Räntehöjningen närmar sig
Högre tjänstepriser och energikostnader lyfter inflationen oväntat mycket. Kronan stärks markant och Riksbanken första räntehöjning på nästan åtta år rycker närmare.
Just nu har sannolikheten ökat för att höjningen kommer redan i decembe.
Nordeas och SEB:s ekonomer drar samma slutsats utifrån inflationssiffrorna för september från Statistiska centralbyrån (SCB).
Riksbanken, med den rekordlåga styrräntan på minus 0,50 procent, har själv flaggat för att de planerar att höja räntan antingen i december eller februari.

Den så kallade KPIF-inflationen, där effekterna av ändrade boräntor räknats bort, lyfte till 2,5 procent i september, vilket var oväntat högt. Och KPIF-inflationen exklusive energipriser lyfte till 1,6 procent – i linje med Riksbankens prognos.

Bakom det generella inflationslyftet ligger högre boendekostnader, stigande el- och drivmedelspriser samt högre matpriser. Högre priser på kläder och skor, troligen med koppling till en svagare krona, bidrar också.
En särskilt viktig faktor inför räntehöjningen, när den nu kommer, är utvecklingen för de svenska tjänstepriserna. De steg med 2 procent i september.
Det har varit en nedåtgående trend i tjänstepriserna de senaste månaderna och den vände nu uppåt. Det är viktigt, för det är mycket inhemskt i det.

Fast helt säker på en decemberhöjning ska man inte vara. Det kan hända mycket på vägen dit.
Höjningen förutsätter bland annat att det svenska inflationsutfallet för oktober och november också pekar i rätt riktning och att den stökiga situationen på världens börser inte spårar ur, enligt Breman.

En räntehöjning kan få börsen att går ned 5–10 procent. Men om det blir ett bredare börsfall på 20–30 procent och som sprider sig runt om i världen, då får det förmodligen effekter på hushållen och då kan Riksbanken bli mer försiktig.
Man räknar just nu med turbulenta marknader en tid, bland annat då USA:s handelskonflikter riskerar att trycka upp inflationen i USA och därmed pressa upp ränteläget och dollarn ytterligare.
Sedan har vi brexit också. Så det finns väldigt mycket som gör att det kan komma kraftiga svängningar 
 

Nya bluffbedrägerier - avsändaren uppger sig vara Postnord
En ny våg av mailbedrägeri drabbar nu många. Mailet går ut på att mottagaren har ett paket som kommer att skickas tillbaka om man inte betalar - avsändaren uppger sig vara Postnord.
Det började i onsdags säger Maria Ibsén, presschef på Postnord.
– Det var ovanligt många frågor, så man reagerade på kundservice.
Paketet har inte levererats, står det i ämnesraden i mailet. För den som sedan läser vidare kanske för att de antingen väntar på eller har skickat ett paket så står att paketet ska returneras om två dagar. För att leveransen ändå ska göras så erbjuds mottagaren att betala 9 kronor.
Men trots att avsändaren säger sig vara Postnord, så är bedrägeriförsöken inte något som företaget polisanmäler, säger Maria Ibsén.
– I ett strikt lagligt perspektiv har ingen utsatt Postnord för brott.

Farorna som alla hundägare bör undvika på hösten
Att akta sig för ormbett på sommaren och inte ha chokladasken framme vid jul är nog något som de flesta hundägare känner väl till. Men hösten visar sig bjuda på alldeles egna faror för våra fyrbenta vänner.
Ormbett, getingstick och algblomning – de allra flesta hundägare är väl medvetna om sommarens faror för djuren.
Men nu informerar försäkringsbolaget Svedea att det finns gott om faror att vara uppmärksam på även under höstpromenaderna.
– Trafikskador är den enskilt största dödsorsaken, förmodligen för att det blir mörkare och hundarna syns för dåligt, men även på grund av att jaktsäsongen har startat, säger Stefan Marteliisson på Svedea.
Dessutom finns det annat man bör hålla koll på:
Ekollon och hästkastanjer är giftiga att äta och kan i värsta fall leda till döden.
Giftiga svampar kan vara minst lika farliga för hundar som för människor.
Giftiga växter som idegran, blomlökar och tuja kan orsaka svåra smärtor.
Glykollämningar efter bilar ökar under den kallare årstiden och kan vara dödligt giftigt.
Kakaobark – som ofta används som täckbark i rabatter – kan vara livsfarligt för hundar.
Fästingar kan utgöra ett hot långt in på hösten, så länge temperaturen håller sig över fem grader.

Sluta rattsurfa
Under nästa vecka kommer polisen att skärpa kontrollen av mobilanvändande i bilen och andra motordrivna fordon.
En av de största olycksriskerna i trafiken är förare som använder mobiltelefon i handen och därmed inte har full uppmärksamhet ägnad åt trafiken. Om du måste skicka sms, välja en låt på Spotify eller slå in en adress i gps:en så kör då åt sidan och parkera och gör det du måste med mobilen. Men när du kör ska händerna vara på ratten och din uppmärksamhet på den omgivande trafiken. Du utsätter dig själv och andra för stora risker om du kör och samtidigt håller på med annat. Det är inte acceptabelt.
Sedan 1 februari i år är det förbjudet att köra bil eller andra motordrivna fordon samtidigt som man håller en mobiltelefon i handen. Sedan 1 oktober kan polisen utfärda böter direkt på plats, vilket gör det enklare att rapportera brottet. Tidigare var polisen tvungen att skriva en brottsanmälan och pröva brottet i domstol. Böterna är 1500 kronor.
Blåljusverksamhet och viss annan verksamhet är i lagen undantagna från förbudet.

Kraftig ökning av antalet id-kapningar
Varje månad anmäls cirka 12 000 id-kapningar och varje dag görs i snitt närmare 300 köp på nätet med kortuppgifter som stulits vid olika dataintrång.
– Den här typen av brott har ökat med 34 procent jämfört med föregående år. Vem som helst kan köpa kortuppgifter på nätet som stulits vid olika dataintrång, för att sedan genomföra köp online. Vi ser en tydlig trend i att grovt kriminella i allt större utsträckning finansierar sin verksamhet via olika typer av bedrägerier, säger Jan Olsson vid polisens nationella bedrägericenter.
Den vanligaste typen av id-kapning, cirka två av tre anmälda brott, är så kallad "card not present" (CNP) och innebär att någon genomför köp online utan det fysiska kortet.
– I takt med att våra liv och vårt arbete flyttat in på internet har datorer, servrar och mobila enheter blivit mer sårbara. Grovt kriminella nätverk är väl medvetna om värdet hos känsliga data och utvecklar hela tiden nya sätt att angripa dem, säger Jan Olsson.
– Det här är en typ av brott som inte går att utreda bort utan det måste till fler brottsförebyggande åtgärder, både via myndigheter och kommersiella aktörer. Vi behöver också öka kunskapen i samhället om hur man skyddar sig, säger Jan Olsson.

Tips för att skydda sig mot id-kapning
• Handla på sidor som har 3D Secure
• Lämna aldrig ut dina koder eller kortuppgifter
• Hör med din bank om vilka säkerhetslösningar de har för dina bankkort
• Använd starka lösenord
• Använd tvåfaktorinloggning
• Använd inte förutsägbara ord och använd olika lösenord till olika inloggningar

Detta är id-kapning
Id-kapningar är en typ av bedrägeri när någon utger sig för att vara någon annan genom att använda en persons kort- eller personuppgifter för att exempelvis handla på nätet, ta lån eller handla på kredit. Det kan exempelvis handla om kortuppgifter som sprids via nätet via dataintrång eller så kallat nätfiske, där bedragare ber om kortuppgifter via mejl eller webbsidor.
Brottsförebyggande satsning
Under oktober måndag genomför Myndigheten för beredskap, MSB, och Polisen en gemensam insats kring informationssäkerhet vilken sammanfaller med europeiska informationssäkerhetsmånaden.
Kampanjen Tänk säkert
Polisens sidor: Identitetsintrång - skydda dig

846 fall av sjöräddning under maj – augusti 2018
Den ideella föreningen Sjöräddningssällskapet medverkade i knappt 80 procent av sommarens sjöräddningsutryckningar. Bilden är från tidigare i år.
846 fall av sjöräddning under perioden maj – augusti. Det är facit när årets fritidsbåtsommar summeras. Den varma sommaren återspeglas tydligt i statistiken – antalet insatser för simmare och badare har ökat markant i år. Även antalet båtbränder ökade i år.
- Det är oklart varför båtbränderna har ökat markant i år, men flertalet av dem har varit relaterade till bränslesystemet. För den egna säkerheten är det mycket viktigt att bränslesystemet i båten ses över årligen, särskilt i bensindrivna båtar, säger Mattias Hyllert, direktör för sjö- och flygräddningsavdelningen på Sjöfartsverket.

Sommaren 2018 går till historien som en av de varmaste somrarna i mannaminne och sannolikt har rekordmånga människor vistats på sjön och i skärgårdarna. Under perioden maj – augusti, som är den huvudsakliga fritidsbåtsäsongen, har Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral hanterat 846 sjöräddningsärenden. Det är det största antalet ärenden för perioden maj-augusti sedan år 2007, då antalet ärenden var 864.

Paradoxalt nog har antalet ärenden som rört fritidsbåt minskat under 2018 jämfört med de två föregående åren. Istället förklaras uppgången av den totala mängden fall av att ärendena som rört nödställda personer utan farkost, till exempel simmare och badare, ökat kraftigt.
- 110 av ärendena rörde personer utan farkost. Det är en kraftig uppgång jämfört med de senaste tre åren, då antalet legat mellan 46 och 62 fall, säger Mattias Hyllert.

623 sjöräddningsinsatser, 74 procent, under perioden rörde fritidsbåtar, vilket är en något lägre andel jämfört med samma period åren 2000 – 2018.
63 insatser, drygt 7 procent, under perioden rörde handelssjöfart inklusive passagerarfärjor. I stort sett samtliga insatser var sjuktransport från fartyg. Antalet insatser rörande tjänste- eller fiskefartyg är en handfull vardera under perioden.

De vanligaste larmorsakerna var maskin/propellerhaveri (175), grundstötning (165) eller hårt väder/utsatt läge (97).
Larmen om båtbränder ökade markant under den gångna sommaren, från 30 larm samma period under förra året till 44 i år.
- Det är oklart varför båtbränderna har ökat markant i år, men flertalet av dem har varit relaterade till bränslesystemet. För den egna säkerheten är det mycket viktigt att bränslesystemet i båten ses över årligen, särskilt i bensindrivna båtar, säger Mattias Hyllert.

Inslaget av samverkan är fortsatt stort inom sjöräddningstjänsten. Ideella Sjöräddningssällskapet deltog med resurser i 670 av de totalt 846 insatserna och fortsätter att spela en viktig roll. Även Sjöfartsverket, Kustbevakningen, polisen samt de kommunala räddningstjänsterna och landstingen har bidragit med resurser.
- Våra förebyggande utryckningar har ökat något denna sommaren. Vädret har lockat ut fler på sjön och vi har fler medlemmar än tidigare. Men vi tror också att fler kontaktar oss i ett tidigare skede innan läget blir akut, säger Lars Samuelsson, maritim ledare på Sjöräddningssällskapet.

Så minskar du riskerna för brand ombord
Brand ombord på en båt, oavsett storlek, är ett allvarligt olyckstillbud. Du som är fritidsskeppare kan minska riskerna för brand ombord genom att
regelbundet se över båtens bränslesystem. Kontrollera att alla bränsleslangar är täta och fräscha. Samma sak gäller bränsletanken. Särskilt viktigt för bensindrivna båtar.
säkerställa att motorrummet är tillräckligt ventilerat. Ett eventuellt bränsleläckage i motorrummet ger snabbt upphov till lättantändliga gaser.
undvika att fylla bensin mellan dunkar ombord då bensinångor och statisk elektricitet kan orsaka brand.
kontrollera båtens gasolsystem, om sådant finns ombord. Använd läckspray eller såpvatten för att upptäcka läckor från ledningar, kranar och anslutningar.
ha minst en brandsläckare ombord. Kontrollera att den är servad enligt serviceintervall. Pulvret i pulversläckare packas ofta samman av båtens rörelser. Därför mår pulversläckare bra av att skakas då och då.

Rikspolischefen: Krävs fortsatta åtgärder för effektivare polis
Polisen behöver fortsätta utveckla sin styrning och effektivisering. Det krävs också ökade resurser och en renodling av polisens uppdrag. Det säger rikspolischefen i en kommentar till Statskontorets utvärdering av omorganisationen.
Enligt Statskontoret har omorganisationen skapat en större enhetlighet och flexibilitet. Målen om tydligare ledning, stärkt förmåga att ingripa mot brott och ordningstörningar och bättre kontakt med medborgarna har delvis uppnåtts. Målen om bättre tillgänglighet, ökad effektivitet och förmåga att utreda brott har inte uppnåtts.
− Rapporten bekräftar mycket av det vi själva har identifierat och arbetar med att åtgärda. Vi behöver fortsätta utveckla styrnings- och effektiviseringsarbetet och här blir Statskontorets rapport ett viktigt underlag. Omorganisationen var nödvändig och ger bättre förutsättningar för polisen på lång sikt. Den underlättar i samband med stora insatser som vid sommarens bränder och vid arbetet mot terrorism. Polisens medarbetare har gjort stora insatser för att få detta på plats, trots att trycket på verksamheten har varit stort, säger rikspolischef Anders Thornberg.

Ny långsiktig strategi 
Polisen beslutade i början av sommaren om en ny långsiktig strategi till år 2024. Målen i strategin är att utveckla brottsbekämpning och uppklaring, stärka polisens lokala närvaro och att polisen arbetar för att vara en attraktiv arbetsplats och samarbetspartner.
− För att nå målen i strategin och uppfylla omorganisationens intentioner krävs både att polisen fortsätter att utveckla verksamheten och får mer resurser. Det krävs också att arbetet med att renodla polisens uppdrag fortsätter att drivas med full kraft. Här måste både regeringen och andra myndigheter fortsätta att bidra, säger rikspolischefen.
Statskontoret har följt resultatutvecklingen av andelen uppklarade brott åren 2015-2017. Enligt Statskontoret har resultatet i polisens utredningsverksamhet fortsatt att försämras.
− Vi fick som förväntat en resultatnedgång i början av omorganisationen, men det har nu vänt upp igen. Sedan 2017 har antalet uppklarade brott börjat öka, en trend som fortsätter även i år. Ett utvecklingsarbete pågår för att förbättra utredningsresultaten ytterligare, säger rikspolischefen.
 

JULA återkallar Led-strålkastare
Jula har beslutat att återkalla strålkastaren Anslut 427633 och 427632 då visat sig att den avger elektromagnetiska störningar.
Fakta om produkten
TYP AV BESLUT:Frivillig åtgärd som godtagits av Elsäkerhetsverket
DATUM FÖR BESLUT:2018-09-25
TYP AV ÅTGÄRD:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument och slutanvändare
VARUMÄRKE:Anslut
MODELL:427633
TYP AV PRODUKT:Belysning
BRISTER:Störning

Lena Philipson spelar ”järnlady” i årets julkalender
Storm på Lugna gatan är namnet på årets julkalender i SVT. I rollerna syns bland andra Shima Niavarani, Johan Rheborg och Lena Philipson – som gör skådespelardebut som ”järnladyn” Lussan. 
Det handlar om olika familjer med till synes olika klasstillhörighet och intressesfär som ska samarbeta.
Emma Bucht har regisserat årets julkalender i SVT.
Familjen Storm lämnar storstaden och flyttar till det lilla samhället Järnkroken. Familjen bestämmer sig för att delta i Järnkrokens årliga julkamp för att lära känna sin nya hemort. För att ha en chans att vinna måste de få de olika grannarna på Lugna gatan att samarbeta.
Lussan Silfverhielm (Lena Philipson) har gått segrande ur julkampen inte mindre än nio år i följd och lyckas gång på gång hitta nya, och ibland lite tveksamma, sätt att gå segrande ur tävlingen.
Julkalendern har premiär den 1 december.

Pensionsmyndighetens nya förslag– så länge måste du jobba
Är du 35 år bör du vara beredd på att behöva jobba till 70 års ålder. Åtminstone om du vill ha en anständig del av din slutlön i pension. 
Det visar Pensionsmyndighetens förslag på ny riktålder för pensionen. 

Dagens 35-åringar bör sikta på att arbeta tills de är 70, medan den som i dag är 21 år gammal lär behöva arbeta tills de är 71. Dagens femåringar kommer att behöva arbeta tills de är 72 år. Detta åtminstone om de vill att pensionen ska ligga på en nivå på 70-80 procent av slutlönen (och de börjar arbeta när de är 23 år). 
Pensionsmyndigheten har på regeringens uppdrag lämnat förslag på beräkning av den så kallade riktåldern. Det innebär en beräkning av den ålder vi behöver arbeta till med bibehållen nivå på vår pension. Riktåldern är anpassad till det faktum att vi lever allt längre. 
– Pensionen ska fördelas på fler år än tidigare. En riktålder som följer medellivslängden bidrar till att förhållandet mellan den förväntade tiden i arbete respektive pension kan hamna på samma nivå som när det nya pensionssystemet beslutades 1994, skriver myndighetens analyschef Ole Settergren i ett pressmeddelande.

Överenskommelse om höjd pensionsålder
För personer födda mellan 1958 och 1960 blir riktåldern 66 år, för att sedan stiga till 67 år för dem födda mellan 1961 och 1963. Den så kallade riktåldern för varje årskull ska enligt förslaget fastställas vid 60 års ålder.
I den blocköverskridande pensionsöverenskommelse som slöts i december föreslogs en formell höjning av pensionsåldern till följd av den ökade medellivslängden. Den lägsta åldern för att ta ut allmän pension föreslås höjas från dagens 61 år till 62 år 2020. År 2023 ska lägstaåldern höjas till 63. Efter ytterligare tre år ska den höjas till 64. 
I samma veva ska åldern för rätten att stanna kvar på en arbetsplats höjas från dagens 67 år till 69 år. Det finns ännu inget riksdagsbeslut på förslagen. 

NY PENSIONSÅLDER BEROENDE PÅ FÖDELSEÅR
1958–1960: 65 år
1961-1963: 67 år
1964-1969: 68 år
1970-1982: 69 år
1983-1996: 70 år
1997-2012: 71 år
2013- : 72 år

”Svarta lista” - Flygbolagen som vägrar betala ersättning
De resebolag som inte ersätter sina kunder vid till exempel försenade flyg hamnar på Vagabonds och Råd & Röns ”svarta lista”.

I år får danska Primera Air sämst betyg.
– Det har vägrat att följa rekommendationen, säger Per J Andersson på Vagabond.
”Svarta listan”, som årligen sammanställs av tidningarna Vagabond och Råd & Rön, baseras på uppgifter från Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Den visar vilka resebolag som vägrar kompensera sina kunder – trots att ARN rekommenderat det.

I år finns 23 bolag med på ”Svarta listan”. Värst är danska bolaget Primera Air, som vägrar betala tillbaka över 108 000 kronor till resenärer. Wizz Air, Turkish Airline, Lufthansa och Air China hamnar också högt upp på listan.

Flest klagomål på förseningar
Vad är det då kunderna klagar på? Enligt Per J Andersson, redaktör på Vagabond, handlar det till största delen om försenade flyg.
– Det hänger ihop med att flygresandet har ökat över hela världen, i Europa i synnerhet. Det är trängre i luften och trängre på marken. Det är dessutom många fler flygbolag, vilket innebär mer konkurrens och många är hårt ekonomiskt pressade, säger Per J Andersson.
Den som vill klaga på till exempel en försening bör i första hand vända sig till flygbolaget. Om man inte kommer överens är ARN nästa steg, men även om ARN rekommenderar ett bolag att betala ersättning till en resenär är det upp till bolaget om de vill följa rekommendationen.

Plånboken avgör
Flera av bolagen har varit med på listan förut. Ett exempel är Wizz Air, som bedömdes som sämst både 2017 och 2016. Ett annat exempel är Ryan Air, som i år hamnar på plats sex.
I slutändan är det plånboken som avgör för många resenärer, konstaterar Per J Andersson.
– Det är stora flygbolag som har många billiga direktlinjer. Sedan har ju långt ifrån alla sett ”Svarta listan”, säger han och fortsätter:
– Man måste också komma ihåg att det inte handlar om servicen ombord, utan om bemötandet vid en tvist.

HÄR ÄR HELA RESEBOLAGENS ”SVARTA LISTA”:
• Primera Air. 12 anmälningar som rör inställda och försenade flyg där man gått emot ARN:s rekommendation om att ge ersättning. ARN vill att företaget ska betala totalt 108 579 kronor till drabbade resenärer.
• Wizz Air Hungary. 8 ärenden som rör inställda flyg och förseningar. Totalt 40 248 kronor.
• Turkish Airlines. 5 ärenden som rör försenade flyg och nekade ombordstigningar. Totalt 52 595 kronor.
• Lufthansa. 5 ärenden som rör felaktiga biljetter, förseningar och inställda flyg. Totalt 42 191 kronor.
• Air China. 3 ärenden om uteblivna flygningar och förseningar. Totalt 20 800 kronor.
• Ryanair. 3 ärenden gällande skadat bagage och inställda flygningar. Totalt 51 095 kronor.
• Thomas Airways/TUI UK & Ireland. 3 ärenden som rör förseningar. Totalt 48 000 kronor.
• Iberia. 2 ärenden som rör försenat bagage och återbetalning av resa som inte kunnat utnyttjas. Totalt 25 400 kronor.
• Jet2. Försenat flyg för 13 personer. 52 000 kronor.
• NS Travel AB (Ethnic Travel). Resenärer missade flyget på grund av ändrad avgångstid. 27 650 kronor.
• Brussels Airlines. Kundens flyg ställdes in och ersättningsflyg bokades med annat bolag. 23 496 kronor.
• Eurowings. 2 ärenden gällande förstört bagage och ersättningsresa. Totalt 13 696 kronor.
• Kiwi.com. Inställt flyg. 10 016 kronor.
• Ethiopian Airlines. Fyra resenärer blev 29 timmar försenade. 9 777 kronor.
• Kiss Airlines. Biljett var inte giltig. 9 538 kronor.
• Norwegian. Inställda flygningar. 8 500 kronor.
• Lilla Edets Buss/Taxi Lilla Edet. Tre kunder blev utan vinguide på vinresan. 8 000 kronor.
• Roland Lohr Gen Stah. Ett inställt och ett avbokat hockeyläger. 6 432 kronor.
• Iran Air. Försenat plan. 6 000 kronor.
• British Airways. Kunder nekades att stiga ombord eftersom bolaget tagit bort bokningen utan att informera om det. 5 500 kronor.
• Skepps i Motala. Kunden avbokade en hyrvilla utan att få tillbaka depositionen. 4 274 kronor.
• Tripsta.se/Travelplanet24. Kund köpte dyrare biljett då flyget ställdes in. 3 071 kronor.
• Hotell Maria Eriksson. Missade i bokningen och erbjöd plats på annat hotell. 1 490 kronor.
Källa: Vagabond

DINA RÄTTIGHETER SOM FLYGRESENÄR
Vid en försening har du rätt till service och assistans i följande fall:
Om förseningen är två timmar eller mer, för flygningar som är kortare än 1.500 kilometer
Om förseningen är tre timmar eller mer, för längre flygningar inom EU och för andra flygningar mellan 1.500 och 3.500 kilometer
Om förseningen är fyra timmar eller mer för flygningar som är längre än 3.500 kilometer och utanför EU
Rätt till skadestånd:
Om förseningen gör att du ankommer tre timmar eller mer försenat till din slutliga destination i jämförelse med den tidtabellsenliga ankomsttiden har du enligt två avgöranden från EU-domstolen rätt att kräva kompensation av flygbolaget:
250 euro för alla flygningar på högst 1.500 kilometer
400 euro för alla flygningar inom EU längre än 1.500 kilometer och för alla övriga flygningar mellan 1.500 och 3.500 kilometer långa
600 euro för alla övriga flygningar som omfattas av EU:s regler
Om man har drabbats av merkostnader i samband med förseningar eller inställda flyg så kan man söka ersättning för dessa av flygbolaget. Det finns ingen garanti för att man kommer beviljas ersättning men man bör trots det vara noga med att spara kvitton på allt.
Källa: konsumenteuropa.se

Sömnproblemen bland unga har ökat kraftigt
Fler och fler unga har diagnostiserats med sömnstörningar i den öppna specialiserade vården, visar ny statistik från Socialstyrelsen. 
Trots att sömnproblem generellt är betydligt vanligare bland män är det nu vanligare att unga tjejer vårdas för besväret än killar.

Sömnstörningar ökar bland både killar och tjejer mellan 15 och 24 år, enligt statistiken.
– Ökningen är jätteallvarlig med tanke på att vi vill att barnen ska prestera bra i skolan, säger sömnforskaren Christian Benedict vid Uppsala universitet.
En del av ökningen beror på att vården blivit bättre på att rapportera diagnoser till Socialstyrelsen. Jämfört med hela befolkningen har utvecklingen bland unga tjejer däremot gått stadigt uppåt. Nu är det vanligare med rapporterade sömnproblem bland unga tjejer än bland unga killar.'

”Tjejer mer aktiva på sociala nätverk”
Enligt Benedict är en förklaring, som forskning på området lyft fram, stressen som kommer från att vara ständigt uppkopplad med mobiltelefonen. Särskilt störande menar man är sociala medier, omgivningens krav på att vara ständigt tillgänglig och rädslan för att missa något.
– Jag tror en förklaring kan vara att tjejer är mer aktiva på sociala nätverk jämfört med pojkarna där det är vanligare att spela datorspel, säger sömnforskaren Christian Benedict.

Han förklarar att stressen som kan orsakas av sociala medier hämmar produktionen av melatonin, det hormon som gör att vi blir trötta och hjälper oss att sova.
När någon sedan skriver eller gillar något på sociala medier kan det ge en dopaminkick, ett lyckoämne som kroppen producerar, och som dessutom – just det – gör oss pigga.

SÅ MYCKET VANLIGARE HAR DET BLIVIT MED SÖMNSTÖRNINGAR HOS UNGA
Antal patienter per 100 000 invånare som drabbats av sömnstörningar (diagnoser i öppen specialiserad vård)
[År: Män 15-24 år Kvinnor 15-24 år]
2002: 25,32 12,18
2003: 27,07 15,05
2004: 28,44 19,45
2005: 30,22 24,72
2006: 33,44 24,22
2007: 40,87 23,36
2008: 45,66 34,51
2009: 51,58 40,44
2010: 73,04 55,76
2011: 92,74 74,24
2012: 103,62 87,64
2013: 121,07 108,89
2014: 141,66 128,34
2015: 132,86 133,64
2016: 133,3 150,37
2017: 142,43 158,09
Källa: Socialstyrelsen

Allt fler obetalda e-räkningar skickas till Kronofogden - kvinnor är överrepresenterade
Antalet betalningskrav kopplade till handel på nätet ökar. Jämfört med första halvåret 2017 hade det skett en 50-procentig ökning första halvåret i år. Johan Krantz är analytiker på Kronofogden och enligt honom är en av anledningarna till utvecklingen att många väljer att betala på faktura vid internetköp.
E-handeln på nätet går just nu som tåget. Svenskarna e-shoppar som aldrig förr och omsättningen fortsätter att öka. Men samtidigt ökar också antalet betalningskrav kopplade till handel på nätet.
Fram till den sista juni i år fick Kronofogden in nästan 20 000 krav på obetalda skulder ifrån e-betalningsföretagen Klarna och Qliro. Det motsvarar en ökning med 50,2 procent jämfört med första halvåret 2017.
Analytiker: ”Risk att man överkonsumerar”
Johan Krantz är analytiker på Kronofogden och enligt honom beror utvecklingen på ett förändrat konsumtionsmönster där fler handlar online, kombinerat med enkelheten att betala på faktura.
– Problematiken med internetshopping är att det förvalda betalningsalternativet nästan alltid är faktura. För den absoluta merparten fungerar det bra men det finns en risk att man överkonsumerar eftersom man kan handla med pengar som man egentligen inte har, säger han.
Största gruppen är 18-34 år
Antalet ärenden ökar i alla åldersgrupper men den största gruppen står unga vuxna och yngre medelålders för. Av 19 910 krav på obetalda skulder var 10 688 riktade till personer mellan 18 och 34 år – det vill säga mer än hälften.
En annan tendens som sticker ut är att antalet kvinnor är överrepresenterade – när det gäller andra skulder hos Kronofogden är det generellt män. Båda faktorerna, ser dock Johan Krantz, är på utjämning.
– Unga kvinnor är förmodligen de som anammat den här trenden snabbast men nu ser vi hur det sker en ökning av antalet betalningskrav bland äldre samt män, säger han.
Tycker man ska betala på en gång
De obetalda e-räkningarna handlar ofta om relativt små summor och de flesta betalar efter att de fått kravbrev från Kronofogden. Generellt sett minskar också antalet personer med skulder hos Kronofogden, men Johan Krantz vill ändå uppmärksamma riskerna med att handla på faktura.
– Man vet aldrig vad som händer, förlorar man exempelvis sitt jobb kan det i slutändan leda till att man fastnar i skuldfällan. Samma sak gäller avbetalningsköp och kreditköp, säger han.

DET HÄR HÄNDER OM DU INTE BETALAR RÄKNINGEN I TID
Det börjar med att du till exempel gör ett köp på faktura eller tecknar ett abonnemnag. Efter det får du en räkning, betalar du inte den i tid får du oftast en påminnelse.
Inkasso
Om du inte betalar påminnelsen skickas din skuld vidare till ett inkassoföretag. Om du då inte betalar eller kommer överens med företaget om exempelvis en avbetalningsplan kan skulden skickas vidare till Kronofogden.
Kronofogden
Kronofogden skickar ett brev till dig, ett så kallat betalningsföreläggande. Är kravet felaktigt har du 10 dagar på dig att bestrida det. Om du inte bestrider kravet – eller betalar hela skulden – fattar Kronofogden en typ av dom som ger fordringsägaren rätt att kräva dig på betalning för skulden.
Betalningsanmärkning
En betalningsanmärkning registreras hos kreditupplysningsföretagen. Den visar att du inte skött din ekonomi och kan vara ett hinder för att få lån, köpa varor på kredit, få kontrakt på en hyresrättslägenhet eller teckna ett abonnemang. En betalningsanmärkning finns kvar i tre år även om du betalar skulden.
Utmätning
Då skulden är fastställd kan fordringsägaren lämna kravet vidare för indrivning/utmätning. Kronofogden utreder då om du har tillgångar som kan utmätas som betalning för skulden, eller om det finns utrymme att utmäta i din inkomst.
Källa: Kronofogden

Förslag - Snattare ska kunna portas från butiker
Stölder och snatterier är ett stort problem och handeln förlorar ca 6 miljarder kronor varje år. Men det är inte bara pengar det handlar om.
Förutom pengar så ökar också trakasserierna mot personal som försöker stoppa stölderna.
– Vi har under lång tid sett hur samhället förändras och utsattheten för medarbetare blir allt tuffare och vi behöver se över hur vi kan skydda vår personal, säger Per Geijer som är säkerhetschef på Svensk Handel till SVT Nyheter.

Tillträdesförbud i butiker har utretts tidigare men ansetts för svårt att lagstifta kring. Men nu utreds återigen om det ska bli möjligt att porta notoriska snattare och andra som stör ordningen. Utredningen ”Straffrättsliga åtgärder mot organiserad tillgreppsbrottslighet” ska presenteras i januari 2019.
– Det finns numera en majoritet i riksdagen kring den här frågan. Vi inom Svensk Handel och Handelsanställdas Förbund är också överens om att det här är nödvändigt för att skydda de anställda.
– Det måste röra sig om ett brott och att det har skett upprepade gånger mot butiken. Men sen är det inte vi inom handeln som ska ta ett sånt beslut utan det är åklagaren och domstolen säger Per Geijer.

Ny funktion för säkrare bank-id
En ny funktion ska göra användningen av bank-id säkrare.
Under måndagen kom företaget bakom bank-id, Finansiell id-teknik, ut med en ny säkerhetsuppdatering, vilket innebär att användarna kommer ha ett nytt steg i sin inloggning för att säkerställa att inloggningen inte görs mot någon annan dator än den användaren har.
När man skrivit in sin kod i bank-id-appen kommer en så kallad qr-kod dyka upp på datorskärmen. Den ska då läsas av med mobiltelefonens kamera och verifieras.
- Det här är ett nytt sätt att möta den utmaningen vi sett i form av bedragare som lurar användaren att göra någonting när bedragaren ofta sitter på en helt annan geografisk plats. Den här funktionen är till för att ta bort den möjligheten för bedragaren, säger Malin Wemnell, administrativ chef på Finansiell id-teknik.
Den nya lösningen gäller dock bara vid inloggning via mobilt bank-id mot tjänster i datorn, till exempel internetbanken, och inte via mobilen.
Totalt kom e-legitimationsbedragare över 36 miljoner kronor från svenska bankkonton under augusti, enligt siffror från polisen. TT

Dyster drunkningsstatistik efter het sommar
Den långa, varma sommaren har skördat ovanligt många liv i form av drunkningsolyckor. Under augusti månad drunknade 18 personer, jämfört med sex drunknade under motsvarande månad 2017.
Den övervägande andelen av dödsoffren under augusti var män – 16 personer.
Under de fyra sommarmånaderna maj, juni, juli och augusti omkom totalt 92 personer, lika många som under rekordåret 2014. I fjol omkom totalt 47 personer under motsvarande period.
Maj, som i år bjöd på tidig högsommarvärme på många håll, var den sämsta månaden på 18 år med totalt 21 omkomna i drunkningsolyckor. Också juli utvecklade sig i samma riktning, med 35 omkomna.
Hittills i år har 115 människor avlidit i drunkningsolyckor, vilket är den högsta siffran på tio år, enligt Svenska Livräddningssällskapets (SLS) statistik. Vad som sticker ut i statistiken är att antalet fritidsbåtolyckor minskar – sju omkomna mot 17 under 2017.
"En person omkommer i drunkningsolyckor varannan dag. Detta under en period på året som borde förknippas med glädje och avkoppling! Ett anmärkningsvärt högt tal och helt oacceptabelt", skriver SLS i ett pressmeddelande.

Fakta: Drunkningar i sommar
Antal drunkningar under sommaren 2018. Fjolårets siffror inom parentes.
Maj 21 (11) Juni 18 (18) Juli 35 (12) Augusti 18 (6)
Källa: Svenska Livräddningssällskapet

Samtal om suicid till 112 ökar
På måndag den 10 september uppmärksammas suicidpreventiva dagen i Sverige såväl som internationellt. Varje år tar över 1000 personer i Sverige sitt liv. För människor som befinner sig i en situation där de är nära suicid kan 112 vara den sista livlinan.

SOS Alarm har hittills under 2018 hanterat i snitt 632 samtal per månad gällande hot om suicid. Både i maj och juni översteg antalet samtal 800.
På måndag den 10 september uppmärksammas suicidpreventiva dagen i Sverige såväl som internationellt. Varje år tar över 1000 personer i Sverige sitt liv. För människor som befinner sig i en situation där de är nära suicid kan 112 vara den sista livlinan. SOS Alarm har hittills under 2018 hanterat i snitt 632 samtal per månad gällande hot om suicid. Både i maj och juni översteg antalet samtal 800.
– Ringer en person som är beredd att ta sitt liv till oss via 112 tänker jag att det finns en chans, ett fönster, att rädda honom eller henne. Genom att vara ett stöd, lyssna och samtidigt larma den hjälp som behövs till platsen kan vi bidra till att rädda liv, säger Hanna Magnusson, operatör vid SOS Alarm.
– Den som upplever en akut risk för att någon i en omgivning eller att man själv tänker ta sitt eget liv ska ringa 112. I det akuta skedet kan vi bistå genom att larma ut hjälp och för den som snarare behöver stöd, råd och någon som lyssnar kan vi koppla vidare till jourhavande präst. Det är viktigt att människor i omgivningen vågar agera. På det sättet kan vi tillsammans bidra till att rädda hundratals människor från suicid varje år, säger Camilla Nyhlén, verksamhetschef vård vid SOS Alarm.
Antal samtal ”hot om suicid” till 112
2015: 6113
2016: 6794
2017: 7644
2018: 5696 (till och med augusti)

Inte farligt att prata om självmord
När du möter en person som funderar på att ta sitt liv är det naturligt att känna både maktlöshet och rädsla. Då kan det vara bra att komma ihåg att det inte är farligt att tala om självmord och att det inte ökar risken för att någon ska ta livet av sig. Snarare kan det uppmuntra till att tala om känslor och det kan kännas som en lättnad för den som tänker på självmord. 

Vem ska jag prata med?
Du kan prata med en person som jobbar inom vården, eller med någon du känner. Det går också att kontakta någon i en telefon- eller chattjour. Där finns personer som är vana vid att lyssna och som kan ge råd och stöd i hur du kan komma vidare och börja må bättre. Du kan vara helt anonym när du ringer. Du kan till exempel kontakta:
Hjälplinjen på telefon 0771-22 00 60.
Bris - Barnens rätt i samhället på telefon 116 111.
Jourhavande medmänniska på telefon 08-702 16 80.
Jourhavande präst nås via 112.
Mind Självmordslinjen, chatt via mind.se eller på telefon 90101.
Källa: 1177

Nya Solelportalen guidar dig i frågor om solceller
Energimyndigheten lanserar en webbportal om solel, Solelportalen. I portalen hittar du saklig och oberoende information om solcellsanläggningar, från planeringsfasen inför en installation till avveckling av en anläggning. Portalen ska underlätta för potentiella solcellskonsumenter att fatta kloka investeringsbeslut.
De senaste åren har intresset ökat markant för solceller. Med investeringsstödet och övriga villkor som råder just nu finns det goda förutsättningar för den som vill producera sin egen el. Energimyndigheten har därför tagit fram Solelportalen, en webbplattform med aktuell och objektiv information om solceller, för att göra det lättare att avgöra om en investering i solceller är ett intressant alternativ för det egna hushållet. 
– Solelportalen är ett efterlängtat stöd i vårt arbete, säger kommunens Energi- och klimatrådgivare Petter Bergman. Jag vill också passa på att välkomna intresserade till helgens Energi- och Miljömässa i Henån på Orust, där jag och min kollega solenergiexperten Hugo Franzén kommer att finnas på plats för att svara på frågor.
Energi- och miljömässan i Henån, lördag 8 september
Energimyndighetens nya solelportal

Slopade strafftullar på solceller
Idag tar EU bort strafftullarna på kinesiska solpaneler. Höjt investeringsstöd och förenklade bygglovsregler har redan fått upp intresset för solceller till rekordnivåer och nu väntas försäljningen öka ytterligare.

– Beslutet är otroligt viktigt. De här antidumpningstullarna och utjämningstullarna var några av de största som EU har infört. Så att de nu tas bort är väldigt stort, säger Johanna Weibull, utredare på Kommerskollegium. 
När strafftullarna, som för vissa kinesiska producenter legat på närmare 65 procent, infördes för fem år sen stod Kina för en stor del av marknaden och sålde solceller och solpaneler för 100 miljarder kronor per år till EU. Nu har Kinas andel på marknaden gått ner. Men att tullarna sänks till den tidigare och betydligt lägre nivån 2,7 procent väntas ändå få en märkbar effekt. 

– Det är för tidigt att säga hur mycket det kommer att påverka priset. Men det kommer antagligen att innebära en ökning av försäljningen av solceller, vilket är positivt för miljön, säger Johanna Weibull.
På Energimyndigheten har man redan märkt av en tydlig ökning när det gäller intresset för solceller och det investeringsstöd som finns att få för konsumenter. Förra året beviljades 399 miljoner i stöd, hittills i år har redan 773 miljoner kronor beviljats. Idag lanseras man också en ny webbportal för att möta informationsbehoven.

– Vi ser att intresset har ökat mycket under de senaste åren. Och under 2018, efter att man höjde investeringsstödet från 20 till 30 procent för privatpersoner, ser vi att vi har fått in väldigt mycket ansökningar och det verkar som att intresset håller i sig, säger Sara Grettve som är projektledare på Energimyndigheten.

Pojkar kan komma att vaccineras mot HPV
Västra Götalandsregionen var bland de första i landet att införa vaccinationer mot HPV-virus för flickor. Nu kan även pojkar komma att vaccineras.
HPV-viruset är en bidragande orsak till livmoderhalscancer, som är den unga kvinnans cancer med mycket hög dödlighet. Därför erbjuds flickor i årskurs fem i hela landet sedan några år tillbaka HPV-vaccinet. Redan 2017 föreslog Folkhälsomyndigheten att även pojkar skulle vaccineras.
Kan skydda kvinnor
– Dels skulle det skydda dem mot vissa typer av cancerformer som är relaterade till HPV-viruset, som analcancer och pungcancer. Dels skyddar det mot kondylom. Men framför allt skulle en så kalla flock-effekt uppstå – det skulle skydda även kvinnorna eftersom viruset är sexuellt överförbart, säger Tomas Bremholm, enhetschef på Västra Götalandsregionens kunskapsstöd.
Ungefär 80 procent av flickorna i Västra Götaland väljer att vaccinera sig mot HPV-viruset, vilket betecknas som högt av myndigheterna. Men om även pojkar vaccinerades skulle skyddet bli mer omfattande.

Experter i Västra Götaland tar just nu ställning till rapporten från Folkhälsomyndigheten. Under hösten väntas regionen fatta beslut i frågan.
– Frågan kommer upp på program- och prioriteringsrådet, förmodligen i oktober. Vi kommer då att ta ställning till om vi ska rekommendera att även pojkar ska vaccineras, säger Tomas Bremholm, enhetschef på Västra Götalandsregionens kunskapsstöd.
Efter att det rådet har fattat sitt beslut blir det upp till politikerna att ytterst fatta beslut. Och de kommer att följa expertisen.
-Vi har den gången, att vi gör som prioriteringsrådet tycker är lämpligt, säger Tony Johansson (MP), vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Västra Götaland.

Försäkringsbolag varnar för populära mopedbilarna
Mopedbilar väger väldigt lite och har inte alls samma krav på krocksäkerhet på sig som en personbil. Ändå får de framföras på allmänna vägar. Statistik från försäkringsbolaget If visar att antalet allvarliga olyckor ökar i takt med att mopedbilar blir vanligare.

Mopedbilarna blir allt vanligare i Sverige, totalt finns cirka 10 000 ute på landets gator. Många föräldrar köper en mopedbil till sina ungdomar för att underlätta vardagspusslet med aktiviteter. Ungdomarna kan i ur och skur själva köra till och från träningar och kompisar.

Men ny statistik från försäkringsbolaget If visar att mopedbilarna är farliga. De är ofta inblandade i olyckor som resulterar i allvarliga skador. Tidigare har ingen olycksstatistik publicerats över mopedbilar, eftersom Trafikverket bakar ihop dem med mopedolyckor.
- Olyckorna är ofta allvarliga, mopedbilen demoleras totalt och föraren blir inte sällan fastklämd. De säkerhetssystem som finns i vanliga personbilar är bortprioriterade på grund av att bilen inte får väga mer än 425 kilo, säger Johan Granholm, motorexpert på försäkringsbolaget If.

En mopedbil väger max 425 kilo. En personbil cirka 1500 kilo. Karossen på mopedbilen är byggd av aluminium med plast, och säkerhetsutrustning som krockkuddar är inte obligatoriskt. Konsekvenserna av en kollision eller avåkning med mopedbilen får lätt katastrofala följder.
- Krocksäkerheten är usel. Vi vill verkligen varna för olycksrisken med mopedbilarna och vänder oss både till lagstiftare och konsumenter, säger Johan Granholm.

I ett jämförelsetest som Euro NCAP gjorde 2016, så fick de flesta av mopedbilarna ingen eller en stjärna vilket betyder att det är hög risk att dö vid en kollision då det saknas airbag och adekvat krocksäkerhet. (Euro NCAP är ett europeiskt utvärderingsprogram som ger konsumentinformation om säkerheten hos nya bilar.)

Karossen på mopedbilen är något av ett tve-eggat svärd.
- Det är alltid säkrare att sitta i någon form av kaross jämfört med att sitta på en vanlig moped. Men eftersom karossen är så undermålig finns risken att föraren vaggas in i en falsk trygghet och tar större risker än på en vanlig moped, säger Johan Granholm.
En annan fara är den omgivande trafiken. En mopedbil får ha en topphastighet av 45 kilometer i timmen – men får köras på allmänna vägar där övrig trafik har en hastighetsbegränsning på upp till 100 km/h.
- Det skapar frustrationer i trafiken och fler farliga omkörningar som leder till olyckor, säger Johan Granholm.

Dessutom krävs endast körkort med behörigheten AM, samma som för EU-moped, för att köra en mopedbil. Det innebär en tolv timmar lång utbildning, varav fyra timmar praktisk träning.
- Vår starka rekommendation är att man inte släpper iväg sina ungdomar i en mopedbil innan man vet att de har mycket mer kött på benen än så. Körregler, trafikmärken och säkerhetstänk ska sitta i ryggmärgen på dem, säger Johan Granholm.

I Finland kommer det att bli tillåtet att hastighets begränsa ”riktiga” bilar från och med 2019 så att unga får ett säkrare alternativ till mopedbilen.
- Det ska bli väldigt intressant att följa hur det tas emot och framförallt hur mycket det kommer att förbättra säkerheten, säger Johan Granholm.

Ifs skadestatistik för mopedbilar*:
Skadade bilar:

2016 = 60 vagnskador
2017 = 110 vagnskador
2018 (t.o.m. 31 juli) = 85 vagnskador
Personskador:
2016 = 26
2017 = 63
2018 (t.o.m. 31 juli) = 60
*Uppgifter finns endast sedan 2016, tidigare låg mopedbil och EU-moped i samma fordonsklass i Ifs system.
Antal sålda mopedbilar:
2018 (jan-jul): 777
2017: 1 838 (en ökning med 66,2 procent jämfört med 2016)
2016: 1 106

Nu ändras reglerna för telefonförsäljning
När telefonförsäljaren ringer är det bra att känna till att det från och med lördag den 1 september är nya regler som gäller.

Ett företag som vill sälja något måste få din skriftliga bekräftelse på att du accepterar erbjudandet. Annars är avtalet inte giltigt och du är inte ansvarig för att betala. Det är alltså inte längre möjligt att ingå avtal muntligen vid telefonförsäljning.

Skriftlighetskravet framgår av distansavtalslagen och innehåller två led. För det första ska företaget skriftligt bekräfta det anbud de har gett dig på telefon. För det andra ska du skriftligen acceptera företagets anbud.
Det här gäller när det är företaget som tar initiativet och ringer upp dig, men det spelar ingen roll om du är en ny kund eller har handlat av företaget tidigare. Om det däremot är du som tar kontakt med företaget gäller inte de nya reglerna om skriftlig avtalsbekräftelse.

Avtalet får skickas med brev, e-post, sms eller liknande. Det viktiga är att du ska kunna läsa vad avtalet innehåller innan du bestämmer dig för om du vill skriva på eller inte.
Mer om vad de nya reglerna innebär för konsumenter finns på Hallå konsuments webbplats 
 

Dubblat elpris väntar många i vinter
Torrväder, stigande råvarupriser och hälften av kärnkraften ur produktion. Elpriset har skenat under sommaren och nu väntar dubbelt så höga priser under den mer elberoende vintern.

Den som föredrar mindre fakturor från elbolagen får önska sig en rejäl rotblöta under hösten. Annars lär underskotten i kraftjättarnas vattenmagasin bestå, något som redan drivit upp elpriserna kraftigt under sommaren.
- Det finns inget som nu talar för att priset ska gå ner inför vintern. Bara om det blir väldigt mycket regn, säger Faraz Azima, vd på elprissajten Elskling.

Högsta på tio år
Inför höst och vinter låg augustipriset på den högsta nivån på tio år. Prognosen just nu är att priset per kilowattimme kommer att ligga närmare 60 öre fjärde kvartalet, enligt framtidskontrakten på elbörsen. Under samma tid i fjol låg priset på 30 öre.
- Det har varit en aggressiv uppgång senaste tiden, priset har stigit med ett öre om dagen senaste veckan, säger Faraz Azima.
I bakgrunden påverkar också stigande råvarupriser, bland annat kol, och stigande pris på utsläppsrätter av koldioxid till följd av ökad koleldning. Dessutom står mycket av kärnkraften stilla för översyn, och under september väntar ovanligt många revisioner av kärnkraftverken, som då kommer att hålla stängt, enligt Sweco.

Kanske binda
För en elberoende konsument som oroas av en extra kall vinter med pristoppar som vida överstiger de väntade snittpriserna kan passa på att binda sitt elavtal. Enligt Faraz Azima finns elbolag som i dag erbjuder ett tremånaders fastprisavtal över de kallaste månaderna på strax under 50 öre kilowattimmen, vilket faktiskt är lägre än snittpriset för den gångna månaden. Det är inte säkert att det lönar sig, men då är man i alla fall garderad för obehagliga överraskningar, resonerar han. / TT
 

Detta gäller för A-traktorer
En A-traktor vara så ombyggd att dess högsta konstruktiva hastighet uppgår till högst 30 km/h på horisontell väg. Så står det i Vägverkets författningssamling.

Polisen vill hjälpa dig som äger en A-traktor att slippa onödiga böter och andra kostnader, men främst hoppas vi förstås att vi på det här sättet kan förebygga olyckor där A-traktorer är inblandade.
Många av de A-traktorer som polisen har kontrollerat på senare år har inte varit i föreskrivet skick då den konstruktiva hastigheten har varit ändrad. En A-traktor ska vara beskaffad enligt följande:
En A-traktor vara så ombyggd att dess högsta konstruktiva hastighet uppgår till högst 30 km/h på horisontell väg. Ombyggnaden skall vara så konstruerad och utförd att det endast med stor svårighet går att öka A-traktorns högsta konstruktiva hastighet.
A-traktorns hastighet på lägsta växeln skall vara högst 10 km/h vid 2/3 av ursprungsmotorns maximala varvtal.
Detta enligt VVFS (Vägverkets författningssamling) 2003:19 4:e kapitlet §33.
 
Många föräldrar är ägare
Många av A-traktorerna står skrivna på ena föräldern, men brukas av son eller dotter i familjen som är mellan 15-17 år och innehar ett mopedkörkort. Där har den som står som registrerad ägare ett ansvar för att fordonet är i föreskrivet skick och hur A-traktorn brukas.
-  Om A-traktorns konstruktiva hastighet överstiger tillåtna 30 km/h så kan man som ägare bli misstänkt för ”Tillåtande av olovlig körning”, vilket kan bli ett kostsamt straff med dagsböter som följd och spärrtid på körkortet samt indraget handledartillstånd, säger Caroline Eriksson, kommunpolis i lokalpolisområde Torsby
Framförs en A-traktor vars konstruktiva hastighet är ändrad och föraren endast har AM- behörighet så kan denne bli misstänkt för olovlig körning.
Föraren riskerar att dömas för olovlig körning med böter och spärrtid på körkortet samt indraget körkortstillstånd.
Vid misstanke om brott så kommer även en s.k. flygande inspektion att utföras vilken kan innebära att A-traktorn måste inställas för en kontroll/registreringsbesiktning.

I samband med att kvällarna blir mörkare ökar stölderna
Det finns mycket du kan göra för att skydda din egendom och minska risken för stöld och skadegörelse. En sak som har visat sig effektivt är att bilda nätverk. Bra exempel är grannsamverkan och båtsamverkan. Att hjälpas åt och hålla koll ökar förutsättningarna för att minska brottslighet och skapar samtidigt gemenskap. Det finns även olika hjälpmedel som försvårar för tjuven, till exempel spårsändare och MärkDNA.

Var uppmärksam på personer och bilar som rör sig i området utan synbara ärenden. Den som har tips och/eller gjort iakttagelser ombeds ringa 114 14. Om det är akut eller det finns misstanke om en pågående stöld – ring polisen på 112. Tipsa polisen

Tryckfel – på alla röstkort
Det finns ett tryckfel på samtliga röstkort som nu är på väg att delas ut inför valet den 9 september. Felet består i att telefonnumren till kommun respektive länsstyrelse bytt plats med varandra.
"Tryckfelet har ingen betydelse för väljarens rösträtt och röstkortet går att använda som vanligt", skriver Valmyndigheten på sin sajt.
- Det innebär ändå att väljare som ringer till länsstyrelsen för att begära rättelse i röstlängden i stället hamnar hos sin kommun och att väljare som vill veta mer om förtidsröstningslokaler hamnar hos länsstyrelsen i stället för hos en kommun. Det kan ju leda till en viss förvirring, säger Jenny Stad, pressekreterare på Valmyndigheten, till Ekot. TT

Snart kan arbetslösa ta CSN-lån till körkortet
Från och med den 1 september kommer arbetslösa kunna ansöka om att få låna pengar från CSN till körkortsutbildning. 
Körkortslånet kom till som en reform för att göra det lättare för arbetslösa att hitta jobb. 15 000 kronor är det maximala beloppet som går att låna och det gäller i ett år.
Med fallenhet och körvana räcker 15 000 kronor med marginal, men har du någon som aldrig har kört och svårt att lära sig så kostar det betydligt mer.
Enligt Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) är beloppet inte hugget i sten.
– Vi har gjort en bedömning som vi sen måste följa upp. Men vi vill inte heller att man ska få för mycket skulder, säger Ylva Johansson.

Arbetsförmedlingen menar att det innebär en utökad möjlighet att förbättra matchningen på arbetsmarknaden.
– Vi ser att det finns branscher inom vilka ett B-körkort behövs och att de är i stort behov av arbetskraft. Exempelvis inom vårdsektorn och transportbranschen, säger Johan Nylander, sektionschef på arbetsförmedlingen.
Man vill i förlängningen ge alla unga som gått ut gymnasiet möjlighet att låna till körkortet. 

DETTA GÄLLER FÖR KÖRKORTSLÅNET
Du måste vara inskriven på arbetsförmedlingen som arbetssökande och vara mellan 18 och 48 år gammal
Du får låna till körskoleutbildning accepterade hos Transportstyrelsen och till alla delar av utbildningen oavsett om du sen vill köra upp som privatist eller via en körskola
Du får låna en gång och max till ett belopp på 15 000 kronor
Du måste betala tillbaka oavsett hur det går med körkortet
Det påverkar inte andra bidrag och lån från CSN
Källa: CSN

Yoghurt återkallas – risk för plastbitar
Ett parti jordgubbsyoghurt av märket Activia återkallas från svenska butiker, meddelar livsmedelsjätten Danone.
Anledningen är att det finns en risk att förpackningarna innehåller plastbitar. Förpackningarna i fråga heter Activia Jordgubb, säljs i fyrpack med 125 gram yoghurt i varje behållare och har bäst före-datum den 16 augusti 2018.
Förpackningar med andra bäst före-datum är inte drabbade. Återkallningen gäller inte heller den sockerfria varianten med tillägget "No added sugar".
 

Begagnade dieselbilar slår försäljningsrekord
Försäljningen av begagnade dieselbilar ökade med 10,9 procent under andra kvartalet i år jämfört med motsvarande period i fjol. Totalt såldes 95 151 dieselbilar, vilket är den högsta siffran någonsin.

Begagnatmarknaden för bilar tycks ha återhämtat sig från ett svagt första kvartal 2018. Försäljningen ökade med 1,8 procent, visar ny statistik från sajten Bilpriser. Allra bäst går försäljningen av dieselbilar.
- Det har varit populärt att köpa begagnade dieselbilar under flera år och att det ökar nu är en naturlig effekt av att utbudet är stort. Många dieselbilar som såldes för tre år sedan har kommit ut på marknaden igen, säger Henrik Littorin, vd på Bilpriser.

I Stockholms län sjönk försäljningen av begagnatbilar däremot med -1,4 procent. Just dieselbilsförsäljningen ökade svagt, endast 1,9 procent, något som kan bero på att politikerna fortfarande diskuterar att införa miljözoner i storstäder och att många dieselbilar då inte skulle klara utsläppskraven.

- Det är ju spekulationer, men det har förmodligen påverkat konsumenterna i valet av bil. Samtidigt så har amorteringskravet troligtvis gjort att det även är svårt att belåna sin redan högt belånade bostad och det gör att man inte har pengar att investera i en bil, säger Henrik Littorin.

Fakta: Bilförsäljningen andra kvartalet 2018
Av de totalt 312 478 begagnade bilar som bytte ägare under årets första kvartal var 64,2 procent bensindrivna och 30,4 procent dieseldrivna och resten el- eller elhybrider.
Största ökningen var på Gotland, där det såldes 6,4 procent fler bilar jämfört med förra året. Näst mest ökade Jönköpings län (+ 5,8 procent) och Kronobergs län (+ 5,4 procent).
Flest begagnade bilar såldes i Västra Götaland, 50 357 stycken.
Källa: Bilpriser.se.

Polisens tips för dig som skall hyra bostad inför skolstarten
Har du fått antagningsbeskedet till högskolan och funderar på var du ska bo under din studietid? I en överhettad bostadsmarknad är det lätt att bli desperat i sökandet så det istället slutar med att man står utan bostad.
Ett besök i bostaden innan du betalar någon förskottshyra kan visa sig vara riktigt lönsamt. Den som inte kan visa någon bostad har heller ingen att hyra ut. Kontrollera också med fastighetsbolaget/hyresvärden om vem som har kontrakt på bostaden så att du hyr av rätt person. Du kan läsa mer om lägenhetsbedrägerier på polisens hemsida www.polisen.se / 

Polisen - Varning för utpressningsmejl - ny bedrägerimetod
Polisen varnar för utpressningsmejl där avsändaren påstår sig ha filmer som bevis på att du porrsurfat och hotar skicka dem till dina vänner om du inte betalar. ”Betala inte och svara inte på mejlet”, säger Jan Olsson, Nationellt Bedrägericentrum.
Bedrägerimetoden innebär att avsändaren säger sig ha installerat en skadlig programvara i din dator för att få tillgång till dina lösenord på bland annat Facebook och till din webkamera. Ofta finns något av dina lösenord med i mejlet.
Avsändaren påstår sig också ha filmat dig med din dators webbkamera när du varit inne på pornografiska webbsidor. Om du inte snarast betalar en viss summa i Bitcoin hotar avsändaren att skicka filmerna till dina bekanta.
– Att avsändaren har din mejladress och dina lösenord är vilseledande och kan göra mejlet mer trovärdigt än andra typer av bedrägerimejl. Men förmodligen har avsändaren kommit över stulna lösenord och epostadresser från en sida på Internet. När det gäller filmerna ser vi det som osannolikt att det finns några överhuvudtaget. Många som fått utpressningsmailet har inte ens någon webbkamera på sin dator, säger Jan Olsson.
Svårt att spåra utpressaren
Polisen har fått in många polisanmälningar om bedrägeriet. Det är omöjligt att veta den exakta omfattningen eftersom det alltid finns människor som betalar och avstår från att polisanmäla. Brottet är dessutom knepigt att utreda.
– Det är otroligt svårt för polisen att hitta den som får pengarna. Bitcoins transaktioner är anonymiserade och vid spårning kommer vi bara till en "plånbok" som består av rader med bokstäver och siffror i en följd och kan inte identifiera ägaren av "plånboken". Det vi kan göra är varna för att inte betala. Förutom att du förlorar dina pengar totalt i onödan, gynnar du den internationella brottsligheten, avslutar Jan Olsson.
Gör så här:
Betala inte!
Svara inte på mejlet
Ändra dina lösenord. Använd 2-faktorinloggning där det är möjligt
Täck för din webbkamera när du inte använder den med exempelvis tejp
Polisanmäl
Skydda dig mot bedrägeri

Så riskfyllda är de olika betalsätten - Detta bör du tänka på när du betalar på internet
Under 2017 ökade näthandeln med 16 procent i Sverige och omsatte totalt 67 miljarder kronor enligt Postnord. Många hemsidor erbjuder flera olika sätt att betala för varor.

Vilka risker finns med dessa betalningsmetoder och vad ska man tänka på när man handlarberättar Nationellt bedrägericentrum.
Enligt dem bör man som konsument generellt handla på hemsidor med 3D Secure, en säkerhetsfunktion där konsumenten utöver att ange sina kortuppgifter även anger ett lösenord för att bekräfta sitt köp. Vid eventuella bedrägerier tar konsumentens bank oftare ansvar för att lösa problemet.
Tjänsten kallas även för Verified by Visa och MasterCard SecureCode.
Hemsidor med denna säkerhetsfunktion är generellt säkrare än de utan.

Konto/kreditkort: När man får ett nytt kort är de alltid öppna för internetköp. Det första man ska göra är att se till att man spärrar denna funktion. När man sedan ska handla med det aktiverar man den och inaktiverar igen sen när man handlat klart. Fördelen med detta är att om någon stjäl ditt kort eller kommit över kortuppgifter så kan de inte handla med det. Ett annat tips är att föra över en viss summa till exempel under semestern, som räcker i en eller två dagar framöver. Om någon skulle komma över ditt bankkort så är det inte så mycket pengar som förloras.

Swish: När man betalar till ett företag är det viktigt att pengarna som man swishar går till ett företagskonto istället för ett personligt bankkonto. Gällande handel på andrahandssidor som Blocket så ska man tänka på när i transaktionens skede som man swishar mottagaren. Om man betalar direkt utan att man fått leverans riskerar man att bli utan varan.

Bank-id: Här ska man tänka på två saker. Man ska aldrig lämna ut inloggningsuppgifter till sitt bank-id till någon och aldrig logga in på sitt bank-id på någon annans begäran. Om någon som utger sig för att jobba på en bank eller polisen kontaktar dig och vill ha dina inloggningsuppgifter, så är det en bluff. Varken banken eller polisen behöver begära detta.

Faktura: Ibland kan man få fakturor hemskickade för varor som du inte har köpt. Dessa ska man aldrig betala för. Man ska heller inte betala för varor som man påstås ha köpt av olika privatpersoner eller företag. Falska fakturor räknas som bedrägeri och ska anmälas till polisen. Annars är fakturor ganska säkra då det oftast är betalning inom 30 dagar som gäller, vilket gör att man kan få varan i förväg.

Bitcoin: I och med att Bitcoin är ett anonymiserat sätt att utföra transaktioner finns det risker för att många som använder betalsättet är kriminella som inte vill bli spårade, uppger Polisens bedrägericentrum. Det är därför bra att försöka ta reda på vem det är som ska ta emot betalningen. Det blir dock vanligare att flera professionella företag erbjuder bitcoin som ett betalningsalternativ. Det som dock är viktigt att ha i åtanke är att polisen inte kan hjälpa dig om det är så att man inte får den vara man har beställt.

Paypal: Man ska vara säker på att det är via Paypal som man betalar för en vara och inte på en länksida som handlaren skickar. Dessa leder ofta till någon obskyr hemsida som efterliknar betalningstjänsten. Om du registrerar och loggar dina bankuppgifter kan dessa hamna hos olika aktörer utan att du vet vad de kommer att göra med uppgifterna.  

Viltolyckor ökar markant i Sverige
Var tionde minut sker en viltolycka i Sverige. Under 2017 inträffade över 63 000 viltolyckor, en ökning med 30 procent sedan 2010.

Under förra året inträffade flest viltolyckor i Västra Götaland (9 723), Skåne (5 927), Stockholms län (4 803) och Kalmar län (4 445 olyckor). Endast Örebro län visar en minskning av viltolyckor, med drygt två procent.
'
Störst är risken för att köra på ett rådjur, i synnerhet i Västra Götaland där 7 920 viltolyckor med rådjur ägde rum. Nära 46 000 olyckor med rådjur inträffade under 2017. Men olyckor med hjort ökar mest. I Östergötland har olyckor med hjort ökat med 166 procent sedan 2010.

Olyckor med vildsvin ökar också och det är ett stort problem, inte minst eftersom en kollision med ett vildsvin kan få stora konsekvenser. I Skåne skedde över 1 000 olyckor med vildsvin under förra året. Och i Västra Götaland och i Uppsala län ökade olyckor med vildsvin med över 500 procent.
Älg är den enda typen av viltolyckor som har minskat sedan 2010.
Samtidigt är det den olyckstyp som brukar få mest allvarliga konsekvenser. Under förra året skedde över 5 900 olyckor med älg.
– Det är oerhört viktigt att viltolyckorna tas på allvar och Motormännen vill absolut se att fler viltstängsel sätts upp. Vägarnas sidoområden behöver röjas, minst tio meter rakt ut från vägbanan, så att trafikanter kan upptäcka vilt utmed vägarna. Det är viktigt att Trafikverket kontrollerar sina entreprenörers arbete med detta. Ny teknik för aktiv viltvarning och viltslussar eller säkra viltpassager behöver också används i större utsträckning. Ökad jakt krävs dessutom för att begränsa viltolyckorna i trafiken, säger Carl Zeidlitz, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännens Riksförbund.
 
Så minskar du risken att krocka med vilt
Anpassa hastigheten till rådande förhållanden.
Ta det extra försiktigt när du kör på vägar utan viltstängsel.
Vidga ditt synfält. Titta inte bara på vägen.
Vilda djur är ofta som mest aktiva och i rörelse vid gryning och skymning.
Se till att bilens utrustning fungerar som den ska, det gäller inte minst bromsar, däck och lysen.

Detta gäller vid viltolycka
Ring 112 och anmäl olyckan om björn, hjort, järv, lo, mufflonfår, rådjur, utter, varg, vildsvin älg eller örn är inblandad. Uppge olycksplats och vilken typ av djur det gäller samt i vilken riktning djuret har försvunnit om det inte finns kvar på platsen.
Märk ut platsen där olyckan har skett.
Sätt ut varningstriangel 200–300 meter från olycksplatsen. Flytta om möjligt din bil till vägrenen eller parkeringsficka. Sätt på varningsblinkers.

Skulle du krocka med björn, varg eller vildsvin bör du öka avståndet för markeringen av olycksplatsen upp till 100 meter då dessa djur kan bli mycket aggressiva när de är skadade.
Skadat och dödat vilt ska omhändertas. Du får dock inte ta med dig ett dött djur, det tillfaller markägaren eller i vissa fall staten.

Högtryck för sjöräddningsstationerna i det varma vädret
Det varma vädret har gjort att sjöräddningen har betydligt mer att göra än tidigare somrar.
Det har varit en intensiv sommar för landets sjöräddningsstationer. Upplevelsen på många räddningsstationer är att det har varit fler förebyggande utryckningar. Alltså utryckningar innan läget blir akut och beror på det varma sommarvädre,t och att fler har taget sig ut på sjön.
Sjöräddningssällskapet är en ideell förening  med 71 räddningsstationer runt om i landet och 2300 frivilliga sjöräddare som är redo att rycka ut dygnet runt, året om.
 

Ny lag gör det lättare att sätta upp bevakningskameror
Från och med idag den förste augusti är det fritt fram för lantbrukare att sätta upp kameror för att bevaka dyra maskiner utan att behöva ansöka om krångliga tillstånd.
Lagen innebär en förenkling för myndigheter och polisen att använda kameraövervakning för att förhindra brott. Men, även andra grupper påverkas av lagen.

Tidigare fick lantbrukare eller skogsbrukare ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen för att sätta upp en kamera. Det var långa handläggningstider, och kostade pengar.
Man måste fortfarande sätta upp en skylt som upplyser om att området är övervakat. Även för butiksägare och privatpersoner kan nu sätta upp övervakningskameror. Däremot offentliga verksamheter måste fortfarande söka tillstånd.

Birgit Jönsson, verksamhetsutvecklare på Lantbrukarnas riksförbund, är positiv till den nya lagen.
– Det här är kanonbra. Då är man på rätt sida av lagen. Periodvis stjäls det väldigt mycket diesel och dyra maskiner. Har man då övervakning underlättar det att förhindra det, säger hon.
Kamerabevakningslagen är en svensk, nationell lag som kompletterar dataskyddsförordningen, GDPR, som trädde i kraft i maj.

Nu slopas bygglovskravet på solceller
Från och med den första augusti blir det fritt fram för husägare att sätta upp solceller på taken, då behöver man inte längre ansöka om bygglov.
Det har tidigare krävts ett bygglov för att få sätta upp solceller både på flerfamiljshus och villor, men från 1 augusti tas alltså bygglovskravet bort. Men detta gäller endast hus som inte är särskilt intressanta ur kulturhistorisk, historisk miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Ett annat krav är att solfångarna måste följa huset form.

99 procent av fortkörarna slipper böter
Varje år registreras 1,4 miljarder fordonspassager vid någon av landets hastighetskameror. Ungefär hundratusen av dessa bötfälls för fortkörning. Men miljontals överträdelser samlas in då kamerorna är avstängda – och över 99 procent som kör för fort får inte en bot.
I början av året fanns trafiksäkerhetskameror på 1 615 platser längs med landets vägar och det ska ökas med 250 per år fram till 2020.

Både Trafikverket och polisen ser det som en bra metod för att hålla nere hastigheten på vägarna. Men många fortkörare kommer undan böter.
Fartkamerorna är utrustade med radar som fångar upp information om trafiken även när kamerorna inte är aktiverade. Årligen registreras totalt 1,4 miljarder passerande fordon och av dem är det två till tre procent som kör för fort. Det innebär 28–42 miljoner fortkörningar.

Men polisen har bara resurser att handlägga 290 000 ärenden 2018 och ungefär 35 procent av dessa kommer att bli lagförda. Av alla registrerade överträdelser är det alltså långt under en procent av fortkörarna vid en kamera som bötfälls.
– Skulle vi ta in alla överträdelser så skulle det bli en alldeles för stor mängd, vi har inte resurser att hantera det, säger Lis-Marie Svonni, tillförordnad sektionschef för polisens enhet för automatiserad trafiksäkerhetskontroll (ATK).
Lis-Marie Svonni menar att det viktiga är att se till effekten av kamerorna.
– Verksamheten minskar dödsolyckor och svårt skadade i trafiken, det är ett lyckat verktyg. Samtidigt ska det ses som ett komplement till polisens övriga verksamhet för säkerhet i trafiken, säger hon.

Ansvaret för trafiksäkerhetskamerorna bygger på ett samarbete mellan Polisen och Trafikverket. Målet är att få trafikanterna att hålla rätt hastighet och sedan starten med trafiksäkerhetskamerorna 2006 ser man en positiv förändring.
-Det är många som kör väldigt fort på vägarna, sett till hela vägnätet är det 45 procent som håller hastigheten. Men vid mätstationerna håller 95 procent hastighetsbegränsningen, säger Eva Lundberg, verksamhetsansvarig för ATK, vid Trafikverket.
 

Färre har koll på sin ekonomi under semestern
Var tionde svensk säger att de helt undvikit att kolla hur mycket pengar som finns på sitt konto på grund av att det skulle förstöra semestern. Tre av tio uppger även att de tittar sitt konto mer sällan under semestern, visar en undersökning som Novus gjort på uppdrag av Ica banken.
– Vi har alla en tendens att undvika information som kan vara obekväm att ta emot eller som ger oss ångest. Vi kallar detta psykologiska fenomen för strutsfällan. Det är därför förståeligt, speciellt om vi i sommaryran råkat spendera lite mer än planerat, att vissa hellre känner för att sticka huvudet i sanden än att logga in på sin mobila bank-app, säger Ida Lemoine, beteendestrateg på Beteendelabbet, i ett pressmeddelande.

Mer än var femte uppger i undersökningen att de känt så pass mycket oro över sitt spenderande att det påverkat semestern negativt.
– Det är extra viktigt att göra en budget under semestern då det är lätt att spendera lite mer än det var tänkt från början. Kom ihåg att följa upp budgeten också, gärna på veckobasis för att snabbt kunna parera om kostnaderna har skenat. Det är ju både viktigt och skönt att få kontroll över budgeten, säger Magnus Hjelmér, vardagsekonom på ICA Banken.

Allt fler häktas för grova vapenbrott efter ny lag
Ny statistik från polisen visar att antalet personer som häktats misstänkta för grova vapenbrott har ökat markant.
Efter årets första 5 månader (januari-maj) har 148 personer häktats för grova vapenbrott, jämfört med 29 personer motsvarande period förra året.
Den nya lagstiftningen som infördes 1 januari i år har givit att man beslagtagit fler vapen men också att fler kriminella försvinner från gatorna. För det första så blir de häktade och kan inte begå nya brott, men sedan får de också längre straff än tidigare

Den nya lagstiftningen gällande grova vapenbrott och synnerligen grova vapenbrott.
Det innebär att en beväpnad person som grips blir automatiskt häktad vilket inte skedde innan den nya lagen trädde i kraft. Syftet med straffskärpningen var att minska antalet skottlossningar och mord inom den kriminella gängmiljön.

Samtidigt som antalet häktade ökar minskar även antalet skjutningar. Från 180 förra året (januari-31 juli 2017) till 138 i år (januari-18 juli 2018).
Men samtidigt minskar inte antalet döda under samma period utan har ökat marginellt.
Förra året dödades 27 personer (januari-31 juli 2017) och i år (januari-18 juli 2018) dödades 28 personer.
Poliserna på NOA:s utvecklingscentrum anser att det måste göras mer än att bara fler blir gripna och häktade för vapenbrott. Nu ska man försöka komma åt det stora antalet insmugglade vapen.
Polisen har fått ett bättre samarbete med andra länders polismyndigheter och manska utveckla det ännu mer. Polisen har tack vare bättre underrättelser och kommunikation med andra länder lyckats stoppa flera stora vapenleveranser. 

Skydda din katt och hund i värmen - här får du tips
Svalka gärna hunden med ett bad, men se till så den inte dricker för mycket vatten.
Sommarvärmen är här med ovanligt höga temperaturer. Det är varmt för oss människor, men även våra husdjur är känsliga för hög värme och behöver lite extra omvårdnad just nu för att må bra. Här kommer några tips r på vad du kan göra för att din katt eller hund ska hålla sig kry även under heta sommardagar.

Tips för katten:
Ställ ut vatten på flera ställen i ditt hem så katten alltid har tillgång till färskt vatten. Även en katt som vistas mycket utomhus behöver ha tillgång till färskt vatten och skugga ute.
Äter din katt blötmat bör du ge katten bara lite mat, men oftare. Katten vill kanske inte äta så mycket på en gång och maten blir snabbt ofräsch när det är varmt. En katt som mestadels äter torrfoder, kan behöva äta lite mer blötmat under sommaren. Blötmat är ett bra sätt för katten att få i sig vätska.
Borsta katten regelbundet, så pälsen inte blir för tovig och smutsig. En tovig päls skyddar inte lika bra mot kyla och värme och en päls som är fri från smuts blir lättare för katten att hålla ren och sval. En katt kyler ner sig själv genom att slicka på pälsen.
Köp gärna en kyldyna för katten att vila och svalka sig på.
Vill du leka med katten, välj att leka på kvällar eller tidiga morgnar när det är lite svalare. När det är som varmast mitt på dagen, bör katten få vila på en skuggig plats.
Reser du i bil med katten, lämna ALDRIG katten ensam i bilen utan uppsikt! En bil blir fort het och det går snabbt för att en katt att utveckla värmeslag, även om rutorna är nedrullade och bilen står i skuggan.
Är din katt slö, har svårt att stå, kräks och känns vinglig kan det vara symtom på värmeslag. Andra symtom är att katten flåsar, får en kraftigt röd tunga, klibbig saliv och kraftigt rött eller blekt tandkött. Kontakta alltid veterinär i första hand, men kyl också ner katten genom att fukta pälsen med ljummet vatten. En kall, fuktig handduk kan lindas runt katten för att kyla ner den.

Tips för hunden:
Motionera hunden tidiga morgnar eller sena kvällar när det är svalare ute och välj motionsplatser där det finns gott om skugga. Ta alltid med färskt vatten på promenaden för hunden att dricka. Undvik att motionera hunden mitt på dagen när det är som varmast ute. Det räcker med en kort kisspaus mitt på dagen.
Låt hunden ha tillgång till färskt vatten på flera ställen i hemmet. Är hunden utomhus mycket, ska den även ha tillgång till vatten och skugga ute.
En kyldyna att ligga och svalka sig på är ett bra köp till hunden.
Ta gärna med hunden till ett hundbad och svalka hunden med ett bad. Var dock försiktig så inte hunden dricker för mycket av badvattnet. En hund som dricker mycket vatten för snabbt kan få i sig för mycket vatten, vilket leder till obalans i kroppen som gör att hunden blir vattenförgiftad! Symtom som kan uppstå vid vattenförgiftning är vinglighet, kräkningar, trötthet, uppblåst mage, överdrivet kissande, vidgade pupiller, andningssvårigheter, kramper och medvetslöshet. Visar din hund sådana symtom, kontakta genast en veterinär!
Lämna ALDRIG hunden i bilen utan uppsikt! Inte ens för en kort stund. Det blir fort väldigt varmt i bilen, även om du lämnar bilen i skuggan med rutorna öppna, och hunden kan få värmeslag med dödlig utgång.
Låt inte hundens mat stå framme för länge. Maten blir fort ofräsch i värmen! Hellre ge hunden lite mat i taget, men ofta. 

Försäkringsbolaget kan sluta försäkra hus nära vatten
Det har varit ovanligt varmt på sistone. Men extremväder kan också innebära fler översvämningar i framtiden. Nu kan Länsförsäkringar sluta försäkra hus nära vatten.
Ibland vill kommuner bygga på mark nära vatten medan Länsstyrelsen ser att det kan finnas risker med det i fall det i framtiden kan bli högt vattenstånd, på grund av extremväder.
Och nu tänker Länsförsäkringar inte längre ta nya kunder och försäkra fastigheter som byggs nära vatten i de fall där Länsstyrelsen inte tycker det är lämpligt.
– När vi vet att vi har stigande hav och fler extremväder framför oss med skyfall, då gäller det att bygga så klokt som möjligt och då tycker vi att det här är ett naturligt steg, säger Johan Litsmar, naturskadespecialist på Länsförsäkringar.

Nytt tillvägagångssätt vid bedrägerier via telefon
De senaste 10 dagarna har gärningsmännen börjat med ett nytt tillvägagångsätt för att förmå personer att lämna ut uppgifter om sitt bankkonto via Bank-Id.

I Värmland och övriga Sverige har det under vintern och våren varit väldigt många bedrägerier där personer blir uppringda av någon som utger sig att komma från deras bank. De säger att det har skett obehöriga köp på deras konton och erbjuder sig att hjälpa dem att spärra kort osv. Personerna uppmanas att logga in på sitt bank-id först en gång och sedan flera gånger, ”eftersom det inte fungerar” första gången. 

Detta har pågått en längre tid men de senaste 10 dagarna har gärningsmännen börjat med ett nytt tillvägagångsätt. Personen blir först uppringd av någon som uppger sig komma från Elgiganten (vanligast men även andra företag har förekommit). De vill fråga om något köp/beställning som personen har gjort och när man nekar till att ha gjort något köp säger de att de troligen är utsatts för ett bedrägeri. Gärningsmannen erbjuder sig att koppla dem till deras bank eller att bli uppringda av deras bank för att spärra kortet och sedan får de prata med en ny person som uppger sig komma från banken. Sedan gör man på samma sätt som tidigare med bank-id. 

I Värmland har vi haft ett 10-tal ärenden där Elgiganten ringer och 7 av dem är fullbordade. Målsäganden har blivit av med allt från tjugotusen till flera hundra tusen kronor. Polisen jobbar med dessa ärenden just nu och Elgiganten varnar för detta på sin hemsida.

Svårt att straffa för brott mot bevattningsförbud
Fler kommuner än någonsin tidigare har infört bevattningsförbud och vissa hotar med vattenavstängning för den som bryter mot det. Men branschorganisationen Svenskt Vatten menar att lagen är tandlös. 
– Jag känner inte till att det hänt att man stängt av vattnet för en användare, säger Clara Lidberg, jurist.
Bevattningsförbud har införts i olika delar av landet, till exempel Tjörn, Orust, Uddevalla, Lysekil med flera.
Vanligtvis omfattas förbudet av att vattna med slang eller vattenspridare, fylla upp sin pool och tvätta bilen med slang.
Men informationen i de olika kommunerna spretar. Den som bryter mot bevattningsförbudet kan få sitt kommunala dricksvatten avstängt eller försett med en strypbricka som begränsar flödet. 

Men möjligheten att stänga av vattnet är i praktiken obefintlig. En kommun måste ertappa en invånare med att bryta mot förbudet, skriftligt informera om att vattnet kan stängas av och att personen har 14 dagar på sig till bättring.
Om kommunen ertappar personen igen under den tiden kan vatten stängas av eller strypas. Men branschorganisationen Svenskt vatten menar att det är omöjligt eftersom kommuner inte har resurser till att punktmarkera fastighetsägare.
– Jag känner inte till att det hänt att man stängt av vattnet för en användare, säger Clara Lidberg, jurist på Svenskt vatten. 

Flera kommuner är överens om att tydligare regler behövs.
Det är kanske inte sista gången vi har den här situationen i Sverige. Vi har tagit vattnet för givet och har en svag reglering. Den behöver ses över.

Här reder vi ut grillningsförbudet och vad som gäller
Just nu råder nu eldningsförbud i samtliga län i Sverige. Men innebär det att man inte får grilla överhuvudtaget?

Här har vi tagit reda på vad som gäller.
Varje kommun i de enskilda länen utformar själva sitt eldningsförbud, vilket innebär att det kan finnas skillnader. Gå därför in på kommunens webbplats för att se vad som gäller där just du befinner dig.

Sammanfattningsvis gäller det här för grillning:
-  All öppen eld är förbjuden om inte särskilt tillstånd ges av kommunen. Det innebär att engångsgrillar är förbjudna.
-  Även friluftskök som gasolkök, trangiakök och stormkök har öppen låga och är därmed förbjudna att använda.
-  Det är förbjudet att grilla även på uppställda grillplatser i naturen, om inte annat anges av kommunen.
-  Det är tillåtet att grilla på sin egen tomt om grillen är utformad så att det inte finns risk för brandspridning, till exempel så bör den vara upphöjd från marken. Men var försiktig och ha alltid släckutrustning i närheten och släck elden/glöden med mycket vatten när du grillat klart.
-  Till egen tomt räknas även gård till hyresrätt och bostadsrätt samt kolonilott. Tala med styrelsen eller hyresvärden för att ta reda på vad som gäller för just dig.
-  Grillning under eldningsförbud kan ge böter. Om brand uppstår handlar det om allmänfarlig vårdslöshet vilket kan ge från 6 månaders fängelse och dagsböter, upp till fyra års fängelse om brottet anses vara grovt.
Källor: Länsstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.