker det inte med ett larm?
– Om du funderar på att skaffa larm bör det kompletteras med ett bra inbrottsskydd – inte ersätta det. En kombination av god grannsamverkan, fysiskt inbrottsskydd och larm är mest effektivt. 

Vad innebär god grannsamverkan?
– Att bryta sig in tar bara några sekunder och själva inbrottet är över på några minuter. Därför är det viktigt med samverkan mellan grannar, att känna igen de som bor i området och vara uppmärksam på folk som du inte känner igen, och som rör sig i området. 

Ska man ringa polisen om man ser något skumt eller avvakta tills man vet säkert?
– Larma hellre polisen vid tidig misstanke än när det redan är för sent.

Förhindra inbrott när du är bortrest
Försök att få huset att se bebott ut! Här är några sätt:
Lämna leksaker, några verktyg eller trädgårdsredskap ute. 
Berätta för de närmaste grannarna att du ska åka bort och be dem ställa bilen hos er ibland. 
Be en granne att tömma brevlådan och med ojämna mellanrum gå in hos er och tända olika lampor, och dra
upp/ner persiennerna.
Låt lite disk stå framme om köket syns från fönstret. 
Om det snöar, be en snäll granne att skotta.
 
Så gör du om du haft inbrott
Om man kommer hem och har haft inbrott, vad ska man göra och i vilken ordning? Polisen Lennart Levander svarar:
— Ring 114 14, om inte tjuvarna är kvar – då ringer du 112. I normala fall beordras då polis till platsen och i ett senare skede tekniker. För att möjliggöra ett bra resultat från den tekniska undersökningen bör du inte röra dig på samma yta eller ta på något där tjuvarna varit, och inte heller städa upp.
Obs! Kontakta även ditt försäkringsbolag så fort som möjligt.

Det vill tjuven ha:
Kontanter.
Guld.
Pass.
Mindre teknikprylar, t ex Ipad.
 
Förhindra inbrott i din villa
Utrusta fönstren på botten- eller källarvåningen med fönsterspärrar, eller skaffa fönsterlås med nyckel.
Montera en brytskena av metall på altandörren. Den ska vara kopplande och täcka springan mellan dörr och dörrkarm. 
Om altandörren har ett låsvred, byt ut det mot ett låsbart handtag.
Har du en stege i trädgården? Förvara den fastlåst, helst där den inte syns. Lösa stegar kan användas vid inbrott.
Se över garageportens lås. I garaget förvaras ofta dyr sportutrustning, vinterdäck
med mera. Testa porten genom att låsa och försöka öppna utifrån. Komplettera eventuellt
med ett hänglås, hakregellås i sidorna eller ett speciellt garagelåsskydd.  
Installera utebelysning med rörelsevakt. 
Installera ett larm. Lennart Levander vill dock varna för att förlita sig helt på larmet, och rekommenderar i stället en kombination av larm och fysiska inbrottsskydd enligt listan här ovanför.
Byt lås när du flyttar in i en ny bostad. 
Ta bilder på dina värdesaker.
Förvara pass, smycken och pengar på ett säkert ställe i huset (inte där tjuven letar först – i köket eller sovrummet).

Säpo avslöjar: Här är terrorhoten som kommer in till oss
Säkerhetspolisen presenterade nyligen 14 konkreta hot som kommit in till myndigheten den senaste månaden.

Antalet personer som rapporterat misstänkta terroraktioner till Säkerhetspolisen, Säpo, är rekordhöga. De får omkring 200 samtal och uppgifter om hot per dag.

I förra veckan presenterade myndigheten sitt yttrande på regerings utredning om datalagring. Samtidigt presenterade de den verklighet som de jobbar i – och listade 14 konkreta hot som kommit in till Säkerhetspolisen senaste månaderna. Utan att ta i så är det minst sagt väldigt obehagliga hot.

Här är exempel på anonymiserade hot som står publicerade i Säpos rapport:
– NN var med när en person fick erbjudande om att utföra attentat mot [viss plats i Sverige]
– NN har fått uppdrag att tillverka en bomb och detonera den mot [viss byggnad i Sverige]
– NN har lämnat uppgifter till IS:s attentatsplanerare
– NN planerar att utföra attentat på okänd plats i Sverige och har tillgång till vapen
– NN sympatiserar med IS och letar efter automatvapen
– NN har stridit för IS och bygger nu upp nätverk för att planera attack i Sverige
– NN vill få tag på en bomb och döda människor i Sverige
– NN ska placera ut en bomb i [en svensk stad]
– NN ska hämnas på [vissa personer] på [viss plats i Sverige]
– NN vill använda handgranater mot [vissa personer]
– NN är ansluten till IS, ligger bakom flera attentat och gömmer sig i Sverige
– NN kommer från [visst land] och ska vara redo för ”arbete” i Sverige
– NN har uppdrag från IS att genomföra attentat i Sverige
– NN vill placera ut bomber [på vissa platser i Sverige] och ta bort [vissa personer]

Säpo skriver själva att "[det är] en central del av underrättelsearbetet innebär att personers kontakter och rörelsemönster kartläggs, alltså att aktörer, platser och tidpunkter kopplas samman".
Enligt Säpo är det svårt att veta exakt hur allvarliga eller hur mycket sanning det finns i påståendena. Dessutom kan de inte gå in på detaljer.

Här är störst risk att möta vilt på vägen 2017 – lista län för län
Viltolyckorna fortsätter att öka i Sverige. Hittills i år har över 41 000 olyckor inträffat, en ökning med nio procent jämfört förra året. I de hårdast drabbade smålandslänen är ökningen extra kraftig. Kalmar län toppar listan.

Hösten är den tid på året då det sker flest viltolyckor. Älgjakt, svampplockare och brunsttider gör djuren mer aktiva och irrar sig lätt upp på vägarna. Dessutom bidrar mörkret till att sikten försämras för bilisterna. Försäkringsbolaget If har räknat fram listan över länen med flest viltolyckor i förhållande till antalet registrerade personbilar.

Viltolyckor fortsätter att vara ett stort problem i Sverige. Det är viktigt att hålla ögonen både på vägen och terrängen runt omkring och köra försiktigt.
Fram till mitten på oktober i år har viltolyckorna i hela landet ökat med över nio procent till 41 000 olyckor jämfört med samma period förra året. 3 563 av dessa är älgolyckor, 3 516 vildsvinsolyckor och drygt 32 000 krockar med rådjur. 24 örnar och sex björnar ingår också i statistiken. Det visar färsk statistik från Nationella Viltolycksrådet-

En krock med en älg ger i snitt skador på bilen för omkring 30 000 kronor, medan vildsvin ger skador för närmare 40 000 kronor, eftersom de är låga, kompakta och tunga. Kollision med rådjur ger skador för omkring 15 000 kronor.

Risk per län 2017 – antal olyckor per 1000 personbilar registrerade i länet (förra året inom parentes)
1. (1) Kalmar 22,85 (18,6)
2. (2) Kronoberg 20,34 (17,9)
3. (3) Värmland 15,6 (14,1)
4. (4) Södermanland 14,25 (10,9)
5. (7) Jämtland 14,16 (10,23)
6. (5) Jönköping 13,29 (10,85)
7. (13) Blekinge 11,61 (7,15)
8. (6) Gotland 11,43 (10,81)
9. (9) Östergötland 10,77 (8,7)
10. (8) Uppsala 10,35 (9,3)
11. (10) Dalarna 9,08 (8,44)
12. (12) Västra Götaland 8,58 (7,22)
13. (11) Örebro 7,98 (8,35)
14. (14) Halland 7,89 (6,5)
15. (15) Västmanland 7,38 (5,81)
16. (16) Skåne 6,54 (5,79)
17. (17) Gävleborg 5,91 (5,5)
18. (19) Västernorrland 5,57 (4,12)
19. (18) Västerbotten 4,5 (4,44)
20. (20) Stockholm 3,75 (2,8)
21. (21) Norrbotten 2,78 (2,34)
Rikssnitt: 8,4

Så minskar du risken för kollision med vilt:
-  Anpassa farten.
-  Var extra uppmärksam från skymning till gryning, vid åkrar, föryngringsytor, sjöar och där viltstängsel börjar eller upphör.
-  Reagera om du ser en svart sopsäck som sitter på en plogpinne, det varnar för lösdrivande renar.
Gör så här om en viltolycka har inträffat:
-  Sätt ut varningstriangeln.
-  Stanna och märk ut platsen för olyckan med ett plastband eller liknande.
-  Även om djuret inte är skadat, ring polisen på 112 och uppge var du befinner dig.
-  Gör en anmälan till ditt försäkringsbolag om fordonet skadas

Sedan den 1 januari 2010 är du skyldig enligt lag att alltid rapportera en krock med ett vilt djur till polisen. Anmälningsplikten gäller björn, varg, järv, lo, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn.
Statistiken är hämtad från Nationella Viltolycksrådet, polisrapporterade viltolyckor år 2017 t o m 2017-10-09. 

Sveriges konsumenter varnar för GPS-klockor
Köp inte dagens GPS-klockor för att övervaka dina barn säger nu den ideella konsumentorganisationen Sveriges konsumenter.
Det är efter en rapport från den norska systerorganisation som undersökt några GPS-klockor som Sveriges Konsumenter slår larm.
– De har funnit då att det är stora säkerhetsbrister i hur man hanterar persondata, man skickar ofta okrypterad känslig information. Det säger Maria Wiezell från Sveriges Konsumenter.
– Man vet inte heller hur det lagras i Kina och USA.
– Den klocka vi tittade på i Sverige har en inspelnings-knapp i föräldra-appen och då hör vi vad mitt barn säger utan att barnet vet att det är avlyssnat. Jag kan avlyssna barnet i dagisgruppen och höra hur personalen i förskolan beter sig mot sitt barn och samma sak i skolan.
– För mig är det inte tillåtet att avlyssna någon om man själv inte är med i samtalet, säger Maria Wiezell.
Minst en av två i ett samtal måste vara medveten om att samtalet spelas in för att vara lagligt.

Fortsatta gränskontroller
Regeringen avser förlänga gränskontrollerna vid inre gräns. Beslutet förväntas ge Polismyndigheten rätt att utföra gränskontroll vid alla landets inre gränser, det vill säga både luft-, sjö- och landgränser mot ett annat Schengenland.
Med anledning av säkerhetsläget i Europa och den hotbild som finns mot Sverige och Schengenområdet, meddelade regeringen den 12 oktober att Sverige avser ta beslut om att förlänga gränskontrollerna vid inre gräns, i hela riket.
– Beslutet förväntas ge polisen rätt att utföra gränskontroll vid alla landets inre gränser, och arbetet med att anpassa det operativa polisarbetet till de nya förutsättningarna kommer nu att påbörjas, säger Patrik Engström, chef för polisens nationella gränspolissektion.
Till skillnad från tidigare kommer beslutet grundas på artikel 25 i Schengens gränskodex (2016/399), som tillåter införandet av tillfälliga inre gränskontroller vid allvarliga hot mot den inre ordningen och säkerhetheten, och gäller till 11 maj 2018.
Fram till dess att beslutet har fattats, gäller dock det tidigare beslutet om gränskontroller i utvalda hamnar och gränsövergångsställen i region Syd och Väst.
Även Danmark, Tyskland och Österrike har aviserat att de kommer genomföra gränskontroller vid inre gräns med stöd av artikel 25.

Sekretessbelagd statistik säljs vidare
Statistik om läkemedelsförsäljning omfattas av sekretessbestämmelser. Samma statistik säljer E-hälsomyndigheten vidare till kommersiella företag som i sin tur kan lämna ut den, rapporterar Dagens Medicin.

- Om data är hemliga för medborgare ska man inte sälja till företag, säger Mikael Hoffmann, chef för stiftelsen Nätverk för läkemedelsepidemiologi till Dagens Medicin.
E-hälsomyndigheten, som tar emot försäljningssiffror från apotekens terminalsystem, sekretessbelägger statistik om läkemedelsförsäljning och hänvisar till en paragraf i offentlighets- och sekretesslagen.
Samtidigt säljer myndigheten samma statistik till ett kommersiellt företag och hänvisar till ett annat stycke i samma lagparagraf. Charlotta Sandström, enhetschef på E-hälsomyndigheten, säger att man ska se över överenskommelsen med företaget.

På liknande sätt finns det statistik som E-hälsomyndigheten inte lämnar ut men som går att få tag på via Socialstyrelsen, eftersom Socialstyrelsen gör en annan tolkning av sekretesslagen.

Var femte anmälan gällande sexuella ofredanden läggs ned direkt
Förra året hanterade polisen nästan 10 000 ärenden om sexuella ofredanden i Sverige – en femtedel av dem lades ned direkt.

Under förra året hanterade polisen 10 057 ärenden kring sexuella ofredanden, varav 1 970 lades ned direkt. Av de ärenden som togs vidare lyckades man bara klara upp 1 379 stycken – eller knappt 14 procent av ursprungsantalet.
Oftast faller det på att polisen inte har något att gå på.

Event med mycket folk och krogen är två typiska platser där sexuella ofredanden förekommer. Tafsande är det allra vanligaste, en hand på en rumpa eller ett bröst i en folkmassa. Nästan uteslutande handlar det om man mot kvinna.

En annan är i kollektivtrafiken – och då är det ännu viktigare att anmäla direkt.
När det sker på nätet hamnar polisen dock ofta i en återvändsgränd.
Polisen kan givetvis hitta en ip-adress, men ibland går de via utländska servrar och då är det kört. Då får man begära internationell rättshjälp och eftersom straffvärdet för ett sexuellt ofredande ligger ganska lågt.

När det kommer till antalet anmälda sexuella ofredanden så har siffrorna ökat lavinartat sett över tid. Mellan 1990 och 2015 ökade antalet från 1 409 till 7 890 – eller med 460 procent.
Bara sedan 2005 har antalet anmälningar fördubblats. En ökad benägenhet att anmäla är en anledning, men inte hela förklaringen.
Maxstraffet för sexuellt ofredande är två års fängelse.

Guide: Så får du järnkoll på din närvaro i sociala medier
Integritet i sociala medier är en fråga som engagerar många. Bilder som för tio år sedan kändes roliga kanske inte känns lika festligt när en rekryterare scrollar igenom din. Hr ser du hur du med några enkla handgrepp skaffar dig kontroll över läget.

1. Styr vem som ska se dina inlägg
En första åtgärd som man bör känna till är att Facebook i sitt ursprungsläge låter alla ta del av ditt innehåll. Men det är också enkelt att styra över vem som ska se det du publicerar. Vill du bara att dina vänner ska kunna interagera med dina bilder är det ett enkelt handgrepp i sekretessinställningarna.
2. Olika inlägg har olika förutsättningar
Du kan enkelt skräddarsy varje enskild postning i fyra olika kategorier: Offentligt, vänner, vänner, utom (då kan kan klicka i de vänner som inte ska nås av inlägget) och slutligen att rikta inlägget mot utvalda vänner.
3. Scrolla bak i din tidslinje – innan någon annan gör det
Kommer du ihåg när någon la upp en bild på dig där ögonen går i kors efter en after work med kollegorna? Eller den där gången du poserade utanför en coffeeshop i Amsterdam?
Inte? Bra!
Men många har nog någon gång figurerat i ett sammanhang som med facit i hand inte var något som man vill visa upp för omvärlden.
Ta en kvart, ta en ”walk down memory lane” och se vilken helhetsbild man får av din sociala närvaro – kanske finns det inlägg som inte längre representerar dig.
4. Minimera risken – skaffa tvåfaktorsinloggning
Gång på gång skaffar sig hackers tillgång till olika databaser med lösenord. Med en simpel Facebookinställning kan du reducera risken för att obehöriga klampar runt i ditt digitala vardagsrum. Tvåfaktorsinloggning lägger till ett extra säkerhetslager till ditt Facebook-konto och förhindrar obehöriga att bryta sig in på ditt konto genom att ”bara” ha fått tag på ditt lösenord.
Om en okänd webbläsare försöker nå ditt Facebook-konto med rätt lösenord skickas ytterligare en kod till din mobil som verifierar din person för att kunna slutföra inloggningen.

Brandsläckning försvåras med solceller
Ett helt metalltak kan bli strömförande om något går fel med solcellsanläggningen. 
Regeringen vill att fler ska bygga solceller på sina hus. Men solceller på taket gör det svårare och farligare för brandmännen om det börjar brinna.
Det är många som vill få bidrag för att installera solceller. Idag står nästan 400 personer i kö för att få ta del av bidragen. Men solceller på taket innebär att det blir svårare för brandmännen om det börjar brinna.
– Det är ju en av de saker som vi får ta hänsyn till nu mer. Jag har ju ansvar för 20 brandmän och att någon skulle förolyckas för att de får ström i sig finns inte på kartan, så vi tar stor hänsyn till risken, säger Gustav Hultegård, brandmästare vid räddningstjänsten i Jönköping.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har tagit fram en rapport för landets räddningstjänster där rådet är att vara vaksam när man arbetar kring en solcellsanläggning. Går det fel kan exempelvis ett helt metalltak som ofta sitter på ladugårdar var strömförande.
– Vi har stor respekt för risken med solceller, säger Gustav Hultegård, räddningstjänsten.

Varning till Iphone-användare
Apputvecklaren och säkerhetsexperten Felix Krause skriver på sin blogg om ett nytt säkerhetshot som är riktat mot Iphone-användare.
Bedragare har nämligen lyckats efterhärma den dialogruta som dyker upp i din telefon och ber om lösenordet till Icloud. Om försöket lyckas, kommer bedragarna enkelt åt dina kontouppgifter, exempelvis kreditkort, men även annan känslig information som hälsodata, mobilkontakter och bilder.
Han skriver att det funnits i flera år och att syftet med inlägget är att till slut täppa igen det säkerhetshål som existerar i Iphone.

”Vill du ha en användares lösenord för att få tillgång till dennes Apple-konto, eller använda samma inloggningsuppgifter på andra tjänster? Då är det bara att be dem artigt”, skriver han.
 
Det finns dock ett enkelt sätt att avslöja bedragarna. Genom att trycka på telefonens hemknapp ser du direkt om dialogrutan är äkta eller falsk. Är rutan kvar kommer den från Apple, men försvinner den tillsammans med resten av appen ligger något lurt bakom. Anledningen är helt enkelt att den dialogruta Apple själva lagt in i Iphone inte är bunden till någon app, till skillnad från bedragarnas efterapning.
Vill du dessutom vara ännu mer säker går du in i Inställningar och skriver in ditt lösenord där istället.

Konsekvenser av poliskameror ska utredas
Fler poliser ska utrustas med kroppskameror med syftet att förebygga brottslighet. Kamerorna anses viktiga för att kunna samla in bevismaterial i många situationer.

I ett nytt forskningsprojekt vid Göteborgs universitet ska konsekvenserna av kameraanvändningen för polisens arbete undersökas, enligt ett pressmeddelande.
Kroppskameror användes i dag av polisen främst i samband med situationer med en risk för upplopp som högriskmatcher i fotboll och vid demonstrationer. Exempelvis vid nazistdemonstrationen i Göteborg använde polisen kameror.

”Å ena sidan beskrivs denna teknologianvändning som ett verktyg som kommer att förbättra rättssäkerheten och allmänhetens förtroende för polisen, å andra sidan uttrycks oro över aspekter kopplade till övervakning och integritet”, säger Marie Eneman, forskare i informatik, i en kommentar.
Forskningsprojektet inleds i januari 2018 och ska pågå i tre år.

Sveriges utsatta områden enligt polisen
Här är Sveriges utsatta områden, enligt polisens senaste rapport.
Sedan Dan Eliasson lovade att återta kontrollen över dem för två år sedan har de blivit fler.

– Jag tror att det kommer att ta lång tid innan jag kan sitta i en lördagsintervju och säga att nu finns det inga utsatta områden längre. Däremot lovar jag att under 2015 och 2016 kommer vi att återta ett antal områden som tidigare har varit nästan kontrollerade av kriminella gäng, sade Dan Eliasson 2015.

Polisen delar in Sveriges utsatta områden i tre kategorier:
Särskilt utsatt område (23) – kännetecknas av en social problematik och kriminell närvaro som lett till en utbredd obenägenhet att delta i rättsprocessen och svårigheter för polisen att fullgöra sitt uppdrag. Läget anses vara akut.

Utsatt område (32) – är geografiskt avgränsat och karaktäriseras av en låg socioekonomisk status där de kriminella har en inverkan på lokalsamhället. Inverkan är snarare knutet till den sociala kontexten i området än de kriminellas utstuderade vilja att ta makten och kontrollera lokalsamhället. Läget anses allvarligt.

Riskområde (6) – kännetecknas av att det befinner sig i riskzonen att bli ett särskilt utsatt område. Något eller några av de fastställda kriterierna saknas. Läget anses alarmerande.

Särskilt utsatta områden:
Vivalla, Örebro
Gottsunda, Uppsala
Alby, Botkyrka
Fittja, Botkyrka
Hallunda/Norsborg, Botkyrka
Husby, Stockholm
Rinkeby/Tensta, Stockholm
Ronna/Geneta/Lina, Södertälje
Araby, Växjö
Karlslund, Landskrona
Nydala/Hermodsdal/Lindängen, Malmö
Rosengård söder om Amiralsgatan, Malmö
Södra Sofielund (Seved), Malmö
Bergsjön, Göteborg
Biskopsgården, Göteborg
Gårdsten, Göteborg
Hammarkullen, Göteborg
Hjällbo, Göteborg
Lövgärdet, Göteborg
Tynnered/Grevgården/Opaltorget, V Frölunda

Hässleholmen/Hulta, Borås
Norrby, Borås
Skäggetorp, Linköping

Utsatta områden:
Bäckby, Västerås
Brandbergen, Haninge
Jordbro, Haninge
Skogås, Huddinge
Vårby, Huddinge
Sångvägen, Järfälla
Termovägen, Järfälla
Edsberg, Sollentuna
Bredäng, Stockholm
Hagsätra/Rågsved, Stockholm
Hässelby/Vällingby, Stockholm
Vårberg, Stockholm
Älvsjö/Solberga, Stockholm
Östberga, Stockholm
Rissne/Hallonbergen, Sundbyberg
Fornhöjden, Södertälje
Hovsjö, Södertälje
Finnsta, Upplands Bro
Smedby, Upplands Väsby
Charlottesborg, Kristianstad
Gamlegården, Kristianstad
Hisings Backa, Göteborg
Rannebergen, Göteborg

Andersberg, Halmstad
Kronogården/Lextorp, Trollhättan
Fröslunda, Eskilstuna
Lagersberg, Eskilstuna
Skiftinge, Eskilstuna
Råslätt, Jönköping
Hageby, Norrköping
Klockaretorpet, Norrköping
Navestad, Norrköping

Riskområden:
Tjärna Ängar, Borlänge
Oxhagen/Varberga, Örebro
Tureberg, Sollentuna
Dalhem/Drottninghög/Fredriksberg, Helsingborg
Söder, Helsingborg
Holma/Kroksbäck/Bellevuegården, Malmö

Allround däck är livsfarligt på vintern
Allround däck kallas hemma i Sverige för året runt däck. Dessa däck är extremt farliga och kan leda till förödande konsekvenser.
Vi vill nu varna samtliga bilister att inte köra med året runt däck.
Enligt transportstyrelsen är året runt-däck olagliga på vintern – det räcker inte med att däcken är märkta "M+S" på sidan (Mud & Snow).

Branschorganisationen STRO uppdaterar varje år sin lista med godkända vinterdäck som uppfyller Transportstyrelsens krav. Finns inte däcken med på den listan är de olagliga att använda som vinterdäck. Trots detta finns det flertalet individer som väljer att köra med året runt däck.

Man ska dock inte blanda ihop godkända friktionsdäck så kallade dubbfria vinterdäck med Året runt däck. Godkända friktionsdäck skapas för att klara av vinter och sommarväglag. ABS Wheels har frågat landets experter om vad de anser kring allround däck. 
- Det är mycket som inte är bra med allround däck. Det är inte godkända när krav på vinterdäck gäller då det inte är särskilt framtagna för vinterkörning. Om man kör med såna däck så har man däck som inte uppfyller transportstyrelsens krav på vinterdäck säger Pontus Grönvall på Däckbranschens informationsråd

- Allround däck funkar kanske där man inte har så stora skillnader mellan vinter och sommar. För nordiska förhållanden har man så pass stora skillnader mellan vinter och sommar vilket gör att det blir stora kompromisser för de som ska tillverka ett däck för vinter och sommar. För att få tillräckligt bra vintergrepp måste man göra ett renodlat vinterdäck med ett speciellt gummi och mönster säger Mathias Hjort, Forskningsledare på Statens väg- och transportforskningsinstitut.

- Ur ett konsument perspektiv så tycker vi att det är olyckligt om man tror att man har samma prestanda på sommar och vinter som om man hade haft ett vinterdäck vs sommardäck säger Rickard Cosini, Kommunikationsansvarig på Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande.

Bra att veta:
Vinterdäck kan vara dubbade eller dubbfria. De ska vara särskilt framtagna för vinterkörning och vara märkta med M och S. Det finns olika sätt att ange M och S, exempelvis:
M+S
M.S
M-S
M&S
Mud and Snow
Källa: Transportstyrelsen, ABS Wheels, Däckrazzia, Bilprovningen, Däckinfo, STRO, NTF, VTI.

Så gör du när du möter skogens "Kung" i skogen
Att möta en älg i skogen kan vara både skrämmande och häftigt. I värsta fall också farligt. Viltkonsult Jonas Malmsten vet hur man ska göra.
På måndagen drog älgjakten igång i vårt område. Att möta en älg i skogen kan vara skrämmande för den som bara är ute på en skogspromenad.
Är älgen ens ett farligt djur och hur ska man agera?
Jonas Malmsten är viltkonsult och älgexpert. Han menar att det är väldigt ovanligt att älgar är aggressiva.
– Överlag är de inte farliga. Ofta är det väl så att människor blir rädda. Det är väldigt få incidenter med människor. Det kan hända att man kan bli lite jagad.
Jonas menar att det är bra att göra sig synlig och hörd så att älgen vet att du är där. Älgen hör väldigt bra men ser lite sämre. 
– När älgen känner din vittring brukar det räcka för att få älgen att vända sig om och gå.
Man ska inte överdriva älgens aggressivitet.
– Vi ska uppskatta naturen och dess invånare. Vi ska inte rädas den. Det är viktigt, säger Jonas.

Skärpt lagändring på gång mot mobilsurf under körning
Mobilsurf allt vanligare vid bilkörning – lagändring kan vara på gång
Mobilanvändning under bilkörning är olagligt – om det påverkar körningen negativt.

Men trots att det är olagligt, är det vanligt förekommande bland bilförare. Snart kan ett förbud mot handhållen mobil under körning bli verklighet, enligt ett lagförslag från Transportstyrelsen. 
- Min ambition är att det här ska gå fort, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S).
Vanligast är det att bilister sms:ar när de kör. Det visar en ny webbenkät som Bilprovningen gjort på sin hemsida.

Sju av tio som svarade uppgav att de läser, svarar eller skickar sms under bilkörningen. Enkäten jämfördes med en liknande undersökning som gjordes för fyra år sedan, den visade att var fjärde använde mobilen på samma sätt under bilkörningen.
– Det är flera som anger i vår undersökning att de har varit nära en olycka på grund av att de använt mobilen när de kör. Man har upptäckt i sista sekunden att det varit nära att det smäller, säger Cecilia Blom Hesselgren som är kommunikationschef på Bilprovningen.

Undersökningen visar också att det blivit vanligare att läsa, besvara och publicera inlägg i sociala medier och mejla vid bilkörning. 20 procent av de tillfrågade svarar till och med att de spelar mobilspel som Pokémon Go, Wordfeud eller Candy Crush. 

Lagändring på gång
Idag är det lag på att du bara får använda mobiltelefon vid bilkörning om det inte påverkar körningen på ett trafikfarligt sätt. Men i april presenterade Transportstyrelsen ett förslag på att förbjuda användningen av mobil utan handsfree vid bilkörning. 
- Min ambition är att det här ska gå fort. Remisstiden är alldeles snart klar och mycket talar för att vi ska kunna införa ett förbud mot handhållen mobiltelefon vid körning, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S). 

Om lagen ändras hur ska ni då komma åt folk som bryter mot den? 
- Polisen kommer naturligtvis att få i uppgift att följa det, men jag tror också att det är viktigt att allmänheten får den tydliga signalen att det inte är okej att köra bil och fippla med mobilen samtidigt, säger han.

Nu ska 6 000 ungdomar mönstra
För första gången på sju år råder det värnplikt i Sverige och drygt 6 000 unga har kallats till mönstring. Intresset har varit högre än förväntat från de kallade, enligt Rekryteringsmyndigheten.

- Fler vill bidra till fred och säkerhet i Sverige, sedan påverkar omvärlden och de oroshärdar som finns, säger Bengt Forssten, chef på avdelningen för bemanning och beredskap vid Rekryteringsmyndigheten.

Det nya systemet infördes i år och är en kombination av frivilligt deltagande och kallelse från myndigheten. Antalet inkallade är beroende av hur många som frivilligt visat intresse.

Samtliga 6 000 ungdomar som ska mönstra har blivit kallade under tvång, med risk att bli åtalade om de inte dyker upp. Trots det menar Bengt Forssten att de utvalda personerna visat intresse och att deras motivation varit en viktig faktor vid urvalet.
- Vi har tagit väldigt stor hänsyn till motivation och intresse. Vi hade 26 000 intresserade, men har valt ut dem som bedömt sin egen förmåga bäst, säger han.

Totalt sett har 90 000 unga, födda 1999, fått svara på frågor från Rekryteringsmyndigheten inför urvalet. Trots att värnplikten gäller lika för män och kvinnor, är det männen som visat störst intresse.
- Vi har bedömt helt lika mellan män och kvinnor, men intresset för värnplikt är lägre hos kvinnor, säger Bengt Forssten.

Endast 1 500 av dem som ska mönstra i år är kvinnor och i framtiden kommer att det behövas fler intresserade. Inom tre år vill Försvarsmakten utöka utbildningarna med ytterligare 1 000 platser.
- Skulle det bli krig behöver man få in fler människor och vi har inte fått in tillräckligt många. År

2020 har man tänkt att Försvarsmakten ska ha minst 5 000 platser, säger Bengt Forssten.
Utöver de personer som kallats till mönstring finns ytterligare tusentals personer som anmält sig frivilligt.
- Det har funnits ett jättestort intresse. Förr ville man slippa bli inkallad, nu undrar man hur man ska göra för att komma in, säger Bengt Forssten. /TT

Fakta: Mönstring
Sedan 2010 har värnplikten legat vilande. De som sökte sig till Försvarsmakten under denna tid gjorde det frivilligt. I år infördes ett system som kombinerar frivillig ansökan med kallelse till mönstring. Både män och kvinnor kallas och totalt ska försvaret fylla 4 000 utbildningsplatser. Den som blir kallad till mönstring måste infinna sig, annars kan man riskera att åtalas med böter eller fängelse som straff.
Källa: Rekryteringsmyndigheten

Så skulle en sänkning av ränteavdragen bli
Alla partier utom Moderaterna och Socialdemokraterna föreslår en sänkning av ränteavdragen. Men även finansminister Magdalena Andersson (S) har gläntat på dörren till en framtida nedtrappning.

De som skulle förlora mest på det är barnfamiljer och storstadsbor.
Som det är i dag står staten för nästan en tredjedel av hushållens räntekostnader, via de ränteavdrag som alla med lån får göra. Men nu vill både Liberalerna, Centern, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna sänka avdragen för att dämpa hushållens ökande skuldsättning.
Men även finansminister Magdalena Andersson (S) säger till SVT:s Morgonstudion att ”ingen ansvarig politiker kan säga att vi aldrig behöver röra ränteavdragen. Det är viktigt att människor har med sig det när de köper bostad”.

Barnfamiljer drabbas hårdast
En sänkning skulle påverka drygt 70 procent av alla hushåll, för det är så många som har ränteavdrag, enligt Statistiska centralbyrån SCB. I genomsnitt får de 10.000 kronor extra i plånboken varje år tack vare det. Men för många handlar det om betydligt mer pengar.
– De som skulle drabbas värst är sammanboende par med barn. Där är det många som har stora lån. Utöver dem är det framför allt personer i storstadsregioner som gör stora avdrag och som skulle påverkas mest av en förändring av reglerna, säger Johan Lindberg, utredare på SCB.

År 2013 låg de totala ränteavdragen på närmare 30 miljarder kronor, en summa som motsvarar det som betalades ut i barnbidrag det året. Vart tredje hushåll med ett sammanboende par med barn hade ränteavdrag på mer än 20.000 kronor. Siffrorna har visserligen några år på nacken, men även om räntorna har gått ner sedan dess har lånenivåerna gått upp, så det är rimligt att tro att det ser ungefär likadant ut nu, enligt Johan Lindberg.

Räkna med ökande kostnader
– Jag tycker att de som tar lån idag ska räkna med ett avdrag på 25 procent istället för 30 procent för att se om de klarar av det.  För det är där vi kommer att hamna tror jag, säger Annika Creutzer som är ekonomijournalist.
Tror du att låntagarna klarar det?
– Ja, det handlar egentligen inte om så mycket pengar. I alla fall om det blir en försiktig nedtrappning som politikerna pratar om och som man redan har gjort i Danmark. Där har det fungerat utmärkt.
Den som har en miljon kronor i lån med två procents ränta har med dagens regler 14.000 kronor i räntekostnad efter ränteavdrag. Om avdraget sänks med fem procentenheter till 25 procent ökar årskostnaden med 1.000 kronor per lånad miljon.'

Men det förutsätter att räntan inte går upp. Det mesta talar för att räntorna kommer att stiga framöver, och då kommer också effekten av ett minskat avdrag blir större.
– Väntar man med att ändra avdragen tills vi har ett högre ränteläge blir det en större påverkan på hushållen, helt klart. Den här förändringen är bäst att göra när räntorna är som lägst. / TT

SÅ BLIR EFFEKTEN PÅ ETT MILJONLÅN
Den som har 1.000.000 kronor i lån med två procents ränta har med dagens regler 14.000 kronor i räntekostnad efter ränteavdrag.  
Om avdraget sänks med fem procentenheter till 25 procent ökar årskostnaden med 1.000 kronor per lånad miljon. 
Med fyra procents ränta ökar kostnaden istället med 2.000 kronor per lånad miljon. 
Med åtta procents ränta ökar kostnaden med 4.000 kronor per lånad miljon. 

RÄNTEAVDRAG
Den som har lånekostnader får göra avdrag med 30 procent av kostnaderna på skatten. För den som betalar mer än 100.000 kronor i ränta under året är avdraget 21 procent på den del som överstiger 100.000 kronor. Ränteavdrag får göras för alla typer av lån, det vill säga både bolån, bilån och olika former av konsumtionslån utan säkerhet.
Källa: Skatteverket

Det här vill partierna med ränteavdragen
Sex av åtta partier vill sänka ränteavdragen. Detaljerna i partiernas förslag skiljer sig åt, men i stort vill de se en gradvis nedtrappning under flera års tid.
Centerpartiet
Vill trappa ned avdragen under en längre tid, 20 till 30 år, med mindre än en procentenhet per år. Parallellt vill partiet sänka skatter för att väga upp effekten för hushållen.
Kristdemokraterna
Partistyrelsen vill se en långsam nedtrappning under 20 till 30 år. De vill också sänka taket för ett fullt avdrag från dagens 100.000 kronor, men samtidigt även sänka inkomstskatterna och ge barnfamiljer riktat stöd.
Liberalerna
Partiet vill se en nedtrappning av avdragen från 30 till 20 procent under en tioårsperiod och samtidigt sänka skatten på arbete.
Miljöpartiet
Även Miljöpartiet vill se en gradvis sänkning av avdragen, men inte ta bort dem helt.
Moderaterna
Har inget förslag om ändringar av ränteavdragen. Partiledare Ulf Kristersson har sagt att man enbart vill diskutera frågan om det sker över blockgränsen.
Socialdemokraterna
Föreslår ingen ändring. Men finansminister Magdalena Andersson har bland annat sagt till SVT:s Morgonstudion att ”ingen ansvarig politiker kan säga att vi aldrig behöver röra ränteavdragen”.
Det kan betyda att man minskar avdragen efter en valvinst
Sverigedemokraterna
Partiet vill sänka avdraget med en procentenhet per år under fem års tid från 30 procent till 25 procent. Man vill samtidigt kompensera det med sänkta skatter på bland annat arbetsinkomster.
Vänsterpartiet
Vill sänka avdragen med en till två procentenheter per år under fem år för att sedan utvärdera effekterna. Partiet vill dessutom att inga avdrag ska få göras på räntekostnader över 70.000 kronor.

Världens vanligaste ogräsmedel kan stoppas
Inom två månader måste EU-kommissionen fatta beslut om världens vanligaste ogräsmedel glyfosat, som bland annat finns i Roundup, ska förbjudas eller inte.
Glyfosat är ett omstritt ämne som WHO klassar som cancerframkallande. Men EU:s egen kemikaliemyndighet har slagit fast att det inte kan klassas som cancerogent.
Det pågår en intensiv strid om glyfosat inom EU. Lantbrukare, miljöorganisationer och lobbygrupper från kemiföretag har alla sina argument för eller emot glyfosat. Frankrikes president Emmanuel Macron har sagt att han vill förbjuda glyfosat, vilket har lett till högljudda protester från landets bönder. Frankrike är Europas största livsmedelsproducent och landet driver nu linjen att glyfosat ska förbjudas inom EU.

Inom lantbruket används glyfosat mot besvärliga ogräs som kvickrot. Det är ett populärt bekämpningsmedel eftersom det hindrar växten från att bilda proteiner den behöver för att växa. Det finns i dag inga alternativ som är lika effektiva.

I mitten av december går tillståndet för glyfosat ut inom EU. Innan dess måste EU-kommissionen bestämma om de ska förlänga tillståndet eller förbjuda glyfosat. På Kemikalieinpektionen följer de det kommande beslutet från EU-kommissionen noga.

Ogräsmedel som innehåller glyfosat är världens vanligaste bekämpningsmedel. Bara i Sverige används upp till 700 ton om året.
– Den stora risken med glyfosat är den omfattande användningen. För ämnet återfinns ganska ofta i ytvatten, vattendrag och sjöar, säger Peter Bergkvist påKemikalieinspektionen.

Men det är inte bara den tänkbara risken att ämnet är cancerframkallande som oroar. Glyfosat är farligt för vattenlevande organismer och påverkar ekosystemet. Det slår också ut biologisk mångfald. 
Om glyfosat förbjuds kommer bönder bli tvungna att rensa ogräs med hjälp av maskiner. Det finns idag inga andra bekämpningsmedel som är lika effektiva. De skulle behöva plöja, och köra flera gånger med kultivator. Många menar att det skulle gå åt ännu mer diesel om glyfosat inte får fortsatt tillstånd inom EU. Men det finns de som menar att lantbruket skulle klara sig bra utan glyfosat.

GLYFOSAT
Glyfosat finns i ogräsmedel och är världens vanligaste bekämpningsmedel.
Patentet på glyfosat tillhörde fram till år 2000 det okända amerikanska kemiföretaget Monsanto. Men sen patentet gick ut finns nu flera olika tillverkare.
Monsanto har anklagats av en rad olika miljö- och människorättsorganisationer för sin försäljning av Agent Orange under Vietnamkriget, genmodiferade grödor, Roundup, DDT och PCB.
WHO:s cancerorgan IARC har slagit fast att glyfosat troligen kan vara cancerframkallande.
EU:s livsmedelsorgan och kemikaliemyndighet har kommit fram till att glyfosat inte är cancerframkallande.
I Sverige används 600700 ton glyfosat om året.
Kemikalieinspektionen har bestämt att det ska bli förbjudet för privatpersoner att köpa och använda ogräsmedel med glyfosat från och med nästa år.
I Danmark har undersökningar visat att grundvattnet innehåller glyfosat. En rapport från Geological Survey of Denmark and Greenland Geus visar att halterna är fem gånger högre än gränsvärdet.
Källa: Monsanto, Wikipedia, EU-kommissionen, Kemikalieinspektionen

Dags att vinterutrusta cykeln
Allt fler cyklar även höst och vinter. Här är allt du behöver veta för att kunna hoja säkert under de mörka årstiderna.
För att börja från början kan det kanske vara bra att bli påmind om vad lagen egentligen säger när det gäller cykling i mörker. Förutom att cykeln alltid måste vara försedd med självklarheter som ringklocka och broms måste cykeln vid färd i mörker nämligen också ha belysning och reflexer.

Rätt belysning krävs 
Den här typen av belysning ska cykeln enligt Transportstyrelsen ha vid färd i mörker:
- en lykta baktill som kan visa rött ljus bakåt och tydligt kunna ses på ett avstånd av 300 meter. Baklyktan får var av blinkande typ om den blinkar med minst 200 blinkningar/minut; 
- en strålkastare framtill som kan avge vitt eller gult ljus med sådan ljusstyrka att fordonet under mörker kan föras på betryggande sätt; eller
- en lykta framtill som kan visa vitt eller gult ljus framåt och tydligt kunna ses på ett avstånd av 300 meter.
Glöm inte reflexerna 
Dessutom ska cykeln vara utrustad med följande reflexer:
- en röd reflex baktill; 
- vit reflex framtill; och
- en vit eller orangegul reflex åt sidan.

Har du en tillkopplad cykelkärra till din cykel ska kärran ha en röd reflex bakåt eller en baklykta som kan visa rött ljus bakåt om reflex saknas.

På med dubbdäcken
Du som någon gång vurpat med cykeln på en regnblöt väg täckt med höstlöv eller på en osandad isgata tillämpar förmodligen redan nedanstående tips. Har du ännu inte legat sprattlande på vägen med bruten handled kan du i möjligaste mån undvika dylika fadäser med hjälp av följande enkla Trafikverket-tips:
- Byt till dubbdäck eller vinterdäck.
- Använd cykelhjälm.
- Använd cykelbelysningen och reflexer.
- Serva cykeln så att bromsar och växlar fungerar som de ska. '

Bättre grepp
Halt underlag är en av de främsta orsakerna till singelolyckor med cyklister. Därför bör du som sagt antingen använda dubbdäck eller däck med bra mönsterdjup. Dubbdäcken ger bättre grepp och innehåller dessutom mer gummi, vilket gör att de inte blir lika hårda som vanliga däck. Enligt Trafikverket är det även bra att ha smalare däck på vintern eftersom de skär genom snön bättre.
Och om en av alla de cykelolyckor som sker varje år skulle råka drabba just dig, så är hjälmen självklart din bästa livförsäkring.

Ett sista tips för dig som ska cykla under vinterhalvåret är att se till att cykeln är i bra skick. Rengör och smörja cykeln, och kolla även att bromsklossarna inte är nedslitna. Du som inte vill eller serva cykeln själv gör klokast i att lämna in cykeln för en genomgång inför vintern hos din cykelhandlare.

70 procent sms:ar under bilkörning
Antalet svenskar som fotograferar, filmar eller sms:ar i trafiken har mer än fördubblats, det enligt en enkät som Bilprovningen gjort.

Att använda mobiltelefonen under bilfärd blir alltså allt vanligare, trots att nio av tio förare anser att det påverkar säkerheten i trafiken.
Mest uppseendeväckande är ökningen av skickade sms i trafiken. 
'I Bilprovningens enkät uppgav hela 70 procent att de sms:ar när de kör, vilket är en ökning med 190 procent jämfört med i den senaste undersökningen för tre år sedan. Då svarade 24 procent att de sms:ade bakom ratten.
Dessutom upplever fler att de varit nära en olycka på grund av mobilen, men det har alltså generellt inte haft en avskräckande effekt.
– Man tror väl att man är övermänsklig och kan klara av två saker samtidigt, men det är klart att det är farligt, säger Rickard Salo.

Högsäsong för råttor och möss – så slipper du drabbas
Det verkar inte finnas någon hejd på Sveriges råttproblem. Två olika saneringsbolag noterar nya rekordsiffror för 2017. 

Anticimex har fram till den 30 september genomfört cirka 41 000 utryckningar i jakt på råttor över hela landet, en rekordnotering för den här tiden på året. Företaget räknar med ett slutgiltigt resultat på 57 000 för hela året, vilket skulle innebära en ökning med 264 procent sedan 2011.
Även saneringsföretaget Nomor räknar med ett rekordår. Statistiktoppen innebär inte nödvändigtvis att råttorna är fler – men det mesta pekar åt det hållet.
- Problemen vi ser nu är bara toppen av ett isberg, framförallt i storstäderna. Exempelvis är bostadsbyggande och sprängningar för infrastruktur som gör att råttorna rör sig på ett sätt som man inte ser annars.

Antalet anmälningar ökar generellt på hösten, då råttorna blir mer synliga i bostadsområden. Delvis invaderar råttorna landets trädgårdar, för att njuta av fallfrukt och naturliga boplatser som buskar. Men de försöker även ta sig in i husen för att söka värme inför vintern.

Tillgången till mat från människor gör det också svårare för skadedjursbekämparna att locka in råttorna i sina fällor.
- Det är viktigt att eliminera födokällorna. Har man sopkärl och containrar utomhus måste man se till att de har ordentligt tillslutande lock som är hela. Man behöver också ha en systematisk rengöring så att inte dofterna attraherar råttorna. Det finns många små saker som alla kan göra för att få bukt med problemen, säger Andreas Olsson på Nomor.

Fakta: Antal utryckningar
Statistik på antal utryckningar för eventuella råttsaneringar som företaget Anticimex har genomfört de senaste åren. Alla utryckningar leder inte alltid till saneringar.
2011 21 539
2016 52 017
2017 40 826 (fram till 30 september) Företagets prognos för hela 2017 ligger på 57 000
Källa: Anticimex

Fakta: Tips för att slippa råttor i bostaden
Plocka bort fallfrukt från trädgården.
Håll rent och se till att sopkärl är väl tillslutna och med lock så att soporna är oåtkomliga för gnagare.
Undvik att ha mat för husdjur utomhus. En del av födan innehåller vitamin K1, vilket fungerar som motgift till de preparat som är godkända för råttsanering i Sverige.
Undvik fågelmatning i trädgården under vinterhalvåret.
Ha inte mat framme inomhus som inte förvaras i slutna behållare.
Skär ner buskage och växtlighet som är direkt intill fastigheten då detta erbjuder skydd för gnagare.
Städa bort bråte som exempelvis plankor/tegelpannor och annat kring fastigheten som kan erbjuda skydd för gnagare.
Se till att portar och dörrar hålls stängda och har en släplist som minimerar att gnagare tar sig in.
Se till att springor, håligheter och andra mindre utrymmen tätas för att minimera risken för angrepp av gnagare. Som regel kommer en råtta genom ett hål som är stort som en femkrona.
Säkerställ att rör för avlopp och ventilation är tätade när de går in i fastigheten och även mellan olika utrymmen.
Dubbelkolla att alla avloppsbrunnar är försedda med galler som är fastmonterade.
Källa: Nomor, Trygg-Hansa

Sverige får automatiskt olyckslarm i bilar
Från och med 1 oktober kan SOS Alarm ta emot det nya larmet ”eCall” från bilar. En stor hjälp i lägen när en chockad eller kanske skadad förare har svårt att beskriva var han eller hon befinner sig.

Det är ganska vanligt att människor som ringer 112 om en olycka inte kan ge besked om var de är.
– Ofta är de i chock när någonting har hänt och pratar mycket om vad som har hänt. Men vi har svårt att få ur den hjälpsökande var personen befinner sig, säger Mattias Hindfelt, IT-chef på SOS Alarm.
Men nu ska det bli enklare för operatörer och räddningstjänst. Bilar med den inbyggda funktionen ska själva slå larm när det har skett något våldsamt. Positionen skickas automatiskt till larm- och räddningstjänst – och de ska prioritera automatiska larm, eftersom ett sådant eventuellt kan betyda att föraren är medvetslös och inte kan larma själv.

”eCall”informerar bland annat om koordinater, tidpunkt, fordonstyp och drivmedel. Att bilen själv larmar innebär också att man slipper integritetsproblemet som uppstår om man skulle vilja använda sig av en mobiltelefons GPS-funktion. Det är inte tillåtet att använda den, av just integritetsskäl.

Istället kan larmoperatören skicka en länk till mobilen där ägaren får godkänna att GPS-en används av räddningspersonal.
Det finns en rejäl hake: Väldigt få bilar har i dag den här utrustningen.
– Från och med första kvartalet nästa år ska samtliga bilmodeller i EU ha den här utrustningen, säger Mattias Hindfelt.
Det har tagit väldigt lång tid att nå fram hit. EU började behandla frågan 1999.
– Det har dragit ut på tiden för att det har handlat om en europeisk standard som samtliga biltillverkare ska införa. Och då tar det tid. Vi får nog vänja oss vid att införande av ny teknik inte alltid går så snabbt, säger Mattias Hindfelt.

13 matvaror med innehåll du inte väntat dig
Sugen på yoghurt? Då är risken påtaglig att du får i dig grishud. För att inte tala om risken för att äta brandskum, bekämpningsmedel och döda getingar. Här är 13 livsmedel som bjuder på rejäla överraskningar.

1. Grishud i yoghurt. Organisationen Sveriges konsumenter har synat tio olika produkter och vad de egentligen innehåller, till exempel fruktyoghurt från Valio. Den äckelmagade kanske inte är så förtjust i att yoghurten innehåller grishud. En av ingredienserna är nämligen gelatin som görs av djurhud, främst gris.

2. Högflourerande ämnen i popcornpåsen. PFAS-ämnen finns i brandskum, rengöringsmedel och impregnerade textilier. Enligt Kemikalieinspektionen bör de inte hamna i vare sig dricksvatten eller mat. Ändå finns de högflourerande ämnena i sjöar, vilket gör att även fisken vi äter får i sig ämnena. Men vad du kanske inte visste är att ämnena dessutom finns i pizzakartonger, snabbmatsförpackningar och popcornpåsar som körs i micron. Sveriges konsumenter rekommenderar att du inte äter färdigmat direkt ur förpackningen och att du poppar popcorn i kastrull.

3. Getinglarver i fikon. I juletid äter vi svenskar en del fikon – eller låter dem ligga kvar i fruktskålen. Sanningen är dock att det slinker med en och annan larv i munsbitarna. Getingarna kryper in i fikon för att lägga ägg. Där fäller de sina vingar och dör så småningom. Men det är inget mot den insektsfest som uppstår när getinglarverna kläcks.

4. Palmolja i smördeg. Räkna inte med något smör i smördegen. Icas, Findus och Willys smördegar görs precis som de flesta andra smördegar på vegetabiliska fetter, däribland palmolja. Vill du ha den äkta varan får du vända dig till specialmärken som exempelvis franska Picard. Palmolja har dömts ut av människorättsorganisationer och palmodlingarna utgör ett hot mot regnskogen.

5. Bekämpningsmedel i te. Råd och rön har synat innehållet i tepåsar och som mest hittat 15 olika kemiska bekämpningsmedel i te från Lipton. Garants te innehöll 13 bekämpningsmedel. Inte ens de ekologiska teerna från Kung Markatta, Clipper och Four o' clock var helt fria från bekämpningsmedel. Däremot innehåller de ekologiska teerna färre kemikalier.

6. Russin är heller inte att rekommendera om du vill äta giftfritt. När Råd och rönlabbtestade russin, innehåll alla icke-ekologiska varianter bekämpningsmedel. Lidls russin som riktade sig till barn innehöll 15 olika bekämpningsmedel.

7. Tidigare förbjudna ämnen i dricka. När Sverige gick med i EU legaliserade vissa ämnen som tidigare varit förbjudna. Dit hör E133, ett blått färgämne som numera förekommer i vissa drickor. E133 kan orsaka allergiska reaktioner och personer som har astma är särskilt utsatta.
8. De svarta kornen i vaniljglassen behöver inte alls vara äkta vanilj. Ibland är kornen visserligen gjorda av vaniljstång, men där all smak redan utvunnits ur stången. I stället används aromämnen för att skapa vaniljsmak. Vill du ha äkta vara: läs innehållsförteckningen.

9. Smördeg utan smör, vaniljglass utan vanilj... och crabbsticks utan krabba. I verkligheten innehåller crabsticks finhackad fisk som smaksätts, kokas och pressas till stänger. Smaksättningen består av stärkelse, stabiliseringsmedel, aromer, färgämne och smakförstärkare. 

10. Det finns ett skäl till att pizzaost brukar vara billig. Osten kan nämligen lika gärna vara palmolja. Sveriges konsumenter har synat "Pizzamix med gouda" från svenska Wernersson och funnit att den ostliknande massan i verkligheten är gjord på vatten, palmolja, stärkelse, mjölkprotein, fibrer, salt, ostpulver och goudaliknande arom. Bland annat Garant och Arla klarar sig bättre, med riktig ost i pizzaosten.

11. Du vet sockervadden i godisaffären? Den brukar komma i fluffiga neonfärger och för att framställa gul färg används färgämnet E102. E102 framställs på kemisk väg och utgör ännu ett exempel på ett färgämne som varit förbjudet i Sverige, men som fick legaliseras när Sverige gick med i EU för att lagstiftningen skulle vara likadan i alla EU-länder. E102 är allergiframkallande och kan utlösa astmaanfall. Dessutom tror forskare att barn kan få koncentrationssvårigheter av E102. Köper du sockervadd som innehåller E102, måste det finnas en varningstext på burken.

12. Gluten i nötpåsen. Naturella nötter innehåller visserligen inte gluten, men det gör den rostade varianten. Ofta har rostade nötter glaserats med en blandning som innehåller mjöl. Vill du inte få i dig vetemjöl, gör du klokt i att läsa innehållsförteckningen.

13. Vit choklad innehåller ingen choklad. I stället är den gjord på det kakaosmör som blir över när riktig choklad framställs. Sen tillsätter tillverkarna mjölkprodukter, socker och vanilj. Ibland används vegetabiliska oljor i stället för kakaosmör, vilket kräver tillsatser av färgämnen för att "chokladen" inte ska bli för blek. Det innebär förstås inte att vit choklad inte kan smaka gott ändå.

Källa: Organisationen Sveriges konsumenter

Vildsvinsolyckor ökar mest
Olyckor med vildsvin är de som ökar mest i trafiken enligt Nationella viltolycksrådet. Fram till augusti i år med 48 procent i hela landet.
I Västra Götaland har det hittills i år inträffat 268 vildsvinsolyckor – och den värsta tiden ligger framför oss.

Och det är nu vi har de mest olycksdrabbade månaderna framför oss.
– Vilda djur är som mest aktiva i gryning och skymning. Då är det viktigt att anpassa hastigheten och vara extra uppmärksam på vägen och terrängen runtomkring. Genom att sänka farten något kan vi bidra till att minska antalet vilolyckor, och därigenom spara lidande för både personer och djur, säger Maria Wedin, skadeexpert på Länsförsäkringar.

I januari i år inträffade 47 rapporterade vildsvinsolyckor i Västra Götaland. Samma tid inträffade 543 olyckor med rådjur inblandade, en siffra som toppades i maj med 937 stycken. Totalt har det hittills i år inträffat 5 312 olyckor med rådjur i regionen. Olyckorna med älg har gått ner något.

Tusentals missar nya studiestödet – flera kommuner struntar i bidraget
Närmare 10.000 arbetslösa skulle kunna få bidrag för att läsa upp sina gymnasiebetyg under höstterminen, men bara 130 har fått det – och flera kommuner har struntat i att anmäla intresse för pengarna.

I slutet av mars blev det känt för kommunerna att regeringen ville införa ett nytt studiesstartstöd, ett särskilt bidrag för arbetslösa som saknar gymnasie- eller grundskoleutbildning. Studiestartsstödet är till för att motivera till studier och därmed få ut fler på arbetsmarknaden.
Sedan den 2 juli har det varit möjligt för kommunerna att dela ut studiestödet men hittills har endast en bråkdel av bidraget delats ut.

0,3 procent av pengarna har delats ut
Hos CSN finns 448 miljoner kronor tillgängliga i studiestartsstöd för höstterminen 2017, men hittills har bara cirka 1,5 miljoner delats ut till sammanlagt 130 personer.
– Betydligt fler än 130 personer kan få bidraget. Skulle alla kommuner söka om det nu är det möjligt att dela ut bidraget till närmare 10.000 personer. Men det krävs en del av kommunerna rent praktiskt också, säger Joacim Strömblad, utredare på CSN.

Den arbetslöses hemkommun ansvarar för att hjälpa till med ansökan om studiestartsstöd och bedömer vem som kan få bidraget, något som ska göras i samarbete med bland annat arbetsförmedlingen.

22 kommuner utan avtal
För att kommunerna ska kunna dela ut bidraget behövde de sluta ett avtal med CSN. Men efter att sista anmälningsdag har passerat står 22 kommuner fortfarande utan avtal. I Danderyd kommer man inte kunna ansöka om pengar alls 2017 och i Österåkers kommun kom ansökan in först efter att ansökningstiden gått ut. Trots det gör CSN ett undantag och beviljar kommunen stödet i efterhand.

DET HÄR ÄR STUDIESTARTSSTÖDET
Studiestartsstödet kan delas ut till personer mellan 25-56 år.
Den som får bidraget ska ha varit arbetslös i minst sex månader och ha ett stort behov av utbilding.
För heltidsstudier är det möjligt att få 2 128 kronor i veckan i 50 veckor.
När studiestartsstödet är fullt utbyggt väntar regeringen kunna rekrytera 15-20 000 arbetslösa till skolbänken per år.
Hemkommunen bedömer om du är i målgruppen för att få studiestartstödet.

Chockhöjning av skatten på husbilar
Framtiden för husbilsförsäljarna har länge sett ljus ut. Men det ser ut att ändras ändras från och med nästa år.
Regeringen föreslår höjd fordonsskatt för tyngre dieselfordon, som just husbilar, för att minska utsläppen av koldioxid. För husbilar kan det handla om mer än en fördubbling av skatten, de närmaste tre åren.

Förslaget rör husbilar som köps efter 1 juli 2018 och ett fordon som i dag skulle ha en skatt på mellan sex- och sjutusen kronor, kan få en ny skatt på mellan 15.000 och 22.000 kronor per år.

Hittills har antalet sålda husbilar ökat varje år fem år i rad. I hela landet finns 87.000 registrerade husbilar. En av dem som följer den trenden hämtade sin husbil i Valbo under torsdagen.
Den nya, föreslagna skatten är en del av budgetpropositionen för nästa år. Den kommer att ligga på samma höga nivå i tre år, innan den sjunker.

2 771 bidrag har skickats in till Melodifestivalen 2018
Det är nästan 300 fler än förra året och den högsta siffran sedan 2012.
Enligt Melodifestivalens tävlingsproducent Christer Björkman beror ökningen både på ett aktivt arbete med att locka nya aktörer till tävlingen, och på att intresset för att medverka i Melodifestivalen helt enkelt är fortsatt stort.

Nästa steg i processen är att sortera bort de låtar som inte följer tävlingens regelverk.
- Det som händer nu är att vi sitter ett gäng på redaktionen och manglar igenom allt. Vi gör ingen bedömning och tycker ingenting, utan släpper igenom allt som har en korrekt komposition och en viss verkshöjd. Efter den gallringen brukar det vara ungefär 1 000 låtar som juryn sätter tänderna i, säger Björkman till TT.

Det färdiga startfältet kommer att bestå av 28 bidrag.
En som redan är klar för Melodifestivalen är Stiko Per Larsson, som vann musiktävlingen "P4 nästa" i augusti och därmed erbjöds en plats i nästa års festival.
Årets tävling vanns av Robin Bengtsson med bidraget "I can't go on". I Eurovision Song Contest hamnade han på en femte plats.
TT

Så stor blir nya tv-skatten - dyrare än innan
Det har tidigare avslöjats att tv-licensen ska slopas och ersättas av en skatt. Public service-kommittén ska presentera sitt förslag för regeringen den 16 oktober, men redan nu läcker det ut detaljer.

Enligt samstämmiga uppgifter är alla åtta partier i riksdagen överens om att säga ja till förslaget, som alltså innebär att den nuvarande avgiften, 2 340 kronor om året för alla hushåll som har en fysisk tv-apparat, byts ut mot en tv-skatt, som enbart tar hänsyn till beskattningsbar inkomst.

Det betyder att 
Ungefär 70 procent av dem som ska betala den nya skatten får max-avgiften, cirka 20 procent får en reducerad avgift och cirka 10 procent slipper betala skatten helt.  
Jo, ungefär 1 300 kronor per skattebetalare och år. 1 300 kronor är maxavgiften, som ska betalas av alla som tjänar över 130 000 kronor om året före skatt.

För en familj med två vuxna medelinkomsttagare innebär det alltså en årskostnad på 2 600 kronor.
Och har man då ett hemmavarande barn som arbetar är man genst uppe i 3 900 kr osv.


Troligen kommer förslaget ska kunna klubbas igenom före nästa års val och att tv-skatten ska införas redan 1 januari 2019.

Färre men dyrare inbrott i fritidshusen
Snart stänger många av landets över en halv miljon fritidshusägare sitt hus för vintern. Risken för inbrott, stölder och skador i obebodda fritidshus är dessvärre stor, men det finns ett antal effektiva sätt att minimera riskerna under den mörka årstiden. 

Tips som stugägare bör tänka på för att slippa råka illa ut.
Tusentals svenska fritidshus drabbas av inbrott, stölder och skador varje år. Under vinterhalvåret tillbringas inte lika mycket tid i stugan och risken att något händer ökar när huset står tomt.
-Det är viktigt att skydda fritidshuset även under den kalla årstiden. Omkring hälften av alla skador inträffar mellan oktober och april när många sommarstugor står tomma. Men med enkla medel kan man förebygga och förhindra att många av dessa skador uppstår.

Oktober mest inbrottsdrabbade månaden
Risken att inbrottstjuvar tar sig in i fritidshuset ökar under hösten. 2016 anmäldes totalt 5 800 inbrott i fritidshus, enligt statistik från BRÅ.
Oktober sticker ut i statistiken. Förra året anmäldes över 20 procent fler inbrott i fritidshus i oktober än under övriga månader, året innan dess var det 13 procent fler än genomsnittsmånaden.

På senare år har det totala antalet inbrott i fritidshus minskat något. Däremot har värdet på det som stjäls ökat.
Inbrotten har blivit allt kostsammare i takt med att stugorna utrustas med högre standard. Sommarstugorna fylls med dyr hemelektronik och annat som tyvärr är intressant för tjuvar.

Fritidshusägare som satsar på förebyggande åtgärder har färre inbrott och mer begränsade skador.
- Tjuven väljer alltid den lättaste vägen. Ett bra skalskydd försvårar jobbet för tjuven. Med en bortasäker låsning av dörrarna kan man till exempel förhindra att tjuven enkelt kan bära ut stöldgodset. Låsningen innebär att man inte kan låsa upp dörren inifrån utan nyckel. Det är betydligt svårare och tar längre tid om tjuven är tvungen att bära ut all stöldgods genom fönster.

Fukt- och vattenskador vanligast
Fukt- och vattenskador är de vanligaste skadorna på fritidshus och kostar försäkringsbolagen omkring 200 miljoner kronor varje år. Obebodda, kalla hus blir fuktiga, vilket i många fall leder till mögel och dålig lukt.
För att undvika vattenskador är det viktigt att stänga av huvudkranen, öppna kranar och frostskydda alla vattenlås som toaletter, handfat och golvbrunnar. Det är ju inte ovanligt att det blir strömavbrott i de områden där det är vanligt med fritidshus, och då fryser det fort om det är kallt.
Ett annat tips är att installera duschkabin. Denna gör att badrumsväggen blir mindre direktutsatt för vatten.

Skadedjur ytterligare orosmoment
Skadedjur är ett annat stort orosmoment för stugägare. Möss söker sig in i huset när vintern närmar sig.
Se till att huset är helt tätt – ett hål behöver inte vara större än några få millimeter för att en mus ska lyckas ta sig in. Skadedjur kan vara svåra att bekämpa när de väl har tagit sig in i huset.

Fritidshusförsäkring för ökad trygghet
Utöver alla praktiska åtaganden är det viktigt att teckna en fritidshusförsäkring för byggnader, tomten och de saker som förvaras där.
En bra försäkring gör det lättare att koppla av och njuta av sitt fritidshus.

10 tips för skydd mot inbrott och stöld:
Installera låsbara fönsterlås till alla fönster
Användgodkänt hänglås med kätting eller vajer för värdesaker som förvaras utomhus under vintern, som till exempel trailer, cyklar, stegar
Lämna inte stöldbegärliga saker i stugan. Dyr hemelektronik, sprit och annat är tyvärr intressant för tjuvar
Märk föremål med Märk DNA så att dina värdesaker blir mycket mindre värda för tjuvar och hälare, och ökar risken att åka fast.
Använd utomhusbelysning med rörelsesensor
Om du har en båt på en släpvagn på din tomt under vintern - säkra släpvagnen med ett godkänt släpvagnslås
Installera hemlarm – det har en avskräckande effekt samtidigt som man slipper gå runt och oroa sig över om någonting har hänt under vintern
Om ett hemlarm känns lite stort för sommarstugan, kan övervakningskameror vara ett alternativ för att hålla lite koll på stugan under vintern
Använd GSM-baserad fjärrkontroll som gör att du kan styra el-uttag med din mobil (genom app eller SMS). Denna är också bra för att sätta på (och stänga av) el-drivna värmeelement om det blir för kallt i huset
Be en granne titta till huset med jämna mellanrum om du själv inte har möjlighet att se efter det.

Detta kan du göra för att undvika skador:
Stäng av huvudvattenkranen. Då begränsas skadorna om något rör eller annat skulle frysa sönder och orsaka läckage
Öppna alla vattenkranar, även om du har underhållsvärme i huset.
Rensa brunnar och vattenlås. Frostskydda alla vattenlås (handfat, golvbrunnar och toaletter)
Öppna luftventilerna för att säkra god luftcirkulation och motverka fukt- och mögelangrepp
Om huset är vinterbonat eller isolerat - ställ in underhållsvärme på minst 10 grader
Om huset är oisolerat rekommenderas att värme och el stängs av helt under vintern
Placera ut råttgift. Men kom ihåg att lägga fram en tydlig påminnelse till dig själv och andra
Häng undan madrasser, kuddar och täcken som möss och råttor gärna använder som bomaterial
Dra ur alla elledningar från vägguttagen
Rensa hängrännor. Annars finns risk för vattenskador på fasad och grund
Placera avledningsrännor från stuprörens mynningar, så att regnvatten leds bort från huset

Inkomsttaket i sjukförsäkringen höjs nästa sommar 
Regeringen och Vänsterpartiet är nu överens om att inkomsttaket i sjukförsäkringen ska höjas. Dagersättningen höjs med 50 kronor om dagen.
I ett första steg föreslås en höjning av inkomsttaket i sjukförsäkringen från 28.400 per månad till 30.300 per månad.
Det innebär att den högsta sjukpenningersättningen blir 775 kronor per dag mot i dag 725 kronor. En höjning med 50 kronor per dag. 
Är du hemma en vecka från jobbet så får du ungefär 250 kronor mer i plånboken.
Med förslaget kommer ungefär 275.000 personer, varav merparten kvinnor, att få en höjd sjukersättning. Höjningen föreslås träda i kraft den 1 juli 2018 och kommer att kosta staten en miljard i ökade utgifter per år.
 

Avgift halverade användningen av plastpåsar – på bara tre månader
På bara tre månader har tre kedjor som infört avgifter på plastpåsar lyckats minska antalet plastpåsar kraftigt.

Klädkedjorna Joy och MQ har minskat antalet plastpåsar till sina kunder med 60 respektive 50 procent medan Apotek Hjärtat minskat användningen av plastpåsar med 40 procent.
Det motsvarar totalt cirka 2,5 miljoner färre plastpåsar som sammanlagt minskat mängden plast med cirka 29 ton.
– Det är för tidigt att säga om det är en ihållande trend eller om det bara är en tillfällig dipp. Men det här illustrerar hur avgörande det skulle kunna vara med en avgift. Informationskravet är bra men vi tror att det skulle kunna generera ännu större miljönytta med ett avgiftskrav, säger Jesper Liveröd, press- och PR-chef på Svenska Naturskyddsföreningen, till Aktuell Hållbarhet.

När Sverige införde EU:s plastpåsdirektiv valde Sverige en mjuk linje som innebär att alla som säljer eller ger bort plastkassar ska informera konsumenterna om hur plastkassar påverkar miljön, fördelarna med färre kassar och hur antalet kassar kan minskas. Naturvårdsverket ville istället ha ett avgiftskrav om minst fem kronor per påse.
Enligt plastpåsdirektivet ska användningen av plastpåsar i EU minska från cirka 198 påsar per person och år till 90 påsar år 2019 och 40 påsar år 2025.

Förslag att tandvårdsbidraget fördubblas
Regeringen kommer att föreslå att tandvårdsbidraget fördubblas i höstbudgeten, enligt ett krav från Vänsterpartiet.
Förslaget innebär att bidraget för den som är mellan 23 och 29 år blir 600 kronor om året från och med den 15 april nästa år, medan det blir 300 kronor för den som är mellan 30 och 64 år gammal.
- Jag vet ju att det här kommer att göra stor skillnad för tiotusentals människor i Sverige som med lättnad kan tänka: "Då har jag råd att gå till tandläkaren. Jag slipper gå med värk. Jag slipper gå med oro." Och det är så ett välfärdssamhälle ska fungera, säger V-ledaren Jonas Sjöstedt till Ekot. / TT

Varning om indraget körkort kan återkomma
De yngsta bilförarna är överrepresenterade både i olyckor och i statistiken över återkallade körkort. Nu vill Transportstyrelsens generaldirektör pröva nya metoder, som att skicka varning om att ett körkort är hotat.

För ett antal år sedan fick den som exempelvis kört lite för fort en varning, där det tydligt framgick att körkortet kunde bli återkallat vid upprepade förseelser. Men när Transportstyrelsen tog över körkortsregistret från länsstyrelserna, valde myndigheten bort att skicka varningar.
- Möjligheten finns formellt, men används inte i större omfattning, säger Jonas Bjelfvenstam, generaldirektör på Transportstyrelsen, vid konferensen om trafiksäkerhet i Tylösand.
Nu övervägs att ta upp metoden igen, i första hand som ett försök.
- Du får ett incitament att skärpa till dig, beskriver Bjelfvenstam.

Unga män värst
Varningar utdelas för mindre brott eller förseelser som syndaren redan bör vara medveten om. Poängen skulle vara att göra en direkt koppling till körkortet.
Gruppen som generaldirektören helst vill påverka är unga män, som utmärker sig både i olyckor och bland återkallade körkort.
- De sticker ut väldigt mycket, säger Jonas Bjelfvenstam.
När ett körkort återkallas gäller det i 16 procent av fallen en man i åldern 18–24 år, trots att den gruppen bara har fyra procent av alla körkort, enligt ny statistik. Man vet också att personer i den åldern är förare i mer än var tredje singelolycka där någon dör eller skadas.
Mera riskutbildning?
Jonas Bjelfvenstam, som tidigare var generaldirektör för forskningsinstitutet VTI, vill pröva fler sätt att nå de unga.
- Jag tror inte att inslagen om risker som införts i körkortsutbildningen räcker.
Han vill också uppmuntra unga mäns familjer att vara aktiva.
- De kan göra insatser för att påverka beteenden och attityder, säger Jonas Bjelfvenstam.
/ TT

Fakta: Unga riskförare
Förra året återkallade Transportstyrelsen 31 527 körkort. 16 procent av dem tillhörde en man i åldern 18–24 år, trots att den gruppen bara utgör fyra procent av alla körkortsinnehavare.
Under åren 2012–16 hände 27 180 singelolyckor där föraren eller passagerare omkom eller skadades. I mer än var tredje av olyckorna var föraren i åldern 18–24 år.
En riskutbildning i två delar infördes 2009 som obligatoriskt moment i körkortsutbildningen.
Källa: Transportstyrelsen

Automatiserade nykterhetskontroller på strategiska platser
Trafikverket och Polisen inleder ett samarbetsprojekt, kallat Nyktra-projektet som ska utveckla ett helt nytt koncept med automatiserade nykterhetskontroller, för att kontrollera nykterhet i vägtrafiken.

Nyktra-projektet kommer att utmana dagens hantering av onykterhet i trafiken och det gäller både teknik och lagstiftning. Konceptet för nykterhetskontroller ska utvecklas och genomförs på strategiskt viktiga platser i trafikmiljön, exempelvis hamnar, festivalområden, parkeringsplatser och utvalda vägsträckor.
– Nykter trafik är en viktig förutsättning för att nå Nollvisionen. Därför är detta arbete mycket angeläget, säger Maria Krafft, trafiksäkerhetsdirektör, Trafikverket.

Projektet ska möjliggöra rättssäkra och resurseffektiva nykterhetskontroller i vägtrafikmiljön och vara utformat på ett sådant sätt att det krävs en begränsad närvaro av poliser och andra representanter från kontrollmyndigheter. Nyktra-projektet startar i år och avslutas år 2020.
– Projektet är ett utmärkt exempel på hur myndigheter tillsammans, och med begränsade resurser, kan utveckla verksamheter och skapa ett tryggare och säkrare samhälle, säger Anders Hall, Polisens utvecklingschef.

Nykter trafik är en viktig förutsättning för att nå Nollvisionen 
Nollvisionen är vår ledstjärna – ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken. Omkring en fjärdedel av alla dödsolyckor i trafiken kan relateras till alkohol. Förra året omkom 270 människor i trafiken – om alla hade kört nyktra, skulle närmare 70 liv ha kunnat räddats. 

Hasse Alfredson är död
Den folkkäre författaren, komikern och filmskaparen Hans ”Hasse” Alfredson är död, uppger hans familj för TT.
Han blev 86 år gammal.
Hasse Alfredson har medverkat i och skapat en mängd filmer. Han är mest känd för sitt mångåriga samarbete med Tage Danielsson.
Alfredson föddes sommaren 1931 i Malmö men växte upp i Helsingborg. Studentspexandet i Lund ledde honom till radions underhållningsavdelning där han träffade Tage Danielsson.
Tillsammans med Danielsson utgjorde han duon Hasse och Tage, som var verksam från 1950-talet fram till Danielssons död år 1985. Duon skapade bland annat de hyllade filmerna ”Att angöra en brygga”, ”Picassos äventyr” och ”Äppelkriget”.
Hasse Alfredson lämnar efter sig hustrun Gunilla, sönerna Daniel och Tomas och dottern Sofi.

Regeringen vill införa en punktskatt på e-cigaretter
I ett pressmeddelande skriver finansdepartementet att en punktskatt på e-cigaretter redan finns i flera europeiska länder, däribland Finland. Förslaget ska läggas fram för riksdagen under våren och föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Regeringens har också beslutat omen höjning av skatten på investeringssparkonton och kapitalförsäkringar.
Skattehöjningen införs efter förhandlingar med Vänsterpartiet.

Då får du ingripa som privatperson mot brottslingar 
När och hur privatpersoner får gripa in och fast misstänkta brottslingar, styrs av Rättegångsbalkens kapitel om så kallat envarsgripande, och där finns vissa gränser. Polisen uppmanar aldrig någon till något. Man får bedöma situationen själv. Om det verkar farligt är det alltid bättre att ringa polisen. 

ENVARSGRIPANDE
När en privatperson agerar som bussföraren och de tre kvinnorna gjorde, kallas det envarsgripande. Det är reglerat i Rättegångsbalken 24 kap. 7 §: 

”Om den som har begått brott, på vilket fängelse kan följa, påträffas på bar gärning eller flyende fot, får han gripas av envar. Envar får också gripa den som är efterlyst för brott. Den gripne skall skyndsamt överlämnas till närmaste polisman”

Där betyder alltså att allmänheten får gripa en misstänkt person som inte redan är efterlyst av polisen bara om det brott som begåtts kan leda till fängelsestraff och personen dessutom tas på bar gärning eller flyr från brottsplatsen.
Källa: Rättegångsbalken, Polisen

Det här gäller i cykeltrafiken
Här reder vi ut några av funderingarna som kan uppstå i trafiken mellan cyklister och bilförare. 
Vilka regler gäller egentligen i trafiken? Får cyklister cykla på körbanan och är det okej att ha musik i öronen är några av funderingarna som kan uppstå i trafiken mellan cyklister och bilförare.

Susanne Gustafsson, trafiksäkerhetsansvarig på NTF, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, menar att cyklister i vissa fall får cykla på körbanan även om det finns en cykelbana, om det är lämpligare med tanke på färdmålets läge. Det innebär alltså att cyklister får vara på körbanan om det gör det lättare för cyklisten att nå sitt slutmål.

– Ur trafiksäkerhetssynpunkt skulle det även kunna vara säkrare för träningscyklister att vara på körbanan om de cyklar i höga hastigheter. Detta för att ta hänsyn till gångtrafikanter, barn och äldre som kan finnas på cykelbanan, säger Susanne Gustafsson.
Grundregeln är däremot att cykelbanan ska användas om en sådan finns.

Enligt Trafikförordningen ska cyklister färdas efter varandra. Om det däremot inte finns någon risk för fara eller problem för trafiken så är det lagligt att cykla i bredd.

Är det okej att cykla med musik i öronen?
– Det finns inga regler kring det. Det är lagligt att lyssna på musik men man ska ju vara uppmärksam och närvarande i trafiken, säger Susanne Gustafsson.

Får cyklister vara på trottaren?
– Det får de upp tills de är åtta år gamla.

Vad gäller i cirkulationsplatser?
– Om en bilförare ska köra in i en rondell så ska hen lämna företräde till all trafik som finns där, även cyklister.

Vilka regler gäller kring övergångsställe och cykelöverfarter?
– Övergångsstället är till för de som går. Bilister har ingen skyldighet att stanna för cyklister där. Men om du leder din cykel så blir du en gångtrafikant som bilarna ska stanna för. Vid cykelöverfarter finns det ett särskilt vägmärke och bilister ska lämna företräde till cykeltrafikanter.
'
När får bilförare köra om cyklister?
– Det gäller ju att alltid visa hänsyn och att omkörningen sker utan någon fara. Som vanligt måste bilisten veta att det inte kommer någon mötande bil. Sväng ut så att du har ett bra säkerhetsavstånd ifall cyklisten skulle vingla. Cyklister är oskyddade och bilister har större ansvar och måste räkna med att alla inte gör rätt. Man är tillsammans i trafiken och vi måste låta cyklisterna få finnas, även om de också måste visa vad som är klokt och rätt.

Körkort med CSN-lån möjligt nästa år
Från och med den första juli 2018 kan den som är arbetslös ta körkort med hjälp av CSN-lån. Drygt 600 miljoner kronor avsätts för detta de första tre åren, innan satsningen blir permanent.

De som har rätt till lånet är inledningsvis unga arbetslösa i åldrarna 18 - 24 år som inte gått färdigt gymnasiet och personer mellan 25 och 47 år som varit arbetslösa i minst sex månader.
Från 2019 kommer även unga mellan 19 och 20 år som har en gymnasieutbildning att omfattas.

Rekordfå drunkningar med ovanligt kall sommar
Det må ha varit den svalaste sommaren på 155 år, enligt SMHI. Men aldrig förr har så få mist livet genom drunkning som den här sommaren, enligt en sammanställning från Svenska Livräddningssällskapet (SLS).

- Det är väldigt glädjande. Det är den lägsta siffran vi har sedan vi började mäta så här noggrant 1995, säger Mikael Olausson, säkerhetsansvarig på SLS, till TT.
Fem personer drunknade i augusti i år, det kan jämföras med 16 personer under samma period förra året.

Inte sedan 2010, då sju personer drunknande, har siffran varit så låg. Även det var en risig månad sett ur vädersynpunkt. Flera nederbördsrekord slogs under sommarmånaden i södra Sverige. Och vädret har en stor inverkan, säger Mikael Olausson.

- Drunkningstalen stiger när det är mycket folk ute på våra badstränder. Det är klart att det hänger ihop. Men vi vill ju också gärna tro och hoppas att det arbete vi gör i förebyggande syfte når ut.
I år har SLS även haft livräddare på tjugo stränder runt om i Sverige, vilket är den högsta siffran någonsin. Men Mikael Olausson vill också slå ett slag för det förebyggande arbetet och för de omkring 300 sommarsimskolorna som hålls runt om i landet.

- För mig blir det väldigt konkret när vi har mer bevakning på ständer än någonsin, så borde det mota Olle i grind. Vi har haft en utbredd verksamhet som gör att vi kanske varit lite mer synliga än tidigare.
Det finns en rad åtgärder som fortfarande går att förbättra och kunskapen behöver öka på sina håll. Att bära flytväst i båt, att aldrig bada ensam och att inte släppa barn som inte är simkunniga längre bort än en armlängd är några av de grundläggande reglerna.

- Vi kommer aldrig kunna förebygga alla olyckor. Däremot är de flesta drunkningsfallen helt onödiga. Det vill säga att de går att förebygga.

Moderaterna vill ha ett nationellt tiggeriförbud
SVERIGE Moderaterna vill skärpa straff, bland annat för bostadsinbrott och att fler brott ska kunna leda till utvisning än vad som är fallet idag. Partiet vill också ha ett nationellt förbud mot tiggeri.

Förslagen ingår i ett nytt program för kriminalpolitiken som ska behandlas på Moderaternas stämma i Örebro 12–15 oktober.
- Det är den mest offensiva agendan på ett decennium. Det är för lätt att vara kriminell idag, säger Moderaternas rättspolitiske talesperson Tomas Tobé på en pressträff.

- Vi ska nu vara väldigt klara över att Moderaterna är partiet för lag och ordning.
Han säger att bland problemen finns att antalet poliser minskar och att brottsuppklarningen försämras. / TT

(S) säljer kreditlotter till redan skuldsatta
Socialdemokraterna säljer lotter på kredit till redan skuldsatta, via partiets spelbolag Kombispel, skriver Dagens Nyheter. Sedan 2014 har över 8.000 personer hamnat hos Kronofogden för att de inte betalat sina lotter.

Socialdemokraterna har fått in över 500 miljoner i vinst från sina lotter som säljs av den ekonomiska föreningen A-lotterierna. Enligt DN har partiet med offensiv marknadsföring sålt lotter till personer som redan har skulder hos Kronofogden
Att redan skuldsatta kan köpa på kredit beror på att spelbolagen inte tvingas göra kreditkontroller av kunderna.

– Den information du kommer med är ny för oss. Den får vi titta på framöver, om det tyder på att man behöver se över undantaget. Alla uppgifter som kommer in ska tas med i bedömningen och det kan också leda till andra typer av tillsynsaktiviteter, säger Patrik Gustavsson, tillförordnad chef för operativa avdelningen på Lotteriinspektionen, till tidningen.

En av annonserna som just nu ligger ute på Kombispels sida visar en kvinna som har slut på pengar två veckor innan lön och att hon vinner stort på en lott.
Partiets kassör Roger Berzell säger till DN att lotteriet ska följa alla regelverk och att frågan om lottköparna som hamnat hos Kronofogden nu tas vidare till styrelsen.

-Vi ska naturligtvis säkerställa att så få som möjligt hamnar i en sådan situation för att de är kunder hos oss, säger han, till tidningen.
Undantag från lagen
Det är i dag förbjudet att sälja spel och lotterier på kredit i Sverige. Socialdemokraterna och SSU har ett undantag från lagen.

Enligt Berzell har partiet satt upp interna regler för att lottköparnas skulder inte ska bli för stora.
-Vi har satt ett eget tak på de där fakturorna. Du kan inte beställa lotteripaket för mer än 700 kronor, för att du inte ska kunna skuldsätta dig, säger han till DN. / TT

FI får kritik om amorteringskraven
Finansinspektionen förslag att skärpa amorteringskravet får kritik och Kammarrätten i Jönköping uppmanar nu inspektionen att vänta. Riskrevisionen anser att fler olika åtgärder borde ha analyserats.
– Vi tycker att man snävar in sig för snabbt på just den här åtgärden. Man kunde lyft blicken lite till för att bedöma olika förslags för- och nackdelar i det här läget, säger riksrevisorn Ingvar Mattson.

Om Finansinspektionen får sin vilja igenom kommer fler människor att tvingas amortera på sina bolån. Inspektionens senaste förslag är att amorteringskravet förstärks men då med fokus på hur stor inkomst låntagaren har. Lånar man mycket i förhållande till sin inkomst ska man också amortera.

Men förslaget möter alltså motstånd. Riksrevisionen hade velat se en bredare analys av fler olika möjliga åtgärder och skriver att: förslagspromemorian är citat "ofullständig" och att det dessutom kommer vara svårt att utvärdera om kravet fyller sitt syfte - alltså om det får önskad effekt.
Nästa år väntas också Finansinspektionen få laglig möjlighet att föreslå ännu flera olika åtgärder för att bromsa hushållens skulder. Kammarrätten i Jönköping anser att inspektionen därför borde vänta.
Monica Dahlbom är kammarrättspresident.

– När det pågår parallella processer är det bra att ha en helhetsbild innan man verkställer.
Vad skulle man vinna på att avvakta?
– Att inte införa regler som sedan måste ändras igen.

Oförändrad skatt för befintliga bilar i nytt förslag om bonus-malus
De ändringar som regeringen idag har föreslagit om de nya bilskatterna bonus-malus tar fasta på stora delar av Motormännens kritik. Skatten på befintliga bilar ändras inte alls, enligt de uppgifter som idag har publicerats.

- Vi har hela tiden påtalat att den ökade skatten på befintliga bilar inte hjälper någon att byta till en mer klimatsmart bil, det skulle bara blivit en kostnad, säger Fredrik Daveby, VD på Motormännens Riksförbund.

Regeringen ändrar sig på den punkten, och ökar samtidigt bonusen; från 7 500 kr-45 000 kr föreslås en höjning till 10 000 kr-60 000 kr. Malus, den höjda skatten för de tre första åren för bilar med större utsläpp, blir samtidigt något högre.

- För många konsumenter innebär det en större chans att räkna hem affären i att köpa en klimatsmart bil. Eftersom förslaget också undantar etanol- och gasbilar från förhöjd skatt lär utbudet av sådana modeller bli mycket större än vad det är idag, säger Fredrik Daveby.
- Vi vill också åter betona att det är viktigt att överskottet används till åtgärder som främjar övergången till fossiloberoende fordon, säger Fredrik Daveby.

Fler kvinnor får gonorré i Västra Götaland
Dubbelt så många kvinnor har diagnosticerats med könssjukdomen under första halvåret 2017, jämfört med samma period förra året.
Även fler män drabbas av gonorré.
Ökningen av gonorré är en mångårig trend som nu fortsätter, konstaterar Birgitta Arnholm, biträdande smittskyddsläkare i Västra Götalandsregionen.
– Redan nu har vi toppat upp mot förra årets siffror, det vill säga drygt 250 stycken fall.
Men det kan också vara så att fler fall av gonorré upptäcks eftersom analysmetoderna förbättrats, och sjukdomen därför oftare upptäcks. Dessutom testas fler kvinnor för gonorré, vilket idag sker i samband med att man testas för klamydia.
Birgitta Arnholm menar att det är en attitydförändring som ligger bakom ökningen av gonorré.
– Dels har man sett i olika opinionsundersökningar att rädslan för HIV har gått ner litegrann och därmed har användningen av kondomer minskat.

Idag är det 50 år sedan Sverige gick över till högertrafik
Idag är det 50 år sedan trafiken stannade i hela landet, för att sedan rulla över på höger sida. Allt började med en folkomröstning 1955 där över 80 procent ville ha kvar vänstertrafiken. Den största infrastrukturförändringen någonsin i vårt land.
.
Året är 1967. På transistorradion hör man ofta slagdängan ”Håll dig till höger, Svensson” av Peter Himmelstrand och Telstars, som förberedde svenska folket för högeromläggningen. Och låten som kanske blev en aning tjatig för många, hamnade trots allt på svensktoppen tre veckor. Bokstaven H fanns överallt, som dekal och affisch, och det var säkert inte många som inte visste vad som var på gång.

Det var verkligen ett intensivt förarbete. Man gjorde så mycket man kunde i förväg, med bland annat linje och vägmarkeringar, skyltar och utbildningsinsatser. Spårvagnar och bussar byggdes  om, provisoriskt kunde spårvagnar även få backa för att in och utgångar skulle hamna rätt.

Det enda som vi egentligen inte ändrade var tågen, de kör fortfarande på vänster sida.

Förändringen innebar att all fordonstrafik och även cyklister hädanefter skulle använda det högra körfältet på vägar med dubbelriktad trafik och hålla till höger vid mötande trafik på enfiliga vägar. Men egentligen var svenska folket kraftigt emot förändringen. I en rådgivande folkomröstning 16 oktober 1955 vann nejsidan mot omläggningen med nästan 83 procent.

Trots detta beslöt regeringen att det var höger som skulle gälla, detta som en anpassning till övriga Europa, förutom Storbritannien som fortsatte med vänstertrafik och gör så än idag.
Totalt jobbade runt 20.000 människor, poliser, frivilliga och övriga med att ändra 300.000 skyltar och vägmärken.

Många var positiva trots att de flesta var emot som röstade. Man tog det kanske lite försiktigare i trafiken när man satt på ”fel” sida, dessutom hade den fria hastigheten upphört att gälla, så det var säkert en orsak till att det blev färre olyckor.

Värktablett kan hämma muskeltillväxt
Läkemedel med ibuprofen, som Ipren, är vanligt att använda vid värk och feber. Ny forskning visar att den sortens medicin kan hämma effekterna av träning..
Att äta höga doser medicin med ibuprofen under lång tid kan hämma muskeltillväxten, både vad gäller styrka och volym hos unga friska personer, enligt studien.
Huvudansvarig för den är Tommy Lundberg, forskare vid Karolinska Institutet.

Deltagarna i studien fick 1 200 milligram av medicinen varje dag i åtta veckor, en relativt hög, men normal, dygnsdos. De styrketränade två till tre gånger i veckan under kontrollerade former, och tillväxten av musklernas volym och styrka mättes.

De som inte fått ibuprofen ökade volymen på sina muskler ungefär dubbelt så mycket som de som fått det. Skillnaden i muskelstyrka var inte lika påtaglig, men påverkades negativt av ibuprofen.
Forskarna tror att resultaten även gäller andra antiinflammatoriska läkemedel.

- Studien är välgjord och resultaten är tydliga. Intag av NSAID-preparat har tidigare visat sig dämpa den anabola effekten av träning i samband med ett enstaka träningspass, men ingen tidigare studie har undersökt träningseffekt över längre tid, säger Eva Blomstrand, professor i näringsfysiologi vid Gymnastik- och idrottshögskolan, till SVT.

NSAID är en engelsk förkortning för icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel. De flesta lättare värktabletter som säljs på apotek och i butiker ingår i gruppen NSAID, exempelvis Magnecyl, Treo och Ibumetin.

Ny lag ska underlätta kring politiska partier i skolan
Det ska vara möjligt för skolor att säga nej till politiska partier som vill besöka skolan. I dag presenterade regeringen förslag på ändring i skollagen.

Det är vanligt att politiska partier besöker landets skolor för att informera om sitt budskap, inte minst inför riksdagsval. Nu vill regeringen ändra lagen för att underlätta för rektorerna i arbetet med vilka som bjuds in.
– Det blir mycket lättare för rektorer att bjuda in politiska partier till skolan, eftersom rektorerna får begränsa inbjudan på objektiva grunder, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström.
Men för vissa skolor har det blivit ett problem, då fler än de inbjuda partierna vill besöka skolan. Vissa rektorer har varit rädda för att göra fel och lösningen har blivit att inget parti får komma.
– Ja, det är en utveckling som vi har sett. Många rektorer har dragit öronen åt sig för att man har uppfattat det som alldeles för svårt att tillämpa reglerna. Nu blir reglerna lättare, säger Anna Ekström.

Med ett lagändringsförslag vill regeringen göra det möjligt för skolor att i ökade utsträckning själva välja vilka som bjuds in, på objektiva grunder, det kan till exempel handla om alla partier som sitter i riksdagen, kommunfullmäktige eller Europaparlamentet. Eller om man vill uppmärksamma en lokal fråga, då kan andra partier vara intressant att bjuda in.
Regeringen hoppas att lagändringen ska kunna träda i kraft första januari nästa år, i god tid inför riksdagsvalet, Anna Ekström:
– Vi hoppas att rektorerna ska kunna bjuda in politiska partier till skolan, utan att vara rädda för att göra fel. Vi hoppas också att fler elever under valåret ska kunna få ta del av politisk information. Vi tror att det är bra för elevernas utveckling, säger Anna Ekström.

"Galna älg-sjukan" närmar sig Sverige
Sjukdomen CWD, även känd som "galna älg-sjukan", gjorde debut i Europa i fjol, då två insjuknade älgar hittades i norska Selbu, nära gränsen mot Jämtland.

Svenska forskare fruktar nu att sjukdomen kan komma till Sverige, och uppmanar befolkningen att skicka in prover om man misstänker att svenska älgar har smittats, skriver Allehanda.

- Finns det en misstanke bör man skicka in prover, det är viktigt att stoppa den i ett tidigt skede, säger Bodil Elmhagen, forskningskommunikatör Svenska Jägareförbundet, till tidningen.
Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, vill att jägare skickar in prover, men betonar att lymfkörtlarna i nacken helst ska vara intakta för testerna.

Chronic Wasting Disease, (CWD), är lik galna kosjukan, eftersom bägge sjukdomarna orsakas av prioner, en form av protein som ombildar sig på ett sätt som gör att kroppen inte kan bryta ned det. Sjukdomen kan vara ett hot mot den svenska älgstammen, men troligtvis inte mot människor.

- Avmagring, dålig kondition, dålig hårrem, djuret kan dregla och kissa ovanligt mycket. Det kan vara mindre skyggt än vanligt. Men djuret behöver inte ha alla de här tecknen. Det kan ha sjukdomen med bara några av symptomen, säger Bodil Elmhagen.

Janne ”Loffe” Carlsson är död
Den folkkära skådespelaren och musikern Janne ”Loffe” Carlsson är död, det uppger TV4.
Han slog igenom 1950 i filmen ”Anderssonskans Kalle” och har sedan dess medverkat i både filmer och på teaterscener. Han blev 80 år efter en tids sjukdom. Janne ”Loffe” Carlsson är en av Sveriges mest folkkära artister.
Han har under sin långa karriär bland annat varit med i populära filmer som Göta Kanal och Repmånad.

I miniserien Någonstans i Sverige blev han känd för den breda massan i Sverige i sin roll som ”Loffe”. Efter att programmet sändes kom Janne Carlsson att bli ”Loffe” med hela det svenska folket.

Aktiv även på teaterscenen
Utöver sina roller på filmduken har Janne ”Loffe” Carlsson  medverkat på många teaterscener.
Han har även skrivit musik till såväl filmer som teaterföreställningar på bland annat Dramaten.

”Det är rätt sorgligt att bli gammal”
I en intervju med SVT tidigare i år i samband med att han fyllde 80 år pratade han om åldrandet och hur det kändes att fylla jämt. Han svarade då att det kändes sådär.
– Inget vidare faktiskt, det är rätt sorgligt att bli gammal på riktigt. Men att fylla 80 år är faktiskt ett mål som jag har haft.
Texten uppdateras.

Gröt och välling för barn kan innehålla för mycket tungmetaller
Flera gröt- och vällingprodukter innehåller för mycket tungmetaller, visar Testfaktas analys. Resultaten är ändå bättre än för fyra år sedan.

För fyra år sedan visade en analys från Testfakta att många gröt- och vällingprodukter för barn innehöll höga halter giftiga tungmetaller. Särskilt oroande var blyhalten i ett par av produkterna som efter testet togs bort från marknaden och ersattes med nya recept.
När Testfakta nu upprepar undersökningen hittas glädjande nog inga höga halter av bly. Däremot består problemen med arsenik i risbaserade gröt- och vällingsorter och ett par fabrikat innehåller höga halter kadmium. 
Mest arsenik hittades i den ekologiska risgröten från Holle och Sinlac Specialgröt från Nestlé. Här räcker det med en till två portioner om dagen för att komma upp i Livsmedelsverkets rekommenderade maxnivå för hur mycket ett barn bör få i sig. Nestlés Majs-Risvälling kommer upp i nästan lika höga halter.
Enligt Rickard Bjerselius, toxikolog på Livsmedelsverket, visar resultaten att producenter och myndigheter måste jobba ännu hårdare för att sänka nivåerna.
– Vi vill att halterna på sikt ska bli betydligt lägre. Producenterna måste hitta ännu bättre råvaror och EU-kommissionen bör fortsätta arbetet för att sänka gränsvärdet för arsenik i ris som används till barnmat. ( Se alla tester längst ned på sidan )

Sedan två år tillbaka avråder Livsmedelsverket från att ge barn riskakor på grund av halterna av arsenik. Men att avråda från risbaserad barnmat vill man inte göra.
– Gröt och välling innehåller många nyttigheter till skillnad från riskakor. Och risbaserad barnmat är ett viktigt alternativ till glutenintoleranta barn. Däremot bör man variera maten och inte bara ge risbaserade produkter, säger Rickard Bjerselius. 
Hur gör man om barnet inte kan äta gluten eller bara vill äta vissa produkter?
– Jag tycker inte man behöver vara orolig. Det handlar om en väldigt kort period i livet som barnen exponeras för det här och när barnen blir äldre kommer variationen automatiskt. Vuxna har ett lägre intag av arsenik i förhållande till riktvärdet eftersom vuxna äter mer varierat och äter mindre i förhållande till sin kroppsvikt jämfört med barn, säger han.

När det gäller kadmium däremot ligger även den vuxna befolkningen nära det tolererbara dagliga intaget, TDI, som EU-kommissionen kommit fram till. Ett högt kadmiumintag är kopplat till saker som benskörhet, njurskador, minskad reproduktionsförmåga och ämnet misstänks även vara cancerframkallande.

I jämförelsen är det den mjölkfria gröten och den mjölkfria vällingen från Enago som har ett högt kadmiuminnehåll. Här räcker det med två portioner för att komma upp i TDI. Produkterna ligger strax över respektive strax under gränsvärdet för hur mycket kadmium som får finnas i själva pulvret.  
– Det är naturligtvis inte acceptabelt om halten ligger över gränsvärdet och även här måste nivåerna sänkas. Tittar man på övriga produkter i er undersökning så har ju de flesta tillverkarna lyckats hålla nere halterna, troligen genom att köpa in råvaror med lägre halter kadmium, säger Rickard Bjerselius.
 
VARIERA KOSTEN – VIKTIGASTE RÅDET TILL FÖRÄLDRAR 
Livsmedelsverkets viktigaste råd för att minska risken att barn får i sig olämpliga ämnen är att ge barnet så varierad kost som möjligt. Variera om möjligt både fabrikat och typ av mat.
Däremot hjälper det troligen inte att laga egen gröt och välling eftersom halterna av olämpliga ämnen kan vara högre i dessa råvaror. Livsmedel riktade till barn har hårdare krav och genomgår mer kontroller än andra livsmedel. 

Fakta om testet
* Eurofins laboratorium för livsmedel har analyserat förekomsten av tungmetallerna bly, kadmium och arsenik i femton gröt- och vällingprodukter för barn.
* Utifrån de spädningsanvisningar som finns angivna på paketen har Testfakta räknat fram vad värdena blir per portion.
* Eventuella metaller i dricksvattnet har inte räknats in i redovisningen av värdena för den utspädda produkten.
Arsenik
* Finns naturligt i berggrunden, jorden och ibland i grundvattnet. Mycket höga doser kan ge akut förgiftning. Lägre doser under lång tid ökar risken för cancer.

* Det finns två olika typer av arsenik – organisk och oorganisk, där den oorganiska är den farliga sorten. Testfaktas analys visar inte vilken sorts arsenik produkterna innehåller. Men i ris ligger andelen oorganisk arsenik oftast kring 70 procent. Denna siffra har därför använts vid riskvärderingen av de risbaserade produkterna.

* Det finns inget gränsvärde för arsenik i barnmat. Men sedan 1 januari 2016 får riset som producenterna använder i barnmaten inte innehålla över 0,1 milligram oorganisk arsenik.

* Det finns inget tolererbart dagsintag för arsenik, men EU:s livsmedelsmyndighet EFSA har räknat fram ett hälsobaserat riktvärde på 0,3-8 mikrogram oorganisk arsenik per kilo kroppsvikt och dag. När det gäller livsmedel riktade till barn utgår Livsmedelsverket från EFSA:s lägre värdet eftersom barn är känsligare för påverkan. 
Kadmium
* Är ett metalliskt grundämne som finns naturligt i jorden, och som också tillförs åkermarken genom luftföroreningar och användning av viss handelsgödsel eller slam.

* Ett högt kadmiumintag är kopplat till effekter som benskörhet, njurskador, minskad reproduktionsförmåga. Ämnet misstänks även vara cancerframkallande.

* Gränsvärdet för kadmium i gröt- och vällingpulver är 0,04 milligram per kilo.

* EFSA har räknat fram ett tolererbart dagsintag av kadmium på 0,36 mikrogram per kilo kroppsvikt.
Bly
* Kan orsaka skador på nervsystemet och påverka hjärnans utveckling.
* Särskilt när hjärnan utvecklas hos foster och små barn är känsligheten för bly stor. I studier på barn har man observerat lägre IQ redan vid måttligt höga blodblyhalter.

*EFSA rekommenderar att intaget ska vara lägre än 0.5 mikrogram bly per kilo kroppsvikt och dag.

Uppgifter: Public Service-kommittéen vill riva upp radio- och tv-licensen
Enligt uppgifter till Sveriges Radios program Medierna kommer den utredning som tillsatts att ta fram ett nytt finansieringsystem av public service-medierna i Sverige föreslå att ta bort det nuvarande licenssystemet.

Istället ska finansiering ske via skattesedeln, menar de.
I slutet av 2016 tillsattes en parlamentarisk kommitté av Kulturdepartementet med syfte att utreda hur framtidens finansieringsystem av public service-medierna kan tänkas se ut.
Enligt källor som radioprogrammet Medierna varit i kontakt med kommer kommittéen, med representanter från samtliga riksdagspartier, föreslå att framtida finansiering ska ske via skattesedeln. Det här istället för nuvarande system som sker via en licensavgift.'

– Jag uppfattar att det inte finns något stöd i kommittén eller i riksdagens partier för att behålla den traditionella tv-licensen. Den har överlevt sig själv och håller varken tekniskt eller politiskt, säger Olof Lavesson, moderat ledamot i public service-kommittén till Medierna i Sveriges Radio.

Socialdemokraterna vänder i frågan
Också Socialdemokraterna som tidigare motsatt sig en finansiering via skattesedel har nu vänt i frågan, erfar Medierna.
– Med tanke på den tekniska utvecklingen så har vi nog insett att det är svårt att finansiera den fortsättningsvis på det sättet, säger Socialdemokraternas mediepolitiska talesperson Gunilla Carlsson.

Den nya avgiften som Public Service-kommittéen ska föreslå, enligt Medierna, kommer att vara baserad på den enskildes inkomst.
Dock med ett tak som skulle göra att höginkomsttagare ändå inte ska behöva betala mer än idag.

Förslaget ska presenteras för regeringen den 17 november och därefter tas ut på remiss innan riksdagen kan fatta beslut under våren eller hösten 2018.

Trafikreglerna som gäller vid övergångsställen
Bilisterna tycker att fotgängarna och cyklisterna gör fel, som i sin tur tycker att bilisterna gör fel. Irritation i trafiken är ett problem. Nyheter4.com tog hjälp av trafikpolis Claes Lundström för att reda ut rätt och fel.

– Ett vanligt problem som återkopplas från bilister är när en fotgängare går på trottoaren och nästan vänder i steget och går rätt på ett övergångsställe utan att fotgängaren tagit reda på om bilisten sett den, säger Claes Lundström.

Faktum är att fotgängaren då kan bli misstänkt för vårdslöshet i trafik. Fotgängaren är helt sonika inte utan skyldigheter.
– En person som går ut på ett obevakat övergångsställe ska ta hänsyn till korsande trafiks avstånd och hastighet.

Bilisten ska lämna fotgängaren företräde men fotgängaren bör alltid ställa sig tre frågor.
– Har bilisten sett mig? Tänker bilisten stanna? Hinner bilisten stanna? Är det några tveksamheter vid dessa tre frågor bör man nog vänta. Hur man än vrider och vänder på det förlorar fotgängaren alltid den matchen.

En bilist som kommer mot ett obevakat övergångsställe med cykelpassage har skyldighet att anpassa hastigheten för cyklisten, men har inte skyldighet att lämna cyklisten företräde.
När bilisten svänger i korsning eller ur rondell ska bilisten dock lämna cyklisten företräde enligt samma regler som mot fotgängaren.

Så mycket kan du få böta
Bilist som ej lämnar fotgängare företräde: bötesstraff 3 000 kronor och särskild körkortsprövning.
Fotgängare som kliver rätt ut på ett övergångsställe utan att se sig för kan bli misstänkt för vårdslöshet i trafik och får då betala dagsböter som påföljd. Är Ej vanligt förekommande.
En cyklist som cyklar ut på en passage utan att lämna företräde kan dömas till 2 000 kronor i böter.

Båtbranschen betalar inte för båtåtervinning- lägger hela ansvaret på konsumenten
Köper man en bil, kan man återvinna den gratis då en del av inköpspriset är avsatt för återvinning och bilbranschen täcker upp resten enligt svensk lagstiftning.

För elektronik gäller samma princip. Köper man en båt däremot, ligger hela återvinningskostnaden på sista ägaren, det vill säga sista konsumenten i ägarkedjan som kan ha betalat lika mycket för sin begagnade båt som återvinningen kostar.'

Svenska Båtunionen anser att systemet för båtåtervinning har helt fel finansieringsmodell. Båtbranschen tjänar pengar över hela båtens livslängd i form av delar, nya motorer, service, underhåll och borde som många andra producenter vara med och bekosta återvinningen av de produkter som de sätter på marknaden.

SBU anser även att ett producentansvar skulle skynda på uppbyggnaden av ett gratis återvinningssystem för fritidsbåtar. Gratis båtåtervinning kan minska risken för övergivna och nedskräpande fritidsbåtvrak på båtuppställningsplatser, på havsbotten eller i strandkanten runt om i Sverige, något som kan förstöra miljön och vara farligt för allmänheten.

Få konsumentprodukter har så lång livslängd som en fritidsbåt men även de har ett slut. Sedan två år tillbaka finns det ett nationellt system för Båtåtervinning som drivs av Båtbranschen under namnet Båtretur. En bra och fungerande tjänst men samtidigt en ny kommersiell tjänst för båtbranschen. Systemet går dock även här ut på att den siste ägaren av en båt får betala för hela återvinningen, vilket i dag kostar ca 2500 kr/ton + transporter. Detta betyder att en liten segelbåt från slutet av 60-talet kostar ca 10 000 kr att återvinna inom Båtretur.

SBU uppmanar nu våra myndigheter och politiker att snarast införa producentansvar för fritidsbåtar i Sverige så att det möjliggörs för de båtar som är uttjänta att tas om hand om på ett ansvarsfullt sätt.

Lite fakta om fritidsbåtar:
Sverige är ett av världens fritidsbåts-tätaste länder och har ca 860 000 st. fritidsbåtar. 80% av dessa är byggda före 1980, d.v.s. snart 40 år gamla.
70 % av Sveriges båtar är små roddbåtar och skulle vara hanterbara att lämna på en kommunal återvinningsstation, men det är inte möjligt eftersom småbåtar inte räknas som hushållsavfall. Båtägaren är därför hänvisad till att själv betala för att bli av med sin uttjänta båt hos Båtretur.
(Källa: Transportstyrelsen; Båtlivsundersökningen 2015)

Norwegian varnar: Gå inte på ”gratis flygbiljetter”-bluffen på Facebook
De senaste dagarna har flygbolaget Norwegian överösts med frågor om en kampanj som cirkulerar på Facebook, där man ska kunna få gratis flygbiljetter. Men nu bekräftar Norwegian att kampanjen är rent bedrägeri – och varnar folk för att gå på den.
Enligt kampanjen som spritts på Facebook ska alla kunna få gratis flygbiljetter, för att fira att Norwegian fyller 24 år. Användare uppmanas också att gilla och dela inlägget, för att säkerställa att det får maximal spridning på sociala medier.

Klickar man på länken så kommer man till en sida som använder sig av flybolagets grafik och logotyp, men Charlotte Holmbergh Jacobsson, informationschef på Norwegian, bekräftar att de inte har något med den att göra.
– Den är falsk och man kommer inte heller till Norwegians sida när man klickar vidare. Det är väl ett sätt att samla in e-mailadresser. Jag vet att SAS drabbades av samma sak härom veckan, säger hon till Metro.

”Inte något som kommer från oss”
Under måndagen gick också bolaget ut och varnade för bluffkampanjen på sin Facebooksida.
”Vi vill varna för att det sprids en falsk kampanj om att man kan vinna gratis flygbiljetter med Norwegian. Detta är inte något som kommer från Norwegian”.
'
Liknande bluffkampanjen är vanliga på Facebook, och en lång rad företag har drabbats. Sidor som utgett sig för att representera IKEA har också annonserat om liknande tävlingar, något som vi på Nyheter4.com tidigare har skrivet om

Förslag på att polis skall få söka personer som saknar tillstånd att vistas i landet hos arbetsgivare
Flertalet bedömare gör tummen upp för regeringens förslag att polisen på arbetsplatser ska få leta efter personer som saknar tillstånd att vistas i landet. Men det finns risk för diskriminering, varnar bland andra Göta hovrätt.

Tiotusentals människor vistas illegalt i Sverige, ofta personer som fått avslag på sina asylsökningar och som sedan går under jorden – en numerär som ökat i spåren av den stora flyktingvågen 2015. För att skynda på arbetet med att hitta dessa personer och visa ut dem som vistas illegalt i Sverige har regeringen i en promemoria föreslagit att polisen ska få göra oanmälda besök hos arbetsgivare för att kontrollera att de inte använder sig av illegal arbetskraft.
Nyligen gick remisstiden ut för de instanser som fått kommentera förslaget. Flertalet tycker att förslaget är bra, med undantag för framför allt flera fackförbund.

Bland annat ifrågasätts behoven och TCO ser en risk för att razzior ger stora negativa konsekvenser på den psykosociala arbetsmiljön.
"TCO anser att det är mycket problematiskt att på ett så begränsat och ofullständigt underlag föreslå utökade befogenheter för Polismyndigheten. TCO avstyrker förslaget", skriver tjänstemannaorganisationen.

Göta hovrätt poängterar att inspektionernas syfte ska vara att just kontrollera arbetsgivare. Syftet får inte vara att leta upp enskilda personer som uppehåller sig illegalt i Sverige. För att undvika risken för diskriminering måste det tydliggöras i lagstiftningen, anser domstolen. / TT

Fakta: Förslaget
Regeringens förslag innebär ändringar i utlänningslagen som för polisen ger en utökad möjlighet att genomföra arbetsplatsinspektioner.
Inspektionerna ska riktas mot arbetsgivare och baseras på en riskbedömning.
Dessutom föreslås en högre straffavgift för de arbetsgivare som använder sig av arbetskraft som vistas illegalt i Sverige.
Lagändringarna föreslås börja gälla från 1 mars 2018.
Källa: Regeringen

Säkraste bilföraren är 75 år enligt statistiken
Är man över 18 år gammal ökar risken att vålla en trafikolycka. Men den som ropar efter tidigare generella kontroller av äldres körförmåga har inte spanat in statistiken.

Risken att vålla en trafikolycka är som lägst vid 75, visar försäkringsskadestatistik.

Härom veckan dök återigen debatten upp om det lämpliga med äldre bilförare, ibland med demenssjukdom, i trafiken utan någon form av kontroll av deras körkort. Detta efter två olyckor på kort tid, varav en med dödlig utgång, orsakade av förare på 80 respektive 84 år.

Men absolut högst risk för att orsaka en trafikolycka med den egna bilen har de riktigt unga. Det är 3,5 gånger högre risk att en 18–19-åring ska orsaka en bilolycka jämfört med snittet. Sen faller riskbeteendet ganska kraftigt ner till runt två gånger högre än snittet vid 30-årsåldern, visar försäkringsbolaget Ifs försäkringsskadestatistik, väl statistiskt säkerställd – siffror som i stora drag bekräftas av Folksam och som tar hänsyn till att exempelvis äldre kör mindre.

Från runt 40 fram till 80 år pendlar risken runt något slags medelvärde. Botten i riskbeteendet nås vid 75 år, då risken att vara vållande till en trafikolycka med person- eller plåtskador är cirka 20 procent lägre än snittet, innan det stiger igen och ökar stadigt ju äldre man blir.
– Jämfört med förr kör man bil längre upp i åldrarna. Och så har trafikintensiteten ökat, säger Ifs motorexpert Dan Falconer.

Men även om risken ökar i slutet av ålderskurvan så är en 90-åring inte farligare i trafiken än en 35-åring.
Förra året inledde Transportstyrelsen en utredning för att se om regelverket borde förändras. En väg att gå är obligatoriska hälsokontroller vid en viss ålder, en annan är en utökning av läkarnas anmälningsplikt. Enligt Transportstyrelsen beräknas utredningen vara klar någon gång våren 2018.
Men Tania Dukic Willstrand, som forskar på äldre i trafiken vid Statens väg och transportforskningsinstitut (VTI), är tveksam. Andra länder har infört obligatoriska tester av äldre bilförare.
– Och det har inte påvisat ökad trafiksäkerhet, säger hon.

En effekt av att rycka körkortet kan bli att han eller hon börjar gå eller cykla i stället, med ökad risk för olyckor på det viset.
– Det är inte så enkelt det här, säger Dukic Willstrand.

I försäkringsbolagens skadestatstik framgår inte orsaken till olyckan, om den gamle varit sjuk på något vis.
– Nej, vi har inte gått in på den nivån, säger Henrik Sandin, produktutvecklare på Folksam.
Och det är inte heller något som försäkringsbolagen ska ta hänsyn till heller, det får inte medföra nedsatt försäkringsbelopp om personen rent medicinskt skulle vara en sämre bilförare.
Däremot betalar äldre, över 80, precis som yngre en högre premie på försäkringen, det är en avspegling av risken.

Även 40–50-åringar åker på ett något högre försäkringspris. Det finns en puckel i skadestatistiken mellan 45 och drygt 50 år.
– Det är i den åldern som ungdomarna börjar låna mammas och pappas bil, säger Dan Falconer.

IT problem hos kronofogden drabbar skuldsatta
Allt sedan Kronofogdemyndigheten bytte IT-system så har det varit problem som drabbat många skuldsatta. Myndigheten har fortsatt driva in pengar trots att skulderna varit betalda.

– Vi har inte anpassat vårt arbetssätt utifrån det här och vi har inte varit väl förberedda och vi vill uppriktigt be om ursäkt till dem som blivit drabbade, säger Kristin Alm som är enhetschef för medelshanteringen på Kronofogdemyndigheten.

Systemen har inte alltid klarat av att uppfatta om en skuld blivit betald genom till exempel avdrag varje månad på lönen. Då har myndigheten fortsatt driva in pengar och det har ibland tagit lång tid för den drabbade att få rättelse, vilket förvärrat en redan svår situation för enskilda. Pengar som betalats tillbaka har också ibland hamnat på fel konto.
Anställda på myndigheten som P4 Väst har varit i kontakt med säger att det vissa gånger har tagits till panikåtgärder för att rätta till felaktigheter på enskilda kontor
.
Justitieombudsmannen har också tagit emot ett flertal anmälningar som Kronofogdemyndigheten i dagarna svarat på. Men problemen är inte över än.
– Vi är fortfarande inte i ett läge där vi känner att vi är nöjda, säger Kristin Alm på Kronofogdemyndigheten.

Regeringens budgetuppgörelse om försvaret 
Regeringen skjuter till totalt 8,1 miljarder kronor extra till totalförsvaret fram till år 2020 för att stärka Sveriges militära förmåga. Det handlar om 2,7 miljarder per år efter en överenskommelse med Moderaternas och Centerpartiets krav i budgetförhandlingarna. 

Hit ska pengarna gå.
Medel till ökad förbandsverksamhet, övningsverksamhet och beredskap
Mer resurser till underhåll och vidmakthållande
Utökad anskaffning av förnödenheter och mängdmateriel
Sambands- och ledningsmateriel till arméförband
Ledningssystem till marinen
Inköp av lastbilar, terrängfordon och specialfordon
Vidmakthållande av luftburen sensorförmåga
Utökat antal platser på officersutbildningen
Inköp av ammunition
Ökning av antalet kontinuerligt tjänstgörande soldater, sjömän och befäl de närmaste åren
Utökning av antalet soldater som grundutbildas 2020
Medel har avsatts för att snarast fullfölja anskaffningen av ett nytt luftvärnssystem
Ökad och intensifierad satsning på totalförsvaret. Resurser riktas till kommuner, landsting, länsstyrelser och bevakningsansvariga myndigheter
Särskilt pilotprojekt om samverkan och organisation inom totalförsvaret ska genomföras på Gotland 2018 till 2020

Här är registren hos Transportstyrelsen som outsourcade
Enligt Transportstyrelsens hemsida förfogar myndigheten över minst 24 register. Enligt en källa med insyn i myndighetens verksamhet kan i stort sett samtliga ha riskerat att hamna i orätta händer.

De här registren finns hos Transportstyrelsen:
Vägtrafikregistret Innehåller uppgift om fordon, körkort, yrkes- och taxitrafik, felparkeringsavgifter, trängselskatt, yrkeskompetensbevis samt kör- och vilotider.

Inskrivningsregistret (luftfart) Innehåller uppgifter om ägare till luftfartyg.

Pexo Ett webbaserat examinationssystem för piloter.

PK-registret Register över kontrollerade enligt 14 § säkerhetsskyddslagen.

Lindra/Eccairs Register över händelser inom luftfarten. Samtliga svenska luftfarthändelser diarieförs i LINDRA och kodas in i databasen Eccairs.

ÄHS-Hit Register över händelser inom luftfarten.

EMPIC Ett system som innehåller personuppgifter kopplade till certifikat/tillstånd och medicinintyg inom luftfart samt luftfartyg
Kabinbesättningsregistret (luftfart)

SITS En e-tjänst där redare eller ägare till ett svenskt tillsynspliktigt fartyg kan se vilka uppgifter som Transportstyrelsen registrerat om ens fartyg.

Sjömansregistret Innehåller de uppgifter om mönstring som rapporterats in från fartyg och vilka behörigheter som utfärdats.

Företag Register för administration inom järnväg.

Medicinska dispenser Register för administration inom järnväg.

Kompetens Register för administration inom järnväg.

Historikdatabas Register för administration inom järnväg.

STRADA Register över skador inom vägtransportsystemet.

Utbildarregistret Register över utbildare inom vägområdet.

W3D3 ÄHS Handläggningssystem för körkort.

Agresso Personalregister.

Reachme System för rekrytering.

Kompetensplatsen System för kompetensprofiler och utbildning.

Visslarsystemet Systemet är till för att upptäcka allvarliga oegentligheter inom Transportstyrelsen. Det kan exempelvis vara mutor, bestickning, bedrägeri eller förfalskning. Det kan också handla om allvarliga fall av miljöbrott som Transportstyrelsen gör sig skyldig till eller säkerhetsrisker i Transportstyrelsens arbetsmiljö.

Allmänna diariet, DIDRIK Transportstyrelsens huvuddiarium, där ärenden registreras kronologiskt utifrån när de påbörjades.

MS Active Directory (AD) System för att administrera personalens behörigheter till it-system

DET ÄR OUTSOURCING
Outsourcing står ungefär för ’utläggning av en verksamhet på entreprenad’ och benäms som ett modeord. Det innebär att ett företag eller en myndighet lejt över ett jobb på ett annat företag.
I frågan om IT-skandalen handlar det om att man lejt över IT-ansvaret på företag och tjänster utomlands, vilket inneburit att känsliga svenska uppgifter funnits tillgängliga för andra länder.
Källa: Datatermgruppen

Barns integritetsskydd på nätet stärks
I dag finns ingen åldersgräns för att kunna samtycka till behandling av personuppgifter. Trots att en stor andel svenska barn använder sociala medier. Men detta kommer ändras i och med EU:s nya dataskyddsförordning träder i kraft nästa år.

Idag uppger 58 procent av nio till tolvåringarna i Sverige att de använder sociala medier, enligt en undersökning från Statens medieråd. Detta trots att Facebook, Instagram och Snapchat har trettonårs-gräns, enligt företagens användarvilkor.

När man godkänner användarvillkoren i en app ger man sitt samtycke till att appen tar del av vissa av ens personuppgifter. Uppgifter som kan vara känsliga.
– I den lag som vi har idag finns inte några uttryckliga regler om att barn måste ha en viss ålder för att kunna samtycka själva. Där emot har vi sagt att som en tumregel kan barn under femton år generellt sett inte antas ha sådan mognad att man förstår vad man samtycker till, säger Elisabeth Jilderyd, jurist på Datainspektionen.

Hårdare regler 2018
Nästa år kommer detta att ändras då EU:s nya dataskyddsförordning införlivas i svensk lag. Det kommer då krävas målsmans tillstånd för att en person under sexton år ska kunna samtycka till att dela med sig av personuppgifter.
-Det är huvudregeln. Sen så har man sagt att medlemsstaterna får sätta en lägre åldersgräns men den får inte vara lägre än tretton år.

Företagen ansvariga
Vad kommer den nya förordningen då innebära i praktiken. En skillnad är att åldersgränsen nu blir lagligt bindande och ansvaret för att den efterföljs hamnar hos företagen.
– Det kommer, i Sverige, innebära att om man har en app som riktar sig till barn och får in uppgifter från någon som man tror är yngre än tretton år, så måste man se till att man också har vårdnadshavarens samtycke, säger Elisabeth Jilderyd.

Föräldrar kommer kunna anmäla
Om det är så att man, efter den 25 maj 2018, som förälder upptäcker att exempelvis ens tio-åriga dotter har skaffat Instagram och lagt ut bilder. Kan man då anmäla företaget?
– Ja, om man misstänker att någon har brutit mot EU-förordningens (och den kompletterande svenska lagstiftningens) bestämmelser om personuppgiftsbehandling kan man vända sig till Datainspektionen med ett klagomål. DI avgör då om vi ska inleda tillsyn eller inte.

Rätt till skadestånd
Enligt Elisabeth Jilderyd innebär den nya dataskyddsförordning att man som enskild har rätt att begära att uppgifter (inklusive bilder) tas bort.
Man kan också ha rätt till skadestånd om personuppgifter har hanterats i strid med gällande regler. Detta prövas av domstol och inte av Datainspektionen.

FAKTA: EU:S NYA DATASKYDDSFÖRORDNING
Om ett drygt år börjar EU:s nya dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation) att gälla och den ersätter den svenska.
Det främsta syftet med lagstiftningen är att skydda medborgarnas personliga data och den gäller alla företag, inte bara inom EU, som hanterar den typen av känslig information.
Böterna för bolag som bryter mot förordningen kan drabbas av mycket höga böter, upp till 4 procent av den totala omsättningen.

Så hanterar du andras härliga semesterbilder i sociala medier
Under sommaren fylls våra sociala medier av inlägg från semesterfirande vänner och bekanta.
Men bilder på perfekta stränder och selfies från soliga uteserveringar kan lätt orsaka ångest om vi själva är fast i den grå vardagen.

Svenskarna gillar att ta bilder på sin semester och vi gillar att dela dessa bilder. Men en ständig ström av härliga poolbilder och superlativ-tyngda statusuppdateringar kan vara något påfrestande om vi själva redan har varit på semester eller jobbar hela sommaren.

Per Johnsson är legitimerad psykolog och forskare vid Lunds universitet med inriktning på självomhändertagande. Han menar att vårt ständiga jämförande med andra gör det svårare för oss att uppskatta våra egna upplevelser.
– Man ser inte det man själv gör. I jämförelse med andra blir det aldrig lika bra, säger Per Johnsson.
Den ångest vi kan känna när vi ser bilder från andra människors semestrar tror Per Johnsson beror på två saker.
– Jag tror att man ska försöka bena upp det lite. En del är självkänsla, när man känner att man inte riktigt är nöjd med sig själv ökar risken att man tänker att alla andra har det så bra. Man tittar lite för mycket på andras liv. En annan del är avund, en stark känsla hos människan.

Försök gilla läget
Det är lätt att känna igen sig i båda dessa känslor. Det konstanta bildflödet av exotiska platser, fjälläventyr och färgglada paraplydrinkar gör att det är lätt att känna att ens eget liv är rätt trist. Men enligt Per Johnsson ska man försöka uppskatta det man har. 
– Jag gillar inte riktigt klyschan med carpe diem och fånga dagen, men att man försöker att inse att vi har det bra och göra det bästa av det.

”Kan skapa stor stress”
När det gäller sociala medier tycker Per Johnsson att det kan vara bra att vara lite försiktig. Han har själv jobbat med personer med utmattningssyndrom och vet att sociala medier kan skapa stor stress.
– Det kommer något hela tiden och man känner att man hamnar i bakvattnet. Att man liksom ”herregud, den här personen har redan 300 likes och jag har inte sett bilden förrän nu”. Den sociala mediestressen är stor.

Kan vara källa till inspiration
Att dela bilder i sociala medier är givetvis inte enbart negativt. Per Johnsson menar att sociala medier kan underlätta vår kommunikation och han får medhåll av Hans Kullin, som är ansvarig för sociala medier på Barncancerfonden och driver bloggen Sociala Medier.
– Det finns undersökningar som visar att en av de största anledningarna till att man delar bilder från sin semester är att man vill visa vad man gör och hålla kontakt med släkt och vänner, säger Hans Kullin.

Semesterbilderna från bekantskapskretsen som fyller våra flöden kan också vara en källa till inspiration. Hans Kullin berättar att han gärna använder sociala medier, som Instagram, när han planerar sin semester.
– Det finns alltid två sidor. Jag blir väldigt inspirerad av att se resebilder. Jag hittar nya ställen som jag vill besöka och min bucketlist har blivit längre.

Självdisciplin rekommenderas
Om man känner att det blir stressigt tycker Per Johnsson att man ska försöka disciplinera sig själv lite grann och planera i förväg hur mycket man ska använda telefonen. Särskilt om man är ledig.
– Man är rädd för att missa någonting och speciellt i semestertider när vi har lite mer tid, då kan det rulla på rätt bra med bilder och inlägg. Det handlar om att man måste bestämma sig för när man ska gå in på sociala medier. Kanske ska jag se bilderna en eller två gånger om dagen, säger Per Johnsson.
/ TT

Giftiga ägg har sålts i Sverige 
Ägg som innehåller giftigt bekämpningsmedel har sålts i Sverige, uppger Livsmedelsverket. Giftskandalen startade i Nederländerna.
– Man behöver inte vara rädd om man har ätit ägg som inte är svenska, säger Petra Fohgelberg, statsinspektör på Livsmedelsverket.

Äggen kommer att stoppas från försäljning och återkallas, uppger Livsmedelsverket.

– Ämnet är inte godkänt och ska inte finnas i våra livsmedel, säger Petra Fohgelberg, statsinspektör på Livsmedelsverket.
Livsmedelsverket fick informationen om bekämpningsmedlet av EU-kommissionen under fredagen, men det är fortfarande oklart vilka företag äggen eller äggprodukterna har sålts till.
– Vi vet vilket företag som har köpt in äggen. Företaget är kontaktat och vi arbetar med dem för att det inte ska komma in fler sändningar.

Flera kedjor reagerar
Det ska enligt Livsmedelsverket inte vara farligt att äta äggen. Uträkningarna som myndigheten gör, som enligt Foghelberg har en säkerhetsmarginal på 100 gånger, tar hänsyn till alla grupper, inklusive exempelvis barn och gravida.
– Utifrån våra beräkningar baserat på uppmätta halter och svenska matvanor är det inte någon hälsorisk ifall du ätit av äggen. Det gäller både vuxna och barn, säger Petra Fohgelberg, statsinspektör vid Livsmedelsverket.

Tidigare i veckan kom rapporter om att flera miljoner ägg i Tyskland varit smittade med det giftiga bekämpningsmedlet fipronil – som nu också uppges finnas i de svenska äggen. För att vara på den säkra sidan slutade flera livsmedelskedjor att sälja äggen från nederländerna.

Inte farligt att äta
Anledningen till att äggen stoppas från försäljning är att det inte är tillåtet att använda fipronil när man producerar livsmedel.
Nästa steg för Livsmedelsverket är att fortsätta spårarbetet.
– Vi ser över om det är fler sändningar som har kommit till Sverige. I så fall ska vi hitta dem och se till att de inte finns kvar på den svenska marknaden, säger Petra Fohgelberg.

BEKÄMPNINGSMEDLET FIPRONIL
Inom EU är fipronil inte godkänt för att behandla djur och stallar inom livsmedelsproduktionen.
I Sverige är det inte tillåtet som bekämpningsmedel, utan enbart som medel mot löss, fästingar och kvalster för hund och katt.

Blixtnedslag ger skador för miljoner – så skyddar du dig och din utrustning
Under sensommaren dyker åskväder upp på flera håll i landet och skadorna riskerar att bli många. Åska och blixtnedslag kan slå ut elektronisk utrustning och sätta eld på hus.

Med några enkla åtgärder kan du förebygga skador på grund av blixtnedslag.
Åska vållar skador för miljontals kronor i svenska hem varje år. Främst är det den allt mer avancerade elektroniska utrustningen som vi har i våra hem som går sönder, men det händer även att hela hus brinner ner och att människor skadas. Bara försäkringsbolaget If har omkring 700 anmälda åskskador per år.

Installera överspänningsskydd och jordfelsbrytare
Som tur är tillhör det inte vanligheterna att en villa drabbas av en direkt träff av blixten när åskan går. Däremot är det vanligt att överspänning från närliggande blixtnedslag kommer in i villabyggnaden via ledningar (el, telefon, kabel-TV eller antenner på taket). Det behövs bara en spänningstopp på en sekund för att datorer, teven och DVD:n ska förstöras.

Den enklaste och billigaste åtgärden är att dra ut alla sladdar när det åskar. Men det är ju inte alltid man är hemma. Därför är det säkrast att installera ett överspänningsskydd och en jordfelsbrytare som automatiskt slår av strömmen

Håll dig inomhus
De flesta personer som skadas vid åska drabbas utomhus och under fritidsaktivitet i närheten av träd. Omkring 17 personer per år sjukhusvårdas i Sverige efter blixtolyckor enligt Akademiska sjukhuset i Uppsala.
När det åskar ska man helst hålla sig inomhus eller i andra hand sitta i en bil. Och man ska definitivt inte ta skydd mot regnet under ett träd, eftersom blixten söker höga punkter att slå ned i.

Hur gäller försäkringen?
Hemförsäkringen gäller vid åska men för dem som har mycket hemelektronik i huset kan kostnaderna ändå bli höga om till exempel en trasig teve måste ersättas med en helt ny. Har du en mer omfattande hemförsäkring kan hemelektronik som är yngre än ett visst antal år ersättas med ny, motsvarande den skadade.
Tänk också på att säkerhetskopiera de viktigaste filerna på datorn. Förlorade familjebilder eller viktig information är inget man kan få tillbaka på försäkringen.

För dig med en robotgräsklippare hemma
I takt med att robotgräsklipparna blir allt vanligare i våra trädgårdar ökar också de anmälda skadorna. När åskan går och blixten slår ner är den vanligaste skadan att laddstationen slås ut eftersom att den sitter i ett vägguttag. Det enklastes sättet att förebygga detta är att koppla ur robotgräsklipparen. Du kan också installera gnistgap och överspänningsskydd för laddstationen.

Så skyddar du dig mot åskskadorna:
Dra ut sladdarna till all elektronisk utrustning.
Installera jordfelsbrytare.
Installera ett åsk- och överspänningsskydd. Det ger ett bra skydd för hemmets elektronik och kan även användas för att stänga av apparater som står i stand-by-läge.
Installera en åskledare som leder ner blixten i marken.
Kopiera de viktigaste filerna och bilderna på datorn.

Civila utredare tjänar 5000 kr mer än poliser
Nyanställda civila utredare inom polisen tjänar nästan 5000 kronor mer än nyanställda poliser, trots att poliser har fler befogenheter.
I slutet av november förra året hade polisen region väst anställt 70 nya civila utredare, med en snittlön på nästan 30 000 kronor. Det kan jämföras med de nyanställda polisernas snittlön på 25 000 kronor.
– De som ligger högst i löneläget har en kompetens som vi aldrig kan tillförskansa oss. Det handlar bland annat om skatterevisor och tillgångsutredare som sitter och säkrar pengar i kriminella organisationer, säger Emma Höglund som är HR konsult på polisen.
Men Katharina von Sydow som är ordförande för polisförbundet väst menar att polisernas arbete borde värderas högre.
– Polis är du 24/7, du har en skyldighet att ingripna när du är ledig, och alla i din närhet ser dig som polis. Du måste lönesättas i förhållande till allt vad det innebär att vara polis, säger Katharina von Sydow, ordförande polisregion väst.

Frikänns för mordförsök med machete
En man åtalades för försök till mord efter en macheteattack på en camping i Ulricehamn tidigare i vår. Nu frikänns han – medan sonen, som häktats i sin frånvaro, fortfarande är på flykt.

Mannen hade åtalades för att ha attackerat en annan man med machete på en camping i Ulricehamn i mars i år. Offret fick omfattande skador i ansiktet och på kroppen.
Mannen och hans son misstänktes båda vara inblandade i attacken. Men sonen flydde utomlands medan pappan åtalades för försök till mord.

Polisen bekräftade i våras att det rörde sig om två grupperingar på campingen som drabbat samman.
– Som sagt utreder vi omständigheterna, men det kan vara så att det finns fler brottsoffer här, en person kan ju vara både offer och förövare när det handlar om ett bråk mellan två grupper, sa Claes Lindberg, chef vid grovabrottsroteln vid Boråspolisen, tidigare.

På måndagen föll domen mot pappan. Han frikänns för försök till mord. Rätten anser att ord står mot ord och att det inte gått att styrka att han deltog i attacken.
Sonen, som är häktad i sin frånvaro, har ännu inte kunnat höras i rätten då han fortfarande ska vara på flykt.
Domen kan överklagas fram till 27 augusti.

Riksåklagare: Skärp straffet för rattfylleri
SVERIGE Riksåklagare Anders Perklev kräver återigen hårdare straff för rattfyllerister. Han har tidigare sagt att straffet för rattfylleri och olovlig körning borde skärpas. Men fortfarande har inget hänt.

Perklev ville för två år sedan skärpa straffet så att åklagare kan få möjlighet att begära återkommande rattfyllerister häktade. Men lagstiftningen har ännu inte skärpts. Åklagare får anhålla och begära häktning om brotten kan ge ett års fängelse. Men eftersom rattfylleri inte ger så långt straff är häktning av rattfyllerister inte möjlig.

Frågan har lyfts sedan en dödsolycka inträffade i Kalmar, där den misstänkte gärningsmannen har ett 40-tal brottsmisstankar mot sig under det senaste halvåret. Det gäller bland annat flera trafikbrott som olovlig körning och vårdslöshet i trafik.

Mannen misstänks ha varit narkotikapåverkad då olyckan inträffade och har tidigare dömts för två drograttfyllerier. Att mannen inte kunnat häktas är poliser i Kalmar frustrerade över.
- Det är två personer som har dött på grund av detta och hade rättskedjan tidigare anhållit den här individen så hade vi kanske sluppit den här olyckan i Mönsterås, säger Peter Jarleng som är polisassistent i lokalpolisområde Kalmar.

- Konsekvensen blir ju att personen i fråga kan fortsätta att begå brott alldeles omedelbart. Det kan upplevas som rent stötande och innebär ju att man i praktiken inte har några medel för att hindra fortsatt brottslighet, säger Perklev. / TT
 

Nästan var femte ung har blivit av med passet
Nu reser många utomlands och då är det viktigt att hålla reda på pass och andra resehandlingar. Nästan en av fem unga svenskar har någon gång blivit av med sitt pass, enligt en ny undersökning.

Antalet svenska pass som anmäls försvunna har ökat de senaste åren. Sedan de nya passreglerna infördes den 15 april ifjol verkar utvecklingen ha planat ut något, men siffran är fortfarande hög. Polisen anar ett stort missbruk av pass som anmäls försvunna.

I en färsk undersökning från försäkringsbolaget If med 3 650 svarande säger var tionde att den någon gång har blivit av med sitt pass. I åldersgruppen 18-34 år har nästan var femte person råkat ut för detta.

Fler än dubbelt så många män än kvinnor som har blivit av med passet, enligt undersökningen. Bland män är siffran 13 procent, medan motsvarande siffra för kvinnor är 6 procent.

Ett sätt att förebygga trubbel för dig själv är att göra kopior av passet innan du åker. Du kan antingen scanna och mejla dig själv en digital kopia eller ta med dig papperskopior - men förvarade dem inte tillsammans med passet.
Förutom att ställa till det på semesterresan kan förlorade pass också bidra till kriminalitet. Svenska pass är mycket eftertraktade och kan säljas för tiotusentals kronor på den svarta marknaden.
Ett pass är bokstavligt talat en värdehandling och alla vi som reser bör behandla det så.

Vissa länder kräver att passet är giltigt ytterligare 6 månader från det datum du reser hem. I UD:s app Resklar kan du se vilka regler som gäller för olika länder.
Så gör du om du förlorar passet:
Om du är i Sverige: Anmäl till polisen genom att besöka en polisstation eller ringa 114 14.
Om du är utomlands: Ring svensk polis (+46 77 114 14 00) och kontakta sedan närmaste svenska ambassad eller konsulat.

Ansök om ett nytt pass så snart som möjligt efter din förlustanmälan. Ansökan görs vid någon av polisens passexpeditioner. (Det går att få högst tre pass utfärdade inom en femårsperiod.)
Om du skulle hitta eller få tillbaka ditt pass, vänd dig till polisen så att de kan makulera det.
Reseskyddet i hemförsäkringen gäller de första 45 dagarna av resan, och det gäller i hela världen. Det gäller för akut sjukdom och olycksfall, om du blir bestulen, rånad eller överfallen.

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 10-28 maj 2017 har sammanlagt 3650 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18 år och äldre i Sverige.

Mer än var sjätte husägare utsatt för trädgårdsstölder
Villa-, radhus- och fritidshusägare har i genomsnitt saker som grillar, möbler och redskap till ett värde uppemot 13 000 kronor stående i trädgården. Det mesta står olåst. Mer än var sjätte har någon gång råkat ut för en stöld i sin trädgård.

Under sommaren använder många trädgården som ett extra rum utomhus. Där står grillar, cyklar, gräsklippare och utemöbler ofta olåsta, trots att de kan kosta många tusenlappar i inköp.
Stora värden står olåsta

Den genomsnittlige villa-, radhus- och fritidshusägaren har saker för nästan 13 000 kronor stående i trädgården. Högst snittvärde är det på sakerna i stockholmarnas trädgårdar – mer än 17 000 kronor. I var tionde stockholmsträdgård står saker till ett värde av över 50 000 kronor.
Lägst snittvärde har man i Blekinge län med 10 000 kronor.
Det framkommer av en undersökning som försäkringsbolaget If gjort med 1 759 villa-, radhus- och fritidshusägare
– Många tänker inte på stöldrisken i sina trädgårdar. Men moderna grillar kan kosta åtskilliga tusenlappar och även självgående gräsklippare, som är mycket populära, går på omkring 15 000 kronor. Dyra saker är självklart av intresse för tjuvar.

Mer än var sjätte villa-, radhus- eller fritidshusägare, 17 procent, uppger att de någon gång fått saker stulna från sin trädgård. Och tjuvarna verkar mest aktiva där det finns störst värden att hämta. Stockholmarna är nämligen mest utsatta. Var femte huvudstadsbo, 20 procent, uppger att de råkat ut för trädgårdsstölder. Att jämföra med Jönköpings län där bara sex procent drabbats.
– Självklart ska man kunna ha utemöbler och liknande stående i trädgården.
En trädgård är till för att användas och vistas i. Men det kan vara en god idé att exempelvis rulla in grillen i garaget eller förrådet då man reser bort, säger Caroline Uliana på if.
Vid stöld för sådant som står olåst i trädgården kan man få ersättning från hemförsäkringen om man har ett oturs- eller allriskskydd.

”Ungefär hur mycket är det samlade värdet på saker som du har stående i trädgården?”
Snittresultat riket – 12 889 kronor

Så håller du trädgårdstjuven borta:
Lås fast värdefulla trädgårdsprylar i fast föremål med bra lås
Ställ in gräsklipparen i förråd eller garage när den inte används
Starta grannsamverkan
Använd utomhusbelysning som lyser upp tomten när det är mörkt ute
Märk föremålen med MärkDNA

Din uppblåsbara flytväst kan vara livsfarlig
Om du inte kontrollerar din uppblåsbara flytväst inför varje användning kan den bli en livsfara på sjön, menar Konsumentverket. 
Att de uppblåsbara västarna kräver underhåll uppmärksammades senast i början av sommaren när Konsumentverket varnade för drunkningsrisk om man inte kontrollerar sin väst regelbundet.

Risken är just att gaspatronen kan gänga ur.
– Det är jätteviktigt att man följer det serviceschema som finns i tillverkarnas bruksanvisning. Men när vi frågat om det svarade ungefär 40 procent att de aldrig har servat sin flytväst, säger Helena Nilsson, utredare på Konsumentverkets enhet för produktsäkerhet.

Sjöräddningssällskapet känner till problemet med de uppblåsbara flytvästarna.
– Västarna på den svenska marknaden är välkonstruerade, men det är en komplicerad konstruktion som kräver underhåll. Så för den som vet med sig att man är slarvig och kanske inte så noggrann är det bättre att välja en traditionell flytväst, säger Mikael Hinnerson, sjösäkerhetschef på Sjöräddningssällskapet.
Samtidigt ser han en positiv effekt av att de uppblåsbara flytvästarna finns.
– De har ökat flytvästanvändandet i stort eftersom fler använder flytväst.

Konsumentverket menar att de uppblåsbara flytvästarna är de, tekniskt sett, mest avancerade och därför också mest komplicerade. Därför ska barn inte använda dem. Det kräver också att det är en simkunnig person som använder dem i fall något skulle gå fel.

Statsminister Stefan Löfven KU-anmäls efter Transportstyrelsens röjande av hemliga uppgifter
Efter SVT Nyheters avslöjande kring Transportstyrelsens IT-affär KU-anmäls även statsminister Stefan Löfven.

– Allvarligt att undanhålla information som dessutom är grundlagsskyddats, säger Mikael Oscarsson (KD).
– Utrikesnämnden är grundlagsskyddad och det är där vi i oppositionen ska få informationen som berör rikets säkerhet, säger riksdagsledamoten Mikael Oscarsson (KD)

I anmälan står det ”När fick infrastrukturminister Anna Johansson och regeringen information om att generaldirektören och styrelsens ordförande i två år brutit mot bestämmelsen som fanns att SÄPO skulle säkerhetsgranska de personer som fick tillgång till ovanstående information?”

Kan ha brustit i tjänsteutövning
Oscarsson vill att konstitutionsutskottet granskar om någon av regeringens statsråd och/eller statsministern har brustit i sin tjänsteutövning i samband turerna kring Transportstyrelsens IT-upphandling.

2015 genomförde Transportstyrelsen en stor upphandling där man ville lägga ut sin IT-drift, som tidigare skötts av Trafikverket, på en extern part. IBM tog hem affären som var värd nästan en miljard kronor, en av de största svenska IT-upphandlingar som någonsin gjorts. I Transportstyrelsens databas finns bland annat information om alla fordon i hela Sverige – privata, polisens och militärens. Och även alla körkortsinnehavares personuppgifter.

Det är dessa uppgifter som kan ha läckts till främmande makt. Mikael Oscarsson menar att statsministern har medgett till medier att han visste om affären utan att meddela riksdagen att affären kunde skada rikets säkerhet.
”Vilka åtgärder har regering vidtagit för att, om möjligt reparera de skador som uppkommit och vilka åtgärder har vidtagits för att detta inte ska kunna hända igen”, skriver Oscarsson i anmälan.

Alla svenska körkortsfoton läckte till Tjeckien
När Transportstyrelsen upphandlade sin IT-drift fick tekniker i utlandet obegränsad tillgång till hemlig information. Det visar Säkerhetspolisens förundersökning som SVT tagit del av.
Bland annat har hela den svenska databasen med körkortsfoton varit tillgänglig för flera tekniker i Tjeckien som inte säkerhetsprövats.
Det innebär att varken SÄPO eller Transportstyrelsen hade kontroll på vilka personer som hanterade informationen som uppges kunna skada rikets säkerhet.

”Fick nycklarna till Kungariket”
En anställd på Transportstyrelsen beskriver det som att dessa tekniker ”fick nycklarna till Kungariket”. De kunde komma åt, kopiera och sprida data som lagrades på Transportstyrelsens servrar i Sverige. Däribland bilder på alla svenska körkortsinnehavare.
Allt började med att Transportstyrelsen våren 2015 bestämde sig för att köpa datatjänster från företaget IBM som i sin tur anlitade underleverantörer i bland annat Tjeckien och Rumänien.

Projektet var mycket tidspressat eftersom Trafikverket, som tidigare skötte it-tjänsterna åt Transporstyrelsen, redan hade börjat göra sig av med personal.
IBM hade flera av sina tekniker i utlandet, vilket Transportstyrelsen kände till. Men de hade inte hunnit genomgå säkerhetsprövning när projektet drogs igång. 
Beslutade om avteg
Under våren och sommaren 2015 valde därför dåvarande generaldirektör Maria Ågren att skriva under flera beslut om att ”göra avsteg från gällande lag”.
– Det handlade om att bevilja åtkomst (till it-tekniker, reds. anm.) utan att man genomfört flertalet kontroller. Bland annat personkontroller och säkerhetsprövningar. Dessa åtgärder ville Transportstyrelsen forcera, säger en anställd i SÄPO:s förundersökning.

Tillgång till all serverinformation
Avstegen innebar att flera personer i utlandet fick tillgång till all information i Transportstyrelsens stordator. Där lagras bland annat data om vägar, hamnar och flygplatser, vilket kan skada rikets säkerhet om det hamnar i främmande makts händer.
En anställd berättar i förundersökningen också att man genom den data som utländska tekniker fick tillgång till också ”kan dra slutsatser om vilka fordon som är bepansrade”.
En annan anställd beskriver vidare känslan när generaldirektören valde att underteckna avstegen från gällande lag.
– Det kändes ganska hopplöst, myndigheten handlade helt fel men det var ingen som verkade bry sig, säger han.

Exakt vilken skada detta har orsakat är svårt att ta reda på i efterhand.
– De som har högst behörighet kan också sopa igen spåren efter sig, de kan radera de loggar som finns, säger en anställd på Transportstyrelsen till SÄPO. 

Billiga piratkopior som köps på semestern kan stå dig dyrt
Konsument Europa varnar svenska turister för att köpa billiga piratkopior av lyxartiklar och märkesprodukter under semestern.
Lagar varierar från land till land och det som kan vara tillåtet i ett land, kan ge höga böter i ett annat.

I Italien finns stränga lagar som ska skydda varumärken "made in Italy". En oförsiktig konsument kan få böter på 10 000 euro (omkring 95 000 kronor) för köp av "varor med misstänkt ursprung". Det handlar då om italienska märken som Gucci, Prada och Armani.

Böter för solglasögon
- Elever i en svensk skolklass straffades med 3 000 euro i böter för köp av falska skärp och solglasögon, säger Jolanda Girzl vid Konsument Europa.

I Nederländerna kan man få böta om man har köpt fler än tre piratkopierade artiklar. Det spelar ingen roll om det är för privat bruk eller för vidareförsäljning.
- Ett par bötfälldes för varor de köpt i Thailand. De hade för många piratkopierade produkter i bagaget och fastnade i tullen när de mellanlandade på en nederländsk flygplats. De hjälpte inte att förklara att de skulle vidare till Sverige, berättar Jolanda Girzl.

Lämna handväskan hemma
I Frankrike kan det i grova fall leda till fängelse att inneha plagierade varor även om risken är väldigt liten. Sedan lagen som bland annat reglerar innehav av piratkopior infördes 1994 har ännu ingen dömts.

I flera andra EU-länder gäller lagar där du kan bli straffad om du tar med hem piratkopierade varor för vidareförsäljning, medan köp av enskilda produkter är riskfritt.
I Sverige är det riskfritt att inneha en piratkopierad produkt för personligt bruk. Men det kan vara smart att tänka på att lagarna ute i Europa inte bara omfattar vad man köper på plats. Har du till exempel en piratkopierad handväska kan det vara en bra säkerhetsåtgärd att lämna kvar den hemma, eftersom den kan anses olaglig och leda till böter i andra länder. //TT

527 unga offer för hedersvåld i Sverige
Flickor bränns och misshandlas för att de träffat en pojkvän och unga beskriver sina hem som fängelsen. Samtidigt saknar myndigheter en helhetsbild av hedersförtrycket.
GP:s unika granskning - Sammanlagt gick manigenom nästan 3000 domar och myndighetshandlingar där ord som hedersvåld, tvångsgifte och LVU (lagen om vård av unga) omnämns. 

Organisationer larmar om att det breder ut sig i svenska förorter och femton år har gått sen hedersmordet på Fadime Sahindal. Men fortfarande vet ingen myndighet hur många barn och unga i Sverige som är drabbade av hedersförtryck.

Nästan nio av tio barn som GP hittat är flickor. Oftast har de själva sökt hjälp via antingen skolan eller socialtjänsten. De berättar då om föräldrar och bröder som misshandlar dem när de bryter mot familjeregler och anses skada familjens rykte. Reglerna är oftast kopplade till religion eller traditioner som föräldrarna tagit med sig från sina ursprungsländer.

Det vanligaste är flickor som övervakas och förbjuds vara utanför hemmet efter skoltid, som tvingas bära slöja och kroppstäckande kläder samt flickor som riskerar att bli bortgifta mot sin vilja.

Nästan 80 procent av barnen har utsatts för fysisk misshandel. Oftast rör det sig om slag med händer och knytnävar, men även misshandel med bälten och sladdar förekommer. I flera fall har barnen utsatts för tortyrliknande misshandel genom att brännas med uppvärmda köksverktyg och metallföremål.

Det finns fortfarande ingen statistik över hur många som utsätts eller söker hjälp för hedersförtryck i Sverige. 2014 uppskattade däremot regeringens tidigare samordnare för våld i nära relationer att omkring 100 000 ungdomar växer upp med hedersförtryck.
Enkätstudier som gjorts av föreningen Varken Hora eller Kuvad i förorter i Göteborg och Stockholm, visar att majoriteten av flickorna som svarat där upplever sig begränsade i hemmet och att majoriteten av pojkarna känner sig skyldiga att kontrollera flickorna. Många flickor svarade att de inte fick delta på klassresor, simundervisning och välja partner själva.

Det senaste året har även samtalen till den nationella stödtelefonen för hedersförtryck ökat kraftigt. Vad ökningen beror på vet man inte men enligt Juno Blom har man särskilt märkt av en ny målgrupp som nu söker hjälp: asylsökande flickor och pojkar.

Senast idag kom en dom med hedersmotiv
Tingsrätten dömer sex personer för mordet på 23-årige Ramin Scherzaj förra året. Fem döms till livstids fängelse och den sjätte personen som var under 21 år när brottet begicks döms till 14 år och utvisning.
Ramin Scherzaj kidnappades i Gävle den 4 april förra våren och hittades död i byn Maj söder om Sundsvall 14 dagar senare. Fallet har uppmärksammats eftersom åklagaren hävdat att det fanns ett hedersmotiv bakom mordet. Han hade en hemlig kärleksrelation med en gift kvinna och de som döms är dels kvinnan, dels hennes dåvarande man och hennes bröder samt bekanta till familjen.
Polisutredningen är på 12 000 sidor och åklagaren har gjort gällande att det rört sig om ett hedersmord.

Transportstyrelsen återkallar fler körkort på medicinska grunder
Under första halvan av 2017 fattade Transportstyrelsen beslut om 16 514 körkorts-återkallelser vilket motsvarar en minskning med nästan 12 procent jämfört med motsvarande period föregående år.
Men samtidigt som det totala antalet återkallelser minskar så ökar antalet återkallelser på medicinska grunder med över 5 procent.

– Det finns många fler som på grund av sjukdom inte klarar trafikens krav än de som får sina körkort återkallade. Vi har dock under flera år sett en liten gradvis ökning av medicinska återkallelser och det är glädjande att trenden fortsätter. Fortfarande är det alldeles för många läkare som använder möjligheten till muntlig överenskommelse, även om det är en mindre bra lösning i de flesta fallen, säger Lars Englund, chefsläkare på Transportstyrelsen.

*Ett körkort kan återkallas på flera grunder. Eftersom det kan finnas flera grunder för en och samma återkallelse blir totalsumman lägre än om man räknar ihop antalet för alla återkallelsegrunder.
Återkallelsegrund 7 och återkallelsegrund 8 utgör de körkortåterkallelser som brukar definieras som medicinska grunder.

Läkare har en anmälningsplikt
Den läkare som har en patient som han eller hon bedömer vara olämplig för att köra ett fordon i trafiken ska anmäla det till Transportstyrelsen. Transportstyrelsen utreder därefter körkortsinnehavet. Läkare kan dock i stället välja att använda sig av en så kallad muntlig överenskommelse. Det innebär att läkaren och patienten muntligen kommer överens om att patienten slutar köra men behåller körkortet av andra skäl. Till exempel för att använda som legitimation. Men en sådan lösning är inte alltid lämplig.
– Årligen får 55 000 svenskar diagnosen demens eller stroke. Båda dessa sjukdomar kan påverka patientens förmåga att själv avgöra när man är olämplig som förare. I sådana fall kan en mutlig överenskommelse få allvarliga konsekvenser eftersom den drabbade helt enkelt inte minns den, säger Lars Englund.

Fakta: Återkallelsepunkter
Återkallelsepunkterna betyder i huvudsak:

1.= Rattfylleri
2.= Smitning
3.= Flera mindre överträdelser
4.= En väsentlig överträdelse, vanligen fortkörning
5.= Opålitlighet i nykterhetshänseende
6.= Allmän brottslighet
7.= Medicinska skäl
8.= Ej lämnat läkarintyg eller bevis om godkänt förarprov

 

Här är vardagsbrotten som ökar mest i sommar
Semestertider innebär inte bara sol, bad och avkoppling.
Många svenskar utsätts även för vardagsbrott under sommaren.
En kartläggning visar att flera vardagsbrott når sin topp under semestern. Här är listan på brotten som ökar mest.

Båtstölderna ökar med hela 157 procent under juni till och med augusti jämfört med de tre föregående månaderna mars till och med maj. Men det är inte bara båttjuvarna som är framme under semestertider. Även mopedstölderna ökar med dryga 50 procent, cykelstölderna med 42 procent och fickstölder med 23 procent.

– Sommaren är tyvärr tjuvarnas tider. Åker du på semester förvarar du med fördel cykeln eller mopeden i bostaden eller i ett förråd. Tänk även på att vara extra uppmärksam vid stora folksamlingar som stränder, festivaler och konserter där ficktjuven ofta slår till och lämna aldrig dina tillhörigheter obevakade, säger Caroline Uliana, informationschef på If.
Det är inte bara tjuvar man ska akta sig för i sommar. Håll även uppsikt på vägarna då grov vårdslöshet i trafik ökar avsevärt, en uppgång på 32 procent jämfört med de tre föregående månaderna.

Vardagsbrotten som ökar mest under sommaren
Brottstyp SverigeProcentuell ökning
Båtstölder157%
Mopedstölder52%
Cykelstölder42%
Grov vårdslöshet i trafik32%
Fickstölder23%
Uträkningen baseras på ökningen avseende brott som skett under juni till och med augusti 2016 jämfört med mars till och med maj 2016. Urvalet baseras på statistik avseende stölder- och grov vårdslöshet i trafik. 

Några tips:
Så säkrar du båten:

Gravera in ID-märkning på flera ställen i skrov och motor, t ex med Securmarks eller Stöldskyddsföreningens stöldskyddsmärkning.
Utombordsmotorer måste vara fastlåsta med godkänt motorlås. Använd också gärna ett bultlås och lås fast båten vid bryggan med kätting och kraftigt hänglås.
Ha båten liggande i en hamn med bevakning och kameraövervakning. Välj gärna en hamn som trygghetscertifierats med Säker Hamn, där medlemmarna bl a ronderar om man har kontroll över andrahandsuthyrningen av båtplatser. 
Dyra båtar bör utrustas med spårsändare kopplad till larmcentral.
Utrustning som t.ex. navigator, plotter, autopilot, VHF-radio och stereoanläggning som inte är fast monterad ska du ta med den hem efter båtfärden eller låsa in den i båten.
Så stoppar du cykeltjuven:
Parkera inte cykeln på undanskymda platser. Ställ cykeln om möjligt där många människor är i rörelse.
Låt inte cykeln stå ute över natten. Har du tillgång till låst cykelförråd eller eget garage? Ställ in cykeln där på kvällen.
Lås fast både cykelns framhjul och ram i ett kraftigt, fast förankrat föremål.
Id-märk cykeln så att den går att identifiera. Stöldmärk cykeln med märk-DNA, anteckna ramnumret och förvara det på en säker plats.
Om möjligt, ta av sadeln. Det gör cykeln obrukbar för tjuven.
Tips för att slippa ficktjuvar:
Det säkraste stället att förvara pengar och kort är i en tunn midjeväska som du bär under kläderna.
Framfickan på byxorna är också ett bra ställe att förvara plånboken på om det finns plats.
Bakfickan är antagligen det sämsta stället att förvara dina värdesaker på. Undvik detta!
Ytterfacket på en ryggsäck är lätt för en ficktjuv att öppna när du går. Ha inte plånbok och nycklar här.
Lämna väskan på hotellet, eller ha en väska som kan hängas i lång axelrem diagonalt över magen. Då blir det svårare för en tjuv att rycka väskan ifrån dig.
Häng aldrig väskan bak på stolen på café eller restaurang. Knyt den runt stolsbenet och förvara den i säkerhet mellan dina fötter istället.

Se upp vid adressändring
Nu varnas för nya aktörer på nätet som försöker lura pengar av personer som ska adressändra. Ett av företagen som sen i våras anmälts över 150 gånger till Konsumentverket är Adressuppgift.se. Och för dom som gått i fällan handlar det många gånger om en mödosam process för att slippa betala dyrt för nånting som egentligen är gratis.
 

Vattenlivräddning - de bästa tipsen
Ut med båten eller en tur till stranden nu när sommaren är här?
Glöm då inte flytvästen och håll bra uppsikt på barnen när ni vistas vid vattnet. Simkunnig eller ej, ibland händer det olyckor och då kan det vara bra att veta hur man skall vattenlivrädda.


”Den bästa livräddaren är en torr livräddare”, se dig alltid omkring om det finns en livboj eller båt som du kan använda istället för att själv hoppa i vattnet. Finns inte det och du måste hoppa i vattnet för att livrädda, använd alltid ”den förlängda armen”. ”Den förlängda armen”, kan till exempel var en livboj, båtshake, trädgren eller handduk som är något mellan dig och den nödställde som förhindrar att du skall bli neddragen under ytan av den du skall rädda.

Om den du skall rädda är medvetslös och inte andas är det bra om du påbörja hjärt-lungräddning med inblåsningar redan i vattnet. Lär dig vattenlivräddning  (instruktionsfilm Rädda liv i vatten)

HÄR KAN DU HYRA FLYTVÄST
Stenungsunds kommun
Tjörns kommun
LÄNK TILL SIMSKOLANS TIDER OCH BOKNINGAR
Stenungsund
Tjörn
Lilla Edet

Här är svenskarnas semestermåsten
När svenskarna går på semester kvarstår för många behovet av att hålla sig uppdaterad i den digitala sfären. Nästan en tredjedel kan inte vara utan sociala medier och nyhetssajter under semestern, enligt en ny Novus-undersökning.

Undersökningen, utförd på uppdrag av intresseorganisationen Sveriges Annonsörer, visar att 31 procent av svenskarna säger sig inte kunna klara sig utan sociala medier under semestern.

Nyhetssajter rankas nästan lika högt – 30 procent – och 26 procent finner vädersajter oumbärliga.
I huvudsak är det 18-29-åringar som inte vill gå offline – en majoritet, 52 procent, anger sociala medier som sitt viktigaste semestermåste. Bland boende i Norrland är siffran 42 procent, medan stockholmare har det största behovet av nyhetssajter (39 procent).

Tryckta tidningar (dags- och kvällstidningar samt magasin), som många nog associerar med lata sommarsemestrar i hängmattan, hamnar överraskande lågt på listan – endast 3 procent av svenskarna ser dem som ett måste. I jämförelse är siffran för jobbmail 8 procent, och för bostadssajter 2 procent.
 

Myggfångare och gasgrillar attraktiva för tjuvar
Myggfångare börjar bli ett allt mer stöldbegärligt gods. Det är värdefulla föremål som kan kosta uppemot 13.000 kronor styck och som enligt polisen är lätta för tjuvarna att sälja vidare.

Mats Lundén berättar att åkgräsklippare och gasolgrillar också är saker som stjäls från villatomter och altaner säger polisinspektör Mats Lundén.
– Det börjar bli så att man måste kedja fast grejerna när man reser bort. Har du en gasolgrill stående på altanen så rekommenderar jag att man låser in den om man reser bort. Även åkgräsklippare är eftertraktat stöldgods.

– Vi vill ju ha hjälp av allmänheten. Ser man bilar eller folk som rör sig på ens gata som man inte känner igen kan det vara bra att notera det. Allmänheten behöver inte lägga hela puzzlet men att till exempel minnas ett registreringsnummer på en bil kan vara till stor hjälp för oss att lösa ett brott, säger Mats Lundén.

Se upp för tjuven på stranden
Är du en av dem som tar med dig värdesaker till stranden? I så fall, tänk om. Det är svårt att skydda sig mot badtjuven som är ute efter din plånbok, mobil och kläder.  
Förra året anmäldes 1 168 stölder och snatterier vid stranden och campingplatser i Sverige, enligt statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå).  Generellt sätt har de anmälda stölderna varken blivit färre eller fler jämfört med tidigare år, men faktum kvarstår- stranden är ett ställe fullt med stöldbegärliga saker. 
En undersökning gjord av försäkringsbolaget if 2015 visar på mycket högre siffror, nämligen att var tionde familj med barn råkat ut för en stöld på stranden. Vanligast är det att det är plånboken som blir stulen – hela 54 procent har blivit bestulna på den. Betydligt färre, 12 procent av de tillfrågade, uppger att de blivit av med sin mobiltelefon.
 
- Mitt säkraste tips är att låta de flesta värdesakerna stanna hemma. Men ibland har man inget val, tänk då på att alltid låta någon i familjen eller sällskapet passar sakerna när det är dags för ett dopp. Badtjuvarna smälter lätt in bland alla solgäster så det är viktigt att vara uppmärksam, säger Lina Nilsson som är rådgivningsexpert på SSF Stöldskyddsföreningen.
SSF Stöldskyddsföreningens tips för att undvika tjuvar på stranden och campingplatsen:
• Lämna värdesaker hemma. Ta endast med dig kontanter för dagen.
• Turas om att bada så att någon alltid har uppsikt på värdesakerna.
• Använd en vattentät förvaring för mobil och kort som du hänger runt halsen när du badar. Då slipper du lämna dina värdesaker obevakade på stranden.

WHO varnar för ”supergonorré”
Världshälsoorganisationen larmar om en ny form av antibiotikaresistent gonnoré, som hittills upptäckts hos tre personer globalt. Minst tre personer världen över har smittats av en variant av gonorré som inte går att behandla.

En ”superbakterie” har blivit resistent mot antibiotika, säger Världshälsoorganisationen WHO.
Experterna säger att det bara var en tidsfråga innan den sexuellt överförbara sjukdomen skulle börja utveckla resistens mot de i dag tillgängliga typerna av antibiotika.

– Gonorré är en väldigt smart bakterie. Varje gång man introducerar en ny typ av antibiotika utvecklar den resistens, säger Teodora Wi, expert på WHO.

”Kan smitta andra”
Uppgifterna om bakteriens starkare motståndskraft mot medicin kommer från två studier, publicerade i tidskriften PLO Medicine. De tre patienterna med antibiotikaresistent gonorré finns i Japan, Frankrike och Spanien.

– Det här är personer som kan smitta andra. Och de här fallen kan vara toppen av ett isberg, eftersom system kring att rapportera in resistenta infektioner inte fungerar i fattiga länder där gonorré är långt vanligare, säger Wi. Omkring 78 miljoner människor får gonorré varje år i världen.

Enligt WHO visar en studie, gjord 2009–2014, att det var vanligt att gonorré var resistent mot en viss typ av antibiotika, och att det även fanns resistens mot ytterligare en typ av antibiotika. I den studien hissades också en varningsflagg för att gonorré skulle kunna utveckla resistens mot ett sista bredspektrum-antibiotikum.

Det sistnämnda är nu i många länder den enda typ av antibiotika som fungerar för den som drabbats av gonorré.

Manica Balasegaram, chef för en WHO-kopplad organisation som jobbar med antibiotikafrågor, säger att det finns ett akut behov av att utveckla ny medicin.
Men det ser mörkt ut på den fronten. Bara tre potentiella gonorré-antibiotikum är under utveckling, och det finns inga garantier för att dessa ska fungera.// TT

Nya besiktningsregler i Sverige nästa år
Den 20 maj 2018 börjar nya besiktningsregler gälla och den sista siffran i registreringsnumret är inte längre en hjälp för fordonsägaren.
Detta är en viktig del, då det är fordonsägarens ansvar att hålla reda på när fordonet måste besiktas för att inte få körförbud.

Den största förändringen är att den fasta besiktningsperioden på fem månader, som baseras på sista siffran i registreringsnumret, slopas.

De nya reglerna innebär att alla fordon med en totalvikt av högst 3,5 ton, det vill säga personbil, lätt lastbil och lätt buss, besiktas; – första gången senast 3 år efter den månad då fordonet togs i trafik första gången. – andra gången senast 2 år efter den månad då fordonets föregående kontrollbesiktning utfördes.
Därefter ska fordonet besiktas senast 14 månader efter den månad då fordonets föregående kontrollbesiktning utfördes.
Exempel:
– Ett fordon som togs i trafik första gången i maj 2015 ska besiktas senast den 31 maj 2018.
– Ett fordon som genomgick sin första besiktning i september 2016 ska besiktas för andra gången senast den 30 september 2018.
– Ett fordon som ska besiktas årligen och som besiktades i juni 2017 ska besiktas nästa gång senast den 31 augusti 2018.

 

Polisen slog till mot illegal cigarettfabrik
Två män har anhållits efter ett tillslag mot vad som misstänks vara en stor illegal cigarettfabrik i Västergötland.
– Det rör sig om mycket stora mängder tobak. Vi räknar fortfarande, säger Gill Eriksson, biträdande chef på tullkriminalen i Göteborg.
Tillslaget gjordes i närheten av Vara i tisdags kväll. Tullen misstänker att tobak förts in i landet, paketerats som cigarretter och sedan levererats vidare. Brottet som männen anhållits för är grov olovlig befattning med punktskattepliktiga varor.
De två männen kommer att begäras häktade vid Skaraborgs tingsrätt.
 

Just nu är svenskarnas ­älsklingssvamp nere för räkning
Det skulle bli ett bra kantarellår. Så såg det i alla fal ut i början av våren, men så kom sol och torka och nu är svenskarnas ­älsklingssvamp nere för räkning.

Visst behöver kantarellerna sol och värme, men också gott om regn. Det är viktiga huvudingredienser för kantarellen.
Kantareller är långsamväxande svampar och kräver mycket vatten. Även om perfekta väderförhållanden infinner sig så tar det ungefär två veckor innan de bryter mark. För att svamparna ska få en chans i år så krävs det regn, massor av regn.
För semesterfirare är vädret lovande, men inbitna svampplockare har fortsatt anledning till oro för en gott kantarellår. Det är nu bara att vänta och se.

Sommartider – en ökad risk för skuldsättning
Sommar och semester innebär ofta högre utgifter än vanligt, med resor och andra nöjen. Många lockas dessutom att låna och handla på kredit för att kunna ha råd med sommarens alla aktiviteter.

Vid årsskiftet uppgick svenska folkets totala skulder hos Kronofogden till 72,4 miljarder kronor. Det visar statistik som Visma har sammanställt från Kronofogdemyndigheten.
– Kanske ser många sommaren som en tid att unna sig extra. En utmaning är att kostnaderna då snabbt kan överstiga det hushållsbudgeten egentligen tillåter. Samtidigt finns både kreditkort och snabblån som gör det enkelt att köpa nu och betala senare, något som kan bli en riktig skuldfälla, säger Elinor Sjögren, skuldrådgivare på Visma Collectors.

Även om svenskarnas skulder sjönk något under förra året, med åtta miljoner kronor, så landade det totala skuldberget hos Kronofogden på 72,4 miljarder kronor vid årsskiftet. 423 000 personer hade en obetald skuld, vilket är en minskning mot 2015 med 4 550 personer. I snitt var skulden 171 000 kronor per person.

– Det bästa sättet att få och behålla kontroll över sin ekonomi är att göra en budget och sedan följa den. Försök att inte falla för frestelsen att konsumera mer än budgeten tillåter. Att få pengarna att räcka till det viktigaste, som boende och mat, och inte dra på sig onödiga skulder känns oftast bäst på lång sikt, säger Elinor Sjögren.

Så här ser det ut för Västra Götaland
53 885 personer fanns hos kronofogden
Totala skulden 10 635 674 550
Genomsnittskulden per skuldsatt 193205

Fem tips för att få pengarna att räcka till i sommar:
1. Budget: Gör en hushållsbudget, var noga med att följa den och håll den uppdaterad.
2. Planering: Lista de semesternöjen som du skulle vilja ha råd med och vad de kostar. Finns det något i din hushållsbudget som du kan skära ner på för att ha råd?
3. Låna inte i onödan: Undvik att ta snabblån och krediter för utgifter som du egentligen inte har råd med.
4. Kostnadsfria aktiviteter: Många sommaraktiviteter är gratis eller kostar väldigt lite. En picknick på en nära strand eller i en skog behöver inte bli särskilt kostsam.
5. Kommunala aktiviteter: Många kommuner erbjuder och anordnar kostnadsfria sommaraktiviteter. Ta reda på programmet för din kommun.

Singel i bostadsrätt = 2 - 3 månadslöner i buffert
Hur stort buffertsparande man bör ha är något som jag får många frågor om. Att ha en liten buffert för oförutsägbara händelser är viktigt och många har hört att man måste ha tre månadslöner på banken, men undrar då om det är netto eller brutto?
Och svaret på frågan: Det beror på.
Typiskt jobbigt svar – kan någon inte bara säga vad som gäller? 

Jodå, det gjorde faktiskt Ingela Gabrielsson, privatekonom på Nordea. Hon svarar precis som jag ovan: Det beror på. Det beror tex på hur du bor och vilka kostnader du har. Här följer hennes tips och förslag om buffertsparande uppdelat på tre olika sorters hushåll:

Singel i bostadsrätt
Endast en inkomst – lägre ekonomisk trygghet
Du står själv för kostnader för byte av vitvaror och reparationer
Om du har bil ska bufferten täcka självrisk och reparationer
>> Buffertförslag: 2 - 3 nettomånadslöner

Två i hushållet
Ekonomiska tryggheten större i och med två inkomster
>> Buffertförslag: 3 - 4 nettomånadslöner för hushållet

Familjen
Större hushåll och större utgifter
Om bil(ar) ska bufferten täcka självrisk och reparationer
>> Buffertförslag: 4 - 5 nettomånadslöner för hushållet

Ingelas förslag är just förslag och beror på vilka kostnader du/ni har, hur stort du bor och hur många ni är i familjen.

Ingela rekommenderar också att man ser över sitt försäkringsskydd tex hemförsäkring och sjuk- och olycksfallsförsäkring. Jag lägger gärna till att det för vissa kan vara bra att överväga in inkomstförsäkring som kan täcka för kostnader vid en eventuell arbetslöshet.

Hur ska man spara buffertsparandet?
I och med att detta sparande är till för att kunna användas när som helst skulle jag rekommendera att man sparar på ett sparkonto med ränta. Hos storbanken får du ingen ränta på sparkontot men det finns idag 5 nischbanker som erbjuder över 0,8 procent i ränta, med fria uttag och insättningsgaranti.

Kronofogden: Prata med era barn om ekonomi
Kronofogden uppmanar vuxna att vara noga med vilka signaler de skickar ut, om till exempel märkeskläder och resor.

I Sverige finns omkring 200 000 barn som har föräldrar med skulder hos Kronofogden. Myndigheten uppmanar nu vuxna att prata med barnen om ekonomi.
Sommarlov och ledighet innebär att många barn och ungdomar vill ägna sig åt diverse aktiviteter. Föräldrar med skulder kan då behöva förklara för sina barn varför de inte kan åka på solsemester eller delta i sommaraktiviteter som sina kompisar.

– Redan på mellanstadiet börjar barnen jämföra saker de har med sina kompisar och då kan de ekonomiska kraven bli tuffa, säger Tina Häggmark som arbetar förebyggande verksamhet på Kronofogden och är ansvarig för samarbetet med BRIS, Barnens rätt i samhället.
'
Myndigheten påminner om att vuxna måste ta ansvar och berätta för barnen om pengar och när de inte räcker – på ett sätt som barnen förstår. 

– Jag tycker att man kan prata ekonomi med barn ganska tidigt, absolut i tioårsåldern. Man behöver lära dem att de måste kunna hantera pengar, att pengar bara inte kommer in hur som helst utan att de måste ta lite ansvar själva, säger en av flera föräldrar som Nyheter4.com har talat med.

FAKTA: Så pratar du ekonomi med barn
Var uppmärksam på barnet. Lyssna, prata och svara på frågor så ärligt du kan utan att skrämma.
Förklara vad familjen prioriterar att lägga pengar på och vad man inte prioriterar, och varför.
Börja tidigt, utifrån barnets mognadsnivå.
Var noga som vuxen med vilka signaler du skickar ut, om till exempel märkeskläder och resor. Alla har inte råd.
Hitta något i den egna familjen som man kan ha en gemenskap kring.
Källa: Kronofogden

Tjuvarnas nya knep – för att komma över din bil
Tjuvarna bryter upp villadörren, tar bilnycklarna i hallen och sticker i den nyknyckta bilen. Den nya typen av inbrott är över på bara ett par sekunder – tjuvarna räknar med att bilnycklar och andra värdesaker ligger precis bakom ytterdörren.

Nu uppmanar polisen allmänheten att inte förvara värdesaker precis innanför ytterdörren.
De senaste månaderna har flera bilar stulits på ett liknade sätt i Stockholmsområdet men polisen har också märkt av trenden i resten av landet.
Man bryter upp en dörr eller slår ut en ruta och struntar i att man eventuellt väcker de som finns därinne. Man räknar med att få med sig det man är ute efter.

Tjuvarna siktar in sig på exklusivare bilar – främst sportbilar och stadsjeepar. Vad de sedan används till är oklart men det är möjligt att de används som flyktfordon vid andra brott eller att tjuvarna försöker köra ut bilar ur Sverige. // TT
..
Fakta: Så stoppar du tjuven
Se till att alla ytterdörrar har godkända lås. Även fönster som kan nås från markplan bör ha lås.
Byt lås när du flyttar in och ha helst dörren låst även när du är hemma. Tjuvarna kan känna på dörren och sikta på att komma åt värdesaker precis innanför.
Förvara inte värdesaker, nycklar, eller datorer synliga från fönstren eller precis innanför ytterdörren.
Källa: Folksam

Låga pensioner väntar 90-talister
Dagens 27-åringar kommer att få en pension på 40 procent av slutlönen, enligt en rapport från Swedbank. Nu varnar banken för en "utmanande" ekonomisk framtid för många.

- Är man exempelvis undersköterska, barnskötare eller bussförare blir det väldigt, väldigt svårt, säger Arturo Arques, privatekonom på Swedbank.
För den som fyller 65 i år beräknas den allmänna pensionen landa på 50 procent av slutlönen. För den som idag är 27 år och planerar att gå i pension vid 65 är motsvarande siffra 41 procent, enligt Swedbank och Sparbankerna som har utrett hur pensionsstorleken beror på generationstillhörighet.

En förklaring till skillnaden är omläggningen av pensionssystemet. Förut utgick pensionen från de 15 år då pensionstagaren tjänade mest under arbetslivet. I nuvarande system räknas hela livsinkomsten in, oavsett eventuella perioder av exempelvis arbetslöshet och deltidsarbete.

- Vi har ett robust pensionssystem men det har en defekt. Utfallet blir inte bra, säger Arques.
Enligt Swedbank försvåras situationen ytterligare av att 90-talister som ska in på dagens bostadsmarknad, med höga priser och eventuell hög skuldsättning, kan drabbas av stora prövningar om 20 år då räntan eventuellt gått upp och det är aktuellt med pension.

Privatekonom Arturo Arques ser fyra lösningar. Höjd pensionsålder, politiker skjuter till mer pengar till den allmänna pensionen eller så försöker arbetsmarknadens parter avstå en del av den kontantutbetalda lönen och lägger mer på tjänstepension.
- Ett fjärde alternativ är att man säger klart och tydligt till hushållen att det här får ni sköta själva via ett privat sparande. Men det är viktigt att ge besked. Vi adresserar frågan att utfallet är magert, och då är frågan vad politiker och arbetsmarknadens parter tänker göra åt saken, säger Arturo Arques.
// TT

Pension som andel av slutlön beroende på födelseår
Födelseår: 1952 1960 1970 1980 1990
Pension vid 65 år
Allmän pension: 50 % 48 % 46 % 44 % 41 %
Tjänstepension: 11 % 12 % 14 % 16 % 13 %
Pension vid 68 år
Allmän pension: 61 % 58 % 56 % 53 % 50 %
Tjänstepension: 13 % 14 % 16 % 18 % 16 %
Källa: Swedbank.

Badsäsongen är här – då skjuter drunkningsolyckorna i höjden
Sommaren är här med sol och bad. Det visar sig också i drunkningsstatistiken när siffrorna skjuter i höjden. I juni omkom preliminärt 17 personer genom drunkning, att jämföra med elva personer i maj.

Våra badstränder högexponeras nu när folk är lediga och har semester och då stiger siffrorna.
Totalt i år har 54 personer omkommit genom drunkning, jämfört med 61 personer under fjolåret.
Tendensen de senaste åren är dock stigande. Mellan 2007 och 2011 omkom 466 personer i drunkningsolyckor – ett snitt på 93 personer per år.
Mellan 2012 och 2016 omkom 600 personer, vilket drog upp snittet till 120 personer per år.
Enligt Svenska Livräddningssällskapet är orsaken till de stigande antalet drunkningsolyckor de senaste åren oklar. Men varma somrar brukar ge genomslag i statistiken.

De i särklass mest olycksdrabbade månderna är de tre sommarmånaderna, juni, juli och augusti då siffrorna skjuter i väg.  I fjol skedde nästan hälften av de 115 drunkningsolyckorna under de tre månaderna. Värst var juli med 24 omkomna.  I juni omkom 15 personer och i augusti 16.

Män över 50 är överrepresenterade i statistiken. 2016 var 86 procent män inblandade i drunkningsolyckorna. 40 av dem var över 70 år.

Tips om hur man kan undvika drunkningsdöden.
Det bästa är att testa sin simkunnighet. Simma 200 meter inomhus innan du ger dig ut utomhus.
Svenska Livräddningssällskape rekommenderar att man klarar simborgarmärket.
Därefter testa 200 meter utomhus under uppsikt och simma längs med stranden. Undvik att simma rakt ut i sjön.
Drunkning är också den vanligaste dödsorsaken för barn mellan 1 och 6 år.
Se till att vara med barnen i vattnet, högst en armlängds avstånd till små barn som inte är simkunniga.

Här är fem saker du behöver veta om drunkning.
1. Andas man vatten är man med om en drunkning
Vi är gjorda för att andas luft. Om man andas vätska drabbas man av livshotande syrebrist. Har man andats vatten har man varit med om en drunkning, sen kan man överleva eller dö av det – det är tidsförloppet som avgör. När man andas vatten får man kraftiga andningsimpulser vilket gör att man tar fulla andetag upp till en minut, sedan blir man medvetslös och andningen slutar. Sedan slutar hjärtat att slå eftersom musklerna inte får någon energi. Hjärtat stannar efter två minuter. Har man varit under ytan mer än tio minuter är chansen att överleva liten.
2. Flera orsaker bakom drunkning
Det finns många orsaker till att man inte kan hålla sig ovanför vattenytan. Bristande simkunnighet och kraftig berusning som leder till försämrad motorik och sämre omdöme är två av dem. Det kan också finnas bakomliggande sjukdomar som förklarar drunkningsolyckor, som stroke, epilepsi, diabetes eller hjärtsjukdom. Avsaknad av flytväst gör också att man blir nedkyld snabbare.
3. Människor i närheten är avgörande för överlevnad
Syrebristen skadar hjärnan och det är bråttom. Efter 10 minuter under vattenytan är det nästan ingen som överlever – därför är människor i närheten helt avgörande för överlevnad. Det är inte ett team av läkare som kommer att rädda livet på en person som drunknat, det är de som befinner sig i närheten.
4. Den som överlever drunkning kan få hjärnskador
Det händer att unga människor och barn som inte är simkunniga hamnar på botten av en bassäng eller pool och när man får upp dem är de svårt hjärnskadade. Hjärnskadorna kommer av syrebristen. För att förebygga drunkningsskador måste människor lära sig hjärt-och-lungräddning så att personerna som drabbas kan räddas tidigt.
5. Du behöver inte vara rädd för ”sekundär drunkning”
”Sekundär drunkning” är en term man använder på intensivvårdsavdelningen, men det har man kraftiga symptom på innan. Om man har hamnat under vatten och andats vätska och får en så kallad kallsup kan man få lite vatten i lungan. Då kommer man att få symptom som hosta, snabb andning, trötthet och blekhet. Är det så att ens barn har hamnat under ytan och hostar vatten, gurglar eller är blå om läpparna ska man inte åka hem och lägga sig, man ska ringa ambulans, men det är inte så att man badar och har kul och sedan en vecka senare dör man. Det är en myt.

Sveriges bostadspolitik - sämst i klassen 
I en internationell jämförelse är svensk bostadspolitik unikt svag när det gäller ekonomiska insatser och politiska ambitioner för ekonomiskt svaga grupper, visar en ny rapport.

Länge var Sverige världsledande på det som brukar kallas ”social bostadspolitik”. Detta är historia. Med 1990-talets systemskifte förändrades ramvillkoren i grunden. Finansieringen har överlämnats till hushållen och övriga aktörer. De kommunala bostadsbolagen ska idag drivas efter affärsmässiga principer. Bostadsbidragen har kraftigt urholkats.

- Veidekkes rapport, som jämfört svensk bostadspolitik med 12 likvärdiga länder, bl.a. Kanada, Norge, Tyskland och Australien, visar att svensk bostadspolitik idag sticker ut som unikt svag. Den saknar ambitioner vad gäller ekonomiskt svaga grupper, säger Lennart Weiss, kommersiell direktör på Veidekke och socialdemokratisk bostadsdebattör.

Rapporten med titeln Sverige – sämst i klassen har jämfört de sociala ambitionerna på såväl den hyrda som ägda bostadsmarknaden och har utarbetats av Lennart Weiss, Linda Jonsson, Veidekke samt Stefan Attefall, f d bostadsminister, idag konsult och rådgivare.

- Staten avvecklade sitt engagemang, utan att ens försöka formulera ett modernt svar på en social bostadspolitik, säger Stefan Attefall som menar att de politiska partierna tillsammans måste samlas runt en bostadspolitik som ger unga, ekonomiskt svaga och andra med en svag position på bostadsmarknaden en chans att erhålla en god bostad.

Rapporten presenterar sex principer för en ny social bostadspolitik och kan läsas i sin helhet på bostadspolitik.se. Rapporten presenteras också på dagens DN debatt samt genom ett seminarium i Almedalen.

Säpo: 3000 våldsbejakande extremister i Sverige
Säpochefen Anders Thornberg går nu ut med det specifika antal våldsbejakande extremister som säkerhetspolisen bedömer finns i landet. Och antalet har skjutit i höjden de senaste åren.

Säpochefen Anders Thornberg specificerar nu siffrorna över antalet våldsbejakande extremister i Sverige, som på några år har ökat från hundratals till tusentals.
– Det är ungefär 3 000 personer som vi är intresserade av. Av dem är ungefär 2 000 islamistiska extremister, säger Thornberg.

Övriga extremister kommer bland annat ur vit makt-miljön och vänsterextrema autonoma rörelser.
Thornberg understryker dock att det fortfarande är ett fåtal som har vilja och förmåga att utföra attentat i Sverige.
– Men vi måste hitta dem.

Konsumenter varnas för bilvärderingsbluff på Facebook
Har du tänkt få bilen värderad ? Då bör du kolla vad det kostar först. Konsument Europa varnar nu för oseriösa företag med dolda avgifter.

Det estländska företaget Carspy erbjuder bilvärderingar på nätet. Men kruxet är att det inte är gratis, trots att inget betalningsmedel efterfrågas. På fredagen blev Konsument Europa totalt nedringt av oroliga konsumenter som fått räkningar på 2 000 kronor hemskickat från företaget.

- Folk är jätteoroliga. Vi pratade med en pappa vars 14-åriga dotter hade sett det här erbjudandet i ett popup-fönster på nätet. Hon fyllde i det för att hon tyckte att det verkade spännande att veta vad mamma och pappas bil var värd. Sen kom fakturan hem några dagar efteråt, säger Jolanda Girzl, enhetschef på Konsument Europa.

Erbjuds på Facebook
Erbjudandena dyker främst upp som popup-annonser på nätet och via annonser på Facebook. Den som beställer tjänsten ombeds att fylla i sitt registreringsnummer, en mejladress och ett mobilnummer. Via registreringsnumret kan företaget sedan hitta personens adress för att skicka hem fakturan.

Fler av konsumenterna som anmält företaget uppfattade aldrig att tjänsten kostade pengar.
- Sidan man kommer in på är mörk och det är inte säkert att du ser den väldigt svaga texten där priset står. Det är inte tydligt att man måste betala och många missar den informationen. Det finns många gratis bilvärderingstjänster och då är man inte lika observant på att leta efter prisinformation, säger Jolanda Girzl, som tror att vågen av samtal kan bero på att många är i bilbytartankar på sommaren.

Bilvärderingsföretag har varit ett stort problem för svenska konsumenter de senaste åren. Under fjolåret handlade 1 800 av ärendena hos Konsumentverket, Konsument Europa och servicetjänsten Hallå konsument om just bilvärderingstjänster.
- Har man drabbats av det här ska man direkt ta kontakt med företaget och bestrida fakturan. Man kan även utnyttja sin ångerrätt fram till att tjänsten är fullgjord. Betala aldrig för en obeställd tjänst utan stå på dig och bestrid, säger Jolanda Girzl. // TT

Fakta: Så gör du om du drabbats
1. Kontakta företaget skriftligen och bestrid fakturan. Låt dig inte skrämmas till betalning om kravet är felaktigt, det är svårare att få tillbaka pengarna än att bestrida fakturan.
2. Spara all dokumentation och korrespondens med företaget så att du kan bevisa att du har klagat.
3. Du kan även använda dig av ångerrätten som gäller fram tills att tjänsten är fullgjord. Har du inte fått fullständig information om ångerrätten så kan den förlängas.
4. Om du har bestridit en felaktig faktura, men ändå får krav från ett inkassobolag eller Kronofogden ska du bestrida även de kraven till inkassobolaget respektive Kronofogden. Bestrider du kraven i alla led finns ingen risk för betalningsanmärkning.

Fullt av bedragare bland ropen på Swish-hjälp
Välgörenhetsgrupper för privatpersoner växer explosionsartat på Facebook. Givarna använder mobilappen Swish för att snabbt föra över pengar till någon i nöd.
Men bland dem som ber om en slant till matkassen eller läkarbesöket döljer sig bedragare med uppdiktade historier redo att utnyttja generositeten.

Grupper med namn som "Swish – låna eller ge" började dyka upp på sociala medier för drygt ett halvår sedan. De senaste månaderna har antalet grupper och medlemmar ökat lavinartat.
I grupperna ber medlemmarna om hjälp på olika sätt – någon behöver en femtiolapp till hundmat, en annan måste ha flera tusen till hyran.
Många inlägg är gripande med utlämnande detaljer om den nödställdes privatliv. Johanna Holmblad Wallberg driver en av grupperna och hon har märkt hur inläggen blivit allt desperatare.

- Från början var det bara en fråga eller att man bad om hjälp. Men med fler medlemmar syns man mindre och det blir att man tävlar om vem som har det värst, säger hon.

Det är svårt att kontrollera sanningshalten i inläggen, men vissa historier återkommer flera gånger och andra är såpass orimliga att det är uppenbart att de är falska eller överdrivna.

För att få bättre koll på alla som söker pengar har administratörerna för de större grupperna gått ihop i ett nätverk där de delar med sig information om misstänkta bedragare.
Varje dag dyker tre till fyra tveksamma fall upp.

Det är omöjligt att vara helt säker på vem som befinner sig på andra sidan när man kommunicerar via nätet, enligt Lotta Mauritzson, samordnare vid polisens nationella bedrägericenter.
- Det går att testa att söka på namnet på nätet men de skickliga bedragarna använder flera olika namn och historier. Min uppmaning är att möta personen eller att använda sig av etablerade hjälporganisationer, säger hon.
Människor som skickar pengar måste själva vara lite på tårna och kolla att uppgifterna stämmer.
// TT

Fakta: Swish-grupper
Gruppen "What do you need help with today buddy?" som startades för drygt ett år sedan ses som startskottet för de svenska välgörenhetsgrupperna.
Grupperna som fokuserar helt på att människor hjälper varandra med lån eller gåvor via mobilappen Swish dök upp i kölvattnet några månader senare.
Oftast vänder sig medlemmarna till gruppen för att de råkat ut för en oväntad utgift.
Exakt hur många Swish-grupper som finns är oklart eftersom att flera nya startas varje vecka. De största grupperna har tiotusentals medlemmar och varje dag söker hundratals pengar som en gåva eller som ett lån.
Som en motreaktion mot att allt handlar om pengar i Swish-grupperna har nya grupper som fokuserar mer på att hjälpa medlemmarna få ordning på ekonomin dykt upp.

Rätten till bankkonto stärks med ny lag
En ny lag i Sverige ska ge konsumenter en starkare rätt att öppna betalkonto med tillhörande tjänster som autogiro, bankkort och online-betalning.
Under senare år har klagomålen från framförallt EU-medborgare utan svensk id-handling blivit sex gånger fler.
Det har då handlat om att de nekats öppna konto hos banker i Sverige. 
Fredrik Nordqvist, som är jurist vid Konsumenternas bank- och finansbyrå, tror att den nya lagen kan få stor betydelse.
– Ja, dels finns det färre avslagsgrunder för banken att neka ett sådant konto plus att man förutom själva kontot även har rätt till ett bankkort och möjlighet att göra onlinebetalningar.
Med de nya reglerna, som kommit till efter direktiv från EU, följer också en möjlighet för konsumenten att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden och få ett avslag från banken prövat där.
Ger betalningsanmärkningar hos den sökande banken rätt att neka konto?
– Nej, det gör det inte i och med den nya lagen som kom 1 juni. Där säger man i lagens förarbeten att det inte ska vara ett skäl till att neka konto, säger Fredrik Nordqvist.

Prischock för köpare efter miljöskatt på hemelektronik
Prishöjningar på upp till 50 procent på hemelektronik och vitvaror. Svenska handlare oroas när en ny kemikalieskatt börjar gälla imorgon.
– Den här lilla högtalaren kommer att kosta uppåt 450 efter skattepålägget, säger Claes Wennerblom och håller upp en svart tingest med prislappen 290 kronor. Höjningen på över 50 procent är effekten av den nya miljöskatten som börjar tas ut första juli.

Farliga kemikalier
Den har kallats flamskydds-skatten, och är ett sätt att komma åt de brandskyddande kemikalier som ger hormonrubbningar och orsakar cancer, och som börjat förekomma alltmer i miljön. Tanken är att kunderna ska välja bort den hemelektronik som innehåller medlen och i förlängningen tvinga fram nya miljövänliga produkter.

Men branschen är inte lika glad som den regering med Miljöpartiet i spetsen som röstade igenom förslaget.
– Visst vill vi värna miljön, men det dumma är att skatten är ensidigt svensk. Köper du från ett utländskt företag på nätet slipper du den, och då är ju miljötanken borta, säger Claes Wennerblom.

Kemikalieskatten infördes egentligen första april men får effekt nu första juli när den börjar tas ut. 120 kronor per kilo kommer att läggas på varorna i butiken, allt från små billiga högtalare till stora teveapparater, till det kommer moms. Eftersom 120 kronor är minsta pålägget blir de billiga produkterna procentuellt mycket dyrare.
 

Så hanterar du dina grannar i värmen
Grannar som festar, grillar och röker på balkongen.
Morgonpigga gräsklippare, och så grannens katt som bajsat i barnens sandlåda. 
Oavsett om man bor i villa eller lägenhet kan sommaren vara en tid där tålamodet för sina grannars beteende sätts på prov.

Rent juridiskt är det mesta okej. Men vad gör man om man har en granne som sitter uppe på nätterna och skriker åt sitt TV-spel, och är det okej att säga till föräldrar vars barn leker högljutt ute på gården när du vill ha lugn och ro med en bok i handen?

Det finns inga bestämmelser i hyreslagen som säger att man till exempel inte skulle få grilla på balkongen. 
Däremot säger lagen att man inte får störa sina grannar. Vad som uppfattas som en störning är dock subjektivt.

Oavsett om det gäller klackskor i trappuppgången, gräsklippning i ottan eller det ständiga tvättstugegnabbet är experternas råd detsamma: 
Prata med varandra.
Ofta vet man inte själv om att man stör.
Det bästa är att prata innan grannen får en chans att störa sig på ens vanor. 
Det kan handla om att knacka på innan man drar igång sitt altanbygge och berätta att man kommer bygga en tid framöver.
En öppenhjärtlig dialog får förmodligen grannen att smälta och få enormt mycket mer tolerans.

Ofta går det att komma fram till en kompromiss som funkar för bägge parter. 
Men skulle det inte fungera kan man vända sig till hyresvärden om man har en sådan. 
Bor man i hus kan man i värsta fall ringa polisen. Men prova alltid med att först prata med grannen.

Om grannarna röker precis vid friskluftsintaget kan man be hyresvärden att ändra det.
Men några saker får man tåla om man bor nära andra människor.
Bor man i ett flerbostadshus får man acceptera att man hör sina grannar.
Högljudda lekande barn är en sådan sak.

Skulle det däremot bli sent på kvällen kan man prata med föräldrarna.

Och hur är det då med fester in på småtimmarna i sommarvärmen?
Huvudprincipen är att man inte får störa någon gång på dygnet, men det är känsligare på natten eftersom de flesta ska ligga och sova då. 
Dessutom är det tystare i omgivningen så ljuden hörs mer.

Svenskar bränner däck på Autobahn
Gammalt gummi i svenska bilar skapar farliga situationer på vägarna i Tyskland. Bilbärgare i Tyskland är förtvivlade över de dåliga däck som många turister från Sverige, Norge och Danmark kör med. Gammalt och stelt gummi i däcken får dem att brista eller explodera med hög hastighet på motorvägen.

Längre ned på sidan
Film 1: Gör inte den här missen när du kör på Autobahn
Film 2: Om du får motorstopp på Autobahn


På skandinaviska vägar kör bilar oftast i 80 till 120 km/h, men hastigheten kan vara betydligt högre på Autobahn. Lång sträcka med hög hastighet gör att det gamla gummit inte blir resistent mot värme.
- Om du kör i 140 km/h och ett däck plötsligt rivs upp, behöver du inte mycket fantasi för att föreställa dig vad som kan hända, säger Dan Falconer, motorexpert på försäkringsbolaget If.

Genom kaskoförsäkringen har svenska bilar vägassistans i Europa, och det sker hundratals olyckor varje sommar där försäkring hjälper. Det finns dock ingen statistik över hur många trasiga däck tyska bilbärgare måste åtgärda.
- Bilbärgarna som arbetar på uppdrag av oss i Tyskland säger att skadade däck, motorskador och problem med elektroniken i bilen, är de vanligaste orsakerna till vägassistans för svenskar, säger Dan Falconer.

Husbil värst
För bilar som kör i Sverige rekommenderas byte av sommardäcken efter fyra eller fem säsonger, men det kan variera beroende på hur däcken lagras och vilka påfrestningar de utsätts för. Om du kör i höga hastigheter på tyska vägar, är det särskilt viktigt att du har så färskt gummi som möjligt.
- Även om slitaget på gummit och mönstret är litet, är det viktigt att beakta att gummits egenskaper förändras över tiden, betonar Dan Falconer.

Han rekommenderar folk som är osäkra på om däcken ska bytas ut eller inte att rådgöra med en däckverkstad innan de åker på en lång resa till eller genom Tyskland.

- Tyska bilbärgare kritiserar särskilt att gummit i vissa skandinaviska husbilar är gammalt och stelt. Relativt lite användning gör nog att många driver husbilsdäcken lite för långt - däcken blir ju spröda med tiden, men det tänker man inte på direkt eftersom mönstren ser bra ut, säger Dan Falconer.

Se filmerna där bilbärgaren Stefan Heinze avslöjar vad alltför många svenskar missar när de kör på Autobahn i Tyskland. 

Kunderna förlorar på bankens rådgivning
En studie som utfördes av Kungliga Tekniska Högskolan visar att konsumenter gjorde sämre finansiella val när de rådfrågade en bankrådgivare än om de gjorde valen på egen hand.
Hur är detta möjligt? Är det inte rådgivarna på bankerna som är experterna? Ska vi inte kunna lita på dem?

Vi tror att de har bättre kunskap och större erfarenhet av finansiella produkter än de flesta som inte jobbar med placeringar, lån och sparande varje dag har. Men de är inte oberoende rådgivare. Deras högsta mål är inte att ge dig sina bästa råd som just du behöver – utan de vill, naturligt, maximera nyttan för sig själva och sin arbetsgivare. Och det betyder inte att de är oärliga personer. De gör bara sitt jobb.
Enligt en rapport från Finansinspektionen tjänade rådgivare upp till tio gånger mer i provision på dyra finansiella produkter jämfört med mer för kunden fördelaktiga sparformer. Har du tex någon gång fått tipset att investera i en billig indexfond från din bankman? säger Christina Söderberg, Compricers sparekonom

Vi kan jämföra detta med tex fastighetsmäklare. Jag var på en lägenhetsvisning i veckan och mäklaren i fråga fick oss att förstå att detta var lägenheten för oss. Alla våra invändningar vändes till fördelar. Hade han plötsligt sagt: ”Vår konkurrent fastighetsbyrån X har ett objekt ute som skulle passa er mycket bättre” hade vi nog gapat av förvåning. Nu pratade mäklaren till och med ner ett eget objekt som han hade som vi var intresserade av. Det var tydligt att han ville ”bli av med” lägenheten vi var och tittade på, inte sälja lägenheten som passade bäst för oss. Han ville maximera nyttan för sig själv och sin arbetsgivare.

De flesta av oss skulle nog gärna kunna vända oss till en rådgivare och känna oss trygga över att personen i fråga gav oss oberoende råd, råd som vi kan lita på. Råd utifrån våra förutsättningar. Jag har letat med ljus och lykta efter en sån rådgivare men har fortfarande inte funnit någon. Jag lovar att säga till när jag gör det.

Så till dess, vad gör man?
Tro inte på allt din bankkontakt säger. Be honom eller henne motivera allt de föreslår och gå hem och räkna själv. Och jämför med andra produkter/tjänster och andra banker.
 
Gå aldrig bara till en bank när det tex är dags för omförhandling av ditt bostadslån. Jämför räntor och villkor. Byt bank om du får ett bättre erbjudande från en annan bank. Var otrogen.
 
Var inte passiv. Genom att inte välja/byta/jämföra förlorar du tusenlappar om året. Trogna kunder får sämre boränta.

Tusentals riskerar vite för skippad mönstring
6 000 svenskar svarade inte på kallelsen till mönstring. Nu kan de tvingas betala tusentals kronor i vite.

Mellan den 7 april och 4 maj skickade Rekryteringsmyndigheten ut brev till cirka 90 000 svenskar som ett förberedande steg mot mönstring. I det så kallade beredskapsunderlaget uppmanades ungdomar födda 1999 att svara på en rad frågor i ett webbformulär om hälsa, socialt liv och personlighet. Det varnades också om att den som inte fyllde i formuläret inom 14 dagar riskerade vite.

Omkring två månader senare är det fortfarande 6 000 personer som inte svarat på uppmaningen. Myndigheten har nu skickat ut påminnelser.
- Vi är egentligen rätt nöjda med svarsfrekvensen, även om man alltid vill upp till 100 procent. Vi vet ju heller inte varför de här människorna inte svarat, anledningarna kan vara olika. 6 000 personer har redan kallats till mönstring, och så sett är Försvarsmakten nöjd, säger Jan Nyquist, chefsjurist på Rekryteringsmyndigheten.

Rekryteringsmyndigheten har möjlighet att förelägga vite till de ungdomar som inte svarat på webbformuläret. Myndigheten behöver i sådana fall ta upp fallet i domstol, där tingsrätten slutgiltigt tar ställning till omständigheter och eventuellt vitesbelopp.
- Beloppet ska få en effekt för personen i fråga, så det kan bli olika belopp beroende på personens ekonomi. Men det skulle väl hamna i närheten av 2 500 kronor. Vi har inte tagit ställning till hur vi ska göra med den här frågan än, säger Jan Nyquist. // TT

Fakta: Mönstringen
Rekryteringsverket räknar med att mönstra omkring 13 000 personer för att fylla 4 000 utbildningsplatser.
6 000 ungdomar har kallats till mönstring, som genomförs i Kristianstad och Stockholm med start i oktober.
Personerna har valts ut via det så kallade beredskapsunderlaget, ett 60-tal frågor om hälsa och personlighet som fylls i via ett webbformulär.
7 000-8 000 ungdomar kommer mönstra via den frivilliga rekryteringen.
Den första värnpliktsutbildningen kommer genomföras sommaren 2018, och vara 9 eller 11 månader.
Årskullen 1999 består av drygt 95 000 personer, men vissa har sorterats bort på förhand på grund av exempelvis utlandsboende eller olika typer av sjukdomar.
Källa: Rekryteringsverket

Folkkäre skådespelaren Michael Nyqvist är död
Skådespelaren Michael Nyqvist har gått bort, bara 56 år gammal.
Det meddelade hans familj under tisdagskvällen. 
Michael Nyqvist har dött, lungcancern tog hans liv efter en tids sjukdom.
”Han kommer att lämna ett stort tomrum efter sig”, säger familjen.
Michael Nyqvist, född 8 november 1960, var en del av Kungliga dramatiska teaterns fasta ensemble. Hans stora publika genombrott kom med rollen som bonden Benny filmen ”Grabben i graven bredvid”, en roll han belönades med en Guldbagge för 2002.
Nyqvist gick Teaterhögskolan i Malmö och spelade i ett antal Beckfilmer 1997-1998. 2004 spelade han huvudrollen i Kay Pollaks ”Så som i himmelen”, som nominerades till en Oscar.

Stor roll i Millennium-trilogin
Han spelade 2009 rollen som journalisten Mikael Blomkvist i filmatiseringen av Stieg Larssons Millennium-trilogi, som visades i en sex delar lång tv-serieversion i SVT.

Den framgångsrika filmserien blev hans språngbräda till Hollywood och två år senare gjorde Nyqvist sina första Hollywoodroller när han spelade i filmerna ”Abduction” och ”Mission Impossible – Ghost protocol”.

Nyqvist hade också en roll i den amerikanska tv-serien ”Counterpart” men valde att hoppa av inspelningarna i slutet av förra året.
2014 spelade Michael Nyqvist mot Keanu Reeves i ”John Wick” där han skadades svårt under inspelningen och fick sy åttio stygn i huvudet.

Hans prestationer har lett till flera utmärkelser, däribland två guldbaggar. Den senaste fick han i januari 2017 för bästa manliga biroll för filmen ”Den allvarsamma leken”.

Michael Nyqvist medverkade i flera Hollywoodproduktioner som ännu inte gått upp på biograferna. Bland annat hade han en roll i Terrence Malicks andra världskrigsdrama ”Radegund” och Thomas Vinterbergs ”Kursk”, om ubåtskatastrofen från år 2000.
Han efterlämnar fru och två barn.

En av åtta har blivit matförgiftad - men få anmäler
Med sommartider, uteserveringar och stundande rötmånad kommer en ökad risk för matförgiftning på landets restauranger. Nästan en av åtta svenskar, 12 procent, har drabbats, men endast 16 procent av dem anmälde det till kommunen. Det visar en undersökning från Visma, genomförd av Sifo.

– För att fler ska anmäla en matförgiftning behöver det vara enkelt och tillgängligt. Den nya digitala tjänsten och appen Livsmedelskollen, som har utvecklats av Visma för Stockholms stad, är en sådan lösning. Många kommuner jobbar allt mer med digitala tjänster både som en service till medborgarna och för att effektivisera den egna administrationen, säger Atanasia Giouleka, affärsområdeschef på Visma.

Nära var åttonde svensk,12 procent, säger sig ha blivit matförgiftad på grund av det man ätit eller druckit på restaurang eller café i Sverige de senaste fem åren. Matförgiftning är vanligare bland de yngre och nästan var fjärde kvinna i åldern 18-29 uppger att de har drabbats.
Den som blivit matförgiftad bör anmäla det till kommunen, så att miljöförvaltningen kan göra en inspektion och därmed kan fler slippa bli sjuka. Men bara 16 procent av de drabbade har anmält. Nästan dubbelt så många kvinnor som män gör det, 21 procent av kvinnorna jämfört med 12 procent av männen.

– Med en digital tjänst som Livsmedelskollen blir det enklare att anmäla matförgiftning och vår erfarenhet är att antalet anmälningar ökar när en sådan tjänst införs. I Stockholms stad, som fick appen tidigare i år, har siffran redan nått över 500, medan det kom in 736 anmälningar totalt under hela förra hela året. En orsak till ökningen är att fler anmäler nu än tidigare tack vare appen, säger Atanasia Giouleka.

Fakta: Om matförgiftning
Matförgiftningar beror på att man ätit mat som innehåller bakterier, parasiter, virus eller gifter. Sveriges kommuner och Folkhälsomyndigheten rapporterar varje år cirka 2 000-3 000 fall av matförgiftning till Livsmedelsverket.

Fakta: Om Livsmedelskollen
Stockholms stad vill underlätta för stockholmarna att anmäla matförgiftning eller andra brister på matställen i staden. Därför har staden lanserat appen Livsmedelskollen med vilken man enkelt kan göra sin anmälan. Dessutom kan man via en karta i appen se hur Stockholms matställen klarat sig i de inspektioner som staden gör. Appen finns för mobil samt surfplatta, och är utvecklad av Visma Consulting.

Via Livsmedelskollen kan man:
- Lämna klagomål om brister på livsmedelsverksamheter
- Anmäla misstänkta matförgiftningar
- Se miljöförvaltningens inspektionsresultat
Om undersökningen
Den statistiska undersökningen genomfördes på uppdrag av Visma i samarbete med Kantar Sifo under juni 2017 med 1 002 respondenter i åldrarna 18-79 år.

En av fyra boende skyddar huset med digital samverkan
Grannsamverkan är en effektiv metod för att förhindra brott. Nära var fjärde svensk använder någon form av digital lösning för att hjälpa till att hålla koll efter inbrottstjuvar i sitt grannområde. Facebook är vanligaste mötesplatsen.

Midsommarfirandet var startskottet för mångas semester. När svenskarna reser bort och njuter av sol och lediga dagar passar inbrottstjuven på att slå till i öde bostadsområden. Grannsamverkan är sedan långt tillbaka en populär och effektiv metod för att hålla inbrottstjuvar borta. På senare år har de digitala hjälpmedlen för att hjälpas åt att rapportera vad som sker i närområdet blivit allt fler.

Det har blivit allt vanligare i Sverige att grannar tar hjälp av till exempel sociala medier för att motverka inbrott. I grupper på Facebook och andra nätverk hjälps man åt att tipsa varandra och polisen.

Facebook vanligaste mötesplatsen
Ifs undersökning visar att nära en av fyra svenskar (23 procent) använder någon form av digital lösning för att hjälpa till att hålla koll efter inbrottstjuvar i sitt grannområde.
Allra vanligast är att använda sig av en Facebookgrupp för att nå sina närboende – drygt var tionde svensk (11 procent) svarar att de är med i en sådan grupp.
Bland unga i åldern 18-29 år tillhör 16 procent en sådan. Att ta hjälp av sms-kedjor och appar är inte heller ovanligt bland befolkningen.

Med hjälp av nätet kan de boende snabbt sprida information till många om vad som sker i området – Är det en inbrottsvåg på gång? Vad har blivit stulet? Genom att arbeta tillsammans på det här viset kan man minska antalet brott. Dessutom kan det vara ett bra sätt att dela annan information med sina grannar, och därmed få ökad trivsel i grannskapet.

22 000 bostadsinbrott per år
Enligt Brottsförebyggande rådet anmäldes totalt omkring 22 000 bostadsinbrott i Sverige under 2016. En tidigare undersökning beställd av If visar samtidigt att var åttonde svensk någon gång råkat ut för ett inbrott.
Tidigare undersökningar som If har genomfört visar att nästan varannan svensk (49 procent) tycker att grannsamverkan är det bästa med att ha grannar, och minst var sjätte tar hjälp av sin granne med att ha uppsikt över hemmet medan hen är bortrest.'

Har ni någon form av digital lösning för att hjälpa till att hålla koll efter inbrottstjuvar i området där du bor?
Ja, en sms-kedja  2%
Ja, en Facebookgrupp  11%
Ja, vi använder en (annan) app  2%
Ja, annat  8%

Tips om hur du stoppar tjuven
- Se till att ha säkra lås på ytterdörrarna.
-  Lås dörren även när du är hemma.
-  Bor du i hus eller har lägenhet i markplan ska du ha lås även på fönster, balkong- och altandörrar.
-  Starta Grannsamverkan i ditt bostadsområde.
-  Märk dina värdesaker med MärDNA och skriv upp dem på en inventarielista. Sätt upp -  MärkDNA-dekaler på utsidan av bostaden, det har en avskräckande effekt enligt bland andra polisen och kriminologer vid Malmö Högskola.
-  Låt inte värdesaker ligga framme så att de syns genom fönster och altandörrar. Förvara gärna dyrbara smycken, pass och andra värdesaker i kassaskåp, säkerhetsskåp eller bankfack.
-  Lås fast cyklarna om de förvaras utomhus.
-  Se till att du har bra utomhusbelysning vid alla entréer till huset. Det finns sensorstyrda lampor som tänds när någon närmar sig dörren.
-  Installera inbrottslarm med utomhussiren om du bor i hus.
-  Låt bostaden se bebodd ut även om du är bortrest. Använd timer till belysning, låt kläder, böcker och tidningar ligga framme så att det ser ut som att du är hemma. Be någon ta hand om posten, klippa gräset och lägga sina sopor i din soptunna.
-  Vänta med att lägga upp semesterbilder i sociala medier tills du kommit hem igen – annars signalerar du att huset står tomt.

Åtta nya lagar – och vad de innebär för dig
Lättare att byta namn – men svårare att köpa e-cigaretter. Här är de viktigaste nya lagarna som träder i kraft 1 juli.

En ny namnlag gör det lättare att byta både för och efternamn.
Det blir tillåtet med dubbla efternamn och du får också byta efternamn fler gånger än tidigare.
Det blir dessutom fritt fram att byta till vanliga efternamn. Om minst 2.000 personer bär namnet så behöver du inte längre ha någon anknytning till det för att byta. Nya lagen gör också att barn kan få ett efternamn baserat på en förälders förnamn. Om ena föräldern till exempel heter Gunnel så kan barnet nu döpas till Gunnelsson eller Gunnelsdotter.

Åldersgräns för e-cigaretter
Från 1 juli måste du vara 18 år för att få köpa e-cigaretter. Dessutom införs krav på att e-cigaretterna ska ha en hälsovarning, informationsblad och innehållsförteckning. Tillverkare och importörer blir tvungna att göra en produktanmälan av e-cigaretter och påfyllningsbehållare. Dessutom införs begränsningar när det gäller att göra reklam för e-cigaretterna.

Lumpen är tillbaka
Efter sju års vila så väcks den allmänna värnplikten till liv igen. Mönstringsplikten som införs 1 juli innebär att cirka 13.000 unga, födda 1999, kallas till mönstring i höst.

Varningsmeddelanden i telefonen
Vid stora olyckor eller hot kan allmänheten varnas genom radio och tv. Numera också kan den som är registrerad på en adress i ett drabbat område få ett meddelande till sin mobiltelefon eller fasta telefon. Från 1 juli ska det räcka med att du använt din telefon i ett drabbat område för att få meddelanden med varningar om till exempel en brand eller gasläcka. Mobiloperatörerna blir skyldiga att skicka meddelandena och får därmed också rätt att hantera uppgifter om mobiltelefoners position.

Bestäm vem som får bestämma åt dig
Den som inte kan ta hand om sig själv och sin ekonomi, på grund av till exempel sjukdom, får en god man utsedd till sig. Men efter 1 juli blir det möjligt att själv bestämma vem som ska få ta beslut om din ekonomi den dag du inte kan göra det själv, genom en så kallad framtidsfullmakt. När fullmakten tecknas måste man vara frisk och vid sina sinnens fulla bruk.

Lättare att visselblåsa
Den som jobbar i ett privat bolag inom vård, skola och omsorg får samma rätt som offentliganställda att berätta om missförhållanden till media. Rätten ingår i det så kallade meddelarskyddet, som också innebär att chefer eller andra ansvariga inte får fråga eller undersöka vem som har berättat något om verksamheten till en journalist.

Billigare att kolla din elförbrukning
Den som stämmer av sin elförbrukning timme för timme ska få elförbrukningen redovisad utan extra kostnad. Regeringen får rätt att sätta upp vilka funktionskrav som måste finnas på elmätarna.

Större delaktighet vid psykiatrisk tvångsvård
Den som har en allvarlig psykisk störning och vårdas mot sin vilja får mer att säga till om. Från 1 juli ska den som vårdas inom den öppna tvångsvården, det vill säga fortfarande får behandling från psykiatrin utan att vara inlagd på sjukhuset, så långt som möjligt vara med och lägga upp sin vårdplan.

Mindre registreringsskylten får nytt utseende
Transportstyrelsen ändrar utseendet på de mindre registreringsskyltarna. Ändringen innebär att storleken på bokstäverna justeras så de blir större.
Förändringen gäller omgående och sker för att underlätta avläsningen av ett fordons registreringsnummer.

Den 1 januari 2014 förändrades registreringsskyltarnas utseende senast. Då genom att utrymmet för det tidigare kontrollmärket, mellan bokstäver och siffror, togs bort. Samtidigt infördes ett unikt typsnitt på registreringsskyltarna som inte finns någon annanstans.

Nu är det dags igen, men bara när det gäller den mindre registreringsskylten. Bokstävernas storlek justeras så de blir större än tidigare. Avsikten med förändringen är att det ska bli lättare att avläsa fordonens registreringsnummer, både när det gäller rent visuella kontroller, men också i olika tekniska system där automatisk skyltavläsning förekommer.
Exempel på sådana lösningar är:
Kamerorna i trängselskattesystemen i Stockholm och Göteborg.
Kamerorna i broavgiftssystemen i Motala och Sundsvall.
Polisens ANPR-kameror i bilar.

Full ersättning till drabbade av tågkaoset
SJ betalar full ersättning till alla som blev strandade på grund av tågkaoset i torsdags. De som blev fast i städer där de blev tvungna att ta in på hotell får ersättning för en natt på ett normalt hotell, enligt Carina Axelsson på SJ:s pressjour.
– Oavsett vilken biljettyp man har köpt och trots att det var ett infrastrukturfel så kommer vi att ersätta våra kunder fullt ut, säger Carina Axelsson. 

Men hon har ingen uppfattning om hur många resenärer som drabbades och kan söka ersättning. Tågtrafiken började gå som den ska under fredagen, alltså midsommarafton.

Färre kontroller av polisen− fler döda i trafiken
Polisen har mer än halverat antalet alkoholkontroller sedan 2010. I takt med att kontrollerna har minskat, har andelen alkoholpåverkade som dött i trafiken ökat. Det visar en granskning som tidningen Motor har gjort.

Polisen har mer än halverat antalet alkoholkontroller sedan 2010. I takt med att kontrollerna har minskat, har andelen alkoholpåverkade som dött i trafiken ökat. Det visar en granskning som tidningen Motor har gjort.
'
Enligt Trafikverkets studier av trafikolyckor var 14 procent av de som omkom i trafiken alkoholpåverkade år 2010. Sex år senare, 2016, var siffran uppe i 24 procent.

– Det är ett klart samband, utvecklingen går åt fel håll både när det gäller kontroller och antalet döda i trafiken. Polisen måste synas mer ute på vägarna och i betydligt högre utsträckning kontrollera rattonykterhet. Att få bort påverkade förare från vägarna skulle få stor betydelse för trafiksäkerheten, säger Carl Zeidlitz, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen.

Det ser ännu värre ut för mopedister, MC-förare och fyrhjulsförare. Av de mopedförare som omkom i trafikolyckor under 2016 var 43 procent alkoholpåverkade, bland MC-förare var andelen 27 procent och under de senaste fem åren har i genomsnitt 75 procent av omkomna fyrhjulingsförare varit berusade.

Trafikverket har inom ramen för Nollvisionen satt upp en rad delmål för 2020. Målet är 99,9 procent nyktra förare år 2020. Med nykter menas att föraren har under 0,2 promille i blodet.
– Tyvärr är det lite som talar för att man når målet i tid. Det som krävs är både hårdare tag och konkreta åtgärder. Motormännen vill se fler kontroller, kontinuerlig information om konsekvenserna av att köra rattfull och gärna fler automatiserade alkobommar i hamnar och vid andra knutpunkter, säger Carl Zeidlitz.

2010 utförde polisen 2 698 010 utandningsprov. I fjol var de nere i 1 056 280.
2010 polisanmäldes 17 064 rattfylleribrott i Sverige. I fjol var det nere i 12 065.
 
Antal utförda nykterhetskontroller 2010–2016
Hela riket
2010    2 698 010
2011     2 739 500
2012    2 440 265
2013    2 243 368
2014    2 005 909
2015    1 410 162
2016    1 056 280

Antal utförda nykterhetskontroller 2010–2016 i Region Väst
2010    513 709
2011    533 021
2012    461 568
2013    399 806
2014    351 188
2015    224 064
2016    183 085

SOS Alarm vill ha mer betalt av Sjöräddningen
SOS Alarm vill höja avgiften för frivilligorganisationen Sjöräddning för att vidarebefordra larm till dem, uppger Ekot. Något som Sjöräddningssällskapet inte kan gå med på.

Sjöräddningssällskapet, som uppges stå för 70 procent av akut sjöräddning i Sverige och betalt en symbolisk summa för att få larm vidarebefordrade till sig från SOS Alarm. Sedan årsskiftet finns det dock inget avtal mellan de båda parterna, berättar Ekot. 

Sjöräddningssällskapet samlar 2 100 frivilliga och finansieras genom främst donationer, medlemsavgifter och arv. Och skulle egentligen inte behövt betala alls enligt oss på Nyheter4.com eftersom det är frivilliga som rycker ut och inte har några statliga bidrag för sin verksamhet.

Samarbetet mellan Sjöräddningen och SOS Alarm fortsätter medan förhandlingarna pågår.
SOS Alarm ägs till hälften av staten och till hälften av Sveriges kommuner och landsting. 

Anders Ygeman tänker inte agera i frågan ännu.
Han uppgav för Ekot att fördelarna med att en frivillig aktör sköter en så pass stor del av räddningsinsatserna vid sjöss och uppgav att ett offentligt övertagande skulle kosta staten 2 miljarder kronor. 
Inrikesministern hänvisade till en pågående utredning av hur alarmtjänsten fungerar i Sverige idag. Utredningen väntas bli klart i slutet av 2017 – innan dess anser Ygeman inte att det är lämpligt att agera i frågan.

Bostadsbyggandet släpar efter – satsning krävs
Det behövs byggas fler nya bostäder i länet än vad man tidigare bedömt. Nästan alla länets kommuner har i dag bostadsbrist.

Under förra året byggdes 6.900 nya bostäder i länet. Det är den högsta byggsiffran sen 2008 och prognosen för i år ser god ut.

– Det är en positiv trend med ökade volymer, säger länsarkitekt Anderas Lidholm.
Trots god byggtakt i länet, så är det ändå inte tillräckligt. Enligt en ny rapport från Länsstyrelsen i Västra Götaland skulle det ifjol ha behövt byggas 3.000 fler bostäder än det faktiska resultatet.

– Vi skulle behöva bygga ungefär som 1990, då blev det 10.000 nya bostäder, säger Christian Jönsson Hammenfors, samhällsavdelningen Länsstyrelsen i Västra Götaland.'

– Och så mycket byggs det inte, även om det är bra tryck i en hel del kommuner.
Endast två av länets 49 kommuner uppger att de har balans på bostadsmarknaden. Det är Dals-Ed och Lilla Edet. I övriga kommuner råder bostadsbrist.

Fler bostäder behövs enligt prognos
Förra året var prognosen att 78.000 nya bostäder behövde byggas till år 2025. Men i Länsstyrelsens senaste bostadsanalys har den siffran skrivits upp till 96.000 nya bostäder.
– Det flyttar fler och fler människor hit. Bara under förra året ökade befolkningen med 23.000 människor i länet och det är en trend som håller i sig, säger länsarkitekt Andreas Lidholm på Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Går det att klara målet på 96.000 nya bostäder till år 2025?
– Det är en svår fråga, men vi ser att förståelsen för behovet i regionen har ökat. Bostadsfrågan har hamnat högre upp på kommunens dagordning, så förutsättningarna att lyckas ser jag som goda, säger länsarkitekt Anderas Lidholm.

– Det är naturligtvis frustrerande för den som är ung och letar efter bostad, utan att kunna hitta någon. Men förhoppningsvis lättar trycket på bostadsmarknaden, när många flyttar till de nya bostäder som trots allt byggs och lämnar sina gamla hyresrätt till marknaden, säger Christian Jönsson Hammenfors, samhällsavdelningen Länsstyrelsen i Västra Götaland.

På tolfte plats av landets 290 kommuner landar Mölndal där man har påbörjat bygget av 22 bostäder per 1.000 invånare de senaste två åren. Det kan jämföras med rikssnittet som ligger på 12 bostäder per 1.000 invånare.

Är du kund hos Eon? Då ökar dina elavgifter snart med 10 %
Under juni höjer Ellevio, före detta Fortum Energi, sina avgifter med 5 procent och den första juli höjer Eon sina avgifter med 10 procent.

För en normalvilla stiger avgifter med ungefär en tusenlapp om året.
I snitt har elkunderna fått se avgifterna för elnätet öka med 25 procent på fem år
När du faktureras för din elförbrukning får du betala dels till elnätsbolaget (för transporten av elen) och till elhandelsbolaget (för själva elen). Elnätsbolagen i Sverige åtnjuter ett så kallat naturligt monopol vilket innebär att du är tvungen att ha det elnätsbolag som äger elnätet där du bor.

Elhandelsbolag kan du däremot välja själv. Gör du inget val vid tex en flytt så får du ett anvisat avtal som ofta är 30 procent dyrare än ett vanligt avtal. Det är alltså viktigt att jämföra och göra ett val vid flytt, eller när ett bundet avtal gått ut, så att du inte betalar för mycket i onödan.

Nu höjer alltså elnätsbolagen sina priser igen. På frågan: Varför höjer ni avgifterna åter igen, efter fjolårets höjning med 9,3 procent, svarar Johan Aspegren, kommunikationschef Eon Elnät, så här: ”Det beror på investeringar i våra elnät. Vi investerar 9,7 miljarder kronor fram till 2019. Bland annat handlar det om att vädersäkra våra elnät i skogsbygd”.

Så här svarade vår el-expert i Compricers Expertpanel på frågan: Vad kan man göra åt elbolagens monopol att styra priset på nätavgiften. Måste man byta kommun som har ett annat elbolag som har lägre priser på nätavgiften?
”Ja, dessvärre är det i princip så att nätpriserna i ett område är huggna i sten och med största sannolikhet kommer dom fortsätta öka som följd av de stora investeringar som förväntas krävas i elnäten under kommande år. Alternativet är att helt koppla sig fri från elnätet vilket är en ganska dyr och komplicerad process men absolut görbar. Du behöver då både egen elproduktion men även energilagringskapacitet som gör att du kan hantera toppar i ditt effektbehov.”

Film upplyser unga om sexuellt tvång och utpressning
Gromning och sexuellt tvång mot barn och unga blir allt vanligare. Det handlar om att vuxna söker upp barn på nätet för att förmå dem att visa upp sig nakna.
Nu startar Europol en kampanj för att öka medvetenheten om frågan.
Offer så unga som sju år har blivit kontaktade av förövare på nätet, skriver EU:s byrå för brottsbekämpning, Europol, i ett pressmeddelande.

Europols kampanj #Say NO, med en egen hemsida, syftar till att ge råd till de som är eller löper risk för att bli utsatta. Det görs bland annat genom en film riktad till unga.

– Sexuell tvång mot barn och unga ökar, även i Sverige. Tonen blir bara elakare och elakare och förövarna blir mer och mer hotfulla, mer och mer rakt på sak, säger Per-Åke Wecksell, kriminalkommissarie på polisens nationella it-brottscentrum.

Det kan finnas olika motiv
Personen kan ha ett sexuellt intresse för barn och då handlar det om att förmå barnen eller ungdomarna att visa sig nakna, utföra en sexuell handling, eller få träffa dem för ett sexuellt möte i verkligheten. Men det kan också handla om ekonomisk utpressning, att förövarna vill få pengar i utbyte mot att inte visa bilder som tagits.

När det gäller utpressning för ekonomisk vinning är det ett relativt nytt tillvägagångssätt, den kan även riktas till något äldre ungdomar.
– När det gäller ekonomisk utpressning är det oftast organiserat, när det gäller sexuellt tvång mot barn och unga är det oftast inte det, säger Per-Åke Wecksell.

Många brott av det här slaget rapporteras inte på grund av skammen det väcker hos de unga. De kanske inte heller vet att de blir utsatta för ett brott.

Betala ingenting och känn inte skam över att polisanmäla
Filmen baseras på sanna historier och är på engelska, men budskapet framgår i stora drag genom bilderna i filmen.

Informationen och råden är dessa:
Brottslingar vill få sexuellt material eller pengar från dig.
Folk på nätet är kanske inte vilka de utger sig för att vara.
Behåll kontroll på nätet, exponera inte dig själv.

Om någon hotar med att dela sexuella bilder eller filmer av dig om du inte skickar fler eller betalar pengar följ följande steg:
Dela inte fler bilder, betala ingenting.
Sök hjälp. Du är inte ensam.
Spara bevis. Radera ingenting.
Avsluta kommunikationen. Blockera personen.
Anmäl till polisen.

Om du blivit utsatt för detta anmäl till polisen i Sverige, till exempel genom att ringa 114 14.

Två nya straff för unga föreslås
Regeringens utredare föreslår att två nya straff för unga ska införas - ungdomstillsyn och ungdomsövervakning.

– Det finns stort behov av effektiva åtgärder mot unga som börjat begå brott, säger justitieminister Morgan Johansson (S).
– Det är viktigt att bryta den utvecklingen så tidigt som möjligt, fortsätter Johansson.

Regeringen vill se nya former av straff för unga brottslingar och har tillsatt en utredning som nu presenterar sina förslag.
Två nya typer av straff föreslås för dem som begår brott när de är mellan 15 och 17 år gamla: ungdomstillsyn och ungdomsövervakning.

Utredaren, hovrättsråd Karin Sandahl, tycker att det behövs nya ungdomspåföljder.
– Jag kan se att de här förslagen praktiskt kommer att göra stor nytta, säger Sandahl.
Utredningen bedömer att omkring 700 personer kan omfattas av ungdomstillsyn och cirka 250 personer av ungdomsövervakning.

Ungdomstillsyn innebär att den dömde måste hålla kontakt med en stödperson och dessutom delta i särskild verksamhet likt dagens ungdomstjänst. Det ska kunna utdömas i mellan en och sex månader. Tanken är att samtalen med kontaktpersonen och den särskilda verksamheten ska uppgå till fem timmar i veckan.

Ungdomsövervakning är mer ingripande och kan innehålla tydliga begränsningar av rörelsefriheten, som förbud att lämna bostaden på helgkvällar eller vistas på vissa platser. Inskränkningarna ska kunna kontrolleras med elektroniska hjälpmedel. Utredningen föreslår att det straffet ska utdömas i mellan sex månader och ett år.

Båda straffen ska kunna utdömas utan samtycke av den dömde eller dennes vårdnadshavare och strafftiden ska fastslås av domstolen precis som vid andra straff.

Justitieminister Morgan Johansson (S) välkomnar förslagen och har inga större invändningar, men vill att de ska kunna införas snabbare än utredarens förslag, som är den 1 juli 2019.

I dag döms unga som begår brott innan de fyllt 18 år normalt till böter eller någon av de särskilda ungdomspåföljder som finns. De är ungdomsvård, ungdomstjänst eller sluten ungdomsvård.
De nya straffen eller påföljderna har redan föreslagits av en tidigare utredning, påföljdsutredningen. Den ansåg att det finns ett behov av fler typer av påföljder för unga.

Flera partier i riksdagen vill också se tydligare konsekvenser för unga som begår brott och se till att de inte kan begå nya brott kort efter att de gripits av polis.
Därför utreds även att inrätta så kallade jourdomstolar som snabbt ska kunna döma ut påföljder för vissa brott. Den utredningen ska vara klar med ett delbetänkande i slutet av sommaren.

Statsminister Stefan Löfven (S) uppgav i våras att han även vill se över straffrabatten för unga brottslingar mellan 18 och 21 år. Det välkomnades av de borgerliga partierna och SD som redan driver sådana förslag.
SD har också ett förslag om att sänka den straffbara åldern från 15 till 13 år.

Blodprov banar väg för bättre kostråd
Inom tio år kan ett blodprov hos läkaren ge svaren på vad du ätit, och möjliggöra kostråd på en helt annan nivå än idag.
Kosten är en av vår livsstil och spelar stor roll för risken att drabbas av exempelvis hjärt-kärlsjukdomar eller diabetes typ 2.

Men vid läkarbesök och vetenskapliga koststudier har svaren på vad patienter ätit hittills främst kommit från vad de själva säger att de ätit.
Ofta stämmer inte uppgifterna och det  påverkar kvalitet och tillförlitlighet hos koststudier.
Nu har forskare på Chalmers arbetat med att ta fram bättre verktyg för att kunna utläsa våra kostvanor ur blodet.

– Från det mönster man ser i blodet av din kost kan läkaren se vad du ätit, och se om kosten kanske spelar någon roll för ohälsa, säger forskaren Alastair Ross.
Med hjälp av de metoder som nu arbetas fram, och som enligt forskarna kan vara på väg ut till kliniker och patienter inom tio år, kommer objektiva svar kring våra kostvanor att kunna hämtas från analyser av metaboliter i blodet.

Metaboliter är molekylära spår, nedbrytningsprodukter från det vi äter och som finns i blodet, som forskare nu snabbt lärt sig mer och mer om.

Tekniken banar väg för individanpassade kostråd som, inte minst, kan användas förebyggande.
– När man har den informationen kan man ge mer specifika råd till patienter som har förhöjd risk att drabbas av sjukdomar, säger Rikard Landberg, professor i livsmedel och hälsa vid Chalmers.

Bara en avgift för att ta körkortet
Det ska bli enklare att skaffa körkort eller förnya sitt gamla. Transportstyrelsen föreslår att tolv olika avgifter försvinner för att ersättas med en enda, skriver myndigheten i ett pressmeddelande på sin sajt.

I dag måste den som tar körkort begära om en rad tillstånd där Transportstyrelsen tar ut en avgift för varje prövning. Det handlar till exempel om tillstånd för att få övningsköra, tillstånd för att bli handledare, utbyte eller förnyelse av utländskt körkort. Även den avgift som krävs för att tillverka körkortet försvinner.

Istället föreslår myndigheten att en generell avgift införs – nu något högre – som ska täcka in kostnaderna för att ta eller förnya ett körkort eller förarbevis. Den nya avgiften blir generellt 250 kronor.
Förhoppningen är att det även ska gå snabbare att ta eller få sitt körkort.
Förslaget ska skickas på remiss innan beslut fattas av myndighetens ledning under hösten. Eventuell ny generell avgift kommer då att införas till 1 januari 2018.  // TT
 

Hon är Årets svensk i världen
Fotbollsprofilen Pia Sundhage har utsetts till Årets svensk i världen 2017. Pia Sundhage får priset efter att förra året bland annat lett damlandslaget till ett OS-silver i Rio och hon har tidigare bland annat spelat för Mölndalslaget Jitex.

– Väldigt överraskad och oerhört stolt med tanke på vilka som har fått det tidigare, säger Pia Sundhage.
– Det är inga duvungar precis, Att få ställa sig i den skaran… fantastiskt
Bland tidigare pristagare finns bland andra Zlatan Ibrahimovic, Max Martin och Astrid Lindgren.

Varför tror du att du får den här utnämningen?
– Jag är väldigt tacksam för damfotbollen. För jag vill gärna se detta som ett pris till damfotbollen. Det är tack vare den som gjort att jag får säga bra saker, vara i ropet och presentera på allra högsta nivå, säger Pia Sundhage.

Priset har delats ut av organisationen Svenskar i världen varje år sedan 1988 till "en svensk som gjort framstående insatser för att profilera Sverige internationellt inom kultur, näringsliv, vetenskap, idrott eller inom det humanitära området".

I motiveringen för Pia Sundhage står det bland annat att "Med en trygg och jordnära framtoning har hon gett svensk damfotboll ett ansikte, rullat in den i svenskarnas hjärtan och förstärkt bilden av Sverige som fotbollsnation.

I början av december 2016 utsågs hon även till "Årets göteborgare" för att ha ökat intresset för damfotboll i Sverige.

Så skyddar du dig som konsument på nätet
Många konsumenter får problem med oönskade betaltjänster på nätet. Många har fått oönskade betalningskrav för bilvärderingar på nätet.  Många tror att det är besvärligt att bestrida, men det är faktiskt inte så komplicerat om man följer råden som finns.

Fyra tips på hur du skyddar dig
1. Är tjänsten är kostnadsfri?
På vissa webbplatser döljs priset genom finstilt text eller utformning som drar din blick till andra delar på sidan än till prisuppgifterna. Gör aldrig en värdering i en pop-up annons eller annons på sociala medier utan att kontrollera företagets webbplats samt avtalsvillkor.
2. Kolla fakta
Ta reda på fakta om företaget, kontaktuppgifter samt i vilket land företaget finns.
3. Vad säger andra?
Ta reda på vad andra konsumenter säger om företaget. Gör en sökning på företagsnamnet i en sökmotor.
4. Dokumentera din beställning
Ta skärmdumpar på varje steg i beställningen eftersom en webbplats eller annons kan ändras snabbt. Då har du bevis om företaget skulle ta betalt för något som du vid beställningen upplevde som gratis.

SÅ FUNKAR ÅNGERRÄTTEN
När du handlar på distans (exempelvis på nätet eller över telefon) har du 14 dagars lagstadgad ångerätt. Det finns dock ett undantag:

”Ångerrätt gäller inte för avtal som avser en tjänst som har fullgjorts, om konsumenten uttryckligen har samtyckt till att tjänsten börjar utföras och gått med på att det inte finns någon ångerrätt när tjänsten har fullgjorts.” (§11.1 i lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler)

Företag kan hänvisa till att konsumenten avsade sig ångerrätten, till exempel genom att kryssa i en ruta som säger att ångerrätten upphör när tjänsten är utförd, när konsumenten gjorde beställningen.
Men företag är skyldiga att informera om ångerrätten på ett korrekt sätt innan köpet, och för att konsumenten ska kunna avsäga sig sin ångerrätt måste företaget innan beställningen ha gett konsumenten följande information:

-  Information om att man har en ångerrätt och villkoren för ångerrätten
-  Information om den tid man har på sig att ångra köpet
-  Information om hur man ångrar köpet
-  En ångerblankett

Har man inte fått den här informationen kan man ha upp till ett år och 14 dagar på sig att ångra köpet. Ångerfristen börjar gälla när man får informationen om ångerrätten. Om företaget skickar ut informationen i efterhand har man från tillfället man fått informationen om ångerrätten 14 dagar på sig att ångra sig.
Källa: Konsument Europa

Läs mer på Konsument Europas hemsida.

SVENSKA HEMSIDOR SOM TRICKBOT RIKTAT IN SIG PÅ
carnegie.se
catella.se
dnb.se
ekobanken.se
expressfaktura.se
folksam.se
forex.se
marginalen.se
maxm.se
nb.se
nordea.se
penser.se
plusgirot.se
resurs.se
seb.se
sparbankenoresund.se
volvofinans.se
Källa: F-Secure

Dricksvattnet kan bli dubbelt så dyrt  
Samtidigt som Sverige står inför den värsta vattenbristen på decennier varnar branschorganisationen Svenskt vatten för att dricksvattnet är för billigt. Om inte avgiften höjs kommer många svenska kommuner att få problem i framtiden, menar de. 
– Vi har sett att det finns ett väldigt stort investeringsbehov och då behöver kommunerna öka sina möjligheter att göra de investeringarna, säger Anna Linusson, vd på Svenskt vatten. 

Fördubblas inom 20 år
Svenskt vattens egen undersökning visar att avgiften som konsumenterna betalar för att få sitt dricksvatten måste fördubblas inom de närmsta 20 åren. 
– Problemet är att de investeringar som behöver göras om tio år måste börja planeras nu, säger Anna Linusson.

Bland annat behöver många kommuner byta ut slitna rör och ledningar. Men trots vetskapen om att stora investeringar är att vänta har få hittills höjt avgifterna. 
Många kommuner saknaralternativ om vattnet i den ordinarie vattentäkten tar slut eller blir förorenat.  
 

7 av 10 vill ha fler övervakningskameror 
Sju av tio svenskar vill se fler övervakningskameror på allmänna platser som torg och bussar. Men medan äldre är starkt positiva till kamerorna är yngre mycket mer tveksamma - det visar en färsk undersökning från försäkringsbolaget If.
Övervakningskameror är ett hett ämne i samhällsdebatten efter bland annat skottlossnngar och terrordåd under den senaste tiden. Både bland poliser och politiker finns viljan att göra det lättare att sätta upp kameror och regeringens utredare har tittat på om den nuvarande lagen borde ändras. Resultaten från utredningen redovisas under fredagen.
Även bland svenska folket verkar opinionen vara för fler kameror. I en färsk undersökning från försäkringsbolaget If med 3 650 svarande säger 71 procent att de vill se mer övervakning på allmänna platser som vid torg, utanför officiella byggnader och i kollektivtrafiken. Bara 5 procent vill se färre kameror eller inga alls.
– Förhoppningen med kamerorna är att de både ska förebygga brott och göra det lättare att i efterhand identifiera brottslingarna. När vi ställde samma fråga för fyra år sedan sa knappt sex av tio att de ville ha fler kameror, säger Caroline Uliana, informationschef på If.
Men även om en klar majoritet är för övervakningen är skillnaden stor mellan olika åldersgrupper. Bland de som är 55 år eller äldre vill 83 procent se fler övervakningskameror medan det i gruppen 18-34 år bara är drygt hälften (52 procent) som säger samma sak.
– Detta verkar i högsta grad vara en generationsfråga – de som är födda på 80-talet eller senare är inte alls lika bekväma med övervakningen som de äldre är, säger Caroline Uliana.
I undersökningen har de svarande också fått ranka de åtgärder tror är mest effektiva för att minska brottslighet. Då har knappt hälften valt övervakningskameror som ett av sina svar, vilket gör det till den fjärde mest populära alternativet. De tre vanligaste svaren är fler poliser, hårdare straff och fler förebyggande åtgärder som fritidsgårdar och utbildningsinsatser.
 

Vad tycker du om övervakningskameror på allmänna platser som torg, i kollektivtrafiken, utanför officiella byggnader etc?

                                                            18-34 år      35-54 år      55+ år
Det borde finnas fler kameror                 52 %           72 %          83 %
Det är bra som det är nu                         27 %          15 %           12 %
Det borde finnas färre kameror                 7 %            2 %             1 %
Det borde inte finnas kameror alls             4 %            3 %             1 %
Vet ej / Ingen åsikt                                    11 %            8 %             3 %

Fler poliser/väktare   72 %
Hårdare straff     55 %
Fler förebyggande åtgärder som fritidsgårdar, utbildningsinsatser    50 %
Fler övervakningskameror      48 %
Ge tullen mer befogenhet att kontrollera gods vid gränsen     47 %
Mer internationellt samarbete     36 %
Mer nordiskt samarbete      28 %
Mer övervakning på internet    19 %
Försvaret     11 %
Utegångsförbud efter en viss tid på kvällen     5 %
Annat    9 %
Antal svarande för respektive fråga: 3 650.

Broccoli sänker blodsockret
Diabetiker kan bli hjälpta av en antioxidant som finns i broccoli, det visar ny forskning vid Sahlgrenska akademin och Lunds universitet.
Broccoli är en riktig supergrönsak.

Den innehåller många olika vitaminer och dessutom fytonutrienter som bland annat minskar risken för att man ska utveckla hjärtsjukdomar och vissa typer av cancer.
Den innehåller också  sulforafan. Det är en antioxidant, som visat sig sänka blodsockret, först i djurförsök och sedan i en studie med 100 patienter. 
 
Men ett sänka blodsockret bara genom att äta broccoli är nog inte att rekommendera, eftersom det krävs fyra eller fem kilo om dagen för dosen ska vara verksam.
Nu planeras tillverkning av ett preparat med sulforafan.

Skall du hyra bil utomlands i sommar - Läs då detta
Många svenskar hyr bil utomlands på sin semester. Motormännen varnar nu för biluthyrare som i efterhand tar betalt för påstådda skador på bilen.
Fick du inte kvitto på att bilen lämnades tillbaka skadefri? Då finns risk att uthyraren vill ha extra betalt senare. Pengarna plockas från ditt kontokort.

Skador som ”upptäcks” efter det att du har lämnat bilen ifrån dig kan bli ett problem. Finns uthyraren utomlands och du själv har återvänt hem, är det svårt att få rättelse. Därför måste du alltid begära kvitto på att inga skador fanns vid återlämnandet.

Ett sätt att undgå problemet är att tacka ja till den självriskeliminering som erbjuds när bilen hämtas ut. Priset är dock högt. För en långresa kostar självriskelimineringen mer än vad man riskerar att få betala för vanliga småskador.

– Att köpa självriskeliminering bara för att slippa eventuella problem känns inte självklart. Då är det bättre att stå på sig och kräva kvitto där det tydligt framgår vem bilen har återlämnats till och att den är skadefri, säger Motormännens expert på bilresor Karl von Schoultz till tidningen Motor.

Syna bilen när du hämtar ut den
Kontrollera alltid bilens skick innan du kör iväg. Leta efter repor och bucklor på stötfångarna, lackskador på dörrarna, stenskott på vindrutan. Se till att få alla skador noterade på kontraktet. Nöj dig inte med muntliga besked om att ”de där skadorna vet vi om”. Fotografera gärna, så du har bildbevis, då riskerar du inte att få betala för gamla skador.

Försäkring ingår i bilhyran – men självrisken är hög
Den försäkring som ingår i bilhyrantäcker de flesta skador du vållar andra och sådana som du själv har vållat på hyrbilen. Så långt är allting väl. Självrisken varierar från noll kronor till mycket höga belopp. Är självrisken 20 000 kronor innebär det dock inte att du debiteras detta belopp för minsta lackskada. Självrisken är ett tak – inte ett golv. Kolla upp självrisken på hyrbilsbolagets hemsida och bestäm dig för om det är ett belopp du kan leva med. De flesta lämnar ju tillbaka hyrbilen utan skador.

Tycker du att självrisken är i högsta laget? Då kan du tacka ja till en självriskeliminering. En del biluthyrare kräver att du ska välja till en sådan, men det är fel. Självriskeliminering är alltid ett frivilligt tillval. Men räkna med att den kostar flera hundra kronor om dagen.

Om bilen krånglar – vad gör jag då?
Se till att få ett telefonnummer dit du kan ringa om något skulle hända under resan, eller om bilen skulle krångla. Gör inga reparationer utan att du har fått klartecken från hyrfirman. Vanligaste missödet brukar vara punktering.

Läs mer om fällor och fel när du hyr bil utomlands: https://www.motormannen.se/resan/hyra-bil-utomlands/

Läkare varnar för viss typ av Alvedon
Läkare på Sahlgrenska går ut och varnar för risker med en viss typ av Alvedon. På kort tid har två patienter som av misstag fått i sig för många tabletter tvingats till levertransplantation. 
– Det är svårt för sjukvården att behandla överdosering av preparatet på rätt sätt, säger överläkare Kai Knudsen.

Tabletterna ser precis ut som vanliga Alvedon. Men heter Alvedon 665 milligram och skiljer sig genom att den ger en långsam frisättning av paracetamol i kroppen. På Sahlgrenska har under våren två patienter tvingats till levertransplantation efter att ha fått i sig för stora mängder av läkemedlet.
– Det har inte varit avsiktliga överdoseringar utan de har ätit för mycket tabletter under ett par veckors tid på grund av värk, säger överläkare Kai Knudsen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Det motgift som används vid överdosering av vanlig Alvedon och annan paracetamol fungerar inte då patienten fått i sig för mycket Alvedon 665 milligram. Och nu höjs varningar om riskerna med läkemedlet från flera håll.
– Det är större risk för att man får en leverskada om man får i sig för mycket och det är svårare för sjukvården att behandla överdosering av preparatet på rätt sätt, säger överläkare Kai Knudsen.
Även Giftinformationscentralen har uppmärksammat riskerna och ändrat sina behandlingsrekommendationer. 
– Hela omhändertagandet blir annorlunda. Vi måste ta upprepade prover och patienten måste stanna minst ett dygn på sjukhus så vi kan se att levern inte får några skador, säger överläkare Kai Knudsen.

En av fördelarna med Alvedon 665 milligram är att den ger smärtlindring under längre tid och att patienten därmed inte behöver ta lika många tabletter.
Antalet utskrivna recept på Alvedon 665 milligram har ökat stadigt under de senaste åren. I Västra Götaland står läkemedlet för 40 procent av den totala förskrivningen av paracetamol. Riskerna med läkemedlet är nu under utredning av Europeiska läkemedelsmyndigheten. I sommar väntas de komma med sin rapport.
 – Jag tycker riskerna överstiger vinsten för patienten. Jag är tveksam till att den här medicinen överhuvudtaget behövs, säger Kai Knudsen.

Företrädare på GlaxoSmithKline, som är en av läkemedelstillverkarna bakom preparatet. De säger att de stödjer utredningen av preparatet och tycker att det är viktigt att man ser över riktlinjerna för behandling av överdoser.

Teknikmagasinet har inlett rekonstruktion av företaget

Enligt företaget presstjänst ska det inte innebära något för kunderna utan all verksamhet fortsätter som vanligt.Rekonstruktionen ska förhoppningsvis leda till att bolaget kommer på fötter och kan undvika en konkurs.

Rekonstruktörens uppgift blir bland annat att förhandla fram ett ackordsförslag till fordringsägarna.
Teknikmagasinet förvärvades av riskkapitalbolaget Segulah för två år sedan.
Enligt dess vd Sebastian Ehrnrooth var Teknikmagasinet tungt skuldsatt redan då.
Men Teknikmagasinets vd Cathrine Sahlgren menar att skulderna uppkom under fjolåret när det byggdes ett nytt centrallager i Eskilstuna som drogs med inkörningsproblem.

Till Dagens Industri säger Sebastian Ehrnrooth att processen gått snabbt men efter moget övervägande.

Kedjan har 130 fysiska butiker i Sverige, Norge och Finland.
Några finns bland annat i Göteborg, på Torp, Överby och på Nordby

Pyramidformade mattor vid spårområde ska stoppa genare
Ingen ska vistas i spårområdet – det är förbjudet, farligt och orsakar stora förseningar. Nu testar Trafikverket de nya pyramidformade gummimattor på Älvsjö station som ska förhindra att människor passerar över järnvägsspåren utan tillstånd. Målet är ökad säkerhet och punktligare tågtrafik i hela landet.

I länder som Belgien och Storbritannien har mattorna använts med resultatet att genandet över spåren minskat med upp till 98 procent.
Mattorna ser vassa ut och är obekväma att gå på. De placeras på ytor där problemen med personer som genar är stora.
Trafiken stoppas varje gång en obehörig person observeras i spårområdet. Under 2016 orsakade spårspringet i Sverige tågförseningar motsvarande 100 dagar.
 

Polisen i ”särskilt utsatta områden” förekommer våldsbejakande religiös extremism
Redan i mitten av förra året, då polisen gick ut med den dåvarande listan över särskilt utsatta områden i Sverige. Från 15 till 23.

Polisens nationella operativa avdelning, NOA, har klassat områden kännetecknas av bland annat svårigheter för polisen att fullfölja sitt uppdrag, en befolkning som drar sig för att medverka i rättsprocesser, närhet till andra utsatta områden och våldsbejakande religiös extremism och radikalisering och vi ser en påverkan på lokalsamhällen och vi ser grova våldsbrott.

Enligt Dagens Nyheter menar polisen i de beröra områdena att den negativa utvecklingen beror på resursbrist. I både Malmö, Göteborg, Stockholm och Uppsala säger sig polisledningen uppleva brist på personal.

Rikspolischefen Dan Eliasson har valt att inte offentliggöra listan över nya områden, trots att han skulle gjort så för en månad sedan.
Presschef Linda Widmark säger att rapporten ännu inte är klar och att det är därför Eliasson avvaktar med att kommentera.
Rapporten om utsatta områden bereds nu inom myndigheten och dialog förs med berörda kommuner. Den ska vara klar inom kort och beslut om åtgärder kommer då att fattas av rikspolischefen i samråd med regionpolischeferna.

Västsvensk man avled i cykeltävling
En deltagare från Västsverige dog i cykelloppet Halvvättern.
Deltagarna runt omkring utförde hjärt- och lungräddning och en följebil på plats med hjärtstartare försökte rädda mannens liv. Trotts detta gick mannens liv inte att rädda

Mannen, i 60-årsåldern drabbades av hjärtstopp under tävlingen strax efter halv tio på söndagsförmiddagen. Han fördes med ambulans till Motala lasarett, men hans liv gick inte att rädda. Mannens anhöriga är underrättade. 

Trimmad moppe kan ge föräldern återkallat körkort
Mopeden är det första fordonet för många ungdomar och den nyttjas mycket nu när sommaren är här..

Många trimmar moppen med eller utan föräldrarnas medgivande.
Det är också ganska vanligt att föräldrar låter barn köra fyrhjulingar och liknande fordon som har krav på körkort utanför inhägnat område. Många föräldrar är dock ovetande om vilka konsekvenser det kan leda till. Tillåtande av olovlig körning kan ge dagsböter, varning i körkortet och i vissa fall även leda till att Transportstyrelsen begär att körkortet återkallas!

Att trimma mopeder är något som alltid pågått. Faktum är att minst var fjärde moped som varit inblandad i en dödsolycka var trimmad. Många hade andra tekniska brister. Därför har MC-branschen, NTF, polisen och svenska myndigheter under många år samarbetat för att minska trimningen. 

En trimmad moped får man inte köra med ett AM-körkort. Barn får inte köra fyrhjulingar om det inte är klassat som lekfordon. Många känner inte till vad det kan betyda för föräldrar att man tillåter detta. Så här säger experterna på Transportstyrelsen: 

En vårdnadshavare eller annan vuxen som tillåter barn att köra ett fordon man inte har behörighet för kan dömas för tillåtande av olovlig körning. Straffet för den vuxne är dagsböter. En trimmad moped får man inte köra med ett AM-körkort. Barn får inte köra fyrhjulingar om det inte är klassat som lekfordon. 

När en förälder döms till böter för tillåtande av olovlig körning enligt 3 § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott så går det en signal till Transportstyrelsens körkortsavdelning som tittar på om föräldern är körkortshavare. Om hen har körkort så ingriper TS med stöd av återkallelsepunkt 6 i 5 kap. 3 § körkortslagen (1998:488).

Praxis i dessa ärenden är att varning kan anses vara en tillräcklig åtgärd. Men det finns också annan praxis som anger att om det sedan tidigare finns en eller flera varningar (eller tidigare återkallelser) så kan en enskild händelse, som vid normal praxis stannar vid åtgärden varning, faktiskt leda direkt till en körkortsåterkallelse.

En annan konsekvens är att försäkringsbolagen kan jämka ersättning om något händer vid tillåtande av olovlig körning.
Källa:SMC

Drömfonden: Peter ”Foppa” Forsberg och ATG förverkligar drömmar
En resa till basketcupen i Eskilstuna, ny utrustning till ridklubben eller ett simläger för nyanlända ungdomar; ingen dröm är för stor för Drömfonden. I samarbete med Peter Forsberg startar ATG nu Drömfonden - en satsning för att främja hälsa och gemenskap genom idrott.

– Jag har själv sett och upplevt vilken skillnad idrott gör för såväl ungdomar som äldre människor. Få saker bidrar till att skapa så mycket gemenskap, hopp och drömmar. Genom Drömfonden hoppas vi att fler ska kunna ta del av idrottens positiva effekter, säger Peter Forsberg, ambassadör för Drömfonden.

Drömfonden stöder projekt och initiativ som genom idrott bidrar till att främja psykisk och fysisk hälsa och motverka utanförskap. I en första omgång kommer en jury, bestående av bland andra Peter Forsberg, att välja ut fyra föreningar som tilldelas 50 000 kr var. Dessutom får den förening som vinner folkets och juryns röster ytterligare 100 000 kr.

– Drömfonden är en långsiktig satsning där vi letar föreningar som genom sin verksamhet kan inspirera andra. Det är föreningar och eldsjälar med tydliga drömmar som kan bidra till gemenskap och hälsa, men behöver stöd för att de ska gå i uppfyllelse, säger Maria Guggenberger, CSR-chef på ATG.

Så fungerar det
9 juni-30 juli: öppet för ansökningar via www.dromfond.se
10 augusti: de fyra projekt som får 50 000 kronor vardera från Drömfonden presenteras
2-26 september: publik omröstning med våra fyra finalister där svenska folket tillsammans med juryn utser en vinnare.
30 september: Peter Forsberg delar ut ytterligare 100 000 kronor till den slutgiltiga vinnaren på Solvalla.
Juryn består av Peter Forsberg, ambassadör Drömfonden; Anja Frey, chef Fryshuset Stockholm; Leif Magnusson, verksamhetschef Mångkulturellt centrum samt Maria Guggenberger, CSR-chef ATG

Bättre fantombilder med ny dna-teknik
Ett hårstrå eller en droppe blod från en brottsplats. Det kan vara allt som krävs för att få fram en fantombild av en okänd gärningsman. Nu ska dna-tekniken utvecklas.
Redan idag kan laboratorier runt om i världen ta fram information om ögonfärg och hårfärg från dna. Nu startar ett forskningsprojekt där forensiska dna-forskare, genetiker, statistiker och samhällsvetare från åtta europeiska länder ska vidareutveckla tekniken. Från Sverige deltar nationellt forensiskt centrum, NFC. 
 
– Samarbetet ligger helt i linje med NFC:s strategiska plan att vidareutveckla dna-området genom att använda mer av den information som dna innehåller. Genom projektet får vi också möjlighet att knyta nya internationella kontakter i ett nytt viktigt sammanhang och därmed utöka våra nätverk i Europa, säger Lena Klasén, avdelningschef vid NFC.
Effektivare brottsutredningar
Målet med forskningsprojektet är att utveckla nya metoder och verktyg för att få fram en persons utseende, ålder och ursprung från dna-spår som inhämtats från brottsplatser. Informationen kan sedan användas för att skapa fantombilder av okända gärningsmän och på så sätt begränsa antalet misstänkta i en brottsutredning.
– Dessa fantombilder blir ytterligare ett verktyg i polisens utredningsarbete och kan bidra till att polisen snabbare och effektivare hittar okända förövare, säger Johannes Hedman, dna-specialist vid NFC.
– Målet är att övervinna de största begränsningarna inom nuvarande forensisk dna-analys genom att utöka användningen av dna-spår som spaningsinformation.
När metoderna har utvecklats ska de införas vid kriminaltekniska laboratorium i sex länder, bland annat i Sverige.

Forskningsprojektet Visage
Visage står för Visible Attributes Through Genomic
Finansieras av EU Horizon 2020
Sverige, Nederländerna, Polen, Spanien, Österrike, Tyskland, Storbritannien och Frankrike deltar i projektet

Efterlyst serievåldtäktsman gripen i Thailand
En serievåldtäktsman som har varit internationellt efterlyst för flera våldtäkter i Sverige har gripits i Thailand, uppger polisen.
Sedan drygt två veckor tillbaka har en intensiv polisjakt pågåt.

Polisen fick i förra veckan in flera tips om att mannen ska ha synts till i Floda utanför Göteborg. Uppgifterna har efter att de spridits i sociala medier skapat stor oro bland föräldrar i området, men även till flera andra brottsplatser runt om i Sverige.

Mannen har vid två tidigare tillfällen dömts till långa fängelsestraff för olika typer av sexuellt våld. År 2003 dömdes han till sju års fängelse för grov våldtäkt och sexuellt utnyttjande av minderårig. Sex år senare dömdes han till åtta års fängelse efter att upprepade gånger ha våldtagit två 17-åriga flickor under en 16 timmar lång mardrömsresa mellan Hultsfred och Linköping. Mannen beskrev i förhör hur han funderade på att mörda flickorna, för att bli dömd till livstids fängelse eftersom han inte klarade att leva i frihet.

Biokunder hos SF drabbade av blufferbjudanden
Sedan en tid har det cirkulerat olika erbjudanden där SF Bio påstås vara avsändare och där man erbjuds presentkort för en billig penning eller gratis biobiljetter. Vi har självklart inget med dessa att göra utan vill varna våra kunder för att svara på dessa meddelanden.

- Vi är ett välkänt varumärke och det är tyvärr så att vissa kriminella utnyttjar detta för att locka in folk till olika abonnemang eller åtaganden som det sedan kan vara mycket svårt att ta sig ur, säger Thomas Runfors, informationschef på SF Bio. Det är också något som drabbar fler större företag med en kundkrets som kan vara intresserad av olika erbjudanden.

Vad kan man då göra åt dessa oärliga utskick som syftar att snärja kunderna?
- De är mycket svåra att komma åt eftersom de i de flesta fall opererar från utlandet, säger Thomas Runfors. Det är inget som går ut via våra officiella kanaler, och vi försöker hela tiden att blockera de sajter som lägger upp dessa erbjudanden men det poppar upp nya innan vi hinner åtgärda det.
Vi har självklart också polisanmält det som inträffat och fortsätter att via experter på nätjuridik motarbeta dessa bedrägliga meddelanden. Vi har också lagt ut ett antal varningar via vår sajt och i de sociala medierna.

- Generellt kan man säga att, om man inte deltagit i en tävling så skickar SF Bio aldrig ut erbjudanden där man skänker bort biobiljetter eller presentkort till rabatterade priser. Sådana mail eller meddelanden skall man aldrig öppna eller svara på. Är man osäker kan man kontakta vår kundtjänst via info@sfbio.se, avslutar Thomas Runfors i ett pressmedelande.
 

Din bostad kan bli bordell i sommar
Inför sommaren varnar polisen för att den som hyr ut sin bostad kan hyra ut ovetandes till personer som sedan bedriver sexhandel.
Varje vecka gör polisen tillslag mot bostäder, ofta lägenheter i Storgöteborg där man misstänker bordellverksamhet.
Polisens uppfattning är att det blir vanligare att människor hyr ut när de själva är på semester och att de då, ofta ovetandes, blir måltavla för sexhandeln.
– Man kanske hyr ut sin bostad till en eller två personer under en kortare period och så upptäcker man i efterhand att det har använts i prostitutionssyfte, säger Mikael Holmgren, gruppchef vid gränspolisen i region Väst.
Vissa befinner sig långt hemifrån när de får samtal från polis efter en razzia.
– De vi ringer upp blir naturligtvis chockade. De skickar kompisar som får plocka upp nyklarna hos oss. Och ibland får vi inte tag på bostadsrättsinnehavaren och då får vi gå på bostadsrättsföreningen, säger Mikael Holmgren.
Till den som inte vill att hemmet förvandlas till en bordell så har polisen Mikael Holmgren några konkreta tips.
– Kontrollera så att du verkligen får hyra ut. Var sedan otroligt noggrann. Naturligtvis skriva avtal och få identitet på personerna, säger han.

Polisen skall inte hantera djur längre - polisens verksamhet skall renodlas
Enligt ett nytt lagförslag ska länsstyrelserna ta över ansvaret för att hantera omhändertagna djur från polisen.
- Länsstyrelsernas personal är bättre utbildade för de här uppgifterna och dessutom frigörs poliser som då kan ägna sig åt ordinärt polisarbete, säger inrikesminister Anders Ygeman (S) till SVT Nyheter.
Regeringen vill renodla polisens verksamhet och arbetar med fler förslag som ska avlasta polisen. Exempelvis att väktare ska få befogenhet att ta om hand och även transportera onyktra och påverkade personer. Ett annat förslag är att Kustbevakningen ska få ingripa vid fortkörning till sjöss och havs.
ANNONS
Varje år kostar djurhanteringen hos polisen cirka 60 miljoner kronor. När länsstyrelserna tar över ansvaret väntas de få extra resurser, 34 miljoner 2018 och 58 miljoner 2019.
Lagförslaget innebär enligt Ygeman att ett 100-tal poliser kan frigöras från djurhanteringen. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juni 2018. // TT
 

Bud på Akzo Nobel dras tillbaka
Den amerikanska färgtillverkaren PPG Industries har beslutat att inte lägga något formellt bud på nederländska Akzo Nobel sedan upprepade informella trevare tillbakavisats.
Det senaste förslaget till affär, med ett budpris på i runda slängar 250 miljarder kronor för Akzo Nobel, presenterades för en vecka sedan. Men detta har ännu inte besvarats av Akzo Nobels ledning.
Akzo Nobel-aktien sjönk med 1,5 procent på Amsterdambörsen efter beskedet från PPG.

Beskedet kommer sedan en grupp Akzo Nobel-investerare, med hedgefonden Elliot Advisors i spetsen, förlorat en domstolsförhandling där man rest krav att Akzo Nobels styrelse inleder samtal om en affär med PPG.
Akzo Nobel har cirka 45 000 medarbetare i 80 länder, varav cirka 2 700 i Sverige, skriver bolaget på sin hemsida.
Bland koncernens varumärken finns Nordsjö, Eka, Cuprinol och Jozo-salt.

Lagändring inom föräldraförsäkringen beslutad av riksdagen
Under onsdagen beslutade riksdagen att begränsa antalet dagar med föräldrapenning för barn som kommer till Sverige och som har fyllt 1 år. Skälet till beslutet är att föräldrarna ska kunna etablera sig i samhället tidigare. De nya reglerna gäller från 1 juli 2017.
De nya reglerna innebär att föräldrar som kommer till Sverige med barn får rätt till 480 dagar med föräldrapenning om barnet blir bosatt i Sverige innan det fyller ett år, 200 dagar föräldrapenning om barnet blir bosatt under sitt andra levnadsår och 100 dagar efter det andra levnadsåret.
Beslutet kommer även att omfatta barn som blivit bosatta i Sverige efter den 1 juli 2010 och som då var äldre än ett år, där föräldrarna inte har tagit ut någon föräldrapenning före den 1 juli 2017.
Föräldrar som kommer till Sverige med äldre barn kan i dag få tillgång till lika många dagar med föräldrapenning som om barnet vore nyfött.

FI vill skärpa amorteringskravet
Finansinspektionen (FI) vill skärpa amorteringskravet nästa år.
För bolånetagare kan det innebära tusentalskronor per månad i ökade kostnader.

Villaägarna befarar att det skulle minska rörligheten på bostadsmarknaden och slå särskilt hårt mot svaga hushåll.

Förslaget från FI är att komplettera dagens amorteringskrav med ett nytt krav som säger att hushåll som lånar mer än 4,5 gånger av sin bruttoinkomst ska amortera 1 procentenhet mer av sitt bolån varje år än i dagsläget. Omkring 15 procent av bolånetagarna har i dag lån som är större än så, enligt FI.

För ett hushåll vars bolån överstiger 70 procent av bostadens värde och 4,5 gånger inkomsten skulle därmed det samlade amorteringskravet enligt förslaget lyfta till 3 procent per år. Med ett bolån på fyra miljoner innebär det ett amorteringskrav på 10 000 kronor per månad.

Jakob Eliasson, samhällspolitisk chef på Villaägarnas riksförbund att förslaget skulle skada rörligheten på bostadsmarknaden och därmed slå mot utbudet. Dessutom tror han att det slår onödigt hårt mot just ekonomiskt svagare hushåll.
Enligt Eliasson vore det bättre om amorteringskrav riktades mot bankerna i stället för direkt mot enskilda hushåll.
- Det vore bättre att ha ett amorteringskrav som inte ligger på individnivå utan på banknivå, säger han.

Kravet skulle då gälla hela bankens bolåneportfölj varpå banken själv skulle avgöra hur det ska uppfyllas.
- De som amorterar mer skulle kunna lockas att göra det med en lägre ränta. Det vore en väldigt sund struktur för alla inblandade. I dag är det dessvärre tvärtom, att ju mer man lånar desto högre ränterabatt får man.
Förslaget, en mjuk variant på ett så kallat skuldkvotstak, läggs fram i samband med en stabilitetsrapport från FI och går nu ut på remiss. Om det ska införas avgörs i slutändan av regeringen.

I stabilitetsrapporten beskriver FI en utveckling där en stark konjunktur och rekordlåga räntor blåst upp hushållens skulder och bostadspriserna.
"På tre år har bostadspriserna ökat med drygt 40 procent. FI ser därför att sårbarheter byggs upp i den svenska ekonomin", skriver FI, som varnar för en högre risk än normalt för en prisnedgång på bostadsmarknaden.
"Om allvarliga störningar skulle drabba den svenska ekonomin kan bostadspriserna sjunka betydligt. Det kan förstärka en konjunkturnedgång, skriver FI.
Det amorteringskrav som infördes i fjol har haft en viss dämpande effekt på bostadspriserna, enligt FI.
"De hushåll som omfattats av amorteringskravet har köpt billigare bostäder än vad de hade gjort om det inte hade funnits ett amorteringskrav. I Stockholm, som påverkats mest av kravet, har pristillväxten dämpats och låg runt 5 procent i årstakt under inledningen av 2017 jämfört med 8 procent i landet som helhet". // TT

Fakta: Så slår FI:s nya förslag
Den som lånar mer än 4,5 gånger av hushållets inkomst efter skatt ska enligt förslaget amortera 1 procentenhet mer av sitt bolån varje år än i dagsläget.

Här går gränsen för när de skärpta amorteringsreglerna börjar gälla (allt i kronor):
Månadsinkomst Lånegräns 25 000 1 350 000 30 000 1 620 000 40 000 2 160 000 60 000 3 240 000 80 000 4 320 000 100 000 5 400 000

Så mycket högre blir månadskostnaden om du omfattas av reglerna:
Lån Månadskostnad 1 500 000 1 250 2 000 000 1 670 4 000 000 3 330 5 000 000 4 170Så blir den totala amorteringskostnaden, om du också omfattas av den striktaste delen av de befintliga amorteringsreglerna, det vill säga har en belåningsgrad över 70 procent:
Lån Månadskostnad 1 500 000 3 750 2 000 000 5 000 4 000 000 10 000 5 000 000 12 500
 

Hårdare tag mot nätdroger
Europaparlamentet och EU:s medlemsländer har kommit överens om åtgärder för att snabbare kunna ingripa mot nya psykosaktiva droger. I framtiden ska skadliga psykoaktiva ämnen kunna dras tillbaka från hela den inre marknaden inom sex månader.

I dag kan det ta upp till två år.
- Det är oerhört tillfredsställande att vi lyckats enas om nya, strängare verktyg för att ingripa mot de så kallade nätdrogerna. De senaste åren har hundratals nya ämnen dykt upp på den europeiska marknaden och dödsfallen kopplade till nätdroger har ökat både i Sverige och i resten av EU.
Det säger europaparlamentariker Anna Hedh (S), som förhandlat frågan för den socialdemokratiska gruppens räkning i EU-parlamentet.

I fortsättningen ska varje EU-land vara skyldigt att anmäla nya ämnen som dyker upp till den europeiska myndigheten för narkotikakontroll - Europeiska centret för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (EMCDDA). Där görs en riskbedömning, varpå EU-kommissionen lägger fram förslag om ett eventuellt förbud.

- Det betyder att vi kommer att kunna förbjuda nya ämnen betydligt snabbare i hela EU. I stället för att som i dag, då det kan ta upp till två år från rapportering till förbud, kommer vi i framtiden att kunna ingripa inom sex månader, säger Anna Hedh.
Innan de nya reglerna kan träda i kraft måste överenskommelsen formellt godkännas av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter. Omröstningen beräknas till den 8 juni i år.

Ditt bank-ID kapas via bluff-sms till telefonen
Bedragare försöker komma över ditt bank-ID genom  att skicka bluffmeddelanden till din mobiltelefon. 
Polisen går nu ut med en nationell varning.  


– Man försöker få dig att uppge dina personnummer och inloggningar för att kunna ta över ditt bank-ID och äga dig, säger Jan Olsson vid polisens nationella bedrägericenter.

Dina pengar har tidigare berättat om bedragarnas olika metoder för att kapa ditt bank-ID och tömma dina konton. Det kan exempelvis vara via en falsk sida på Facebook, som utger sig för att tillhöra Skatteverket, som uppmanar dig att logga in på ditt bank-ID. 
Även Microsoftbedragarna, som spårats till Indien, har nu börjat med bank-id-kapning. 
Och under måndagsförmiddagen har det skickats ut meddelanden till människors mobiltelefoner med en länk som leder till en bluffsida. 

Inte samma taktik som Somalia-samtal
Upplägget skiljer sig från vågen av bluffsamtal med landsnummer från Somalia och Seychellerna som har rapporterats de senaste dygnen. 
Polisen förbereder en nationell varning.
– Vi kommer gå ut med en varning för detta på Facebook. Det här är en phishing-attack som startade vid 17.30 under söndagen, säger Jan Olsson.

Hans konkreta råd för att att undvika att bli drabbad:
– Uppge aldrig personnummer, bank-ID-uppgifter eller kontouppgifter för att du får ett sms där det står att du ska göra det.

I meddelandet står det "Verifiera din identitet" och en förkortad bit.ly-länk är bifogad. 
– Jag fick ett sms nu på morgonen och blev lite nyfiken. Så jag kollade upp landsnumret och såg att det går till San Marino, säger en person i Skåne som fått meddelandet. 
San Marino är en republik som är belägen i Sydeuropa och omsluts av Italien. 

Bedragarna har flera metoder i verktygslådan. I en mer komplicerad variant hackar bedragarna först ett Facebook-konto. Sedan kontaktar de vänner till personen som blivit hackad och ber dem om uppgifter till deras bank-ID.

Nu utsätts svenskarna med nya bluffsamtal – från Seychellerna
De senaste dagarna har tusentals svenskar blivit uppringda av misstänkta bluffsamtal, från nummer med Somalias landskod +252.

Nu varnar nu många läsare att bluffsamtalen bytt land, och nu kommer från landskoden +248, som tillhör Seychellerna, en ögrupp i västra Indiska oceanen, utanför Afrikas östkust.

De verkar köra en raid just nu”, skriver en användare. ”I natt har någon ringt från Seychellerna!!”, skriver en annan.
De som blivit uppringda uppmanas att absolut inte ringa upp – då du med all sannolikhet ringer ett dyrt betalsamtal.
Det är med största sannolikhet en bluff som kan kosta dig många hundralappar.

Kemikalie i krukväxter kan förstöra din kompostjord
Kemikalieinspektionen har tillåtit ny kemikalie för krukväxtproduktion, men råder samtidigt fritidsodlare att inte lägga krukväxter på komposten. Orsaken är att kemikalien kan förstöra kompostjorden.

– Vill man vara säker ska man undvika att kompostera krukväxter, det gäller både importerade och svenska, säger Agneta Westerberg på Kemikalieinspektionen.

Bakgrunden är att yrkesodlare kan vattna eller spruta sina krukväxter med ämnet paklobutrazol. Det är en kemikalie som hämmar tillväxten och gör att krukväxterna håller sig små och knubbiga.
Palkobutrazol är sedan tidigare godkänt i andra europeiska länder, och nu godkänns den även i Sverige. 

Enligt Kemikalieinspektionen ska paklobutrazol inte vara farligt för miljö och hälsa, men skriver samtidigt i sitt beslut som gått ut till yrkesodlare att jord och komposterade växtdelar som kommit kontakt med medlet inte får återanvändas för odling. Orsaken är att vissa grönsaker är känsliga för produkten.

– Om du vill odla till exempel tomat eller gurka i kompostjorden finns det en risk att det helt enkelt inte fungerar, att grönsakerna inte klarar av att växa på grund av paklobutrazol.
Det finns i dag ingen märkning som visar om en krukväxt blivit behandlad med paklobutrazol, och Kemikalieinspektionen har inte informerat allmänheten.

– Den här frågan har inte varit aktuell för oss tidigare, men vi har haft en diskussion och kommer att lägga ut information på Kemikalieinspektionens webbplats.

Polisen varnar - Ring inte upp detta nummer
Under de senaste dagarna har ett flertal personer i Sverige fått okända telefonsamtal från Somalia, utan att ha någon anknytning till landet. Det kan röra sig om bedrägeriförsök, enligt polisen.

Telefonnumren har riktnummer +252 och på sociala medier uppmanas folk till att inte ringa tillbaka till dem, skriver Norran och Metro. Det kan handla om bluffsamtal som kostar pengar. På hitta.se har flera rapporterat om hur de har fått samtalen mitt i natten.

Den som ringer tillbaka riskerar att bli kopplad till en telefonsvarare och får lyssna på musik i väntan på att "kopplas fram". Och under tiden blir kostnaden för samtalet allt högre.
På sin hemsida skriver polisen att den har fått en rad samtal om att personer har blivit uppringda från nummer som börjar på +252. Ingen av dem som har varit i kontakt med polisen har svarat på samtalen och därför menar polisen att det är svårt att veta vad personen som ringer vill.

- Det jag har hört från vårt kontaktcenter är att vi har fått ett tiotal samtal om detta, från fredagskvällen till nu på förmiddagen, säger Towe Hägg, presstalesperson på polisen i region Stockholm, till TT.
Polisen råder den som får ett samtal från utlandet och inte väntar sig ett sådant att inte svara eller ringa upp numret.
- Vi kan konstatera att det kan vara försök till bedrägeri, men det vet vi inte för tack och lov svarade personerna inte och ringde inte upp. Vi har valt att tala om det på vår hemsida och hoppas att ingen annan besvarar samtalen heller. Det kan vara ett troligt bedrägeri och då kan man bli av med stora pengar.
.
Telefonbluff
Om du blir uppringd av ett utländskt nummer ska du inte svara om du inte förväntar dig ett samtal. Om du har ett missat samtal som inleds med ett utlandsnummer bör du inte heller ringa upp. Samtalet är troligen ett bedrägeri och du riskerar att bli av med stora summor pengar.
Källa: Polisen.se.

UPPDATERING
Läs mer här >>>

Sjöpolisen förmedlar budskapet SÄKER I BÅTEN 
Vår, sol och värme gör att fler och fler båtar sätts i sjön och man nu ger sig ut på sina första båtturer i skärgården
Med SÄKER I BÅTEN så vill Sjöpolisen att människor på sjön skall tänka på följande tips .
- Flytväst på.
- Använder säkerhetsutrustning.
- Vattentätt mobilfodral.
- Använder dödmansgrepp (där det finns).
- Anpassad klädsel.
- Ta reda på väderprognos innan färd.
- Meddelar sina nära så de vet var man är, om man blir sen.
- är utrustad och har den kunskapen för båtturen man skall göra. ( Tex tillräcklig kapacitet på mobilbatteri).

Ny studie: Fortsatt stora felberäkningar hos aktivitetsarmband
Aktivitetsarmbanden inte håller måttet. En ny studie har undersökt bland annat Apple Watch, Samsung Gear och Microsoft Band, och tyvärr verkar de ännu inte blivit bättre.
Totalt 60 testpersoner fick testa sju olika populära aktivitetsarmband, samtidigt som deras energiförbränning och hjärtfrekvens övervakades noggrant i labbmiljö vid Stanfords universitet.

När de gäller att mäta hjärtfrekvens hade armbanden en felmarginal på bara fem procent, men när de skulle mäta energiförbrukning, verkar de ha samma stora problem som för ett år sedan.
Hjärtfrekvensmätaren gjorde mycket bättre ifrån sig än väntat.

Armbanden hade en felmarginal mellan 27 och 92 procent, och för att de ska hålla måttet någorlunda vill forskarna i alla fall se en felmarginal på under tio procent.
Anledningen till det dåliga resultatet är att det är svårt att mäta energiförbrukning med bara ett aktivitetsarmband. Hur mycket energi som förbrukas räknas ut med beräkningsmodeller, där faktorer för till exempel ålder, livsstil, vikt och längd räknas in, och de skiljer sig mellan olika personer.

Besked i dag om besiktningsfrihet för historiska fordon
Transportstyrelsens gav i dagarna bland annat besked att bilar som är minst 50 år och motorcyklar som fyllt 40 ska befrias från kontrollbesiktning. Ett mycket välkommet och efterlängtat besked efter många års arbete av bland andra Motorhistoriska Riksförbundet som företräder den fordonshistoriska rörelsen i Sverige.

– Besiktningsfriheten är ett välkommet och efterlängtat besked efter många års arbete av MHRF, FIVA, den fordonshistoriska världsorganisationen som MHRF är en del av, och våra systerorganisationer inom EU för att säkerställa rimliga villkor på de historiska fordonen, säger MHRFs generalsekreterare Jan Tägt.

Arbetet med EUs nya besiktningsdirektiv påbörjades 2012. Det krävdes enligt MHRFs generalsekreterare mängder av myndighets- och politikerkontakter i Sverige och Bryssel liksom framställningar och remissvar. Arbetet resulterade i att de ursprungliga orimliga kraven på originallacker och typgodkända delar på historiska fordon, för att de överhuvudtaget skulle anses vara historiska vid bedömningen om undantag från periodisk kontrollbesiktning, avvärjdes.

En bidragande orsak har varit riksdagens, regeringskansliets och Transportstyrelsens inställning till, och inte minst förtroende för, den svenska fordonshistoriska rörelsen menar Jan Tägt;
– Utan dem och remissinstansernas arbete hade detta inte hänt. Sverige har nu fortsatt möjlighet att fastställa särskilda villkor för historiska fordon i nationell lagstiftning.

Bland remissinstanserna återfinns utöver MHRF SMC, SFRO med flera.
Den 20 maj 2017 publicerades Transportstyrelsens information om de nya reglerna för kontrollbesiktning. Reglerna träder i kraft den 20 maj 2018. Fram till dess gäller dagens besiktningsregler.

Viktig information för dig som som är TV-kund hos Telia
Just nu pågår förhandlingar mellan Telia och en av våra leverantörer av tv-kanaler, Discovery. Om vi inte kommer överens finns det risk för att vi inte längre får sända vissa kanaler från och med den 8 juni. Här förklarar vi varför, vad du får istället och ger svar på vanliga frågor.
                                         

Vad händer den 8 juni?
Från och med 8 juni har vi inte längre något avtal med Discovery. Om vi inte kommit överens om ett nytt avtal innan dess kommer vi inte längre kunna erbjuda tv-kanaler som tillhör Discovery i Tv från Telia.
Våra dörrar är öppna för fortsatta förhandlingar även efter 8 juni och om vi kommer överens med tv-leverantören får du tillbaka kanalerna.
Om inte, slutar tv-kanalerna sändas och du får istället andra kanaler eller tv-paket. Vad som blir ditt nya innehåll beror på vilket paket du har idag, läs mer nedan.

Vilka kanaler slutar att sändas?
Om vi inte kommer överens slutar vi sända alla kanaler som levereras av Discovery 8 juni:
Kanal 5
Kanal 9
Kanal 11
Eurosport 1
Eurosport 2
Discovery
Discovery Science
Discovery World
Discovery ID
TLC
Animal Planet
Detta gäller även motsvarande HD-kanaler.
På telia.se kan du se vilka kanaler som ingår I ditt tv-paket.. Logga in på Mitt Telia om du är osäker på vilket tv-paket du har, eller kolla på din tv-faktura.

Varför händer detta?
Vi vill att du som kund ska ha en enkel tv-tjänst med allt innehåll samlat på ett ställe, kunna se på tv när det passar dig och på vilken skärm du vill – underhållning som du vill ha det.
Det nya avtalet som Discovery erbjuder är en försämring av detta – det begränsar din möjlighet att själv bestämma hur, vad och på vilket sätt du ska se på tv. Det försvårar också våra möjligheter att ge dig en ännu mer flexibel tv-upplevelse i framtiden.
Vi förstår att det är frustrerande att inte ha alla kanaler som vanligt men tror att du blir mer nöjd med ett avtal som sätter din tv-upplevelse först. Vi tror på Tv från Telia och att det finns en anledning till att vi år efter år har Sveriges nöjdaste tv-kunder. Därför går vi inte med på det nya avtalet som det ser ut idag och fortsätter att förhandla med Discovery om en ny överenskommelse.
Du hittar alltid den senaste informationen på telia.se/tvinfo.

Kommer kanalerna tillbaka?
Det kan vi inte svara på idag, men du hittar alltid den senaste informationen på telia.se/tvinfo.
Får jag som kund något annat innehåll istället?
Ja, vad du får beror på vad du har för tv-paket idag. Innehållet finns automatiskt i din tv 8 juni.

Jag har tv-paket Lagom
Alla Lagom-kunder får HBO Nordic tills vidare. HBO Nordic är ett populärt tv-paket fullt av hyllade serier och massor av filmer.
Dessutom lägger vi till följande kanaler:
Comedy Central, kanalplats: 19 (HD 419)
National Geographic, kanalplats: 26 (HD 426)
TV3 Sport, kanalplats: 69
HBO Nordic och dina nya kanaler dyker upp automatiskt i din tv och i Play+ 8 juni, om förhandlingarna med Discovery inte har löst sig.
Kanalerna hamnar på kanalplatserna ovan. HBO Nordic är en playtjänst som du hittar genom att trycka på Menu på din fjärrkontroll och sedan Play. Starta om tv-boxen om du inte hittar ditt nya innehåll.
Obs. Har du redan HBO Nordic drar vi istället av kostnaden för det tv-paketet på din faktura, tills vidare.

Jag har tv-paketet Stor
Alla Stor-kunder får HBO Nordic tills vidare. HBO Nordic är ett populärt tv-paket fullt av hyllade serier och massor av filmer.
Dessutom lägger vi till följande kanaler:
MTV Rocks, kanalplats: Info kommer
Nickelodeon Junior, kanalplats: 81 (HD 481)
Boomerang, kanalplats: 86
Disney Junior, kanalplats: 85
Ginx, kanalplats: Info kommer
HBO Nordic och dina nya kanaler dyker upp automatiskt i din tv och i Play+ 8 juni, om förhandlingarna med Discovery inte har löst sig.
Kanalerna hamnar på kanalplatserna ovan. HBO Nordic är en playtjänst som du hittar genom att trycka på Menu på din fjärrkontroll och sedan Play. Starta om tv-boxen om du inte hittar ditt nya innehåll. HBO Nordic kommer också finnas i Play+.
Obs. Har du redan HBO Nordic drar vi istället av kostnaden för det tv-paketet på din faktura, tills vidare.

Jag har tv-paketet Discovery
Vi kommer dra av kostnaden för tv-paketet på din faktura, tills vidare.
Jag har HBO Nordic
Vi kommer dra av kostnaden för HBO Nordic på din faktura, tills vidare.

Jag har tv-paketet Viasat Guld
Alla Viasat Guld-kunder får HBO Nordic tills vidare. Det är ett populärt tv-paket fullt av hyllade serier och massor av filmer.
Det nya tv-paketet dyker upp automatiskt i din tv och i Play+ 8 juni, om förhandlingarna med Discovery inte har löst sig. HBO Nordic är en playtjänst som du hittar genom att trycka på Menu på din fjärrkontroll och sedan Play. Starta om tv-boxen om du inte hittar ditt nya innehåll.
Obs. Har du redan HBO Nordic drar vi istället av kostnaden för det tv-paketet på din faktura, tills vidare.

Jag har tv-paketet Viasat Silver
Alla Viasat Silver-kunder får HBO Nordic tills vidare. HBO Nordic är ett populärt tv-paket fullt av hyllade serier och massor av filmer.
Det nya tv-paketet dyker upp automatiskt i din tv och i Play+ 8 juni, om förhandlingarna med Discovery inte har löst sig. HBO Nordic är en playtjänst som du hittar genom att trycka på Menu på din fjärrkontroll och sedan Play. Starta om tv-boxen om du inte hittar ditt nya innehåll.
Obs. Har du redan HBO Nordic drar vi istället av kostnaden för det tv-paketet på din faktura, tills vidare.

Jag har tv-paketet Play+ Blandat
Alla kunder som har Play+ Blandat får HBO Nordic tills vidare. HBO Nordic är ett populärt tv-paket fullt av hyllade serier och massor av filmer.
Det nya tv-paketet dyker upp automatiskt i ditt Play+ 8 juni, om förhandlingarna med Discovery inte har löst sig.
Obs. Har du redan HBO Nordic drar vi istället av kostnaden för det tv-paketet på din faktura, tills vidare.

Jag har tv-paketet Mixa 16
Du som har Mixa 16 och valt en av kanalerna som stängs ner kommer kunna göra om hela ditt kanalval 8 juni. Byt innehållet genom att klicka på Menu på din fjärrkontroll och gå till Mixa 16.

Jag har tv-paketet Start
Du har inga kanaler från Discovery och berörs inte av detta.

'Jag har Kabel-tv
Vi ersätter alla berörda kunder med Kabel-tv med följande kanaler:
Comedy Central, kanalplats: 19
National Geographic, kanalplats: 26
Disney Junior, kanalplats: 85
De dyker upp automatiskt i din tv och i Play+ 8 juni, om förhandlingarna med Discovery inte har löst sig.

Mer information om HBO Nordic
Obs. För dig som får HBO Nordic 8 juni.
HBO Nordic är ett mycket uppskattat tv-paket. De har och producerar själva några av de mest hyllade och populära serierna, här finns alla säsonger och massor av filmer. Just nu kan du till exempel följa den nya serien The Handmaid’s Tale, senaste säsongen av Veep eller nya Twin Peaks: The Return.
HBO Nordic är en playtjänst, det är alltså inte en tv-kanal som sänder sitt innehåll efter en tablå. Du som får HBO Nordic 8 juni, hittar den genom att klicka på Menu på din fjärrkontroll och gå till Play, där kan du välja att se vad du vill när du vill. Testa att starta om tv-boxen om du inte hittar ditt nya innehåll.
HBO Nordic kommer också finnas i appen Play+ som ingår för dig som har Tv från Telia – här kan du streama ditt tv-utbud på vilken skärm du vill.
Har du redan HBO Nordic drar vi istället av kostnaden för det tv-paketet på din faktura, tills vidare..

FTI tömmer och städar återvinningsstationer
Många har synpunkter på återvinningsstationerna. Det är Förpacknings- och tidningsinsamling AB (FTI) som äger och städar stationerna.
Den som producerar en vara måste se till att förpackningen blir återvunnen. FTI ser till att förpackningar och tidningar i Sverige samlas in och återvinns. Företaget ägs av förpacknings- och tidningsindustrin.
FTI tömmer och städar
Det är viktigt att klagomål på hämtningar eller städning av återvinningsstationerna kommer till rätt ställe: kundtjänsten på FTI.

FTI avgör hur ofta de ska tömma och städa på återvinningsstationerna utifrån antal klagomål som inkommer per station. Du kan därför hjälpa till att öka antalet tömningar och städningar genom att kontakta dem.
Kontakta FTI
Rring FTI:s servicetelefon 0200-88 03 11.

Vad får lämnas på återvinningstationen?
Återvinningsstationerna är till för förpackningar (glas, kartong, metall och plast) och tidningar. På några av dem kan man lämna in batterier. Allt annat ska till återvinningscentralerna i respektive kommun.

Få återvinningen hämtad
Visste du att du kan få återvinningen hämtad hemma hos dig? Tjänsten heter Fastighetsnära insamling och går att lägga till ditt vanliga abonnemang i Stenungsund och på Tjörn.

Flera kollektivtrafikbolag bryter mot lagen
Konsumentverket har granskat resebolagen gällande ersättningsinformation. 
Du kan ha rätt till ersättning om tåget eller bussen i kollektivtrafiken är sen. Men resebolagen bryter mot lagen när det gäller informationen om ersättningen på sina webbplatser, visar en granskning av Konsumentverket.

Verket utgår från fjolårets nya lag om kollektivtrafikanters ersättning och har granskat 25 buss- och tågföretag. Alla ger otillräcklig eller felaktig information.

6 av bolagen säger över huvudtaget ingenting alls om resenärernas rättigheter och många av uppgifterna och kraven bolagen ställer för ersättning strider mot lagen.

Många av företagen hävdar felaktiga force majeure-klausuler eller andra begränsningar, bland annat om registrering av biljetten. Ett annat fel är att bara erbjuda värdebevis och inte kontant ersättning.
Företagen har kontaktats om granskningsresultaten.

EU vill tvinga Sverige att införa euro
EU-kommissionen uppges vilja se Sverige som euromedlem redan år 2025 – precis som samtliga andra länder som blir kvar i EU efter Storbritanniens utträde. Uppgifterna kommer från läckta dokument som den tyska tidningen FAZ uppger att de kommit över.

Att alla ska använda euron redan om åtta år väntas ingå i det "reflektionspapper" om eurozonens framtid som kommissionen ska lägga fram nästa vecka, skriver tyska tidningen FAZ.

Enligt tidningen diskuterade EU:s finanskommissionär Pierre Moscovici och eurokommissionären Valdis Dombrovskis frågan med en rad EU-parlamentsledamöter i Strasbourg i förra veckan. Moscovici och Dombrovskis vill samtidigt ha en eurobudget med egna inkomstkällor för eurozonen och öka EU-parlamentets inflytande över valutaunionen, skriver FAZ, som hävdar sig ha tillgång till utläckta protokoll från mötet i Strasbourg.

I nuläget ingår 19 av EU:s 28 medlemsländer i eurosamarbetet.
Förutom Sverige står idag Danmark, Tjeckien, Rumänien, Polen, Kroatien, Bulgarien och Ungern utanför euron. 
Sverige folkomröstade 2003 om att byta ut kronan mot euron. Nej-sidan vann då omröstningen med 55,91 procent av svenskarnas röster. 
Ja-sidan stöddes formellt av Socialdemokraterna, Moderaterna, Liberalerna och Krisdemokraterna medan Centerpartiet, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna ställde sig emot ett svenskt införande av euron. 
Inom Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna fanns det dock olika uppfattningar och partiernas företrädare kampanjade för både ja- och nej-sidan. / TT

Farliga bakterierna som kan följa med hem från semesterresan
I takt med att vi reser allt mer har bakterierna också fått allt större spridning runtom i världen.
Många av oss lockas av semester till sydligare breddgrader. Men för den som ska till södra Europa gäller det att se upp. I Grekland och Italien har resistenta bakterier ökat i alarmerande fart, och risken är stor att de följer med dig hem.
Sedan 1928 har antibiotika kunnat ta död på farliga bakterier i kroppen. Men i vissa länder har antibiotika använts för mycket, och bakterierna har därför utvecklat resistens. Det kan innebära att till exempel sårinfektioner och lunginflammationer inte längre går att behandla.

De senaste åren har antibiotikaresistenta bakterier ökat lavinartat, framför allt i södra Europa.

Skippa salladen
En annan typ av resistent bakterie är ESBL. Det är en tarmbakterie som man kan få i sig genom maten. Därför bör man vara försiktig vid hotellens all-inclusive bufféer.
Ät tillagad och varm mat. Sallad, frukt och grönsaker kan däremot ha sköljts i smutsigt vatten och bör därför undvikas.

SÅ SKYDDAR DU DIG MOT RESISTENTA BAKTERIER PÅ RESAN
Diskutera med din läkare om du har nedsatt immunförsvar innan du bokar en resa
Ät väl genomstekt eller kokt mat
Undvik råa skaldjur och rå fisk
Undvik mat som stått framme länge
Skala eller skölj frukt
Tvätta händerna i samband med måltider och efter toalettbesök
Välj vatten från obrutna plast- eller glasförpackningar alternativt kokat vatten
Undvik massage på stranden, händerna har varit i kontakt med många kroppar innan dig och du kan få i dig resistenta hudbakterier
Undvik att ta antibiotika i anslutning till utlandsresa
Ta inga onödiga risker så att du behöver söka sjukhusvård utomlands
Om du blir sjuk hemma och måste söka vård ska du alltid berätta att du varit utomlands
Källa: 1177 Vårdguiden i Västra Götalandsregionen

Postnord kan ha tappat bort miljontals brev
Miljontals brev kan ha försvunnit under 2016. Det enligt Postnords interna dokument om brevhantering som SvD Näringsliv har tagit del av.

I dokumenten framgår det att 0,3 procent av de testbrev med så kallade transpondrar som skickades i bolagets kvalitetsundersökningar under förra året betecknas som ”försvunna”. En siffra som motsvarar runt 5,5 miljoner av alla de brev som Postnord hanterade 2016. Testbrevens transpondrar kan i vissa fall ha gått sönder, något som kan förklara en del – men troligtvis inte hela – bortfallet, enligt Post- och telestyrelsen (PTS).

– 5,5 miljoner är ju ett tak men förutsatt att den här undersökningen är representativ för Post-nords hela brevhantering så kan det röra sig om någon eller några miljoner brev, säger Joakim Levin, som är sakkunnig i ekonomisk analys på PTS, till tidningen.
Postnord vill enligt SvD Näringsliv vare sig bekräfta eller dementera PTS bedömning av hur många brev som försvunnit.

”Mellan 2020 och 2025 kan elpriset komma att fördubblas”
Historiskt låga elpriser kommer vi som konsumenter kunna se fram emot några år framöver skriver Dagens Industri. Men sen blir elen betydligt dyrare.

Enligt Andreas Myhre, elförvaltningschef på det norska energibolaget Los Energy, kan elpriset komma att fördubblas mellan 2020 och 2025. En av anledningarna är de svenska kärnkraftverken som står inför stora investeringar för att leva upp till EU:s nya säkerhetsregler. Även de fyra reaktorer som ska tas ur bruk senast 2020 på grund av renoveringsbehov kommer att påverka elpriset.

Elbolaget Bixia spår att priserna kommer att falla fram till 2019 för att stiga igen under åren 2020 till 2022, för att 2030 bli 20 procent högre än idag. Bixia räknar samtidigt med att vår elanvädning kommer att öka, både på grund av att vi blir fler men också för att fler elbilar kommer in på marknaden.

Elnätsregleringen blev dyr för kunderna
Det blev en kraftig höjning av priset på elnät förra året. Det visar en ny undersökning som släpps i dag.
Den avgift som bolagen kan ta ut för elnäten höjdes förra året med 7,5 procent. Det framgår av en undersökning från Nils Holgerssongruppen där man jämfört vad de som bor i en vanlig lägenhet får betala för att få elen hem till sig.

Det drabbar miljontals konsumenter där ute som inte har möjlighet att välja något annat, säger Mari-Louise Persson som är energistrateg och arbetar för Nils Holgerssongruppen.

Det är en organisation som finansieras av Riksbyggen, HSB hyresgästföreningen och SABO som representerar 300 allmännyttiga bostadsbolag och de genomför varje år en undersökning över hur priset på vanliga tjänster som el, fjärrvärme och sopavgifter slår mot deras kunder.

Statliga Vattenfall höjde förra året avgiften med 11,2 procent. Ellevio som tidigare hette Fortum ökade sina avgifter med 9,5 procent och Eon slog till med en prishöjning på 9,3 procent. Därför vill Nils Holgerssongruppen nu att regeringen griper in.
– Vi ser att den elnätsreglering vi har i dag inte fungerar och vi vill att regeringen ser över det. Vi vill att avkastningskraven blir lägre, säger Mari-Louise Persson.

 

Regeringen vill ha 100 timmar mer idrott i skolan
I dag presenterade regeringen ett förslag om fler idrottstimmar i skolan. Förslaget skulle innebära ytterligare 100 timmar idrott för varje elev under grundskolan.
Utökningen av lektionerna i idrott- och hälsa är tänkt att ske från 2019.

– Det är en del för att se till att alla barn rör på sig varje dag. Att då stärka ämnet idrott- och hälsa där man ofta sätter vanorna, bekantar sig med olika idrotter, det är en viktig del, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Hur de extra idrottstimmarna ska fördelas ska nu Skolverket bestämma. Men Gustav Fridolin tror att timmarna kommer att koncentreras till ett eller två stadier, skulle de läggas på ett år så skulle det innebära en timme mer i veckan.

Men satsningen innehåller också andra fysiska aktiviteter i skolan. Det handlar om “pulshöjande aktiviteter” som kan ske utan att eleverna behöver byta om till idrottskläder.
– Det kan fungera olika på olika skolor. Ett ganska vanligt exempel när man lyckas är att man för de yngre eleverna bestämmer att man på den här rasten har vi inga paddor eller telefoner, utan alla ska vara med i leken istället, säger Gustav Fridolin.

Han säger att det också är viktigt med ett utökat samarbete med idrotts- och friluftsföreningar.
– Elever kommer ut och rör sig i skog och mark, vilket i sig ofta är den grundläggande förutsättningen för att man sen börjar röra sig även utanför skoldagen, säger Gustav Fridolin.
Regeringens förslag innebär en vändning, så sent som i januari sa idrottsminister Gabriel Wikström att regeringen säger nej till kravet på mer idrott i skolan.

– Ja, vi har ju tvingat regeringen till det här. Det här är ju ett förslag som Moderaterna och Alliansen har drivit under en lång tid, som regeringen konsekvent har sagt nej till och röstat emot, säger Moderaternas utbildningspolitisk talesperson Camilla Waltersson Grönvall.
Enligt en rapport från Centrum för idrottsstudier så rör sig bara 22 procent av flickorna och 44 procent av pojkarna tillräckligt.

Grilltider - Så här släcker du en grillbrand
Eld i gasolgrillar kan vara svåra att släcka. Det sista du ska använda är vatten. De flesta bränder i förbindelse med gasolgrillar är fettbränder. Alltså att fettet och matrester som blivit kvar i grillen börjar brinna.

- Det första du måste göra är att stänga av gasoltilförseln på regulatorn och stänga locket.
Om det är möjligt borde du koppla regulatorn från gasolflaskan och flytta flaskan från grillen. Detta gör att flammorna inte får tillgång till propangasen, som förvärrar branden, säger produktchef och grillexpert Stefan Ekvall.

Om flammorna avtar kan du låta branden dö ut av sig själv. Om branden utvecklar sig får du inte frestas att hälla vatten på elden.
- Vatten gör bara lågorna större. Sprider elden sig utanför grillen kan du använda en brandsläckare, eller ännu hellre sand. En brandfilt kan också användas. Om du förlorar kontrollen över elden måste du ringa brandkåren, fortsätter Ekvall.

En fettbrand kan brinna länge, så se till att elden är helt släckt innan du lämnar stället.

Gasolläckor
Gasolläckor från grillslangen kan också leda till att själva grillen börjar brinna och att flammorna sprider sig.
- Flammorna kan snabbt bli våldsamma vid en gasläcka. Det viktigaste du gör vid ett sådant tillfälle är att stänga tillförseln av gasol. Släcks inte branden kan du följa stegen för fettbrand och kontakta brandkåren om du måste, säger Ekvall.

Inför grillsäsongen är det viktigt att kontrollera grillslangen, speciellt om grillen har stått ute i väder och vind.
En undersökning genomförd av TNS Gallup visar att 1 av 6 har upplevt läckage från sin propanutrustning.

Ofta kan det vara tursamma omständigheter som gör att det inte uppstår fler bränder vid användning av propan. Därför är det otroligt viktigt att följa de angiva råden och därmed minska risken betydligt.
Ett tips är att ha en liten släckspray tillgänglig vid grillen, men det måste vara en typ som klarar att släcka fettbränder.

Explosionsrisk
De flesta gasolgrillar som säljs idag har en kompositflaska. Dessa kan inte explodera. Är olyckan framme så blir det en så kallad nerbränning av flaskan medan en metallflaska kan explodera.

- Eftersom värmeutvecklingen från branden blir väldigt stor finns det risk för att en metallflaska exploderar om branden forsätter för länge, säger Stefan Ekvall på Elgiganten.

Han rekommenderar att alla som grillar följer några enkla regler:
Se till att grillen står på ett jämnt underlag innan du tänder den.
Det rekommenderade avståndet för alla brandfarliga material är minst 150 cm från grillens alla sidor.
Kom ihåg att gasolflaskan ska stå på sidan av grillen, inte under. Då är det enklare att snabbt stänga av gastillförseln om det blir nödvändigt.

Ny utredning föreslår 13-årsgräns för sociala medier
Svenska barn ska vara minst 13 år gamla för att få öppna ett konto i eget namn på sociala medier. Det föreslår en ny utredning.
Den utredning som i dag lämnades över till regeringen föreslår att gränsen då svenska barn är mogna att agera själva på nätet är vid 13 år, rapporterar Sveriges Radio. Alltså ett par år tidigare än det kommande EU-direktivet.
– Barn i Sverige i dag har väldigt hög medievana och det finns det ingen anledning att begränsa. När man är 13 år bör man kunna få besluta om det här själv, säger den särskilda utredaren Inga-Lill Askersjö till radion.

Tvingande EU-direktiv införs nästa år
I dag finns ingen åldersgräns för att kunna samtycka till behandling av personuppgifter, men det skyddsdirektiv som införs av EU i maj nästa år är tvingande och kommer att innebära att åldersgränsen sätts vid 16 års ålder. Samtidigt har medlemsländerna en möjlighet att själva sätta en lägre gräns på som lägst 13 år, vilket alltså är den gränsen som utredaren nu föreslår.

Barn som är yngre måste ha målsmans godkännande för att använda sociala medier och andra nättjänster.
Hur man ska avgöra åldern på den som öppnar ett konto har utredningen inte tittat på, enligt radion. Det blir i stället upp till de enskilda företagen.

Sedan tidigare är det 13-årsgräns för att öppna egna konton på sociala medier som Facebook, Snapchat, Instagram och chattappen KiK, en åldersgräns som hittills reglerats i användaravtalet mellan företaget och kontoinnehavaren. På Facebook är det också lätt att anmäla ett konto som tillhör någon som är under 13 år genom att fylla i ett särskilt formulär.

Tuffare krav för ägare till fartygsvrak
Inget fartygsvrak är bra för miljön, men i framtiden ska de värsta miljöfördärvarna tvingas upp till ytan.
I alla fall om regeringen får som den vill när man nu vill göra lag av den så kallade Vrakkonventionen.
Fartygsägaren ska vara fortsatt ansvarig för sitt fartyg, även om det sjunkit till botten. Så enkelt skulle man kunna uttrycka kärnan i Vrakkonventionen från 2007, en konvention som Sverige redan skrivit under på, men än så länge inte gjort lag av.

Redan i dag har fartygsägarna ett ansvar men om riksdagen beslutar att säga ja till regeringens proposition kommer det ansvaret att skärpas.

– Den nya lagstiftningen stärker skyddet för miljön, utökar Sjöfartsverkets möjligheter att ingripa mot farliga vrak och skärper fartygsägarnas ansvar, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) i ett pressmeddelande.

Lagen, om riksdagen säger ja till den, kommer inte att gälla befintliga vrak utan endast de fartyg som förliser efter att lagen trätt i kraft. 

Samtliga remissinstanser har uttalat sig positivt om förslaget, men på en punkt går en skiljelinje som nog intresserar många fritidsbåtsägare. Nämligen den om hur stora fartygen ska behöva vara för att omfattas av den tvingande försäkring som följer med den planerade lagen. Försäkringen anses nödvändig eftersom kostnaderna för att bärga fartyg naturligtvis kan bli höga.
Regeringen föreslår att gränsen går vid en bruttodräktighet av 300, alltså att den bara ska omfatta större fartyg. Havs- och vattenmyndigheten däremot vill sätta gränsen redan vid en bruttodräktighet av 20. Skulle myndigheten få sin vilja fram skulle lagen istället komma att omfatta även större fritidsbåtar.

De krav som kommer att ställas på fartygsägarna är att bärga vrak som bedöms påverka miljön eller sjöfarten negativt. Exakt hur stor den negativa miljöpåverkan måste vara för att en ägare ska tvingas bärga sitt vrak kommer att bli en bedömningsfråga.

Terrorsvenskar dömda till 15 års fängelse
De två männen, båda från Göteborgstrakten, som suttit häktade i Grekland sedan januari förra året dömdes i dag till 15 års fängelse.
De båda männen, varav den ena mannen har svenskt medborgarskap och den andra har svenskt uppehållstillstånd, dömdes i dag till maxstraffet 15 års fängelse för medlemsskap i en terrororganisation och för innehav av krigsmaterial. 

Det var i slutet av januari 2016 som de männen, då 28 och 19 år gamla, greps ombord på en buss i grekiska Alexandroupolis nära den turkiska gränsen.
I packningen hittades bland annat knivar, pengar av olika valutor och militärkläder. Den grekiska polisen misstänkte att männen skulle ta sig vidare till Syrien för att ansluta till terrorgruppen Islamiska Staten.

Den äldre mannen som är hemmahörande i Göteborgstrakten är tidigare dömd till fängelsestraff relaterade till terrorbrott både i Bosnien och Sverige.

en yngre åtalade svensken bodde i Göteborgsområdet i flera år innan gripandet. Han är tidigare ostraffad.
Det är i nuläget oklart i vilket fängelse männen kommer att avtjäna sitt straff.
Domen kommer att överklagas

Varning för läkare via app på resa – om du vill ha ersättning
Konsumen-ternas försäkringsbyrå varnar för att ”besöka” en läkare via en app om du har blivit sjuk eller skadad när du är på resa. Risken är stor att du blir utan ersättning från din reseförsäkring.

Konsumenternas skriver att de flesta försäkringsbolag kräver att du ska besöka en läkare på plats på resmålet om du blir sjuk eller skadad. Annars är risken stor att du inte får ersättning för dina vårdkostnader eller förstörda semesterdagar. Försäkringsbolagen accepterar för närvarande inte generellt utlåtande från en läkarkontakt via en app eller webblösning när du är utomlands.

”Vissa försäkringsbolag kan göra undantag från den huvudregeln, för till exempel vattkoppor, men vill du vara på säkra sidan är ett fysiskt läkarbesök det enda alternativet, förklarar Garbriella Hallberg”, jurist på Konsumenternas försäkringsbyrå.

Fler tips inför resan:
Reseskydd ingår i din hemförsäkring.
 
Köp inte automatiskt resebolagets reseförsäkring. Kolla först upp din hemförsäkring och se vilket typ av reseskydd som gäller för dig och vilka villkor du har.
 
Om din resa är längre än 45 dagar behöver du en extra reseförsäkring.
 
Reseskyddet i din hemförsäkring täcker inte riskfyllda aktiviteter som tex bergsklättring.
 
Betala resan med kort. Ofta får du en reseförsäkring när du betalar hela eller en del av resan med ett bankkort. Du kan dock endast använda en försäkring om olyckan skulle vara framme.
 
Som EU-medborgare har du rätt till nödvändig sjukvård inom EU – men du bör ha en reseförsäkring. Skulle du tex behöva ambulansflyg hem kan det utan försäkring bli mycket kostsamt.
 
I alla hemförsäkringars reseskydd ingår också ett överfallsskydd som ger dig ersättning vid en misshandel.
 
Om du blir sjuk eller skadad utomlands och är i behov av akut hjälp ska du kontakta försäkringsbolaget larmcentral. Om du behöver resa hem i förväg måste ditt försäkringsbolag godkänna detta innan du åker.
 
Skriv upp viktiga telefonnummer till tex ditt försäkringsbolag innan du åker.
 
Trevlig resa!

Är du beredd?
Den 8-14 maj pågår Krisberedskapsveckan 2017. Det är en nationell kampanjvecka för att få oss att fundera över om vi är beredda på stora eller små kriser.

Sverige är ett modernt land där de flesta av oss lever ett säkert och tryggt liv med alla tänkbara bekvämligheter. Men ett modernt samhälle är också ett sårbart samhälle. Hur beredd är du om något skulle hända? Vad gör du vid ett längre strömavbrott, eller om vardagen vänds upp och ner?

Det är bra att tänka igenom hur du skulle klara dig vid några olika situationer, som exempelvis ett längre strömavbrott. Det skapar en viss mental beredskap som kan bidra till att du agerar förnuftigt om något skulle hända. Med "hemberedskap" menas att du har förberett dig själv och din bostad för att i en krissituation kunna klara dig själv en tid.

Gör en krislåda
Kriser finns av många slag, och en händelse kan drabba oss olika. Det betyder att vi behöver ha olika saker hemma. Exempel:
- vattendunkar
- mat som kan förvaras i rumstemperatur och är lättlagad
- campingkök med bränsle
- ficklampa med extra batterier
- stearinljus/värmeljus
- tändstickor
- varma kläder
- filtar
- radio med batterier
- telefonlista på papper med viktiga nummer
- husapotek
- hygienartiklar
- kontanter

Bilarna drar betydligt mer bränsle än vad tillverkarna påstår
Din bil kan dra betydligt mer bränsle än du tror. Vissa modeller drar 50 till 60 procent mer än vad den tekniska specifikationen från tillverkarna visar.
Volvo vägrar kommentera tidningen Motors uppgifter.

- Bilisterna är lurade och rättslösa, säger Motormännens tekniska expert Carl-Erik Stjernvall.
Biltillverkarna behöver inte redovisa den verkliga bränsleförbrukningen utan uppger bara resultatet av laboratorietester. Så även om du köper en bränslesnål bil kan det visa sig att bilen drar betydligt mer än tillverkaren uppgivit.
Det visar tidningen Motors egna tester samt en genomgång av en stor studie från den Europeiska tankesmedjan Transport and Environment. 
- Som konsumenter är vi både lurade och mer eller mindre rättslösa, vilket är en stor skandal, säger Carl Erik Stjernvall, teknisk expert på Motormännen. 

Det är mycket svårt för enskilda individer att få kompensation. Tillverkarna anpassar systematiskt bilarnas egenskaper för att de ska klara bränsle- och utsläppstester med så god marginal som möjligt. Enligt Allmänna Reklamationsnämnden är en biltillverkare eller försäljare inte rättsligt bunden till uppgifter om en bils bränsleförbrukning så länge uppgifterna utgår från EU:s testkörcykel. Det är en helt orimlig situation, menar Carl-Erik Stjernvall. 
 
Skillnaden mellan den uppgivna och verkliga bränsleförbrukningen har ökat dramatiskt. 2001 var skillnaden i snitt 9 procent, 2012 hade det ökat till 28 procent, och 2015 var skillnaden i snitt hela 42 procent. En del modeller kan dra så mycket som 50 till 60 procent mer än vad tillverkarna uppger.
 
-  För den enskilda bilisten är det svårt att få fram vilken förbrukning den egna bilen har. I takt med att skillnaderna ökar, finns det ändå lite hopp nu när bilkoncernen PSA går ut med sina bilmärken Peugeots och Citroens verkliga bränsleförbrukning. Vi har frågat övriga biltillverkare om de kommer att göra samma sak, och fått lite olika svar. Flera biltillverkare välkomnar detta, bland andra Toyota, Volkswagen, Mazda och Ford.
Men på Kia Motors menar man att man följer de regelverk som finns och att man inte ser kundnyttan i ytterligaste ett referensvärde.
Mest uppseendeväckande är att Volvo vägrar svara på våra frågor, säger Carl-Erik Stjernvall.

AUDI A4 Avant 2,0 TDI Q
Drivmedel Diesel
Uppgivna förbrukning: 5,1
Verklig förbrukning 6,8
Skillnad: +45%

BMW 320 D EDE Touring
Drivmedel Bensin
Uppgiven förbrukning 4,4
Verklig förbrukning 6,2
Skillnad: +41 %

Kia Niro Hybrid
Drivmedel: Bensin /el
Uppgiven förbrukning 3,8
Verklig förbrukning 5,1
Skillnad: 34  %

Mazda 6 Wagon 2,2 DE
Drivmedel Diesel
Uppgiven förbrukning 5,4
Verklig förbrukning 6,5
Skillnad 20%

Mitsubishi Outlander PHEV
Drivmedel Bensin/el
Uppgiven förbrukning 1,8
Verklig förbrukning 6,1
Skillnad +233%

Volvo V40 Cross Country D3
Drivmedel Diesel
Uppgiven förbrukning 3,8
Verklig förbrukning 5,5
Skillnad +45%

Toyota Prius
Drivmedel Bensin/el
Uppgiven förbrukning 3,0
Verklig förbrukning 4,6
Skillnad +53 %

Sommartips om matavfall
Under sommaren kan det ibland uppstå problem med flugor och dålig lukt i det bruna kärlet för matavfall, men det finns sätt att minska risken för problem.

Det är till exempel viktigt att se till att matavfallet inte är för fuktigt.

Sommartid
Skölj av skaldjursrester med vatten, låt rinna av och vira in dem i lite tidningspapper. Lägg därefter paketet i den bruna påsen. Om det dröjer flera dagar innan du får tömning kan du förvara skaldjursresterna i frysen så länge.

Ställ kärlet på en så skuggig plats som möjligt, men glöm inte ställa fram det vid tömning.
Skölj ur hela det bruna kärlet ordentligt med vatten före och efter sommaren samt vid behov.
Lite ättika runt kanterna och på botten ger en fräsch doft och håller flugorna borta. Kärlet är dubbelbottnat så matavfallet blir inte fuktigt.

Det går även bra att strö lite vanlig trädgårdskalk runt kanterna och i botten av kärlet, för att minska antalet flugor. Tänk på att inte använda för mycket bara, det räcker med en matsked.

Året om
- Torrare matavfall ger mindre lukt, så låt blött matavfall rinna av i vasken innan du lägger det i påsen.
- Lägg gärna lite hushållspapper i botten av påsen eller blanda i rivna äggkartonger, tidnings-eller hushållspapper.
- Torrskala grönt. Lyft upp påshållaren med den bruna påsen på diskbänken och skala lök, sallad och annat direkt i påsen.
- Fyll inte påsen över den streckade linjen
- Byt papperspåse ofta, även om den inte är full.
- Stäng papperspåsen ordentligt genom att vika/rulla ihop den innan du lägger den i kärlet. - Matavfall som ligger löst i kärlet ökar risken för lukt och insekter.
 

Felmonterade däck ökar risken för bilolyckor
En av tio bilister kan utgöra en risk i sommartrafiken. Det visar en enkät som abswheels.se gjort om sommardäck. Resultatet visar att var sjätte svarande inte vet var däcken med bäst mönsterdjup ska monteras. Att felplacera bilens bästa däck kan få förödande konsekvenser.

För att ta reda på hur mycket vi svenskar kan om däck skapade ABS Wheels en däckpanel där de tillfrågade 59 801 bilister. Av de tillfrågade svarade totalt 9126 personer att de anser att man bör använda däcken med bäst mönsterdjup fram.

De tillfrågade är kunder från välkända aktörer i branschen som tillsammans med abswheels.se varit med och tagit fram listan.

- Det är frustrerande att så många bilister inte vet vad som är rätt och fel säger ABS Wheels VD, Andie Lahdo.

Redan under 2012 gjorde Bilprovningen en liknande enkät där hela 3 av 10 svarade fel. Idag, fem år senare svarar vi fortfarande fel.

- Det är viktigt att montera dom bästa däcken bak för att undvika slitage och sladd. Detta gäller oavsett om man kör med fram eller bakhjulsdrift menar Andie.

- Det är inte bara fel hos konsumenter!
Däckbranschen saknar kontroller på vem som får göra vad. Exempelvis kan vem som helst idag montera och balansera ihop hjul. 
 
Fakta: Tänk på det här
Däcken med det största mönsterdjupet ska – undantagslöst – sitta bak. Med det största mönsterdjupet bak minskar risken att bakvagnen tappar greppet före framhjulen med svårkontrollerad sladd som följd.
Om däcken slits ojämnt mellan fram- och bakaxel bör man för bättre däckekonomi byta mellan axlarna efter 1 000 – 1 200 mils körning.
Ett sommardäck måste ha ett mönsterdjup på minst 1,6 mm. Redan vid 3 mm börjar däcket förlora sina egenskaper. Kom ihåg att alltid placera dom bästa däcken bak!
Källa: Motormannen.se

Sveriges skattebetalare vill ha koll på hur skattemedel används
Hela 92 procent av svenska folket uppger att det är viktigt att veta hur kommuner, landsting och myndigheter använder skattebetalarnas pengar när de köper varor och tjänster.

Det visar en ny Sifo-undersökning genomförd på uppdrag av Visma.
– Resultatet är en påminnelse till alla beslutsfattare i kommuner, landsting och myndigheter. För att behålla allmänhetens förtroende är öppenhet kring hur pengarna används av största vikt, säger Daniel Simonsson, upphandlingsexpert på Visma Commerce.

Hela 92 procent av svenskarna tycker att det är viktigt att veta hur skattemedlen används vid inköp till offentliga verksamheter. Sett till ålder är det bland de äldsta som flest anser att insynen är viktig. Bland personer äldre än 65 år anser hela 98 procent att det är viktigt. I den yngsta åldersgruppen, 18–29 år, är siffran alltjämt hög och når 86 procent.

– I dag finns digitala verktyg som offentlig sektor kan använda för att enkelt och visuellt visa hur skattemedel används. Verktygen kan automatiskt analysera stora mängder data om exempelvis vilka inköp skattemedel går till, säger Daniel Simonsson.

Samtidigt som många vill veta hur skattemedel används har svenskarna dålig koll på hur mycket de betalar i skatt. En Sifo-undersökning på uppdrag av Svenskt Näringsliv visade 2015 att allmänheten tror att en löntagare i genomsnitt betalar 34 procent i skatt. Den verkliga siffran är 52 procent.
Samma undersökning visar också att hela 94 procent av svenskarna underskattar nivån på hushållens skatter.

– Det är oroande att så få har koll på sin skatt. Offentlig sektor står inför en stor pedagogisk utmaning som digitala verktyg kan hjälpa till att lösa, säger Daniel Simonsson.

En av fyra bilförare struntar i stoppskylten
Att stanna vid en stoppskylt kan tyckas självklart. Men Motormännens nya undersökning visar att en av fyra bilister struntar i att följa lagen.

- Att bryta mot stopplikten är en allvarlig trafikförseelse. Bara under förra året omkom 30 personer i korsningsolyckor, säger Carl Zeidlitz, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännens Riksförbund. 

I undersökningen som genomförts av Motormännens vägombud kontrolleras hur stopplikten efterlevs i 11 kommuner vid 15 tillfällen. Totalt blev det 3162 observationer. Hela 23 procent bröt mot reglerna. Allra sämst var efterlevnaden i Bergs kommun i Jämtland där 39 procent inte stannade vid stoppskylt. Bäst var förarna i Vännäs där endast sju procent bröt mot reglerna.

Förbättring mot förra mätningen
Sveriges bilister ändå blivit bättre jämfört med Motormännens tidigare undersökning från 2013. Då var det var tredje som inte stannade helt. Det är fortfarande ett mycket dåligt resultat i år, enligt Carl Zeidlitz.

De senaste åren har många korsningar med stopplikt kring tätorter byggts om till rondeller, vilket har bidragit till att minska antal dödade och svårt skadade. 

- Det gör skillnad om Trafikverket och kommunerna satsar på att förbättra sikten och ge bättre varningar vid farliga korsningar, eller bygga rondeller på utsatta platser. Att utveckla och förbättra trafiksäkerheten räddar många liv, säger Carl Zeidlitz.

Kommuner pressas av äldreboom
Villakommuner runt storstäderna har i dag lägst antal äldre och den billigaste äldreomsorgen. Men nu måste de expandera den snabbt.
Det finns vissa kommuner där 80-plussarna väntas bli 60 procent fler de närmaste fem åren, visar Dagens Samhälles granskning.
 
I dag finns en halv miljon svenskar som är 80 år eller äldre. En äldreboom väntar i hela landet när antalet 80-plussare fördubblas på 25 år. Den riktigt stora ökningen kommer om något år, men redan nu växer antalet äldre kraftigt. Och störst är ökningen där de äldre hittills utgjort en jämförelsevis liten del av befolkningen.
Listan över de 20 kommuner där 80-plussarna ökar mest domineras totalt av villapräglade kommuner på hyfsat smidigt avstånd från storstad. Här väntar kraftiga förändringar inom den närmaste femårperioden: till exempel 60 procent fler i Nykvarn, 44 procent fler i Trosa och Håbo.
Även om 80-åringar i dag ofta inte behöver omsorg så måste en så kraftig ökning av antalet äldre självklart mötas med större omsorgsutbud.

Riksbanks-besked: Så blir boräntan om 3 år
Riksbanken meddelade i förmiddags att de låter reporäntan ligga kvar på låga -0,5 procent och utökar stödköpen. Genomsnittsräntan på rörliga lån låg i mars på 1,54 procent. Om Riksbankens prognos slår in – vilken bostadsränta kan vi då förvänta oss om tre år?

I vårbudgeten framgick det att regeringen räknar med att Riksbankens reporänta kommer att stiga i ”långsam” takt och att kronans växelkurs förväntas förstärkas ”långsamt” framöver i takt med att konjunkturen stärks och överskotten i bytesbalansen minskar. Enligt regeringens prognos kommer reporäntan att ligga på - 0,3 procent 2018 och ligga på 0,9 procent 2020.

Enligt Riksbankens prognos för reporäntan kommer vi 2020 (kvartal 2) ha en reporänta på 0,49 procent. Riksbanken skriver i dagens pressmeddelande: ”Den svenska konjunkturen är allt starkare, men Riksbanken bedömer nu att det tar längre tid innan inflationen stabiliseras runt 2 procent. Osäkerheten kring den ekonomiska och politiska utvecklingen i omvärlden är fortsatt stor. Direktionen har beslutat att utöka köpen av statsobligationer med 15 miljarder kronor under andra halvåret 2017 och att behålla reporäntan oförändrad på −0,50 procent. Först i mitten av 2018 väntas nu reporäntan höjas, vilket är något senare än i föregående prognos”.

Hur hög kommer vår boränta att vara om tre år? Boräntorna följer inte direkt reporäntans rörelse. Bankerna får in pengar till bolån genom att ge ut bostadsobligationer. Räntan på dessa styr i sin tur av marknadsräntorna. Boräntorna i Sverige påverkas alltså av den globala ränteutvecklingen vilket gör det svårt att förutspå var svenska räntor ska ligga i framtiden. Men om vi tittar på reporäntan historiskt kan vi ändå se att bostadsräntorna följer reporäntan rätt nära, i alla fall den rörliga räntan.

Om Riksbankens prognos slår in, och relationen reporänta/bolåneränta fortsätter att följas åt som den gjort den senaste tiden, kan vi uppskatta att vi betalar, i snitt, 2,5 procent i ränta på våra rörliga lån år 2020. Slår regeringens prognos in kommer genomsnittsräntan att vara nära 3 procent om 3 år. Hur boräntorna ändrar sig beror även på hur bankernas marginaler fortsätter att utvecklas. I december i fjol låg bankernas marginaler på bolån på 1,73 procent – att jämföra med 1,47 procent ett år tidigare.

Genomsnittsräntor. Snitt av alla banker under mars månad:
Rörlig ränta (3-mån): 1,54 %
Bundet lån 3 år: 1,66 %
Bundet lån 5 år: 2,13 %
Bundet lån 10 år: 3,28 %

Var femte kvinna vill inte gå ut på kvällen
Mer än var femte kvinna, eller 23 procent, har någon gång under året avstått från att gå ut på kvällen på grund av oro för att bli överfallen eller hotad. För män är motsvarande siffra sex procent.

Det är Statistiska centralbyråns undersökning av levnadsförhållanden som visar att tre procent av Sveriges befolkning, 16 år och äldre, någon gång varit utsatta för våld under de senaste 12 månaderna.

Undersökningen visade att 15 procent av befolkningen någon gång under det senaste året avstått från att ge sig ut på kvällen av oro för att bli överfallen eller hotad.
Det är mycket vanligare bland kvinnor än bland män.

Hela 23 procent av kvinnorna uppger att de avstått från att gå ut jämfört med sex procent av männen.

Enligt SCB:s undersökning är det 7 procent som varit utsatta för hot eller våld någon gång under det senaste året. En procent har utsatts för hot eller våld i en bostad, antingen egna eller någon annans. Att utsättas för hot eller våld på allmän plats är vanliger bland män, hot eller våld i arbetet är dock vanligare bland kvinnor.

Är fordonsskatten rättvis?
Fordons-skatten är utformad så att alla betalar samma skatt för samma bil oavsett hur långt de kör. Detta påpekar en läsare och ifrågasätter samtidigt skatten. 
”Fordonsskatten är ju sådan att alla betalar samma summa i skatt för samma typ av bil oavsett hur långt de kör. Vilket gör till exempel en som kör 800 mil som jag betalar 3 000 kronor om året vilket gör att jag betalar 3.75 kronor per mil för utsläpp och slitage. Med den som kör 3 000 mil betalar 1 krona milen. Vore fordonsskatten lagt vid pumpen som momsen så skulle alla betala efter hur många mil bilen rullar.” 

Bilförsäkringspremie utifrån hur du kör
En intressant fråga tycker vi speciellt nu när bilförsäkringarna går mer och mer mot att bli personifierade. När du idag tecknar en bilförsäkring anger du ungefärlig körsträcka.
Använder du bilen mycket ökar priset på din försäkringspremie. Den senaste tiden har försäkringar dykt upp som går betydligt längre.
Till exempel Paydrive som tillhandahåller en bilbox om du pluggar in i din bil. Den mäter hur du kör och hur långt – och sen betalar du en premie efter det. Flera försäkringsbolag har idag försäkringar som baseras på hur du kör.

Högre fordonskatt att vänta
Inför budgetpropositionen 2018 föreslår regeringspartierna och vänsterpartiet ett bonus-malus-system för nya bilar. Systemet går ut på att miljöanpassade fordon med låga utsläpp av koldioxid får en bonus vid inköpstillfället, medan fordon med höga utsläpp av koldioxid får högre skatt de första tre åren. Detta som ett led i klimatarbetet.

Tillbaka till vår kunds fråga. Skulle en anpassad fordonsskatt kunna vara ett led i klimatarbetet? De som kör mindre betalar lägre skatt? Vad tycker ni?

Trafikverket rustar inför sommarens körkortsprov
Förarprov möter sommarens efterfrågan på körkortsprov på flera sätt. Nyrekryteringar, extrapersonal, extra provtider och flyttade semestrar utgör stommen i satsningen.

-På sommaren är det många som vill passa på att använda lov och semestrar till att ta körkort, säger Kristina Hagberg, chef på Trafikverket Förarprov. Därför har vi planerat in flera åtgärder för att möta efterfrågan.

Ett 30-tal nyanställda förarprövare börjar förrätta körprov under våren och sommaren. Det innebär en ökning med ungefär 15 procent, från 236 till 270 förarprövare. Extra personal anställs tillfälligt. Det handlar om utbildade förarprövare från försvarsmakten och pensionerade förarprövare.

Ett 60-tal förarprövare flyttar sin semester och arbetar under sommaren.
Under våren och sommaren har många orter provtider även på kvällar och helger. Lördagen den 13 maj ordnas en gemensam provdag på ett 40-tal orter i hela landet. Trafikverket har också en dialog med trafikskolornas branschorganisationer över hela landet. Syftet är att hitta gemensamma lösningar för att möta efterfrågan på prov.

-Till dig som planerar att ta körkort rekommenderar jag att du tar del av våra tips, bokar prov i god tid och är väl förbered för både kunskapsprovet och körprovet. Du hjälper dig själv, sparar pengar och har större möjlighet att få ditt körkort i sommar, säger Kristina Hagberg.

Tips till dig som ska ta körkort:
Ta del av informationen på trafikverket.se/korkort om vad du ska kunna för att bli en trafiksäker förare
Planera utbildning och prov i mycket god tid.
Boka provet när du är en bit fram i utbildningen, minst sex veckor före. Vänta inte med att boka till sista stund.
På trafikverket.se kan du boka provtider. Bokningsläget förändras, så det kan löna sig att återkomma. Tänk på att det kan finnas provtider på andra orter.
Kom väl förberedd så ökar möjligheten att klara provet.

14 farliga USB-laddare återkallas
Första resultaten från Elsäkerhetsverkets granskning av USB-laddare visar att 14 har mycket allvarliga brister i både konstruktion, dokumentation och märkning. Anmärkningarna är så pass allvarliga att produkterna måste återkallas från konsument.

I den första delen av Elsäkerhetsverkets granskning av USB-laddare har myndigheten prioriterat de produkter med allvarligast brister. Alla 14 har belagts med säljstopp samt återkallelse från konsument. Sex av aktörerna har återkallat produkterna genom frivillig åtgärd och åtta har belagts med tvingande beslut från Elsäkerhetsverket.

Läs mer om bslutet om försäljningsförbud av USB-laddare

Många och allvarliga fel
Bristfällig hållfasthet, felaktiga dimensioner och en total brist på dokumentation är vanliga brister. Allvarligare är att ingen är utrustad med en transformator som ens kommer nära kravet på isolationsavstånd. Dessutom är sju av laddarna inte märkta med tillverkarens namn eller varumärke.

- Vi är förvånade över att det är så många brister men också allvarlighetsgraden på bristerna. Sex av laddarna har inget isolationsavstånd alls mer än lacken på ledarna. Risken att få en elchock av dessa laddare är överhängande och förenat med livsfara, säger Mikael Carlson vid Elsäkerhetsverket.

Att inte uppfylla isolationskraven på minst 4,0 mm luftavstånd och 5,0 mm krypavstånd på en produkt där sekundärsidan, i detta fall en USB-utgång, är beröringsbar är något Elsäkerhetsverket ofta ser vid granskning av USB-laddare.
- Vi ser det som oerhört anmärkningsvärt att den bästa av dessa "värstingar" har ett isolationsavstånd på endast 0,7 mm kombinerat med i övrigt usla resultat, säger Mikael Carlson.

Stor risk för brand
Det är också tydligt att man vid konstruktion av laddarna inte bemödat sig om att minska risken för brand. Endast en laddare har en Y-kondensator med rätt klassificering, och ingen av de övriga klarade överspänningsprovet på 3000 volt utan överslag. Dessutom är plastmaterialet i 12 av laddarnas höljen inte beständigt mot eld vilket förhöjer risken för brandspridning.

Projektet fortgår med övriga 46 stycken USB-laddare och en sammanfattande rapport är att vänta i slutet av maj. Totalt granskar Elsäkerhetsverket 60 laddare.
 

Risker för ryttare och hästar i trafiken
Varje år får försäkringsbolagen in upp mot 20 anmälningar om hästar som skadats i trafiken och många ryttare vittnar om vårdslösa bilister.
Ryttare måste ibland rida på vägarna, och det är inte alltid mötet med andra trafikanter är lyckat.
Hästar kan vara skygga och lätt hoppa till. Det gäller att bilisterna är vaksamma och tar det försiktigt, men ryttaren ska också vara medveten om hur man bör agera i trafiken. 
På många ridskolor utbildas också ryttarna hur de ska agera i trafiken.

Plocka påskris kan vara brottsligt
Det är brottsligt att plocka ris på privat mark utan att fråga om lov. 
Påskriset är för många ett givet inslag i hemmet under påsken. Men det är varken fritt eller riksfritt att plocka ris ute i naturen.

Erik Brimse, naturvårshandläggare på länsstyrelsen i Västra Götaland, i Kronhusparken i Göteborg.
– Nej det får man inte. Det regleras faktiskt i tolfte kapitlet i brottsbalken att man får inte ta levande grenar, träd eller delar från levande växter kan man säga, säger Erik Brimse.
Den som bryter mot lagen kan dömas för skadegörelse och både böter och fängelse ingår i straffskalan.

Den svenska allemansrätten, ger å ena sidan alla rätt att vistas fritt i naturen, men det är nästan bara tillåtet att ta döda grenar och sådant som trillat ner på marken.

– Däremot kan man säga att om man hittar ris eller träd som är fällda, som ligger ner. Ett helt träd ska nog markägaren använda då men dom yttersta topparna ska förmodligen inte användas så det borde vara tillåtet att ta lite av det, klippa lite i de yttersta topparna, säger Erik Brimse.

Äntligen kan du surfa på mobilen (i Europa) utan att betala extra
Från och med den 15 juni i år blir det fritt fram att surfa inom EU utan roamingavgifter. Äntligen kan man tex använda kartor när man ska hitta till sevärdheterna, utan att bli ruinerad.

EU-parlamentet röstade ja i torsdags till slopade roamingavgifter
”Detta innebär en stor seger för europeiska konsumenter. Mobilanvändare som reser genom Europa kommer att kunna kolla sin e-mail, använda kartor, ladda upp bilder på sociala medier, ringa och skicka sms hem utan extra kostnad”, säger EU-parlamentsledamoten Miapetra Kumpula-Natri i ett pressmeddelande.

Var uppmärksam när du reser utanför EU!
Roamingavgifterna slopas alltså den 15 juni i Europa. Men utanför Europa kan det fortfarande bli en dyr historia om du använder dig av mobilsurf på semestern. Gå in på din operatörs sida för att ta reda på kostnader och eventuella surfpaket du kan köpa för att hålla nere kostnaderna inför nästa resa.

Passa på att se över ditt abonnemang!
Beroende på hur du använder din telefon så kommer olika mobiloperatörer att vara bäst för dig. Antal samtal, samtalstid, antal sms och vald abonnemangsform påverkar vilket abonnemang som blir billigast.

90 000 ungdomarna kallas till mönstring
I veckan dimper de första mönstringsbreven. Den obligatoriska mönstringen gäller 90.000 svenskar födda 1999.
5.000 platser ska tillsättas genom en gallringsprocess där ungdomarnas lämplighets- och intressenivå undersöks.
Webbformuläret är första delen i gallringen, med frågor om bland annat hälsa, fysik, skolgång, sängvätning, alkoholvanor och inställning till värnplikten.

– Man behöver inte fuska bort sig. Fyller man i att man inte är intresserad så är risken väldigt liten att man kallar till mönstringen. Vi kan ju kalla in vem som helst i den här ålderskullen, men jag tycker att det är ganska tydliga signaler från politiken att det här ska bygga på frivillighet och intresse, säger Bengt Forssten enligt TT.

Tiden har varit knapp sedan regeringens beslut, och i helgen drog Rekryteringsmyndigheten igång en kampanj på sociala medier för att informera om mönstringen. Trots detta känner många ungdomar att informationen varit bristfällig.

17-årig rysk gripen i Norge - bomb bekräftad av polisen
Oslopolisen hittade under natten mot söndagen en misstänkt bomb i centrala Oslo. En 17-årig man är gripen av norsk polis. Nu bekräftar polisen på söndagen att det är en skarp bomb.

Den norska säkerhetspolisen PST uppger på en presskonferens att spärngladdningen var skarp men hade "begränsad potential", uppger TT.
Hotnivån i Norge kommer nu att höjas de kommande två månaderna och anledningen är bombfyndet. Polisen undersöker nu om 17-åringen, som var hemmahörande i Oslo, kan ha fått hjälp av andra.
17-åringen ska enligt uppgifter till Verdens Gang vara rysk medborgare och kom till oslo 2010.
Det var under lördagskvällen som polisen grep en man med ett bombliknande föremål. Föremålet visar sig nu vara en skarp bomb och 17-åringen är anklagad för hantering av explosiva ämnen.

Säkerhetspolisen PST vet inte om 17-åringen har planerat något terrordåd, meddelar säkerthetspolischefen Benedicte Bjørnland till VG.
Med tanke på attacken i Stockholm i fredags och lördagens händelse i Oslo har PST beslutat sig för att justera hotnivån i Norge.
- Det finns en risk för en terroristattack i Norge i år. Det är troligt att attackerna under de senaste åren i Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Ryssland och Sverige skapar smitta i Norge hos personer med islamistiska sympatier, säger Bjørnland Till VG.
Bjørnland menar också att attentaten demonstrerat hur lätt attacker kan utföras och att andra kan se att det är möjligt att genomföra något liknande.

Vinterdäck på somriga påskvägar en säkerhetsrisk
En av årets största trafikhelger är snart här - påsken. 
I år infaller den samtidigt som sista datum för byte till sommardäck. Den som vill minimera riskerna under resan till och från fritidshuset, eller påskfirandet med släkt och vänner, gör klokt i att ta av vinterdäcken om väglaget tillåter.

Dagarna är längre och varmare, snön och isen smälter bort och marken fylls med blommor. Det är vår i luften och lagom till påsk är det läge att byta vinterdäcken mot sommardäck för att ge sig ut på de isfria vägarna.
– Det är viktigt att byta från vinter- till sommardäck när det inte längre är risk för vinterväglag. Vinterdäck på sommarvägar är en tydlig säkerhetsrisk, säger Dan Falconer, motorspecialist på försäkringsbolaget If.

Det är inte olagligt att köra med odubbade vinterdäck på sommaren, men det är farligt att göra det. Bromssträckan blir längre och väggreppet är sämre, särskilt på våta vägbanor. Tester som Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, gjort för att jämföra väggreppet mellan sommar- och vinterdäck vid sommarväglag visar att bromssträckan för nya dubbfria vinterdäck är mellan 15 och 20 procent längre på torr och våt asfalt jämfört med nya sommardäck.

– Tvärtemot vad många tror är det trafikfarligt att köra med odubbade vinterdäck på sommaren. Det pratas mycket om hur viktigt det är med vinterdäck när det är snö och is på vägen, men det pratas inte lika mycket om farorna med att köra med vinterdäck på sommarhalvåret, säger Dan Falconer.

Vinterdäck på sommarvägar är också betydligt instabilare, särskilt vid undanmanövrar. Redan vid 70 km/h klarar de flesta inte en klassisk undanmanöver med vinterdäck utan att få okontrollerad sladd.

– Det finns många tester gjorda och de visar på farorna med att köra med odubbade vinterdäck på sommarhalvåret, säger Dan Falconer.

Även plånboken riskerar att råka illa ut. Vinterdäck slits 20 procent snabbare än sommardäck på vägbana som är varmare än 15 grader.

– Förutom säkerhetsaspekten är det bättre för miljön med sommardäck, eftersom det ger färre däckpartiklar i luften och en lägre bränsleförbrukning, säger Dan Falconer.
Dubbdäck får användas fram till den 15 april – men kan även tillåtas vid annan tid på året om det skulle uppstå vinterväglag.

– Om det fortfarande är vinterväglag vid tidpunkten för däckbytet på någon del av vägbanan ska man behålla vinterdäcken på. Så ta inte av vinterdäcken för tidigt om du bor i en del av landet där det kan komma att falla snö eller bli ishalka igen den närmaste tiden, säger Dan Falconer.

Viktiga datum
Det är förbjudet att köra med dubbade vinterdäck mellan 15 april-1 oktober om det inte är vinterväglag.
Du får ha vinterdäck från den 1 oktober-15 april.
Du måste ha vinterdäck mellan 1 december-31 mars om det är vinterväglag.

Sänkt ränteavdrag kan inte uteslutas på sikt
Finansminister Magdalena Andersson (S) utesluter inte att det på sikt kan bli nödvändigt att sänka ränteavdraget för att hantera skuldberget på bostadsmarknaden. Beskedet kommer sedan Finansinspektionens chefsekonom beskrivit skattesystemet som riggat för bolån.

Riksbankens räntepolitik och bostadspolitiken får sig också en känga av Henrik Braconier, chefsekonom på Finansinspektionen (FI).
- Vi har ett skattesystem som gynnar låntagande och som gynnar boende i eget ägande. Och vi har, i alla fall tidigare, haft ett lågt byggande samt en ganska dåligt fungerande bostadsmarknad, säger han.
- Skattepolitiken ligger på politikernas bord. Räntan ligger delvis på Riksbankens bord. Men poängen är att det är många som behöver samarbeta om vi ska hantera det här, tillägger han.

Sänkt ränteavdrag eller en fastighetsskatt har diskuterats och regeringen följer utvecklingen noga, enligt Magdalena Andersson.
- Vi diskuterade det i bostadssamtalen men kom inte fram till någon lösning. Men det finns ingen politiker, vare sig i opposition eller regering, som kan säga att vi aldrig kommer till ett läge där vi behöver titta på ränteavdragen, säger hon.
- Men det är inget som står högt upp på önskelistan eftersom det påverkar så många som redan har fattat beslut om att köpa hus eller bostadsrätt, det största ekonomiska beslut man tar som privatperson.

FI införde 2010 ett bolånetak som begränsar storleken på nya bolån till 85 procent av bostadens värde. Ovanpå det har FI höjt bankernas riskvikter för bolån och infört ett amorteringskrav för alla vars nya bolån överstiger 50 procent av marknadsvärdet på bostaden.
Amorteringskravet har haft en viss effekt, enligt en FI-analys. Det syns mest på sommarstugemarknaden, men även i viss utsträckning vid husköp. Det amorteras mer och lånen har blivit något mindre i förhållande till hushållens inkomster.
På sikt, när mer av skuldberget har amorterats av, hoppas Braconier på ännu större genomslag.

Samtidigt fortsätter bostadspriserna uppåt betydligt snabbare än hushållens inkomster, vilket innebär att risken för en snabb korrigering nedåt kvarstår, enligt Braconier.

FI överväger därför sedan en tid ett skuldkvotstak, som skulle begränsa hur stort lån ett hushåll kan ta utifrån hushållets inkomster. Det har även diskuterats ett tak för hur stor andel rörliga bolån en låntagare får ta, vilket skulle göra hushållen mindre känsliga för plötsliga räntelyft.
Ett lagförslag som ger FI mandat att vidta denna typ av åtgärder har gått ut på remiss. Braconier räknar med att det kan gå att införa ett skuldkvotstak nästa år.
Han vill inte tala om någon svensk bostadsbubbla och räknar med att det välkapitaliserade svenska banksystemet klarar de utmaningar som hotar. Oron handlar i stället i första hand om att högt belånade hushåll drastiskt tvingas minska konsumtionen i ett sämre ekonomiskt läge.
- Då får vi en fördjupad lågkonjunktur, mer arbetslöshet, sämre offentliga finanser.  /TT

Bara två av hundra lägenhetsinbrott klaras upp
 I fjol anmäldes 8 000 lägenhetsinbrott i landet. Endast 171 tjuvar åkte fast skrev Hem och hyra i går på sin hemsida. 
Det är också ännu mindre chans att tjuven åker fast vid lägenhetsinbrott än vid villainbrott, visar statistik från Brottsförebyggande rådet.
Bara 2,1 procent av lägenhetsinbrotten klarades upp i fjol. Motsvarande siffra för villainbrott var 4,3 procent. Uppklarningsprocenten har sjunkit för alla bostadsinbrott de senaste åren.
Polisens talesperson Kjell Lindgren i region Stockholm säger toll tidningen att:
– Min bild är att de som gör inbrott har blivit duktigare på att inte lämna identifierbara spår.
Förut kunde de ofta lämna ett fingeravtryck eller dna. De snackade mer och vi hittade mer stöldgods som gick att spåra. Nu använder man handskar och drar på sockor för att inte lämna skoavtryck. Ofta har vi ingenting att gå på.

Privat sjukvårdsförsäkring kan komma att beskattas från nästa år
Alla som har en privat sjukvårdsförsäkring som jobbet betalar för ska bli förmånsbeskattade från och med juli nästa år. Det har regeringen och Vänsterpartiet kommit överens om. Förslaget berör hundratusentals svenskar.

I dag har 650.000 personer en privat sjukvårdsförsäkring, ungefär sju av tio får den betald av sin arbetsgivare. Hittills har det här varit skattefritt.
Men från och med 1 juli 2018 ska det förmånsbeskattas. Det har Vänsterpartiet och regeringen kommit överens om i sina förhandlingar inför budgeten. Förslaget ska aviseras i höstbudgeten, men sedan läggas som ett eget förslag i en så kallad särproposition.

Förmånsbeskattningen beräknas ge upp emot en miljard kronor om året i ökade skatteintäkter, pengar som är tänkta att gå till hälso- och sjukvården.
Privata sjukvårdsförsäkringar ger tillgång till privat sjukvård vid sidan av den vård som finansieras offentligt. Den här typen av försäkringar blev sex gånger så vanligare mellan 2000 och 2015.
Sju av tio som har en privat sjukvårdsförsäkring får den alltså betald av jobbet. Det innebär att cirka 450.000 personer berörs av förslaget. Däremot berörs inte de som har en gruppförsäkring genom sitt fackförbund.
Hur stor förmånsbeskattning det blir beror på hur dyr försäkringen är.

Förslaget innebär att den anställde ska förmånsbeskattas för vård- eller försäkringspremien, och att arbetsgivaren betalar socialavgifter på förmånen och kan göra avdrag för den. Totalt innebär det ökade skatteintäkter.
Vänsterpartiet menar att man på det här sättet prioriterar ”jämlik vård framför ojämlik”.
På branschorganisationen Svensk Försäkring är man, kanske föga förvånande, kritiska. Där menar man att sjukvårdsförsäkringarna inte tränger undan offentlig vård eller utgör en gräddfil.

Enligt Svensk Försäkring utgör den privata sjukvårdsförsäkringen i dagsläget omkring 1 procent av de totala kostnaderna för vård i Sverige.

Bilbedrägerier ökar - så säljer du din bil säkert
Oseriösa bilförmedlare lurar privatpersoner som vill få hjälp med att sälja sin bil.
— En del av dem som raggar kunder genom att ringa på annonser på nätet bedriver, under en tillsynes legal fasad, systematisk kriminell verksamhet som går ut på att lura av människor deras bilar, säger Andreas Bredskog, jurist på Motormännen.

Nyligen konstaterade Brottsförebyggande rådet (Brå) att bedrägeribrotten ökar i Sverige. 2015 anmäldes drygt 173 000 bedrägerier till polisen. Preliminär statistik för 2016 talar om över 204 000 anmälningar. Hur många av dessa som är bilbedrägerier är ingen som vet, men anmälningar, varningar och tips som kommer in till Nationellt bedrägericentrum tyder på att även bilbedrägerierna ökar dramatiskt.

Motormännen listar 19 tips för att slippa bli lurad:
Kontrollera vem spekulanten är innan ni träffas
Träffas inte på en enslig plats
Följ alltid med på provkörningar
Kontrollera med ditt försäkringsbolag vad som gäller vid provkörningar. Tänk på att din stöldförsäkring inte täcker förluster eller skador om du självmant har lämnat över nycklarna.
Du som säljare är skyldig att lämna ärliga uppgifter. Om du mörkar ett allvarligt fel kan köparen stämma dig, begära skadestånd eller häva köpet.
Uppmuntra köparen att undersöka bilen noga. Finns det fel som upptäcks senare, är det köparens ansvar.
Skriv ett ordentligt köpeavtal, där allt som ni kommer överens om tas upp. Var extra noga med kända fel och vilken utrustning som medföljer.
Att ändra ägaruppgifterna hos transportstyrelsen är inte samma sak som att man har fört över ägandet.
Är köparen den hen utger sig för att vara? Be om att se legitimation. Ägarbytet kommer inte att gå igenom om uppgifterna är falska. Då kommer du stå kvar som ägare till en bil du inte längre har. Skador, parkeringsböter registreras på dig.
Använd Transportstyrelsens app för att anmäla ägarbyte. Appen accepterar inte falska uppgifter.
Acceptera inte betalning med check. Det är inte säkert att din bank garanterar checkens täckning.
Även om köparen visar på sin dator att pengarna förts över är det inte säkert förrän du ser pengarna på ditt konto.
Transaktioner mellan banker kan ta ett par dagar. Vissa banker medger också att man stoppar en överföring efter att den skickats iväg.
Det säkraste sättet att göra upp en bilaffär är på ditt bankkontor. Då får du ett bankkvitto på att du har fått pengarna till ditt konto.
Ett smidigt sätt är att använda betalalpen Swish. Då ser du i realtid att pengarna har kommit in på ditt konto. Skriv att köpet avser en bil och ange bilens registreringsnummer i meddelandefältet.
Lämna inte ifrån dig bilnycklarna förrän du är helt säker på att du fått betalt.
Köparen måste ha egen trafikförsäkring. Din trafikförsäkring gäller inte när ni har skrivit på ägarbytet.

Du kan sälja bilen genom en bilförmedlare. Men det finns många oseriösa förmedlare och därför behöver du vara extra försiktig. Kontrollera noggrant förmedlarens bakgrund och ta referenser.
Om du använder en förmedlare bör du vara mycket noga med uppdragsavtalet och hur det är formulerat. Det ska bland annat tydligt framgå vad uppdraget avser, hur länge det ska pågå, vem som är ägare till bilen, vad bilförmedlaren ska ha i provision och hur du ska få dina pengar. Skriv aldrig över bilen innan betalningen skett.

Varannan svensk saknar budget
Hälften av svenskarna, 48 procent, gör aldrig någon budget för sin privatekonomi. Det kan innebära en risk att leva över sina tillgångar.
Bäst på att göra budget är unga mellan 18-29 år, visar en ny Sifo-undersökning.
– Det är viktigt att planera sin ekonomi för att säkerställa att pengarna räcker till. Att inte göra en budget kan leda till att kostnaderna blir högre än vad det egentligen finns utrymme för, säger Elinor Sjögren, skuldrådgivare på Visma Collectors.

En hushållsbudget ger kontroll över ekonomin och minskar risken att skuldsätta sig. Trots det visar en färsk Sifo-undersökning från Visma att hälften av svenskarna, 48 procent, aldrig någonsin gör en budget.
Det motsvarar över 3,8 miljoner personer över 18 år.
Endast 24 procent av befolkningen gör en budget varje månad. Unga personer, 18–29 år, är den åldersgrupp som i högst grad använder sig av en budget. 34 procent i gruppen gör en hushållsbudget varje månad och 48 procent gör det minst varje år. Bland personer mellan 50–64 år är motsvarande andelar bara 20 respektive 33 procent.

– Unga människor har inte lika lång erfarenhet som äldre när det kommer till att planera sin ekonomi. Därför är det glädjande att unga i större utsträckning gör en budget, säger Elinor Sjögren.

Fem steg till att skapa en budget:
1. Skaffa en överblick genom att samla dina kontoutdrag, investeringar, räkningar och inkomster.
2. Gör en prognos för dina intäkter kommande månader.
3. Gör en prognos för fasta kostnader, som hyra, lån och el.
4. Gör en prognos för rörliga kostnader, som mat, underhållning och shopping.
5. Jämför intäkter och kostnader. Går du plus kan du öka ditt sparande, går du minus behöver du minska dina kostnader.

Så behåller du kontrollen över din ekonomi:
Grunden till en balanserad ekonomi består både av inkomst och livsstil Här är fem konkreta tips på hur du når dit:
- Följ din detaljerade budget.
- Uppdatera din budget regelbundet.
- Börja månadsspara och sätt konkreta mål.
- Ta höjd för oförutsedda kostnader och inkomstförändringar.
- Se över dina vanor och spara in på småutgifter.

Gösta Ekman är död
Gösta Ekman har dött, uppger Dramaten. Den folkkäre regissören och skådespelaren blev 77 år.
Gösta Ekman har medverkat i en lång rad tv-produktioner och filmer genom åren, bl a som Charles-Ingvar ”Sickan” Jönsson i de första fem filmerna om Jönssonligan. Under senare år har Gösta Ekman verkat som regissör på Dramaten, skådespelare och som professor vid Teaterhögskolan.
Familjen ber om visad hänsyn i sorgearbetet

Ny statistik över personer misstänkta för brott 2016
I dag publicerar Brottsförebyggande rådet, Brå, ny statistik dels över misstänkta personer och dels över handlagda brottsmisstankar 2007–2016.

Den nya statistiken är en revidering av den tidigare statistiken över misstänkta personer och ersätter därmed denna. Det främsta syftet med revideringen är att öka kvaliteten och därigenom har statistikens relevans och tillförlitlighet höjts. Även möjligheten till samanvändbarhet med annan brottsstatistik har ökat.

Den nya statistiken ger en totalbild av de personer som misstänkts för brott, till skillnad från tidigare statistik där endast de misstänkta personer där misstanken kvarstod efter avslutad utredning ingick. En annan nyhet är att misstänkta personer med lagföringsbeslut särredovisas. Även statistiken över handlagda brottsmisstankar är indelad efter beslut, vilket möjliggör uppföljning av andelen lagföringsbeslut på brottsmisstankar.

Slutlig statistisk över Misstänkta personer 2016
Antalet misstänkta personer

År 2016 misstänktes 173 000 personer för brott, vilket var en minskning med 2 150 personer eller 1 procent jämfört med 2015. Sett över en tioårsperiod (2007–2016) har antalet personer misstänkta för brott ökat med 2 460 personer eller 1 procent.

Av de misstänkta personerna 2016 var 35 500 kvinnor och 137 000 män, vilket ger en könsfördelning på 21 procent kvinnor och 79 procent män. Utvecklingen av antalet misstänkta efter kön och därmed även könsfördelningen har varit relativt likartad de senaste tio åren.

Majoriteten (80 procent) av de misstänkta personerna var 21 år eller äldre 2016, medan en femtedel (20 procent) var unga personer i åldern 15–20 år. Andelen unga misstänkta personer ökade något (+ 1 procentenhet) jämfört med 2015, men har under en tioårsperiod minskat med 4 procentenheter.

År 2016 misstänktes 2 110 personer per 100 000 invånare för brott, vilket var en minskning med 2 procent jämfört med 2015. Minskningen gäller både kvinnor (– 4 procent) och män (– 2 procent) per 100 000 invånare.

Sedan 2007 har antalet misstänkta personer i relation till befolkningen minskat med 6 procent. Minskningen gäller framförallt unga kvinnor (15–20 år), där antalet misstänkta per 100 000 invånare minskat med 19 procent jämfört med 2007.

Personer med lagföringsbeslut
Antalet misstänkta personer som fått ett lagföringsbeslut 2016 var 79 000 personer, vilket är en minskning med 4 940 personer eller 6 procent jämfört med 2015. Sedan 2007 har antalet misstänkta personer med lagföringsbeslut minskat både totalt (−14 procent) och i relation till befolkningen (−20 procent).

Av de som misstänktes för brott 2016 hade närmare hälften (46 procent) också fått ett lagföringsbeslut. Andelen skiljer sig åt mellan olika brottstyper, vilket bland annat hänger samman med hur svårutredda brotten generellt sett är. År 2016 var andelen misstänkta personer med ett lagföringsbeslut störst bland de som misstänktes för trafikbrott (71 procent) och narkotikabrott (62 procent), och minst för de som misstänktes för bedrägeribrott (22 procent) och brott mot person (19 procent).

Andelen misstänkta med lagföringsbeslut har totalt sett minskat från 54 till 46 procent de senaste tio åren. Minskningen avsåg misstänkta för samtliga brottskategorier men är starkast för personer misstänkta för skadegörelsebrott (–16 procentenheter) och bedrägeribrott (–11 procentenheter).

Slutlig statistisk över Handlagda brottsmisstankar 2016
Samtliga handlagda brottsmisstankar

En person kan vara misstänkt för flera brott under ett år, så kallade brottsmisstankar. År 2016 handlades 503 000 brottsmisstankar, vilket var 43 600 eller 8 procent färre brottsmisstankar jämfört med 2015. Över en tioårsperiod har antalet handlagda brottsmisstankar ökat med 13 procent.

Av samtliga handlagda brottsmisstankar 2016 avsåg den största andelen (25 procent) brott mot person. Stora andelar utgjordes också av narkotikabrott (17 procent), stöld- och tillgreppsbrott (14 procent) och trafikbrott (11 procent). Brottsstrukturen för brotts­misstankar påverkas bland annat av polisens insatser och inflödet av anmälda brott.

Förundersökningsbegränsade brottsmisstankar
År 2016 förundersökningsbegränsades 43 700 (9 procent) av alla brotts­misstankar, vilket var ungefär samma nivå som året innan. Andelen förundersökningsbegränsade brottmisstankar har ökat med 3 procentenheter sedan 2007.

Brottsmisstankar med lagföringsbeslut
År 2016 ledde 215 000 av samtliga brotts­misstankar till ett lagföringsbeslut. Det var 34 900 eller 14 procent färre lagförda brottsmisstankar än 2015. Sett i ett tioårsperspektiv (2007–2016) har antalet brottsmisstankar som resulterat i ett lagföringsbeslut minskat med 6 procent.
Andelen brottsmisstankar med lagföringsbeslut uppgick till 43 procent 2016, jämfört med 2015 är det en minskning med 3 procentenheter. Sedan 2007 har andelen brottsmisstankar med lagföringsbeslut minskat med 9 procent­enheter.

Fakta
Ändamålet med statistiken är att visa på nivå, struktur och utveckling för de personer som är skäligen misstänkta för brott under ett kalenderår, samt ge en övergripande bild av de brottsutredande myndigheternas handläggning av deras brottsmisstankar.
Statistiken är deskriptiv och ger inga djupgående förklaringar till förändringar över tid. Den kan användas för bland annat allmän information, samt som underlag för granskning och uppföljning av de brottsutredande myndigheternas verksamheter.
All statistik finns att hämta på www.bra.se under Brott och Statistik/Statistik

Slutlig brottsstatistik 2016
I dag publicerar Brottsförebyggande rådet, Brå, den slutliga statistiken över anmälda brott och handlagda brott, samt konstaterade fall av dödligt våld för 2016.

Anmälda brott
Under 2016 anmäldes drygt 1,51 miljoner brott, vilket var cirka 6 800 fler brott (±0 procent) jämfört med året innan.
De kategorier av anmälda brott som ökade mest i antal under 2016 var bedrägeribrott och brott mot person. De kategorier av anmälda brott som minskade mest i antal under året var stöld- och tillgreppsbrott och narkotikabrott.

Handlagda brott
Under 2016 blev 1,49 miljoner brott handlagda, vilket var en minskning med 22 000 brott eller 1 procent jämfört med 2015.
För närmare hälften (48 procent) av de handlagda brotten 2016 hade en utredning bedrivits, medan de resterande handlagda brotten (52 procent) direktavskrevs. Andelarna är 1 procentenhet lägre respektive högre jämfört med 2015.
Under året förundersökningsbegränsades 4 procent (54 900 brott) av samtliga handlagda brott, vilket var samma nivå som 2015.
Under 2016 personuppklarades 194 000 handlagda brott, en minskning med 21 300 brott (−10 procent) jämfört med 2015.
Av samtliga handlagda brott personuppklarades 13 procent (s.k. personuppklaringsprocent), vilket var 1 procentenhet lägre än 2015.
Sett till de utredda brotten personuppklarades 29 procent (s.k. lagföringsprocent), det var en minskning med 2 procentenheter jämfört med 2015. I landets sju regioner varierade lagföringsprocenten från 26 procent i region Stockholm till 33 procent i region Nord.

Konstaterade fall av dödligt våld
År 2016 konstaterades 106 fall av dödligt våld i Sverige. Det var 6 fall färre än föregående år, då 112 fall kunde konstateras.
Under den senaste tioårsperioden (2007−2016) har antalet fall av dödligt våld varierat mellan 68 och 112 fall årligen, utan någon tydlig trend.
År 2016 var offret en kvinna i 29 fall och en man i 77 fall. Fördelningen mellan könen har sett likartad ut sedan 1990-talet.
I närmare en tredjedel (28 procent) av de konstaterade fallen av dödligt våld 2016 användes skjutvapen, vilket är en lägre andel än 2015 (29 procent).

Fakta
Ändamålet med statistiken över anmälda brott och handlagda brott är att visa på nivå, struktur och utveckling av de anmälda brotten samt ge en övergripande bild av de brottsutredande myndigheternas handläggning av de anmälda brotten.
Ändamålet med statistiken över konstaterade fall av dödligt våld är att redovisa nivå och utveckling av de anmälda brott om mord och dråp som konstaterats vara dödligt våld, se definition nedan.
All statistik är deskriptiv och ger inga djupgående förklaringar till förändringar över tid. Den kan användas för bland annat allmän information, samt som underlag för granskning och uppföljning av de brottsutredande myndigheternas verksamheter.
All statistik finns att hämta på www.bra.se under Brott och Statistik/Statistik


LOKALT FÖR STO-OMRÅDET

Så ska ambulansen kunna varna bilister i närheten och komma fram snabbare
Utryckningsfordon kan få lättare att ta sig genom tät trafik. Med en ny uppfinning som nu ska testas i ambulanser i bland annat Jönköping sänds en varning till bilradion i framförvarande fordon.

Det är grupp studenter vid Tekniska Högskolan i Stockholm, KTH, som har utarbetat systemet som kan sända ett kort varningsmeddelande till fordon i närheten direkt från utryckningsfordonet.
Daniel Lilja, verksamhetschef för ambulanssjukvården i Region Jönköpings län.

– Det är en väldigt enkel procedur, man trycker bara på en knapp så går systemet igång och sänder ett förinspelat meddelande. Det går bra att göra under färd, menar Daniel Lilja som är verksamhetschef för ambulanssjukvården i Region Jönköpings län.

Tanken är att ge trafikanterna 10-15 sekunders förvarning för att hinna lämna fri väg vid till exempel korsningar eller i tät trafik. Systemet använder RDS-funktionen i bilarnas ljudsystem och ska även kunna varna för en pågående räddningsinsats, till exempel en olycka på vägen. RDS-systemet är samma system som exempelvis Sveriges radios trafikinformation skickas ut i och för bilar som har funktionen så bryter det in i det man lyssnar på.

Förhoppningen är att det nya systemet ska öka både framkomligheten och säkerheten vid utryckningar.
– Det flesta fordon har ju RDS-funktion i sitt ljudsystem eller bilradio. Vi tänker att när behovet är påkallat så kan man utnyttja den här funktionen, säger Daniel Lilja.

Anpassar automatiskt räckvidden
Alex Hedberg, en av upphovsmakarna till systemet, menar att de har utvecklat det så att det ska automatiskt sända till just de trafikanter som behöver få informationen.
Till exempel tar systemet hänsyn till hur snabbt utryckningsfordonet kör och vilken hastighetsbegränsning som gäller på vägen. Om utryckningsfordonet kör på en motorväg i hög hastighet sänds varningssignalen upp mot 1.000 meter, medan det på en mindre gata är lämpligare att sända bara 100 meter. Det spelar heller ingen roll om trafikanterna lyssnar på radio, CD eller annat i bilens ljudsystem. Det räcker med att det är påslaget och har RDS-funktion.

– En funktion som vi vet uppskattas av räddningspersonal är att kunna varna för att en räddningsinsats pågår utmed vägen, vi hoppas att det ska kunna minska olyckor med räddningspersonal inblandad, säger Alex Hedberg.

Hoppas ha systemet i bruk 2018
Systemet som kallas Evam testas i utryckningsfordon under våren och sommaren i Stockholm, Göteborg, Blekinge, Gävle och Jönköping. För att  tas i bruk i full skala krävs tillstånd från Post- och telestyrelsen, och till exempel ambulanssjukvården i Jönköping hoppas på att kunna använda systemet inom ett år.

800 poliser testar att bära elchockvapen
Polismyndigheten ska testa ett nytt arbetsverktyg under nästa år – elchockvapen. Bland de första som får ta med sig det nya vapnet är polisen i Borås, skriver Polistidningen.
Polismyndigheten i Sverige ska utrusta poliser med elchockvapen under en försöksperiod under 2018 och 2019. Nu har man valt ut vilka orter som ingår i testet. En av testgrupperna är Boråspolisen.

Totalt ingår 800 poliser i Sverige i testet, varav 400 kommer att bära det nya vapnet. Resten är referensgrupp. I Boråspolisens fall är det polisen i Halmstad som blir referensgrupp.
Förhoppningen med att testa det nya vapnet är att skador och dödligt våldet ska minska, när polisen kan ta till elchock i stället för pistol i vissa situationer. Det ska vara ett komplement till polisens andra vapen: pepparspray, batong och pistol.

Med elchockvapnet försätter personen tillfälligt ur spel. Med batongen måste man komma väldigt nära och peppersprej funkar inte på alla.

Polisförbundet välkomnar testverksamheten men menar att det redan finns undersökningar att luta sig mot.

Nio av tio bilar kan få höjd skatt
Samtidigt som miljöbilspremien höjs vill regeringen nu också chockhöja fordonsskatten för bilar som har höga koldioxidutsläpp. Det handlar om flera tusen kronor per år för en vanlig Volvo V90.

Regeringen vill få svenskarna att välja bränslesnålare bilar med lägre utsläpp. Därför ska man införa en ny koldioxidbaserad fordonsskatt, ett så kallat bonus malus-system. Låga utsläpp får en miljöbilspremie, medan höga utsläpp får en extraskatt. Utredningen förra året Ett bonus–malus-system för nya lätta fordon – om ett nytt systen för miljöbeskattning fick hård kritik. Enligt uppgifter kommer regeringen idag att lägga fram ett omarbetat förslag till lagrådet. Och här finns både morötter och piskor.

Höjd miljöbilspremie
Supermiljöbilspremien på 40.000 kronor ersätts av en höjd premie på 45.000 kronor för en elbil med nollutsläpp.
– Det är ett steg i rätt riktning. De bästa bilarna kräver lite mer av de som skaffar dem, och då behöver man få en rejäl knuff i ryggen. Men 45.000 är fortfarande väl lite, säger Mattias Goldmann, vd på Fores och i 2030-sekretariatet som lobbar för en fossilfri bilpark.
Bonusen på 20.000 kronor till laddhybrider försvinner och ersätts av en premie som gradvis räknas ner till lägsta beloppet på 7.500 kronor för en bil med utsläpp på 60 gram per kilometer.

Nio av tio får höjd skatt
Gränsen för den extra koldioxidavgiften dras vid utsläpp på 95 gram per kilometer. Enligt uppgifter till SVT Nyheter får då bilen en extra fordonsskatt på 77 kronor per gram över gränsen under de tre första åren. Det betyder att nio av tio bilar som säljs kommer att få en höjd skatt baserat på förra årets försäljning. En Volvo V90 (119g/km) får en höjd skatt på 1848 kronor de tre första åren. Förändringen gäller nya bilar, medan befintliga bilar betalar ordinarie fordonsskatt.

Familjebilar får chockskatt
Bilar med ännu högre utsläpp får i regeringens förslag en ännu högre straffskatt. Bilar med utsläpp över 140 gram per kilometer betalar 100 kronor per överstigande gram. En bensinbil som drar 0.8 liter per mil (200 g/km) får då en extraavgift på 6.000 kronor. Den totala fordonskatten blir enligt det nya förslaget 9.825 kronor mot dagens 2318 kronor. Det blir med andra ord en chockhöjning inte bara för törstiga SUV:ar och tunga bilar, utan även för många större familjebilar. Mattias Goldmann tror ändå inte att höjningen räcker för att avskräcka från köp.
– Jag tror att det är för lite. Här har vi konsumenter som är stadda vid kassa, och som har valt de här bilarna trots att det nästan alltid finns bilar med betydligt lägre utsläpp Jag skulle önska att straffskatten vore ännu högre för att vi skulle vara trygga i att de här konsumenterna skulle byta till nåt som är bättre för klimatet, säger Mattias Goldmann.

Premie till gasbilar
Nytt i förslaget är även gasbilar får en premie på 7.500 kronor. Det blev ett resultat efter budgetförhandlingar med vänsterpartiet i helgen. De har tidigare inte fått något, vilket många har ifrågasatt eftersom utsläppen sänks med minst 70 procent om man kör på biogas.
– Det är en arbetsseger. Det såg ut som det inte skulle få något alls, eller väldigt lite. 7.500 kombinerat med att de flesta dieselbilarna får en straffbeskattning gör att gasbilarna blir klart mer attraktiva, säger Mattias Goldmann.

​Ger överskott åt staten
Exakt hur mycket klimatutsläppen kommer att minskas med de nya straffskatterna är oklart eftersom det inte tagits fram av utredaren, men staten drar in mer än vad man betalar ut i premier. De två första åren gör staten ett plus på cirka 600 miljoner kronor.
– Det här ska inte vara en kassako för regeringen, utan ett sätt att snabbt nå transporternas klimatmål. Finns det ett överskott ska det gå till mer generösa bonusar, avslutar Mattias Goldmann.

FAKTA: SÅ SER FÖRSLAGET UT
Bilar klassas i fyra grupper beroende på hur höga utsläppen är.
Bilar med CO2-utsläpp mellan 0 och 60 g/km får en miljöbilspremie mellan 45.000 och 7.500 kr.
Bilar med utsläpp mellan 60-95 g/km får oförändrad fordonsskatt. Ingen premie, ingen extraskatt.
Utsläpp över 95 g/mk beskattas med 77 kr/g. Det betyder höjd skatt för nio av tio bilar enligt 2016 år försäljning.
Utsläpp över 140 g/km får en koldioxidskatt på 100 kr/g. Törstiga bilar får en höjning med flera tusen kronor.

SÅ RÄKNAR DU UT NYA SKATTEHÖJNINGEN
​Så räknar du ut den nya skattehöjningen på en bensinbil (särskilda regler för diesel):
Utsläppen i gram CO2/km. till exempel 119 g/km.
24 gram över gränsen 95 gram/km à 77 kr= 1848kr. + grundbelopp 360kr.
VolvoV90 T5 154g/km (skatt idag ca. 1500kr/år)
95 till 140g=45 g à 77 kr= 3565 kr+
140 till 154g=14g á 100 kr=1400 kr
3565+1900+360= 5325 kr

Polisen vill ändra registrerutdrag
Vissa uppgifter som är viktiga när det gäller personer som ska arbeta med barn och unga kan idag saknas i utdrag ur belastningsregistret. Polismyndigheten har därför lämnat in en begäran till regeringen om att reglerna för registerutdrag ska ändras.

Polismyndighetens begäran gäller så kallad åtalsunderlåtelse, brott som utretts men där åklagaren valt att inte väcka åtal. Åtalsunderlåtelser står med i belastningsregistret men syns idag inte i de registerutdrag som används vid anställning i till exempel skolor och förskolor. Det kan leda till att personer som gjort sig skyldiga till brott som gör att de är olämpliga att jobba med barn och unga ändå kan få en sådan anställning.

I samband med en brottsutredning om grovt barnpornografibrott framkom nyligen att den misstänkte vid två tillfällen fått anställning vid skolor, trots att personen tidigare fått en åtalsunderlåtelse avseende ringa barnpornografibrott.

– Den begränsning av registerutdragen som görs idag är olycklig. Därför har vi lämnat in en begäran till regeringen om att förordningen om registerutdrag ska ändras så att även åtalsunderlåtseler finns med i registerutdragen för personer som vill arbeta med barn och unga, säger Ove Nilsson, verksjurist på rättsavdelningen.

Används då straffet inte påverkas
Ett vanligt skäl till åtalsunderlåtelse är att personen dömts för annan brottslighet och att det nya brottet inte skulle innebära att straffet skärptes. En förutsättning för åtalsunderlåtelse är att det står klart att ett brott har begåtts, oftast genom att personen erkänt.

I registerutdragen som används vid anställning i till exempel skolor och förskolor finns idag uppgifter om domar och beslut som lett till en påföljd. De brott som omfattas är sexualbrott, mord, dråp, grov misshandel, människorov, grovt rån och barnpornografibrott.

Uno Svenningsson med i årets " så mycket bättre "
Så mycket bättre är tillbaka i höst och här presenteras de artister som kommer att medverka under programmets åttonde säsong.
Uno Svenningsson, Icona Pop, Eric Saade, Tomas Andersson Wij, Kikki Danielsson.
Sedan är det två namn till som inte avslöjats offentligt ännu.

Artisten och låtskrivaren Uno Svenningsson fick sitt genombrott på 90-talet med låten ”Under ytan”. Sedan dess har han släppt sex album och medverkat i Melodifestivalen två gånger.
Tidigt 80-tal inledde han musikkarriären som sångare i bandet Freda' med kända låtar som "Vindarna" och "Det som gör mig lycklig". De höll ihop fram till 1993 då han valde att satsa på sin solokarriär.
Debutalbumet ”Uno” kom ut 1994 och innehöll bland annat hitlåtarna ”Under ytan” och ”Tro på varann” (med Eva Dahlgren). Låten "Under ytan" har spelats in på finska och danska och både Loreen och rapparen Blues har gjort egna versioner av den.
Totalt har Uno släppt sex soloalbum plus två julskivor tillsammans med Irma Schultz Keller. Han har även gjort flertalet duetter, bland annat på Kens singel "Mamma" från 1999.
Uno Svenningsson har medverkat i Melodifestivalen två gånger. 2007 tävlade han tillsammans med Irma Schultz Keller med låten "God morgon" och 2016 deltog han med låten ”Håll mitt hjärta hårt” som han framförde tillsammans med Patrik Isaksson och Tommy Nilsson.
Uno Svenningsson är född i Småland men bor numera i Stenungsund på västkusten.

Här är mynten och sedlarna som blir värdelösa i sommar
Här är svaren på vanliga frågor om mynt- och sedelutbytet i sommar.
Vilka mynt och sedlar ska bytas ut?

Det är de silverfärgade gamla enkronorna, tvåkronorna och femkronorna.
Dessutom byts hundralapparna och femhundringarna ut.

När är sista dagen att använda pengarna?
Den 30 juni i år.
Efter det går det att sätta in dem på en del banker fram till den 31 augusti 2017. Därefter blir mynten värdelösa.

Jag har några hundra enkronor i spargrisen. Kan jag handla upp dem?
Ja, men det kan krävas ett antal besök i butikerna. Svensk handel rekommenderar butikerna att bara ta emot 25 mynt per gång, eftersom handeln får betala när de ska göra sig av med mynten. Men varje handlare bestämmer själv.

Kan banker och butiker säga nej till att ta emot kontanter?
Det stämmer – de har rätt att säga nej. Trots att kontanter är lagliga betalningsmedel kan både butiker och banker säga nej till att ta emot vanliga pengar. Ofta sätter de upp en skylt på dörren om att de inte accepterar kontanter.

Stämmer det att en del banker och växlingskontor tar betalt för att växla pengarna?
Ja. Det kan vara ganska stor skillnad dessutom. Vi har sett både åtta procent och 15 procent i växlingsavgift. Har man mycket mynt är det värt att kontrollera först hur stor avgiften är.

Hur hittar jag närmaste ställe som tar emot mynt?
Riksbankens myntkarta, myntkartan.se, visar banker och växlingskontor som tar emot mynt. Dessutom finns en del växlingsautomater utplacerade i köpcentrum med på kartan.

Varför byter man ut sedlar och mynt?
De nya sedlarna har fått nya säkerhetsdetaljer som ska göra dem svårare att förfalska. De nya mynten är nickelfria, något som är bra för de som är nickelallergiker. Dessutom är de nya mynten mindre och lättare. Det gör att de är billigare att tillverka och kostar mindre att transportera.

Jag har gamla sedlar som är ogiltiga. Kan jag byta ut dem mot nya?
Ja, men det kan vara krångligt och kostar pengar. Riksbanken löser in alla gamla sedlar mot en avgift på 100 kronor per gång. Men eftersom Riksbanken följer lagen om penningtvätt måste de kontrollera varifrån pengarna kommer. Det betyder att de vill ha en förklaring till varför sedlarna inte har använts när de var giltiga och också kan komma att kräva kvitton eller kontoutdrag som visar var pengarna kommer ifrån.
 

Skatteverket varnar för falsk skatteportal
Skatteverket varnar för en falsk kundportal som dykt upp på Facebook. Genom att utge sig för att vara Skatteverket försöker personen eller personerna bakom sidan att lura folk på pengar.

Uppgiftskapningen är raffinerad. Bedragarna bevakar Skatteverkets kommunikation i sociala medier och kontaktar kunder genom ett personligt messenger-meddelande och ber individen bekräfta sina sista siffror i personnumret och logga in med bank-id”, skriver det äkta Skatteverket på sin sajt.

Skatteverket efterfrågar aldrig kontouppgifter i mejl, sms, sociala medier eller liknande. Det görs bara i e-tjänsterna som nås när man loggar in med sin e-legitimation.

Har du varit med om något liknande? Om du har fyllt i uppgifter och därigenom blivit utsatt för bedrägeri ska du kontakta polisen för att anmäla brottet. Du bör också kontakta din bank snarast för att spärra ditt konto.
 

Strandskyddet ska nu ses över
Allianspartierna och Sverigedemokraterna vill att regeringen lättar på strandskyddet – och nu ger regeringen Naturvårdsverket i uppdrag att se över reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge.
"I stora delar av Sverige är det svårt både att få lån och tillstånd att bygga bostäder där folk vill bo. Det vill vi ändra på genom en översyn av strandskyddet på utvalda platser i kommuner med gott om stränder", säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson i ett pressmeddelande.
Reglerna ändrades 2009 för att bli mer flexibla, men riksdagsmajoriteten som nu driver på regeringen anser att de inte blev tillräckligt flexibla. De hindrar fortfarande kommunerna att bygga vid sjöar och andra vatten på landsbygden.
Naturvårdsverket, som även ska föreslå eventuella regeländringar, ska redovisa sitt uppdrag senast den 31 augusti i år. / TT

Dansbandsikonen Sven-Erik Magnusson har avlidit
Bandet Sven-Ingvars frontman Sven-Erik Magnusson avled natten mot onsdag efter en lång tids sjukdom. Natten mot onsdag avled Sven-Erik Magnusson i Karlstad. Han efterlämnar fru Eva, dottern Johanna, sonen Oscar, två barnbarn och ett helt liv av musik.

– Pappa var en riktig kämpe och han lämnar oss i stor sorg efter lång tids kamp mot cancern. Vi i familjen fick en fin sista stund tillsammans och önskar nu få tid att bearbeta vår sorg, säger sonen Oscar Magnusson i ett pressmeddelande.

Förra året firade Sven-Ingvars 60-års jubileum, och valdes också in i Swedish Music Hall of Fame. Då åt Sven-Erik Magnusson bromsmedecin mot den prostatacancer han då kämpat med i flera år.
Sven-Erik Magnusson blev 74 år gammal.

Adjö till plastkassar - skarpt läge för handlarna
Nu är det dags att minska användandet av plastpåsar - både för konsumenter och handlare. 1 juni är det skarpt läge som gäller för handlarna som bland annat måste börja informera konsumenterna om plastpåsarnas miljöpåverkan. Om tre år är det max 90 kassar per person och år som gäller enligt ett nytt EU-direktiv.
Det var i december som den svenska regeringen presenterade en ny lag för att minska konsumtionen av plastkassar. Om tre år är målet att varje person får använda max 90 plastkassar per år. År 2025 är det endast 40 kassar per person och år som gäller.
Det är Naturvårdsverket som tagit fram lagförslaget som tvingar handlarna att agera för miljön från och med den 1 juni.
- Vi vill inte ersätta plastkassen med någon typ av annan kasse utan vi vill att man ska återanvända det som redan finns, säger Malin Göransson, handläggare på kretsloppsenheten på Naturvårdsverket.

Idag (NU!) kan du logga in och se om du får tillbaka på skatten
I förra veckan kunde alla som har en digital brevlåda se i sin deklaration huruvida de får pengar tillbaka eller ska betala. Idag kan alla se detta. Och det är inte försent att skaffa digital brevlåda och få pengar tillbaka före påsk...
 
Skatteverket har beslutat att förlänga tidsfristen för att skaffa digital brevlåda
Det betyder att om du missade deadline för detta tidigare har du nu en ny chans. Om du ansluter dig senast den 26 mars klockan 24.00 och deklarerar före 29 mars utan ändringar kan du få eventuella skattepengar före påsk. Här skaffar du en brevlåda.
Från och med idag kan du deklarera.
Om du deklarerar före den 29 mars får du tillbaka eventuella pengar före påsk, om du har en elektroniska brevlåda. Detta kräver att du godkänner din deklaration som den är utan ändringar. Annars är det runt midsommar som de flesta av oss får tillbaka eventuella skattepengar.  Men, ha inte för bråttom!

Börja i tid. 2 maj är sista dagen du kan deklarera.
Att sätta igång med deklarationen direkt är en mycket klok idé. Du har tid på dig att leta fram eventuella kvitton, att kontrollera alla förtryckta siffror i deklarationen och att fundera på om du kan göra några avdrag. Risken att missa deadline minskar när du är ute i god tid liksom risken att du missar något. Runt 80 miljoner betalade vi i fjol i förseningsavgifter. Är din deklaration en dag sen får du betala 1 000 kronor. Efter 5 månader får du betala 3 000 kronor i förseningsavgift. Det går att få anstånd med att lämna in din deklaration om du ansöker om detta i tid.

Se över eventuella avdrag.
Det mesta som du får göra avdrag för finns redan i din deklaration. Men det är viktigt att du ser över det förtryckta så att alla siffror stämmer och inget saknas. Här följer sex möjliga avdrag att se över:

1. Reseavdrag: 
Du får göra avdrag för resor till och från arbetet (det billigaste sättet) för kostnader över 11 000 kronor. Du får också göra avdrag om du kör bil till och från jobbet om avståndet mellan arbetet och bostaden är minst fem kilometer långt. Du ska spara minst två timmar i restid per dag på att ta den egna bilen framför att åka kommunalt eller med andra färdmedel för att få göra detta avdrag.

2. Avdrag för kapitalförluster:
Du får göra avdrag för förlust vid försäljning av värdepapper och bostad. Du får också göra ränteavdrag för egen betald skuld. Du får dra av 30 procent av räntan upp till 100 000 kronor. Därefter får du dra av 21 procent.

3. Avdrag vid bostadsförsäljning:
Har du sålt din bostad finns det avdrag du kan göra för att minska skatten på vinsten. Du får göra avdrag för försäljningskostnader, tex mäklaravgift. Du kan också göra avdrag för utgifter du har haft för att förbättra bostaden. Avdragen varierar beroende på vilken typ av bostad du sålt, vilken typ av förbättring du har gjort och om du uppfyller grundreglerna för denna typ av avdrag. Enligt skatteverket är detta något som majoriteten gör fel i sin deklaration så det kan löna sig att läsa på hos Skatteverket: Avdrag för förbättringsutgifter.

4. Arbetsrum:
Om din arbetsgivare ej tillhandahåller en arbetsplats kan du få avdrag för arbetsrum i bostaden eller annan plats liksom om du har en enskild firma. Du kan göra ett schablonavdrag på 4 000 kronor per år. Om arbetsrummet är i din egna fastighet ligger avdraget på 2 000 kronor.

5. Räntekompensation för ränteskillnadsersättning:
Om du har brutit ett bundet lån och har fått betala ränteskillnadsersättning har du rätt att göra avdrag för detta som för en vanlig ränteutgift. Du får alltså dra av 30 procent upp till 100 000 kronor.

6. Uthyrning av privatbostad: 
Om du hyr ut delar eller hela din bostad får du göra ett schablonavdrag på 40 000 kronor per år och bostad. Hyr du ut en bostadsrätt eller hyresrätt får du utöver schablonavdraget göra avdrag för den avgift/hyra du själv betalar. Hyresinkomsten beskattas sedan som inkomst av kapital.
Ps. Räntan på skattekontot är från och med 1 januari i år 0 %. Skaffa ett sparkonto med ränta istället!

Lycka till med deklarationen!

Sveriges populäraste bilnamn
Enligt en ny undersökning som Novus tagit fram på uppdrag av Circle K namnger en femtedel av svenskarna sina bilar.

Det vanligaste är att man döper bilen till olika personnamn eller gör kopplingar till registreringsskylten. Undersökningen visar också att Pärlan och Bettan är två heta kandidater när det kommer till Sveriges populäraste bilnamn.

Den nya undersökningens syfte att kartlägga svenskarnas relation till bilen. Bland annat visar undersökningen att cirka var femte svensk har ett smeknamn på någon bil i hushållet och det mest populära namnet bland de tillfrågade var Pärlan (26 %) följt av Bettan (17 %).
”Svensken gillar att prata med bilen”
Undersökningen visar vidare att nästan var fjärde svensk pratarmed bilen. Andelen är ännu högre bland kvinnor där uppemot en tredjedel uppger att bilen är en samtalspartner. Det vanligaste samtalsämnet är trafiken (52 %) men det finns också de som lyfter diverse problem (12 %) med sin motordrivna vän.
– Vi som drivmedelsaktör arbetar ständigt med att utveckla våra produkter för att bilen ska må så bra som möjligt. Det är superkul att så många svenskar döper sina bilar och pratar med dem, säger Jenni Alterling, Senior Fuel Product Manager på Circle K.

Just glädje är en av de känslor som många svenskar kopplar ihop bilen med (30 %). Andra vanliga associationer är tacksamhet och kärlek men den känsla som de allra flesta förknippar bilen med är frihet (44 %). Omkring 3 procent kopplar ihop bilen med nervositet och endast 2 procent tycker att den är ett irritationsmoment.
– Många svenskar verkar lysa upp när de tänker på bilen. Det är förstås väldigt kul och förhoppningsvis är det ett resultat av att bilarna också mår bra, säger Jenni Alterling, Senior Fuel Product Manager på Circle K.

Lista över de mest populära namnen
Pärlan
Bettan
Silverpilen
Turbo
Faran
På frågan om vilket namn som tilltalade mest svarade 37 procent inget av ovanstående och 7 procent svarade vet ej
Lista över de mest populära samtalsämnena
Trafiken
Livet
Problem
Vädret
Utsikten
På frågan om vad de tillfrågade helst pratar med bilen om svarade 35 procent annat och 6 procent svarade vet ej

Magnus Carlson klar för Sommaronsdagar 2017
Förra årets Alingsås-succé, Sommaronsdagar, är tillbaka.
Nu kan första artisten presenteras – högaktuella Magnus Carlson, Weeping Willows frontman som blev folkfavorit i TV 4:s Så mycket bättre. 5 juli äntrar han scenen i Åmanska parken.

- Det känns bara WOW! säger Mats Byström, event- och utbildningsledare på Alingsås Business Center.
Förra årets Sommaronsdagar i Åmanska parken överträffade alla förväntningar.
- Vi tänkte att vi testar att få hit några riktigt stora artistnamn och kollar pulsen på sommar-Alingsås. Den var hög, konstaterar Mats Byström.

Bara kvällen med Miriam Bryant drog 2500 besökare, och med bra tryck även på uppföljarna Petter och Samir och Viktor fanns det ingen återvändo – Sommaronsdagarna var här för att stanna.

Nu kan årets första artist presenteras, och det blir av samma kaliber som i fjol, minst.
Estrad Alingsås och Alingsås Business Center släpper idag biljetterna till ingen mindre än superheta sångaren Magnus Carlson.
- Det är bara att kasta sig in på Ticketmaster för det här kan nog gå ganska snabbt, tror Mats Byström.

Den legendariska Weeping Willows-profilen som slog igenom brett i alla led under sin medverkan i Så mycket bättre, kommer att avsluta sommaronsdagarna med sin spelning den 5 juli.

- Det blir helt klart svårt att toppa, men vi har två ytterligare namn på gång som vi snart kan avslöja. Jag är stolt och glad över att vi kan erbjuda alingsåsarna den här typen av kvalitetsartister igen – och skulle inte bli det minsta förvånad om publikrekordet spräcks i sommar. Nu vet ju folk vad det handlar om, menar Mats Byström.

Regeringen vill tredubbla studiestöd för lågutbildade
Regeringen kommer att gå vidare med planerna på en knapp tredubbling av studiestödet till lågutbildade som vill läsa in gymnasiet.
Det gäller vuxna som varit arbetslösa i minst sex månader och som behöver en utbildning på grundläggande, eller gymnasial nivå. Regeringen avsätter pengar för detta redan i år. Det rör sig om en ökning från ungefär 700 konor i veckan till lite mer än 2000 kronor i veckan.

Sverige gör flest inre gränskontroller
Sverige gör överlägset flest inre gränskontroller bland de länder som har tillåtelse från EU, rapporterar Ekot. Under förra sommaren genomfördes 3,2 miljoner kontroller i Sverige – åtta gånger fler än Tyskland.
Förutom Sverige har Norge (som ingår i Schengensamarbetet), Danmark, Tyskland och Österrike fått specialtillstånd. Österrike har dock inte rapporterat in sina kontroller till EU, och saknas därför i statistiken.
Anledningen till att Sverige sticker ut är att polisen kontrollerar i princip alla fordon på Öresundbron, medan de andra länderna bara gör stickprov vid gränserna.
Patrik Engström, chef för den nationella gränspolisen, menat att ländernas gränskontroller är svåra att jämföra.
- Danmark har tagit hjälp från det danska försvaret på ett sätt som vi i Sverige inte kan och inte får. Så det är svårt att göra den här typen av jämförelser eftersom det handlar om vilken typ av gräns och vilken typ av gränskontroll man bedriver, säger han till Ekot.
Cirka 300 flyktingar och migranter påträffades i Sverige varje månad, vilket är betydligt färre än i Danmark och i Tyskland. / TT

Snart börjar MC-säsongen
Med våren blir motorcyklar ett självklart inslag i Västra Götalands gatubild.
Men redan har ett flertal mc-olyckor inträffat. Följden har blivit en generation av potentiella motorcyklister som inte har fått en gedigen utbildning av hur en mc körs på säkert vis. För skillnaden mot att köra en bil är uppenbar.

Det viktigaste, som är lätt att glömma, är att du inte syns lika väl som i en bil.
Hos SMC (Sveriges Motorcyklister) och ordnas vår kurser för ringrostiga mc-förare över hela landet.

Knix-kursen, som är tre timmar lång vid varje tillfälle, är uppdelad i fyra olika fartgrupper, efter hur pass mycket erfarenhet föraren har. Varje kurs har ett tema som spårval, blick, broms, gas, sittställning, motstyrning.
Föraren får totalt göra tre körningar vid varje tillfälle på ett instruerat sätt. Kursledaren följer efter och observerar och efter varje moment snackas det om vad som var bra och vad som kunde bli bättre.

”Omoderna” faderskapsregler ska förenklas
Nyblivna, ogifta pappor borde kunna bekräfta sitt faderskap till exempel på internet anser regeringen. Dagens regelverk är förlegat enligt justitieminister Morgan Johansson.

Man pekar bland annat på att man skulle kunna använda sig av moderna kommunikationsmedel här. Man skulle kunna göra det här på nätet i stället, där man bara bekräftar på det sättet, i stället för den här mer omständliga och omoderna processen, säger han.
En utredare ska få i uppdrag att se hur lagstiftningen kan moderniseras och förenklas, enligt ett beslut på veckans regeringssammanträde.

I dag måste en ogift pappa skriftligt intyga faderskapet, något som ska bevittnas av två personer. Bekräftelsen ska sedan godkännas av kommunens socialnämnd och av mamman.

I Norge och Finland går det att bekräfta ett faderskap redan under graviditeten, när man besöker mödravården. Danmark har kommit långt med att digitalisera hela processen, enligt Ekot.

Bland riksdagspartierna finns en utbredd kritik mot dagens system. Regeringen uppmanades 2015 av civilutskottet i ett så kallat tillkännagivande att se över frågan.

Rocklegendaren Chuck Berry är död
Rock & roll-legendaren Chuck Berry har dött, rapporterar ABC News.
Han blev 90 år gammal.
Det var på lördagen som den amerikanske musikern Chuck Berry dog. Musiklegendaren blev 90 år gammal. Hans död bekräftas av den lokala polisen enligt ABC News. Larmet kom strax före ett på eftermiddagen, lokal tid. Chuck Berry hittades livlös i sitt hem på Buckner Road och upplivningsförsöken visade sig vara förgäves.

Berry var en av de musiker som lade grunden till rock 'n' roll-musiken och anses vara en pionjär till rörelsen. Han anses ha varit en influens till musiker så som the Beatles, Elvis Presley, the Rolling Stones, med flera, skriver musiksajten Pitchfork. 
1958 kom låten Johnny B. Goode som också kom att bli en av Berrys allra mest kända låtar. Berry var också känd för sin så kallade duckwalk som senare även togs efter av AC/DC:s Angus Young. En hyllning till Berrys duckwalk finns även med i kultfilmen Tillbaka till framtiden. 

Hans musik finns även med på grammofonskivan Voyager Golden Record som Nasa skickade ut tillsammans med sina rymdsonder 1977. 
Chuck Berry blev förevigad i samband med att han var en av de första artisterna att väljas in i Rock and Roll Hall of Fame. Polisen i St. Charles County, Missouri, skriver på sin hemsida att familjen ber att lämnas i fred för att få sörja.
När rocklegendaren fyllde 90 år, tillkännagav han att han skulle ge ut ett nytt studiealbum under 2017 – det första på 38 år. Albumet hann dock inte släppas.

SOS Alarm välkomnar föreslagen VMA-ändring
SOS Alarm har sedan 2013 verkat för att man vid Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) ska kunna positionera och skicka SMS till berörda personer i ett visst område. Regeringens positiva besked på fredagen innebär att förslaget ser ut att bli verklighet från och med 1
juli 2017.

- Det här är en mycket välkommen förändring, säger Maria Khorsand, VD för SOS Alarm. Framöver kommer vi att kunna varna dem som verkligen befinner sig i ett område vid allvarliga händelser, istället för som idag, när vi bara når de som är registrerade på adresser i det berörda området.
- Medborgarnas trygghet står alltid högst på vår agenda och det här är verkligen ett steg i rätt riktning, fortsätter Maria Khorsand, VD för SOS Alarm.

Om VMA:
VMA, Viktigt Meddelande till Allmänheten, är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser, vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner och vid krishantering i samband med extraordinära händelser. Varningssystemet innefattar information i radio och TV, samt i vissa fall utomhusvarningssystemet "Hesa Fredrik"

Larm om att köksskåp kan lossna från väggen
HTH Kök återkallar beslag till överskåp som är sålda och monterade med ett upphängningssystem kallat K21.
De vägghängda överskåpen kan lossna och falla ner. Totalt berörs cirka 13.500 kunder i Sverige, enligt Konsumentverket.
Överskåpen har sålts mellan 2002 och 2016 och HTH säger sig känna till nio fall där skåp av den aktuella typen lossnat och fallit ner.
Montör kan säkra skåpen
Kunder som är osäkra på om de är berörda kan gå in på en informationslänk på företagets hemsida.
De som är berörda kan kontakta HTH för att en montör ska komma hem till dem utan kostnad och säkra skåpen.

Smitningar kostar över 200 miljoner om året
Förra året inträffade över 20 000 trafikincidenter eller olyckor med okänd gärningsman, till en kostnad av över 200 miljoner kronor.

Smitningarna handlar oftast om parkeringsskador där den skyldige inte gett sig till känna, men det förekommer även trafikolyckor och prejningar då den vållande smiter från platsen.

Det är Trafikförsäkringsföreningen, TFF, som betalar ut ersättningar för smitningsolyckor i Sverige. Bara hos TFF ersatte man 20 000 parkeringsskador och andra smitningsskador till ett värde av 235 miljoner kronor under 2016.

Smitningsolyckorna kan vara av flera typer - parkeringsskador och smitningsskador under färd är två av dem. Gemensamt för dem är att det krävs att skadan har orsakats av en okänd bil eller annat fordon som är trafikförsäkringspliktigt.

– Skadorna efter smitningar är inte alltid stora, men de är många och ofta onödiga. Att smita är dessutom ett allvarligt brott som kan ge upp till ett års fängelse om det skulle bedömas som grovt, säger Dan Falconer, Ifs representant i Bilförsäkringskommittén som lyder under TFF:s styrelse.

Men bland parkeringsskadorna finns också ett stort mörkertal. Anledningen till att vissa skador inte kommer till TFF:s kännedom är att bilägaren anmäler en inträffad parkeringsskada till sitt försäkringsbolag men inte har tillräckligt med bevis – till exempel för att det saknas vittnen. Försäkringsbolaget reglerar då skadan som en vagnskada, vilket gör att TFF aldrig kan registrera den. Det riktiga antalet smitningar under förra året är därför antagligen långt högre än de 20 000 incidenterna man känner till.

Om du själv råkar ut för en parkeringsskada eller en annan smitningsolycka som du tror orsakats av ett annat fordon ska du först anmäla det till polisen och sedan till ditt försäkringsbolag. Är din bil relativt ny och fortfarande har en gällande vagnskadegaranti hör du av dig till det försäkringsbolag som har hand om garantin för ditt bilmärke.

– Är du själv den som backar på en annan bil ska du självklart meddela det till ägaren. Du kan lämna en lapp eller hitta kontaktuppgifter genom att kolla upp registreringsnumret. Sådana här skador hanteras av försäkringsbolagen, det finns ingen anledning att göra sig skyldig till smitningsbrott, säger Dan Falconer.

Trafikförsäkringsföreningen ger ersättning till de personer som blivit skadade eller fått något förstört av ett okänt, oförsäkrat eller utländskt fordon. TFF finansierar detta dels genom en lagstadgad avgift som tas ut av de personer som inte har trafikförsäkrat sin bil, dels genom pengar från de svenska försäkringsbolagen.

En miljard WhatsApp-konton öppna för kapning
Säkerhetsföretaget Check Point har avslöjat en omfattande säkerhetslucka i meddelandeplattformarna WhatsApp och Telegram, något som kan ha drabbat över en miljard användare världen över. Sårbarheten sprids när användare klickar på skadliga bilder. Angriparna får på så sätt möjlighet att kapa användarkonton, och fullständig åtkomst till användares personliga konversationer, foton, videor, delade filer, kontaktlistor m.m.

Nu blir vi en miljon i Göteborgsregionen
I mars blir vi en miljon invånare i Göteborgsregionens 13 kommuner, varav drygt 556 000 bor i Göteborg. Siffran har ett starkt symbolvärde och Europas nya miljonregion står inför både möjligheter och utmaningar.

Göteborgsregionen består av 13 kommuner. Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

Sedan år 2000 har vi växt med 150 000 invånare i regionen genom inflyttning och fler nyfödda. Det motsvarar ett helt Linköping.
All köpkraft, alla jobb och all kunskap detta innebär betyder jättemycket för regionen i form av ökad tillväxt, vilket också är en av anledningarna till varför Göteborgsregionen har lägre arbetslöshet än Stockholmsregionen.

Detta har skapat ett uppdämt behov av att bygga bostäder och infrastruktur i regionen. Investeringsvärdet av alla regionens pågående och kommande stadsutvecklings- och infrastrukturprojekt beräknas landa på tusen miljarder kronor fram till 2035 varav drygt 400 miljarder inom bostadsbyggande.

Vi bor i en miljonregion alltså, ungefär som vilken Birmingham- eller Lyonbo som helst. Och miljonen är bara en av många att förhålla sig till för den som gillar sifferexcercis. Redan i dag har vi en pendlingsregion som består av 1,36 miljoner invånare som en konsekvens av dubbelspåret till Trollhättan. Med dubbelspår också till Borås på sikt blir vi 1,75 miljoner i arbetsmarknadsregionen.

Extra trafikkontroller mot alkohol och droger
Alltför många av de olyckor där någon dör eller skadas svårt i trafiken är alkohol- eller drogrelaterade. Den 13-19 mars har polisen extra fokus på nykterheten i trafiken.

– Med alkohol eller andra droger i kroppen är du en livsfarlig bilförare, både för dig själv och för andra, säger Ursula Eriksson, trafikstrateg vid polisen.

Polisens huvudsyfte med trafikveckan är framför allt att uppmärksamma faran med att köra onykter och att stoppa missbruk. Därför arbetar man både genom att vara synliga i trafiken och genom att göra nykterhetskontroller på de platser och tider det finns chans att förhindra påverkade förare från att köra. 

I de fall polisen upptäcker en berusad förare samverkar man med beroendevården, genom arbetsmetoden SMADIT, som står för samverkan mot alkohol och droger i trafiken.

– Det är viktigt att hitta dem som gör fel och erbjuda dem vård. Många som kör påverkade har ett beroende i botten. Dessa personer behöver helt enkelt vård för att bryta sitt beteende och inte återfalla i brott, säger Ursula Eriksson.

Insatsveckorna är gemensamma inom EU och under de veckorna gör polisen extra trafikkontroller. Då kontrollerar polisen körkort, att föraren är nykter, att bälte och skyddsanordningar används korrekt och fordonets uppgifter stämmer.

Så kan du hjälpa till:
Vägra åka med en onykter förare.
Hindra andra från att köra påverkade.
Tipsa polisen via 114 14 om du misstänker att någon i din närhet kör berusad. Vid pågående brott ringer du 112. Kom ihåg att lämna så mycket information du kan om fordon, färdvägar, tidpunkter med mera. Du kan vara anonym.

Det smits för 25 miljoner kronor årligen från landets drivmedelsstationer
Antalet smitningar uppgår till cirka 43 000 stycken på landets 1200 servicestationer (dvs stationer där du kan tanka och betala i butik), till ett värde av 25 Mkr vilket är liten höjning jämfört med 2016.

Av dessa brott polisanmäls 60 % och i 96 % av fallen läggs anmälan ner utan utredning.
”Antalet smitningar de senaste åren har varit ganska konstant. Smitningar utgör ett betydande svinn då bensinhandlarens vinst från en normal tankning är lika stor som vid försäljning av en kopp kaffe.” kommenterar Robert Dimmlich, VD för branschorganisationen Svensk Bensinhandel.

Svensk Bensinhandel har under flera år genom medlemsenkäter mätt antalet smitningar, värdet av dessa samt hur stor andel som utreds. Smitningarna mätt i värde och antal har gått ner från tidigare mätningar men nu åter ökat något. Som mest utgjorde värdet av smitningarna 40 Mkr (2013). Andelen nedlagda polisanmälningar har dessvärre ökat från den redan anmärkningsvärt höga nivån om 95 % till 96 % jämfört med tidigare år.

Förutom smitningar drabbas branschen av sedvanliga snatterier, inbrott och även rån. Det är enligt medlemmarna essentiellt att det går att driva näring under rättsäkra förhållanden.

”Tyvärr följs inte smitningar upp av polis och åklagare vilket innebär att våra medlemmar inte polisanmäler smitningar i den omfattning de borde göra. Smitningar är dessutom idag ett stort arbetsmiljöproblem för både personal och ägare. Jag vill se tydligare och snabbare åtgärder från vårt rättssystem som beivrar stöld. Börja därför med att utreda alla polisanmälningar.” avslutar Robert Dimmlich, VD för branschorganisationen Svensk Bensinhandel.

Från och med 2017 har ett nationellt drivmedelsbolag inför förskottsbetalning i betydande omfattning.

Få vardagsbrott klaras upp
Av de 1,5 miljoner brott som polisanmäls varje år, så är drygt 85 procent vardagsbrott. Vardagsbrott är de vanligaste brotten i Sverige. Men endast vart sjunde klaras upp.
Och över hälften av dem skrivs av innan någon utredning ens har inletts. 
Vardagsbrotten är de brott som riskerar att drabba de flesta förr eller senare. Det handlar till exempel om inbrott, stöld, skadegörelse och ofredande. Polisen kallar vardagsbrotten för mängdbrott – och de är många. 
86 procent av de brott som hanterades under första halvåret 2016 var vardagsbrott. Närmare bestämt 655.580 stycken. Men bara 14 procent, eller var sjunde, av dem klarades upp i Västra Götaland. Över hälften av alla vardagsbrott skrevs av direkt utan att någon brottsutredning bedrivits. 
Ofta krävs en tydlig teknisk bevisning eller att man tar gärningsmannen på bar gärning för att någon ska kunna lagföras för brotten.
Ett brott räknas som uppklarat när en person har kunnat bindas till brottet, antingen genom åtal, strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse. Det är med andra ord inte självklart att någon dömts för det.  

15 000 har drabbats när polisen inte förmedlar dem till Brottsofferjouren
15 000 brottsutsatta, vittnen och anhöriga har drabbats när polisen inte hänvisar dem till Brottsofferjouren.
                                          Nu kräver Brottsofferjouren Sverige en lagändring.

Sedan polisens nya organisation trädde i kraft i januari 2015 har polisens förmedling av ärenden till Brottsofferjouren minskat med 39 procent. Minskningen innebär att 15 000 brottsutsatta, vittnen och anhöriga inte har fått det stöd de har rätt till enligt EU:s brottsofferdirektiv från 2012.

—Det är ett mycket beklagligt läge. Rikspolischefen har understrukit vikten av brottsofferstödet tidigt i våra många kontakter. Ändå har ärendeförmedlingen radikalt minskat. Det är katastrofalt, säger Sven-Erik Alhem, förbundsordförande i Brottsofferjouren Sverige.

”Går det bra att brottsofferstöd kontaktar dig?”
I Förundersökningskungörelsen § 13 står att polisen har skyldighet att informera brottsoffer om vilka stödverksamheter som finns. Men i EU:s brottsofferdirektiv står det att man ska hänvisa.
—Här behövs en lagändring för att formuleringen i Förundersökningskungörelsen ska stämma med EU:s brottsofferdirektiv, säger Sven-Erik Alhem.
Den nuvarande formuleringen i Förundersökningskungörelsen § 13 gör att många poliser ser det som frivilligt att förmedla kontakten. Det gör att många poliser inte ställer frågan om kontakt till brottsoffret.
—Lagändringen behövs för att det ska bli obligatoriskt för poliser att ställa frågan ”Går det bra att brottsofferstöd kontaktar dig?”, säger Sven-Erik Alhem.
Brottsofferjouren Sverige har upprepade gånger försökt få inrikesministern att ta initiativ till ändringen. Det har ännu inte skett.
—Vi har fått statliga medel för att fortsätta medverka till att Sverige uppfyller EU:s brottsofferdirektiv. Vi står redo, men måste kunna få kontakt med brottsoffer via polisen, säger Sven-Erik Alhem.

Trygga brottsoffer avlastar polisen
Polismyndigheten håller med om att polisen har ett stort ansvar för att brottsoffer omhändertas på ett tryggt sätt, och att det tydligt framgår i EU:s brottsofferdirektiv. Poliser i yttre tjänst och på Polisens kontaktcenter 114 114 uppmanas nu att ta den kraftiga nedgången av förmedling till Brottsofferjouren på största allvar.
—Det är jättebra. Uppmaningen behöver implementeras i hela polisorganisationen. Så att varje enskild polis uppfyller EU:s brottsofferdirektiv, säger Eva Larsson, generalsekreterare i Brottsofferjouren Sverige.
—Polisen har stor arbetsbelastning och Brottsofferjouren kan underlätta för polisen genom trygga brottsoffer. Men då måste vi få kontakt med brottsoffren, säger Eva Larsson.
I november 2017 ska staten rapportera till EU-kommissionen hur Sverige har levt upp till brottsoffrens rättigheter i direktivet.
De goda exemplen
I Norrbottens län har förmedlingen av brottsoffer till Brottsofferjouren inte minskat utan legat på ungefär samma nivå de senaste två åren. I Kalmar län har förmedlingen ökat med 11 procent.
—Vi ser att i de län där polisen arbetar aktivt med frågan sjunker inte förmedlingen. Den kan till och med öka, säger Eva Larsson.

Faktaruta: Brottsofferjouren Sverige kvalitetssäkrar verksamheten
Genom löpande kvalitetssäkring och organisationsutveckling säkerställer Brottsofferjouren Sverige att de fem kriterierna i EU:s brottsofferdirektiv uppfylls för brottsutsatta, vittnen och anhöriga:
1) Vi berättar om rättsprocessen och om rättigheter, till exempel om brottsskadeersättningen.
2) Vi hänvisar till specialiserade stödinsatser när så behövs, till exempel till psykolog.
3) Vi ger emotionellt stöd.
4) Vi ger råd om ekonomiska och praktiska frågor till följd av brottet.
5) Vi uppmärksammar berörda om vad som ökar eller minskar brottsoffrets vilja att delta i rättsprocessen. Vi uppmärksammar hur viktimisering, hot och vedergällning kan förebyggas eller undvikas. Till exempel att vittnen får enskilda väntrum inför rättegångar.

Fördjupning:
Europaparlamentet och Europeiska unionens råd i EU:s brottsofferdirektiv (2012/29/EU). Miniminormer för brottsoffers rättigheter, stöd och skydd (främst kapitel 2, artikel 8:1-2 och 9:1) 

Brottsofferjouren Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation som ger stöd till brottsoffer, anhöriga och vittnen. Med FN:s konvention om mänskliga rättigheter som grund arbetar vi för att alla ska få det stöd de behöver. Brottsofferjouren startade 1984 och drivs med medel från Brottsofferfonden och Socialstyrelsen samt genom gåvor och bidrag till 90-kontot. Kommuner och landsting ger stöd till det lokala arbetet. Läs mer på www.brottsofferjouren.se.

Allt fler använder mobilen bakom ratten
Motormännens lokalklubbar och vägombud har kontrollerat hur många som använder mobiltelefon samtidigt som de kör.

Det gjordes totalt 19 088 observationer under två vardagar. Jämfört med tidigare undersökning har resultatet försämrats. 2012 var det 6,6 procent av förarna som höll i mobilen samtidigt som de körde, nu är siffran 7,6 procent. Det är en ökning med 15 procent.

– Allt fler håller på med mobilen samtidigt som de kör, trots att Transportstyrelsen lagt miljoner på informationskampanjer och debatten pågått i många år. Resultatet i undersökningen stärker kravet på en lagskärpning, säger Carl Zeidlitz, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen.

Av privatförarna var det 6,4 procent som höll på med mobilen. Av yrkesförarna körde hela 11 procent med mobilen i hand vid observationstillfällena. I flera andra undersökningar har trafikanter tillfrågats om de använder mobilen ibland under körning, då är det mellan 35 och 55 procent som svarar ja på frågan. Motormännen har undersökt hur det ser ut i verklig körning.

– Återigen ser vi att yrkestrafiken tar alldeles för lätt på trafiksäkerheten. Yrkeschaufförer borde var ett föredöme i trafiken, inte tvärtom, säger Carl Zeidlitz.

Enligt nuvarande regler får mobiltelefon användas under körning, om det inte inverkar menligt på körningen. Endast runt ett dussin personer bötfälls årligen för brott mot reglerna.

Polisen har svårt att bevisa hur allvarligt mobilanvändningen har påverkat körningen och därför avstår man oftast från att utfärda böter, om inte andra trafikbrott kan styrkas. Sverige är det enda landet inom EU som inte har antagit den internationella Wienprotokollet på området och infört ett tydligt förbud mot handhållen mobiltelefon under körning.
Regeringen har varit ovillig att skärpa lagstiftningen, bland annat med hänvisning till att det inte är vetenskapligt styrkt att tal i handsfree är bättre än tal i handhållen mobil under körning.

– Idag ser vi helt nya mönster i användningen, där människor surfar på internet, sms:ar eller letar sin favoritmusik på mobilen, samtidigt som de kör, säger Carl Zeidlitz.

Transportstyrelsen utreder hur nuvarande regelverk fungerar och om det behövs en skärpning. I slutet av april ska eventuella förslag läggas fram. Det finns ett brett stöd bland allmänheten för en tydligare lagstiftning. Det finns också stöd för en skärpning i riksdagens Trafikutskott, enligt Motormännens tidning Motor.

– Ett tydligt förbud mot handhållen mobil löser självklart inte alla problem med distraktioner under bilkörning, men det skickar en tydlig signal från samhället, att mobilen ska ligga i handskfacket eller sitta i sin hållare under körning. Prata får man göra i handsfree. Surfa på nätet eller sms:a får antingen en passagerare göra eller så får det vänta tills man står stilla vid sidan av vägen, avslutar Carl Zeidlitz.

Resultat 2016 - 19 088 observationer
Mätningar genomfördes under några vardagar i Veckorna 35-37 2016, i huvudsak på 30- och 50-sträckor mellan kl. 15.30 och 17.30.

94 % var privatförare, 6 % var yrkesförare
7,6 % totalt använde mobilen under körning
11 % av yrkesförarna använde mobil under körning
6,4 % av privatförarna använde mobil under körning
2 (av 143) MC-/mopedförare använde mobil under körning!
2012 gjordes en liknande undersökning av Motormännen, då gjordes cirka 30 000 observationer och 6,6 procent höll i mobilen samtidigt som de körde.

Försäkringskassan: Inställd skolskjuts inte skäl till VAB
Föräldrar som inte kan ta sina barn till skolan på grund av inställd skolskjuts, kan inte räkna med pengar från försäkringskassan om de måste stanna hemma.

– Det kan man inte. Vabba, eller tillfällig föräldrapenning som det heter, är en ersättning som Försäkringskassan kan betala ut när någon stannar hemma från jobbet på grund av att man är hemma för att ta hand om ett sjukt barn, säger Ulrika Björnberg, enhetschef på Försäkringskassan. 

På grund av snön och det dåliga väglaget går inga skolbussar i Uddevalla och på Orust i dag. Det innebär att föräldrarna får skjutsa till och från skolan.
De barn som inte kan få privat skolskjuts och måste stanna hemma ska frånvaroanmäla till skolan. Men föräldrar som stannar hemma med sitt strandsatta barn kan inte räkna med att få tillfällig föräldrapenning, så kallad vabb.

– Nej, inte tillfällig föräldrapenning, säger Ulrika Björnberg.
Däremot förklarar hon att det går att ta ut ordinarie föräldrapenningdagar – om man har sådana kvar. Men det gäller bara för barn upp till första året i grundskolan. Går ditt barn i årskurs två eller över saknas den här möjligheten.

Flera kommuner har efter gårdagens och nattens snöandet ställt in skolbussar, bland annat på Orust och i Uddevalla

Nittiotalisterna är farligast bakom ratten
Nittiotalisterna är sämst på att köra bil, de fipplar med telefonen och är oerfarna, enligt en amerikansk studie. Även i Sverige finns det stora skillnader mellan åldersgrupperna.

Studien visar att nästan nio av tio i åldern 19 till 24 har ett riskabelt beteende på vägarna, skriver USA Today.
Bland annat anser 59 procent av nittiotalisterna att det är okej att skicka ett sms eller ett mejl medan de kör – att jämföra med snittet på 31 procent, enligt studien som gjorts av trafiksäkerhetsorganisationen The AAA Foundation for Traffic Safety.

I Sverige har användandet av mobiltelefonen blivit ett större problem men det gäller för alla åldergrupper, enligt Sonja Forward, forskare vid VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut.

Däremot är risktagandet större hos ungdomar men det finns skillnader även inom gruppen unga.
- De som tar risker i trafiken har en lösare relation till sina föräldrar, är inte lika engagerade i organiserade aktiviteter på fritiden och trivs mindre bra i skolan, säger Sonja Forward.

Svårhanterligt mobiltänk
Att unga förare orsakar fler olyckor är känt sedan tidigare men de senaste åren har ett nytt problem uppstått, enligt Berit Johansson, förbundsordförande på Sveriges trafikskolors riksförbund.
- Eleverna är extremt vana vid att hela tiden använda mobilen. De använder den på bussen, i bilen och sen kör de själva och tar med sig sitt beteende där också utan att närmare reflektera över risker, säger hon.

Eftersom att trafikläraren bara träffar eleven en kort period i livet är det svårt att förändra det beteendet, enligt Berit Johansson.
- Människan är i grunden lat, så länge du upplever är det inte skadar dig eller andra så ändrar du dig inte, säger hon.

Förbjudet i Storbritannien
I slutet av februari höjdes bötesbeloppet i Storbritannien för de som åker fast med att använda mobilen när de kör. Och de som haft körkort i landet i mindre än två år blir numera av med körkortet om de åker fast med telefonen i högsta hugg.
- Det är en väldigt tydlig signal på att man inte acceptera det här. Men det löser inte problemet utan man behöver tänka bredare, säger Berit Johansson. / TT

Kom ihåg: Hundar ska inte springa lösa i naturen nu
Mellan den 1 mars och 20 augusti händer det mycket i naturen. Vilda djur får ungar och fåglar letar efter häckningsplatser och häckar.

Därför ska hundar ”hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt” och enbart ”extremt väldresserade hundar” får gå lösa under denna period.

Denna formulering tolkas av Naturvårdsverket som att hundens ägare måste kunna se till att den håller sig ”högst någon meter” bort, som om den bar ett osynligt koppel. Om hunden springer friare än så runt ägaren anses den inte vara ”extremt väldresserad”.

Under övriga delar av året ska man alltid ha sin hund inom synhåll och ha så bra koll på hunden att den inte börjar driva eller förfölja vilt.

Dessutom gäller koppeltvång i alla nationalparker och i de flesta naturreservat.
I exempelvis Stockholm gäller koppeltvång på alla allmänna platser utom i hundrastgårdar.
Att ha sin hund lös och längre bort än några meter från ägaren kan enligt polisen ge dagsböter på 4000-5000 kronor.

Under sommartid kan hunden ställa till väldiga tragedier genom att ta död på ungar.
Övrig tid stressas viltet och det ska inte ske.
Enligt Viltskadecentrum är dessutom hundangrepp på tamdjur betydligt vanligare än vi tror.
Det finns till och med exempel på att även lite oväntade hundraser som golden retriever och storpudel dödat får.

Källa: Naturvårdsverket

Stora och tunga brottmål ökar
Antalet stora brottmål, som är komplexa och tar tid att utreda, har ökat de senaste tio åren. Av dessa brottmål utgörs merparten, närmare 80 procent, av ekobrott, våldsbrott och narkotikabrott.

Det är några av resultaten i en ny rapport som Brå publicerar idag.
Brås studie visar att de stora brottmålen oftast föregås av långa och komplexa förundersökningar.

– De stora brottmålen är andelsmässigt få, i förhållande till alla brottmål sammantaget, men de slukar stora resurser från rättsväsendet, säger Monika Sellgren Karlsson, utredare på Brå.

Komplicerad brottslighet och många inblandade
Det som gör ärendena extra resurskrävande är att de exempelvis innehåller ett stort antal misstänkta eller ett stort antal brottsoffer. Varje ärende kan också omfatta ett stort antal brott, och därmed en stor mängd analys- och bevismaterial. Material­mängden är särskilt stor i ärenden med it-inslag. Vissa ärenden kan också handla om organiserade kriminella nätverk, som ägnar sig åt avancerade ekobrott, vilket är komplicerat att utreda.

Satsning gav fler stora brottmål
Den myndighetsgemensamma satsningen mot grov organiserad brottslighet, som pågått sedan 2009, har påverkat utvecklingen av de stora brottmålen.
– Satsningen mot den organiserade brottsligheten har lett till fler komplicerade ärenden. Å ena sidan slukar dessa ärenden en relativt stor andel av rättsväsendets resurser, men detta ska vägas mot satsningens positiva konsekvens att fler grova brott nu upptäcks och lagförs, säger Martin Geisler, utredare på Brå.

Parallellt med detta har det också skett en kompetenshöjning bland åklagare och försvars­advokater, med ökade kvalitetskrav på förundersökningar och bevisföring i de stora brottmålen.
Stärkta it-resurser och en modernare rättegångsbalk

För att hantera ökningen av stora brottmål, och korta ner utredningstiden inför dem, behöver rättsväsendet anpassas mer till stora ärenden, till exempel genom att polisens it-resurser förstärks. Att utveckla rättegångsbalken så att den underlättar hanteringen av stora brottmål skulle också medföra vinster för effektiviteten.

Rapporten Stora förundersökningar och brottmål. Utveckling, omfång och karaktär (Brå 2017:4) går att ladda ner på www.bra.se.

Brottsutvecklingen i Sverige – ny rapport från Brå
Sedan 2005 har andelen brottsutsatta minskat, främst på grund av en minskning av egendomsbrotten.
Utsattheten för brott mot person har inte minskat i samma utsträckning, och har under de senaste tre åren (2013–2015) pendlat mellan en högre och en lägre nivå. Det är några av resultaten i rapporten Brottsutvecklingen i Sverige, som Brå publicerar idag.

– Utvecklingen av brott mot person beror främst på att andelen som uppger att de utsatts för hot eller trakasserier, vilket är de vanligaste brotten i den kategorin, har varierat relativt mycket under de senaste tre åren, säger rapportens redaktör, utredaren Lisa Wallin.

Även andelen utsatta för sexualbrott har varierat, men med en tydligare ökning de senaste tre åren. Den kontinuerliga ökningen av polisanmälda sexualbrott har däremot mattats av under senare år. Sjukvårdsdata visar ingen ökning i antal personer som sökt vård till följd av sexuella övergrepp.

Dödligt våld i nära relationer minskar, men dödligt skjutvapenvåld mot män ökar
Det dödliga våldet har minskat under 2000-talet, trots att det var som högst 2015 (112 fall). Mellan 2001 och 2005 inträffade i genomsnitt 92 fall av dödligt våld årligen, medan det 2011–2015 var i genomsnitt 85 fall årligen.
Under 2000-talet har dödligt våld mot kvinnor i nära relationer samt dödligt våld mot barn minskat, samtidigt som det dödliga skjutvapen­våldet mot män har ökat de senaste åren.

En annan minskning gäller andelen hushåll som utsatts för stöld. Under 2015 utsattes knappt 10 procent av hushållen för någon typ av stöldbrott, vilket kan jämföras med nära 13 procent 2006. Även andelen personer som utsatts för misshandel har minskat under 2000-talet.

– Vid misshandel är det främst alkoholrelaterad misshandel mellan obekanta unga män som har minskat, säger Fredrik Marklund, utredare på Brå.

Ökande könsskillnader i utsatthet för brott
Brottsutvecklingen ser dock olika ut för kvinnor och för män. Under 2000-talet har andelen utsatta kvinnor ökat något, medan andelen utsatta män minskat något under samma period.

– Det beror på att brott som kvinnor oftare utsätts för, såsom trakasserier och sexualbrott, tycks ha ökat något, samtidigt som exempelvis misshandel, som män oftare utsätts för, har minskat något, säger Lisa Wallin.

Två huvudsakliga källor
För analyserna av brottsutvecklingen har huvudsakligen två källor använts:
Brås nationella trygghetsundersökning (NTU) och den officiella kriminalstatistiken.

De två källorna kan vid jämförelse ibland visa motsägande bilder.
Medan NTU ofta ger en mer korrekt bild av den faktiska utsattheten i befolkningen, är kriminalstatistiken en värdefull källa för att se hur stor belastning rättsväsendet har till följd av brott.
Brå har publicerat rapportserien Brottsutvecklingen sedan 1976. Syftet är att ge en aktuell bild av utvecklingen och strukturen hos flera centrala brottstyper. Rapporten Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2015 (Brå 2017:5) går att ladda ner på www.bra.se

Tusentals svenska fildelare riskerar kravbrev
Svenskar som fildelat filmer kan få kravbrev hem i brevlådan.
Svenska fildelare som olagligt spridit filmer ska få brev med krav på omkring 2500 kronor om de har fildelat illegalt.

Det är en dansk advokatbyrå som ligger bakom, som företräder bland annat Lars Von Triers bolag Zentropa. Det rapporterar sajten Breakit. 
Den danska advokatbyrån Njord Lawfirm tar alltså vid efter att något som kallades Spridningskollen skrotades i höstas. Då var det den svenska advokatbyrån Gothia Law som skulle föra rättighetsinnehavarnas ärenden och skicka kravbrev på motsvarande summor till fildelare. 

Njord Lawfirm har begärt att få ut personuppgifter bakom svenska ip-adresser via Patent- och Marknadsöverdomstolen. Kraven riktas mot kunder hos Telia, Tele2 och Bredbandsbolaget. 
Enligt Jeppe Brogaard Clausen, partner på Njord, rör det sig om ett stort antal ip-adresser. 

– Det rör sig om över 20 000 ip-adresser. Hur många personer det handlar om är svårare att säga, samma person kan förekomma med flera ip-adresser, säger Jeppe Brogaard Clausen. 
Efter att den svenska datalagringen förklarades ogiltig av EU-domstolen är det också bråttom. Tingsrätten har också gått med på Njords begäran och beordrat Telia att inte radera uppgifterna innan det hela är utrett. Hotet är annars ett vite på 200 000 kronor. 

Om Njord får ut personuppgifterna blir nästa steg att analysera informationen och se om till exempel samma person förekommer flera gånger eller med flera filmer. När den analysen är klar kommer vissa personer få ett brev. 

Det innehåller information om att Njord anser det bevisat att fildelningen skett. Det finns också en fråga om personen har ett trådlöst nätverk som är öppet för alla och hur många som kan ha tillgång till det. Därtill kommer en fråga om personen som får brevet känner till att filmen fildelats. 

– Därefter informerar vi om ett sätt att göra upp i godo. Det handlar om en mindre summa som ska täcka filmbolagens kostnader och förlusten de gjorde på att filmen inte togs emot på laglig väg, säger Jeppe Brogaard Clausen.

Njord har tidigare genomfört liknande aktioner i Danmark, Finland och Norge och han säger att erfarenheten därifrån gör att summan kommer landa omkring 2 500 kronor. 

Enligt Jeppe Brogaard Clausen är det viktigaste att man svarar på brevet. 
– Vårt budskap är att om du får ett brev där vi försökt kommunicera är att vi också får ett svar som är sanningsenligt. Baserat på det kan vi hitta en lösning i de flesta fall. I vissa fall där vi inte kommer överens finns så klart möjligtheten att be en domstol avgöra frågan.

Sämre näringsinnehåll i ekologiska mjölkalternativ
Den som ersätter vanlig mjölk med växtbaserade alternativ bör titta en extra gång på innehållsförteckningen. Många produkter saknar viktiga näringsämnen som kalcium och D-vitamin. I ekoprodukterna är det förbjudet att tillsätta ämnena.

Huruvida vanlig mjölk är bra för hälsan eller inte är omdiskuterat. Däremot är det tydligt att vi dricker allt mindre komjölk, medan växtbaserade mjölkalternativ fortsätter att öka kraftigt. Försäljningen av alternativa mjölkprodukter som havre-, soja-, och mandelmjölk har ökat med nästan 60 procent sedan början av 2014.

Men väljer du ett växtbaserat alternativ i syfte att ersätta komjölken så kan skillnaderna i näringsinnehållet vara stora, visar Testfaktas granskning.

En vanlig mellanmjölk innehåller bland annat kalcium, riboflavin (vitamin B2), vitamin B12 och tillsatt D-vitamin. Många av de växtbaserade mjölkalternativen är berikade med dessa ämnen och efterliknar ungefär mjölken. Det gäller till exempel originalprodukterna från Oatly, Alpro, Ica och Coop. Men köper du någon av de ekologiska varianterna från samma företag är ingredienslistan mycket kortare. Till skillnad från ekologisk mjölk är det nämligen förbjudet att berika ekologiska produkter med vitaminer och mineraler.

Livsmedelsverkets nutritionist, Åsa Brugård Konde, råder därför konsumenter att inte välja ekologiskt om man vill ersätta mjölken helt och hållet med växtbaserade alternativ.

– Det är viktigt att man väljer de drycker som är berikade med kalcium och D vitamin, gärna riboflavin. I dagsläget bör man alltså inte i första hand välja de som är ekologiska, säger hon.
På organisationen KRAV har man inga synpunkter på Livsmedelsverkets rekommendation, men påpekar att det finns många andra anledningar till att köpa ekologiskt.

– Havren är inte odlad med konstgödsel, som är en riktig klimatvärsting. Och den odlas utan kemiska bekämpningsmedel. Dessa kan läcka ut i våra vattendrag och minskar den biologiska
mångfalden, säger Kristin Karlsson, presschef på organisationen KRAV.

Förbudet att berika ekologiska växtbaserade mjölkalternativ kan dock snart ändras – Livsmedelsverket vill göra D-vitaminberikning obligatorisk för ekologiska drycker och hoppas att det kommer träda i kraft senare i år. Berikning med andra vitaminer eller kalcium kommer däremot inte tillåtas i framtiden.

Just kalcium-innehållet går dock att lösa ändå. Bland andra Coops och Icas ekologiska sojadrycker innehåller sjögräs vilket ger samma kalcium-tillskott som mjölk.
Testfaktas granskning visar också att det inte bara är de ekologiska alternativen som saknar vissa vitaminer. Exempelvis Garants Sojadryck och GoGreens havredryck är båda konventionellt framställda men innehåller inget D-vitamin eller andra vitaminer.
– Eftersom det idag inte är obligatoriskt enligt lag att berika vegetabiliska drycker med D-vitamin så har vi inte sett något behov av det. På senare tid har vi dock fått mer förfrågningar från konsumenter, som vill att dryckerna ska vara berikade. Vi kommer därför ändra detta framöver, säger Tora Zeijlon, kommunikationschef hos Lantmännen Cerealia om det egna märket GoGreen.

I jämförelsen har vi bara med havre- och sojadrycker. Men liknande skillnader i näringsinnehåll hittar man även bland andra växtbaserade drycker från mandel, kokos och ris. 

 
SÅ SÄGER LAGSTIFTNINGEN OM BERIKNING 
Ekolagstiftningen förbjuder de flesta tillsatser i ekologiska livsmedel och det omfattar också berikning med vitaminer och mineraler. Detta gäller dock endast så länge det inte finns krav på obligatorisk berikning.

Sedan länge finns ett sådant obligatoriskt krav på berikning för mellanmjölk och lättmjölk där alltså även de ekologiska alternativen är berikade.

Livsmedelsverket vill nu utöka denna lagstiftning och göra det obligatoriskt med berikning med D-vitamin även i fil, yoghurt, fetare mjölksorter samt drycker som är avsedda att användas på samma sätt som mjölk. Växtbaserade och laktosfria alternativ kommer också att omfattas av de nya kraven. Den nya föreskriften förväntas träda i kraft senare i år.
 
Källa: Livsmedelsverket

Gräddbrist till påsk
Enligt de stora mejerierna kommer det vara brist på grädde till påsk. Det här har redan börjat få effekter för verksamheter som är beroende av grädde i stora mängder. Men även mindre företag, som konditorier, kan behöva anpassa sig till en gräddbrist. Svenskarna förbrukar mest grädde i februari då det är dags för semlor. 

Leverantör varnar för en prishöjning
Priset på grädden påverkar priset på semlor. Frågan är vad konsumenten är beredd att betala för det älskade bakverket?
Frågan är vad konsumenten är beredd att betala för det älskade bakverket?

1980 konsumerade svenskarna 62 tusen ton grädde. Men konsumtionen har ökat. 2015 förbrukade vi 106 tusen ton grädde, samtidigt minskar antalet mjölkbönder. Detta är grunden till gräddbristen och kan betyda en prisökning på bland annat glass och fetare mejeriprodukter. En bagare kan behöva anpassa sitt utbud. 

Telefontider för passfrågor testas i polisregionerna Nord och Väst
Polisen arbetar för att förbättra servicen till allmänheten.
Under en period testas därför telefontider för dig som har specifika frågor om pass i regionerna Nord och Väst.

Telefontiderna är ett sätt att öka tillgängligheten för dig som har specifika frågor om pass. Enklare passfrågor kan du få hjälp med via polisen.se eller telefonväxeln, precis som tidigare.
Gemensamma telefontider för passfrågor i polisregion Nord och Väst

• Telefontiderna testas 20 februari till 13 april
• Under den tiden kommer sakkunnig personal finnas tillgänglig under vardagar klockan 09.30-11.30 för att svara på specifika passfrågor.
• Ring 114 14 och uppge att du vill prata om passfrågor så kopplas du vidare.
 

Reglerna för körprov för den utökade B-behörigheten ändras
Den 1 juli 2017 ändras Transportstyrelsens regler om förarprov för utökad B-behörighet (kod 96).

Förändringen rör endast den som planerar att göra körprovet i fordon med en automatisk växellåda.
Ett körprov, som genomförs i en automatväxlad bil, kommer efter förändringen att ge ett villkor på körkortet.
Villkoret innebär att när föraren kör en fordonskombination, som kräver utökad B-behörighet, måste dragfordonet vara automatväxlat.

Grundbehörigheten B påverkas inte
Villkoret kommer att anges med koderna B96.78 på baksidan av körkortet. Villkoret gäller enbart när man kör fordonskombinationer som kräver utökad B-behörighet, det vill säga när släpvagnens totalvikt överstiger 750 kg och fordonskombinationens sammanlagda totalvikt överstiger 3 500 kg men inte 4 250 kg.
Transportstyrelsen kan inte ge undantag från kraven eftersom de införs för att Sverige ska leva upp till ett EU-direktiv.

Läs mer om den utökade B-behörigheten på Transportstyrelsens webbplats.

Ändrade regler vid prov för behörighet C1 och C1E
Samma dag tas ett undantag bort för den som gör körprov för någon av behörigheterna C1 och C1E. Ett godkänt körprov i ett fordon som saknar färdskrivare innebär att den nya behörigheten begränsas med villkorskod 97. Kod 97 betyder att föraren inte är behörig att köra fordon som kräver behörighet C1eller C1E om transporten omfattas av regler för färdskrivare.
I dag finns ett undantag för de som har en annan körkortsbehörighet att köra fordon då färdskrivare krävs - till exempel C eller D. Undantaget innebär att de som redan har en sådan behörighet inte får villkor 97 på körkortet, även om färdskrivare saknas vid prov för C1 eller C1E. Detta undantag upphör att gälla 1 juli 2017.

Högsäsong för pensions-bluffare
I dagarna trillar tusentals orange kuvert, med årsbesked om den allmänna pensionen, ned i svenskarnas brevlådor. Det är ett tillfälle för oseriösa aktörer att kontakta pensionssparare.
Det gäller att hantera sina uppgifter och bank-id som kontanter, du skulle väl aldrig lämna ut kontanter till någon du inte känner.

Över en halv miljon känner sig lurade av oseriösa telefonrådgivare, visar en Sifo-undersökning.
– Det finns ingen seriös aktör som begär att få tillgång till ditt bank-id, så lämna aldrig ut det, säger Magnus Lindegren.

Många känner sig lurade
Trots att Pensionsmyndigheten har uppmärksammat risken för bedrägerier och säkrat tillgången till pensionssystemet, finns det fortfarande en utbredd risk att bli lurad på sin premiepension, säger Johan Florén, kommunikationschef på statliga fonden AP7 Såfa.

– Det är uppseendeväckande hur många svenska som upplever att de har blivit lurade. Förr var det vanligare att lurendrejare tog betalt för rådgivning. Men nu kan det också ske grövre fall där oseriösa aktörer ber om personens bank-id, flyttar premiepensionen till nya fonder och därefter försvinner pengarna, säger han.

Även om Sifo-mätningen visar att antalet klagomål mot bedragare har ökat, har polisen inte sett några indikationer på brott.

– Anmälningsbenägenheten för den här typen av brott är låg menar vi, säger Magnus Lindegren, polischef bedrägerisektionen region väst. Man känner sig kanske dum när man inser att man blivit lurad, och det kan ta flera år innan man ser resultatet. Men om man inte förstår vilka möjligheter det finns för gärningsmän med ett stulet bank-id i orätta händer är man illa ute.

FAKTA: FEM VARNINGSTECKEN PÅ OSERIÖSA TELEFONRÅDGIVARE

Förvaltaren ber dig lämna ut koder.
 
Du erbjuds en bättre avkastning utan att nämna tillkommande avgifter.
 
Personen erbjuder sig att göra ett fondbyte åt dig. Sedan 2014 får en förvaltare bara ge rekommendationer.
 
Förvaltaren vill skicka gratis rådgivning. Det kan innebära att du förbinder dig till något utan din vetskap.
 
Rådgivaren påstår att de samarbetar med Pensionsmyndigheten.

Lisa Holms mördare får flytta till Litauen
Nerijus Bilevicius dömdes till livstids fängelse för mordet på 17-åriga Lisa Holm. Nu kommer han att flyttas till ett fängelse i hemlandet Litauen

Detta efter att Kriminalvården godkänt flytten, enligt Aftonbladet.
Bilevicius har hittills avtjänat sitt straff på Norrtäljeanstalten. I juni ansökte han om att flytta därifrån. Syftet ska ha varit att han lättare skulle kunna få besök av hustrun och föräldrarna. Han angav även språkförbistringar som ett skäl.

Mordgåtan som fängslade Sverige
Söndag 7 juni, cirka kl 18.00: 17-åriga Lisa Holm stänger sin arbetsplats, ett kafé vid vägen i byn Blomberg på Kinnekulle, nära Källby.

Söndag 7 juni, kl 18.23: Lisas föräldrar i Skövde får ett sms skickat från dotterns telefon. Där står att hon är på väg att köra hem med sin moped.

Söndag 7 juni, ca kl 20.00: En av föräldrarna åker motsatt väg i hopp om att möta dottern. Men när föräldern kommer fram till kaféet står mopeden parkerad med nycklarna i.

Söndag 7 juni, ca kl 22.00: Föräldrarna anmäler försvinnandet till polisen.

Måndag 8 juni: Polisen startar en utredning genom att leta i närområdet. Vid 14-tiden klassas ärendet som så kallad särskild händelse. Under dagen hittas en handske som man tror tillhör 17-åringen.

Tisdag 9 juni: Allt mer pekar mot att Lisa Holm utsatts för ett brott. Med föräldrarnas tillstånd går polisen ut med namn och bild på flickan för att få allmänhetens hjälp. På eftermiddagen och kvällen hittas delar till en mobiltelefon, som enligt föräldrarna kan tillhöra flickan.

Onsdag 10 juni: Sökområdet utvidgas. Brottsrubriceringen uppgraderas från olaga frihetsberövande till människorov. Missing people sätts in i sökarbetet. Man gör flera nya fynd av föremål som tillhör Lisa Holm.

Torsdag 11 juni: Området där olika sökinsatser pågår ökas. Missing people hittar ännu ett föremål, som enligt föräldrarna tillhört Lisa Holm. Polisen har genomfört ett hundratal förhör. Utpekade personer som kontrollerats har avskrivits från utredningen. Polisen har fått in 700 tips.

Fredag 12 juni: Polisen fortsätter sökandet på fältet och har därutöver bland annat inlett en omfattande dörrknackning i området. Besökare på kaféet i söndags kartläggs. Två ytterligare fynd görs, ett på förmiddagen och ett senare under kvällen. Lisa Holm är internationellt efterlyst via Interpol. Tre personer förhörs om försvinnandet.

Lördag 13 juni, cirka 00:30: Polisen håller pressmöte och meddelar att man hittat en död person och bedömer med största sannolikhet att det är den försvunna 17-åriga flickan Lisa Holm.
Lördag 13 juni: Under natten till lördagen anhålls tre personer i 30-årsåldern. Två män anhålls skäligen misstänkta för mord och en kvinna skäligen misstänkt för skyddande av brottsling. På lördagsmorgonen bekräftar polisen att det är Lisa Holm som hittats avliden.

Söndag 14 juni: En minnesstund för Lisa Holm hålls i S:ta Helena kyrka i Skövde.

Onsdag 16 juni: De båda männen häktas i Skaraborgs tingsrätt på sannolika skäl misstänkta för mord, den högre misstankegraden. Kvinnan häktas, skäligen misstänkt för grovt skyddande av brottsling.

Tisdag 23 juni: Den äldre av de båda bröderna, som överklagat häktningsbeslutet, blir kvar i häktet, efter beslut i Göta hovrätt. Kvinnan släpps.

Tisdag 30 juni: Den yngre brodern släpps. Samtidigt har misstankarna stärkts mot den äldre mannen och åklagaren begär honom omhäktad.

Torsdag 2 juli: Tingsrätten går på åklagarens linje och förlänger mannens häktning fram till den 28 juli. Mannen överklagar.

Fredag 3 juli: Hovrätten fastställer häktningsbeslutet.

Måndag 7 juli: Begravning av 17-åriga Lisa Holm i Säters kyrka – en månad efter att hon försvann från kaféet på Kinnekulle där hon jobbade.

Onsdag 15 juli: Kriminalkommissarie Lars Johansson kommer med delvis nya uppgifter om dödsorsaken.

Lördag 18 juli: Lars Johansson bekräftar för tidningen GT att man hittat den mopedhjälm som Lisa Holm bar i samband med försvinnandet.

Tisdag 28 juli: Ny häktningsförhandling. Skaraborgs tingsrätt förlänger häktningstiden till den 25 augusti.

Måndag 24 augusti: Åklagaren Lars-Göran Wennerholm bekräftar att man har dna-spår som binder 35-åringen till Lisa Holms kropp. Han meddelar också att mannens blod finns på Lisa Holms tillhörigheter.

Tisdag 25 augusti: Advokaten Inger Rönnbäck kritiserar polisutredningen i skarpa ordalag. Bland annat säger hon att man allt för tidigt låst sig vid 35-åringen och att polis och åklagare kan ha missat viktiga spår och bevis.

Onsdag 26 augusti: Den misstänkte omhäktas.

Onsdag 16 september: Åtalet skjuts upp efter att åklagaren begärt förlängning.

Fredagen 23 september: Åklagaren och två polisutredare håller förhör med den yngre brodern och kvinnan i Litauen.

Onsdag 30 september: Åtalet mot den misstänkte äldre brodern skjuts upp i ytterligare två veckor.

Måndag 5 oktober: Förundersökningarna kring den yngre brodern och kvinnan läggs ned. De går fria från åtal.

Torsdag 16 oktober: Försvarsadvokaten Inger Rönnbäck behöver ytterligare dagar, vilket skjuter upp åtalet - igen.

Fredag 23 oktober: Åtal väcks mot den 35-årige mannen.

Tisdag 17 november: 35-årige Nerijus Bilevicius döms till livstids fängelse för mordet.

Måndag 8 februari 2016: Göta hovrätt fastställer domen.

Måndag 2 maj 2016: Högsta domstolen meddelar att den inte beviljar prövningstillstånd – livstidsdomen står fast.

Vissa privatanställda får rätt att vända sig till media
Från den första juli får de som arbetar i privata bolag inom vård skola och omsorg samma rätt som kommun-, landstings- och statsanställda att vända sig till journalister för att berätta om missförhållanden på jobbet.
Den nya lagen gäller bolag som finansieras med skattemedel
De anställda får sitt meddelarskydd stärkt och deras chefer får inte efterforska vem som gått till media. Det gäller redan inom offentlig verksamhet. 

Nu är hela startfältet klart "Let's dance"
2017 års "Let's dance" 10 deltagare blev i dag klar.
Samir Badran kommer att snöra på sig dansskorna och visa vad han går för i årets ”Let’s Dance”.
Förutom Messiah Hallberg kommer vi att få se Anja Pärson, Anders "Arga snickaren" Öfvergård, Stina Wollter, Johannes Brost, Dominika Peczynski, Thorsten Flinck, Ellen Bergström, Samir Badran och Mikaela Laurén att delta när den nya "Let's dance"-säsongen drar i gång i mars.

Ny studie: Mycket mjölk förkortar livet
Den som dricker mycket mjölk riskerar att dö i förtid. Det enligt forskare vid Uppsala universitet och Karolinska institutet som studerat mjölkdrickande bland närmare 106 000 medelålders och äldre kvinnor.
Inte ens ett högt intag av frukt och grönt kan ta bort risken helt.

Studien, som publiceras i Hela studien, som publiceras i American Journal of Epidemiology, har följt upp en annan tidigare studie som slår fast att mjölkdrickare inte har något förbättrat skydd mot frakturer, men däremot löper större risk att dö i förtid jämfört med de som dricker lite eller ingen mjölk alls. Risken för att dö en förtida död är enligt studien störst bland kvinnor som dricker mycket mjölk.
Enligt forskarna kan en tänkbar förklaring vara att mjölken innehåller laktos, som bryts ner till galaktos när den hamnar i vår kropp. Galaktos har i tidigare djurförsök kunnat kopplas till så kallad oxidativ stress, inflammation, tidigt åldrande och död.

FAKTA: STUDIENS RESULTAT - SKILLNADER MELLAN KÖNEN
Enligt studien så var risken för att dö en förtida död lägst hos kvinnor som inte drack mjölk alls, eller drack högst ett glas per dag, men åt frukt och grönsaker minst fem gånger per dag.
Risken för att dö en förtida död var nästan tre gånger högre för kvinnor som drack minst tre glas mjölk per dag och åt frukt och grönsaker högst en gång per dag.
För män som drack minst tre glas mjölk per dag var risken för förtida död "bara" drygt 30 procent högre än för män som sällan eller aldrig drack mjölk. Intaget av frukt och grönt verkade inte påverka förloppet.
Källa: Upsala Nya Tidning, studien: Milk, Fruit and Vegetable, and Total Antioxidant Intakes in Relation to Mortality Rates: Cohort Studies in Women and Men. (2017)

De slipper besiktning – här är nya reglerna
En present är på väg till ägare av gamla bilar och motorcyklar.
Regeringen går på Transportstyrelsens förslag och inför rullande 50-årsgräns för bilar och 40-årsgräns för mc.

Det finns en chans att bilar tillverkade 1968 kommer öka en aning i värde nu. De kommer nämligen bli besiktningsbefriade 2018.
Ja, den gamla gränsen för alla fordon har ju varit tillverkningsår 1950. Efter det har det varit besiktningskrav. Punkt slut.
Men nu kommer alltså förändringen till en rullande besiktningsgräns – 50 år för bilar och 40 år för motorcyklar.

De nya besiktningsreglerna kommer börja gälla 20 maj 2018. Men det finns fortfarande några frågetecken som måste rätas ut under våren, i dialog mellan Transportstyrelsen och EU.
Några detaljfrågor kvar att utreda
– Några detaljer är inte klara utan kommer att arbetas fram. Bland annat börjar reglerna gälla ett specifikt datum, den 20 maj 2018, samtidigt som reglerna pekar på årsmodell som fastställs utifrån ett kalenderår. Hur detta ska lösas får vi be att återkomma om, meddelar Mikael Andersson, pressansvarig på Transportstyrelsen.

Blir det då okej att köra med alla slags gamla bilar?
– Fordon med körförbud på grund av utebliven besiktning  kommer inte bli giltiga för trafik bara för de uppnår åldern 50 eller 40 år. Dessa kommer behöva besiktas en gång för att bli godkända för trafik igen.

Det mest omtalade förslaget från Transportstyrelsen var annars att personbilsbesiktning endast skulle ske vartannat år, men det sa som bekant regeringen nej till i december 2016.
 

Tre livsmedelsföretag – Lidl, Max och Orkla Foods fällda för vegofusk
De tre kallade vissa produkter "vegetariska" i sin reklam, trots att de innehöll mjölk och ägg. De fälls nu av Reklamombudsmannens opinionsnämnd som anser att marknadsföringen varit vilseledande.
Nämnden, branschens eget självregleringsorgan utan sanktionsmedel, lutar sig mot Livsmedelsverkets vägledning när det gäller förpackningar som märks "vegetabilisk" eller "vegetarisk". Ofta får det anses vilseledande om en ingrediens av animaliskt ursprung ingår i sådan mat, fastslår verket.
Reklamombudsmannens opinionsnämnd underkänner nu tre formuleringar: Hamburgerkedjan Max som gjorde reklam för "en helt vegetarisk restaurang” på en musikfestival, Lidl som marknadsförde färdiga vegorätter samt Orkla Foods som märkte Felix frysta färdigmat "veggie” och "vegetariska lunchrätter”. TT

Polisen utökar sin kameraövervakning
Polisen håller på att ta fram ett nytt övervakningssystem som bland annat ska kunna använda videoövervakning för att känna igen ansikten och registreringsskyltar.


Polisen storsatsar på kameraövervakning och tar stora kliv framåt de närmsta åren med ett gemensamt och enhetligt övervakningssystem.
Det nationella kameraövervakningssystemet som nu tas fram kan hantera i princip alla videokällor, oavsett om det är fast monterad kamera i gatumiljö, en temportärt monterad kamera vid särskild händelse, fordons- eller kroppsmonterad eller kamera monterad på drönare och polisens helikoptrar. Systemet integreras med olika videoanalysprogram, till exempel igenkänning av ansikten och skottlossning samt avläsning av registreringskyltar och automatiskt beräkning av antalet personer i en folkmassa.

– Allmän kameraövervakning gör att polisen får en tydligare bild av händelsen och även i vissa fall direkta spaningsuppgifter som kan leda till att gärningsmännen kan lagföras, säger Joakim Söderström, nationellt ansvarig för polisens allmänna kameraövervakning.

Erfarenheterna från de städer som drabbats av terrorattacker visar att kameraövervakningen har varit av avgörande för att kunna spåra och oskadligöra gärningsmännen och förhindra fler attacker.
– Det var efter Säpos höjning av hotnivån i november 2016, de uppmärksammade sexuella övergreppen vid festivaler, de många bilbränderna, det stora antalet mord och mordförsök i storstadsområden, attackerna mot blåljuspersonal – som gjorde det uppenbart att detta var ett område som behövde utvecklas, säger Joakim Söderström.

Målet med projektet är ett gemensamt och enhetligt kameraövervakningssystem. Lokalpolisen ska få tillgång till trygghetskameror. Vi börjar med prioriterade områden under våren och festivalerna under sommaren. Och sedan förberedelserna för valåret 2018. Systemet kommer att kunna manövreras från ledningscentralerna men så småningom också från mobila enheter.

ATG i namnstrid med internationellt spelbolag
Ett internationellt spelbolag med säte i Malta försöker nu med advokathjälp lägga beslag på det inarbetade varumärket Legolas som ATG registrerat i EU.

– Det är förvisso ingen direkt nyhet att många internationella spelbolag tolkar lagar och regler på sitt eget sätt. Men det är klart att vi blev något förvånade när man anlitar advokater för att så oblygt försöka stjäla ett namn och varumärke som ATG investerat mångmiljonbelopp i och som är en del av Travsverige, säger Sten Andersson, marknadschef på ATG.

Få hästar är lika starkt associerade med travsporten och ATG, som legenden Legolas. Hästens framfart i spåren på 80-talet bidrog starkt till att travsporten fick sitt stora publika genombrott och när Legolas gick i pension, blev han också försörjd resten av sitt liv av ATG som betalade hans foder som tack för Legolas bidrag till travsporten.

Sedan 2015 körs också ett årligt V75-lopp till Legolas minne. Inför nästa år då Legolas skulle ha fyllt 40 år planerar ATG att satsa ytterligare på loppet Legolas Minne som körs på Åby travbana.
Trots att de allra flesta förknippar Legolas med ATG lät ATG under 2016 skydda varumärket juridiskt genom att registrera det hos EUs varumärkesmyndighet.

Strax innan årsskiftet mottog ATG ett brev som uppmanade bolaget att dra tillbaka sin registrering, annars hotade avsändaren, ett bolag registrerat på Malta som säger sig vilja erbjuda spel på hästar, att vidta rättsliga åtgärder. Bolaget hävdar att man var först med att använda varumärket Legolas och att det därför hade rätt till varumärket.

Fakta är att ATG var först med att registrera varumärket och efter diskussioner med sitt juridiska ombud har ATG därför presenterat motkrav som innebär att det internationella spelbolaget omedelbart ska upphöra att använda Legolas i sin marknadsföring.

– Det är naturligtvis tråkigt att Legolas nu ska behöva få sitt namn solkat av en juridisk tvist. Det här är ingen konflikt som vi sökt, snarare tvärtom. Men vi har inget val. Legolas är en del av ATGs historia och ett arv som tillhör hela Travsverige, säger Sten Andersen, marknadschef på ATG.

Nu måste svenska operatörer blockera piratsajter
Detta enligt domensom föll i hovrätten under måndagsförmiddagen.
I dag avgjordes fildelningsmålet mellan Bredbandssbolaget och film- och musikbranschen där branschen vill att internetleverantörer ska blockera sajter som bryter mot upphovsrättslagen.

Patent- och marknadsöverdomstolen ändrade tingsrättens dom och dömer till fördel för branschen. 
Det innebär att internetleverantörer kan tvingas av domstol att blockera piratsajter som bryter mot upphovsrättsintrång, sajter som till exempel The pirate bay och Swefilmer.
Det var för drygt två år sedan som flera stora aktörer gick ihop i en stämning mot Bredbandsbolaget om att de skulle vara tvingade att blockera sajter som ägnade sig åt illegal fildelning. 

I december 2015 dömde tingsrätten till Bredbandsbolagets fördel och avslog stämningen. Men många parter överklagade och nu har ärendet prövats i Patent- och marknadsöverdomstolen som går mot Tingsrättens dom.

I ett tidigare pressmeddelande från Bredbandsbolaget skrev deras chefsjurist Anna Byström:
"Det är en farlig väg att gå och leder till att internetleverantörer tvingas ägna sig åt övervakning och värdering av innehåll på internet och blockera webbplatser med olagligt innehåll för att inte riskera att bli medbrottslingar."

Rättsmålet är unikt i sitt slag och stödjer sig på EU-domstolens praxis och det så kallade Infosocdirektivet. Det innebär att krav kan ställas på internetleverantören vid upphovsrättsbrott från dess kunder - trots att leverantören endast tillhandahåller sina kunder internetanslutning.

Det innebär nu att Bredbandsbolaget förbjuds att medverka till sajter som The Piratebay och Swefilmer och att de åläggs införa tekniska blockeringsåtgärder som hindrar internetanvändarna från att komma åt sajterna mot ett vitesbelopp om 500 000 kronor.
Föreläggandet gäller i tre år och kan inte överklagas, skriver Patent- och marknadsöverdomstolen i ett pressmeddelande.

Skidor för miljoner stjäls när vi slarvar på sportlovet
Skidor och snowboards värda miljontals kronor försvinner varje år från backar och berg. Men trots risken att bli av med utrustningen är det få som låser fast den.

Den som någon gång velat köpa nya skidor eller en ny snowboard vet att produktutvecklingen går fort. Nya modeller släpps varje år – bättre, snyggare och ofta även dyrare än de du hade innan.

Men trots att utrusningen är värd många tusen kronor är det fortfarande få som låser fast den när det är dags för lunch eller fika i backen. Enligt en uppskattning från If bidrar det till att utrustning värd omkring 15 miljoner kronor varje år försvinner från Sveriges skidanläggningar.

– Det finns nog inga dyra ägodelar som vi är så slarviga med som skidor och snowboards. Vajerlås och stöldsäkra ställ har funnits i decennier, men har fortfarande inte slagit igenom, säger Lars Silfverswärd, ansvarig för skadeförebyggande verksamhet på If.
Det bästa skyddet för skidor utanför en restaurang är fortfarande ett skidlås, till exempel ett med vajer. När det sedan blivit kväll är det ingen bra idé att lämna skidorna i bilen eller takboxen – ta in dem i boendet även om de tar plats.

– Även om hemförsäkringen ersätter exempelvis stöld ut låst takbox så är det ju inte så roligt att behöva stå skidlös i backen nästa morgon. Det är ju alltid bättre att försöka förhindra att stölden inträffar, säger Lars Silfverswärd.

En hemförsäkring ger ersättning om skidorna stjäls i backen, utanför after ski-stället eller ur takboxen, om du har haft rimlig uppsikt över den eller om bil och takbox varit låsta. Det gäller både för egna skidor och för sådana man hyrt.
– Får man sin skidutrustning stulen ska man göra en polisanmälan direkt och sedan anmäla stölden till sitt försäkringsbolag, säger Lars Silfverswärd.

Om man står framför skidstället och inte har något lås finns det mer oortodoxa lösningar. Genom att ställa vänster- och högerskidan på helt olika platser eller para ihop dem med en väns gör du i alla fall en spontan stöld svårare. Precis som med andra värdefulla varor är stöldskydd genom DNA-märkning också ett bra knep.

Tips - så lurar du skidtjuven
Tillfället gör tjuven. Det vanligaste är att skidorna stjäls från ställen utanför restauranger, caféer och värmestugor. Lås därför fast dina skidor med ettvajerlås.
Det är också vanligt med stölder ur bilarnas takboxar. Lämna ingen utrustning i bilen.
Lås in skidorna i skidskåp på natten, eller ta med dem in i bostaden.
Notera det unika tillverkningsnummer som finns på nyare utrustning.
Har du inte möjlighet att låsa fast skidorna kan du ställa höger- och vänsterskidan på helt olika ställen eller para ihop skidorna med någon i ditt sällskap.
Pensla märk-DNA på dina skidor och sätt på ett varnande klistermärke – det gör att de kan spåras tillbaka till dig och gör det svårare för tjuven att sälja dem vidare.

Svenska patienter kan få cannabis på recept
Detta efter ett nytt beslut av Läkemedelsverket, och det är första gången som svenska patienter kan få cannabis utskrivet. Till en början gäller det för två personer..
Företaget Heliospectra, som grundats i Borås men som nu verkar i Göteborg och som rönt stora framgångar med LED-lampor för odling.
Bakom företagets framgångar finns den stora marknaden, framför allt i USA, för medicinsk cannabis.
I Sverige finns läkemedel med cannabis i form av bland annat munsprej men ett nytt beslut av Läkemedelsverket innebär att svenska patienter, för första gången, kan få cannabis utskrivet på recept. 

En av de patienter som drivit frågan är en ryggmärgsskadad person som nu har fått grönt ljus från Läkemedelsverket att använda växtdelar från cannabis-plantan som medicin. 
Denna ska dock inte rökas utan intas oralt.

  • Många barn smittade av RS-virus

Ovanligt många har insjuknat i förkylningsviruset RS hittills i vinter och smittspridningen är intensiv just nu, enligt Folkhälsomyndigheten.
Det här sätter press på en redan tyngd sjukvård. Katrin Adrian är överläkare på barnakuten på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg.

– Vi har väldigt många snuviga bebisar och en del som behöver läggas in och få hjälp med sondmatning och syrgas, säger hon.
RS-virus liknar oftast en vanlig förkylning, men små barn och då framför allt spädbarn, kan bli svårt sjuka och ibland behöva sjukhusvård.

Sedan i början av oktober har 3 000 fall av RS-virus rapporterats. Under förra årets säsong kände man till 500 fall så här dags, enligt Folkhälsomyndigheten - men det är inte konstigt, menar Katrin Adrian.

– Det brukar vara fler vartannat år, för man har en viss immunitet kvar från året innan.
Viruset sprids vid närkontakt, via nysningar och hostningar och sjukvården rekommenderar att man undviker folksamlingar och varuhus med sina minsta barn.
Även om det var väntat med många RS-fall i år är läget ansträngt på sjukhuset, säger Katrin Adrian.
– Vi har varit medvetna om att det kommer att bli många barn med RS-infektioner men vi har ju fortfarande vår svåraste situation någonsin med färre platser än någonsin tidigare på grund av sjuksköterskebrist i första hand, så jag kan inte säga att vi är väl förberedda på säsongen ändå.

I mitten Stefan ”Tarzan” Melander vinnare av Årets häst med travhästen Nuncio och Catarina Lundström och Örjan Kihlström
I mitten Stefan ”Tarzan” Melander vinnare av Årets häst med travhästen Nuncio och Catarina Lundström och Örjan Kihlström

Nuncio blev Årets Häst på ATG
Nuncio blev Årets Häst när travsportens stjärnor hyllades på Hästgalan. Nuncio vann i alla sina elva starter 2016 och i segersviten ryms tunga titlar som Elitloppet, Oslo Grand Prix, Jubileumspokalen, Sundsvall Open Trot och Trotting Masters.

För de allra flesta som röstade var det meriter som gjorde Nuncio till den stora favoriten.
– Det är en otrolig saga allting. Han är en väldigt speciell häst det är han. Jag köpte honom som 1,5 åring på auktion för 7 000 i USA. Jag föll för honom och resten är historia, säger Stefan ”Tarzan” Melander som är Nuncios upptäckare, tränare och ägare och ibland även kusk. Skötare är Stefans sambo Catarina Lundström.

På Hästgalan hyllas de främsta två- och fyrbenta stjärnorna inom svensk travsport. På fredagens gala på Stockholm Waterfront fanns 550 inbjudna gäster för att fira de allra bästa från 2016.
Örjan Kihlström kan se tillbaka på ett fenomenalt 2016. Fjolårets facit landade på över 52 miljoner kronor inkört. Ett rekord i sig och Örjan räknade in över 90 procent av rösterna och därmed var hans åttonde Årets Kusk-titel i hamn.Valet av Årets Tränare föll på Peter Untersteiner som också var vinstrikast av alla tränare och den allt mer framgångsrike lärlingen Kevin Oscarsson utsågs till Årets Komet.

Dubbla titlar till Hanna Olofsson
Galans drottning blev Hanna Olofsson. Bodentränarens starka 2016 uppmärksammades med två utmärkelser. Hanna kunde hämta såväl det prestigefulla Helen Anns Pris till en framgångsrik kvinna, och Jim Fricks Pris till en ung och lovande proffstränare. Två titlar gick även till Svante Båth som tränar Årets Tvååring Coin Perdu och Årets Treåring Deimos Racing.

För första gången delades Svensk Travsports montépris ut på galan. Det blev överraskande två pristagare: travtränaren Veijo Heiskanen för att han varit en föregångsman och visat vägen genom att starta högklassiga hästar i monté och samtidigt varva det med sulkystarter. Heiskanen har skördat stora framgångar under året och höjdpunkten var tränarsegrarna i Montéryttar-SM och Monté-SM. Den andra pristagaren blev ekipaget Nantucket och ryttaren Sofia Adolfsson för enastående prestationer under året.

Stig H Johannsons skötarstipendium gick till Maja Bäckman för stora framgångar under året med bland annat On Track Piraten och till Lena ”Sirocco” Berglund för att under många år visat stor fallenhet och engagemang.
För andra gången i Hästgalans historia blev det dött lopp i en hästkategori. När rösterna räknats i Årets Sto kunde ingen skilja på Darling Mearas och Galactica. Ägarrepresentanterna till båda toppstona hyllades med varsin Avanti-statyett.

Här är pristagarna på Hästgalan:
Årets Häst: Nuncio Årets Tvååring: Coin Perdu
Årets Treåring: Deimos Racing
Årets Fyraåring: Readly Express
Årets Äldre: On Track Piraten
Årets Sto: Darling Mearas och Galactica
Årets Kallblod: Tand Kraft
Årets Komet: Kevin Oscarsson
Årets Kusk: Örjan Kihlström
Årets Tränare: Peter Untersteiner
Helen Anns Pris: Hanna Olofsson
Jim Fricks Pris: Hanna Olofsson
Svensk Travsports Montépris: Veijo Heiskanen och Sofia Adolfssson/Nantucket
Stig H:s skötarstipendium: Maja Bäckman och Lena ”Sirocco” Berglund
Årets Uppfödarbragd: O. Carlsson Ekonomi AB & AB Lavec.
SHK:s Guldhäst: Örjan Kihlström

Resa bort på sportlovet? – glöm inte EU-kortet
FörsäkringskassanPublicerat 09.02.2017 08:07
Många tar chansen att resa bort under sportlovet. Kanske är det snön i Alperna eller värmen på Kanarieöarna som hägrar. För att vara säker på att få ta del av den sjukvård man har rätt till på resan är det bra att ha med sig det europeiska sjukförsäkringskortet, EU-kortet.

Skador och sjukdomar är inget man vill tänka på inför en utlandsresa. Samtidigt är det få saker som kan förstöra semestern lika effektivt som sjukdom. För att vara säker på att få ta del av den sjukvård man som svensk har rätt till under utlandssemestern ska man ha med sig EU-kortet. Kortet ger rätt till nödvändig vård vid sjukhus, läkar- och tandläkarmottagningar inom ett EU/EES-land eller i Schweiz som är anslutna till landets allmänna sjukvårdssystem. Med kortet betalar man enbart de patientavgifter som landets egna invånare betalar.

- Många svenskar känner inte till vilken vård man har rätt till om man skulle bli sjuk under sin tillfälliga vistelse utomlands, och långt ifrån alla har med sig ett EU-kort när man åker på utlandssemestern, säger Elisabeth de Verdier som är verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan.

Blir man sjuk i ett land utanför EU/EES och Schweiz som Sverige inte har något avtal med går det däremot inte att få kostnaderna ersatta av Försäkringskassan. Därför är det även viktigt att ha en privat reseförsäkring som täcker dessa kostnader om man åker till ett land utanför EU. En privat reseförsäkring kan även täcka andra omkostnader.
Skulle man inte hinna få hem kortet innan resan har man ändå det skydd som kortet ger.  
- Man kan antingen betala fullt pris och spara alla kvitton för att sedan ansöka om ersättning i efterhand, eller ringa till Försäkringskassan och få ett provisoriskt intyg faxat till sjukhuset, berättar Elisabeth de Verdier.

Här beställer du ditt EU-kort
Enklast beställer du kortet på vår webbplats www.forsakringskassan.se. Du kan även använda telefon för självbetjäning 020-524 524 eller sms:a EUKORT och ditt personnummer till 71020.
Du kan också ringa till Försäkringskassan på 0771-524 524.
Fakta EU-kortet
Berättigar till nödvändig vård vid utlandsvistelse i EU/EES och Schweiz
Barn ska ha ett eget EU-kort
Det tar upp till 10 dagar att få kortet efter beställning
Ladda ner appen ”Europeiska sjukförsäkringskortet” för ytterligare information om hur du söker vård i olika länder

Tjuvens knep som du borde känna till
Skydda din bostad från inbrott genom att tänka som en tjuv.
Det är många som drabbas av bostadsinbrott och särskilt i Västra Götaland har det varit stora problem med inbrott senare tid.

Men det finns saker du som husägare kan tänka på, för att undvika att just ditt hus drabbas.
Lär dig tänka som en inbrottstjuv – vad är det som får tjuven att välja ett hus före ett annat?
– Man går sällan in genom ytterdörren utan en enkel altandörr eller ett fönster är det vanligaste, säger Christer Karlsson, ordförande i Kris, Kriminellas revansch i samhället, och med ett förflutet som inbrottstjuv.

Att bryta sig in i ett hus går snabbt. Det tar till exempel bara 20-30 sekunder att lyfta ur ett fönster.
Som inbrottstjuv valde Christer Karlsson bort de hus med larm, galler, låsanordningar på fönster och dörrar och även där det var tydligt att folk var hemma.

Belysning som aktiveras av rörelse är bra för att hålla tjuvar borta.
– Det är avskräckande, för det är jobbigt att stå och bryta sig in i strålkastarljuset, säger Christer Karlsson.

Om väl tjuven kommer in, gäller det att inte ha värdesaker framme. Christer Karlsson menar att de flesta gömmer sakerna på ungefär samma ställen.
– Som tjuv är man rationell och river snabbt ut lådor, vänder upp och ner på sängen. Många värdesaker ligger bland underkläderna och det är också vanligt att gömma saker i frysen.
En del har sina smycken framme och då gör man det lätt för tjuven.
 

Skattepengarna tillbaka före påsk? Så gör du!
Har du pengar att få tillbaka på skatten? Vill du ha pengarna före påsk? Dessa förutsättningar gäller och så här går du tillväga.
Så här gör du:
Skaffa en digital brevlåda senast 1 mars
Se till att du har ett anmält bankkonto
Deklarera senast 29 mars
 
Förutsättningar:
Du har en digital brevlåda
Du deklarerar digitalt
Du deklarerar utan ändringar och tillägg (Har du tex sålt en bostad, ska deklarera aktieförsäljning eller är företagare så kan du inte få pengarna redan i påsk).
 
Den 8 mars börjar deklarationsblanketten, i form av en PDF, att skickas ut om du har en digital brevlåda och från den 5 april börjar skatteåterbäringen att betalas ut.

Ps. Du vet väl att man från och med första januari i år inte får någon ränta på skattekontot? Har du mycket pengar där kan det vara läge att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta istället. Just nu kan du få upp till 0,9 procent i ränta på ett sparkonto med fria uttag och insättningsgaranti.

Långsiktigt sparande – nödvändigt för att unga skall få bostad
Hur mycket ska en förälder spara för att ha råd med barnets kontantinsats? 
Snittsvensken lägger undan ungefär 400 kronor per månad till sitt barn.
SBAB har sammanställt hur mycket pengar föräldrar hade behövt spara under barnet 20 första levnadsår för att ha råd med en kontantinsats på dagens bostadsmarknad. Inte helt förvånande, så skiljer det sig rejält. 

SBAB: Dyster utveckling
– Det här är en bakdatering, vad man skulle ha gjort för 20 år sedan, när barnet föddes 1996. Men jag tror inte att vi kommer få se en mer positiv utveckling framöver. Så en klokhet är att ha beredskap för att barnet ska flytta hemifrån. Har man möjlighet så spara, säger Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB. 

SBAB:s beräkningar utgår ifrån att pengarna ligger på ett konto med nollränta. Men sparekonom Claes Hemberg menar att sparandet kan vara mycket mindre än så, så länge pengarna placeras. 
– Om du lägger undan pengarna i en Sverigefond istället de närmaste 20 åren så kommer din son eller dotter ha råd att bo i Aspudden, Årsta eller Farsta. Det är en bra början, man behöver inte bo mitt i stan, det finns ingen allmän rättighet till det. Sen får barnet ta ansvar för sitt liv, det måste vi utgå ifrån, säger Claes Hemberg, sparekonom på Avanza. 
– Det här är ett problem och det är här för att stanna. Om du kan göra avkall på något annat, se till att du ombesörjer för att ditt barn ska kunna flytta hemifrån, säger Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB. 
 

Nu stiger snitträntorna
Räntesnittet har legat still i flera månader men under januari har åtta av tio banker höjt sina utlåningsräntor. Höjningen gäller alla bindningstider.
I snitt betalar svenskarna nu 1,59 procent för ett bolån med tre månaders bindning, en höjning med 0,02 procentenheter jämfört med december. Danske Banks kunder kommer billigast undan med 1,49 procent medan Nordea och Ikano Bank tar ut 1,66 procent.

Skillnaden i räntekostnad mellan högsta och lägsta blir 3.400 kr per år för snittsvensken som lånar två miljoner kronor.

Vad händer med världsekonomin?
Även om höjningen är liten inställer sig flera frågor och många handlar om den amerikanska ekonomin. Vad händer egentligen med världsekonomin med Donald Trump som president? Kommer räntorna att sätta fart uppåt nu? Det är många experter som nu rekommenderar låntagarna att binda räntan, men Claes Hemberg, sparekonom på Avanza, förespråkar is i magen.
– Om du kan pruta ner räntan till 3-månadersnivån kan du naturligtvis binda, men annars har du köpt en dyr försäkring för ett regnoväder som kanske inte kommer.

En sak är säker: Ingen vet
Enligt Christina Söderberg, sparekonom på prisjämförelsesajten Compricer, är det bara en sak som är säker: ingen vet säkert vad som kommer att hända.
– Det bästa är att vara förberedd på att vad som helst kan hända. Man ska inte bo för dyrt och alltid se över sina boräntor. För den som är osäker och orolig för ekonomin kanske det är värt att betala lite mer för ett bundet lån så man alltid vet hur mycket som ska betalas varje månad.

Över 90 anlagda bränder på asylboenden
Förra året var det 92 anlagda bränder på bebodda eller tilltänkta flyktingboenden runt om i landet. Fler än hälften av bränderna startades av ”okänd gärningsman”, enligt polisen.

Under hela 2016 brann det minst 112 gånger runt om i landet på olika asylboenden, eller tilltänkta sådana. Det visar siffror från polisens nationella operativa avdelning, Noa, som SVT Nyheter har begärt ut.

20 av bränderna visade sig handla om olyckor eller vårdslöshet. Resten, alltså 92 stycken bedöms vara anlagda.
37 av bränderna tros vara anlagda av boende själva, i två fall har bränderna konstaterats vara anlagda av personer utifrån.
53 av bränderna har startats av ”okänd gärningsman”.
– Vi misstänker att en stor del av dessa 53 bränder är anlagda av utomstående personer, säger Ola Stoltz, sektionschef inom Noa.

Bränderna i statistiken är av olika allvarlighetsgrad.
– I många fall handlar det om små bränder. Det kan vara allt från att det har brunnit i en papperskorg till som i några fall, mycket allvarliga bränder, säger Ola Stoltz.
Enligt Ola Stoltz är anlagda bränder mycket svårutredda.
– De är bland det svåraste som finns att utreda. Det är därför vi i så många fall inte vet vem som anlagt dem, säger han.

BRÄNDER PÅ FLYKTINGBOENDEN UNDER 2016
Under 2016 registrerades 112 bränder på blivande eller befintliga asylboenden enligt brottskoderna mordbrand, skadegörelse genom brand eller allmänfarlig vårdslöshet.
55 bränder skedde i boenden, av dem är boende själva misstänkta i 23 fall. I två fall är gärningsman en utomstående och i 30 fall är gärningsmannen okänd.

I 7 fall handlar det om förberedelse till brand i boenden, i tre av de fallen är boende själva misstänkta. I fyra fall är gärningsmannen okänd.

12 bränder eller försök till bränder har skett på byggnader som planerats för flyktingboende. I samtliga fall är gärningsmannen okänd.

9 bränder har skett intill boendena. I de fallen misstänks två av dem vara anlagda av boende själva, 3 har anlagts av okänd och i fyra fall saknas uppgift om misstanke.

9 bränder har skett på utsidan av boende genom försök, anstiftan eller förberedelse till brand. I fyra av fallen är gärningsmannen okänd. I övriga fem fall saknas uppgift om vem som är misstänkt.

20 bränder har startat genom olycka eller allmänfarlig vårdslöshet.
 
Bränder per polisregion:
Region Nord: 9
Region Mitt: 10
Region Bergslagen: 12
Region Stockholm: 16
Region Öst: 16
Region Väst: 24
Region Syd: 25
 
Källa: Polisen

Uppkopplade fordon varnar och förutser halka
I vinter rullar cirka 200 bilar med ett nytt system som varnar för halka. Halkvarningssystemet Road Status Information, RSI, förutser och beskriver var och när halt väglag uppstår.

Tekniken ska på sikt bidra till effektivare vinterväghållning, ökad trafiksäkerhet och minskad miljöpåverkan.
– Genom att trafikanter ute på vägarna samlar in anonymiserad data – som kombineras med väderinformation av olika slag – läggs grunden för en detaljerad bild av vägklimatet i realtid, men även för kommande väglag för hela vägnätet, säger Hawzheen Karim, projektansvarig på Trafikverket. Sammantaget ger dessa uppgifter Trafikverket större möjligheter att utför rätt halkbekämpning på rätt plats vid rätt tid till en mindre kostnad. En minskad saltanvändning skulle även bidra till en mindre miljöpåverkan.

– Informationen skulle också kunna delas mellan bilister. På så sätt skulle trafikanterna kunna varna varandra, säger Hawzheen.
Testet är huvudsakligen finansierat av Trafikverket inom ramen för forskningsprogrammet Bana väg för framtiden (BVFF) och samfinansieras med Fordonsforskningsprogrammet (FFI) och Svenska Byggbranschens utvecklingsfond (SBUF).

Fakta:
RSI, Road Status Information, är ett utvecklings- och demonstrationsprojekt med syfte att öka trafiksäkerheten och säkerställa effektiv användning av resurser vid vinterväghållning.
RSI kombinerar
de senaste generationerna av klimatmodeller
fordonsdata som analyseras med avancerad metodik
en detaljerad, statistisk analys av vägavsnitt.
Halkbekämpning är ett prioriterat område för säkerheten på svenska vägar och omsätter stora belopp varje år.

Bakom projektet står Trafikverket, som beställare, samt Luleå Tekniska Universitet, Klimator AB, NIRA Dynamics AB, Volvo Cars, Svevia, PEAB, NCC, Skanska, Hogia, Taxi Göteborg, Hertz och Cab Online som utförare.

Nytt positioneringssystem kan rädda liv
Befälen i polisens ledningscentral i region Nord har sedan årsskiftet tillgång till nya möjligheter att positionera mobiltelefoner. Positioneringssystemet är ett komplement som gör det enklare att hitta personer som gått vilse.

Positioneringssystemet bygger på att personen som är försvunnen vill bli hittad och har en mobiltelefon med GPS. När den försvunne kontaktat polisen kan systemet skicka ett sms till den nödställdes telefon. I sms:et finns en länk och när den försvunne trycker på länken får polisen upp en karta där personen befinner sig och kan följa positionen i realtid och guida personen rätt eller skicka hjälp till platsen.

Enligt André Westberg, gruppchef och RLC-befäl i polisregion Nord, som varit med och provat ut systemet, kan det användas från både datorer och mobiltelefoner, så länge de har internetuppkoppling. Förutom att man måste vilja bli hittad, måste personen som använder det vara vaken och vid medvetande eftersom det kräver aktivitet.
Man behöver också en smartphone med GPS som har täckning, påslagna platstjänster och aktiverad datatrafik i mobiltelefonen.
- Det är ett fantastiskt verktyg som stärker vår förmåga att lokalisera och rädda personer i nöd, säger André Westberg.

Förutom nackdelen med att man inte kan hitta personer som inte vill bli hittade, så ser André Westberg bara fördelar med systemet.

Systemet ger vid bra förhållanden en position med omkring 15 meters noggrannhet. Med hjälp av detta kan man guida vilsna svampplockare hem igen, få exakta positioner för personer som kört fast med bilen, varit med om viltolyckor eller vill tipsa om tjuvgömmor.

Systemet fungerar i hela världen och den försvunne behöver inte installera appar utan bara kunna ta emot ett sms.

- Systemet är enkelt för vår egen personal att lära sig och en timmes information räcker för att komma igång, säger André Westberg.

Så här använder du positioneringssystemet
Vänta inte för länge med att larma polisen. 
Se till att platstjänster är aktiverade i din mobiltelefon.
Ta dig högt upp för att få så bra täckning som möjligt.
Klicka på länken i sms:et som polisen skickar till dig.

Forskare - Ge småbarn jordnötter för att undvika allergi
Föräldrar ska ge sina barn jordnötter redan från fyra månaders ålder för att minska risken för allergi. Det slår nya amerikanska riktlinjer fast.
Kombinationen jordnötter och småbarn är något som kan ge många föräldrar ångest och fram till tidigt 2000-tal var varningen tydlig:
Exponera spädbarn och småbarn för jordnötter och du ökar risken för att de ska utveckla en allergi.

Men sedan dess har forskningen gått framåt och i dag vet man att en tidig introduktion av ”allergena” livsmedel inte ökar risken för att drabbas av allergi.

Ingen anledning att undvika några livsmedel
I Sverige har Livsmedelsverket slagit fast att det inte finns någon anledning att undvika att ge barn några livsmedel under spädbarnsåret på grund av rädsla för att utveckla allergi.
Men i vissa länder har man de senaste året gått ett steg längre och rekommenderar en aktiv introduktion av exempelvis jordnötter för alla barn.

Australien var först ut och från och med januari 2017 går USA samma väg.

”Rätt immunförsvar”
Till skillnad från de svenska råden handlar det alltså inte bara om att man ”kan” eller att man ”får” – utan att man ”ska” introducera jordnötter till alla barn, även de med låg till hög risk att utveckla jordnötsallergi.
Förenklat kan man säga att det handlar om att ta tillvara på en tid då barnets immunsystem genomgår en dramatisk utveckling.

– Man tror att det finns ett öppet fönster då barnen kan bygga upp rätt immunsvar, säger Caroline Nilsson, överläkare på Södersjukhuset i Stockholm och specialist på barnallergi.

De gamla råden lever kvar
Bakom omsvängningen ligger ett antal stora och välgjorda studier som pekat på en tydlig fördel med en tidig introduktion av jordnötter – och på Livsmedelsverket utesluter man inte att de svenska råden även de kan komma att ändras, även om det inte är aktuellt i nuläget.

I februari ska också Livsmedelsverket vara med på ett möte som Läkaresällskapet anordnat och där experter från hela landet ska träffas för att diskutera just frågan kring jordnötter och småbarn.

DE NYA AMERIKANSKA RÅDEN I KORTHET

Hög risk:

Barn med hög risk för jordnötsallergi har exempelvis svåra eksem och/eller äggallergi och ska smaka jordnötter mellan 4 och 6 månaders ålder. De här barnen bör dock träffa en specialist innan de får smaka jordnötter. Detta för att göra ett test för att säkerställa att en introduktion inte är förenat med fara.

Medelhög och låg risk.
Här ska jordnötter introduceras från 6 månaders ålder och barnet behöver inte träffa en specialist.

Eftersom det alltid finns en risk att sätta jordnötter i halsen bör hela nötter aldrig ges till småbarn. Här är några exempel på hur jordnötter kan introduceras:

Små skedar jordnötssmör, jordnötssoppa eller finmalda jordnötter upplandat med exempelvis yoghurt.

Tänk också på att alltid ha uppsikt över hur ditt barn reagerar första gången hen får smaka på jordnötter.

Källa: National Institute of Allergy and Infectious Diseases